OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Personální složení

Personální složení

abecední členění


Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum jazykové přípravy
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum studií evropské identity
Centrum studií regionální hudební kultury

Děkanát Pedagogické fakulty

Úsek děkana
Děkan
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
děkan PdF OU
email:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Sekretariát děkana
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927
Personální útvar
Hynková Šárka, Mgr.
personalistka PdF
email:
telefon: 553 46 2511
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Adamcová Lenka, Ing.
tajemnice PdF
email:
telefon: 553 46 2503
736 757 935
Referát
Kapicová Jana, Ing.
referentka
email:
telefon: 553 46 2505
Matušková Ivana, Mgr.
referentka
email:
telefon: 553 46 2509
Úsek proděkanky pro studium
Proděkanka
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium
email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Studijní oddělení
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2512
Fukalová Marie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2514
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2516
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2517
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2711
Referát praxí
Kozelská Michaela
referentka praxí
referentka praxí
email:
telefon: 553 46 2513
Úsek proděkanky pro vědu a výzkum
Proděkanka
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2719
Oddělení pro vědu, výzkum - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. email:
telefon: 553 46 2506
Úsek proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci
Proděkanka
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
Úsek proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Oddělení pro zahraniční vztahy - referát
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Oddělení PR - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. email:
telefon: 553 46 2506
Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu
Proděkan
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Oddělení pro rozvoj - referát
Oddělení pro podporu projektů
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
email:
telefon: 553 46 2722
734 783 481
Cabala Milan, Bc. email:
telefon: 553 46 4016
Fojtíková Kateřina, Bc. email:
telefon: 553 46 4015
Jančálková Vendula, Ing. email:
telefon: 553 46 4024
734 783 483

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
email:
telefon: 553 46 2644
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
email:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2637
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2638
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
email:
telefon: 553 46 2644
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Hrdličková Marcela, Mgr. email:
telefon: 553 46 2642
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2643
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2713
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2645
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Členové kabinetu
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2638
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2713
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2637

Katedra hudební výchovy

Vedení katedry
Vedení KHV
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
email:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
email:
telefon: 553 46 2528
Sekretariát
Kanurkovová Alena
sekretářka KHV
email:
telefon: 553 46 2527
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2530
Docenti
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
koordinátor LLP – Erasmus
email:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Odborní asistenti
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
email:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
email:
telefon: 553 46 2528
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2534
Externisté
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
Galatenko Jurij email:
telefon: 553 46 2527
Kajzar Martin, MgA. email:
telefon: 553 46 2527
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
Suchomelová Aneta, Ing. email:
telefon: 553 46 2527
Václavíková Petra, Mgr. email:
telefon: 553 46 2527

Katedra informačních a komunikačních technologií

Vedení katedry
Vedení KIK
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal
email:
telefon: 553 46 2632
Sekretariát KIK
Franková Romana
sekretářka KIK
email:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Profesoři
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. email:
telefon:
Docenti
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Odborní asistenti
Homanová Zuzana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal
email:
telefon: 553 46 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc. email:
telefon: 553 46 2730
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2630
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2632
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D.
Erasmus koordinátor katedry
email:
telefon: 553 46 2631
Technici učeben
Šubrt Jiří, Mgr. email:
telefon: 553 46 2633
553 46 2629
Externisté
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kozáková Blanka, Mgr. email:
telefon:

Katedra matematiky s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KMD
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
email:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
email:
telefon: 553 46 2650
Sekretariát KMD
Nohelová Šárka email:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
email:
telefon: 553 46 2646
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2649
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
email:
telefon: 553 46 2650
Externisté
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2652
Novotná Vilma, RNDr. email:
telefon: 553 46 2649
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. email:
telefon:

Katedra pedagogiky a andragogiky

Vedení katedry
Vedení KPD
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
email:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
email:
telefon: 553 46 2717
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor LLP Erasmus
email:
telefon: 553 46 2720
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
email:
telefon: 553 46 2716
Členové katedry
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
email:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
email:
telefon: 553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2718
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2721
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 2719
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2723
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2723
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA email:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. email:
telefon:
Pavlica Karel, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1923
Rangl Martin, PaedDr. email:
telefon:
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor LLP Erasmus
email:
telefon: 553 46 2720
Trykar Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Vavříková Hana, PhDr. email:
telefon:
Vicherková Dana, Mgr. email:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr. email:
telefon:
Zapletal Bedřich, Mgr. email:
telefon: 596 788 028
733 768 429

Katedra pedagogické a školní psychologie

Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2685
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2687
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Bc.
sekretářka KPE
email:
telefon: 553 46 2686
Členové katedry
Docenti
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2692
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2688
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2687
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2693
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2685
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
koordinátor ERASMu a pedagogický poradce pro VKZ
email:
telefon: 553 46 2693
Svoboda Jan, PhDr. email:
telefon: 553 46 2690
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc. email:
telefon:
Biolek Marek, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. email:
telefon:
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Khýr Marek, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Novotná Lenka, Mgr. email:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2691
Peterková Lucie, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Strnadlová Alice, PhDr. email:
telefon: 553 46 2688
Svobodová Lenka, PhDr. email:
telefon:
Šišák Petr, PhDr. email:
telefon: 553 46 2689

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Vedení katedry
Vedení KPA
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
email:
telefon: 553 46 2679
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
email:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2679
Sekretariát KPA
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
email:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
email:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2679
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD. email:
telefon: 553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
email:
telefon: 553 46 2679
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2682
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2680
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
email:
telefon: 553 46 2681
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Externisté
Dalová Radka, MgA. email:
telefon:
Durčáková Hana, Mgr. email:
telefon:
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. email:
telefon:
Hanuš Daniel, Mgr. et Mgr., LL.M, MBA email:
telefon:
Helebrantová Věra, PaedDr. email:
telefon:
Hegarová Helena, Mgr. email:
telefon:
Chalupníková Kateřina, MgA. email:
telefon:
Keprtová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Kovář Petr, MUDr. email:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr. email:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr. email:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Navrátilová Jana, Mgr. email:
telefon:
Novosad Martin, Mgr. email:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc. email:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr. email:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. email:
telefon:
Ries Lumír, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2675
Strmisková Tereza, MgA. email:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr. email:
telefon:
Tomášová Alexandra, Mgr. email:
telefon: 553 46 2684
Vozáriková Jana, Mgr. email:
telefon:
Oddělení primární pedagogiky
Členové oddělení
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
email:
telefon: 553 46 2679
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2680
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2679
Oddělení preprimární pedagogiky
Členové oddělení
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
email:
telefon: 553 46 2678
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2682
Oddělení univerzitního základu
Členové oddělení
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
email:
telefon: 553 46 2679
Oddělení přírodovědné a společenskovědní složky studia
Členové oddělení
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Oddělení dramatické výchovy
Členové oddělení
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2680
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
email:
telefon: 553 46 2681

Katedra sociální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení PES
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
email:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
email:
telefon: 553 46 2658
Sekretariát PES
Vítková Pavlína, Bc.
sekretářka PES
email:
telefon: 553 46 2657
Členové katedry
Docenti
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
email:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
email:
telefon: 553 46 2658
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro Erasmus
email:
telefon: 553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr.
garant odborných praxí
email:
telefon: 553 46 2660
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2660

Katedra speciální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení SPG
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2666
734 366 447
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2673
Sekretariát SPG
Krpcová Zlatuše, Bc.
sekretářka katedry
email:
telefon: 553 46 2667
Členové katedry
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2666
734 366 447
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2670
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2673
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2670
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2669
Novohradská Hana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2671
Externisté
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 276
Barvíková Jana, Mgr. email:
telefon:
Čermáková Jana, MUDr. email:
telefon:
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. email:
telefon: 596 746 805
596 768 131
Havlíková Eva, MUDr. email:
telefon:
Jakobová Anna, PaedDr. email:
telefon:
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kunzová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2672
Medřická Hana, MUDr. email:
telefon: 597 373 612
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. email:
telefon: 597 373 281
Chlebcová Helena, Mgr. email:
telefon: 553 46 2670
Návratová Kamila, Mgr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. email:
telefon:
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:

Katedra výchovy k občanství

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2601
Sekretariát KOV
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
email:
telefon: 553 46 2602
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2601
Odborní asistenti
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.
koordinátor LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2604
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. email:
telefon: 553 46 2604

Katedra studií lidského pohybu

Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
email:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
email:
telefon: 553 46 2583
Sekretariát KSLP
Pavlorková Martina, Ing.
referentka, koordinátor zahraničních vztahů
email:
telefon: 553 46 2581
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
email:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
email:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
email:
telefon: 553 46 2583
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Docenti
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
email:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
email:
telefon: 553 46 2593
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Odborní asistenti
Kaštovská Barbora, Mgr. email:
telefon: 553 46 2585
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
email:
telefon: 553 46 2594
Elavsky Steriani, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2592
Farana Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
email:
telefon: 553 46 2596
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
email:
telefon: 553 46 2595
Minárik Roman, Mgr. email:
telefon:
Sebera Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2589
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Technik
Janeček Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2586
553 46 2584
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
email:
telefon: 553 46 2594
Farana Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
email:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
email:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
email:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Externisté
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. email:
telefon:
Cuberková Jarmila, Mgr. email:
telefon: 553 46 2599
Klimková Alena, Mgr. email:
telefon:
Kubánková Lucie, Mgr. email:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Skeřil Michal, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2595

Katedra technické a pracovní výchovy

Vedení katedry
Vedení KPV
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Členové katedry
Docenti
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. email:
telefon: 553 46 2612
597 322 134
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2615
Odborní asistenti
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2614
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Švrčinová Veronika, Mgr.
tajemník KPV, koordinátor pro Erasmus
email:
telefon: 553 46 2613
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2621
553 46 2620
Externisté
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. email:
telefon: 553 46 2614
Šubert Jan, PaedDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2616
Vala Miroslav, Ing., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2616

Katedra výtvarné výchovy

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
email:
telefon: 553 46 2538
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Členové katedry
Profesoři
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař email:
telefon: 553 46 2539
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
email:
telefon: 553 46 2541
Odborní asistenti
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
email:
telefon: 553 46 2538
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2541
Koudela Tomáš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2541
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2545
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2535
Externisté
Witasek Roman, M.A. email:
telefon: 553 46 2535
Žižka Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2539

Centrum dalšího vzdělávání

Vedení centra
Vedení CDV
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
email:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Členové CDV
Odborní asistenti
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
email:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Odborné referentky
Marek Marie, Mgr. email:
telefon: 553 46 2698

Centrum jazykové přípravy

Vedení centra
Vedení CJP
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí CJP
email:
telefon: 553 46 2702
Sekretariát CJP
Ramíková Šárka, Bc. email:
telefon: 553 46 2676
Členové centra
Odborné asistentky
Cindlerová Ivona, Mgr. email:
telefon: 553 46 2700
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1900
553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí CJP
email:
telefon: 553 46 2702
Trnová Michaela, Mgr. email:
telefon: 553 46 2704
Externisté
Mlčoch Jan, dr email:
telefon: 553 46 1959
Stará Hana, Mgr. email:
telefon: 605 968 291
Střelec Karel, Mgr. email:
telefon:
Šigutová Marta, Mgr., M.A. email:
telefon: 553 46 2703

Centrum pedagogického výzkumu

Vedení centra
Vedení CPV
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2719
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2679
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2670
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2687
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2661
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2693
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2630
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2679
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2660
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Centrum studií evropské identity

Vedení centra
Vedoucí CSEI
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. email:
telefon: 553 46 2604
Členové centra
Odborný garant centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Odborní konzultanti
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Členové centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2693
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. email:
telefon: 553 46 2604

Centrum studií regionální hudební kultury

Vedení CSRHK
Vedení centra
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
email:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
email:
telefon: 553 46 2530
Členové centra
Členové centra
Kozel David, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2534
facebook
rss
social hub