OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Andragogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokykombinované
Kinantropologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Pedagogika předškolního věku [CZ]navazující2 rokykombinované
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokyprezenční
Učitelství odborných předmětů [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letprezenční
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letkombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Český jazyk se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠnavazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství pedagogiky (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova a sport - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školynavazující
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Pedagogikabakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školynavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)navazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství psychologie pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství pedagogiky (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium)navazující
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium)bakalářské
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
facebook
rss
social hub