Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Studium pro seniory - Univerzita 3. věku - Základní informace

Informace k přijímání uchazečů a o vzdělávacích programech a kurzech CDV ikona pdf

Nabízené akce CŽV - Pedagogická fakulta

Andragogika, bakalářské studium
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
Kurz Basic handball - pro pedagogické pracovníky
Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu 1 až 4
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I.
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností II.
Prevence sociálně patologických jevů
Prohlubující metodicko-jazykové studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Relaxační a experimentální výtvarné činnosti 1 až 4
Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru
Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ
Rozšiřující studium Učitelství pro mateřské školy
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat další předměty - ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat na 2. stupni ZŠ - ČESKÝ JAZYK - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
U3V - Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I a II (English Club)
U3V - Německý jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku
U3V - Přednáškový cyklus I, II
U3V – Kalokagathia I, II
U3V – Latinský jazyk I, II
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky