Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Studium pro seniory - Univerzita 3. věku - Základní informace

Informace k přijímání uchazečů a o vzdělávacích programech a kurzech CDV ikona pdf

Nabízené akce CŽV - Pedagogická fakulta

Andragogika, bakalářské studium
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na poradenství
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
Kurz Basic handball - pro pedagogické pracovníky
Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu 1 až 4
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I.
Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností II.
Prevence sociálně patologických jevů
Prohlubující metodicko-jazykové studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Relaxační a experimentální výtvarné činnosti 1 až 4
Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ
Rozšiřující studium Učitelství pro mateřské školy
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management
Speciální pedagogika pro absolventy vysokýchškol učitelského směru nebo jiné VŠ spedagogickým studiem
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat další předměty - ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat na 2. stupni ZŠ - ČESKÝ JAZYK - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
U3V - Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I a II (English Club)
U3V - Německý jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku
U3V - Přednáškový cyklus I, II
U3V – Kalokagathia I, II
U3V – Latinský jazyk I, II
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky