Celoživotní vzdělávání

     
               
     

Studium pro seniory - Univerzita 3. věku - Základní informace

Informace k přijímání uchazečů a o vzdělávacích programech a kurzech CDV soubor pdf

Nabízené akce CŽV - Pedagogická fakulta

Andragogika, bakalářské studium
ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce na 2. stupni ZŠ
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Kurz Basic handball – pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – Karviná a Polanka nad Odrou
Kurz Basic handball – pro pedagogické pracovníky – Brno
Kurz Hejného edukační metody v matematice
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro absolventy VŠ s pedagogickým zaměřením
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Pedagogické studium učitelství 1. stupně ZŠ
Pedagogické studium učitelství pro mateřské školy
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Rozdílové studium speciální pedagogiky
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Specializační studium - Prevence sociálně patologických jevů
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
U3V – Anglický jazyk pro mírně pokročilé II
U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky II
U3V – Kalokagathia I a II
U3V – Konverzace v anglickém jazyce I a II
U3V – Konverzace v anglickém jazyce II
U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu II
U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu II
U3V – Německý jazyk – věční začátečníci II
U3V – Německý jazyk komunikativně II
U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club I a II
U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club II
U3V – Přednáškový cyklus II
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky
Základy romského jazyka jako nástroj profesního rozvoje