Celoživotní vzdělávání

     
               
     

Studium pro seniory - Univerzita 3. věku - Základní informace

Informace k přijímání uchazečů a o vzdělávacích programech a kurzech CDV soubor pdf

Nabízené akce CŽV - Pedagogická fakulta

Andragogika, bakalářské studium
Kariérové poradenství prakticky
Kurz Basic handball – pro pedagogické i nepedagogické pracovníky – Karviná a Polanka nad Odrou
Kurz Basic handball – pro pedagogické pracovníky – Brno
Kurz Hejného edukační metody v matematice
Kurz Instruktor / instruktorka lezení na umělých stěnách 74-031-M
Kurz základního snowboardingu - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Metody efektivní přípravy organismu na fyzickou zátěž
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Rozdílové studium speciální pedagogiky
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Studium k rozšíření odb. kvalifikace zaměřené na speciálně pedagog., výchov. a vzděl. čin. ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a stud. se spec. vzděl. potřebami (pro kvalifikované uč. prakt. vyučování, uč. odbor. výcviku, uč. MŠ a vychovatele)
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v komb. formě vzděl. – (pro absolventy VŠ s ped. zam.)
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ČESKÉHO JAZYKA – způsobilost k výuce na 2. stupni ZŠ
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ČESKÉHO JAZYKA– způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Studium k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy
Studium pedagogiky pro vychovatele
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce
U3V – Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé II
U3V – Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V – Anglický jazyk pro věčné začátečníky II
U3V – Digitální svět: Informatika a technologie pro každodenní život
U3V – Kalokagathia II
U3V – Konverzace v anglickém jazyce II
U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu I a II
U3V – Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu I a II
U3V – Německý jazyk – mírně pokročilí I a II
U3V – Německý jazyk komunikativně III a IV
U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce - English Club III a IV
U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club I a II
U3V – Pokročilá konverzace v anglickém jazyce – English Club II
U3V – Přednáškový cyklus
U3V – Skupina setkání
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium