Celoživotní vzdělávání

     
               
     

Studium pro seniory - Univerzita 3. věku - Základní informace

Informace k přijímání uchazečů a o vzdělávacích programech a kurzech CDV soubor pdf

Nabízené akce CŽV - Pedagogická fakulta

Andragogika, bakalářské studium
ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce na 2. stupni ZŠ
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na poradenství
Doškolovací kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Kurz Basic handball - pro pedagogické pracovníky
Kurz Hejného edukační metody v matematice
Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu 1 až 4
Kurz základního školního lyžování - mimo pedagogické pracovníky
Kurz základního školního lyžování - pro pedagogické pracovníky
Kurz základního školního snowboardingu - pro pedagogické pracovníky
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro absolventy VŠ s pedagogickým zaměřením
Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
Pedagogické studium učitelství 1. stupně ZŠ
Pedagogické studium učitelství pro mateřské školy
Pedagogika předškolního věku, navazující magisterské studium
Relaxační a experimentální výtvarné činnosti 1 až 4
Rozdílové studium speciální pedagogiky
Sociální pedagogika, bakalářské studium
Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Specializační studium - Prevence sociálně patologických jevů
Speciální pedagogika, bakalářské studium
Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
U3V - Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I a II (English Club)
U3V - Německý jazyk pro mírně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro středně pokročilé I a II
U3V - Německý jazyk pro věčné začátečníky I a II
U3V - Poznávání výtvarného umění prostřednictvím praktických výtvarných činností zaměřených na kresbu a grafiku
U3V – Kalokagathia I, II
U3V – Latinský jazyk I, II
U3V – Přednáškový cyklus I, II
Učitelství odborných předmětů, navazující magisterské studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium
Učitelství pro mateřské školy, bakalářské studium
Základní kurz snowboardingu - mimo pedagogické pracovníky