Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Radana Metelková Svobodová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 218, budova SA
funkce:pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
obor činnosti:didaktika českého jazyka a slohu, jazyková problematika školské komunikace, současný český jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2644
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Metelková Svobodová, R. Komplexnost při výuce češtiny v praxi. In: Didaktické impulsy 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2019.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost. Didaktické studie. 2018, roč. 10, č. 2, s. 65-78. ISSN 1804-1221.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod. Jazyk - literatura - komunikace. 2018, č. 2, s. 87-97. ISSN 1808-689X.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti. Jazyk - literatura - komunikace. 2017, roč. 2017, s. 4-14. ISSN 1805-689X.
Metelková Svobodová, R. Výuková metoda čtení v procesu formování čtenářských dovedností žáků na počátku edukace. Paidagogos. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 120-168. ISSN 1213-3809.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku a možnosti jejího formování v prostředí školy. 2014.
Metelková Svobodová, R. K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny. Jazyk - literatura - komunikace. 2014, roč. 3, ISSN 1805-689X.

Všechny publikace

Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním v prvostupňové edukaci: e-learningový kurz v systému MOODLE s multimediálními prvky. 2019.
Metelková Svobodová, R. Komplexnost při výuce češtiny v praxi. In: Didaktické impulsy 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2019.
Metelková Svobodová, R. Komunikační a slohová výchova jako motivační složka výuky mateřštiny. In: Didaktické impulsy 2. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2019.
Metelková Svobodová, R. Princip komplexnosti očima učitele češtiny z praxe. In: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha: PdF UK Praha. 2019.
Metelková Svobodová, R. Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ. In: Předčtenářská gramotnost pro učitele MŠ. Ostrava: Vzdělávací institut MŠ Agel. 2019.
Metelková Svobodová, R. Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ. In: Předčtenářská gramotnost pro učitele MŠ. Ostrava: Vzdělávací institut MŠ Agel. 2019.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost. In: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha: Karlova univerzita v Praze. 2018.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním - nepostradatelná komunikační dovednost. Didaktické studie. 2018, roč. 10, č. 2, s. 65-78. ISSN 1804-1221.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. PdF UP Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 2018.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním optikou dvou výukových metod. Jazyk - literatura - komunikace. 2018, č. 2, s. 87-97. ISSN 1808-689X.
Metelková Svobodová, R. Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově. 2018.
Metelková Svobodová, R. Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ. In: Předčtenářská gramotnost pro učitele MŠ. Ostrava: Vzdělávací institut MŠ Agel. 2018.
Metelková Svobodová, R. Předčtenářská gramotnost - blok školení pro učitele MŠ. In: Předčtenářská gramotnost pro učitele MŠ. Ostrava: Vzdělávací institut MŠ Agel. 2018.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. PdF UP Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 2017.
Metelková Svobodová, R. Čtení s porozuměním - současné výzkumné možnosti. Jazyk - literatura - komunikace. 2017, roč. 2017, s. 4-14. ISSN 1805-689X.
Metelková Svobodová, R. Mapování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ. In: Odborné setkání didaktiků češtiny z PdF v ČR. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 2017.
Metelková Svobodová, R. Výuková metoda čtení v procesu formování čtenářských dovedností žáků na počátku edukace. Paidagogos. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 120-168. ISSN 1213-3809.
Metelková Svobodová, R. Závěrečná zpráva SGS10/PdF/2016-2017. 2017.
Metelková Svobodová, R. a Svobodová, J. Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti. Didaktické studie. 2016, roč. 2016, č. 8, s. 53-83. ISSN 1804-1221.
Metelková Svobodová, R. K budování žákovských čtenářských dovedností v české edukaci 1. stupně ZŠ. Nová čeština - doma i ve světě. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 90-102. ISSN 1805-367X.
Metelková Svobodová, R. K využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Sepetná: Ostravská univerzita. 2016.
Metelková Svobodová, R. K využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016: Sborník příspěvků XII. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 2016-10-20 Ostravice. s. 36-46. ISBN 978-80-7464-863-2.
Metelková Svobodová, R. Kategorizace čtenářských chyb žáka jako ukazatel počátků porozumění textu. Paidagogos. 2016, roč. 2016, č. 2, s. 4-48. ISSN 1213-3809.
Metelková Svobodová, R. Monitorování vývojové dynamiky čtení s porozuměním pomocí eyetrackeru. Didaktické studie. 2016, roč. 2016, č. 2, s. 69-81. ISSN 1804-1221.
Metelková Svobodová, R. Monitorování vývojové dynamiky čtení s porozuměním pomocí eyetrackeru. In: 2. didaktické Klánovice: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze. 2016.
Metelková Svobodová, R. Prezentace výstupů dosažených v rámci výzkumného šetření ve šk. roce 2015/2016 - akce pro zapojené ZŠ. 2016.
Metelková Svobodová, R. Využití eyetrackeru při ověřování efektivity metod výuky čtení. In: Aktion. Ostrava. 2016.
Metelková Svobodová, R. K budování žákovských čtenářských dovedností v české edukaci 1. stupně ZŠ. In: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze. 2015.
Gejgušová, I., Labischová, D. a Metelková Svobodová, R. Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů. O dieťati, jazyku, literatúre. 2015, roč. 3, s. 28-45. ISSN 1339-3200.
Metelková Svobodová, R. Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií. 2015.
Metelková Svobodová, R. Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce mateřštiny při budování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ. 2015.
Metelková Svobodová, R. Slovenská inspirace aneb Když se daří naplňovat koncepci výuky mateřštiny. O dieťati, jazyku, literatúre. 2015, roč. 3, č. 1, s. 99-103. ISSN 1339-3200.
Metelková Svobodová, R. Čeština v didaktickém zrcátku [Nahrávka]. Didaktika českého jazyka. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku a možnosti jejího formování v prostředí školy. 2014.
Metelková Svobodová, R. K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny. Jazyk - literatura - komunikace. 2014, roč. 3, ISSN 1805-689X.
Metelková Svobodová, R. K formování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce mateřštiny. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2014.
Metelková Svobodová, R. Ostravští studenti učitelství získávají zkušenosti s Eye Trackerem. Paidagogos. 2014, roč. 2014, č. 2, ISSN 1213-3809.
Metelková Svobodová, R. Posudek na knihu Encyklopédia jazyka pre deti. 2014.
Metelková Svobodová, R. Strategie budování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce češtiny. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. Sepetná: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2014.
Metelková Svobodová, R. Strategie budování čtenářské gramotnosti žáků mladšího školního věku při výuce češtiny. In: Národní testování a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 76-97. ISBN 978-80-7464-656-0.
Metelková Svobodová, R. Čeština v didaktickém zrcátku. 2013.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání [Nahrávka]. Rozvíjení čtenářských dovedností v edukaci. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Metelková Svobodová, R. Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2013. 258 s. ISBN 978-80-7464-451-1.
Metelková Svobodová, R. K monitorování vývojových tendencí čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ na pozadí výzkumu PIRLS. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka 2013. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2013.
Metelková Svobodová, R. Ke vzdělávání vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. In: Aktuálne dianie, perspektívy, a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 18. Ružomberok: PdF Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2013. PdF Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2013. s. 218-222. ISBN 978-80-561-0026-4.
Metelková Svobodová, R. Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově. 2013.
Metelková Svobodová, R. a Svobodová, J. Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny. O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. 2013, roč. 1, č. 2, s. 76-85. ISSN 1339-3200.
Svobodová, J. a Metelková Svobodová, R. Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny. In: Jazykové a metajazykové schopnosti dieťaťa. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2013.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání. 2012.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost - cesta ke vzdělávání. In E-learning - výuková opora pro studenty OU. 2012.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 1. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Hanex, 2012. Hanex, 2012. s. 180-185. ISBN 978-80-7409-050-9.
Metelková Svobodová, R. Integrovaná didaktika - kvalitní zdroj informací a podnětů nejen pro vysokoškolské studenty. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2012, roč. 2, s. 2-43. ISSN 1805-1464.
Metelková Svobodová, R. K rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ aneb Výstupy SGS PdF OU vybízející k zamyšlení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace2012. Ostravice, Sepetná: PdF OU v Ostravě. 2012.
Metelková Svobodová, R. K rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ aneb Výstupy SGS PdF OU vybízející k zamyšlení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: OFTIS, 2012. OFTIS, 2012. s. 279-287. ISBN 978-80-7464-767-1.
Metelková Svobodová, R. Ke vzdělávání vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. In: InteRRa 18 - Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, Pedagogická fakulta. 2012.
Metelková Svobodová, R. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2012.
Metelková Svobodová, R. Princip komplexnosti ve výuce mateřštiny - nepostradatelná součást rozvíjení čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ. In: Komplexnost a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2012. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2012. s. 386-392. ISBN 978-80-555-0664-7.
Metelková Svobodová, R. Princip komplexnosti ve výuce mateřštiny - nepostradatelná součást rozvíjení čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2012.
Metelková Svobodová, R. "Svobodná" cesta ke čtenářské gramotnosti v českých podmínkách. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost. In: Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. Horní Bečva: Projekt ERDF č. 22410320017. 2011.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost a strategie jejího rozvíjení v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ 1. In: Metody a formy výuky mateřského jazyka na ZŠ. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
Svobodová, J., Metelková Svobodová, R., Bogoczová, I., Jandová, E., Adámková, I. a Svobodová, D. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 234 s. ISBN 978-80-7464-019-3.
Metelková Svobodová, R. K možnostem rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ z pohledu realizovaného specifického vysokoškolského výzkumu. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2011, roč. 1, č. 1, s. 22-37. ISSN 1805-1464.
Metelková Svobodová, R. K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka. In: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Olomouc: PdF UP Olomouc, 2011. PdF UP Olomouc, 2011. s. 43-73. ISBN 978-80-244-2746-1.
Metelková Svobodová, R. K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka. In: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních škoách a víceletých gymnáziích. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 43-73. ISBN 978-80-244-2741-6.
Metelková Svobodová, R. K výsledkům specifického vysokoškolského výzkumu v MS kraji realizovaném v letech 2010 a 2011 Ostravskou univerzitou v Ostravě. In: Kulatý stůl - Co říkají výsledky PISA o kvalitě vzdělávání v ČR a MSK. Ostrava: Projekt EMA - Efektivní management škol (CZ.1.07/1.3.05/02.0036). 2011.
Metelková Svobodová, R. Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami. 2011.
Metelková Svobodová, R. Kapitoly z praktické češtiny pro studenty se speciálními potřebami. In E-learning - výuková opora pro studenty OU.. 2011.
Metelková Svobodová, R. a Svoboda, A. Lingvistická a hudební složka při výuce jazyků. 1. vyd. Ostrava: Oftis, 2011. B. 140 s. ISBN 978-80-7464-002-5.
Metelková Svobodová, R. List of Ideas on Reader Literacy. 2011.
Metelková Svobodová, R. Receptář nápadů ke čtenářské gramotnosti. 2011.
Metelková Svobodová, R. Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1. stupně ZŠ. 2011.
Metelková Svobodová, R. a Hyplová, J. Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1.stupně ZŠ. 1. vyd. Oftis, 2011. 179 s. ISBN 978-80-7464-003-2.
Metelková Svobodová, R. Tvorba odborného textu pro studenty se speciálními potřebami. 2011.
Metelková Svobodová, R. Tvorba odborného textu pro studenty se speciálními potřebami. In E-learning - výuková opora pro studenty OU.. 2011.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Hanex, 2011. Hanex, 2011. s. 167-171. ISBN 978-80-7409-032-5.
Švrčková, M. a Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost a nové možnosti ve vzdělávání v přípravě učitelů 1.stupně ZŠ. In: Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: Katedra primární pedagogiky, PdF, UP v Olomouci, 2010. Katedra primární pedagogiky, PdF, UP v Olomouci, 2010. s. 104-113. ISBN 978-80-87224-08-3.
Švrčková, M. a Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost a nové možnosti vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ. In: Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Katedra primární pedagogiky, PdF, UP v Olomouci: Katedra primární pedagogiky, PdF, UP v Olomouci. 2010.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ z pohledu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 1. vyd. Ostrava: Oftis, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7368-878-3.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost z výzkumného hlediska. In: Sborník příspěvků XVII. ročníku celostání konference ČAPV. Ostrava: Česká asociace pedagogického výzkumu a PdF OU, 2010. Česká asociace pedagogického výzkumu a PdF OU, 2010. s. 351-359. ISBN 978-80-7368-769-4.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. Gramotnostní pojetí výuky mateřského jazyka v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, ročník 16. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010. Prešovská univerzita v Prešove, 2010. s. 275-282. ISBN 978-80-555-0201-4.
Metelková Svobodová, R. Implementace úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. 2010.
Metelková Svobodová, R. K faktorům ovlivňujícím řečové kompetence dětí preprimárního věku. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. PdF OU v Ostravě, 2010. s. 670-677. ISBN 978-80-7368-771-7.
Metelková Svobodová, R. K faktorům ovlivňujícím řečové kompetence dětí preprimárního věku. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU. 2010.
Metelková Svobodová, R. K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka. In: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2010.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010). In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 118-127. ISBN 978-80-7368-922-3.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. K problematice výuky čtenářské gramotnosti v rámci předmětu Český jazyk a literatury na 1. stupni ZŠ z výzkumného hlediska (SGS 2010). In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 2010.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. K výuce čtenářské gramotnosti ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura z pohledu oborové didaktiky. In: IX. ročník mezinárodní konference Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 244-253. ISBN 978-80-7368-912-4.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. K výuce čtenářské gramotnosti ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura z pohledu oborové didaktiky. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostravice: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2010.
Švrčková, M. a Metelková Svobodová, R. Role učebnice češtiny ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ. In: Klíčové kompetence a jejich reflexe v přípravě učitelů primárního vzdělávání. FPHP Technické Univerzity v Liberci: Technická Univerzita v Liberci. 2010.
Švrčková, M. a Metelková Svobodová, R. Role učebnice češtiny ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ. Liberec: FPHP Technické Univerzity v Liberci, 2010. FPHP Technické Univerzity v Liberci, 2010.
Metelková Svobodová, R. Současné učebnice českého jazyka a integrace výuky porozumění textu v nich. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP Olomouc, 2010. UP Olomouc, 2010. s. 203-209. ISBN 978-80-244-2435-4.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2010.
Metelková Svobodová, R. a Švrčková, M. Úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve vyučování českého jazyka na ZŠ. Olomouc: PdF UP, Olomouc, 2010. PdF UP, Olomouc, 2010.
Metelková Svobodová, R. Cesty k integrující výuce mateřštiny z pohledu studentů učitelství a učitelů ZŠ. In: 12. kulatý stůl: Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: katedra českého jazyka a literatury, PdF OU. 2009.
Metelková Svobodová, R. Cesty k integrující výuce mateřštiny z pohledu studentů učitelství a učitelů ZŠ. In: 12. kulatý stůl. Komunikace s dětmi a mládeží - spojující a rozdělující. Ostrava: PdF OU, 2009. PdF OU, 2009. s. 61-66. ISBN 978-80-7368-765-6.
Metelková Svobodová, R. Pouhá změna kurikula nestačí aneb na cestě ke zkvalitňování výuky čtenářské gramotnosti žáků základních škol. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2009. Vydavatelství UP v Olomouci, 2009. s. 243-250. ISBN 978-80-244-2240-4.
Metelková Svobodová, R. Sám doma v Ostravě aneb Poděkování hasičům. Moravskoslezský Deník. 2009, roč. 2009, s. 23-23. ISSN 1213-5577.
Metelková Svobodová, R. Učebnice mateřštiny a jejich role při výuce porozumění textu na ZŠ. In: Slovo o slove, ročník 15. Prešov: PdF, Prešovská univerzita v Prešove, 2009. PdF, Prešovská univerzita v Prešove, 2009. s. 208-215. ISBN 978-80-8068-972-8.
Metelková Svobodová, R. Aktuálnost problematiky porozumění textu a její integrace v současném školském kurikulu. In: čeština. s. 101-118.
Metelková Svobodová, R. Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2008. 202 s. ISBN 978-80-7368-653-6.
Metelková Svobodová, R. K implementaci komunikační a slohové výchovy v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základní školy. In: Slovo o slove - ročník 14. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2008. Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2008. s. 164-172. ISBN 978-80-8068-752-6.
Metelková Svobodová, R. Komunikační výchova na ZŠ očima učitelů českého jazyka. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 166-170. ISBN 978-80-7368-4912-.
Metelková Svobodová, R. Lze mateřštinu vyučovat komunikačně?. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP Olomouc, 2008. PdF UP Olomouc, 2008. s. 213-219. ISBN 978-80-244-1947-3.
Metelková Svobodová, R. Moderní didaktika českého jazyka se zaměřením na jazykovou, komunikační a slohovou výchovu. 2008.
Metelková Svobodová, R. a Šink, R. Porozumění textu a aktuálnost integrace ve výuce mateřského jazyka na základní škole. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 259-270. ISBN 978-80-8068-795-3.
Metelková Svobodová, R. a Šink, R. Porozumění textu a aktuálnost integrace ve výuce mateřského jazyka na základní škole. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2008.
Metelková Svobodová, R. Porozumění textu z lingvodidaktického hlediska. 2008.
Gejgušová, I., Metelková Svobodová, R., Hyplová, J., Mechlová, E. a Malčík, M. Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 2008.
Metelková Svobodová, R. Dětské čtenářství z hlediska čtenářské gramotnosti. In: Kniha ve 21. století. Opava: Slezská univerzita, 2007. Slezská univerzita, 2007. s. 74-78.
Metelková Svobodová, R. Hořkosladké Vánoce. 2007, s. 7-7.
Metelková Svobodová, R. K pojetí komunikační a slohové výchovy na ZŠ a její implementaci v učebnicích českého jazyka. 2007.
Metelková Svobodová, R. Moderní didaktika českého jazyka se zaměřením na jazykovou, komunikační a slohovou výchovu. 2007.
Metelková Svobodová, R. PdF UMB Banská Bystrica. 2007.
Metelková Svobodová, R. Příchod Ježíška. 2007, s. 7-7.
Metelková Svobodová, R. Současné tendence didaktiky českého jazyka a běžná praxe základních škol z výzkumného hlediska. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V.. PdF UP v Olomouci: Votobia Olomouc, 2007. Votobia Olomouc, 2007. s. 18-23. ISBN 978-80-7220-306-2.
Metelková Svobodová, R. Vnitropředmětové a mezipředmětové vztahy při výuce mateřštiny. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Hanex Olomouc, 2007. Hanex Olomouc, 2007. s. 143-146. ISBN 80-85783-72-X.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro základní školy. 2006.
Metelková Svobodová, R. Komunikační a slohová výchova na ZŠ. Distanční text. 2006.
Metelková Svobodová, R. Komunikační funkce výpovědi a jazykové vyučování. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 110-112. ISBN 80-244-1282-9.
Metelková Svobodová, R. Komunikační pojetí výuky mateřštiny na ZŠ. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV.. Olomouc: Votobia, 2006. Votobia, 2006. s. 151-157. ISBN 80-7220-280-4.
Metelková Svobodová, R. Komunikační výchova na ZŠ v zrcadle času. 2006, s. 214-218. ISSN 80-7368-271-0.
Metelková Svobodová, R. Problematika priorit základního vzdělávání z pohledu vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 1-5. ISBN 80-7368-272-9.
Metelková Svobodová, R. Problematika vnitropředmětových a mezipředmětových vztahů při výuce českého jazyka na základních školách. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2006. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2006. s. 79-83. ISBN 80-8068-491-X.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Metelková Svobodová, R. a Svobodová, J. Základy české syntaxe. Distanční text. 2006.
Metelková Svobodová, R. Komunikační rámec všestranných jazykových rozborů. In: Syntax a jej vyučovanie III.. s. 162-169. ISBN 80-8050-930-1.
Metelková Svobodová, R. Komunikační rámec všestranných jazykových rozborů. In: Syntax a jej vyučovanie III.. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře. 2005.
Metelková Svobodová, R. Komunikační výchova a současné školství. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v multikulturním světě.. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 24-27. ISBN 80-7368-121-8.
Metelková Svobodová, R. Porozumění textu u dětí se specifickými poruchami učení. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.. Olomouc: Votobia, 2005. Votobia, 2005. s. 238-241. ISBN 80-7220-246-4.


ZkratkaNázev předmětu
AGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
ANPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
BCJ1Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 1
BCJ2Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 2
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
COZASČeština očima žáků základních školy
CTGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
C3EKIExkurze v kulturních institucích regionu
C3KODKomunikace v dialogu
C3LJELiterární a jazyková exkurze v regionu
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PK1Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 1
C3PK2Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 2
C3ZKDZáklady komunikačních dovedností
DILVDidaktika literární výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPL2Diplomový seminář 2
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DMLOVybrané lingvodidaktické otázky
DPDCDidaktika českého jazyka
DPMEMetodologie empirického výzkumu
DSCGČtenářská gramotnost ve školské praxi
DSUTPrincipy učeb. tvorby z diach. i syn. p.
KOMDVKomunikační dovednosti
KPCSSKapitoly z pr.češtiny pro st.se sp.potř.
MSCJ1Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 1
MSODProjekt - předmětové didaktiky
NGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
NNPNaslouch. s poroz. - cesta ke čtenář. gr
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
SEZPSeminář k závěrečné práci
SNDMJDidaktika mateřského jazyka
TOTSSTvorba odb. textu pro stud. se sp. potř.
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
WNDMJDidaktika mateřského jazyka
2IJL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
2IJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
2KODIVlastnosti školského dialogu
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
22JL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
22JL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
22ODIVlastnosti školského dialogu
22VCJNové prvky ve výuce českého jazyka
5CPS1Didaktika čtení a psaní 1
5CPS2Didaktika čtení a psaní 2
5ICJ1Didaktika českého jazyka 1
5ICJ2Didaktika českého jazyka 2
5IDS1Seminář k didaktice českého jazyka 1
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5TXTText ve výuce a vzdělávání
55CJ1Didaktika českého jazyka 1
55CJ2Didaktika českého jazyka 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PS1Didaktika čtení a psaní 1
55PS2Didaktika čtení a psaní 2
55TXTText ve výuce a vzdělávání
7DICJDidaktika českého jazyka
7DMJADidaktika mateřského jazyka
7NPCJNové prvky ve výuce českého jazyka na ZŠ
77ICJDidaktika českého jazyka
77MJADidaktika mateřského jazyka
77PCJNové prvky ve výuce českého jazyka na ZŠ
8DCPSDidaktika čtení a psaní
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ICJ1Didaktika českého jazyka 1
8ICJ2Didaktika českého jazyka 2
8TXTVText ve výuce a vzdělávání
88CJ1Didaktika českého jazyka 1
88CJ2Didaktika českého jazyka 2
88CPSDidaktika čtení a psaní
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88XTVText ve výuce a vzdělávání
9DMLOVybrané lingvodidaktické otázky
9DPDCDidaktika českého jazyka
9DPMEMetodologie empirického výzkumu
9DSCGČtenářská gramotnost ve školní praxi
9DSUTUčebnice jako potenc.-implemen.kurikulum
DICJDidak. ČJ s akcentem na kom.-kogn.pojetí
JKSVJazyková a komunikačně-slohová výchova
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
RCTGRozvíjení čtenář. gramotn. ve výuce ČJL
SEZPSeminář k závěrečné práci
SEZP1Seminář k závěrečné práci pro 1 st
SRCGStrategie rozvíjení čtenářské gramotnost
1JV1Jazyková a komunikačně-slohová vých. 1
1JV2Jazyková a komunikačně-slohová vých. 2
1SRGStrategie rozvíjení čtenář. gramotnosti


AutorNázev práceTypRok
Hořínková IvanaVliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠdisertační 2019 
Bakončíková DominikaČtení s porozuměním u žáků 2. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Bilinkiewiczová TerezaČtení s porozuměním u žáků 2. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Buchta PavelČtení s porozuměním u žáků 1. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Podhajská AlžbětaČtení s porozuměním u žáků 3. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Rabinská JanaNejčastěji užívané metody výuky čtení v edukaci Moravskoslezského krajediplomová 2019 
Ryšková KristýnaČtení s porozuměním u žáků 5. ročníku ZŠdiplomová 2019 
Fryštacká MarcelaVliv výukové metody na vývoj kvality čtení s porozuměním u žáků 1. ročníku ZŠdiplomová 2018 
Hanková MarkétaVliv výukové metody na vývoj kvality čtení s porozuměním u žáků 1. ročníku ZŠdiplomová 2018 
Smolanová PetraNejčastěji užívané metody výuky čtení v Moravskoslezském krajidiplomová 2018 
Hermanová KamilaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Lupinská GabrielaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Ondroušková NelaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Podolewská AnetaRole užité metody výuky čtení v procesu budování čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Virágová ValerieBudování kladného vztahu ke knize u dětí předškolního věkudiplomová 2017 
Žochová KateřinaNejčastěji užívané metody výuky čtení v edukaci Moravskoslezského krajediplomová 2017 
Badri Psotová PetraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2016 
Hracká LenkaBudování kladného vztahu ke knize u dětí předškolního věkudiplomová 2016 
Krihová MarcelaMetody výuky čtení a formování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2016 
Vrbová PetraMetody výuky čtení a formování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2016 
Dolinková OxanaRole předčítání v předčtenářském obdobídiplomová 2015 
Hamroziová AnnaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Kustvánová KateřinaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Malyrzová JanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Reichertová ZuzanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Vaňková BarboraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ v prostředí školydiplomová 2015 
Vyhnánková SimonaRole předčítání v předčtenářském obdobídiplomová 2015 
Bartošová JanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Benešová KláraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Cigánová HanaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Fojtíková PetraRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Kizurová RenátaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2014 
Lembasová MarkétaVliv specifických poruch učení na písemný projev žáka z pohledu učitele českého jazykadiplomová 2014 
Foltýnková EvaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Ivanková MartaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Lusková VeronikaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Pafčugová NaděždaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Popelková IrenaRozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v čítankách 1. stupně ZŠdiplomová 2013 
Jančálková HanaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím učebnic českého jazykadiplomová 2012 
Pánková RenátaČtenářská gramotnost a obtížná slova v učebnicových textech na 1. stupni ZŠdiplomová 2012 
Stanovská ZuzanaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím učebnic českého jazykadiplomová 2012 
Stromská AlžbětaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím čítanek - Alžběta Stromskádiplomová 2012 
Švekušová MichaelaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím učebnic českého jazykadiplomová 2012 
Zavadilová PetraRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím čítanekdiplomová 2012 
Zaydlarová DominikaRozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím čítanekdiplomová 2012 
Kroupová BlankaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2011 
Fabiánová OlgaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2010 
Jonášová ZdenkaRozvoj komunikačních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ v předmětu český jazyk a literaturadiplomová 2009 
Přikrylová BlankaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2009 
Dřevojánková HanaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2008 
Heinzová DenisaVliv specifických poruch učení na písemný projev žáka z pohledu učitele českého jazykadiplomová 2008 
Hlistová MagdalénaSoučasné učebnice českého jazyka a jejich specifikadiplomová 2008 
Maříková JanaPostoj rodiny a školy k předčítání dětem předškolního věkubakalářská 2017 
Plevová MichaelaDítě předškolního věku a jeho vztah ke knihámbakalářská 2017 
Sedláčková LenkaRole předčítání v mateřské školebakalářská 2017 
Šigutová MartinaVztah dětí předškolního věku k předčítáníbakalářská 2017 
Koláčková MartinaRole předčítání v mateřské školebakalářská 2016 
Matějová KateřinaVliv předčítání na slovní zásobu dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Novosádová KristýnaDítě předškolního věku a jeho vztah ke knihámbakalářská 2016 
Zpěváková GabrielaDítě předškolního věku a jeho vztah ke knihámbakalářská 2016 
Janošková ŠárkaVliv předčítání na slovní zásobu dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Škarabelová JanaVliv předčítání na slovní zásobu dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Šremerová SilviePozice předčítání v prostředí mateřské školybakalářská 2015 
Tanečková VeronikaPozice předčítání v prostředí mateřské školybakalářská 2015 
Holásková DagmarMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Kalusová LucieMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Krystyníková MiroslavaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Kubiková MartaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Michalčíková IvetaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Sedláková JitkaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Smilková JitkaMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2014 
Gottvaldová MarkétaVliv rodiny a MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2013 
Knoppová KamilaVliv MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Kulhánková DanaVliv rodiny a MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Musialová AlenaVliv rodiny a MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Svobodová IvanaVliv MŠ na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2011 
Bláhová RomanaVliv rodiny a mateřské školy na rozvoj řeči dětí předškolního věku / The influence of a family and a Kindergarten on the development of children´s way of speakingbakalářská 2009 
Bučková EvaVliv mateřské školy na rozvoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Neničková LucieMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2009 
Vidličková LucieMluvní vzory dětí MŠbakalářská 2009 


Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mapování vlivu metody výuky čtení na formování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím moderní technologie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Monitorování vývojových tendencí čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ na pozadí výzkumu PIRLS
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Strategie rozvíjení čtenářské gramotnosti v čítankách 1. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Implementace úloh rozvíjejících čtenářskou gramotnost v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub