Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Renáta Zemanová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 423, budova SA
funkce:tajemník KMD
obor činnosti:Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie
Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost
Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2650
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Zemanová, R. Geometry Taught in 1st to 5th Year of Study of Primary Schools in Czech Republic - Comparison of Educational Content in Selected Primary Schools. In: 10th International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2017 Proceedings 2017-11-16 Seville, Spain. Seville, Spain: IATED Academy, 2017. s. 694-698. ISBN 978-84-697-6957-7.
Zemanová, R., Jirotková, D. a Slezáková, J. Practical component of mathematics education of pre-service primary school teachers: students - perspective. In: International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 17: Equity and diversity in elementary mathematics education 2017-08-20 Praha, Česká republika. Praha, Česká republika: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 2017. s. 459-466. ISBN 978-80-7290-955-1.
Zemanová, R. Communicating 3D Space - from Natural Language of Everyday Life to Conventional Language of Mathematics. In: 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2016 Proceedings 2016-11-14 Seville. Seville, Spain: IATED Academy, 2016. s. 3209-3215. ISBN 978-84-617-5895-1.
Zemanová, R. Propaedeutic of Equations Using Scales E-application. In: 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2016 Proceedings 2016-11-14 Seville. Seville, Spain: IATED Academy, 2016. s. 3216-3222. ISBN 978-84-617-5895-1.
Zemanová, R., Jirotková, D. a Papadopoulos, I. Desemantisation of Language in Learning Environments. In: International Symposium Elementary Mathematics Teaching: International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 2015 2015-08-16 Praha. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2015. Charles University, Faculty of Education, 2015. s. 369-370. ISBN 978-80-7290-833-2.
Zemanová, R. Jak děti předškolního věku rozumí prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7464-801-4.
Zemanová, R. Slovní úloha v diagnostice dítěte na vstupu do školního vzdělávání. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2015, roč. 14, s. 242-246. ISSN 1336-2232.
Zemanová, R. a Slezáková, J. Child - Child communication for Reinforcement of Amalgamation Transfer. In: Communication in the Mathematics Classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. s. 53-62. ISBN 978-83-7996-009-5.
Jirotková, D. a Zemanová, R. Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems. In: International Symposium Elementary Maths Teaching. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2013. Charles University, Faculty of Education, 2013. s. 155-162. ISBN 978-80-7290-637-6.

Všechny publikace

Zemanová, R. Geometry Taught in 1st to 5th Year of Study of Primary Schools in Czech Republic - Comparison of Educational Content in Selected Primary Schools. In: 10th International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2017 Proceedings 2017-11-16 Seville, Spain. Seville, Spain: IATED Academy, 2017. s. 694-698. ISBN 978-84-697-6957-7.
Zemanová, R., Jirotková, D. a Slezáková, J. Practical component of mathematics education of pre-service primary school teachers: students - perspective. In: International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 17: Equity and diversity in elementary mathematics education 2017-08-20 Praha, Česká republika. Praha, Česká republika: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 2017. s. 459-466. ISBN 978-80-7290-955-1.
Zemanová, R., Jirotková, D. a Slezáková, J. Practical Part of Mathematical Education of Primary-School Teachers - Head Teacher of Professional Practice. In: 10th International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2017 Proceedings 2017-11-16 Seville, Spain. Seville, Spain: IATED Academy, 2017. s. 699-704. ISBN 978-84-697-6957-7.
Zemanová, R. a Jirotková, D. Studentský pohled na praktickou složku učitelské přípravy v matematice 1. stupně. In: Elementary Mathematics Education 2017: Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax 2017-04-26 Tále, Slovenská republika. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Belianum, 2017. s. 159-162. ISBN 978-80-557-1236-9.
Zemanová, R. Communicating 3D Space - from Natural Language of Everyday Life to Conventional Language of Mathematics. In: 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2016 Proceedings 2016-11-14 Seville. Seville, Spain: IATED Academy, 2016. s. 3209-3215. ISBN 978-84-617-5895-1.
Zemanová, R. Kombinatorické úlohy v matematice 1. st. ZŠ. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2016: Dva dny s didaktikou matematiky 2016, sborník příspěvků 2016-02-11 Praha. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2016. s. 92-95. ISBN 978-80-7290-894-3.
Zemanová, R. Predikce žákovských řešení pro rozvoj didaktické empatie. In: EME 2016: EME 2016 Proceeding 2016-04-20 Olomouc. s. 252-256. ISBN 978-80-905281-3-0.
Zemanová, R. Propaedeutic of Equations Using Scales E-application. In: 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2016 Proceedings 2016-11-14 Seville. Seville, Spain: IATED Academy, 2016. s. 3216-3222. ISBN 978-84-617-5895-1.
Zemanová, R. Rytm wokół nas - zastosowanie w konstrukcji modeli generycznych. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kastałceniu powszechnym. 1. vyd. Nowy Sacz: Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2016. s. 231-244. ISBN 978-83-63196-93-6.
Zemanová, R., Jirotková, D. a Papadopoulos , I. Desemantisation of Language in Learning Environments. In: International Symposium Elementary Mathematics Teaching: International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 2015 2015-08-16 Praha. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2015. s. 369-370. ISBN 978-80-7290-833-2.
Zemanová, R., Jirotková, D. a Papadopoulos, I. Desemantisation of Language in Learning Environments. In: International Symposium Elementary Mathematics Teaching: International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 2015 2015-08-16 Praha. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2015. Charles University, Faculty of Education, 2015. s. 369-370. ISBN 978-80-7290-833-2.
Zemanová, R. Jak děti předškolního věku rozumí prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7464-801-4.
Zemanová, R. Osobní pohled na monografii Komparativní analýza primárního matematického vzdělávání. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. 2015, č. 44, s. 15-19. ISSN 1335-4981.
Zemanová, R., Dostálová, E. a Josieková, B. Sémantické a strukturální ukotvení čísla v žákovských řešeních slovní úlohy. GRANT journal. 2015, č. 4, s. 77-80. ISSN 1805-0638.
Zemanová, R. Slovní úloha v diagnostice dítěte na vstupu do školního vzdělávání. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2015, roč. 14, s. 242-246. ISSN 1336-2232.
Zemanová, R. Žákovská řešení geometrických úloh na 1. st. ZŠ - diagnostika a hodnocení. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2015: Dva dny s didaktikou matematiky 2015, sborník příspěvků 2015-02-12 Praha. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. s. 199-203. ISBN 978-80-7290-843-1.
Krpec, R. a Zemanová, R. Absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů oboru. In: Proměny pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. Magnanimitas, 2014. s. 413-417. ISBN 978-80-87952-05-4.
Zemanová, R. a Váňová, P. Aktuální podmínky pro konstrukci generických modelů v elementární aritmetice. In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogi. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. s. 612-616. ISBN 978-80-555-1237-2.
Zemanová, R. a Vaňková, P. Aktuální podmínky pro konstrukci generických modelů v elementární geometrii. In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogi. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. s. 617-624. ISBN 978-80-555-1237-2.
Zemanová, R. a Hejný, M. Cesta učitele matematiky k budování schémat. In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014, sborník příspěvků. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014. Vydavatelský servis, 2014. s. 73-78. ISBN 978-80-86843-45-2.
Zemanová, R. Didactic Empathy of Elementary Mathematics Teachers. In: Acta mathematica 17, Conference Proceedings 12th Mathematical Conference in Nitra. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. s. 205-209. ISBN 978-80-558-0613-6.
Zemanová, R. a Slezáková, J. Child - Child communication for Reinforcement of Amalgamation Transfer. In: Communication in the Mathematics Classroom. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. s. 53-62. ISBN 978-83-7996-009-5.
Zemanová, R. a Váňová, P. Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární aritmetiky. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí, sborník abstraktů z XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Agentura Gevak, s.r.o, 2014. Agentura Gevak, s.r.o, 2014. s. 119-120. ISBN 978-80-86768-91-5.
Zemanová, R. a Vaňková, P. Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární geometrie. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí, sborník abstraktů z XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Gevak, 2014. Gevak, 2014. s. 170-171. ISBN 978-80-86768-91-5.
Zemanová, R. a Jirotková, D. Rozvoj učitelských kompetencí. In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2014, sborník příspěvků. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014. Vydavatelský servis, 2014. s. 85-93. ISBN 978-80-86843-45-2.
Zemanová, R. Studentské reflexe výuky elementární matematiky metodou budování schémat. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2014, sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. s. 161-165. ISBN 978-80-86843-44-5.
Zemanová, R. Zkušenosti učitele matematiky vyučované Hejného metodou ve střetu s metodou tradiční. In: Acta Universitis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica IX. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2014. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2014. s. 279-283. ISBN 978-80-244-4062-0.
Jirotková, D. a Zemanová, R. Alternativní koncepce výuky geometrie v primárním vzdělávání. 2013.
Zemanová, R. a Krpec, R. Lidové umění - inspirace elementární matematiky. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. 1. vyd. Nowy Sacz: Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2013. s. 273-279. ISBN 978-83-63196-46-2.
Zemanová, R. Předmatematické činnosti. 2013.
Jirotková, D. a Zemanová, R. Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems. In: International Symposium Elementary Maths Teaching. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2013. Charles University, Faculty of Education, 2013. s. 155-162. ISBN 978-80-7290-637-6.
Jirotková, D. a Zemanová, R. Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems. In: International Symposium Elementary Maths Teaching: International Symposium Elementary Maths Teaching 2013-08-18 Praha. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2013. s. 155-162. ISBN 978-80-7290-637-6.
Zemanová, R. Vyučování metodou budování schémat - ostravská zkušenost v učitelské přípravě a praxi. In: Dva dny s didaktikou matematiky 2013. Plzeň: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2013. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 110-113. ISBN 978-80-86843.
Hejný, M. a Zemanová, R. Vyučování orientované na budování schémat v praxi.. In: Metamtika v primárnej škole - Rozne cesty, rovnaké ciele. Prešov: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, 2013. Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, 2013. s. 82-86. ISBN 978-80-555-0765-1.
Zemanová, R. Elementární geometrie v architektuře. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov, Slovensko: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 332-337. ISBN 978-80-555-0664-7.
Zemanová, R. Soulad rozvíjení prostorových představ mezi preprimárním a primárním vzděláváním. In: ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PAEDAGOGICA, MATHEMATICA VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 327-330. ISBN 978-80-244-3048-5.
Krpec, R. a Zemanová, R. Vývoj zobrazení reálného prostoru v plošném výtvarném umění. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2012. s. 199-208. ISBN 978-83-63196-30-1.
Krpec, R. a Zemanová, R. Improving Mathematical Competencies in Pre-primary Education by Playing Tabel Games. In: International Conference PRESENTATION of MATHEMAICS '11. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2011.
Krpec, R. a Zemanová, R. Improving mathematical competencies in pre-primary education by playing table games. In: Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS'11. Liberec: Technical university of Liberec, 2011. Technical university of Liberec, 2011. s. 207-213. ISBN 978-80-7372-773-4.
Zemanová, R. Utilising the Natural Environment in the Teaching of Symmetry in Primary Education. In: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym. 1. vyd. Nowy Sacz: Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu, 2011. s. 161-167. ISBN 978-83-63196-04-2.
Zemanová, R. Geometrie v rovině 1. 2006.
Zemanová, R. Geometrie v rovině 2. 2006.
Zemanová, R. Simulace šíření epidemií - užití prostředků jazyka Simula. In: Applied Mathematics: Proceedings of the 2th International Conference 5.2.2003 Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: SUT Bratislava, 2003. SUT Bratislava, 2003. s. 699-704. ISBN 80-227-1813-0.
Zemanová, R. Simulace šíření epidemií - spojitý model. In: Modelling and Simulation of Systems: Proceedings of the 36th International Conference 22.4.2002 Horní Lomná. Ostrava: MARQ, 2002. MARQ, 2002. s. 61-66. ISBN 80-85988-72-0.
Zemanová, R. The Use of SIMULA Language Tools for Simulation of Spreading Epidemic. In: Conference of the Association of SIMULA Users: Proceedings of the 28th ASU Conference 26.9.2002 Brno. Brno: FIT Brno, 2002. FIT Brno, 2002. s. x-x. ISBN 1102-593X.
Zemanová, R. Simulace šíření epidemií - znalostní a spojitý přístup. In: Modelling and simulation of systems: Proceedings of the 35th Spring International Conference 2001-05-09 . Ostrava: MARQ, 2001. MARQ, 2001. s. 69-73. ISBN 80-85988-58-5.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ADMDidaktika matematiky
ARPRozvoj číselných a prostorových představ
BDEMDidaktika elementární matematiky
BRMAPPředmatematické činnosti
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MDEMDidaktika elementární matematiky
MSMAPPředmatematické činnosti
NDMDidaktika matematiky
NRPRozvoj číselných a prostorových představ
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
SNDEMDidaktika elementární matematiky
WNDEMDidaktika elementární matematiky
2DMPGDidaktická geometrická prostředí
2ETR3Geometrie 3
2IMA1Didaktika matematiky 1
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
3AGE1Analytická geometrie 1
3AGE2Analytická geometrie 2
3ETROKonstruktivní geometrie
3ETR1Geometrie 1
3ETR2Geometrie 2
3SGE1Syntetická geometrie 1
3SGE2Syntetická geometrie 2
5DMX1Didaktika matematiky s praxí 1
5EM1Seminář z matematiky k SZZ
5EOM1Matematika 5 - geometrie
5EOM2Matematika 6 - geometrie s did.
5IDM1Matematika 7 - didaktika geometrie
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SZZMatematika s didaktikou
5VGE1Výběrová geometrie 1
5VGE2Výběrová geometrie 2
55DG1Matematika 7 - didaktika geometrie
55DM1Didaktika matematiky s praxí 1
55EMISeminář z matematiky k SZZ
55EOMVybraná témata z geometrie
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55OM1Matematika 5 - geometrie
55OM2Matematika 6 - geometrie s did.
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZMatematika s didaktikou
6AGE1Analytická geometrie 1
6AGE2Analytická geometrie 2
6AREBMatematické repetitorium bakalářské
6BDEMDidaktika elementární matematiky
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BRMAPředmatematické činnosti
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SGE1Syntetická geometrie 1
6SGE2Syntetická geometrie 2
66BHJObhajoba bakalářské práce
66DEMDidaktika elementární matematiky
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RMAPředmatematické činnosti
7ARCPRozvoj číselných představ
7ARPPRozvoj prostorových představ
7DEMADidaktika elementární matematiky
7DMPGDidaktická geometrická prostředí
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SKPSeminář k diplomové práci
77BHJObhajoba diplomové práce
77EMADidaktika elementární matematiky
77RCPRozvoj číselných představ
77RPPRozvoj prostorových představ
77SKPSeminář k diplomové práci
8DGEODidaktika geometrie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8EOM1Geometrie 1
8EOM2Geometrie 2
8OBHJObhajoba diplomové práce
8PRA1Průběžná praxe z matematiky 1
8PRA2Průběžná praxe z matematiky 2
88BHJObhajoba diplomové práce
88GEODidaktika geometrie
88OM1Geometrie 1
88OM2Geometrie 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88RA1Průběžná praxe z matematiky 1
88RA2Průběžná praxe z matematiky 2
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
DMXDidaktika matematiky s praxí
GEDGeometrie s didaktikou
MSDEMDidaktika elementární matematiky
MSMAPPředmatematické činnosti
1GEDDidaktika geometrie
1GEZZáklady geometrie
1MMTPředmatematické činnosti
2MDEMDidaktika elementární matematiky


AutorNázev práceTypRok
Krajča JiříVstup do rýsování v učivu geometrie 1. stupnědiplomová 2019 
Karlovská LucieZvyšování kvality profesních praxí v matematicediplomová 2018 
Kristová MichaelaPortfolio učitele matematiky v pregraduální přípravědiplomová 2018 
Paluchová MartinaVyužití geodesky ve výuce elementární geometriediplomová 2018 
Procházková LucieVedoucí učitel matematiky v profesní praxidiplomová 2018 
Rotterová DanielaKvantita v předmatematických činnostechdiplomová 2018 
Halšková PetraManipulativní činnosti ve výuce elementární rovinné geometriediplomová 2017 
Nováková KateřinaOrigami ve výuce elementární geometriediplomová 2017 
Dostálová ElizabethSlovní úlohy ve výuce 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Evjáková RomanaUspořádání v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Josieková BeataSlovní úloha pro diagnostiku školní zralostidiplomová 2016 
Řehová KateřinaTřídění v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Stonišová MiroslavaTřídění v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Šeflová HelenaRytmus v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Štochelová LenkaVýznam přípravné třídy pro vstup do školní matematikydiplomová 2016 
Krupová AdélaRovinné útvary v učivu 1. st. ZŠdiplomová 2015 
Lubojacká MiroslavaProstorové útvary v učivu 1. st. ZŠdiplomová 2015 
Vaňková PetraProces zobecňování ve výuce elementární geometriediplomová 2015 
Váňová PetraProces zobecňování ve výuce elementární aritmetikydiplomová 2015 
Anderová JarmilaHra jako prostředek rozvíjení geometrických představ vědomostí a dovedností ve vyučování na 1. stupni malotřídních školdiplomová 2008 
Navrátilová LenkaMatematika primárního stupně v belgickém vzdělávacím systémudiplomová 2008 
Petrůjová VeronikaMatematické soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ jako faktor motivacediplomová 2008 
Mášová MichaelaÚroveň matematických představ žáků na počátku školní docházkydiplomová 2007 
Miková JitkaSpecifika vyučování geometrii na 1. st. malotřídních školdiplomová 2007 
Pinkavová MarkétaMěření geometrických těles na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Putyerová HelenaMimoškolní příprava žáků na vyučování matematiky na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Ruszová MarieHra jako prostředek rozvíjení geometrických představ, vědomostí a dovedností ve vyučování na 1. stupni malotřídních školdiplomová 2007 
Matyášová MarcelaSkupinové vyučování v geometrii na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Mertová MarcelaSrovnání výukových metod a organizačních forem výuky v geometrii na 1. stupni ZŠdiplomová 2006 
Uvírová VěraNadstandardní úlohy z geometrie v učivu 1. stupně ZŠdiplomová 2005 
Kopřivová MartinaCelek a jeho část v předmatematické přípravěbakalářská 2019 
Kučerová TamaraRytmus a krokování v předmatematických činnostechbakalářská 2019 
Zaleska AgataGeometrická témata v díle profesorky Edyty Gruszczyk-Kolczyńskébakalářská 2019 
Beranová ErikaOrigami v předmatematických činnostechbakalářská 2018 
Fridrichovská JaroslavaPropedeutika prostorové geometrie v mateřské školebakalářská 2018 
Folvarčná ŠárkaVyužití přírodního prostředí k rozvoji matematických kompetencíbakalářská 2017 
Kubalová HanaPropedeutika rovinné geometrie v mateřské školebakalářská 2017 
Rožnovská LucieMatematická prostředí v mateřské škole - Autobusbakalářská 2017 
Scholastrová KláraPříprava předškoláka na školní matematikubakalářská 2017 
Seidlerová AndreaMatematická prostředí v mateřské škole - Krokováníbakalářská 2017 
Tóthová SimonaPorovnávání v předmatematických činnostechbakalářská 2017 
Uherková KamilaUspořádání v předmatematických činnostechbakalářská 2017 
Hejdová MagdalenaUspořádání v předmatematických činnostechbakalářská 2016 
Juchelková HanaPropedeutika prostorové geometrie v mateřské školebakalářská 2016 
Kropová MarkétaVýznam přípravné třídy pro vstup do školní matematikybakalářská 2016 
Kutáčová DagmarHra Logico Piccolo pro rozvoj předmatematických kompetencí předškolákabakalářská 2016 
Slaná JanaKvantita v předmatematických činnostechbakalářská 2016 
Vaculíková VeronikaPropedeutika rovinné geometrie v mateřské školebakalářská 2016 
Zdražilová NikolaTřídění v předmatematických činnostechbakalářská 2016 
Cihlářová MonikaZápis dětí do prvních ročníků základního vzdělávání - předmatematické činnostibakalářská 2015 
Dobešová MonikaSkládání a stříhání papíru v předmatematických činnostechbakalářská 2015 
Doffková AndreaStavby z kostek v předmatematických činnostechbakalářská 2015 
Halaštová MarkétaKVARTETO pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2015 
Lišková GabrielaGeometrické tvary v předmatematických činnostechbakalářská 2015 
Eliášová LenkaAktuální dětské časopisy pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Huvarová MarcelaPEXESO pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Kamrádová LenkaRozvoj prostorové představivosti v předškolním vzděláváníbakalářská 2014 
Kořínková PetraLOTO pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Skuciusová BronislavaSymboly pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Součková JanaPracovní listy pro rozvoj předmatematických představ předškolákabakalářská 2014 
Vlková IvanaPříprava předškoláka na zahájení školní matematikybakalářská 2014 
Lukasová BarboraMatematické hrátky v mateřské škole pro starší dětibakalářská 2013 
Majdová MartinaMatematické hrátky v mateřské škole pro mladší dětibakalářská 2013 
Mičulková LenkaRozvoj matematických představ předškolákabakalářská 2013 


Zvýšení kvality vyučování matematice prostřednictvím profesních praxí studentů
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Slovní úlohy v matematice pro diagnostiku a edukaci žáků v komplexním spektru 1. stupně ZŠ
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza předpokladů a užívání konstrukce generických modelů ve výuce elementární matematiky
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Rozvoj myšlení v matematice
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období9/2012 - 1/2014
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvíjení jazykových kompetencí zaměstnanců Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření podmínek pro úspěšné zahájení habilitačního řízení
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Koncepční zvýšení profesních kompetencí pracovníků Ostravské univerzity
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub