Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Hana Cisovská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 310, budova SA
funkce:tajemnice PES
obor činnosti:dramatická výchova, sociální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2658
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Cisovská, H. a Šimlová, Ž. Akční výzkum v rukou učitele základní školy jako řešení ožehavého problému dnešní školy - nespolupracujícího chování žáků. In: Sociália 2018 - Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. 2018.
Šimlová, Ž. a Cisovská, H. Daidalos a Ikaros. Aktivizace žáků ve výuce prostřednictvím dramatické hry. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy. 2018, roč. 142, č. 03, ISSN 0323-0449.
Cisovská, H. Dramatická hra jako prevence užívání drog. In: Multidisciplinarita v adiktologii: Poznámky z psychoterapie I 2018-04-05 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 8-12. ISBN 978-80-7599-022-8.
Cisovská, H. EDUdrama,s.r.o., Bratislava. 2018.
Šimlová, Ž. a Cisovská, H. Mobilita zaměstnanců, Erasmus +. 2018.
Cisovská, H. Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol Odry. 2017.
Cisovská, H. Ostravská lokálka 2017: krajská přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2017 Ostrava. 2017.
Cisovská, H. Úvahy nad úvahami o oboru aneb Dramatická, nebo divadelní výchova- to je to, oč tu běží!. Tvořivá dramatika. 2017, roč. 28, s. 35-37. ISSN 1211-8001.
Cisovská, H. XXII Otevřeno: mezikrajové postupové kolo celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla Ostrava. 2017.
Cisovská, H. XXII Otevřeno Kolín: celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla. 2017.
Cisovská, H. Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti cískevních škol. 2016.
Cisovská, H. Dětská scéna 2016: celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna Svitavy 2016. 2016.
Cisovská, H. Dětská scéna 2016- rekordní, bohatá a pestrá. Tvořivá dramatika. 2016, roč. XXVII, č. 78, s. 4-10. ISSN 1211-8001.
Sekera, O. a Cisovská, H. Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty. Ostrava: Ostravská univerzita, PdF, 2016. 110 s. ISBN 978-80-7464-893-9.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Cisovská, H. Ostravské buchárky 2016: krajská přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2016 Ostrava Michalkovice. 2016.
Cisovská, H. Otvírání 2016: krajská přehlídka dětského divadla Praha. 2016.
Cisovská, H. a Buchtová , J. Role dramatické výchovy v profesní přípravě pedagogů. In: Osobnostní růst v podmínkách přípravy seociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. s. 19-35. ISBN 978-80-7464-895-3.
Cisovská, H. Štivadlo- krajská přehlídka vesnických ochotnických souborů. 2016.
Cisovská, H. XXI Otevřeno: mezikrajové postupové kolo celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla Ostrava. 2016.
Cisovská, H. Celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2015. 2015.
Rozsypalová, M., Cisovská, H., Karaffa, J., Červenková, I. a Malčík, M. Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education. In: ECER 2014 "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Porto: University of Porto. 2014.
Cisovská, H. Dramatická výchova a dramaterapie - videoprogram. 2014.
Cisovská, H. Dramatické umění a příprava budoucích pedagogů. In: Cesty ke spolupráce divadel a škol v českém a německém kontextu: Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu 2014-04-10 Ostrava.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem. In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 25-39. ISBN 978-80-7464-655-3.
Cisovská, H. a Káňová, Ž. Inscenace jako východisko k výuce. In: Loutka jako nástroj vzdělávání. Ostrava: Teatr Ludem, 2014. s. 67-74. ISBN 978-80-260-5861-8.
Cisovská, H. Dramatická výchova a dramaterapie. 2013.
Cisovská, H. Nahlížení do map mladého divadla v Bechyni. Tvořivá dramatika. 2013, roč. 24, s. 28-31. ISSN 1211-8001.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Cisovská, H. Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. 131 s. ISBN 978-80-7464-204-3.
Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6.
Cisovská, H. Dětské divadlo, přednes a dramatická výchova dnes. Tvořivá dramatika. 2011, roč. 22, č. 64, s. 1-8. ISSN 1211-8001.
Cisovská, H. Hraní rolí jako metoda aktivního učení. 2011.
Cisovská, H. Osobnostní a sociální výchova a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu. 2011.
Cisovská, H. Pracovní listy pro výuku komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. 2011.
Cisovská, H. Qeen Maud University College in Trondheim. 2011.
Cisovská, H. Zpráva o Dětské scéně 2011. Tvořivá dramatika. 2011, roč. 22, s. 10-17. ISSN 1211-8001.
Cisovská, H. Drama Education and Developing the Personality and Social Competencies of Teachers. In: ADVANCING QUALITY CULTURES FOR TEACHER EDUCATION IN EUROPE: Tensions and Opportunities. 1. vyd. Umea, Sweden: Umea School of Education, Umea University, Sweden, 2010. s. 267-285. ISBN 978-91-7459-042-5.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Evaluace klíčových kompetencí rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy [Workshop]. PdF OU v Ostravě, Česká republika. 2010.
Cisovská, H. Instituto Politecnico Portalegre. 2010.
Šimik, O., Švrčková, M., Sztablová, D., Pisklák, B., Klimtová, H., Karaffa, J. a Cisovská, H. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Cisovská, H. Nahlížení 2010. Tvořivá dramatika. 2010, roč. 22, s. 7-11. ISSN 1211-8001.
Cisovská, H. Profesní potřeby učitelů ve vztahu k výuce dramatické výchovy v nových podmínkách kurikulární reformy. In: ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 181-188. ISBN 978-80-7368-769-4.
Cisovská, H., Galetková, H., Karaffa, J. a Káňová, Ž. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace.. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 137 s. ISBN 978-80-7368-879-0.
Cisovská, H. Trutnov 2010 aneb O čem se letos hrálo a diskutovalo na Dětské scéně. Tvořivá dramatika. 2010, roč. 21, č. 2/2010, s. 19-28. ISSN 1211-8001.
Cisovská, H. Drama education and development of personal and social teacher´s competency. In: TEPE 2009 Conference Quality in Teacher Education. Umea Universitet: Umea University, Umea School of Education/TEPE Network. 2009.
Cisovská, H. Drama teaching process and new requirements for primary education programme in the Czech Republic. In: Nauczyciel w systemie edukacyjnym teraźniejszość i przyszlość. Krakow: Wydavwnictwo Naukowe UP, Krakow, 2009. Wydavwnictwo Naukowe UP, Krakow, 2009. s. 196-202. ISBN 978-83-7271-559-3.
Cisovská, H. KATHO, Tielt. 2009.
Cisovská, H. Kulurní dědictví , rámcový vzdělávací program a dramatická výchovy v České republice. In: Odkaz kultúrného dědičstva v primárnej edukácii. Bánská Bystrica: Univerzita M. Béla, Pedagogická fakulta, Bánská Bystrica, 2009. Univerzita M. Béla, Pedagogická fakulta, Bánská Bystrica, 2009. s. 27-31. ISBN 978-80-8083-703-7.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Podněty k praxi dramatické výchovy. 2009.
Cisovská, H. Průvodce základy pedagogické komunikace a prezentace pro obor Učitelství pro mateřské školy. 2009.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě. In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV.. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 143-151. ISBN 978-80-210-4849-2.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě. In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV,. Brno, Masarykova univerzita: PdF MU Brno. 2009.
Cisovská, H. Zjišťování profesních potřeb pro výuku dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Profesia učitel´a v preprimárnej a primárnej edukacii vo výzkumoch a v téorii. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Pedgaogicka fakulta. 2009.
Cisovská, H. Zjišťování profesních potřeb pro výuku dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Profesia učitel´preprimárnej edukacie a učitel´primarnej edukacie v dynamickom poňatí. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, 2009. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, 2009. s. 123-130. ISBN 978-80-8083-902-4.
Cisovská, H. Zjišťování profesních potřeb učitelů pro výuku dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Profesia učitel´preprimárnej edukacie a učitel´primarnej edukacie v dynamickom poňatí. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, 2009. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, 2009. s. 123-130. ISBN 978-80-8083-902-4.
Cisovská, H. Cesta k divadelnímu tvaru a rozvoj osobnostně sociálních kompetencí budoucích učitelů. In: Dítě mezi výchovou a uměním - dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008. s. 193-201. ISBN 978-80-903901-2-6.
Cisovská, H. Co potřebuje učitel umět a znát, aby úspěšně naplánoval vyučovací projekt - využívat různé postupy sebereflexe vlastní práce. 2008.
Cisovská, H. Drama teaching process and new requirements for primary education in the Czech Republic. In: Mędzynarodowa Konferencija Naukowa ,,Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Krakow: Akademia Pedagogiczna im. KEN Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji narodowej v Krakowie, Wydzial Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Polska.. 2008.
Cisovská, H. Dramatická výchova - pracovní listy pro pedagoga a pracovní listy pro žáka. 2008.
Cisovská, H. Kulturní dědictví, rámcový vzdělávací program a dramatická výchova v České republice. In: Odkaz kulturného dědičstva v primárnej edukácii. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela , Bánská Bystrica. 2008.
Karaffa, J. a Cisovská, H. Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Cisovská, H. a Lorencovič, J. Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti člověk a společnost. 2008.
Cisovská, H. Rozvoj osobnostně sociální kompetence studentů na PdF Ostravské univerzity. In: K sobě, k druhým, k profesi . Terie , programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedgaogických pracovníků. Brno: Masyrykova univerzita Brno, 2008. Masyrykova univerzita Brno, 2008. s. 4-10. ISBN 978-80-210-4595-8.
Cisovská, H. Tvořivé divadelní aktivity v přípravě budoucích učitelů. In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 57-61. ISBN 978-80-7372-422-1.
Cisovská, H. Závěrečná zpráva výzkumu Význam vybraných uměleckých aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky- část divadlo a recitace. 2008.
Cisovská, H. Co potřebuje učitel vědět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt - vytvářet bezpečné sociálně- komunikativní prostředí . 2007.
Cisovská, H. K1 Kompetence k efektivní komunikaci aneb kouzlo porozumění . 2007.
Cisovská, H. Odborné semináře k dětskému divadlu Arénka 2007 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Cisovská, H. Prešovská univerzita v Prešově. 2007.
Cisovská, H. Základy pedagogické komunikace. 2006.
Cisovská, H. Drama education in pre-service education for primary school teachers. The New Educational Review. 2005, s. 225-243. ISSN 1732-6729.
Cisovská, H. Dramatická výchova v primárním vzdělávání. 2005.
Cisovská, H. Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2005. 197 s. ISBN 80-7042-295-5.
Cisovská, H. Hraní rolí v dramatické výchově jako možnost pro osobnostně sociální rozvoj budoucích učitelů. Semperfit. 2004, roč. 10, č. 12, s. 18-19.
Cisovská, H. Osobnostně sociální kompetence v přípravě učitelů primárního vzdělávání. In: Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 127-142. ISBN 80-7042-376-5.
Cisovská, H. Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání. 2003.
Cisovská, H. Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. 197 s. ISBN 80-7042-295-5.
Cisovská, H. Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální komptence budoucích učitelů . 2003.
Cisovská, H. Dramatická výchova a utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů. In: Sborník příspěvků z IX. celostátní konferencde ČAPV s nmezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 184-187. ISBN 80-7042-181-9.
Cisovská, H. Dramatická výchova jako prostředek utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů. In: sborník k projektu Výzkumného záměru organizace: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání; sborník k projektu výtkumného záměru organizace CEZ: J09/98: 174500001, empirická část výzkumných výsledků za rok 2001 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 119-123. ISBN 80-7042-189-4.
Cisovská, H. a Göbelová, T. Komplementarita čtyř základních pilířů ve vzdělávání ve vysokoškolské přípravě. In: sborník k projektu Výzkumného záměru organizace CEZ:J09/98: 174500001. Empirická část výzkumných výsledků za rok 2001: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání Ostrava. Ostrava: PdFOU, 2001. PdFOU, 2001. s. 123-125. ISBN 80-7042-189-4.
Cisovská, H. Utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů prostřednictvím dramatické výchovy (v předmětu základy profesní praxe). In: Sborník prací pedagogické vědy 6: Institucionální výzkumný záměr Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a dětí pro učící se společnost 21. Století . Ostrava: Ostravská univerzita , Pedagogická fakulta, 2000. Ostravská univerzita , Pedagogická fakulta, 2000. s. 107-136. ISBN 80-7042-170-3.
Cisovská, H., Karaffa, J., Krejzová, B. a Polzerová, E. Výzkum dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů. In: PEDAGOGICKÉ VĚDY Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století. Sborník VZO CEZ: JO9/98: 174500001: PEDAGOGICKÉ VĚDY Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století . Ostrava: OU Ostrava - PdF, 2000. OU Ostrava - PdF, 2000. s. 107-136. ISBN 80-7042-170-3.
Cisovská, H. Dramatická výchova v učitelském vzdělávání. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků ze VII. celostátní konference ČAPV 2000-06-24 . Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové, 1999. Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové, 1999. s. 395-399. ISBN 80-7041-531-2.
Cisovská, H. Rozvoj osobnostně sociální kompetence u budoucích učitelů prostřednictvím dramatické výchovy. In: Pedagogická diagnostika 99: Pedagogická diagnostika 99.Sborník referátů z mezinárodní konference 1999-09-15 Ostrava. Ostrava: PdF Ostravské univerzity, katedra pedagogiky, 1999. PdF Ostravské univerzity, katedra pedagogiky, 1999. s. 395-399. ISBN 80-7042-160-6.
Cisovská, H. Dramatická výchova a její místo v učitelském vzdělávání. In: Sborník referátů z mezinárodní konference Svět výchovy a vzdělávání včera, dnes a zítra: Svět výchovy a vzdělávání včera, dnes a zítra 1997-11-13 . Eeské Budijovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, 1998. Jihočeská univerzita České Budějovice, 1998. s. 143-144. ISBN 80-7040-265-2.
Cisovská, H. Možnosti diagnostiky neverbálního produktu ve druhé situaci poijímací zkoušky. In: Pedagogická diagnostika 97: Sborník referátůpřednesených na mezinárodní konferenci Pedagogická diagnostika 97 1997-09-17 . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1998. Ostravská univerzita Ostrava, 1998. s. 181-182. ISBN 80-7042-126-6.


ZkratkaNázev předmětu
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
5VUV2Hlavní směry dramatické výchovy
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
BDRVYDramatická výchova pro učitele
BKDRVDramatická výchova pro učitele
DE1SPDějiny sociální pedagogiky a výchovy
DIFODivadlo Fórum ve výchově a vzdělávání
DP1SKPříprava na školu, techniky duš. hygieny
DRAMADramatická výchova 1
DRAMBDramatická výchova 2
DRIM3Dramatická výchova 3
DRIM4Dramatická výchova 4
DR1M1Dramatická výchova 1
DR1M2Dramatická výchova 2
DR1V1Dramatická výchova 1
DR1V2Dramatická výchova 2
DR1V3Dramatická výchova 3
DR2MTDramaterapie
KDRADramatická výchova 1
KDRBDramatická výchova 2
MA2KIZáklady krizové intervence
NSPEDSociální pedagogika
OB1CPZáklady pedagogiky
OS1P1Osobnostní příprava 1
OS1P2Osobnostní příprava 2
OS1P3Osobnostní příprava 3
PEDGRPedagogika
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SDEPVDějiny výchovy
VY1POVýchovné poradenství
VY1ZTVyužití zvířat ve výchově
YB1CPZáklady pedagogiky
YR1V1Dramatická výchova 1
YR1V2Dramatická výchova 2
YR1V3Dramatická výchova 3
YS1P1Osobnostní příprava 1
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
ZA2KIZáklady krizové intervence
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2OSBPOsobnostní příprava
2SOCRSociální pedagogika 2
3DHAIDramatické hry a improvizace
4DRAVDramatická výchova
4ZDRVDramatická výchova
44DRADramatická výchova
44ZDVDramatická výchova
6DIVCDidaktika výchovných činností
6DRA1Dramatická výchova 1
6DRA2Dramatická výchova 2
6PEVCPedagogika volného času
6PXE1Praxe 1, průběžná, reflektovaná
6PXE2Praxe 2, průběžná, reflektovaná
6PXE3Praxe 3, průběžná, reflektovaná
6PXE4Praxe 4, souvislá, reflektovaná
6ZKPDZáklady pedagogiky
SVUDCVůdcovství a manažerské styly vedení
VYDOSociálně-psychologické dovednosti
VYSO1Vybrané oblasti sociální pedagogiky
VYSO2Vybrané oblasti sociální pedagogiky
WYSOPVybrané oblasti sociální pedagogiky
WYSPDSociálně-psychologické dovednosti
WYVY1Výchova v rodině I
WYVY2Výchova v rodině II


AutorNázev práceTypRok
Močidlanová MartinaVyužití reminiscenční terapie při práci se seniorydiplomová 2019 
Pustówka DominikVývoj členské základny junáka v Moravskoslezském kraji aneb Proč u nás přibývá členů méně než jinde?diplomová 2018 
Silberová AnetaVyužití metod dramatické výchovy ve výtvarném oboru Základní umělecké školydiplomová 2018 
Balonová SoňaVýchova dítěte v neúplné rodinědiplomová 2017 
Janošková VeronikaZvládání agresivního chování dětí z pohledu pedagoga MŠdiplomová 2017 
Vilčeková LenkaProblémy pečujících při péči o nesoběstačného seniora v domácím prostředídiplomová 2017 
Blažková LeonaUžívání sociálních sítí adolescentem a vliv na kvalitu jeho komunikace s rodičidiplomová 2016 
Heincová MarkétaSpokojenost klientů s komunikací na úřadu práce.diplomová 2016 
Buchtová JanaRole dramatické výchovy v profesní přípravě pedagogůdiplomová 2015 
Krzaková VěraSenioři na Facebookudiplomová 2015 
Mrózková RiaStruktura pedagogické komunikace mezi učitelem a žákem na 1. stupni základní školydiplomová 2015 
Šelongová MarcelaPodpora seniorů v rámci obce při prevenci proti tzv. nekalým prodejním praktikámdiplomová 2015 
Táborská TáňaOdborná příprava policistů Policie ČR v oblasti komunikace a následné využití získaných komunikačních dovedností v krizových situacíchdiplomová 2015 
Válková LudmilaVzdělávání krizových interventůdiplomová 2015 
Vinklárková VeronikaHodnotová orientace dětí v dětském domovědiplomová 2015 
Fofová IvanaDelikventní chování u dětí staršího školního věkudiplomová 2014 
Dvořáková PetraVliv internetu na komunikaci mládežediplomová 2013 
Ottová ZuzanaLoutka a její využití v práci s dětmi předškolního věkudiplomová 2013 
Secová JanaImage Střediska volného času Korunkadiplomová 2013 
Seifertová PetraDramatická výchova a rozvoj klíčových kompetencí v základním vzdělávánídiplomová 2013 
Pavelková BlankaPedagogická komunikace učitele v základní školediplomová 2012 
Goldová JitkaDramatická výchova a školní vzdělávací programdiplomová 2011 
Křivánková MichaelaVerbální projev učitele na 1. stupni základní školydiplomová 2011 
Polášková JanaOsobnost učitele dramatické výchovydiplomová 2011 
Škvaridlová LucieDivadlo Fórum a jeho využití v řešení aktuálních problémů teenagerůdiplomová 2011 
Baronová LenkaDramatická výchova v primárním vzdělávání se zaměřením na fenomén mužstvídiplomová 2010 
Fialová KláraKomunikace v hodinách dramatické výchovy v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Krayzlová RenátaDramatická výchova a její místo ve školním vzdělávacím programudiplomová 2010 
Loňková PavlínaMožnosti dramatické výchovy v rozvoji sociální a personální kompetence v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Ulrichová JitkaÚloha her ve vyučování na 1. stupni ZŠdiplomová 2010 
Böhmová LenkaMožnosti didaktické hry v rozvoji klíčových kompetencí žákůdiplomová 2009 
Holaňová KateřinaMetody dramatické výchovy ve vyučovacích předmětech v základním vzdělávánídiplomová 2009 
Branná BarboraDramatická výchova ve vyučování sluchově postižených žáků na 1.stupni základní školy pro sluchově postiženédiplomová 2008 
Hoblíková JanaÚloha hry při adaptaci žáků 1. ročníku ZŠdiplomová 2008 
Kastnerová AndreaVyužití metod dramatické výchovy v projektovém vyučovánídiplomová 2008 
Kovářová MartinaKomunikace mezi učitelem a žákem ve vyučovánídiplomová 2008 
Lipowská JanaAnalýza stavu dramatické výchovy na 1. stupni (v okrese Karviná)diplomová 2008 
Ondrušková MichaelaDramatická výchova a RVPdiplomová 2008 
Pahorecká ŽanetaMožnosti dramatické výchovy v rozvoji kompetence k řešení problémů a rozhodovací dovednosti v primárním vzdělávánídiplomová 2008 
Vyvialová ZuzanaRozvoj spolupráce u žáků základní školy prostřednictvím dramatických herdiplomová 2008 
Drabinová MichaelaFormy dramatické výchovy v Rámcovém vzdělávácím programudiplomová 2007 
Frončková JanaDramatická improvizace jako cesta k posílení zdravého sebevědomídiplomová 2007 
Hendrychová IlonaOsobnostní a sociální výchova dítěte mladšího školního věkudiplomová 2007 
Hopianová LucieUžití dramatické výchovy ve volnočasových institucíchdiplomová 2007 
Lhotský LuděkSbírka příkladů z "Lineární algebry" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwarudiplomová 2007 
Moravcová KateřinaDramatická výchova jako metoda vyučování v primárním vzdělávánídiplomová 2007 
Pytlíková TerezaDramatická výchova a školní vzdělávací programdiplomová 2007 
Tužinská LenkaMožnosti dramatické výchovy při vytváření příznivých vztahů a klimatu ve třídědiplomová 2007 
Fojtová PetraMetody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Hošková EvaUplatnění hry a dramatické hry ve vyučovánídiplomová 2006 
Žídková PetraDramatická výchova v primárním vzdělávání ve Frýdku-Místkudiplomová 2006 
Lyčková KateřinaHodnocení a sebehodnocení v dramatické výchovědiplomová 2005 
Peřichová KateřinaVyužití metod dramatické výchovy ve vyučování na 1. stupni ZŠdiplomová 2005 
Rabatinová SoňaVyužití dramatické výchovy jako vyučovací metody na 1. stupni ZŠdiplomová 2005 
Říhová LucieMetody dramatické výchovy v rozvoji dítěte předškolního věkubakalářská  
Gerová DitaRODINA JAKO FAKTOR PŮSOBÍCÍ NA VÝBĚR UČEBNÍHO OBORU ČI STUDIAbakalářská 2019 
Hrda TomášIntolerance menšin v Armádě České republikybakalářská 2019 
Kovácsová EliškaMotivace rodičů při výběru základní školy pro dítěbakalářská 2019 
Koval TomášZkušenosti žáků středních škol s užíváním návykových látek.bakalářská 2019 
Macháček LiborVliv canisterapie v péči o seniorybakalářská 2019 
Macurová AnnaFenomén stáří z pohledu mladé generacebakalářská 2019 
Onderková IvanaPříprava klientů z dětských domovů na jejich budoucí samostatný životbakalářská 2019 
Pavlásková AlžbětaKomunikativní kompetence asistenta pedagoga ve třídě na základní školebakalářská 2019 
Pščolková LadaPodpora prosociálního chování adolescentů v České obci sokolskébakalářská 2019 
Stehnová JanaReedukační procesy v Diagnostickém ústavu pro mládež v Ostravěbakalářská 2019 
Svozilová AnnaSociální klima na Montessori školebakalářská 2019 
Šemorová BarboraPostoj mladých dospělých k manželstvíbakalářská 2019 
Fajčáková VeronikaPříčiny školní nekázně u žáků 2.stupně na Základních školáchbakalářská 2018 
Frýdlová KateřinaPomluvy a hašteření, to přece nic neníbakalářská 2018 
Gottwaldová BarboraVolnočasové aktivity klientů v ústavu sociální péče pro mentálně postiženébakalářská 2018 
Klímová KateřinaVýchovněporadenská činnost v prostředí české základní školybakalářská 2018 
Bodnárová LucieRozvod a jeho vliv na dítěbakalářská 2017 
Divínová VeronikaMotivace teenagerů ve Zlínském kraji k trávení volného času v pěveckém sborubakalářská 2017 
Madejová KláraDobrovolnictví ve Fusion ČRbakalářská 2017 
Chudějová KarolínaSociální klima na Montessoriovské školebakalářská 2016 
Fukalová MarieSpokojenost studentů Sociální pedagogiky s organizačně technickou stránkou studijního plánubakalářská 2016 
Grocholová GabrielaNaslouchání jako součást pedagogické komunikace vychovatelů ve školní družiněbakalářská 2016 
Hůlová KristýnaPráce dobrovolníka v organizaci S.T.O.P.bakalářská 2016 
Pišlová PavlínaDivadlo jako sociální terapiebakalářská 2016 
Šnajdrová SimonaMožnosti metody One Brain při práci s dětmi s poruchou pozornostibakalářská 2016 
Šnejdarová JarmilaVýznam hudebních kolektivních uměleckých aktivit na vytváření klimatu třídybakalářská 2016 
Békešová BarboraSociální klíma Waldorfské školybakalářská 2015 
Benešová SandraVolnočasové aktivity dětí školního věkubakalářská 2015 
Dobiášová VeronikaVyužití dramatické výchovy v práci vychovatele školní družinybakalářská 2015 
Juráňová LenkaTvorba divadelní inscenace s dětmi ve volnočasové aktivitěbakalářská 2015 
Kramplová LucieDramatická výchova jako prostředek zlepšení komunikace na základní školebakalářská 2015 
Moravcová BarboraRozvoj komunikace tělesně hendikepovaných prostřednictvím dramatické výchovybakalářská 2015 
Otrubová VendulaMožnosti aktivizace klientů s Alzheimerovou demencí a jejich začlenění do společnostibakalářská 2015 
Ozdincová JanaVýznam dramatické výchovy pří budování klimatu třídybakalářská 2015 
Slípková MarkétaMateřská škola hrou - dramatickoubakalářská 2015 
Smolová TerezaPráce s dětmi staršího školního věku v dramatické výchověbakalářská 2015 
Stoláriková LuciePřipravenost učitelů k řešení problému šikany na základní školebakalářská 2015 
Švrčina DominikNejčastěji používané výchovné styly v rodinách žáků druhého stupně základních školbakalářská 2015 
Blažková LeonaManipulace v partnerských vztazíchbakalářská 2014 
Hrubá Sabrina InésDramatická výchova jako prevence šikanybakalářská 2014 
Lukács MarioÚskalí při vstupu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do přípravných tříd ZŠbakalářská 2014 
Nezmarová AndreaPodíl dramatické výchovy na utváření zdravého životního stylubakalářská 2014 
Ponková MarieDramatická výchova jako prostředek prevence drogových závislostíbakalářská 2014 
Pytlová LenkaNázory učitelů základních škol na integraci žáků s postiženímbakalářská 2014 
Slechanová NikolPostoje rodičů k užívání internetu dětmibakalářská 2014 
Šebenová IngridZávislost na kouření u dospívající mládežebakalářská 2014 
Walachová BarboraDramatická výchova jako cesta k literatuřebakalářská 2014 
Zemková HanaSpecifika pedagogické komunikace v lekcích dramatické výchovybakalářská 2014 
Barátová MarkétaDramatická výchova v práci vychovatelebakalářská 2013 
Gajdzioková TamaraTelevize v životě dítětebakalářská 2013 
Krzaková VěraSociální komunikace dneška - život "on-line"bakalářská 2013 
Leváková PetraPedagogická komunikace učitele(ky) v mateřské školebakalářská 2013 
Macková AnnaPostoje učitelů mateřských škol k k využití dramatické výchovy ve školním vzdělávacím programubakalářská 2013 
Šelongová MarcelaKomunikace mezi klientem a sociálním pracovníkem na úřadě a v terénubakalářská 2013 
Žurková KarolínaParalingvistické aspekty komunikace ve zjišťovacích rozhovorechbakalářská 2013 
Maďová JanaRozvoj komunikačních dovedností dětí skrze práci s příběhembakalářská 2012 
Nešporová VeronikaPedagogická komunikace učitele/ky v mateřské školebakalářská 2012 
Opálková PetraRozvíjení komunikativní kompetence u dětí různých věkových skupin v mateřské školebakalářská 2012 
Pustowková KatarzynaRozvíjení komunikativní kompetence u dětí v mateřské školebakalářská 2012 
Korbelová PetraDramatická výchova a Rámcový vzdělávací programbakalářská 2011 
Neuwertová PetraDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2011 
Olšáková PavlaPedagogická komunikace učitele(ky) v mateřské školebakalářská 2011 
Sikorová LenkaPedagogická komunikace učitele(ky ) v mateřské školebakalářská 2011 
Valášková PavlínaProfesní komunikace asistenta pedagogabakalářská 2011 
Víchová SylvieDramatická výchova a Rámcový vzdělávací programbakalářská 2011 
Olšová JanaDramatická výchova v preprimárním vzděláváníbakalářská 2010 
Galiová TerezaVyužití dramatické výchovy v práci s dětmi s lehkou mentální retardacíbakalářská 2009 
Heczková DanielaVyužití dramatické výchovy ve školním vzdělávacím programu.bakalářská 2009 
Kuperová ZuzanaCesta k divadelnímu tvaru s klienty s mentálním postiženímbakalářská 2009 
Cemperová OlgaRozvoj tvořivosti u dětí preprimárního věkubakalářská 2008 
Nesvadbová JanaRozvoj partnerské a skupinové citlivosti v dramatických hráchbakalářská 2006 
Revajová MartinaRozvoj dítěte v oblasti mezilidských vztahů prostřednictvím dramatické hrybakalářská 2006 
Vajbarová RadanaMožnosti dramatické výchovy při adaptaci dětí v mateřské školebakalářská 2005 


Nástroje evaluace klíčových kompetencí žáků 1. stupně základní školy ve vztahu k procesu dramatické výchovy
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub