Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Lukáš Cipryan

Lukáš Cipryan

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 201, budova V
funkce:zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
obor činnosti:fyziologie, zdravotní tělesná výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2594
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Cipryan, L., Plews, D., Ferretti, A., Maffetone, P. a Laursen, P. Effects of a 4-Week Very Low-Carbohydrate Diet on High-Intensity Interval Training Responses. Journal of Sports Science and Medicine. 2018, č. 17, s. 259-268. ISSN 1303-2968.
Cipryan, L. The effect of fitness level on cardiac autonomic regulation, IL-6 total antioxidant capacity and muscle damage responses to a single bout of high intensity interval training. Journal of Sport and Health Science. 2018, 7(3), s. 363-371. ISSN 2095-2546.
Cipryan, L., Tschakert, G. a Hofmann, P. Acute and Post-Exercise Physiological Responses to High-Intensity Interval Training in Endurance and Sprint Athletes. J SPORT SCI MED. 2017, č. 16, s. 219-229. ISSN 1303-2968.
Cipryan, L. IL-6, Antioxidant Capacity and Muscle Damage Markers Following High-Intensity Interval Training Protocols. Journal of Human Kinetics. 2017, č. 56, s. 139-148. ISSN 1640-5544.
Cipryan, L. Vliv nízko-sacharidové diety na sportovní výkon. Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. 2017, č. 26, s. 107-107. ISSN 1210-5481.
Cipryan, L., Laursen, P. a Plews, D. Cardiac autonomic response following high-intensity running work-to-rest interval manipulation. EUR J SPORT SCI. 2016, č. 16, s. 808-817. ISSN 1746-1391.
Cipryan, L., Tschakert, G. a Hofmann, P. Differences of acute physiological responses between two high-intensity interval exercise modes in endurance and sprint type athletes. In: 21st Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE: 21st Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 2016-07-06 Vídeň. Vídeň: European College of Sport Science, 2016. European College of Sport Science, 2016. s. 455-455. ISBN ISBN 978-3-00-053383-9.
Cipryan, L. a Vala, R. Cardiac autonomic regulation after continuous and intermittent maximal exercise interventions. J SPORT MED PHYS FIT. 2015, č. 55, s. 495-505. ISSN 0022-4707.
Cipryan, L., Švagera, Z. a Vala, R. IL-6 and CRP response to maximal exercise intervention. J SPORT MED PHYS FIT. 2015, č. 55, s. 813-823. ISSN 0022-4707.
Cipryan, L. a Litschmannová, M. Intra-day and inter-day reliability of heart rate variability measurement. J SPORT SCI. 2013, č. 31, s. 150-158. ISSN 0264-0414.

Všechny publikace

Cipryan, L., Dostál, T., Gluchowski, A., Plews, D., Hofmann, P. a Laursen, P. A 12-week very low-carbohydrate high-fat diet and high-intensity interval training effects on serum adiponectin, leptin and other biomarkers in healthy adults. In: Cell Symposium: Exercise Metabolism. Sitges. 2019.
Cipryan, L. Restrikce příjmu sacharidů ve sportu. In: Sympozium sportovní medicíny. Dříteč. 2019.
Cipryan, L. Vysoce intenzivní intervalový trénink. 2019.
Cipryan, L., Plews, D., Ferretti, A., Maffetone, P. a Laursen, P. Effects of a 4-Week Very Low-Carbohydrate Diet on High-Intensity Interval Training Responses. Journal of Sports Science and Medicine. 2018, č. 17, s. 259-268. ISSN 1303-2968.
Cipryan, L. The effect of fitness level on cardiac autonomic regulation, IL-6 total antioxidant capacity and muscle damage responses to a single bout of high intensity interval training. Journal of Sport and Health Science. 2018, 7(3), s. 363-371. ISSN 2095-2546.
Cipryan, L., Tschakert, G. a Hofmann, P. Acute and Post-Exercise Physiological Responses to High-Intensity Interval Training in Endurance and Sprint Athletes. J SPORT SCI MED. 2017, č. 16, s. 219-229. ISSN 1303-2968.
Cipryan, L. IL-6, Antioxidant Capacity and Muscle Damage Markers Following High-Intensity Interval Training Protocols. Journal of Human Kinetics. 2017, č. 56, s. 139-148. ISSN 1640-5544.
Cipryan, L. Vliv nízko-sacharidové diety na sportovní výkon. Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. 2017, č. 26, s. 107-107. ISSN 1210-5481.
Cipryan, L., Laursen, P. a Plews, D. Cardiac autonomic response following high-intensity running work-to-rest interval manipulation. EUR J SPORT SCI. 2016, č. 16, s. 808-817. ISSN 1746-1391.
Cipryan, L., Tschakert, G. a Hofmann, P. Differences of acute physiological responses between two high-intensity interval exercise modes in endurance and sprint type athletes. In: 21st Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE: 21st Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 2016-07-06 Vídeň. Vídeň: European College of Sport Science, 2016. European College of Sport Science, 2016. s. 455-455. ISBN ISBN 978-3-00-053383-9.
Cipryan, L. Within-Session Stability of Short-Term Heart Rate Variability Measurement. Journal of Human Kinetics. 2016, č. 50, s. 85-92. ISSN 1640-5544.
Vala, R., Litschmannová, M., Valová, M. a Cipryan, L. Analysis of intensity of exercise load of basketball players in a championship match in the cadets category- case study. In: 20th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. Malmö: Malmö University, Lund University & Copenhagen University. 2015.
Cipryan, L. a Vala, R. Cardiac autonomic regulation after continuous and intermittent maximal exercise interventions. J SPORT MED PHYS FIT. 2015, č. 55, s. 495-505. ISSN 0022-4707.
Cipryan, L., Švagera, Z. a Vala, R. IL-6 and CRP response to maximal exercise intervention. J SPORT MED PHYS FIT. 2015, č. 55, s. 813-823. ISSN 0022-4707.
Vala, R., Valová, M., Cipryan, L. a Petr, J. Analysis of intensity of exercise load of junior ice hockey players during a championship match- case study. In: 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE Book of abstracts. Amsterdam: Digital Printing Partners, 2014. Digital Printing Partners, 2014. s. 712-712. ISBN 978-94-622-8477-7.
Cipryan, L. Heart rate variability in sport training and performance enhancement. In: 2nd Anti-Aging Medicine World Congress - Eastern Europe. Moskva. 2014.
Cipryan, L. a Litschmannová, M. Intra-session stability of short-term heart rate variability measurement: gender and total spectral power Influence. Journal of Human Sport and Exercise. 2014, roč. 9, s. 68-80. ISSN 1988-5202.
Cipryan, L. Stress and its relatioship to heart rate variability. In: 2nd Anti-Aging Medicine World Congress - Eastern Europe. Moskva. 2014.
Vala, R., Cipryan, L., Litschmannová, M. a Valová, M. Analysis of the load intensity of extra-league ice-hockey players during a match- A case study. In: 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013 Book of Abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Masarykova univerzita, 2013. s. 124-124. ISBN 978-80-210-6439-3.
Vala, R., Cipryan, L., Litschmannová, M. a Valová, M. Analysis of the load intensity of extra-league ice-hockey players during a match- A case study. In: 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykova univerzita. 2013.
Cipryan, L. a Litschmannová, M. Intra-day and inter-day reliability of heart rate variability measurement. J SPORT SCI. 2013, č. 31, s. 150-158. ISSN 0264-0414.
Cipryan, L. Reliabilita měření kardiální autonomní regulace. 2012.
Cipryan, L. a Litschmannová, M. The reliability of heart rate variability measurement performed by an immediately repeated test-retest procedure. In: The Biomedical Basis of Elite Performance. Londýn: The Physiological Society. 2012.
Cipryan, L. a Gajda, V. The Influence of Aerobic Power on Repeated Anaerobic Exercise in Junior Soccer Players. Journal of Human Kinetics. 2011, s. 61-72. ISSN 1640-5544.
Cipryan, L. a Stejskal, P. INDIVIDUAL TRAINING IN TEAM SPORTS BASED ON AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM ACTIVITY ASSESSMENTS. Medicina Sportiva. 2010, č. 14, s. 56-62. ISSN 1734-2260.
Jandačka, D. a Cipryan, L. Dobré ráno - Centrum diagnostiky lidského pohybu. Centrum diagnostiky lidského pohybu [Televizní relace].. 2009.
Botek, M., Bartáková, O., Cipryan, L., Cipryanová, H., Jakubec, A., Řehová, I. a Stejskal, P. Posouzení rozdílů mezi výsledky ranních a odpoledních vyšetření aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence. Česká kinantropologie. 2007, č. 11, s. 56-63.
Cipryan, L., Stejskal, P., Bartáková, O., Botek, M., Cipryanová, H., Jakubec, A., Petr, M. a Řehová, I. Pozorování stavu autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje v průběhu sezóny.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2007, č. 37, s. 57-61.
Cipryan, L., Stejskal, P., Elfmark, M., Bartáková, O., Botek, M., Cipryanová, H., Jakubec, A., Petr, M. a Řehová, I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation. -. 2007, č. 16, s. 1-6. ISSN 1210-5481.
Botek, M., Bartáková, O., Cipryan, L., Cipryanová, H., Jakubec, A., Řehová, I. a Stejskal, P. The relationship between the performance of the autonomic nervous system and sport performance in athletes. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2007, č. 16, s. 30-31.
Stejskal, P., Cipryan, L., Elfmark, M., Jakubec, A., Kováčová, L., Petr, M. a Řehová, I. Vliv rozdílné adherence k půlročnímu programu aerobiku na aerobní zdatnost. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2007, č. 16, s. 14-25.
Jakubec, A., Botek, M., Cipryan, L., Gaddur, E., Novosad, J., Pantlík, K., Pavlík, F., Petr, M., Řehová, I. a Stejskal, P. Chosen anthropometric and functional parameters of 50-60 year-old rowers: the training impact. Česká antropologie. 2006, č. 56, s. 47-47.


ZkratkaNázev předmětu
AP2V2Aplikovaná tělesná výchova
BZTVZdravotní tělesná výchova
FP2ZVFyziologie pohybové zátěže
KAPARPohybová aktivita a zdraví
KFYZRFyziologie zátěže
KI2PVKinezioprotekce
KSTARKurz sportovně technických aktivit
KZDTVZdravotní TV
MSZTVZdravotní tělesná výchova s didaktikou
SZDTVZdravotní TV
TDRTVZdravotní tělesná výchova
TISTRHistorie tělesné kultury
TKARFDiagnostika kardiores. funkcí při zátěži
TYZARFyziologie zátěže
TYZIOFyziologie
ZD1VVZdravotní tělesná výchova
1FYZRFyziologie zátěže
1KAPAPohybová aktivita a zdraví
1KFYZFyziologie zátěže
1ZFYRZáklady fyziologie
1ZTVRZdravotní tělesná výchova
2FYLVFyziologie limitní výkonnosti
2FYSVFyziologie sportovní výkonnosti
2FYS1Fyziologie sportovní výkonnosti
3DRTVZdravotní tělesná výchova
3YZIOFyziologie
3YZTZFyziologie tělesné zátěže
3ZTVYZdravotní Tv
33DRAVýchova ke zdraví
5DTV1Tělesná výchova 3
5DTV2Zdravotní tělesná výchova
5ZDRVPohybová aktivita a zdraví
5ZTV1Zdravotní tělesná výchova
55DRVPohybová aktivita a zdraví
55TV1Tělesná výchova 3
55TV2Zdravotní tělesná výchova
55ZV1Zdravotní tělesná výchova
6BZTVZdravotní tělesná výchova
6FYZIFyziologie
6FYZZFyziologie zátěže
6KSTAKurz pobytu v letní přírodě
6RDP1Diagnostika v pohybové aktivitě 1
6RVYZTvorba výživ. progr. pro podporu zdraví
6RZOZZdravotně orientovaná zdatnost
6SDKRDiagnostika kardiorespiračních funkcí
6SINTIntervalový trénink
6SPROProjektování sportovní přípravy
6SRKSRegenerace a kompenzace ve sportu
6STKPTvorba kondičních programů s využitím IT
6SVYZTvorba výživových progr. pro sp. trénink
6TFYZFyziologie
6TFZAFyziologie zátěže
6TZTVZdravotní tělesná výchova
6ZVYZZáklady výživy
66DKRDiagnostika kardiorespiračních funkcí
66DP1Diagnostika v pohybové aktivitě 1
66INTIntervalový trénink
66PSPProjektování sportovní přípravy
66RKSRegenerace a kompenzace ve sportu
66STAKurz pobytu v letní přírodě
66TKPTvorba kondičních programů s využitím IT
66TVPTvorba výživových progr. pro sp. trénink
66TVZZdravotní TV
66VYZTvorba výživ. progr. pro podporu zdraví
66YZIFyziologie
66YZZFyziologie zátěže
66ZOZZdravotně orientovaná zdatnost
66ZTVZdravotní tělesná výchova
66ZVYZáklady výživy
7DKZADiagnost. kardioresp. funkcí při zátěži
7EBTKSmart and Biotechnology in Kinanthrop.
7EDFCLaboratory Diagnostics in Human Physiolo
7EEVSPhysiotherapy in Sports
7EKPSPreparation of Conditioning Programmes a
7EPSZNutrition for Sports and Health
7EVSRehabilitace ve sportu
7EYPCHuman Movement Physiology
7EYSCExercise Physiology
7FYPCFyziologie pohybu člověka
7FYSCFyziologie sportovní činnosti
7FYZIFyziologie pohybu člověka
7LDFCLaborat. diagnos. ve fyziologii člověka
7SBTKSmart a biotechnologie v kinantropologii
7TKPSTvorba kondičních programů ve sportu
7VPSZVýživa pro sport a zdraví
77BTKSmart a biotechnologie v kinantropologii
77DFCLaborat. diagnos. ve fyziologii člověka
77EVSRehabilitace ve sportu
77KPSTvorba kondičních programů ve sportu
77PSZVýživa pro sport a zdraví
77YPCFyziologie pohybu člověka
77YSCFyziologie sportovní činnosti
8PAZDPohybová aktivita a zdraví
8ZDTVZdravotní tělesná výchova
88AZDPohybová aktivita a zdraví
88DTVZdravotní tělesná výchova
9DVMFVýzkumné aspekty v zátěžové fyziologii


AutorNázev práceTypRok
Huser VojtěchVliv nízkosacharidové diety na kardiorespirační zdatnost jedinců se zvýšeným rizikem výskytu civilizačních onemocněnídiplomová 2019 
Pindorová VeronikaVliv ketogenní diety na intervalové zatíženídiplomová 2018 
Plasgurová NikolaVliv ketogenní diety na kardiální autonomní regulacidiplomová 2018 
Volf MartinVliv ketogenní diety na kardio-respirační zdatnostdiplomová 2018 
Kawuloková BeataMetabolická odpověď organismu na intervalové zatíženídiplomová 2017 
Kisza VlastimilVliv keto diety na vysoce-intenzivní intervalový tréninkdiplomová 2017 
Němčík PetrOdezva kardiální autonomní regulace na intervalové zatíženídiplomová 2017 
Prejda RadekVliv keto diety na stupňované zatížení do vita maximadiplomová 2017 
Cigan PetrZotavení kardiální autonomní regulace po intervalovém zatíženídiplomová 2016 
Grodová AdélaVliv intervalového zatížení na průběh zotavení kardiální autonomní regulacediplomová 2016 
Pella MatejZotavení srdeční frekvence po maximálním zatíženídiplomová 2016 
Solnická MagdalénaVliv maximálního aerobního výkonu na anaerobní předpoklady sportovcediplomová 2016 
Dostál TomášKondiční příprava ve fotbalediplomová 2015 
Kaňa VáclavZotavení kardiální autonomní regulace po intervalovém zatíženídiplomová 2015 
Mifkovičová PetraDynamika zotavení kardiální autonomní regulace po intermitentním zatíženídiplomová 2015 
Horáková TerezaZotavení aktivity kardiální autonomní regulace po opakovaném anaerobním zatíženídiplomová 2014 
Jurková SoňaZotavení aktivity kardiální autonomní regulace po stupňovaném zatížení do vita maximadiplomová 2014 
Bastová MichaelaVývoj fyziologických a výkonových parametrů v průběhu závodního období vytrvalostního běžce (případová studie)diplomová 2013 
Fussová MarkétaVýznam druhu zotavení pro opakovaný anaerobní výkondiplomová 2013 
Jánošíková JanaVýznam druhu zatížení pro zátěžové testovánídiplomová 2013 
Slaninová LucieZotavení aktivity kardiální autonomní regulace po anaerobním zatíženídiplomová 2013 
Hyklová KateřinaIntradenní reliabilita měření aktivity autonomního nervového systémudiplomová 2012 
Guzdková KarolinaVliv aerobiku na variabilitu srdeční frekvencediplomová 2011 
Ludvík RadekDiagnostika aerobního a anaerobního výkonu ve fotbalediplomová 2011 
Foldyna PetrNejčastější zranění v americkém fotbale a jejich prevence (přehledová studie)bakalářská  
Juřicová AlenaFyziologické aspekty přetrénování (přehledová studie)bakalářská 2019 
Olivková BarboraPotravinové doplňky ve výživě sprinterů (přehledová studie)bakalářská 2019 
Pěch PetrMožnosti ovlivnění regenerace sportovce výživovými doplňkybakalářská 2019 
Skyba LiborKondiční trénink v úpolových sportechbakalářská 2019 
Wilk RichardVyužití intervalového tréninku ve sportovní přípravěbakalářská 2019 
Prokopová VeronikaVliv ketogenní diety na sportovní výkon a zdraví (přehledová studie)bakalářská 2018 
Reček LukášVliv ketogenní diety na běžecký výkon (případová studie)bakalářská 2018 
Sikora DaliborDietní strategie v úpolových sportech (přehledová studie)bakalářská 2018 
Trčka RostislavVliv sportovních suplementů na sportovní výkon a zdravíbakalářská 2018 
Uhlířová NatálieOptimalizace pohybové aktivity pro redukci tělesné hmotnosti (přehledová studie)bakalářská 2018 
Weiss LukášVliv vegetariánské stravy na sportovní výkonbakalářská 2018 
Furik MatějVliv chladu na sportovní výkon a regeneraci (přehledová studie)bakalářská 2017 
Holeš MartinPohybová aktivita a civilizační onemocnění (přehledová studie)bakalářská 2017 
Jalůvka MarekNové trendy v kondičním posilování (přehledová studie)bakalářská 2017 
Kalabus MichaelVýživa a civilizační onemocnění (přehledová studie)bakalářská 2017 
Krejzl TomášZranění ve sportovním lezeníbakalářská 2017 
Kroker VáclavVliv alternativních výživových směrů na sportovní výkon (přehledová studie)bakalářská 2017 
Krus PetrDoplňky sportovní výživy v silovém tréninku (přehledová studie)bakalářská 2017 
Kudrna ŠimonPohybová aktivita a obezita dětí (přehledová studie)bakalářská 2017 
Macik FilipPohybová aktivita a imunitní systém (přehledová studie)bakalářská 2017 
Pobuta PavelTestování kondičních schopností u hráčů ledního hokejebakalářská 2017 
Salamon JiříOptimalizace dietních opatření pro hráče tenisu (přehledová studie)bakalářská 2017 
Sarina TímeaPohyb a imunita (přehledová studie)bakalářská 2017 
Cigánek PetrOptimalizace sportovní výživy ve fotbale (přehledová studie)bakalářská 2016 
Janečka ZdeněkTestování fyzické zdatnosti u armády České republikybakalářská 2016 
Janečková MichaelaRedukce tělesné hmotnosti a doplňky stravy (přehledová studie)bakalářská 2016 
Kašuba PavelPitný režim sportovce (přehledová studie)bakalářská 2016 
Lindovský JosefDietní strategie pro redukci tělesné hmotnosti (přehledová studie)bakalářská 2016 
Malík LukášVýznam výživy pro "ladění" sportovní formy (přehledová studie)bakalářská 2016 
Morys RadekVelikost intenzity tělesného zatížení při specifických činnostech v rámci zimního kurzu Survivalbakalářská 2016 
Podhráská KateřinaPreskripce pohybového programu s cílem redukce tělesné hmotnosti (přehledová studie)bakalářská 2016 
Štoffová MarieVýznam dietních opatření pro zvyšování sportovní výkonnosti (přehledová studie)bakalářská 2016 
Volf MartinLaboratorní vyšetření v zátěžové fyziologii (přehledová studie)bakalářská 2016 
Kisza VlastimilDiabetes mellitus a pohybová aktivita (přehledová studie)bakalářská 2015 
Pastrňák JanVýznam sportovní výživy v kondiční kulturisticebakalářská 2015 
Prejda RadekReliabilita měření variability srdeční frekvencebakalářská 2015 
Tomčík KamilOptimalizace průběhu zotavení po sportovním výkonu (přehledová studie)bakalářská 2015 
Uher DominikVariabilita srdeční frekvence a řízení sportovního tréninku (přehledová studie)bakalářská 2015 
Wawreczková MarianaVýznam pohybové aktivity v prevenci a léčbě Metabolického syndromubakalářská 2015 
Anastazovský OndřejNové přístupy v kondiční přípravě ve fotbalebakalářská 2014 
Dostál RomanVýznam doplňků stravy určených pro výživu kloubůbakalářská 2014 
Kawuloková BeataOptimalizace dietních opatření pro vytrvalostní sportovce (přehledová studie)bakalářská 2014 
Solnická MagdalénaVýznam pohybové aktivity v léčbě obezity (přehledová studie)bakalářská 2014 
Vinklárek MilanVýznam doplňků sportovní výživy pro vytrvalostní sporty (přehledová studie)bakalářská 2014 
Cigan PetrVýznam hydratace organismu pro optimalizaci sportovního výkonu (přehledová studie)bakalářská 2013 
Dostál TomášDiagnostika opakovaného anaerobního výkonu (přehledová studie)bakalářská 2013 
Horyl PavelDiagnostika sportovní výkonnosti v ledním hokeji (přehledová studie)bakalářská 2013 
Křivák AdamNové přístupy v kondiční přípravě v ledním hokejibakalářská 2013 
Mifkovičová PetraMožnosti ovlivnění procesu zotavení po sportovním výkonu (přehledová studie)bakalářská 2013 
Vrzalová SimonaMožnosti využití variability srdeční frekvence ve sportovní přípravě (přehledová studie)bakalářská 2013 
Halfarová KateřinaNové technologie pro kondiční tréninkbakalářská 2012 
Podmolík MarekDiagnostika vytrvalostních schopností ve fotbalebakalářská 2012 
Bastová MichaelaVýznam výživy pro regeneraci sportovce (přehledová studie)bakalářská 2011 
Bělec VáclavVýznam doplňků sportovní výživy pro silový tréninkbakalářská 2011 
Chytilová MartinaDiagnostika držení těla ve vybraných sportechbakalářská 2011 
Hlaváč TomášVliv extrémních teplot na výkon sportovce (přehledová studie)bakalářská 2011 
Horáková TerezaVýznam doplňků sportovní výživy, určených pro podporu redukce tělesné hmotnosti (přehledová studie)bakalářská 2011 
Hrubý DanielSrovnání intenzity zatížení při hokejovém utkání u různých věkových kategoriíbakalářská 2011 
Jurková SoňaVyužití spektrální analýzy variability srdeční frekvence v tréninkovém procesu v horské cyklistice (kasuistika)bakalářská 2011 
Novák MarekSyndrom přetrénování : možnosti diagnostiky, prevence a léčby (přehledová studie)bakalářská 2011 
Rotter VlastimilVliv kynologie na pohyb, zdraví a psychický stav člověkabakalářská 2011 
Slaninová LucieVyužití tréninku ve vyšší nadmořské výšce v kondiční přípravě sportovců (přehledová studie)bakalářská 2011 
Strnadlová RadkaZotavení autonomního nervového systému po maximálním zatíženíbakalářská 2010 
Fiala OndřejAlgoritmizace tvorby pobytových programů pro osoby s vertebrogenními problémybakalářská 2009 


Vliv nízko sacharidové diety na zdraví, sportovní výkon a s tím související psychologické ukazatele kvality života
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2017 - 3/2018
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Vliv nízko-sacharidové a vysoko-sacharidové diety na vysoce intenzivní intervalové zatížení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv aerobních a anaerobních predispozic na kardiorespirační, autonomní a metabolické ukazatele odezvy organismu na intervalové zatížení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv fyzické zdatnosti na kardiorespirační, autonomní a metabolické ukazatele odezvy organismu na intervalové zatížení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Fyziologická reakce organismu na kontinuální a intermitentní zatížení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Fyziologické a biochemické aspekty odezvy organismu na pohybovou aktivitu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Testování motorických schopností u juniorských družstev ve fotbale
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub