Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Miriam Prokešová


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 326, budova SA
funkce:
obor činnosti:filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury, dějiny pedagogiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2721
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.tohu-vabohu.blogspot.comNenalezen žádný záznam.Radost v pojetí J. A. Komenského
Miriam Prokešová
Rok: 2022, Caritas et Veritas
článek v odborném periodiku

Relationality in Education of Morality
Miriam Prokešová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Rok: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
článek v odborném periodiku

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Rok: 2016, Paideia
článek v odborném periodiku

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborná stáž
Miriam Prokešová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Radost v pojetí J. A. Komenského
Miriam Prokešová
Rok: 2022, Caritas et Veritas
článek v odborném periodiku

Landecké pověsti
Miriam Prokešová
Rok: 2021
ostatní

Relationality in Education of Morality
Miriam Prokešová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Život pod Landekem
Miriam Prokešová, František Žebrák
Rok: 2021, Ostrava-Repronis
odborná kniha

Mia - Landecká holčička
Miriam Prokešová
Rok: 2020
ostatní

Sebevýchova
Miriam Prokešová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dobré ráno
Miriam Prokešová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Vysokoškolský učitel - sebereflexe paidagoga
Miriam Prokešová, Martina Matějíček Rozsypalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy filosofie a etiky
Miriam Prokešová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Komenský a jeho křehký člověk
Miriam Prokešová
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sborník příspěvků z konference České pedagogické společnosti
Miriam Prokešová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Faktory ovlivňující výchovu v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí
Miriam Prokešová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2017
působení v zahraničí

O přirozenosti a výchově člověka
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský)
Miriam Prokešová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa
Miriam Prokešová, Katarína Kotradyová
Rok: 2016, Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -
článek v odborném periodiku

Education in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Education in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Komenského Boží svět jako 'pochnurný chaos temnot'
Miriam Prokešová
Rok: 2016, Paideia
článek v odborném periodiku

Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
Miriam Prokešová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nespolupracující/nedobrovolný klient
Miriam Prokešová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oida aneb píseň o lásce, církvi a naději životem mírně unavené paní
Miriam Prokešová
Rok: 2016
ostatní

Parents in the memories of childhood
Miriam Prokešová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Miriam Prokešová, Martin Kaleja, Alena Seberová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Začíná školní rok
Miriam Prokešová
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace

Dítě v rodině aneb jsme ze svého dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Philosophy of education
Miriam Prokešová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Výchova jako cesta k naději
Miriam Prokešová
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.
Miriam Prokešová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Život pod Landekem
Miriam Prokešová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Kostel sv. Františka a Viktora v proměnách času
Miriam Prokešová, Piotr Kowalski
Rok: 2013, Repronis, o.s.
odborná kniha

Světla a temnoty Jana Amose Komenského
Miriam Prokešová
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře?)
Miriam Prokešová
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Apetýt
Miriam Prokešová
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství
Miriam Prokešová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě, resilience a výchova?
Miriam Prokešová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Marcus Fabius Quintilianus - inspiracja dla wspólczesnosci
Miriam Prokešová
Rok: 2011, Impuls
kapitola v odborné knize

Střípky dětské moudrosti
Miriam Prokešová
Rok: 2011
ostatní

Artesis University College, Antwerpy
Miriam Prokešová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Benefiční koncert Marie Rottrové
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Embracing of future
Miriam Prokešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy -moudrost z lásky nebo láska k moudrosti?
Miriam Prokešová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jarní slavnosti - cyklus koncertů duchovní hudby
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Jen tak
Miriam Prokešová
Rok: 2010
ostatní

Obrázky z českých dějin a pověstí -výstava ilustrací Renáty Fučíkové
Miriam Prokešová
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Pedagogická evaluace 2010
Martina Gúberová, Miriam Prokešová, Milena Kurelová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Romové - otázky a hledání odpovědí
Miriam Prokešová
Rok: 2010, Repronis, s.r.o., Ostrava
odborná kniha

Subkultury v České republice
Miriam Prokešová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě v nás
Miriam Prokešová
Rok: 2009, Repronis, s.r.o.
odborná kniha

Good practice: sport and youth in the Czech Republic
Miriam Prokešová
Rok: 2009, Gebonden
kapitola v odborné knize

Janusz Korczak lékař, pedagog a spisovatel
Miriam Prokešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Recenzní posudek na část: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání.
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

1. konference Sdružení Janusze Korczaka v ČR
Miriam Prokešová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Co neustále dlužíme J. Patočkovi
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Dítě a dětství v zrcadle vzpomínek
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Landecké pověsti
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Lidové pověry v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Rok: 2008, Repronis Ostrava
odborná kniha

Project Urban culture and youth - Sport in Czech republic
Miriam Prokešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

System of care of risk youth in Ostrava
Miriam Prokešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urban culture and youth
Miriam Prokešová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Volný čas z hlediska kvality života
Miriam Prokešová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují. Knížka z příspěvků přátel a žáků
Miriam Prokešová
Rok: 2007, Eurolex Bohemia, a.s.
kapitola v odborné knize

Childhood in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koblov a hrad Landek z pohledu staletí
Miriam Prokešová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

School years in the mirror of memories
Miriam Prokešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hra, věda a filosofie
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2006, Filosofia
kapitola v odborné knize

Co nechápu a už asi ani nikdy nepochopím
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Lidové tradice aneb staré zvyky a obyčeje v Ostravě a okolí
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Repronis
odborná kniha

Májové láskyplné zamyšlení o mužích a ženách
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Mangement sociální práce se žáky základní školy I Sociální interakce ve vztahu učitel žák
Miriam Prokešová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

odborná stáž
Miriam Prokešová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otaznáky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve světě M.Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Začalo jaro
Miriam Prokešová
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Ztracený člověk ve ztraceném světě (v zrcadle vzpomínek)
Miriam Prokešová
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Comenius
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie nejsou pouhá slova
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hledání souřadnic společného světa: filosofie pro každý den
Miriam Prokešová, Miriam Prokešová
Rok: 2004, Eurolex Bohemia
kapitola v odborné knize

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové
Miriam Prokešová
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Ztracený člověk ve ztraceném světě
Miriam Prokešová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Černými brýlemi
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Červnová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dítě, radost a výchova
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Repronis
odborná kniha

Dubnová zastavení - Aprílové počasí
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Květnová zastavení - Májová koťátka
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Lednová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

O škole, učitelích, dítěti a prevenci
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O válce, prevenci a selském rozumu
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Putování za Sluncem aneb my, já a ti druzí
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teze k protidrogové výchově a k prevenci sociálně patologických jevů
Miriam Prokešová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Únorová zastavení
Miriam Prokešová
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Úvod k filosofii radosti
Miriam Prokešová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výchovně zanedbané-maladaptivní děti
Miriam Prokešová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ditě jako bytost budoucího smutku a vzpomínek
Miriam Prokešová
Rok: 2002
stať ve sborníku

O svobodě, penězích a Vánocích
Miriam Prokešová
Rok: 2002, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Setkání s profesorem Matějčkem
Miriam Prokešová
Rok: 2002, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Teze k pedagogice volného času
Miriam Prokešová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dilemata a antinomie v profesi učitele a východiska výchovy
Miriam Prokešová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dilemata učitelského povolání
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dítě a drogová závislost
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociální učení v podobě hádanek
Miriam Prokešová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úcta a chuť k životu
Miriam Prokešová
Rok: 2000, Repronis
odborná kniha

Dítě a současný svět
Miriam Prokešová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Romský čardáš v aule
Miriam Prokešová
Rok: 1999, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Smrt, úzkost, radost a bolest. Láska
Miriam Prokešová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problematika výuky etnických menšin
Miriam Prokešová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zamyšlení nad osobností učitele pro 21.století
Miriam Prokešová
Rok: 1998
stať ve sborníku

J.A.Komenský, věci lidské
Miriam Prokešová
Rok: 1997, Repronis
odborná kniha

Moudří, opička v purpuru a já
Miriam Prokešová
Rok: 1997, Repronis
odborná kniha

Osobnost učitele aneb ten, který miluje
Miriam Prokešová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ten, který miluje
Miriam Prokešová
Rok: 1996, Nakladatelství AKS
odborná kniha

Základy psychologie
Miriam Prokešová
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

BaLONEK
Miriam Prokešová
Rok: , lISTY OSTRAVSKÉ Univerzity
článek v odborném periodiku

Využití volného času žáků ZŠ ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity
Miriam Prokešová
Rok:
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
BLOKBlokace místnosti
CZVOPObecná pedagogika
BDEJPDějiny pedagogiky
BFILVFilozofie výchovy
BKFILFilozofie výchovy
BKTEVTeorie výchovy
BPTEVTeorie výchovy
BZPEDZáklady pedagogiky
BZPEGZáklady pedagogiky
C3MKUMenšinové kultury
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-ECREducation in the Czech Republic
E-MCEMulticultural Education
E-PHAPhilosophy of Education
FILVYFilosofie výchovy
KFILVFilozofie výchovy
KME1KMenšinové kultury
KOBPEObecná a srovnávací pedagogika
OBECZáklady pedagogiky
OBPEDObecná pedagogika
PEDVCPedagogika volného času
PRAXGVychovatelská praxe 7
SFILVFilozofie výchovy
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
XDEEDDějiny edukace
XKUANKulturní andragogika
YDFILPřehled dějin filozofie
1DPASDějiny pedagogiky a školství
1FIVYFilozofie výchovy
1INEKInterkulturní edukace a komunikace
1ZDPSDějiny pedagogiky a školství
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZFIVFilozofie výchovy
11DPADějiny pedagogiky a školství
11FIVFilozofie výchovy
11ZDPDějiny pedagogiky a školství
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZFVFilozofie výchovy
3DEPGDějiny pedagogiky
3DEP1Dějiny pedagogiky
3DEP2Moderní dějiny pedagogiky
3DFIFDějiny filozofie
3DFILDějiny filozofie
3FILFilosofie výchovy
3MULTMultikulturní výchova
3MULVMultikulturní výchova
3PEEVProfesní etika a etická výchova
3PETVProfesní etika a etická výchova
3RMVYRodinná a mimoškolnní výchova
3TRMTeorie rodinné a mimoškolní výchovy
3ZPD1Základy pedagogiky 1
33ADEDějiny edukace
33AFVFilozofie výchovy
33ILFilosofie výchovy
4OBPEObecná pedagogika
4ZOPDObecná pedagogika
6FILVFilozofie výchovy
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PDEJDějiny pedagogiky
6PFILFilozofie pro pedagogy
6PMULMultikulturní výchova
6PVOLPedagogika volného času
6ZAFIZáklady filozofie a etiky
6ZPEDZáklady pedagogiky
66AFIZáklady filozofie a etiky
66DEDDějiny edukace dospělých
66ILVFilozofie výchovy
66KUAKulturní andragogika
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7VIKTViktimologie a násilí v rodině
77IKTViktimologie a násilí v rodině
9DFVYFilozofie výchovy
9DZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
9DZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
9DZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy
1OBPDObecná pedagogika


AutorNázev práceTypRok
Mertová IvanaProměny volnočasových aktivit pro děti druhého stupně základních škol v době pandemiediplomová 2022 
Štefková EliškaSpecifika výuky ZSV ve třídách s žáky rozdílných genderových identit a nová role učitele v oblasti edukacediplomová 2022 
Foltová MarieNázory matek na výchovu dítěte v rodinědiplomová 2021 
Kubiczek MichalHistorické pojetí výchovy dětí ve středověku v kontrastu s koncepcí výchovy dětí podle Jana Amose Komenskéhodiplomová 2021 
Zavadilová MarkétaMateriální didaktické prostředky v Montessori základní školediplomová 2021 
Šimčíková KristýnaFenomén descholarizace pohledem odborné a širší veřejnostidiplomová 2020 
Bednárek AlešBergsonova metoda intuice a její uplatnění v pedagogicediplomová 2019 
Kolodziejová EsterZanedbané děti z nefunkčních rodin v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocdiplomová 2019 
Starcová NikolaVýběr alternativní školy jako výsledek rozhodnutí rodičediplomová 2019 
Cabák DanielMotivace studentů ke studiu u prvních a druhých ročníků jednooborového studiadiplomová 2018 
Král DavidPředstavy studentů OU o kvalitním učiteli na VŠdiplomová 2018 
Morav EmilMotivační funkce hodnocení u žáků základních školdiplomová 2018 
Skulinová AdrianaPředstavy studentů OU o kvalitním učiteli vysoké školydiplomová 2018 
Brázdová RomanaHodnocení žáků ve ve výuce výtvarné výchovydiplomová 2017 
Bureš JakubPrvní zkušenosti s alkoholem dětí na ZŠ v současné době a před 19 a více letydiplomová 2017 
Hlaváčová MarkétaProměny volného času u dívek na ZŠ za posledních 10 letdiplomová 2017 
Kozlová MartinaRozvoj kreativity dítěte na základě sebevýchovné reflexediplomová 2017 
Šatek MilanVýchova v retrospektivě vězňů v Antalya Turkeydiplomová 2017 
Šigutová LucieMultikulturní výchova z pohledu pedagogů ZŠdiplomová 2017 
Tannenberger PatrikProměny volného času u chlapců na základní škole za posledních 10 letdiplomová 2017 
Turčeková DominikaJaké jsou dnešní děti z pohledu studentů PdF OU a učitelů základních školdiplomová 2017 
Blokša TomášPerspektivy dětských domovů v systému institucionální péče v České republicediplomová 2016 
Halfarová KarinPéče o dítě a výchova dítěte z nefunkční rodinydiplomová 2016 
Málková Morongová SilvieVýchova k estetickému vnímání světa v současném školstvídiplomová 2016 
Mílková TerezaPěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli.diplomová 2016 
Simert VladanFilosofie očima dětí na I. stupni ZŠdiplomová 2016 
Tesarčíková EvaCvičné byty očima vychovatelů dětských domovůdiplomová 2016 
Truhlík DavidNeziskové volnočasové organizace pro děti a mládež v Ostravědiplomová 2016 
Weissová GabrielaSexting u žáků základních školdiplomová 2016 
Zamastilová JanaDůsledky nefunkční výchovy v rodinách a institucíchdiplomová 2016 
Hlavatá AlžbětaProjevy dětské agrese na ZŠ z pohledu učitelediplomová 2015 
Janošková BlankaRomský student a agrese (agresor nebo oběť?)diplomová 2015 
Jedličková LenkaJaký je student nižšího stupně gymnázia a žák II. st. ZŠ z hlediska učitelůdiplomová 2015 
Koláček TomášSvoboda ve vzdělávánídiplomová 2015 
Machejová ZuzanaVýuka pedagogiky na vybraných středních školáchdiplomová 2015 
Mužik JanVliv osobnosti matky na myšlení velkých filosofů a pedagogů v komparaci s jejich životemdiplomová 2015 
Polachová KláraPohybová aktivita a její působení na výchovu ke zdravídiplomová 2015 
Šelongová SimonaPozitivní a negativní myšlení jako zdroj úspěchů ve školediplomová 2015 
Šturmanová KristýnaVýhody a nevýhody domácího vzdělávání z pohledu učitelediplomová 2015 
Cihlová VeronikaOslovování ve výukovém dialogudiplomová 2014 
Franczyk VáclavWorkshop jako metoda pro výběr povolánídiplomová 2014 
Hanzl JiříDěti na prvním stupni na vybraných ZŠ a internetdiplomová 2014 
Klodová JanaVýchova dítěte jako téma výuky v předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Krsičková SimonaPlatónova a Aristotelova paideia a její působení ve výchově člověkadiplomová 2014 
Ohrádková LenkaSrovnání motivačních metod v systému TV v SRN a ČRdiplomová 2014 
Raabová MarkétaDěti z dětských domovů a jejich začlenění do školního kolektivudiplomová 2014 
Vrábelová SoňaVnímání zodpovědnosti učitele na I. st. ZŠdiplomová 2014 
Fasorová HelenaVýchova v rodině jako prevence domácího násilídiplomová 2013 
Hanková RenátaŠkola očima romského dítětediplomová 2013 
Jedličková HelenaMožnosti pomoci drogově závislýmdiplomová 2013 
Jedličková HelenaŠikana a pedagogovédiplomová 2013 
Mrázková KateřinaNové směry životního stylu v současné společnostidiplomová 2013 
Pščolka DavidÚloha školy v prevenci syndromu CAN u dětí mladšího školního věkudiplomová 2013 
Švub JindřichLetní tábor pro děti staršího školního věku a jeho vliv na osvojování morálních hodnotdiplomová 2013 
Koudelka MichalSport, mládež a kvalita životadiplomová 2012 
Pokorná EliškaMožnosti výchovy dítěte v rodině z pohledu prevence kriminalitydiplomová 2012 
Pokorná LucieMožnosti zneužívání návykových látek žáků II. st. ZŠ v okrese Uherské Hradištědiplomová 2012 
Samek JiříPřínos preventivních aktivit Městské policie v Ostravědiplomová 2012 
Vyškovská ZuzanaVliv výchovy v rodině na prevenci domácího násilídiplomová 2012 
Zemanová EvaMládež, sport a kvalita životadiplomová 2012 
Chrapek OndřejPedagogika zážitku aneb co by tomu řekl Komenský?diplomová 2011 
Cibulková IvaZážitková pedagogika v tělesné výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2011 
Čech LiborZměny v kvalitě života studentů kombinovaného studia oboru sociální pedagogika - prevence a resocialzacediplomová 2011 
Dubská EsterPedagogika slavení - výchova ke slavení u dospívající mládežediplomová 2011 
Filip RostislavVliv socioekonomických determinantů na volbu volnočasových aktivit v centru volného časudiplomová 2011 
Kasperová SilvieVýchovné metody se zaměřením na tělesné trestydiplomová 2011 
Konečná MargitaÚloha zaměstnané ženy v současné společnostidiplomová 2011 
Macečková JanaMožnosti využití hry u dětí se speciálními potřebamidiplomová 2011 
Pohludková ZdeňkaVýchova dětí v oblasti bezpečnosti silničního provozudiplomová 2011 
Říhošková BarboraJaké jsou dnešní děti? - pohled z hlediska učitelů II.st. ZŠdiplomová 2011 
Sotolářová AdélaVýhody a nevýhody malotřídní školy z pohledu žáků, učitelů a rodičůdiplomová 2011 
Adamuška KarelVliv skautingu na prožívání volného času v období dospívánídiplomová 2010 
Benedikovičová MartinaJaké jsou dnešní děti? Pohled z hlediska studentů pedagogické fakulty.diplomová 2010 
Bočková KláraVolný čas a kvalita života u žáků II.st. ZŠdiplomová 2010 
Eliášová HanaDramatická výchova ve volném čase a školské praxidiplomová 2010 
Huvarová KarolínaZájmové kroužky a jejich vliv na kvalitu životadiplomová 2010 
Kříž TomášVliv médií na utváření hodnot žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Maliníková KateřinaŠikana a její projevy na základních školáchdiplomová 2010 
Mašek MartinMalé děti přirozeně nezlobídiplomová 2010 
Nogolová SimonaDítě a pohádka na 1. st. ZŠdiplomová 2010 
Pišťáková KateřinaŠkolní družina v podmínkách základní školy praktickédiplomová 2010 
Popovičová LucieJaké jsou dnešní děti - srovnání pohledu odborníků a dětí na II. st. ZŠdiplomová 2010 
Abrahámová KateřinaOdkaz Dona Boska a aplikace jeho myšlenek v současnostidiplomová 2009 
Bortelová DarinaVýchova jako problém ve výchovných institucích se zaměřením na dětský domovdiplomová 2009 
Grác MarekJaké jsou dnešní děti?- pohled z hlediska žáků i učitelů II.st..ZŠdiplomová 2009 
Juráková SimonaSystém služeb pro seniory v Ostravědiplomová 2009 
Kantor MiroslavVolný čas a kvalita života na II.st. ZŠdiplomová 2009 
Kocichová AdélaDítě a pohádkadiplomová 2009 
Kuča LukášKřesťanství a výchova k hodnotámdiplomová 2009 
Kučák DavidŠkolní úspěšnost žáků se sociálním znevýhodněnímdiplomová 2009 
Malinová DagmarVolný čas a kvalita života zaměstnané ženy ve středním věkudiplomová 2009 
Novotná MariePerspektivy výchovy ve výchovných institucích z hlediska kvality životadiplomová 2009 
Pavlíčková ZuzanaOtázky výchovy k volnému času, jako prevence drogových závislostidiplomová 2009 
Rezková LucieDítě, drogy a volný čas na II. st. ZŠdiplomová 2009 
Stojanová IvetaOtázky výchovy k volnému času jako prevence drogových závislostídiplomová 2009 
Šubová AlenaRelaxace v psychohygieně a její možnosti uplatnění ve výchovné prácidiplomová 2009 
Tesařová KateřinaSvět romských pohádekdiplomová 2009 
Zemanová LucieVliv pohádek na rozvoj dítětediplomová 2009 
Žurková KristýnaVolný čas a pedagogika zážitkudiplomová 2009 
Čagala RomanProblematika šikany v  souvislosti s výchovou v rodinědiplomová 2008 
Holubová MartinaSkautská výchova a její vliv na chlapce a dívky mladšího školního věkudiplomová 2008 
Hutrová KateřinaÚmrtí jednoho rodiče a jeho vliv na rozvoj dětské osobnostidiplomová 2008 
Kašná JuditaPohled na výchovu v České republice a v Nigériidiplomová 2008 
Klega PetrProblematika rodinné výchovy v období dospívání, její důsledky a východiskadiplomová 2008 
Kosterová DominikaHra v životě dítěte mladšího školního věkudiplomová 2008 
Kováč OndřejDrogová problematika u žáků druhého stupně základních škol na okrese Uherské Hradištědiplomová 2008 
Kupcová HanaVliv výchovného prostředí na formování postoje dětí k televizidiplomová 2008 
Lakomý ZdeněkVolnočasové aktivity dětí v rámci výchovy k hodnotám na II.st. ZŠdiplomová 2008 
Novotná PavlaPionýr - jeho historie a současnostdiplomová 2008 
Picálek JiříVývoj postojů k drogám u mládežediplomová 2008 
Růžička JanVolný čas a způsob jeho trávení školáky ve Vsetínědiplomová 2008 
Řičánková BarboraSkauting - srovnání počátečních idejí se současnostídiplomová 2008 
Schaumannová LucieVliv skautingu na volnočasové aktivity mládežediplomová 2008 
Vítkovský AdamVysokoškolské vzdělávání v ČR a USAdiplomová 2008 
Zádrapová LenkaMyšlenky velkých filozofů v zrcadle jejich dětství (13. - 16. století)diplomová 2008 
Chrobák TomášZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 2.stupně ZŠdiplomová 2007 
Čamek PetrOtázky prevence, jejich úskalí a efektivita ( prevence sociálně patologických jevů na základních školách )diplomová 2007 
Holuša ŠtěpánOtázky prevence, jejich úskalí a efektivita (prevence sociálně patologických jevů na základních školách)diplomová 2007 
Pavlíková MonikaZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2007 
Potočná MichaelaVliv skautského oddílu na trávení volného časudiplomová 2007 
Řezníčková MarkétaVolnočasové aktivity dětí a sklon k obezitědiplomová 2007 
Severa VáclavDrogová problematika u žáků druhého stupně základních škol, informovanost a prevence proti drogámdiplomová 2007 
Sikora MartinZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 2.stupně ZŠdiplomová 2007 
Slováková AlexandraMyšlenky velkých filozofů v zrcadle jejich dětstvídiplomová 2007 
Twrdý MiroslavProblematika vzdělávání dospělých v odborných učilištích požární ochrany ČRdiplomová 2007 
Adamcová EvaChápání pojmu štěstí a pocitu osobního štěstí u dětí mladšího školního věkudiplomová 2006 
Březovjáková RadkaZačleňování mentálně postižených jedinců do volnočasových aktivitdiplomová 2006 
Cyroň PatrikStrach očima dětí mladšího školního věkudiplomová 2006 
Czinege PetrRodina a manželství (sociologický pohled)diplomová 2006 
Domin ZbyněkTerapeutická činnost v kontaktním centru pro osoby užívající nealkoholové drogydiplomová 2006 
Jačeková ZuzanaZmapování sítě volnočasových aktivit v Moravskoslezském krajidiplomová 2006 
Kubišová RadkaVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti rómského dítětediplomová 2006 
Sochová KláraVliv na rozvoj osobnosti člověka, efektivita skautské výchovydiplomová 2006 
Sztefek LukášVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2006 
Ševčík DavidVklad jaroslava Foglara do výchovydiplomová 2006 
Šimíčková VeronikaPřínos skautingu v běžném životědiplomová 2006 
Andrýsková MartinaDítě, volný čas a drogydiplomová 2005 
Bednaříková RenataSkauting - jeho vliv na vývoj osobnostidiplomová 2005 
Bohátka IvanDlouhodobá etapová hra na turistický oddíl (pro střední školy) a její vliv na formování osobnostidiplomová 2005 
Česneková KateřinaŠtěstí, jeho chápání a prožívání v současném světědiplomová 2005 
Divínová PetraVolnočasové aktivity v Zubřídiplomová 2005 
Glosová KateřinaPrimární protidrogová prevence na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Hanáková AndreaVliv masmédií na výchovu a vzdělávání dětídiplomová 2005 
Havlíček JiříProblematika vzniku nedrogových závislostídiplomová 2005 
Havlíčková TerezaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2005 
Janda PetrPocit bezpečnosti mezi žákydiplomová 2005 
Juříková RenátaŠtěstí - jeho pocit a prožívání u dětí na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Maloňová RadkaProžívání volného času - zaměření na současný sportdiplomová 2005 
Masná EvaHra a hračka v životě dítětediplomová 2005 
Ochmanová IvanaŠkola, vzdělávání a vlastní představy romského dítěte o budoucnostidiplomová 2005 


ED-ON: Edukacji miedzykulturowa w dobie nauczania zdalnego
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období3/2021 - 2/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Institucionální výchova - východisko nebo slepá ulička?
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Urban Culture and Youth
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období6/2007 - 12/2010
PoskytovatelLeonardo
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub