Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Miriam Prokešová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 326, budova SA
funkce:
obor činnosti:filozofie výchovy, obecná pedagogika, menšinové kultury
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2721
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.tohu-vabohu.blogspot.comNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský). 2017.
Prokešová, M. a Kotradyová, K. Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -. 2016, roč. XIII, s. 67-73. ISSN 1335-9185.
Prokešová, M. Komenského Boží svět jako "pochnurný chaos temnot". Paideia. 2016, roč. XIII, ISSN 1214-8725.
Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí. 2016.
Prokešová, M. Výchova jako cesta k naději. 2015.
Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.. 2014.

Všechny publikace

Prokešová, M. Filosofická reflexe pojetí dítěte a dětství. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2018. 266 s. ISBN 978-80-7464-790-1.
Prokešová, M. Komenský a jeho křehký člověk. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 112 s. ISBN 978-80-7599-048-8.
Prokešová, M. Sborník příspěvků z konference České pedagogické společnosti: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. 2018.
Faktory ovlivňující výchovu v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí. In: Veletrh inkluze. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské sociální práce. 2017.
Filosofie výchovy. 2017.
O přirozenosti a výchově člověka. 2017.
Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský). 2017.
Prokešová, M. a Kaleja, M. : Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Prokešová, M. a Kotradyová, K. Dimenzie a roviny charakterizujúce sociálne vylúčenie rómskeho dieťaťa. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. -. 2016, roč. XIII, s. 67-73. ISSN 1335-9185.
Prokešová, M. Komenského Boží svět jako "pochnurný chaos temnot". Paideia. 2016, roč. XIII, ISSN 1214-8725.
Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí. 2016.
Nespolupracující/nedobrovolný klient. In: Nespolupracující/nedobrovolný klient. Magistrát města Ostravy: Magistrát města Ostravy. 2016.
Oida aneb píseň o lásce, církvi a naději životem mírně unavené paní. 2016.
Parents in the memories of childhood. In: 2nd Social Pathology among Youth - Europe (SPAY-EU). Varšava: Warsaw Management University. 2016.
Prokešová, M., Kaleja, M. a Seberová, A. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Philosophy of education. 2016.
Prokešová, M. Začíná školní rok. dějiny pedagogiky [Televizní relace].. Česká televize. 2016.
Dítě v rodině aneb jsme ze svého dětství. In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
Philosophy of education. 2015.
Prokešová, M. Výchova jako cesta k naději. 2015.
Multikulturní vzdělávání jako zdroj duchovních hodnot v odborné přípravě a vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí??.. 2014.
Život pod Landekem. 2014.
Prokešová, M. a Kowalski, P. Kostel sv. Františka a Viktora v proměnách času: Esse quam videri - více, než se zdají být. první. vyd. Ostrava: Repronis, o.s., 2013. 122 s. ISBN 978-80-7329-364-2.
Prokešová, M. Světla a temnoty Jana Amose Komenského: aneb člověk známý neznámý. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7464-393-4.
Prokešová, M. Vychovávám, vychováváš, vychováváme (dobře?). první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 126 s. ISBN 978-80-7464-392-7.
Prokešová, M. Apetýt. rozhovor s osobností [Rozhlasová relace].. 2012.
Prokešová, M. Myšlenky velkých filosofů v zrcadle jejich dětství. 2012.
Prokešová, M. Dítě, resilience a výchova?. In: InteRRA 11 a akční pole sociální práce V.. PdF UP Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2011.
Prokešová, M. Dítě v nás: filosoficko-pedagogické pojetí dětství a dítěte. 2. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 230 s. ISBN 978-80-7464-024-7.
Prokešová, M. Koblov a hrad Landek z pohledu staletí. 2011.
Prokešová, M. Marcus Fabius Quintilianus - inspiracja dla wspólczesnosci. In: Paideia starozytnej Grecji i Rzymu. 1. vyd. Kraków: Impuls, 2011. s. 93-102. Filozofia i Pedagogika, TOM 1. ISBN 978-83-7587-686-4.
Prokešová, M. Střípky dětské moudrosti. 2011.
Prokešová, M. Artesis University College, Antwerpy. 2010.
Prokešová, M. Benefiční koncert Marie Rottrové: Benefiční koncert Marie Rottrové (dne 8.10.2010) ve prospěch hrušovského kostela. 2010.
Prokešová, M. Embracing of future. In: UCAY 2. Barcelona: Autonomous University of Barcelona. 2010.
Prokešová, M. Filosofie výchovy -moudrost z lásky nebo láska k moudrosti?. In: Conference Philosophy of education - Kontexty filozofie výchovy v histörickej a súčasnej perspektíve. Smolenice: Trnavská univerzita v Trnavě. 2010.
Prokešová, M. Jarní slavnosti - cyklus koncertů duchovní hudby: cyklus 5ti koncertů duchovní hudby - Jarní slavnosti - konaných (v průběhu dubna až června) ve prospěch záchrany hrušovského kostela - kulturní památky. 2010.
Prokešová, M. Jen tak: básnická sbírka s filosofickým podtextem. 2010.
Prokešová, M. Obrázky z českých dějin a pověstí -výstava ilustrací Renáty Fučíkové [Úvodní slovo]. Slezská Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2010.
Gúberová, M., Prokešová, M., Kurelová, M., Malach, J. a Sikorová, Z. Pedagogická evaluace 2010 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2010.
Prokešová, M. Romové - otázky a hledání odpovědí: -. 1. vyd. Ostrava: Repronis, s.r.o., Ostrava, 2010. 102 s. ISBN 978-80-7329-249-2.
Prokešová, M. Subkultury v České republice. 2010.
Prokešová, M. Dítě v nás: filosoficko pedagogické pojetí dětství a dítěte. první. vyd. Ostrava: Repronis, s.r.o., 2009. 329 s. ISBN 978-80-7329-225-6.
Prokešová, M. Good practice: sport and youth in the Czech Republic: Urban Culture and Youth. In: Building bridges, breaking borders. první. vyd. Amsterdam: Gebonden, 2009. s. 190-226. ISBN 978-90-8850-126-5.
Prokešová, M. Janusz Korczak lékař, pedagog a spisovatel: druhá konference SJK [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Prokešová, M. Recenzní posudek na část: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. 2009.
Prokešová, M. Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání.. 2009.
Prokešová, M. 1. konference Sdružení Janusze Korczaka v ČR: Sdružení zájemců o život a dílo Janusze Korczaka v ČR__ [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Prokešová, M. Co neustále dlužíme J. Patočkovi: aneb Patočkův přirozený svět a současná pedagogika. Pedagogika. 2008, roč. 58, č. 3, s. 286-293. ISSN 0031-3815.
Prokešová, M. Dítě a dětství v zrcadle vzpomínek: Nástin filosofie dětství a dítěte. Filosofický časopis. 2008, roč. 56, č. 5, s. 687-708. ISSN 0015-1831.
Prokešová, M. Landecké pověsti: aneb povídánky z landeckého kopce. 2. vyd. Ostrava: Repronis, 2008. Ostravica, sv. 1. 40 s. ISBN 978-80-7329-188-4.
Prokešová, M. Lidové pověry v Ostravě a okolí: aneb víly tančí nejvíce za svitu měsíce. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2008. Ostravica, sv. 24. 63 s. ISBN 978-80-7329-202-7.
Prokešová, M. Project Urban culture and youth - Sport in Czech republic. In: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE UCAY. Barcelona: Autonomous University of Barcelona, Department de Pedagogia Sistematica i Social. 2008.
Prokešová, M. System of care of risk youth in Ostrava. In: UCAY ? First International Conference. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam (HvA) ? Amsterdam School of Social Studies. 2008.
Prokešová, M. Urban culture and youth. 2008.
Prokešová, M. Volný čas z hlediska kvality života. 2008.
Prokešová, M. Dary J. Peškové. Rozhovory, které pokračují. Knížka z příspěvků přátel a žáků: Křehká bytost, odsouzená k návratu. In: Křehká bytost, odsouzená k návratu. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, a.s., 2007. s. 166-169. ISBN 978-80-7379-007-3.
Prokešová, M. Childhood in the mirror of memories. In: Seminář v rámci výměnných mobilit učitelů (projekt Sokrates). Amsterdam: 1.Hogeschool van Amsterdam. 2007.
Prokešová, M. Koblov a hrad Landek z pohledu staletí. 2007.
Prokešová, M. School years in the mirror of memories. In: School education in Czech republic. Lyon: l?IUFM, Université LYON I. 2007.
Prokešová, M. Hra, věda a filosofie: Výchova hrou?. In: Výchova hrou?. první. vyd. Praha: Filosofia, 2006. s. 121-135. ISBN 80-7007-222-9.
Prokešová, M. Co nechápu a už asi ani nikdy nepochopím. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 6, s. 14-14.
Prokešová, M. Lidové tradice aneb staré zvyky a obyčeje v Ostravě a okolí. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2005. Ostravica. 44 s. ISBN 80-7329-082-0.
Prokešová, M. Májové láskyplné zamyšlení o mužích a ženách. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 5, s. 18-18.
Prokešová, M. Mangement sociální práce se žáky základní školy I Sociální interakce ve vztahu učitel žák. 2005.
Prokešová, M. Růžovými brýlemi Miriam Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 10, s. 17-17.
Prokešová, M. Růžovými brýlemi Miriam Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 11, s. 12-12.
Prokešová, M. Slůvka a otaznáky ve (s)větě M. Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 2, s. 8-8.
Prokešová, M. Slůvka a otazníky ve (s)větě M.Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 1, s. 14-14.
Prokešová, M. Slůvka a otazníky ve světě M.Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 3, s. 11-11.
Prokešová, M. Začalo jaro. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 4, s. 12-12.
Prokešová, M. Ztracený člověk ve ztraceném světě (v zrcadle vzpomínek). 2005.
Prokešová, M. Comenius.. 2004.
Prokešová, M. Filosofie nejsou pouhá slova. Prešov. 2004.
Prokešová, M. Filosofie výchovy. 2004.
Prokešová, M. Hledání souřadnic společného světa: filosofie pro každý den: Člověk jako bytost svého smutku a vzpomínek. In: Hledání souřadnic společného světa: filosofie pro každý den. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 469-490. ISBN 80-86432-91-2.
Prokešová, M. Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2004, č. 12, s. 9-9.
Prokešová, M. Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2004, roč. 12, č. 9, s. 16-16.
Prokešová, M. Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2004, roč. 12, č. 11, s. 10-10.
Prokešová, M. Slůvka a otazníky ve (s)větě M. Prokešové. Listy Ostravské univerzity. 2004, roč. 12, č. 10, s. 11-11.
Prokešová, M. Ztracený člověk ve ztraceném světě. Košice. 2004.
Prokešová, M. Černými brýlemi. Listy Ostravské univerzity. 2003, roč. 11, č. 10, s. 14-.
Prokešová, M. Červnová zastavení. Listy Ostravské univerzity. 2003, č. 6, s. 12-12.
Prokešová, M. Dítě, radost a výchova. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2003. 168 s. ISBN 80-7042-281-5.
Prokešová, M. Dítě, radost a výchova. 2003.
Prokešová, M. Dubnová zastavení - Aprílové počasí. Listy Ostravské univerzity. 2003, roč. 11, č. 4, s. 10-10.
Prokešová, M. Květnová zastavení - Májová koťátka. Listy Ostravské univerzity. 2003, roč. 11, č. 5, s. 14-14.
Prokešová, M. Lednová zastavení. Listy Ostravské univerzity. 2003, roč. 11, č. 1, s. 12-.
Prokešová, M. O škole, učitelích, dítěti a prevenci. 2003.
Prokešová, M. O válce, prevenci a selském rozumu. Listy Ostravské univerzity. 2003, roč. 11, č. 3, s. 8-8.
Prokešová, M. Putování za Sluncem aneb my, já a ti druzí. 2003.
Prokešová, M. Teze k protidrogové výchově a k prevenci sociálně patologických jevů. 2003.
Prokešová, M. Únorová zastavení. Listy Ostravské univerzity. 2003, roč. 11, č. 2, s. 10-.
Prokešová, M. Úvod k filosofii radosti. 2003.
Prokešová, M. Výchovně zanedbané-maladaptivní děti. In: Pedagogická diagnostika 2003 výchovně zanedbané dítě: Pedagogická diagnostika 2003 Výchovně zanedbané dítě 17.9. 2003 Ostravská univerzita, katedra pedagogiky. Ostrava: Repronis, 2003. Repronis, 2003. s. 97-99. ISBN 80-7042-273-4.
Prokešová, M. Ditě jako bytost budoucího smutku a vzpomínek. In: Sborník k životnímu jubileu . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 20-24. ISBN 80-7042-210-6.
Prokešová, M. O svobodě, penězích a Vánocích. Listy Ostravské univerzity. 2002, roč. 10, č. 12, s. 15-.
Prokešová, M. Setkání s profesorem Matějčkem. Listy Ostravské univerzity. 2002, roč. 10, č. 11, s. 5-.
Prokešová, M. Teze k pedagogice volného času. 2002.
Prokešová, M. Dilemata a antinomie v profesi učitele a východiska výchovy. In: Pedagogická diagnostika 2001: 2001-09-04 . Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 151-159. ISBN 80-7042-184-3.
Prokešová, M. Dilemata učitelského povolání. In: Kurzy pro školní metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů: Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů . Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. ISBN 80-86122-59-X.
Prokešová, M. Dítě a drogová závislost. In: Kurzy pro školní metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů: Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů . Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. ISBN 80-86122-59-X.
Prokešová, M. Sociální učení v podobě hádanek. In: Kurzy pro školní metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů: Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů . Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. ISBN 80-86122-59-X.
Prokešová, M. Úcta a chuť k životu. Ostrava: Repronis, 2000. 60 s.
Prokešová, M. Dítě a současný svět. 1999.
Prokešová, M. Romský čardáš v aule. Listy Ostravské univerzity. 1999, č. 2,
Prokešová, M. Smrt, úzkost, radost a bolest. Láska. In: Konference k výročí 70. narozenin prof. Riese: Člověk - jazyk - výchova 1.2. . Ostrava: Repronis, 1999. Repronis, 1999.
Prokešová, M. Problematika výuky etnických menšin. In: Multikulturální společnost - soužití a konflikty: Multikulturální společnost-soužití a konflikty 1998-03-17 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 70-76.
Prokešová, M. Zamyšlení nad osobností učitele pro 21.století. In: Česko-slovensko-polské pedagogické sympozium v Ostravě: Česko-slovensko-polské pedagogické sympozium v Ostravě . Ostrava: PdF OU, 1998. PdF OU, 1998.
Prokešová, M. J.A.Komenský, věci lidské. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 1997. 60 s. ISBN 80-902 357-9-4.
Prokešová, M. Moudří, opička v purpuru a já. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 1997. 51 s.
Prokešová, M. Osobnost učitele aneb ten, který miluje. 1997.
Prokešová, M. Ten, který miluje. OSTRAVA: Nakladatelství AKS, 1996. ISBN 80-8579-870-0.
Prokešová, M. Základy psychologie. 1994.
Prokešová, M. BaLONEK. lISTY OSTRAVSKÉ Univerzity.
Prokešová, M. Využití volného času žáků ZŠ ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity.


ZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
BDEJPDějiny pedagogiky
BFILVFilozofie výchovy
BKFILFilozofie výchovy
BKTEVTeorie výchovy
BPTEVTeorie výchovy
BZPEDZáklady pedagogiky
BZPEGZáklady pedagogiky
C3MKUMenšinové kultury
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-ECREducation in the Czech Republic
E-MCEMulticultural Education
E-PHAPhilosophy of Education
FILVYFilosofie výchovy
KFILVFilozofie výchovy
KME1KMenšinové kultury
KOBPEObecná a srovnávací pedagogika
OBECZáklady pedagogiky
OBPEDObecná pedagogika
PEDVCPedagogika volného času
PRAXGVychovatelská praxe 7
SFILVFilozofie výchovy
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
XDEEDDějiny edukace
XKUANKulturní andragogika
YDFILPřehled dějin filozofie
1DPASDějiny pedagogiky a školství
1FIVYFilozofie výchovy
1ZDPSDějiny pedagogiky a školství
1ZFIVFilozofie výchovy
11DPADějiny pedagogiky a školství
11FIVFilozofie výchovy
11ZDPDějiny pedagogiky a školství
11ZFVFilozofie výchovy
3DEPGDějiny pedagogiky
3DEP1Dějiny pedagogiky
3DEP2Moderní dějiny pedagogiky
3DFIFDějiny filozofie
3DFILDějiny filozofie
3FILFilosofie výchovy
3MULTMultikulturní výchova
3MULVMultikulturní výchova
3PEEVProfesní etika a etická výchova
3PETVProfesní etika a etická výchova
3RMVYRodinná a mimoškolnní výchova
3TRMTeorie rodinné a mimoškolní výchovy
3ZPD1Základy pedagogiky 1
33ADEDějiny edukace
33AFVFilozofie výchovy
33ILFilosofie výchovy
4OBPEObecná pedagogika
4ZOPDObecná pedagogika
44OBPObecná pedagogika
44ZOPObecná pedagogika
6PDEJDějiny pedagogiky
6PFILFilozofie pro pedagogy
6PMULMultikulturní výchova
6PVOLPedagogika volného času
6ZAFIZáklady filozofie a etiky
9DFVYFilozofie výchovy
3METEMetodika her a zábavné činnosti
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy


AutorNázev práceTypRok
Bednárek AlešBergsonova metoda intuice a její uplatnění v pedagogicediplomová 2019 
Kolodziejová EsterZanedbané děti z nefunkčních rodin v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocdiplomová 2019 
Starcová NikolaVýběr alternativní školy jako výsledek rozhodnutí rodičediplomová 2019 
Cabák DanielMotivace studentů ke studiu u prvních a druhých ročníků jednooborového studiadiplomová 2018 
Král DavidPředstavy studentů OU o kvalitním učiteli na VŠdiplomová 2018 
Morav EmilMotivační funkce hodnocení u žáků základních školdiplomová 2018 
Skulinová AdrianaPředstavy studentů OU o kvalitním učiteli vysoké školydiplomová 2018 
Brázdová RomanaHodnocení žáků ve ve výuce výtvarné výchovydiplomová 2017 
Bureš JakubPrvní zkušenosti s alkoholem dětí na ZŠ v současné době a před 19 a více letydiplomová 2017 
Hlaváčová MarkétaProměny volného času u dívek na ZŠ za posledních 10 letdiplomová 2017 
Kozlová MartinaRozvoj kreativity dítěte na základě sebevýchovné reflexediplomová 2017 
Šatek MilanVýchova v retrospektivě vězňů v Antalya Turkeydiplomová 2017 
Šigutová LucieMultikulturní výchova z pohledu pedagogů ZŠdiplomová 2017 
Tannenberger PatrikProměny volného času u chlapců na základní škole za posledních 10 letdiplomová 2017 
Turčeková DominikaJaké jsou dnešní děti z pohledu studentů PdF OU a učitelů základních školdiplomová 2017 
Blokša TomášPerspektivy dětských domovů v systému institucionální péče v České republicediplomová 2016 
Halfarová KarinPéče o dítě a výchova dítěte z nefunkční rodinydiplomová 2016 
Málková Morongová SilvieVýchova k estetickému vnímání světa v současném školstvídiplomová 2016 
Mílková TerezaPěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli.diplomová 2016 
Simert VladanFilosofie očima dětí na I. stupni ZŠdiplomová 2016 
Tesarčíková EvaCvičné byty očima vychovatelů dětských domovůdiplomová 2016 
Truhlík DavidNeziskové volnočasové organizace pro děti a mládež v Ostravědiplomová 2016 
Weissová GabrielaSexting u žáků základních školdiplomová 2016 
Zamastilová JanaDůsledky nefunkční výchovy v rodinách a institucíchdiplomová 2016 
Hlavatá AlžbětaProjevy dětské agrese na ZŠ z pohledu učitelediplomová 2015 
Janošková BlankaRomský student a agrese (agresor nebo oběť?)diplomová 2015 
Jedličková LenkaJaký je student nižšího stupně gymnázia a žák II. st. ZŠ z hlediska učitelůdiplomová 2015 
Koláček TomášSvoboda ve vzdělávánídiplomová 2015 
Machejová ZuzanaVýuka pedagogiky na vybraných středních školáchdiplomová 2015 
Mužik JanVliv osobnosti matky na myšlení velkých filosofů a pedagogů v komparaci s jejich životemdiplomová 2015 
Polachová KláraPohybová aktivita a její působení na výchovu ke zdravídiplomová 2015 
Šelongová SimonaPozitivní a negativní myšlení jako zdroj úspěchů ve školediplomová 2015 
Šturmanová KristýnaVýhody a nevýhody domácího vzdělávání z pohledu učitelediplomová 2015 
Cihlová VeronikaOslovování ve výukovém dialogudiplomová 2014 
Franczyk VáclavWorkshop jako metoda pro výběr povolánídiplomová 2014 
Hanzl JiříDěti na prvním stupni na vybraných ZŠ a internetdiplomová 2014 
Klodová JanaVýchova dítěte jako téma výuky v předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Krsičková SimonaPlatónova a Aristotelova paideia a její působení ve výchově člověkadiplomová 2014 
Ohrádková LenkaSrovnání motivačních metod v systému TV v SRN a ČRdiplomová 2014 
Raabová MarkétaDěti z dětských domovů a jejich začlenění do školního kolektivudiplomová 2014 
Vrábelová SoňaVnímání zodpovědnosti učitele na I. st. ZŠdiplomová 2014 
Fasorová HelenaVýchova v rodině jako prevence domácího násilídiplomová 2013 
Hanková RenátaŠkola očima romského dítětediplomová 2013 
Jedličková HelenaMožnosti pomoci drogově závislýmdiplomová 2013 
Jedličková HelenaŠikana a pedagogovédiplomová 2013 
Mrázková KateřinaNové směry životního stylu v současné společnostidiplomová 2013 
Pščolka DavidÚloha školy v prevenci syndromu CAN u dětí mladšího školního věkudiplomová 2013 
Švub JindřichLetní tábor pro děti staršího školního věku a jeho vliv na osvojování morálních hodnotdiplomová 2013 
Koudelka MichalSport, mládež a kvalita životadiplomová 2012 
Pokorná EliškaMožnosti výchovy dítěte v rodině z pohledu prevence kriminalitydiplomová 2012 
Pokorná LucieMožnosti zneužívání návykových látek žáků II. st. ZŠ v okrese Uherské Hradištědiplomová 2012 
Samek JiříPřínos preventivních aktivit Městské policie v Ostravědiplomová 2012 
Vyškovská ZuzanaVliv výchovy v rodině na prevenci domácího násilídiplomová 2012 
Zemanová EvaMládež, sport a kvalita životadiplomová 2012 
Chrapek OndřejPedagogika zážitku aneb co by tomu řekl Komenský?diplomová 2011 
Cibulková IvaZážitková pedagogika v tělesné výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2011 
Čech LiborZměny v kvalitě života studentů kombinovaného studia oboru sociální pedagogika - prevence a resocialzacediplomová 2011 
Dubská EsterPedagogika slavení - výchova ke slavení u dospívající mládežediplomová 2011 
Filip RostislavVliv socioekonomických determinantů na volbu volnočasových aktivit v centru volného časudiplomová 2011 
Kasperová SilvieVýchovné metody se zaměřením na tělesné trestydiplomová 2011 
Konečná MargitaÚloha zaměstnané ženy v současné společnostidiplomová 2011 
Macečková JanaMožnosti využití hry u dětí se speciálními potřebamidiplomová 2011 
Pohludková ZdeňkaVýchova dětí v oblasti bezpečnosti silničního provozudiplomová 2011 
Říhošková BarboraJaké jsou dnešní děti? - pohled z hlediska učitelů II.st. ZŠdiplomová 2011 
Sotolářová AdélaVýhody a nevýhody malotřídní školy z pohledu žáků, učitelů a rodičůdiplomová 2011 
Adamuška KarelVliv skautingu na prožívání volného času v období dospívánídiplomová 2010 
Benedikovičová MartinaJaké jsou dnešní děti? Pohled z hlediska studentů pedagogické fakulty.diplomová 2010 
Bočková KláraVolný čas a kvalita života u žáků II.st. ZŠdiplomová 2010 
Eliášová HanaDramatická výchova ve volném čase a školské praxidiplomová 2010 
Huvarová KarolínaZájmové kroužky a jejich vliv na kvalitu životadiplomová 2010 
Kříž TomášVliv médií na utváření hodnot žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Maliníková KateřinaŠikana a její projevy na základních školáchdiplomová 2010 
Mašek MartinMalé děti přirozeně nezlobídiplomová 2010 
Nogolová SimonaDítě a pohádka na 1. st. ZŠdiplomová 2010 
Pišťáková KateřinaŠkolní družina v podmínkách základní školy praktickédiplomová 2010 
Popovičová LucieJaké jsou dnešní děti - srovnání pohledu odborníků a dětí na II. st. ZŠdiplomová 2010 
Abrahámová KateřinaOdkaz Dona Boska a aplikace jeho myšlenek v současnostidiplomová 2009 
Bortelová DarinaVýchova jako problém ve výchovných institucích se zaměřením na dětský domovdiplomová 2009 
Grác MarekJaké jsou dnešní děti?- pohled z hlediska žáků i učitelů II.st..ZŠdiplomová 2009 
Juráková SimonaSystém služeb pro seniory v Ostravědiplomová 2009 
Kantor MiroslavVolný čas a kvalita života na II.st. ZŠdiplomová 2009 
Kocichová AdélaDítě a pohádkadiplomová 2009 
Kuča LukášKřesťanství a výchova k hodnotámdiplomová 2009 
Kučák DavidŠkolní úspěšnost žáků se sociálním znevýhodněnímdiplomová 2009 
Malinová DagmarVolný čas a kvalita života zaměstnané ženy ve středním věkudiplomová 2009 
Novotná MariePerspektivy výchovy ve výchovných institucích z hlediska kvality životadiplomová 2009 
Pavlíčková ZuzanaOtázky výchovy k volnému času, jako prevence drogových závislostidiplomová 2009 
Rezková LucieDítě, drogy a volný čas na II. st. ZŠdiplomová 2009 
Stojanová IvetaOtázky výchovy k volnému času jako prevence drogových závislostídiplomová 2009 
Šubová AlenaRelaxace v psychohygieně a její možnosti uplatnění ve výchovné prácidiplomová 2009 
Tesařová KateřinaSvět romských pohádekdiplomová 2009 
Zemanová LucieVliv pohádek na rozvoj dítětediplomová 2009 
Žurková KristýnaVolný čas a pedagogika zážitkudiplomová 2009 
Čagala RomanProblematika šikany v souvislosti s výchovou v rodinědiplomová 2008 
Holubová MartinaSkautská výchova a její vliv na chlapce a dívky mladšího školního věkudiplomová 2008 
Hutrová KateřinaÚmrtí jednoho rodiče a jeho vliv na rozvoj dětské osobnostidiplomová 2008 
Kašná JuditaPohled na výchovu v České republice a v Nigériidiplomová 2008 
Klega PetrProblematika rodinné výchovy v období dospívání, její důsledky a východiskadiplomová 2008 
Kosterová DominikaHra v životě dítěte mladšího školního věkudiplomová 2008 
Kováč OndřejDrogová problematika u žáků druhého stupně základních škol na okrese Uherské Hradištědiplomová 2008 
Kupcová HanaVliv výchovného prostředí na formování postoje dětí k televizidiplomová 2008 
Lakomý ZdeněkVolnočasové aktivity dětí v rámci výchovy k hodnotám na II.st. ZŠdiplomová 2008 
Novotná PavlaPionýr - jeho historie a současnostdiplomová 2008 
Picálek JiříVývoj postojů k drogám u mládežediplomová 2008 
Růžička JanVolný čas a způsob jeho trávení školáky ve Vsetínědiplomová 2008 
Řičánková BarboraSkauting - srovnání počátečních idejí se současnostídiplomová 2008 
Schaumannová LucieVliv skautingu na volnočasové aktivity mládežediplomová 2008 
Vítkovský AdamVysokoškolské vzdělávání v ČR a USAdiplomová 2008 
Zádrapová LenkaMyšlenky velkých filozofů v zrcadle jejich dětství (13. - 16. století)diplomová 2008 
Chrobák TomášZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 2.stupně ZŠdiplomová 2007 
Čamek PetrOtázky prevence, jejich úskalí a efektivita ( prevence sociálně patologických jevů na základních školách )diplomová 2007 
Holuša ŠtěpánOtázky prevence, jejich úskalí a efektivita (prevence sociálně patologických jevů na základních školách)diplomová 2007 
Pavlíková MonikaZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2007 
Potočná MichaelaVliv skautského oddílu na trávení volného časudiplomová 2007 
Řezníčková MarkétaVolnočasové aktivity dětí a sklon k obezitědiplomová 2007 
Severa VáclavDrogová problematika u žáků druhého stupně základních škol, informovanost a prevence proti drogámdiplomová 2007 
Sikora MartinZjišťování pocitu zodpovědnosti u učitelů 2.stupně ZŠdiplomová 2007 
Slováková AlexandraMyšlenky velkých filozofů v zrcadle jejich dětstvídiplomová 2007 
Twrdý MiroslavProblematika vzdělávání dospělých v odborných učilištích požární ochrany ČRdiplomová 2007 
Adamcová EvaChápání pojmu štěstí a pocitu osobního štěstí u dětí mladšího školního věkudiplomová 2006 
Březovjáková RadkaZačleňování mentálně postižených jedinců do volnočasových aktivitdiplomová 2006 
Cyroň PatrikStrach očima dětí mladšího školního věkudiplomová 2006 
Czinege PetrRodina a manželství (sociologický pohled)diplomová 2006 
Domin ZbyněkTerapeutická činnost v kontaktním centru pro osoby užívající nealkoholové drogydiplomová 2006 
Jačeková ZuzanaZmapování sítě volnočasových aktivit v Moravskoslezském krajidiplomová 2006 
Kubišová RadkaVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti rómského dítětediplomová 2006 
Sochová KláraVliv na rozvoj osobnosti člověka, efektivita skautské výchovydiplomová 2006 
Sztefek LukášVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2006 
Ševčík DavidVklad jaroslava Foglara do výchovydiplomová 2006 
Šimíčková VeronikaPřínos skautingu v běžném životědiplomová 2006 
Andrýsková MartinaDítě, volný čas a drogydiplomová 2005 
Bednaříková RenataSkauting - jeho vliv na vývoj osobnostidiplomová 2005 
Bohátka IvanDlouhodobá etapová hra na turistický oddíl (pro střední školy) a její vliv na formování osobnostidiplomová 2005 
Česneková KateřinaŠtěstí, jeho chápání a prožívání v současném světědiplomová 2005 
Divínová PetraVolnočasové aktivity v Zubřídiplomová 2005 
Glosová KateřinaPrimární protidrogová prevence na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Hanáková AndreaVliv masmédií na výchovu a vzdělávání dětídiplomová 2005 
Havlíček JiříProblematika vzniku nedrogových závislostídiplomová 2005 
Havlíčková TerezaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2005 
Janda PetrPocit bezpečnosti mezi žákydiplomová 2005 
Juříková RenátaŠtěstí - jeho pocit a prožívání u dětí na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Maloňová RadkaProžívání volného času - zaměření na současný sportdiplomová 2005 
Masná EvaHra a hračka v životě dítětediplomová 2005 
Ochmanová IvanaŠkola, vzdělávání a vlastní představy romského dítěte o budoucnostidiplomová 2005 
Piňosová AndreaVýchova prostřednictvím návratu k přírodě (agroturistika)diplomová 2005 
Pospěchová ZdeňkaÚroveň protidrogové prevence na základních školách v Ostravědiplomová 2005 
Šebestová MartinaPedagogika volného času - skautská výchovadiplomová 2005 
Tomášů LudmilaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2005 
Urbancová JanaProžívání volného času a jeho vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2005 
Vašková IvonaRomské tradice a kultura a jejich vliv na rozvoj dítětediplomová 2005 


Institucionální výchova - východisko nebo slepá ulička?
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Urban Culture and Youth
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Období6/2007 - 12/2010
PoskytovatelLeonardo
Stavukončený
facebook
rss
social hub