Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ondřej Sekera

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 320, budova SA
funkce:
obor činnosti:sociální pedagogika, odborný garant oboru Vychovatelství (Bc., PS) a oboru Sociální pedagogika (NMgr., PS)
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2660
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Sekera, O. Self-preservation positions in family communications: parent - child interaction. Wychowanie w Rodzinie. 2017, roč. 2017, 15(1), s. 145-154. ISSN 2082-9019.
Sekera, O. a Cisovská, H. Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty. Ostrava: Ostravská univerzita, PdF, 2016. 110 s. ISBN 978-80-7464-893-9.

Všechny publikace

Sekera, O. Rodina a její členové v kontextu současnosti. In: Rodina v postmoderní době aneb kam kráčíš, rodino?. Ostrava: Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. 2019.
Sekera, O. Kongruence v interakci rodič - dítě. In: Komunikácia v odborných reflexiách. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta. 2018.
Sekera, O. Potřeby osob s duševním onemocněním při nasměrování na práci, motivace a metody pro efektivní pracovní začlenění. In: Evropské dny handicapu. Ostrava: Asociace Trigon. 2018.
Sekerová, K. a Sekera, O. Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie 2015-09-17 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. s. 298-306. ISBN 978-80-557-1417-2.
Sekera, O. Vybrané kapitoly z osobnostně-sociálního rozvoje. 2018.
Sekera, O. Outcome of psychotherapeutic training MOVISA (Model of Virginia Satir). Satir International Journal. 2017, roč. 2017, č. 5, s. 67-75. ISSN 2291-5869.
Sekera, O. Self-preservation positions in family communications: parent - child interaction. Wychowanie w Rodzinie. 2017, roč. 2017, 15(1), s. 145-154. ISSN 2082-9019.
Sekera, O. a Cisovská, H. Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty. Ostrava: Ostravská univerzita, PdF, 2016. 110 s. ISBN 978-80-7464-893-9.
Sekera, O. Faktory psychoterapeutického výcviku ovlivňující jeho frekventanty. Psychoterapie. 2016, roč. 10, s. 224-237. ISSN 1802-3983.
Sekera, O. a Sekerová, K. Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi). první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-7464-819-9.
Sekera, O. Sebezáchovné komunikační pozice v interakci rodič - dítě. In: WYCHOWANIE W RODZINIE KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE. Szklarska Poreba: Uniwersytet Wroclawski. 2016.
Sekera, O. Vnímaná vlastní účinnost v kontextu edukace (ve vzdělávání) sociálně znevýhodněných žáků. 2016.
Sekera, O. Dopady psychoterapeutického výcviku Movisa IV na jeho frekventanty. In: 30. česko-slovenská psychoterapeutická konference v Jeseníku. Jeseník: Asociace klinických psychologů České republiky. 2015.
Sekera, O. a Sekerová, K. Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2015.
Sekera, O. a Sekerová, K. Užívané satirovské komunikační modely v rodině. In: Sociálno-pedagogické dialógy I. Ružomberok: Katolícká Univerzita v Ružomberku. 2015.
Sekera, O. Psychoterapie a její prostor v reedukačních a resocializačních zařízeních. In: Ústavní péče v resocializačním kontextu. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 135-141. ISBN 978-80-7395-756-8.
Sekera, O. Sledování osobnostních a terapeutických kompetencí frekventantů psychoterapeutického výcviku. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. Ostravice: Ostravská univerzita. 2014.
Sekera, O. Sledování osobnostních a terapeutických kompetencí frekventantů psychoterapeutického výcviku. In: Diagnostika osobnostně sociálního rozvoje. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 19-32. ISBN 978-80-7464-652-2.
Sekera, O. Dobré ráno. Práce, která baví ... [Televizní relace].. Česká televize. 2013.
Sekera, O. Psychoterapie a její prostor v resocializačních a reedukačních zařízeních. In: Aktuální problémy resocializační pedagogiky III. Tradice a perspektivy ústavní péče.. Pardubice: Univerzita Pardubice, FF, Katedra věd o výchově. 2013.
Sekera, O. Recenze publikace Kognitývny vývin človeka a jeho poruchy. 2013.
Sekera, O. University of Cordoba. 2013.
Sekera, O. Ústavní zařízení pro děti a mládež. In: Encyklopedie sociální práce. První. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 414-416. ISBN 978-80-262-0366-7.
Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6.
Sekera, O. Potenciál humanistické terapie v přípravě sociálních pedagogů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. 131 s. ISBN 978-80-7464-206-7.
Sekera, O. Skoro každý rodičem. In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 - 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 203-207. ISBN 978-80-7248-755-4.
Sekera, O. Vychovatel-sociální pedagog jako alternativa současné selhávající rodiny. In: Sborník příspěvků z konference Ústavu pedagogických a psychologických vět a Dětského centra Čtyčlístek z let 2008 - 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 99-106. ISBN 978-80-7248-755-4.
Sekera, O. Výzkumný projekt Sledování dopadů psychoterapeutického výcviku Movisa IV na jeho frekventanty. Zpravodaj Institutu Virginie Satirové České republiky. 2012, s. 5-5.
Sekera, O. Pojetí dobrovolnictví v přípravě sociálních pedagogů na Ostravské univerzitě. In: Evropské dny handicapu, XIX ročník. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Sekera, O. Prevýchova. Úvod do teórie a praxe. 2011.
Sekera, O. Nakázeň jako výsledek nenaplňěných očekávání. In: Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu. Škola a kázeň žáků. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 94-103. ISBN 978-80-7368-911-7.
Sekera, O. Nekázeň jako výsledek nenaplněných očekávání. In: Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu. Škola a kázeň žáků.. Malenovice: Ostravská univerzita. 2010.
Sekera, O. Otevřené zúčastněné pozorování jako nástroj odhalení profesních aktivit vychovatelů. In: Križovatky I 2009. s. 73-77. ISBN 978-80-969253-1-5.
Sekera, O. Resocializační zařízení objektivem sociálních pedagogů - informace z výzkumu. In: Mezinárodní konference k problematice ústavní a ochranné výchovy 2010 - Respekt k dítěti. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2010.
Sekera, O. Rodina v nečase. Ostrava: Ostravská univerzita, PdF, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7368-877-6.
Sekera, O. Skoro každý rodičem. In: Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2010.
Sekera, O. Vychovatel dětského domova a výchovného ústavu a jeho profesní činnosti. In: Križovatky I 2009. s. 64-72. ISBN 978-80-969253-1-5.
Sekera, O. Hogeschool van Amsterdam. 2009.
Sekera, O. Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7368-728-1.
Sekera, O. Otevřené zúčastněné pozorování jako nástroj odhalení profesních aktivit vychovatelů. In: Konference KRIŽOVATKY I.. Záhorská Bystrica: Diagnostické centrum a FICE - NS v SR. 2009.
Sekera, O. Profesní činnosti vychovatele resocializačních a reedukačních zařízení. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009. Pedagogická fakulta OU, 2009. s. 233-241. ISBN 978-80-7368-769-4.
Sekera, O. The Role of a Carer in Relation to Socially Disadvantaged Persons. Personality and Professional Activities of a Carer of Socially Disadvantaged. The New Educational Review. 2009, č. 19, s. 218-231. ISSN 1732-6729.
Sekera, O. Vychovatel dětského domova a výchovného ústavu a jeho profesní činnosti. In: Konference KRIŽOVATKY I.. Záhorská Bystrica: Diagnostické centrum a FICE - NS v SR. 2009.
Sekera, O. Vychovatel-sociální pedagog jako alternativa současné selhávající rodiny. In: konfrence: Hledám svou cestu anab když rodina selhává. Opava, Slezská univerzita: Slezská univerzita v Opavě. 2009.
Sekera, O. Identifikace a komparace profesních činností vychovatelů ve vybraných zařízeních výchovné péče v České republice. 2008.
Kurelová, M., Sekera, O. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.: Prosec reedukace a resocializace očima dětí a Analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 1. vyd. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. Spisy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, II. 284 s. ISBN 978-80-7368-535-5.
Kurelová, M., Sekera, O. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.: Prosec reedukace a resocializace očima dětí a Analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 1. vyd. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. Spisy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, II. 284 s. ISBN 978-80-7368-534-8.
Sekera, O. The development of deprived personalities of children and adolescents done by educators in the Czech republic. In: Konference. Zielona Góra, Polsko. 2008.
Sekera, O. The development of deprived personalities of children and adolescents done by educators in the Czech republic. Problemy Profesjologii. 2008, č. 2/2008, s. 147-156. ISSN 1895-197X.
Sekera, O. Uniwersytet Slaski, Instytut pedagogiky. 2008.
Sekera, O. 18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Stavanger. 2008.
Sekera, O. Praktické problémy vysokoškolské výuky. 2007.
Kurelová, M. a Sekera, O. Profesiogram vychovatelů a učitelů působících ve výchovných ústavech a školách při těchto VÚ. 2007.
Sekera, O. Reálné faktory znesnadňující mapování profesních činností vychovatelů v institucích ústavní péče - informace z výzkumu. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. s. 166-171. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, O. Aktuální problémy výchovných institucí pohledem jejich edukátorů. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů : Sborník příspěvků z III. ročníku studentské vědecké konference. s. 183-186. ISBN 80-7220-246-4.
Sekera, O. Różni wychowawcy - różne spojrzenia na pracę z dziećmi z handicapem społecznym. In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawmych: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi.. s. 151-155. ISBN 83-7308-492-4.
Sekera, O. Różni wychowawcy ? różne spojrzenia na pracę z dziećmi z handicapem społecznym. In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawmych: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi.. Ustroń. 2006.
Sekera, O. Warunki pracy wychowawców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w Republice Czeskiej. In: Potrzeby osób niepełnosprawnych v warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. s. 365-372. ISBN 83-7308-645-5.
Sekera, O. Diferenciace v kooperaci rodiny a školy. ISBN 80-8050-999-9.
Sekera, O. Diferenciace v kooperaci rodiny a školy. In: Interakcia edukačnej triády RODINA ? MATERSKÁ ŠKOLA ? ZÁKLADNÁ ŠKOLA imperatív doby.. Nitra: Nitra, PdF Univerzity Konštantína Filozofa. 2005.
Sekera, O. Otázky kolem integrace. ISBN 80-7368-031-9.
Sekera, O. Prostor pro speciální pedagogiku v přípravě budoucího učitele. ISBN 80-8068-372-7.
Sekera, O. Prostor pro speciální pedagogiku v přípravě budoucího učitele. In: Príprava učitel'ov elementaristov a európsky multikultúrny priestor.. : Prešov, PdF PU. 2005.
Sekera, O. Warunki pracy wychowawców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w Republice Czeskiej. In: Potrzeby osób niepełnosprawnych.. Zielona Góra: Univerzita Zielona Góra. 2005.


ZkratkaNázev předmětu
BC1PRProjektový seminář k bakalářské práci
BKSPESociální pedagogika
BVYROVýchova v rodině
CSOPESociální pedagogika
DP2PRProjektový seminář k diplomové práci
MD2PRProjektový seminář k diplomové práci
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2KTViktimologie a násilí v rodině
OS1P2Osobnostní příprava 2
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PP2VYProjekt pedagogického výzkumu
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
SE1ZPMetodologie k závěrečné práci
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PESociální pedagogika 2
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
UVDPDÚvod do pedagogiky
VI2KTViktimologie a násilí v rodině
WN1PESociální pedagogika
YB1PRProjektový seminář k bakalářské práci
YEMZXMetodologie k závěrečným pracím
YEMZ1Metodologie k závěrečným pracím
YETO1Etopedie
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
YT1ROZáklady práce s rodinou
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
ZT1ROZáklady práce s rodinou
2OSBPOsobnostní příprava
3ZPD2Základy pedagogiky 2
4OSROOsobnostně-sociální rozvoj
4ZOSROsobnostně-sociální rozvoj
44OSROsobnostně-sociální rozvoj
44ZOSOsobnostně-sociální rozvoj
6MEVYMetody a techniky výzkumu
6PEDIPedagogická diagnostika
6PSROPráce s rodinou
6SEBPProjektový seminář k bakalářské práci
66EBPProjektový seminář k bakalářské práci
66EDIPedagogická diagnostika
66EVYMetody a techniky výzkumu
66SROPráce s rodinou
7PVYZSociálně pedagogický výzkum
7REEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
7SEDPProjektový seminář k diplomové práci
7TEPETerapie v sociální pedagogice
7VIKTViktimologie a násilí v rodině
77EDPProjektový seminář k diplomové práci
77EEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
77IKTViktimologie a násilí v rodině
77VYZSociálně pedagogický výzkum
9DRRRReedukace a resoc. dětí s poruchami emo.
9DVSSVýchova v současné společnosti
3SOPOSociální pedagogika
3SOPVSociální pedagogika


AutorNázev práceTypRok
Betíková LucieTresty používané v rodinědiplomová 2019 
Kupčová ŠárkaKomunikace v interakci rodič-dítědiplomová 2019 
Pernicová AnetaOčekávání vychovatelů dětských domovů od sebe samadiplomová 2019 
Prusek DaliborDopravní výchova řidičů seniorů - změny chování řidičů v důsledku stárnutídiplomová 2019 
Sakmarová VeronikaVerbální agrese v rodinné komunikacidiplomová 2019 
Turčeková MartinaVerbální reakce dětí v rámci superracionální pozice rodičůdiplomová 2019 
Holubová EvaKongruentní komunikace v interakci rodič - dítědiplomová 2018 
Lukasík AdamPodmínky pro psychoterapii v dětských domovechdiplomová 2017 
Marchlíková LenkaVybrané projevy sportovního násilí u dětí v kolektivních sportechdiplomová 2017 
Řehulková ŠárkaKomunikace mezi učitelem a rodičem, jejich vzájemná kooperacediplomová 2017 
Zvolenská NikolStanovení hranic rodiči ve výchově dětídiplomová 2017 
Chudá MonikaOčekávání rodičů od sebe sama při výchově dětí v dysfunkčních rodináchdiplomová 2016 
Janíková ZuzanaChování rodičů k dítěti ve stresové situacidiplomová 2016 
Javorská KateřinaKomunikace rodičů a dětídiplomová 2016 
Koloničná EvaLesní mateřské školydiplomová 2016 
Náhlík RobinFaktory ovlivňující práci policisty s klienty výchovných ústavůdiplomová 2016 
Sáblíková IvanaSpecifika chování dětí v mateřské škole, vykazující znaky deprivace.diplomová 2016 
Bolková BarboraÚroveň zapojení rodin v rámci péče poskytované v domovech pro seniorydiplomová 2015 
Bučková LucieObsah komunikace mezi rodiči a dětmidiplomová 2015 
Dlouhá VendulaVnímání rodiny u adolescentů z dětských domovůdiplomová 2015 
Hejduk HeinzSatirovské komunikační pozice zaměřené na dítědiplomová 2015 
Lošáková IvetaVyužití psychoterapie v pomáhajících profesíchdiplomová 2015 
Nyklová BarboraEtnické předsudky a stereotypy současných adolescentůdiplomová 2015 
Ryšková EvaIdentifikace nejčastějších stresových komunikačních pozic rodinné komunikacediplomová 2015 
Víchová VendulaKomunikační pozice ve stresu u klientů reedukačních a resocializačních zařízenídiplomová 2015 
Adámková KatrinInterview jako metoda sběru dat a jeho limity v praxidiplomová 2014 
Dybalíková SimonaOčekávání odsouzených od realizace výkonu trestudiplomová 2014 
Kamenská TaťánaInterview jako metoda sběru dat a jeho přednosti v praxidiplomová 2014 
Kunová HanaPodmínky pro psychoterapeutickou práci ve výchovných ústavechdiplomová 2014 
Neumannová HanaVliv chráněného bydlení na kvalitu života duševně nemocnýchdiplomová 2014 
Sandtnerová VeronikaAktuální překážky ve výchově dětí očima rodičůdiplomová 2014 
Konečná RadanaInstitucionální výchova pohledem dětí, které jí prošlydiplomová 2013 
Kupčíková LuciePříčiny a motivace žen, které se věnují dobrovolné prostitucidiplomová 2013 
Matějková MichaelaStresové komunikační pozice mezi učitelem a dětmi na 2. stupni ZŠdiplomová 2013 
Miklas RadimBezdomovectví-extrémní vyloučení a význam rodiny pro lidi bez domovadiplomová 2013 
Minksová MichaelaVýznam prorodinné práce z pohledu odborníkůdiplomová 2013 
Palarčíková ŽanetaDeterminanty pracovní spokojenosti pracovníků v sociálních službách v závislosti na typu pracovištědiplomová 2013 
Drgáčová BlankaIdentifikace aktivit vychovatele v dětském domovědiplomová 2012 
Fránková ZuzanaSociálně preventivní funkce mateřských center a její naplňování v praxidiplomová 2012 
Kokorudová SylvaDodržování systému opatření ve výchově (odměn a trestů) v ústavní výchovědiplomová 2012 
Ondrušáková PetraRodičovské jednání a postoje v rodinách adolescentůdiplomová 2012 
Sedloňová GabrielaVýsledky canisterapie u geriatrických klientů v prostředí domova pro seniorydiplomová 2012 
Sroková JanaSkutečné příčiny prostituce klientů resocializačních a reedukačních zařízenídiplomová 2012 
Božoň RobertFluktuace vychovatelů výchovných ústavů.diplomová 2011 
Solařová EvaPotřeby praxe versus vysokoškolská příprava - pohledy studujících vychovatelůdiplomová 2011 
Stehno PavelProgram návratu klienta reedukačního zařízení domůdiplomová 2011 
Zetek VladimírPolicejní profese a její dopady na život rodinydiplomová 2011 
Horsáková DrahoslavaSpeciální pedagog a aplikace resocializačního programu ve vazební věznicidiplomová 2010 
Bednaříková KateřinaPříčiny fluktuace pedagogických pracovníků v prostředí zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.diplomová 2009 
Jurczková VeronikaPostoje vychovatelů ve výchovných zařízeních k jejich práci.diplomová 2009 
Mrkva TomášRodina jako faktor ovlivňující výchovně-vzdělávací proces na Střední škole teleinformatikydiplomová 2009 
Urban IgorReálné faktory ovlivňující práci policisty s klienty zařízení ústavní výchovydiplomová 2009 
Chovančíková JanaKladení otázek ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠdiplomová 2005 
Ircingová HanaVyužití počítačových programů pro výuku funkcí na ZŠdiplomová 2005 
Pindejová TaťánaSoučasnost a perspektivy využití slovních úloh v matematickém vzdělávání žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2005 
Pinďáková PetraMotivace ve vyučování matematicediplomová 2004 
Pražák MilanIdentifikace pracovní doby vychovatelů dětských domovů (výchovných ústavů)bakalářská 2019 
Růčková ZuzanaRozvod rodičů a jeho dopad na partnerské vztahy dětíbakalářská 2019 
Birgusová SilvieVýchova v rodině jako významný činitel ovlivňující vzdělání dítětebakalářská 2018 
Grocholová EvaSoučasná očekávání mužů a jejich změny v manželství a partnerském soužitíbakalářská 2018 
Hanáčková KristýnaZpůsoby vyrovnávání se rodičů s transsexualitou svého dítětebakalářská 2018 
Holubcová KateřinaRole, do kterých se dostávají děti v důsledku alkoholismu svých rodičůbakalářská 2018 
Klímová DanielaPodíl angažovanosti otce na chodu rodinybakalářská 2018 
Kopa MatějVýchovné problémy žáků školní družiny, jejich analýza a možné způsoby řešeníbakalářská 2018 
Přibylová KateřinaPodpůrné faktory obětí agresorůbakalářská 2018 
Skopková MarkétaVliv bazální stimulace na kvalitu života seniorů v domovech pro seniorybakalářská 2018 
Betíková LucieDůvody užívání trestů rodičibakalářská 2017 
Denkovová NikolKyberšikana mezi dětmi školního věku v prostoru sociálních sítíbakalářská 2017 
Šípová PetraSpolupráce rodičů a prarodičů při výchověbakalářská 2017 
Štěpánová LucieSourozenecké konstelace a jejich vliv na partnerské vztahybakalářská 2017 
Vašutová LucieProblematika závislých vztahůbakalářská 2017 
Wilczek MichalPodpora rodiny při zvládání únavy v profesi policisty.bakalářská 2017 
Bednaříková LucieStarší matky a jejich specifikabakalářská 2016 
Holubová EvaFaktor strachu v práci vychovatele v dětském domověbakalářská 2016 
Káchová EsterOdborné kompetence výchovných pracovníků dětských domovů pro výkon profesebakalářská 2016 
Maciejková ZdeňkaDítě s poruchou autistického spektra od početí k 8. roku a jeho vliv na rodinubakalářská 2016 
Nytrová GabrielaPřipravenost adolescentů na odchod z dětských domovůbakalářská 2016 
Plotová LenkaOčekávání dnešních prarodičů od této rolebakalářská 2016 
Srovnal MichalRole rodiny v prevenci nebezpečného chování dětí na sociálních sítíchbakalářská 2016 
Strmisková LenkaMezigenerační očekávání při výchově dětíbakalářská 2016 
Zelinová KristýnaRodičovská očekávání při výchově vlastních dětíbakalářská 2016 
Kadlčková JanaDítě odloučené z rodiny v ústavní výchověbakalářská 2015 
Kalousková MichaelaAktuální problémy neúplných rodinbakalářská 2015 
Kubíková JanaKonflikt mezi rodičem a potomkembakalářská 2015 
Labudová MonikaDítě jako oběť sexuálního zneužíváníbakalářská 2015 
Mésáriková AnetaPřepis interview a jeho možnostibakalářská 2015 
Plačková PetraPedagogické aktivity pracovníků v jeslíchbakalářská 2015 
Schmutzová MonikaVýchova dětí v neúplné rodině - výchova matkoubakalářská 2015 
Valderová BarboraVýchova dětí homosexuálními párybakalářská 2015 
Vilčeková LenkaOčekávání seniorů při pobytu v sociálním zařízeníbakalářská 2015 
Weselowská LenkaPobyt v azylovém domě a jeho dopad na vztahy v rodiněbakalářská 2015 
Zvolenská NikolOčekávání rodičů od sebe sama při výchově dětíbakalářská 2015 
Bartošová TerezaOčekávání rodičů od vychovatele školní družinybakalářská 2014 
Bazalová MiroslavaSexuální výchova v rodiněbakalářská 2014 
Dziková MichaelaSyndrom zavrženého rodičebakalářská 2014 
Nikliborcová KateřinaNávrat lidí bez domova do jejich původního sociálního prostředíbakalářská 2014 
Pospíšilová LianaPostoje dětí a dospívajících k bezdomovectvíbakalářská 2014 
Žídek VladanVliv uložených výchovných opatření na chování klientů výchovného ústavubakalářská 2014 
Burdíková ZuzanaSoučasné rodičovské kompetence ve výchověbakalářská 2013 
Cekotová LucieZlomový okamžik vedoucí týranou ženu k odchodu z násilného vztahubakalářská 2013 
Langrová MarkétaMotivace vedoucí ke studiu oboru Vychovatelstvíbakalářská 2013 
Lukasík AdamKomunikační vzorce v rodiněbakalářská 2013 
Měchová LucieÚskalí získávání dat přepisem rozhovorůbakalářská 2013 
Podolínský PetrSebezáchovné mechanismy rodin s nezaměstnanými jedincibakalářská 2013 
Schreierová JanaVliv sociálního prostředí na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2013 
Šrámková ZuzanaHomosexuální pár a možnosti výchovy dětíbakalářská 2013 
Borská KrystynaKomunikační schémata v rodině a jejich dopady na dítěbakalářská 2012 
Brigula KamilZnalosti a zkušenosti dospívajících s problematikou stalkingubakalářská 2012 
Dvořáková VendulaSpolupráce pedagogického pracovníka s rodinou klienta Střediska výchovné péčebakalářská 2011 
Michálek PavelOdborné ambice vychovatele vstupujícího do výchovně-vzdělávacího procesubakalářská 2011 
Michalková MarkétaPostavení vychovatele zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy v naší společnostibakalářská 2011 
Ottová ZuzanaKompetence vychovatele dětského domova.bakalářská 2011 
Šimková LenkaZkušenosti žáků a učitelů základních škol s kyberšikanoubakalářská 2011 
Vinklárková VeronikaKompetence vychovatele výchovného ústavu.bakalářská 2011 
Banášová AnetaVýchovná práce očima vychovatele v zařízení ústavní a ochranné výchovy.bakalářská 2010 
Biščák PatrikPreventivní programy diváckého násilí zaměřené na děti a mládežbakalářská 2010 
Drgáčová BlankaKompetence sociálního pedagoga v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovybakalářská 2010 
Kokorudová SylvaÚstavní výchova internátního typu ve srovnání s výchovou v systému rodinných buněkbakalářská 2010 
Koniuch RostislavPreventivní programy v oblasti majetkové trestné činnosti zaměřené na děti a mládež v okrese Karvinábakalářská 2010 
Svoboda JiříOsobnost dobrovolníka v občanském sdružení S.T.O.P.bakalářská 2010 
Švidernochová HanaVymezení problémového chování dětí a dospívajících a možnosti jeho mapováníbakalářská 2010 
Kamrád TomášPropojení systémů IS STAG a IBM LearningSpace 5bakalářská 2005 


Identifikace modelů rodinné komunikace prostřednictvím užitých jazykový prostředků
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub