Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Michal Živný

Michal Živný

titul, jméno, příjmení:RNDr. Michal Živný, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 240, budova L
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:biologie člověka
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2310
e-mail:

Vzdělání

1998 – 2000
Mgr., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie
1995 – 1998
Bc., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie
1991 – 1995
Gymnázium Boskovice
 

Kvalifikace

2005
Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, obor Antropologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2014
Aplikovaná geometrická morfometrie a statistická analýza tvaru
2014
Záznam a analýza morfologických dat u živých objektů
2013
Záznam a analýza morfometrických dat u neživých objektů
2012 – 2014
Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
 

Zaměstnání, praxe

2005 – dosud
Ostravská univerzita
2005 – 2006
Národní zemědělské muzeum
2003 – 2005
Národní památkový ústav
 

Odborné zaměření

Kosterní antropologie
Antropologie pohřebního ritu
 

Působení v zahraničí

9/2014
Harran Üniversitesi Şanl?urfa / Turecko / Erasmus
6/2010
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Německo / Erasmus
6/2008
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Německo / Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Němčina
středně pokročilý
Italština
mírně pokročilý
 


Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic
Michal Živný, Zbyněk Moravec
Rok: 2016, Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology.
článek v odborném periodiku

Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Jaroslava Novotná
Rok: 2015
stať ve sborníku

Příběh zapomenutého hřbitova
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Pavla Zedníková Malá
Rok: 2014, Ostravské muzeum
odborná kniha

Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě
Michal Živný
Rok: 2012, Jižní Morava
článek v odborném periodiku

Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Vendula Uhrová
Rok: 2011, Časopis Slezského zemského muzea, série B
článek v odborném periodiku

Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Rok: 2011, Akademické nakladatelství CERM
odborná kniha

An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2010, Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology
článek v odborném periodiku

Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Rok: 2010, Akademické nakladatelství CERM
odborná kniha

Coins in graves as reflection of social and spiritual culture
Michal Živný
Rok: 2009, Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI
článek v odborném periodiku

Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce
Michal Živný
Rok: 2007, Ve službách archeologie
článek v odborném periodiku

Možnosti identifikace hrobů z archeologického výzkumu na Puchmajerově ulici
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Jaroslava Novotná
Rok: 2020
stať ve sborníku

Fylogeneze člověka I
Michal Živný
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fylogeneze člověka II
Michal Živný
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interdisciplinarita ve výuce biologie člověka
Michal Živný
Rok: 2019
stať ve sborníku

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TEACHING HUMAN BIOLOGY REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Michal Živný, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Rok: 2019
stať ve sborníku

Obecná histologie živočichů a člověka pro biology
Michal Živný
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základní škola ve Stěbořicích a její klíčová role v projektu PŘÍRODA
Michal Živný, Kateřina Knůrová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Zatraktivnění tématu ?pohybové systémy člověka? ve výuce
Michal Živný, Kateřina Knůrová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků z mladohradištního pohřebiště v Dětkovicích - 'Za zahradama' (okr. Prostějov)
Michal Živný, Jana Jungerová, Miroslav Králík, Petra Urbanová, Pavel Fojtík
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Traces of Dissection on Human Skeletal Remains of the First Half of 19th Century from Ostrava, Czech Republic
Michal Živný, Zbyněk Moravec
Rok: 2016, Interdisciplinaria archaeologica. Natural sciences in archaeology.
článek v odborném periodiku

Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Epipaleolit a neolit.
Michal Živný, Šárka Cimalová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.
Michal Živný, Svatava Kubicová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historicko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků Marianny Machové z Moravské Ostravy
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Jaroslava Novotná
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mariana Máchová (1817-1837) a její rodinné zázemí
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Jaroslava Novotná
Rok: 2015
stať ve sborníku

Evoluce člověka a jeho předků II
Michal Živný
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evoluce člověka a jeho předků III
Michal Živný
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příběh zapomenutého hřbitova
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Irena Moravcová, Pavla Zedníková Malá
Rok: 2014, Ostravské muzeum
odborná kniha

Výsledky základního antropologického vyhodnocení mladohradištního pohřebiště z Dolního náměstí v Olomouci
Michal Živný, Martina Šebková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biologie člověka a antropologie
Michal Živný
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evoluce člověka a jeho předků I
Michal Živný
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Předběžné antropologické vyhodnocení lidského kosterního materiálu z Dolního náměstí v Olomouci
Michal Živný, Pavel Nguyen, Martina Šebková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Early medieval necropole in Dolni Vestonice, Czech Republic: The results of anthropological and demographical evaluation of children skeletons
Michal Živný, Ivana Jarošová, Martina Fojtová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky hrobových mincí z 11. století na Moravě
Michal Živný
Rok: 2012, Jižní Morava
článek v odborném periodiku

Struktura kosterního souboru a demografické ukazatele z pohřebiště Dolní Věstonice-Na Pískách
Michal Živný
Rok: 2012, Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Hřbitov okolo kaple sv. Lukáše v Ostravě - archeologicko-antropologická analýza
Michal Živný, Zbyněk Moravec, Vendula Uhrová
Rok: 2011, Časopis Slezského zemského muzea, série B
článek v odborném periodiku

Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Rok: 2011, Akademické nakladatelství CERM
odborná kniha

An Unusual 10th Century Female Burial from Denisova Street in Olomouc
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2010, Interdisciplinaria archaeologica, Natural sciences in archaeology
článek v odborném periodiku

Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně
Michal Živný
Rok: 2010, Akademické nakladatelství CERM
odborná kniha

German medieval cemetery in Brno, Czech Republic: Preliminary results of anthropological analysis
Michal Živný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coin in burial rite. Heathen testimony of Christianity?
Michal Živný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coins in graves as reflection of social and spiritual culture
Michal Živný
Rok: 2009, Acta Universitatis Carolinae Medica - Monographia CLVI
článek v odborném periodiku

Antropologická analýza nalezených kosterních ostatků
Michal Živný
Rok: 2008, Archeologické centrum Olomouc
kapitola v odborné knize

Mince v hrobech a jejich interpretace v kontextu sociálních a duchovních proměn 11. a 12. století
Michal Živný
Rok: 2008
stať ve sborníku

Neobvyklý pohřeb ženy z 10. století na Denisově ulici v Olomouci
Michal Živný, Richard Zatloukal
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poloha mincí v moravských mladohradištních hrobech a její rekonstrukce
Michal Živný
Rok: 2007, Ve službách archeologie
článek v odborném periodiku

Historické pozadí obchodu
Michal Živný
Rok: 2006, Prameny a studie
článek v odborném periodiku

Lidé, krajina a zemědělství: z fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha
Miroslav Čeněk, Lucie Dolanská, Antonín Hájek, Václav Kasal, Jan Láznička, Pavel Novák, Jaroslav Pokorný, Berenika Políčková, Vladimíra Růžičková, Martin Slaba, Dana Strnadová, Michal Živný ... další autoři
Rok: 2006, Neuveden
odborná kniha

Vyhodnocení středohradištního pohřebiště na Václavském návrší v Olomouci
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mince z mladohradištních hrobů v Divákách v kontextu nálezů hrobových mincí z Moravy
Michal Živný
Rok: 2005, Pravěk
článek v odborném periodiku

OLOMOUC (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc)
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2005, Přehled výzkumů
článek v odborném periodiku

Pohřební ritus na Moravě v 11. - 15. století ve středoevropském kontextu
Michal Živný
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu olomouckého hradu. Antropologická analýza.
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2005
stať ve sborníku

Bibliografie prací doc. PhDr. Josefa Ungera
Michal Živný
Rok: 2004, Archeologické rozhledy
článek v odborném periodiku

Mince v hrobech jako odraz sociální a duchovní kultury na Moravě v 11. a 12. století
Michal Živný
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Šedesátiny doc. Josefa Ungera
Michal Živný
Rok: 2004, Archeologické rozhledy
článek v odborném periodiku

Výzkum pohřebiště v tzv. kočárovnách v areálu bývalého olomouckého hradu. Antropologická analýza.
Richard Zatloukal, Michal Živný
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza dětské úmrtnosti na středověkých pohřebištích na Moravě
Michal Živný
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coins in graves as reflection of social and spiritual culture
Michal Živný
Rok: 2003
stať ve sborníku

Demografie moravských pohřebišť z mladší a pozdní doby hradištní (950-1250)
Michal Živný
Rok: 2003
stať ve sborníku

Diváky (okr. Břeclav)
Josef Unger, Michal Živný
Rok: 2003, Přehled výzkumů
článek v odborném periodiku

První nálezy na slovanském pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav)
Michal Živný
Rok: 2002, Pravěk
článek v odborném periodiku

Studijní pobyt
Michal Živný
Rok: 2002
působení v zahraničí

Výzkumný pobyt
Michal Živný
Rok: 2002
působení v zahraničí

Mária Rejholcová: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Analýza. Archeologický ústav SAV Nitra 1995.
Michal Živný
Rok: 2001, Archeologické rozhledy
článek v odborném periodiku

Pohřební ritus v mladší a pozdní době hradištní na Moravě a ve Slezsku
Michal Živný
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Mojžíšková JohanaAktuální antropologicko-lingvistické poznatky o Indoevropanech a jejich začlenění do výukydiplomová 2022 
Pátrová TerezaNávrh badatelsky orientované výuky se zaměřením na pohybové systémy člověka a antropometrii na základních školách pomocí metody CLILdiplomová 2020 
Kolková TerezaSkolióza u dětí staršího školního věku na Opavsku: Porovnání s dlouhodobými trendy v České republice a ve světědiplomová 2019 
Komárková MartinaZákladní antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brnědiplomová 2019 
Lomičová PavlaNávrh aktivizačních edukačních pomůcek pro výuku tématu ontogeneze a reprodukce člověka na základních a středních školáchdiplomová 2019 
Moravcová VeronikaVliv hudby na studijní výsledky studentů středních školdiplomová 2019 
Mindeková AndreaZákladní antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z raně novověkého hřbitova z Brna, Smetanovy ulicediplomová 2018 
Poštulková PavlaZákladní antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze sběrů a porušených hrobů z raně novověkého hřbitova z Brna - Smetanovy ulicediplomová 2018 
Nguyen PavelSoučasný stav konzumace marihuany u studentů v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Šebková MartinaSouhrnné antropologické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z raně středověkého pohřebiště z Dolního náměstí v Olomoucidiplomová 2014 
Schmidtová SimonaStravovací návyky a preference potravy ve vztahu k pohlavnímu výběru u člověkadiplomová 2013 
Vendelová VeronikaBiologicko-sociokulturní studie problematiky kouření - rozdíly mezi muži a ženamidiplomová 2013 
Straňáková VeronikaModernizace výuky fylogeneze a ekologie člověka na gymnáziíchdiplomová 2012 
Jaglařová MartinaProblematika kouření na základních školáchdiplomová 2011 
Jurajdová ZuzanaAlkoholizmus - kouření - drogy: srovnání sportovních a nesportovních středních školdiplomová 2011 
Aniol MarekTělesná zdatnost dospívající mládežediplomová 2010 
Bartová MarkétaVady zrakového ústrojí u žáků základních škol v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Chudobová RenátaŽivotní styl středoškolské mládeže v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Franc MichalAlkoholizmus na středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Grygarová EvaŽivotní styl žáků městských a venkovských základních školdiplomová 2010 
Ivánková MarkétaOrtopedické vady chodidla u žáků základních a středních škol, jejich příčiny a prevencediplomová 2010 
Kršková MichaelaProblematika uživatelství drog na základních a středních školách v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Voborná KateřinaSkolióza u žáků základních škol v Jihomoravském krajidiplomová 2010 
Kovalčík TomášAntropometrie hráčů volejbalu, struktura jejich pohybové aktivity a životní styldiplomová 2009 
Pešátová RenátaSkolióza u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2009 
Poštulková MichaelaPéče o chrup v minulosti a dnesdiplomová 2009 
Siwková DenisaProblematika uživatelství drog na středních školách v Havířovědiplomová 2009 
Šišková MartinaModerní metody výuky kosterní a svalové soustavy na gymnáziíchdiplomová 2008 
Vaculíková PetraObezita u žáků základních a středních škol a její příčinydiplomová 2008 
Vajdíková MonikaStruktura a biologické aspekty pohybové aktivity dětí základních a středních školdiplomová 2008 
Balcarová TaťánaVliv vybraných aspektů životního stylu na strukturu a proměny lidského mikrobiomubakalářská 2022 
Kročilová VendulaOrtorexie a její prevalence u sportovcůbakalářská 2022 
Hrdinová MartinaObezita v sociálně-antropologickém kontextubakalářská 2021 
Černínová SilvieAlternativní výživové směry u studentů středních školbakalářská 2020 
Vrbová LucieHořčík ve výživě a ve výucebakalářská 2020 
Kňávová AnetaKvalita spermií ve vztahu k obezitěbakalářská 2019 
Maňasová LenkaVýuka problematiky mladého paleolitu, mezolitu a neolitu na středních školáchbakalářská 2019 
Pátrová TerezaImplementace metody CLIL do výuky přírodopisu na základních školáchbakalářská 2018 
Quasnitza MarieVyhodnocení spermiogramů z roku 2016 z Gyncentra Ostravabakalářská 2018 
Lomičová PavlaSoučasný stav výuky ontogeneze člověka na základních a středních školách v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 
Kolková TerezaVady zakřivení páteře u dětí: Přehled aktuálního stavu a dlouhodobých trendů v České republice a ve světěbakalářská 2016 
Komárková MartinaZákladní antropologický rozbor lidského kosterního materiálu z porušených středověkých hrobů Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Mochová LucieEnvironmentální dopady současných způsobů pohřbíváníbakalářská 2016 
Poštulková PavlaZákladní antropologický rozbor středověkého fragmentárního lidského kosterního materiálu z archeologických výzkumů z Dolního náměstí v Olomoucibakalářská 2016 
Doležalová KateřinaObezita u studentů středních škol v Karvinébakalářská 2014 
Martinek JanSpirometrická analýza vzorku středoškolské mládeže ve vztahu k vybraným aspektům životního stylubakalářská 2013 
Nguyen PavelZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků odkrytých roku 2012 na Dolním náměstí v Olomoucibakalářská 2013 
Pupíková MichaelaDominance matek a poměr pohlaví jejich potomkůbakalářská 2012 
Šebková MartinaZákladní antropologické vyhodnocení raně středověkých kosterních pozůstatků z centra Olomoucebakalářská 2012 
Winklerová HannaKvalita stravování mládeže: Průzkum mezi studenty vybraných středních škol a učilišť v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Slováčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z ulice 8. května v Olomoucibakalářská 2011 
Dostálová AnnaSexuální život na prahu dospělosti: orientace studentů středních škol a učilišť v problematice sexualitybakalářská 2010 
Nálepová MonikaObezita v kontextu životního stylu: studie mezi studenty víceletého gymnázia v Bohumíněbakalářská 2010 
Schmidtová SimonaProblematika vegetariánství - biologický a sociokulturní pohledbakalářská 2010 
Uhrová VendulaZákladní antropologické a demografické vyhodnocení raně novověkého pohřebiště z Puchmajerovy ulice v Ostravěbakalářská 2010 
Poláčková PetraZákladní antropologické a demografické vyhodnocení lidských kosterních pozůstatků z chrámu sv. Marka v Litovlibakalářská 2009 
Straňáková VeronikaKouření na středních školách v Ostravěbakalářská 2009 
Vendelová VeronikaProblematika uživatelství drog na středních školách ve Zlínském krajibakalářská 2009 
Výskalová JitkaVývojová dysplázie kyčelního kloubu u dětíbakalářská 2009 


Zkvalitnění výuky biologie člověka pro studenty nebiologických pedagogických oborů
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii a fyzickou antropologii
Hlavní řešitelRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub