Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Václav Tvarůžka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 323, budova SA
V 109, budova V
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2621
553 46 2620
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Tvarůžka, V. FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ ELEMENTÁRNÍCH PRINCIPŮ RAKETOVÉHO MOTORU VE VÝUCE TECHNIKY A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ. In: Trendy ve vzdělávání: Trendy ve vzdělávání Inovace ve školství - učitel jako aktér změny. Sborník abstraktů 2019-06-15 Velké LOsiny. Olomouc: UP Olomouc, 2019. s. 33-33. ISBN 978-80-244-5511-2.
Tvarůžka, V. MODELOVÁNÍ JAKO PRINCIP VÝUKY TECHNIKY A TECHNICKÉ GRAMOTNOSTI. In: Sapere Aude: Sapere Aude 2019-05-27 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 146-153. ISBN 978-80-87952-29-0.
Tvarůžka, V. PARADIGMA TECHNIKY V KONTEXTU PROPAGACE STUDIA TECHNICKÝCH OBORŮ. Trendy ve vzdělávání. 2017, roč. 10, č. 1, s. 121-130. ISSN 1805-8949.
Tvarůžka, V. Problematika výuky vlastností krystalických struktur materiálů ve výuce technologií. In: XXXth Did MatTech 2017: XXXth Did MatTech 2017 New Methods an Technologies in Education and Practice 2017-06-22 Trnava. Trnava: Trnava University in Trnava, Faculty of Education, 2017. s. 29-34. ISBN 978-80-568-0073-7.
Tvarůžka, V. Mobility Agreement Staff Mobility For Training UKF Nitra. 2016.
Tvarůžka, V. Promotion of technological topics and approaching the society by posters. In: NXXIXth DIDMATTECH 2016 New methods and technologies in education and practice 1th part. 1. vyd. Budapest: Eötvös Loránd University in Budapest Trnava University in Trnava, 2016. s. 241-249. XXIX. ISBN 978-963-284-799-3.

Všechny publikace

Tvarůžka, V. FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ ELEMENTÁRNÍCH PRINCIPŮ RAKETOVÉHO MOTORU VE VÝUCE TECHNIKY A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ. In: Trendy ve vzdělávání: Trendy ve vzdělávání Inovace ve školství - učitel jako aktér změny. Sborník abstraktů 2019-06-15 Velké LOsiny. Olomouc: UP Olomouc, 2019. s. 33-33. ISBN 978-80-244-5511-2.
Tvarůžka, V. MODELOVÁNÍ JAKO PRINCIP VÝUKY TECHNIKY A TECHNICKÉ GRAMOTNOSTI. In: Sapere Aude: Sapere Aude 2019-05-27 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 146-153. ISBN 978-80-87952-29-0.
Tvarůžka, V. INOVACE VÝUKY TECHNOLOGIÍ PLASTŮ V PŘEDMĚTU PRAKTICKÉ ČINNOSTI PRIMÁRNÍ ŠKOLY. Trendy ve vzdělávání. 2018, roč. 11, 11(1), s. 30-37. ISSN 1805-8949.
Tvarůžka, V. TECHNICKÁ VÝCHOVA A SVĚT PRÁCE V MEDIÁLNÍM A KULTURNÍM KONTEXTU PARADIGMATU TECHNIKY. In: Sapere Aude 2018 UČITEL, ŽÁK, PSYCHOLOG: Sapere Aude 2018-05-28 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 274-282. ISBN 978-80-87952-25-2.
Tvarůžka, V. PARADIGMA TECHNIKY V KONTEXTU PROPAGACE STUDIA TECHNICKÝCH OBORŮ. Trendy ve vzdělávání. 2017, roč. 10, č. 1, s. 121-130. ISSN 1805-8949.
Tvarůžka, V. Problematika výuky vlastností krystalických struktur materiálů ve výuce technologií. In: XXXth Did MatTech 2017: XXXth Did MatTech 2017 New Methods an Technologies in Education and Practice 2017-06-22 Trnava. Trnava: Trnava University in Trnava, Faculty of Education, 2017. s. 29-34. ISBN 978-80-568-0073-7.
Tvarůžka, V. DENDROCHRONOLOGIE JAKO TÉMA VE VÝUCE TECHNOLOGIÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Časopis Trendy ve vzdělávání (Trends in Education). 2016, roč. 9, č. 1, s. 259-264. ISSN 1805-8949.
Tvarůžka, V. Experimenty s tvarovou pamětí jako inovační téma výuky technologií: Elektronická reedice konferenčního sborníku. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 2016: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 2016 2016-03-24 Hradec Králové. ExtraSYSTEM Praha: KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ VE SPOLUPRÁCI S RECENZOVANÝM ČASOPISEM Media4u Magazine, 2016. s. 98-101. ISBN 978-80-87570-32-6.
Tvarůžka, V. EXPERIMENTY S TVAROVOU PAMĚTÍ JAKO INOVAČNÍ TÉMA VÝUKY TECHNOLOGIÍ: Autorské články a sborník anotací z mezinárodní vědecké konference. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů - MVVTP 2016 2016-03-24 Hradec Králové. Univerzita Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 98-101. ISBN 978-80-7435-641-4.
Tvarůžka, V. Mobility Agreement Staff Mobility For Training UKF Nitra. 2016.
Tvarůžka, V. Promotion of technological topics and approaching the society by posters. In: NXXIXth DIDMATTECH 2016 New methods and technologies in education and practice 1th part. 1. vyd. Budapest: Eötvös Loránd University in Budapest Trnava University in Trnava, 2016. s. 241-249. XXIX. ISBN 978-963-284-799-3.
Tvarůžka, V. Promotion of technological topics and approaching the society by posters. In: Proceedings of XXIX. DidMatTech 2016: Proceedings of XXIX. DidMatTech 2016, ?New methods and technologies in education and practice? Conference 2015-08-25 Budapest. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2016. ISBN 978-963-284-816-7.
Tvarůžka, V. PUBLICITY OF TECHNOLOGICAL PROJECTS, TOPICS AND INNOVATIONS BY POSTERS. In: V. Tvarůžka. Present Day Trends of Innovations 6. 1. vyd. Lomza: Printing Houze of Lomza State University of Applied Sciences, 2016. s. 202-209. 1. ISBN 978-83-60571-43-9.
Tvarůžka, V. SUN OBSERVING IN CONNECTION WITH SCIENCE AND TECHNOLOGY AS A TOPIC FOR PROJECT EDUCATION. In: V. Tvarůžka. ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources - Visegrad Eddition. 9. vyd. University Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. s. 209-220. 9. ISBN 978-83-7842-258-7.
Tvarůžka, V. TECHNOLOGY EDUCATION AND PRESENTATION OF KNOWLEDGE USING EDUCATIONAL POSTERS WITHIN THE EU PROJECT CONCEPTION. Edukacja technika - Informatyka. 2016, roč. 3, č. 1, s. 71-75. ISSN 2080-9069.
Tvarůžka, V. DIAGNOSTICS OF TECHNICAL THINKING LEVEL BY VISUAL MODELLING. In: ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources. 1. vyd. Uniwersytet Zielonogórski: Uniwersytet Zielonogórski, 2015. s. 127-136. ISBN 978-83-7842-204-4.
Tvarůžka, V. KONCEPCE POPULARIZACE VĚDY A TECHNOLOGIÍ V RÁMCI PROJEKTU OKNA VĚDY DOKOŘÁN. In: Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť: Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť 2015-09-30 Prešov. Slovenská fyzikálna spoločnosť Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU v Prešove, 2015. s. 250-255. ISBN 978-80-971450-4-0.
Tvarůžka, V. Malý průvodce velkým světem techniky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 48 s.
Tvarůžka, V. Tvarová pměť kovů jako inovační téma výuky technologií a realizace výukového plakátu pro popularizace vědy na základní škole. Technika a Vzdělávanie. 2015, roč. 4, č. 1, s. 63-65. ISSN 1338-9742.
Tvarůžka, V. ENGAGÉ PERCEPTION OF THE PICTURE AT PRESENT AND IN THE PAST - ANALYSIS OF PERCEPTION OF THE PICTURE BY THE EYETRACKING TECHNOLOGY. In: ICT in Educational Design 6 Preceseses, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Gora: Oficyna Wydawnicza Universytetu Zielonogórskiego, 2014. s. 117-127. ICT in Educational Design 6. ISBN 978-83-7842-154-2.
Tvarůžka, V. TECHNOLOGICKÉ MYŠLENÍ, USUZOVÁNÍ VE VIZUÁLNÍ DIAGNOSTICE TECHNOLOGIÍ EYETRACKING. In: Sborník z mezinárodní konference XXVII. Didmattech 2013. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc, 2014. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 2014. s. 93-97. ISBN 978-80-86768-88-5.
Tvarůžka, V. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. 2014.
Tvarůžka, V. Vizuální modelování v diagnostice technologického myšlení a usuzování technologií Eytacking.: MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION. EDUCATION - TECHNOLOGY - COMPUTER SCIENCE. 2014, roč. 2014, č. No/5/2014/, s. 399-406. ISSN 2080-9069.
Tvarůžka, V. VÝROBA A APLIKACE RUBENSOVY TRUBICE VE VÝUCE. In: New technologies in science and education. Győr: Apáczai Csere János Faculty University of West Hungary in Győr, 2014. Apáczai Csere János Faculty University of West Hungary in Győr, 2014. s. 179-182. ISBN 978-963-334-184-1.
Tvarůžka, V. APLIKACE POČÍTAČEM ŘÍZENÉHO GRAVÍROVACÍHO STROJE VE VÝUCE STUDENTŮ TECHNICKÉ VÝCHOVY. In: Trendy ve vzdělávání 2013. Olomouc: agentura GEVAK s.r. o., 2013. agentura GEVAK s.r. o., 2013. s. 155-158. ISBN 978-80-86768-52-6.
Tvarůžka, V. APLIKACE POČÍTAČEM ŘÍZENÉHO GRAVÍROVACÍHO STROJE VE VÝUCE STUDENTŮ TECHNICKÉ VÝCHOVY. Trends in Education: Information Technologies and Technical Education. 2013, roč. 2013, s. 155-158. ISSN 1805-8949.
Tvarůžka, V. Display and See - See and Know - the Educational Clip in Education of the Primary School. In: ICT in Educational Design Proces, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Góra: Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielenogórskiego, 2013. s. 173-180. 3. ISBN 978-83-7842-111-5.
Tvarůžka, V. Počítačem řízený rycí stroj a jeho možnosti ve výuce. Technika a vzdělávanie. 2013, roč. 2, č. 1/2013, s. 67-68. ISSN 1338-9742.
Tvarůžka, V. PRODUCTION AND APPLICATION OF THE RUBENS TUBE IN EDUCATION. In: XXVI. Didmattech 2013 International scientific an professional conference Abstracts. J. Selye University, Komárno, University of West Hungary, Győr, 2013. s. 73-74. ISBN 978-80-8122-086-9.
Tvarůžka, V. PROGRAMMING OF ENGRAVING MACHINE AND ITS APPLICATION - INNOVATION IN EDUCATION OF TEACHERS OF TECHNICAL EDUCATION. In: Present Day Trends Innovations 3. 3. vyd. Dubnica nad Váhom: MiF, Dubnica nad Váhom, 2013. s. 260-265. ISBN 978-80-89400-59-1.
Tvarůžka, V. Technologie dřeva pro studenty učitelství základní školy. 2013.
Tvarůžka, V. A Visual Clip and Picture in Primary school Education and Their Effect on Procedural Knowledge Changes. In: ICT in Educational Design. 1. vyd. Zielona Gora: OFICYNAWYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIELENOGORSKIEGO, 2012. s. 137-152. ISBN 978-83-7481-480-5.
Tvarůžka, V. Polystyrén v praktických činnostech jako alternativa ke dřevu a dalším materiálům. In: Sborník příspěvků. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 59-62. ISBN 978-80-7368-965-0.
Tvarůžka, V. PROBLÉM ROZLIŠOVACÍ ÚROVNĚ INFORMACÍ ŽÁKŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY V KONTEXTU POUŽÍVÁNÍ NOVÝCH MÉDIÍ. In: MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ výsledky výzkumu a vývoje v technických oborech, inovace technických studijních programů, trendy v didaktice odborných předmětů, efektivní práce s informacemi, srovnávací studie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Gaudeamus, 2012. s. 106-19. ISBN 978-80-7435-175-4.
Tvarůžka, V. BLOOMS TAXONOMY AND ITS APPLICATIONS TO TECHNICS TEACHERS FORMING. In: XXIV DIDMATTECH 2011 Problems in Teachers Education. 1. vyd. Cracow: Institute of Technology, Pedagogical Uniwersity of Cracow, Poland, 2011. s. 151-156. Problems in teachers education. ISBN 978-83-7271-679-8.
Tvarůžka, V. EDUCATIONAL CLIP IN EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL IN BROADER CONTEXT: Nové technologie ve vzdělávání; Vzdělávací software a interaktivní tabule. Journal of technology and Information. 2011, roč. 3, č. Příloha, s. 43-46. ISSN 1803-537X.
Tvarůžka, V. Interaktivní tabule ve výuce na základní a střední škole. 2011.
Tvarůžka, V. MIKROSKOPOVÁNÍ VE VÝUCE TECHNOLOGIÍ. In: Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Prešov: Katedra FMT, FHPV PU v Prešově, 2011. Katedra FMT, FHPV PU v Prešově, 2011. s. 380-385. ISBN 978-80-555-0438-4.
Tvarůžka, V. Pedagogical University of Cracow. 2011.
Tvarůžka, V. PROBLÉM ROZLIŠOVACÍ ÚROVNĚ ŽÁKŮ PRIMARNÍ ŠKOLY PŘI VYHLEDÁVANÍ NA INTERNETU. In: PROBLEMY EDUKACJI nAUCZYTELI. 1. vyd. Krakow: Instytut techniki UP Krakow, 2011. s. 240-247. ISBN 978-83-7271-678-1.
Tvarůžka, V. SEE AND KNOW, EDUCATIONAL CLIP IN EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL. In: Interdisciplinárny dialog odborových didaktik. Ružomberok: Verbum, 2011. Verbum, 2011. s. 81-86. ISBN 978-80-8084-690-9.
Tvarůžka, V. THE TEACHING CLIP AND ELECTRONIC IMAGE. Media4u Magazine. 2011, roč. 2011, s. 74-76. ISSN 1214-9187.
Tvarůžka, V. VÝUKOVÝ KLIP A ELEKTRONICKÝ OBRAZ. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. Gaudeamus, 2011. s. 150-152. ISBN 978-80-7435-110-5.
Dostál, P. a Tvarůžka, V. CAD in preparation of the Special Subject teachers. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Technica III. 2010, č. 74, s. 16-19. ISSN 1689-9903.
Tvarůžka, V. Konstruktivistické poznávání světa, perspektivy výchovy ve školních družinách. In: Aktuální otázky primárního a preprimárního vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 597-604. ISBN 978-80-7368-771-7.
Tvarůžka, V. Preference používání vizuálních klipů ve výuce primární školy - znalosti nebo zábava?. In: Technické vzdelavanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 458-462. ISBN 978-80-557-0071-7.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Spoluautor: Mastalerz Elzbieta - Organizacja nauczania istotnym elementem przygotowania dydaktycznego wspólczesnego nauczyciela. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 2010, roč. 2010, č. FOLIA, s. 124-128. ISSN 1689-9903.
Tvarůžka, V. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 2010.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Visualization of the pumped storage hydroelectric plant Dlouhé Stráně and its use in education: Studia Technica III. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 2010, roč. 2010, č. FOLIA, s. 158-162. ISSN 1689-9903.
Tvarůžka, V. Vizuální klip ve výuce primární školy. Olomouc: Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 521-528. ISBN 978-80-87244-09-0.
Dostál, P. a Tvarůžka, V. CAD ve vzdělávání učitelů na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z konference Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 24-24. ISBN 978-80-7414-126-3.
Tvarůžka, V. CONCEPTION PROPOSAL OF ORGANIZATION OF AFTER-SCHOOL CARE CENTERS IN RELATION TO TEACHING OF TECHNOLOGIES. In: Trendy ve vzdělávání 2009. VOTOBIA Olomouc: UP Olomouc, 2009. UP Olomouc, 2009. s. 227-231. ISBN 978-80-7220-316-1.
Tvarůžka, V. Efektivita výukového klipu ve výuce procedurálních znalostí v primární škole. In: Mediální pedagogika v teorii a praxi. Plzeň: Fakulta pedagogické ZČU, 2009. Fakulta pedagogické ZČU, 2009. s. 205-208. ISBN 978-80-7043-851-0.
Tvarůžka, V. a Vaněk, V. Mikrostruktura jehličnatých dřevin. 2009.
Tvarůžka, V. a Vaněk, V. Mikrostruktura listnatých dřevin. 2009.
Tvarůžka, V. PROSPECTS OF A VISUAL COMMUNICATION IN TECHNICAL EDUCATION. In: Sborník příspěvků z konference Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-126-3.
Tvarůžka, V. UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, INSTYTUT TECHNIKI. 2009.
Tvarůžka, V. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 2009.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Akademia Pedagogiczna, im. Komisji edukacji narodowej w KRAKOWIE, instytut techniki. 2008.
Dostál, P. a Tvarůžka, V. CAD v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. s. 1-4. ISBN 978-80-7368-564-5.
Tvarůžka, V. DIGITÁLNÍ VIZUÁLNÍ KLIP JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ PRO ZÁJMOVOU ČINNOST DĚTÍ. In: Záujmová činnost žiakov, stav problémy trendy. Prešov: Prešovská univerzita. 2008.
Tvarůžka, V. DIGITÁLNÍ VIZUÁLNÍ KLIP JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ PRO ZÁJMOVOU ČINNOST DĚTÍ.. In: Záujmová činnost žiakov, stav problémy trendy. Prešov: Katedra fyzik, FHPV PU, 2008. Katedra fyzik, FHPV PU, 2008. s. 24-27. ISBN 978-80-8068-873-8.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva technologické edukaci. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 204-207. ISBN 978-80-7041-154-4.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Měření na modulu třífázové soustavy výukového systému mikroLAB. In: Monografie z mezinárodní konference. Olomouc: Votobia Olomouc, 2008. s. 218-221. Trendy ve vzdělávání 2008. ISBN 978-80-7220-311-6.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Perspektivy vizuální komunikace v technické výchově. In: Trendy ve vzdělávání 2008. Votobia Olomouc. vyd. Olomouc: Votobia Olomouc, 2008. s. 251-254. Monografie z mezinárodní konference. ISBN 978-80-7220-311-6.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Problematika izolátorových závěsů u vedení přenosové soustavy v tématickém celku předmětu Elektroenergetika. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů I.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 117-121. ISBN 978-80-7041-142-1.
Tvarůžka, V. a Dostál, P. QUO VADIS VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE?. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ A SOU Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. s. 75-78. ISBN 978-80-7368-564-5.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Slunce jako zdroj energie, využití tématu v odborných předmětech na středních školách: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ A SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008. s. 45-48. ISBN 978-80-7368-564-5.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo, BULHARSKO. 2008.
Tvarůžka, V. Strukturace digitálních vizuálních záznamů v technologické edukaci. 2008.
Tvarůžka, V. Učitel a vizuální komunikace v technické výchově. In: Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 273-278. ISBN 978-80-7368-517-1.
Tvarůžka, V. UZALEŻNIENIA ORAZ UCIECZKA DO INNEGO ŚWIATA Z PUNKTU WIDZENIA PERCEPCJI TREŚCI PRZEKAZOW MIEDIALNYCH I CZYNNOŚCI PRAKTYCZNYCH.. In: Konferencja ?Cyberuzale?nienia? Przeciwdziałanie uzale?nieniom od komputera i Internetu. Krakow: Krakow: Akademia Pedagogiczna, 2008. Krakow: Akademia Pedagogiczna, 2008. s. 234-237. ISBN 83-920052-6-0.
Tvarůžka, V. Výukový klip a jeho využití při expozici pojmových a konceptuálních znalostí. In: Trendy technického vzdělávání. s. 151-153. ISBN 978-80-7220-311-6.
Tvarůžka, V. a Dostál, P. CYFROWY A OBRAZOWY KLIP JAKO ŚRODEK POJEŃCIOWEJ I KONCEPCIJNEJ PREZENTACII NAUKI, VYNIKI BADAŃ. In: Cyberuzależnienia - przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i internetu. Krakow: Akademia Pedagogiczna, 2007. Akademia Pedagogiczna, 2007. s. 1-3. ISBN 83-920051-6-3.
Tvarůžka, V. CYFROWY OBRAZOWY KLIP JAKO ŚRODEK POJEŃCIOWEJ I KONCEPCIJNEJ PREZENTACII NAUKI. In: Cyberuzależnienia - przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i internetu. Krakow. 2007.
Dostál, P., Slovák, S. a Tvarůžka, V. Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava. The New Educational Review. 2007, č. 2, s. 103-110. ISSN 1732-6729.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva - závěry dílčího výzkumu. In: Technické vzdelávanie v procese zmien. s. 280-285. ISBN 978-80-8083-530-9.
Tvarůžka, V., Dostál, P. a Rudolf, L. Digitální vizuální záznam a diagnostika technického myšlení. In: XX. DIDMATTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007. s. 817-821. XX. DIDMATTECH 2007. ISBN 80-7220-296-0.
Tvarůžka, V. MEDIOVANÁ KOMUNIKACE V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH. In: Kľúčové kompetencie a technické vdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 138-142. ISBN 978-80-8068-624-6.
Tvarůžka, V. Náměty pro praktické pracovní činnosti. In: Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. s. 78-80. ISBN 978-80-87000-09-0.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Praktické činnosti a mediovaná komunikace. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007. Gaudeamus UHK, 2007. s. 203-206. ISBN 978-80-7041-764-5.
Tvarůžka, V. Problematika námětů pro tvořivou práci a výuku v předmětu praktické činnosti, reflexe kurzu Realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. In: Modulovy system celozivotniho vzdelavani ucitelu v Moravskoslezskem kraji. Ostrava: Ostravaská univerzita, 2007. Ostravaská univerzita, 2007. s. 64-68. ISBN 978-80-7368-394-8.
Tvarůžka, V. Sborník příspěvků z metodického portálu www.rvp.cz. 2007, s. 72-73. ISSN 1213-7499.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Slunce jako zdroj energie, využití tématu v předmětu elektroenergetika. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. Gaudeamus, 2007. s. 160-165. ISBN 978-80-7041-752-2.
Tvarůžka, V. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2007.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Vizualizace provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a její využití ve výuce. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007. s. 776-779. XX. DIDMATTECH 2007. ISBN 80-7220-296-0.
Tvarůžka, V. Vrtule jako námět pro praktické pracovní činnosti. Metodický portál RVP dostupné z http://www.rvp.cz/clanek/1318. 2007, č. 4, ISSN 1802-4785.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Využití digitálních záznamů ve výuce odborných předmětů. In: INFOTECH 2007. Olomouc: CD ROM - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2007. CD ROM - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2007. s. 697-699. ISBN 978-80-7220-301-7.
Tvarůžka, V. A SYSTEMIC APPROACH FOR DIGITAL IMAGE RECORDING IN TECHNICAL EDUCATION. In: Technické vzdělávanie ako súčasť všeobecného vzdělávania. Velka Lomnica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. s. 384-388. ISBN 80-8083-326-5.
Tvarůžka, V. A Systemic Approach to Digital Image Recording in Technical Education. 2006, s. 111-116. ISSN 1732-6729.
Tvarůžka, V. ČESKÉ VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ:VÝZKUM A TEORETICKÉ SOUVISLOSTI. 2006.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Elektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výuce odborných předmětů. In: Trendy ve vzdělávání. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2006. VOTOBIA Olomouc, 2006. s. 146-149. ISBN 80-7220-260-X.
Tvarůžka, V. Problems of subjects for the creative work and teaching. 2006.
Tvarůžka, V. Rozvíjení emoční inteligence žáků.. 2006.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Systémový pohled na digitální vizuální záznam v technologické edukaci. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 341-344. ISBN 80-7220-260-X.
Tvarůžka, V. VIZUÁLNÍ ZÁZNAMY VE VÝUCE PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: Ostrava: pedagogická fakulta OU, 2006. Ostrava: pedagogická fakulta OU, 2006. ISBN 80-7368-272-9.
Tvarůžka, V. Rámcový vzdělávací program a jeho povědomí mezi studenty oboru Technická výchova na Pedagogické fakultě Ostravské univezity. In: Sborník konference. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 399-401. ISBN 80-8083-151-3.
Tvarůžka, V. Strukturace digitálních vizuálních záznamů. In: TECHNICKÉ VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA. UMB Banska Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prirodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. Katedra techniky a technológií, Fakulta prirodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s. 397-398. ISBN 80-8083-151-1.
Tvarůžka, V. Technická výchova a struktura vizuálních záznamů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2005. GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 127-130. ISBN 80-70410966-0.
Tvarůžka, V. Zpracovávání videosekvencí pro použití ve výuce technické výchovy. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2005. Pedagogická fakulta UP, 2005. s. 399-401. ISBN 80-7220-227-8.
Tvarůžka, V. Navrhování a tvorba kinematických mechanismů a hraček. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník mezinárodní konference 2004-02-03 Hradec Králové. Hradec Králové: GAUDEAMUS Hradec Králové, 2004. GAUDEAMUS Hradec Králové, 2004. s. 88-91. ISBN 80-7041-342-5.
Tvarůžka, V. Strukturace digitálních vizuálních záznamů v technologické edukaci. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania: TECHNICKÉ VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA 2004-09-07 Velká Lomnica. Bánská Bystrica: UMB, 2004. UMB, 2004. ISBN 80-8083-040-1.
Tvarůžka, V. Strukturace vizuálních záznamů v prezentacích pro technologické vzdělávání. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II... Olomouc: VOTOBIA Praha, 2004. VOTOBIA Praha, 2004. s. 201-204. ISBN 80-7220-201-4.
Tvarůžka, V. Výroba píšťal jako téma ve výuce technické výchovy. In: Trendy v technickém vzdělávání: Sborník mezinárodní konference 2002-06-26 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 63-64. ISBN 80-244-0375-7.
Tvarůžka, V. Algoritmus řešení inovací technických systémů. In: Trendy technického vzdělávání 2000: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference 2000-06-27 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2000. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2000. s. 342-343. ISBN 80-244-0107-X.
Tvarůžka, V. TRIZ - progresivní metoda v počítačových programech. In: Počítače ve škole: Sborník semináře 1999-04-14 Lázně Sedmihorky. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1999. Pedagogická fakulta UK Praha, 1999. s. 63-65. ISBN 80-01-01970-5.
Tvarůžka, V. Využití počítačů v práci učitele technické výchovy. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 1998-03-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická v Hradci králové, 1998. Vysoká škola pedagogická v Hradci králové, 1998. s. 231-233. ISBN 80-7041-662-9.


ZkratkaNázev předmětu
BDIOBDidaktika odborných předmětů
BDIOPDidaktika odborných předmětů
BFYZ1Fyzika 1
BFYZ2Fyzika 2
BTP1Technologická praktika s didaktikou 1
CDIOPDidaktika odborných předmětů
CDIPVDidaktika praktického vyučování
CEXKUExkurze
CFYZIVybrané kapitoly z fyziky
CMTR1Materiály 1
CPEPRPedagogická praxe
CTEMETechnická mechanika
CH2TEChráněné dílny a technologie
KO2CIKonstrukční činnosti v pracovní terapii
MAFYPMatematicko - fyzikální praktikum
MSTP2Technologická praktika s didaktikou 2
P-KOCCzynności konstrukcyjne
P-TATTechniki obozowe
P-TEPPraktyka techniczna
TE1HPTechnické praktikum
TE1R1Technická praktika 1
TZ1C2Technická tvořivá činnost 2
UDIOPDidaktika odborných předmětů
UPEPAPedagogická praxe
2DID1Didaktika 1
2DID2Didaktika 2
2DPR1Didaktika technologických praktik 1
2DPR2Didaktika technologických praktik 2
2KONCKonstrukční činnosti
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
3DTECDějiny techniky
3MTE1Materiály a technologie 1
3PRK1Technologická praktika 1
3PRK2Technologická praktika 2
3TEZCTechnická zájmová činnost
5ATEDMateriály a technologie v životě dítěte
5DCPXDidaktické cvičení s praxí na ZŠ
5DTPVDidaktika technické a pracovní výchovy
5RAC2Technologická praktika 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5TEP1Technologická praktika 1
5TEP2Technologická praktika 2
55AC1Technologická praktika 1
55AC2Technologická praktika 2
55CPXDidaktické cvičení s praxí na ZŠ
55EP1Technologická praktika 1
55EP2Technologická praktika 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55TEDMateriály a technologie v životě dítěte
55TPVDidaktika technické a pracovní výchovy
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BDT1Didaktika technických a tvoř. činností 1
6BDT2Didaktika technických a tvoř. činností 2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6KOSMKonstrukční seminář s materiály
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZSZZ - Technická výchova
6TEEXTechnické experimenty
6TPRMTechn. prakti. ručního obrábění materiál
6TPSMTechn. prakti. stroj. obrábění materiálů
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66DPODidaktika prakt. vyuč. a odbor. výcviku
66DT1Didaktika technických a tvoř. činností 1
66DT2Didaktika technických a tvoř. činností 2
66EXKExkurze
66HTMHydromechanika a termomechanika
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SPPSouvislá pedagogická praxe
7DID1Didaktika technické výchovy 1
7DID2Didaktika technické výchovy 2
7MODSModel. technických syst. s didaktikou
7MTTVModerní technologie v technick. vzděláv.
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZSZZ - Technická výchova s didaktikou
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77PX1Průběžná profesní praxe 1
77PX2Průběžná profesní praxe 2
77SKPSeminář k diplomové práci
77SPPSouvislá profesní praxe
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DPTVDidaktika pracovní a technické výchovy
8KCPCKonstruk. činnosti v praktick.činnostech
8PCMPPraktické činnosti s materiály
88CMPPraktické činnosti s materiály
88CPCKonstruk. činnosti v praktick.činnostech
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PTVDidaktika pracovní a technické výchovy
IPVPInovační postupy v PV s didaktikou
MSDV4Didaktika výchovy 4
MTDMateriály a technologie s didaktikou
PVDPracovní výchova s didaktikou
1IPVInovační postupy v prac. výchově
1MTDMateriály a technologie s didaktikou
1PVDPracovní výchova s didaktikou
2MDPCDidaktika prak. čin. ve výchově dětí


AutorNázev práceTypRok
Havlíčková JanaVizuální metoda učení ve výuce praktických činností žákůdiplomová 2019 
Medek MartinStirlingův motor jako téma výukydiplomová 2018 
Potůčková BarboraRozvoj jemné motoriky na prvním stupni ZŠdiplomová 2018 
Pšenica DanielTechnické náměty pro výuku technologií předmětu Praktické činnosti ve vybraných školských zařízenídiplomová 2018 
Krayzlová LucieInovační trendy ve výuce oboru Kosmetičkadiplomová 2017 
Matějíček VáclavPropagace oboru: Umělecko řemeslná stavba hudebních nástrojů, zaměřená na klávesové hudební nástroje.diplomová 2017 
Jáně KateřinaTrendy v modernizaci kadeřnických služebdiplomová 2016 
Janíková MarkétaProjekt "Podpora řemesel v odborném školství" ve Zlínském krajidiplomová 2015 
Héglová AlexandraDekorace skla a její technologiediplomová 2014 
Bradáčová PavlínaTechnologie v kožedělné výrobědiplomová 2013 
Klimeš PetrPodnikání v gastronomii: představy versus realitadiplomová 2013 
Knapková LadislavaModerní gastronomie - výuka žáků k profesionalitědiplomová 2013 
Potyka FilipTechnologie výroby historického nábytkudiplomová 2013 
Skoupilová NatašaGastronomie v moderním pojetí a aplikace do učebního oboru na SŠdiplomová 2013 
Stoklasová DrahomíraReklama a podnikání jako téma teoretické výuky žákůdiplomová 2013 
Vítková PetraNové technologie ve výuce vzdělávacího oboru Kadeřník, kadeřnicediplomová 2013 
Cichá JanaŠkolní družina a její vliv na rozvoj technologických znalostí u žáků mladšího školního věkudiplomová 2012 
Eichnerová PetraInovace učební pomůckydiplomová 2012 
Horák JakubVyužití robota Lego Mindstroms ve výuce základní školydiplomová 2012 
Kulhánek MartinOvládání robota Lego Mindstormsdiplomová 2012 
Marcalíková MiladaProblematika zdravého stravování u dětí předškolního a školního věkudiplomová 2012 
Paťavová JitkaAplikovaný program rozšiřování výuky studentů středních školdiplomová 2012 
Rakoušová LenkaProblematika výuky technologie oboru cukrářdiplomová 2012 
Sedlák MarekProjekt táborové základny pro volnočasové aktivitydiplomová 2012 
Slívová SoňaTradice a perspektivy soukromých krejčovských dílendiplomová 2012 
Šilarová MiroslavaČím budu a čím se stanu, aneb představy žáků primární školy o řemesle a volbě povolánídiplomová 2012 
Ilčíková LenkaŘemesla našich předkůdiplomová 2011 
Podolánová JanaVývoj technologie knižní vazby a jeho včlenění do školního vzdělávacího programudiplomová 2011 
Rucký TomášJakou moc má reklama?diplomová 2011 
Bokischová LudmilaDigitalizace pracovních námětů pro výuku praktických činností pro 1. stupeňdiplomová 2010 
Chroboková JaroslavaPlastové tvoření aneb Plast jako netradiční materiál na I.stupni ZŠdiplomová 2010 
Drbušková HelenaŘemesla našich předkůdiplomová 2010 
Kirmanová MarcelaJak zaujmout a naučit výukovým klipemdiplomová 2010 
Kociánová GabrielaProblematika personálního výběru vychovatelů odsouzenýchdiplomová 2010 
Kozelská MiroslavaProblematika reklamy v hotelových službáchdiplomová 2010 
Šrámek ZdeněkHistorie a vývojsekernického řemesla z hlediska didaktiky odborných předmětůdiplomová 2010 
Závišková KateřinaVýukový klip jako inovace výuky v odborných předmětechdiplomová 2010 
Žůrek BohumírInovace v technologiíchdiplomová 2010 
Bártová LucieExperimenty v pracovní výchově na 1. stupni ZŠ.diplomová 2009 
Friedrischek ZdeněkElektromagneticky ovládané spínací přístroje jako téma ve výuce na SOUdiplomová 2009 
Šťastná KateřinaLidová tvorba jako inspirační zdroj pro vychovatelediplomová 2009 
Krajíček JaroslavAglomerované materiály a jejich začlenění do výuky v učebním oboru truhlářdiplomová 2007 
Sukeník VáclavDigitální vizuální záznam a jeho využití ve výuce praktických činnostídiplomová 2007 
Hruška JanStrukturace technologických postupů v gastronomiidiplomová 2006 
Literák PetrDigitální vizuální záznam a jeho využití v přemětu technická výchovadiplomová 2006 
Macháček JaromírVýuka praktických činností pomocí obrazových záznamů. Aplikace moderních zabezpečovacích systémů ve výuce elektrooborů na SOU s využitím obrazových záznamůdiplomová 2006 
Moricová RadkaVyužití pracovních činností při výchově a vzdělávání mentálně retardovanýchdiplomová 2006 
Forbáková VeronikaNávrh, realizace a ověření Montessori pomůckybakalářská 2019 
Obr PavelPraktické činnosti v celostním pojetíbakalářská 2019 
Rábelová MartinaPříprava pokrmů jako inovační téma výukybakalářská 2019 
Rosnerová VeronikaVýuka restaurování starého čalouněného nábytkubakalářská 2019 
Vymětal MatějNové trendy v přípravě pivních nápojů ve výuce SOŠbakalářská 2019 
Drabina MiroslavUčební pomůcka pro výuku programování a obrábění na dřevoobráběcím CNC stroji.bakalářská 2018 
Dziergasová IvaTechnologie kynutého těsta oboru cukrářbakalářská 2018 
Romanová LenkaTypografická pravidla pro tvorbu propagačních tiskovinbakalářská 2018 
Heczko VilémRealizace a ověření souboru fyzikálních experimentů při výuce technických témat.bakalářská 2017 
Ludvigh MonikaProblematika prodeje automobilů jako téma výukybakalářská 2017 
Myška KryštofElektromotory ve výucebakalářská 2017 
Robenek TomášPracovní činnosti na letní dětské rekreacibakalářská 2017 
Urubová EvaDěti a média - problematika preferencí sledování audiovizuálních vzdělávacích pořadůbakalářská 2017 
Žwaková LenkaModely a modelování ve výuce zhotovování stomatologických protéz na SZŠ a VOŠZbakalářská 2017 
Zabavský RomanVyužití PowerPointových prezentací ve vzděláváníbakalářská 2016 
Kurečková KateřinaKadeřnická přehlídka jako mimořádná forma výuky.bakalářská 2015 
Labudová LucieLoutky a masky ve výuce mateřské školybakalářská 2015 
Liss VáclavSci-fi jako inspirační zdroj k výuce technikybakalářská 2015 
Nováková VeronikaČím budu a čím se stanu? Představy dětí MŠ o světě prácebakalářská 2015 
Pawlas SebastianDěti a svět technikybakalářská 2015 
Pustějovská AnnaTvoření a učení s materiálem v mateřské školebakalářská 2015 
Jáně KateřinaKadeřnické technologie a jejich inovace ve výuce v oboru kadeřníkbakalářská 2014 
Krayzlová LucieInovační přístupy vzdělávání v oboru kosmetičkabakalářská 2013 
Víchová VěraProvoz školní jídelny jako odborné pracoviště pro výuku žáků v oboru kuchařbakalářská 2013 
Walach StanislawProblematika včleňování učňů do prostředí podnikubakalářská 2013 
Wrožynová JitřenkaUmění prodávat - proč jsem si zvolil tento oborbakalářská 2013 
Bednařík TomášÚSPORA ENERGIE V DOMÁCNOSTIbakalářská 2011 
Mrkva BrunoProblematika počítačem řízených strojů a jejich včlenění do školských vzdělávacích programů.bakalářská 2011 
Eichnerová PetraVývoj technologie v textilní oblastibakalářská 2010 
Ihn SimonDigitální fotografie a její využití v odborném výcviku učňůbakalářská 2010 
Odstrčil JaromírStavba houslí jako inspirační téma pro práci s dřevembakalářská 2010 
Sedlák MarekTechnologie a její uplatnění při táboření v příroděbakalářská 2010 
Slívová SoňaVývoj a perspektivy oboru oděvnictvíbakalářská 2010 
Dalihod LiborProblematika pasivní bezpečnosti automobilů ve výuce na středních školáchbakalářská 2009 
Klíma ZdeněkVývoj a trendy BOZP při výuce v dílnách praktického vyučování střední školybakalářská 2009 
Lehkoživ PavelPROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE NA ZŠbakalářská 2009 
Podolánová JanaVývoj technologie knižní vazby ve výuce oboru knihař.bakalářská 2009 
Beke ŠárkaHistorický vývoj technologických postupů kadeřnických,jejich dokumentace a využití ve výuce Bc.bakalářská 2008 
Blaho MilanVyužití makroskopické stavby a vnějších fyzikálních vlastností dřeva při vyuce poznávání dřeva u učebního oboru stavební truhlářbakalářská 2008 
Cellarová JolanaMistrovská práce - výuka žáků k profesionalitěbakalářská 2008 
Kirmanová MarcelaOvěření účinnosti vizuálního záznamu ve výuce oboru pekařské prácebakalářská 2008 
Kozelka JanKopírovací šablony a jejich využití v profesní přípravě učňůbakalářská 2008 
Strouhal PavelRuční elektrické nářadí ve výuce OVbakalářská 2008 
Bužgová ZdeňkaInovace metod a forem volnočasových aktivit v DDMbakalářská 2006 


Včlenění tématu multimediální dokumentace do výuky technologických předmětů katedry technické a pracovní výchovy
Hlavní řešitelMgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub