Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Kateřina Kostolányová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 403, budova SA
funkce:proděkanka pro studium
vedoucí KIK
obor činnosti:informační a komunikační technologie, e-learning, styly učení
katedra / středisko (fakulta): Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2625
739 504 633
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1992 - Ing. VŠB-TU Ostrava, FMMI
2006 - Ph.D.VŠB-TU Ostrava, FMMI
2013 - Doc.Univerzita Hradec Králové, FIM

Praxe

1999 - dosudPedagogická fakulta OU, Ostrava

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Informační a počítačová gramotnost
  • Vzdělávací technologie
  • Technologie e-learningu

Vědeckovýzkumná činnost

2007 - dosudadaptovatelnost elektronické výuky na učební styly studentů
1999 - 2006 využitelnost Petriho sítí při navrhování procesů v oblasti vzdělávání

Granty a projekty

2009E-learning - As a Road To Communicating In a Multicultural Environment (spoluřešitel)
2009ESF - Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu (řešitelka)
2009GAČR - Evaluace eLearningu - systémový přístup (spoluřešitel)
2009MSK - Systémová podpora technické gramotnosti (řešitelka)
2007FRVŠ - Specializovaná multimediální učebna pro výuku (spoluřešitel)
2003 - 2005GAČR - Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu (spoluřešitelka)
2002 - 2003 MŠMT ČR - Transformační a rozvojové projekty Rozvoj bakalářských studijních programů - Studijní program Informační technologie ve vzdělávání (spoluřešitelka)
2003 PHARE - Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska (spoluřešitelka)
2004FRVŠ - Zavádění distančních prvků do studijních oborů na Pedagogické fakultě OU (řešitelka)
2002FRVŠ - Nový bakalářský studijní program Technologie a počítače [upraveno na ICT ve vzdělávání] (spoluřešitelka)
2002VNJH - Mediální výchova na pedagogické fakultě (spoluřešitelka)
2001IGS - Využití inf. technologií ve výuce technické a technologické výchovy - vytvoření výukové jednotky v programu LearningSpace (řešitelka)
2000VZO - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů, speciálně učitelů přírodních věd a technické výchovy (spoluřešitelka)

Další vzdělávání (kurzy)

2001Certifikát o akreditaci testera pro ECDL testování
2002Kurz distančního vzdělávání „Příprava realizátorů distančního vzdělávání“ – Andragogé, Univerzita Palackého v Olomouci
2006Kurz distančního vzdělávání „Kurz realizátorů distančního vzdělávání“ – Ostravská univerzita v Ostravě
2007Kurz programu celoživotního vzdělávání „On-line distanční kurz Net-Trainers“ - Západočeská univerzita v Plzni
2008Kurzy programu celoživotního vzdělávání na Akademii distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci – „Distanční vzdělávání a e-learning, Distanční výuka a učení, Studijní texty a Evaluace v distančním vzdělávání“


Vybrané publikace

Prextová, T., Klubal, L., Kostolányová, K., Homanová, Z. a Gybas, V. INDIVIDUALIZATION OF INSTRUCTION USING 'SOCRATIVE' APP. In: PROCEEDINGS OF THE 14th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2018 2018-04-14 Lisbon. Lisbon: IADIS, 2018. s. 89-96. ISBN 978-989-8533-76-0.
Kostolányová, K. a Šimonová, I. The design and exploitation of blended learning concept: Comparative study of two universities. International Journal of Innovation and Learning. 2018, 4(23), s. 416-429. ISSN 1471-8197.
Kostolányová, K. a Kotyrba, M. Didactic aspects of e-learning courses from a joint research point of view. In: 16th European Conference on e-Learning: Proceedings of the European Conference on e-Learning 2017 Portugalsko. Portugalsko: Academic Conferences Limited, 2017. s. 264-270. ISBN 978-191121859-3.
Kostolányová, K. a Bradáč, V. Enhancing an Adaptive E-learning System with Didactic Test Assessment Using an Expert System. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodos, Greece. American Institute of Physics, 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Individualization of teaching in special elementary schools with using mobile touch devices. In: 2017 International Symposium on Educational Technology, ISET 2017: Proceeding - 2017 International Symposium on Educational Technology, ISET 2017 2017 Hong Kong, China. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2017. s. 239-243. ISBN 978-150903030-9.
Prextová, T. a Kostolányová, K. Proposal for electronic adaptive testing. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING 2017 (ICCMSE-2017) 2017-04-21 Thessaloniki, Řecko. Thessaloniki, Řecko: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 080011-1-080011-4. ISBN 978-073541596-6.
Kostolányová, K. The Evaluation of Adaptive Study Material - The Automatic Feedback for Content Creators. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodos, Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Using Tablet and Itunesu as Individualized Instruction Tools. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 139-142. ISBN 978-989-8533-61-6.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Individualisation and personalisation of education - modern trend of eLearning. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. 2016, roč. 2016, č. 26, s. 90-104. ISSN 1560-4624.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Individualization of Foreign Language Teaching through Adaptive eLearning. International Journal of Distance Education Technologies. 2016, roč. 2016, č. 15, s. 1-17. ISSN 1539-3100.

Všechny publikace

Havlásková, T., Gybas, V., Homanová, Z., Klubal, L. a Kostolányová, K. APPLICATIONS THAT HELP DEVELOP ALGORITHMIC THINKING. In: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 Utrecht. Utrecht: IADIS, 2019. s. 143-150. ISBN 978-989-8533-85-2.
Havlásková, T., Homanová, Z., Gybas, V., Klubal, L. a Kostolányová, K. CREATING TEACHING AIDS AIMED AT DEVELOPING COMPUTATIONAL THINKING. In: EDULEARN19 Proceedings 2019-07-01 Palma. Palma: IATED, 2019. s. 1515-1521. ISBN 978-84-09-12031-4.
Glacová, L., Havlásková, T., Homanová, Z. a Kostolányová, K. QR CODES IN MATHEMATICS. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia. Valencia: IATED, 2019. s. 2856-2861. ISBN 978-84-09-08619-1.
Havlásková, T., Homanová, Z. a Kostolányová, K. Activities for Developing Explain Computational Thinking. In: European Conference on e-Learning: Proceedings of the 17th European Conference on e-Learning ECEL 2018 2018-11-01 Athens. ACPI, 2018. s. 474-480. ISBN 978-1-912764-08-2.
Kostolányová, K. a Škuta, P. Adaptive Aproach to the Gamification in Education. In: DIVAI 2018: 12th International Scientific Conferece on Distance Learing in Applied Informatics 2018-05-02 Štúrovo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 367-377. ISBN 378-80-7598-059-5.
Prextová, T. a Kostolányová, K. Creation of adaptive study material. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS: INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017) 2017-09-25 Thessaloniki, Řecko. Thessaloniki: American Institute of Physics Inc., 2018. s. 060016-1-060016-6. ISBN 978-0-7354-1690-1.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Educational Resources for Teaching English: A Critical Analysis. In: ICERI2018 Proceedings 2018-11-12 Seville. Seville: IATED, 2018. s. 10548-10554. ISBN 978-84-09-05948-5.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Educational Resources for Teaching English - A Critical Analysis. In: ICERI 2018. Seville. 2018.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers. In: EDULearn18 - 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma Mallorca: IATED. 2018.
Bilanová, M. a Kostolányová, K. Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers. In: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma. Palma: IATED, 2018. s. 6859-6865. ISBN 978-84-09-02709-5.
Prextová, T., Homanová, Z., Kostolányová, K. a Stará, N. DYNAMIC ELEMENTS IN GEOMETRY. In: 12th International Technology, Education and Development Conference: INTED2018 Proceedings 2018-03-05 Valencia. Valencia: IATED, 2018. s. 9714-9721. ISBN 978-84-697-9480-7.
Prextová, T., Klubal, L., Kostolányová, K., Homanová, Z. a Gybas, V. INDIVIDUALIZATION OF INSTRUCTION USING 'SOCRATIVE' APP. In: PROCEEDINGS OF THE 14th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2018 2018-04-14 Lisbon. Lisbon: IADIS, 2018. s. 89-96. ISBN 978-989-8533-76-0.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Kostolányová, K. Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma (Spain). Palma: IATED Academy, 2018. s. 10139-10146. ISBN 978-84-09-02709-5.
Kostolányová, K. a Šimonová, I. The design and exploitation of blended learning concept: Comparative study of two universities. International Journal of Innovation and Learning. 2018, 4(23), s. 416-429. ISSN 1471-8197.
Prextová, T., Homanová, Z. a Kostolányová, K. TOOLS FOR DEVELOPING INFORMATIVE THINKING. In: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma. Palma: IATED, 2018. s. 6693-6699. ISBN 978-84-09-02709-5.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. USING THE TABLET AS A TOOL FOR RECORDING AND PROCESSING PUPILS EXPERIMENT. In: 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED): INTED Proceedings 2018 Valencia, Spain. Valencia, Spain: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 4181-4185. ISBN 978-84-697-9480-7.
Kostolányová, K. Adaptation of Personalized Education in E-learning Environment. In: Emerging Technologies for Education 2017 Switzerland. Switzerland: Springer International Publishing, 2017. s. 433-442. ISBN 978-3-319-52835-9.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Adaptive Practising Using Mobile Touch Devices. In: Emerging Technologies for Education. Cape Town: Springer International Publishing, 2017. s. 314-319. LNCS 10676. ISBN 978-3-319-71083-9.
Kostolányová, K. a Kotyrba, M. Didactic aspects of e-learning courses from a joint research point of view. In: 16th European Conference on e-Learning: Proceedings of the European Conference on e-Learning 2017 Portugalsko. Portugalsko: Academic Conferences Limited, 2017. s. 264-270. ISBN 978-191121859-3.
Kostolányová, K. a Bradáč, V. Enhancing an Adaptive E-learning System with Didactic Test Assessment Using an Expert System. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodos, Greece. American Institute of Physics, 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Gybas, V., Kostolányová, K. a Klubal, L. Experimenting with Support of Mobile Touch Devices for Pupils with Special Educational Neend. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 89-94. ISBN 978-989-8533-61-6.
Kostolányová, K., Poulová, P. a Šimonová, I. Flexible hybrid learning: comparison of two approaches and learning results. International Journal of Innovation and Learning. 2017, č. 21, s. 481-498. ISSN 1471-8197.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. ICT coordinators at school. Competences, performance and training: ICT coordinators at school. Competences, performance and training. In: T. N. Noskova, E. V. Baranova, T. B. Pavlova. NEW EDUCATIONAL STRATEGIES IN MODERN INFORMATION SPACE. 1. vyd. Saint-Petersburg, Russia: HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA, 2017. s. 78-85. ISBN 978-5-8064-2398-7.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Individualization of teaching in special elementary schools with using mobile touch devices. In: 2017 International Symposium on Educational Technology, ISET 2017: Proceeding - 2017 International Symposium on Educational Technology, ISET 2017 2017 Hong Kong, China. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2017. s. 239-243. ISBN 978-150903030-9.
Malach, J., Prextová, T., Chmura, M. a Kostolányová, K. PILOT VERIFICATION OF 'TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING' MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA. In: 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017): PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017) 2017-12-11 Sydney, Austrálie. Sydney, Austrálie: International Association for Development of the Information Society, 2017. s. 111-115. ISBN 978-989-8533-73-9.
Malach, J., Prextová, T., Chmura, M. a Kostolányová, K. PILOT VERIFICATION OF 'TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING' MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA: PILOT VERIFICATION OF ?TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING? MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA. In: Theodora Issa. PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017). 1. vyd. Sydney, Australia: International Association for Development of the Information Society, 2017. s. 111-115. ISBN 978-989-8533-73-9.
Kostolányová, K., Malach, J., Nagyová, I. a Prextová, T. Preparation and Instruction in MOOC. In: ICTE2017: Information and Communication Technology in Education 2017-09-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 70-75. ISBN 2464-4919.
Kostolányová, K., Bradáč, V. a Lazar, J. Processing and Image Compression Based on the Platform Arduino. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2017 Rhodos, Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Prextová, T. a Kostolányová, K. Proposal for electronic adaptive testing. In: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING 2017 (ICCMSE-2017) 2017-04-21 Thessaloniki, Řecko. Thessaloniki, Řecko: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 080011-1-080011-4. ISBN 978-073541596-6.
Malach, J. a Kostolányová, K. School as Digitally Competent Educational Organization: Specific Preparation for Work Positions and Educational Roles. In: 16 th European Conference on eLearning: Proceedings of the 16 th European Conference on eLearning 2017 Porto. Reading: Academic Conference and Publishing International Limited, 2017. s. 344-352. ISBN 978-1-911218-59-3.
Kostolányová, K. a Šimonová, I. The Design and Exploitation of Blended Learning Concept: Comparative Study of Two Universities. In: International Conference on Blended Learning: In: Cheung S., Kwok L., Shang J., Wang A., Kwan R. (eds) Blended Learning: Aligning Theory with Practices 2016 Beijing. China: Springer International Publishing, 2017. s. 302-311. ISBN 978-3-319-41165-1.
Kostolányová, K. The Evaluation of Adaptive Study Material - The Automatic Feedback for Content Creators. In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: AIP Conference Proceedings 2016 Rhodos, Greece. American Institute of Physics Inc., 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Klubal, L., Kostolányová, K. a Gybas, V. Using Tablet and Itunesu as Individualized Instruction Tools. In: MOBILE LEARNING 2017: PROCEEDINGS OF THE 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2017 2017 Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IADIS Press, 2017. s. 139-142. ISBN 978-989-8533-61-6.
Kostolányová, K. a ŠKUTA, P. A Preliminary Research of Learning Languages through the Gamified Application. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education Proceedings 5th-7th September 2016 Ostrava Czech Republic 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerita, 2016. s. 159-168. ISBN 978-80-7464-850-2.
Kostolányová, K. Adaptation of Personalized Education in E-learning Environment. In: First International Symposium, SETE 2016: Emerging Technologies for Education 2016 Rome, Italy. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 433-442. ISBN 978-3-319-52835-9.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Adaptive Education Evaluation. In: DIVAI 2016: Conference on Distance Learning in Applied Informatics 2016 Štůrovo, Slovakia. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Wolters Kluwer, 2016. s. 259-270. ISBN 978-80-7552-249-8.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Adaptive E-Learning Textbook Evaluation Methods. In: 9th International Conference, ICBL 2016: Blended Learning Aligning Theory with Practices 2016 Beijing, China. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2016. s. 105-117. ISBN 978-3-319-41164-4.
Malach, J., Kostolányová, K., Noskova, T., Pavlova, T. a Yakovleva, O. Approach to Selecting ICT Tools for Formative Assessment. In: DIVAI 2016 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 2016-05-02 Štúrovo. Štúrovo: Wolters Kluwer, 2016. s. 199-213. ISBN 978-80-7552-249-8.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Comparsion of Various Forms of Online Instruction Support. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 83-88. ISBN 978-80-7464-850-2.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. DVĚ METODY EVALUACE ADAPTIVNÍCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ. Journal of Technology and Information Education. 2016, roč. 2017, č. 9, s. 43-60. ISSN 1803-537X.
Klubal, L. a Kostolányová, K. Forms of the materials shared between a teacher and a pupil. In: PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE LEARNING 2016 2016 Algarve. Algarve: IADIS Press, 2016. s. 157-160. ISBN 978-989-8533-49-4.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Individualisation and personalisation of education - modern trend of eLearning. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. 2016, roč. 2016, č. 26, s. 90-104. ISSN 1560-4624.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Individualization of Foreign Language Teaching through Adaptive eLearning. International Journal of Distance Education Technologies. 2016, roč. 2016, č. 15, s. 1-17. ISSN 1539-3100.
Kostolányová, K. a Klubal, L. INDIVIDUALIZED TEACHING PROCESS FOR PUPILS WITH MODERATE MENTAL DISABILITY. In: E-learning: E-learning Methodology ? Implementation and Evaluation 2016 Katowice. Katowice: studio NOA for Univerzity of Silesia in Katowice, 2016. s. 343-351. ISBN 978-83-60071-86-1.
Bradáč, V. a Kostolányová, K. Intelligent Tutoring Systems. In: Third International Conference, eLEOT 2016: LNICST 180 2016-08-31 Dublin. Springer Nature, 2016. s. 71-78. ISBN 978-3-319-49625-2.
Bradáč, V. a Kostolányová, K. Intelligent Tutoring Systems. Journal of Intelligent Systems. 2016, ISSN 0334-1860.
Kostolányová, K. a Takács, O. Intelligent Virtual Teacher. In: ICNAAM 2015: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 2015-09-22 Rhodes, Greece. Rhodes, Greece: Theodore Simos and Charalambos Tsitouras, 2016. s. 1200331-1200334. ISBN 978-0-7354-1393-1.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Gybas, V. Mobile Technologies in the Hands of Special Pedagogues ? Yes or No?. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 40-48. ISBN 978-80-7464-850-2.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. Objective and content of E-module "Tools for Adaptive Learning. Learning styles" within MOOC Course ?ICT Toll for E.-learning. International Journal of Research in E-learning. 2016, roč. 2016, č. 2, s. 28-40. ISSN 2451-2583.
Kostolányová, K., Chmura, M., Szafrańska-Gajdzica, A., Ogródska-Mazur, E. a Malach, J. SOCIAL MEDIA AT CZECH AND POLISH UNIVERSITIES: A COMPARATIVE STUDY. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2016, č. 5, s. 41-58. ISSN 1805-3726.
Kostolányová, K. a Šimonová, Ph.D., d. P. I. The Blended Learning Concept: Comparative Study of Two Universities. In: 9th International Conference, ICBL 2016: Blended Learning Aligning Theory with Practices 2016 Beijing, China. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2016. s. 302-311. ISBN 978-3-319-41164-4.
Kostolányová, K., Nagyová, I., Prextová, T., Malach, J. a Chmura, M. The Conceptual Bases for Designing Module "Tools for Adaptive Learning and Learning Styles " Within MOOC Course "ICT Tools for E-learning". Open educational e-environment of modern University. 2016, roč. 2016, s. 34-40. ISSN 2414-0325.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING: THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING. In: OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY. Kyjev: BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY. 2016.
Kostolányová, K. a Škuta, P. The Inclusion of Gamification Elements in the Educational Process. In: Conference od Distance Learning in Aplication Information: Conference on Distance Learning in Applied Informatics 2016 Štůrovo, Slovakia. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Wolters Kluwer, 2016. s. 421-429. ISBN 978-80-7552-249-8.
Gybas, V., Kostolányová, K. a Klubal, L. Zvýšení pozornosti při práci v aplikaci na iPadu v základní škole speciální - akční výzkum. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 652-651. ISBN 978-80-87952-17-7.
Malach, J., Kostolányová, K. a Chmura, M. Academic scholars´ view on the contrubution of ICT to the enhancement of distance learning elements of University studies: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. In: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. University of Silesia in Katowice, Poland: Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2015. s. 159-188. ISBN 978-83-60071-82-3.
Malach, J., Chmura, M. a Kostolányová, K. Academic scholars´ view on the contrubution of ICT to the enhancement of distance learning elements of University studies. In: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. Cieszyn: University of Silesia in Katowice. 2015.
Šarmanová, J. a Kostolányová, K. Adaptive E-learning: From Theory to Practice. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 34-47. ISSN 1805-3726.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Adaptive e-learning in the process of foreign language teaching. In: Proceedings of EDULearn15. Barcelona, Spain: IATED, 2015. IATED, 2015. s. 107-113. ISBN 978-84-606-8243-1.
Kostolányová, K., Juřičková, R., Šimonová, I. a Poulová, P. Flexible hybrid learning: comparative study. In: Hybrid Learning Innovation in Educational Practices. Lecture Notes in Computer Science (LNCS 9167, 2015. s. 70-82. ISBN 978-3-319-20620-2.
Malach, J., Chmura, M., Kostolányová, K., Ogródska-Mazur, E. a Szafrańska-Gajdzica, A. ICT-supported education at czech and polish universities: a comparative study. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, roč. 4, č. 4, s. 49-68. ISSN 1805-3726.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Individualization of Foreign Language Teaching Through Adaptive eLearning. In: ICWL 2015 International Workshops: Current Developments in Web Based Learning 2015 Guangzhou, China. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2015. s. 159-170. ISBN 978-3-319-32864-5.
Smyrnova-Trybulska, E., Švec, P., Tomanová, J., Drlík, M., Cápay, M., Malach, J., Kostolányová, K. a Chmura, M. Open educational e-environment as factor of expanding educational offer and increasing quality of education: Open educational e-environment as factor of expanding educational offer and increasing quality of education. In: OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY. Kyjev: Borys Grinchenko Kyiv University, 2015. s. 145-179. ISBN 978-617-658-018-8.
Kostolányová, K. a Klubal, L. Practicing in Mathematics Using a Tablet. In: European Conference on e-Learning: European Conference on e-Learning Conference Proceedings 2015 Hatfield, UK. ACPI, 2015. s. 714-719. ISBN 978-1-910810-70-5.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Research results on language learning in adaptive LMS. In: Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: British Library, 2015. British Library, 2015. s. 56-59. ISBN 978-0-9928772-6-2.
Kostolányová, K., Malach, J. a Chmura, M. Social Media as a Means of University Study Support. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings of the 2015 ICTE 2015 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava, 2015. University of Ostrava, 2015. s. 41-53. ISBN 978-80-7464-763-5.
Malach, J., Chmura, M. a Kostolányová, K. Students in Electronic Learning Environment. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. University of Ostrava, 2015. s. 96-115. ISBN 978-80-7464-763-5.
Kostolányová, K., Klubal, L. a Netolička, J. Using Mobile Technologies for flipped classroom teaching. In: 12th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2015. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 257-263. ISBN 978-80-213-2560-9.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Adaptivní e-Learning v procesu výuky cizích jazyků. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. s. 99-101. ISBN 978-80-7435-481-6.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Application of sensory modalities in a language learning diagnostics. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2014, roč. 7, s. 44-52. ISSN 1803-1617.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Diagnostics of student´s characteristics and study materials structure in adaptive language learning instruction. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 118-127. ISBN 978-80-7464-561-7.
Kostolányová, K. a Klubal, L. iPad integration in to the current professional practice of teachers in primary and secondary schoolls. In: Scientia iuvenis. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. s. 450-455. ISBN 978-80-558-0650-1.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Language Learning in Adaptive LMS. In: 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Wolters Kluwer, 2014. s. 600-610. ISBN 978-80-7478-497-2.
Kostolányová, K. a Klubal, L. Mobile Technologies - Kind of Online Technologies Used in Real Education. In: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries. 1. vyd. Katowice - Cieszyn, Poland: University of Silesia in Katrowice, 2014. s. 341-349. ISBN 978-83-60071-76-2.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Návrh struktury výukových opor v adaptivní výuce cizího jazyka. In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014. MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014. s. 2286-2294. ISBN 978-80-87952-07-8.
Kostolányová, K. Nová forma výuky - adaptivní e-learning. Edukacja - Technika - Informatyka. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 278-283. ISSN 2080-9069.
Kostolányová, K. Simulating Personalized Learning in Electronic Environment. In: 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Wolters Kluwer, 2014. s. 105-115. ISBN 978-80-7478-497-2.
Kostolányová, K., MAROSZ, Z. a Veřmiřovský, J. Teaching of Programming Through the use of LEGO MINDSTORMS Robots. 2014.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Use of Adaptive Study Material in Education in E-learning Environment. EJEL e-Journal of e-Learning. 2014, č. 12, s. 172-182. ISSN 1479-4403.
Kostolányová, K. a Klubal, L. Ways of ipad tablet use and its sparing at school. EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 790-797. ISSN 1507-6563.
Kostolányová, K., Takács, O. a Šarmanová, J. Adaptive Education Process Modeling. In: Proceedings of the 10th International Conference. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 300-308. ISBN 978-80-213-2378-0.
Kostolányová, K. Adaptive education process simulation in electronic environment. In: Distance learning, simulation and communication 2013. Brno: Univerzita obrany, 2013. Univerzita obrany, 2013. s. 106-113. ISBN 978-80-7231-919-0.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Methodology for Creating Adaptive Study Material. In: ECEL 2013: Proceedings of the 12th European Conference on e-Learning 2013 SKEMA Business School Sophia Antipolis France. Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. s. 218-223. ISBN 978-1-909507-84-5.
Kostolányová, K. Modelování adaptivní personalizované e-learningové výuky. 2013.
Kostolányová, K. Modelování adaptivní výuky v eLearningu. Media4u Magazine. 2013, roč. 2013, s. 27-31. ISSN 1214-9187.
Czeczotková, B. a Kostolányová, K. New Form of e-Learning - Adaptive e-Learning. In: New Form of e-Learning - Adaptive e-Learning. Brno: Vydavatelské oddělení UO, 2013. Vydavatelské oddělení UO, 2013. s. 32-39. ISBN 978-80-7231-919-0.
Kostolányová, K. Personalised education theory. In: E-learning & Lifelong Learning. 1. vyd. Cieszyn, Poland: University of Silesia in Katowice, 2013. s. 133-145. ISBN 978-83-60071-66-3.
Kostolányová, K. a Nedbalová, Š. Personalizované učení - učení budoucnosti. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. Aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. MAGNANIMITAS, 2013. s. 29-38. ISBN 978-80-905243-9-2.
Kostolányová, K. a Takács, O. Simulation of personalised eLearning. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 131-137. ISBN 978-80-7464-324-8.
Prextová, T. a Kostolányová, K. Student's knowledge measured via adaptive testing.. In: CD Proceedings. Brno: vydavatelské oddělení UO, 2013. vydavatelské oddělení UO, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-7231-920-6.
Kostolányová, K. Theoretic Principles of Adaptive Teaching Process. The New Educational Review. 2013, roč. 2013, č. 34, s. 209-219. ISSN 1732-6729.
Kostolányová, K. Adaptive e-Learning. Kognitywistyka i media w edukacji. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 221-243. ISSN 1643-6938.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Adaptive e-learning and its evaluation. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2012, č. 5, s. 212-225. ISSN 1803-1617.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Adaptive E-learning Management. In: Learning Science in the Society of Computers. Barcelona, Spain: Universitat Aut?noma de Barcelona, 2012. Universitat Aut?noma de Barcelona, 2012. s. 97-104. ISBN 978-84-615-8954-8.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Adaptive form of e-learning instruction. Technológia vzdelávania. 2012, roč. 2012, č. 20, s. 7-11. ISSN 1335-003X.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Automated assessment of students' knowledge in adaptive instruction: ICTE 2012. In: Proceedings of the 13th Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 119-131. ISBN 978-80-7464-135-0.
Dvořáčková, M. a Kostolányová, K. Complex Model of eLearning Evaluation Focusing on Adaptive Instruction. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012, roč. 2012, s. 1068-1076. ISSN 1877-0428.
Kostolányová, K. E-learning form of adaptive instruction. In: 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 194-201. ISBN 978-80-558-0092-9.
Kostolányová, K. Hodnocení adaptovatelnosti studijních opor. In: Přístupy k evaluaci eLearningu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 87-101. ISBN 978-80-7464-121-3.
Kostolányová, K. Teorie adaptivního e-learningu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 118 s. ISBN 978-80-7464-014-8.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Adaptation of teaching process based on a students individual learning needs. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 3-17. ISSN 1803-1617.
Kostolányová, K. a Takács, O. Analysis of learning styles for adaptive E-learning. In: Communications in Computer and Information Science. Springer, 2011. s. 368-376. ISBN 978-3-642-22388-4.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Classification of Learning Styles for Adaptive Education. The New Educational Review. 2011, roč. 2011, č. 23, s. 199-212. ISSN 1732-6729.
Šarmanová, J., Takács, O. a Kostolányová, K. Design of Rules for Individual Selection of Teaching Style. In: ICTE 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 375-383. ISBN 978-80-7368-979-7.
Kostolányová, K. Design of study materials structure for adaptive instruction. In: ICTE 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 193-201. ISBN 978-80-7368-979-7.
Šarmanová, J., Takács, O. a Kostolányová, K. Experimental Verification of Learning Styles in e-Learning. In: ERIE 2011. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 261-270. ISBN 978-80-213-2183-0.
Šarmanová, J., Kostolányová, K. a Takács, O. Learning Styles in Adaptive Teaching. In: WOFEX 2011. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB ? Technická univerzita Ostrava, 2011. Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB ? Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 477-482. ISBN 978-80-248-2449-9.
Kostolányová, K. Parametry efektivity učení se žáka v prostředí e-learningu se zaměřením na adaptivní výukové materiály. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2011. TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2011. s. 107-115. ISBN 978-80-8082-509-6.
Kostolányová, K. a Czeczotková, B. Personalization of instruction in elektronic learning environment. Journal of Technology and Information Education. 2011, roč. 2011, č. 2, s. 14-17. ISSN 1803-6805.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Specific tool for evaluation of eLearning. In: Interactive Collaborative Learning. Austria: International Association of Online Engineering, 2011. International Association of Online Engineering, 2011. s. 423-427. ISBN 978-1-4577-1746-8.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Structure of Educational Supports for Adaptive E-learning. In: Proceedings of The 5th IMSCI 2011, Volume 1. Florida, USA: West Colonial Dr Suite, 2011. West Colonial Dr Suite, 2011. s. 175-178. ISBN 978-1-936338-33-7.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Structure of study supports for adaptable instruction. New Educational Review. 2011, roč. 2011, č. 25, s. 235-247. ISSN 1732-6729.
Kostolányová, K., Czeczotková, B. a Šarmanová, J. The optimal teaching style based on variability of study materials. In: Proceedings of the 10th ECEL. Brighton: Academic Publishing Limited, 2011. Academic Publishing Limited, 2011. s. 145-152. ISBN 978-1-908272-23-2.
Kostolányová, K. a Veřmiřovský, J. Utilization of Adaptive e-Learning in Biology. In: Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 7-12. ISBN 978-80-244-2720-1.
Šarmanová, J., Kostolányová, K. a Takács, O. Visualization of the Adaptive Instruction Process. In: ICTE 2011. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 323-331. ISBN 978-80-7368-979-7.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Adaptable Educational Supports. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 117-121. ISBN 978-80-7368-775-5.
Takács, O., Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Adaptation of Presentation and Structure of e-Learning Material. In: Adaptation of Presentation and Structure of e-Learning Material. IASK, 2010. s. 215-222. ISBN 978-989-8295-02-6.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Adaptive individualized education in e-learning. In: Computer Based Learning in Science 2010. Warsaw, Poland: OEliZK, 2010. OEliZK, 2010. s. 119-125. ISBN 978-9963-689-85-9.
Kostolányová, K., CZECZOTKOVÁ, B. a Šarmanová, J. Analysis of Teaching Styles of Teachers in the Contex of E-learning. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 111-115. ISBN 978-80-7368-775-5.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Intelligent Tutoring in E-Learning System. In: 9th European Conference on e-Learning. Instituto Superior de Engenharia do Porto: Academic Publishing Limited, 2010. Academic Publishing Limited, 2010. s. 794-796. ISBN 978-1-906638-82-5.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Intelligent Virtual Teacher. In: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Katowice: Studio NOA, 2010. Studio NOA, 2010. s. 33-46. ISBN 978-83-60071-30-4.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Learning Characteristics. In: Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning. Instituto Superior de Engenharia do Porto: Academic Publishing Limited, 2010. Academic Publishing Limited, 2010. s. 107-107. ISBN 978-1-906638-83-2.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Methodology for Creating Adaptive Teaching Support. In: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Katowice: Studio NOA, 2010. Studio NOA, 2010. s. 105-116. ISBN 978-83-60071-30-4.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Studies and Research in the Department of ICT at the University of Ostrava. In: Proceedings of the 7th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2010. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 164-173. ISBN 978-80-213-2084-0.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a CZECZOTKOVÁ, B. Teaching Styles Within an eLearning System. In: Proceedings of the 9th Conference on e-Learning. Instituto Superior de Engenharia do Porto: Academic Publishing Limited, 2010. Academic Publishing Limited, 2010. s. 784-789. ISBN 978-1-906638-82-5.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. The use of adaptive individualized e-learning at teaching. In: IMSCI 2010. Florida, USA: International Institute of Informatics and Systematics, 2010. International Institute of Informatics and Systematics, 2010. s. 147-152. ISBN 978-1-936338-05-4.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. The Use of Adaptive Individualized E-Learning at Teaching. Journal of Education, Informatics and Cybernetics. 2010, č. Vol 2, s. 13-17. ISSN 1943-7978.
Kostolányová, K. a Veřmiřovský, J. Využití e-learningové adaptivní výuky v přírodovědných předmětech. Aktuální trendy ICTE ve výuce chemie. 2010, s. 138-142. ISSN 1214-9187.
Kostolányová, K. a Veřmiřovský, J. Využití elearningové adaptivní výuky v přírodovědných předmětech. In: Aktuální trendy ICT ve výuce chemie XX.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Gaudeamus, 2010. s. 27-27. ISBN 978-80-7435-082-5.
Kostolányová, K. Adaptive teaching via e-learning form. Acta Didactica Napocensi. 2009, roč. 2, č. 4, s. 17-20. ISSN 2065-1430.
Kostolányová, K. a Svoboda, V. Database of anglicisms in contemporary Czech language as an electronic tool for education. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 119-123. ISBN 978-80-7368-459-4.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Learning styles and individualized e-learning. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 123-127. ISBN 978-80-7368-459-4.
Kostolányová, K. New Approaches of Information Technology Applied in Education. In: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Faculty of Technology and Sciences of Education: Studio TK Graphics, 2009. Studio TK Graphics, 2009. s. 60-65. ISBN 978-83-925281-4-2.
Kostolányová, K., Kapounová, J., Takács, O. a Šarmanová, J. Personalisation of Learning. In: Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. FORMATEX, 2009. s. 234-237. ISBN 978-84-692-1788-7.
Kostolányová, K., Šarmanová, J. a Takács, O. Results of analysis of learning styles. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 205-210. ISBN 978-80-7368-459-4.
Kostolányová, K. Experiences with new approach to use of information technologies in education. Acta Didactica Napocensi. 2008, roč. 1, č. 1, s. 11-13. ISSN 2065-1430.
Kostolányová, K. a Šarmanová, J. Intelligent individualization of study through e-learning. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 136-141. ISBN 978-80-7368-577-5.
Šarmanová, J. a Kostolányová, K. Intelligent individualization of study through E-learning. In: Information and Communication Technologies in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2008. University of Ostrava, 2008. s. 136-142. ISBN 978-80-7368-577-5.
Kostolányová, K. a Svoboda, V. Preparation of curriculum multimedia presentation for foreing language tesching. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 199-204. ISBN 978-80-7368-577-5.
Kostolányová, K. Přístup katedry informačních a komunikačních technologií k rozvoji informační gramotnosti. In: Soft kompetence v informační společnosti. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostrava, 2008. Ostrava, 2008. s. 90-100. ISBN 978-80-7368-513-3.
Kucherková, Z. a Kostolányová, K. Aplikace 3 - databáze. 2007.
Kostolányová, K. Multimediální prezentace a využití grafických možností PC. 2007.
Kostolányová, K. Report of Department of Information and Communication Technologies about introducing modular structure of studies on the University of Ostrava. In: Sborník konference ICTE 2007. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-388-7.
Kostolányová, K. Tvorba animací v Macromedia Flashi. 2007.
Kostolányová, K. a Kucherková, Z. Úvod do databázových systémů. 2007.
Kostolányová, K. a Klimša, P. Základy algoritmizace. 2007.
Brabcová, H. a Kostolányová, K. Základy zpracování infromací. 2007.
Kostolányová, K. Zkušenosti z realizace kurzu Tvorba animací v Macromedia Flashi. In: Celoživotní vzdělávání učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007.
Oujezdský, A. a Kostolányová, K. Audiovizuální prostředky. In: Pedagogický software. ISBN 80-85645-56-4.
Oujezdský, A. a Kostolányová, K. Practical applications in the course. In: Information and Comunication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm: ICTE 2006, 2006. ICTE 2006, 2006. s. 139-144. ISBN 80-7368-199-4.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Pavlíček, J. Theoretical concepts, sources and technical background of e-learning. New Educational Review. 2006, roč. 8, s. 97-106. ISSN 1732-6729.
Kostolányová, K. Učební text - základ e-learningového kurzu. In: eLearn 2006. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2006. Žilinská univerzita v Žilině, 2006.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. E-learning in bachelors' distance study. In: Distance Learning Workshop' 05. Ustroń. 2005.
Kostolányová, K. Evaluace pilotního běhu kombinovaného studijního oboru. In: POŠKOLE 2005. Praha: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2005. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2005. s. 160-164. ISBN 80-239-4633-1.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Innovation of former couseware. In: Computer Based Learning in Science. Žilina: University of Zilina, 2005. University of Zilina, 2005. s. 59-63. ISBN 9963-607-63-2.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Koordinátor ICT na základní a střední škole (úvod do studia - blok odborných předmětů). 2005.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Koordinátor ICT na základních a středních školách (blok odborných předmětů - pokračování). 2005.
Kostolányová, K. Koordinátor ICT na základních a středních školách (blok pedagogicko - psychologických předmětů). 2005.
Kostolányová, K. The issue of Petri nets in the context of educational process. In: Sborník konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 227-230. ISBN 80-7368-081-5.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Tvorba multimediálních prezentací. 2005.
Kostolányová, K. a Pavlíček, J. Výukové objekty a jejich aplikace. In: Od programovaného učení k e-learningu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 95-99. ISBN 80-7368-053-X.
Kostolányová, K. Analýza distančních výukových materiálů. In: POŠKOLE: Sborník Národní konference o počítačích ve škole 2004-04-21 Sedmihorky. Liberec: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2004. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2004. s. 213-217. ISBN 80-239-2598-9.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Distanční vzdělávání na Ostravské univerzitě. In: Informatyka w edukacji i kulturze. Sosnowiec: Wydawnictwo WSZM, 2004. Wydawnictwo WSZM, 2004. s. 43-50. ISBN 83-89275-96-1.
Kostolányová, K. From writting education text to e-learning course. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník konference 2004-08-31 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 89-91. ISBN 80-7042-993-3.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. Multimédia v práci učitele. 2004.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. Technologia informacyjna i komunikacyjna w czeskich szkolach. In: Informatyka w szkole: Sborník konference 2004-09-06 Wroclaw. Wroclaw: Instytut informatyki uniwersytetu wroclawskiego, 2004. Instytut informatyki uniwersytetu wroclawskiego, 2004. s. 37-43. ISBN 83-920799-2-2.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Pavlíček, J. Theoretical & Practical Aspects of e-Learning. In: Informatyka w Edukacji i Kulturze: Sborník konfernce 2004-05-26 Cieszyn. Sosnowiec: Uniwersytet Slaski Filia w Cieszynie, 2004. Uniwersytet Slaski Filia w Cieszynie, 2004. s. 25-30. ISBN 83-89275-16-3.
Kostolányová, K. Uživatelské aplikace a prohlížeče. 2004.
Kostolányová, K. a Kapounová, J. Distanční prvky výuky v kombinovaném studijním programu. In: POŠKOLE 2003: Sborník Národní konference o počítačích ve škole 2003-04-23 Sedmihorky. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2003. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2003. s. 99-101. ISBN 80-239-0418-3.
Kostolányová, K. Internet - snadno a rychle (na internetu jako doma za deset krátkých lekcí). 2003.
Kostolányová, K. Learning supported with distance elements. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník konference 2003-09-16 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 286-289. ISBN 80-7042-888-0.
Kostolányová, K. Úvod do multimédií (grafika, hudba a zvuk). 2003.
Kostolányová, K. Algoritmizace a řešení problémů. 2002.
Kostolányová, K. Informační gramotnost učitelů. In: Seminář o počítačích ve škole - Jedenácté POŠKOLE: Sborník semináře o počítačích ve škole 2002-04-10 Lázně Sedmihorky. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2002. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2002. s. 91-93. ISBN 80-238-8598-7.
Kostolányová, K. a Stopa, P. Počítače s dětmi a pro děti. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník mezinárodní konference 2002-09-10 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 219-222. ISBN 80-7042-828-7.
Kostolányová, K. Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání. In: elearn Žilina 2002. Žilina: Lokálné stredisko pre distanční vzdělávanie, 2002. Lokálné stredisko pre distanční vzdělávanie, 2002. s. 101-107. ISBN 80-7100-941-5.
Kostolányová, K. How to use e-learning in distance education at universities. In: CBLIS'2001: Additional Papers An International Conference 2001-07-07 Brno. Havířov: Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001. Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001. s. 27-30. ISBN 80-7042-180-0.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Informační vybavenost učitelů. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník konference 2001-09-18 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava Faculty of Science, 2001. University of Ostrava Faculty of Science, 2001. s. 244-248. ISBN 80-7042-808-2.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Štefan, R. Kurz vzdělávací technologie na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: POŠKOLE 2001: Sborník Semináře POŠKOLE 2001 2001-04-25 Sedmihorky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001. Pedagogická fakulta UK, 2001. s. 90-93. ISBN 80-01-02364-8.
Kostolányová, K. Příprava výukové jednotky v programu Learning Space pro předmět. In: Seminář 40 let katedry automatizace na FMMI VŠB - TU Ostrava: Sborník semináře 2001-09-21 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 69-79. ISBN 80-7078-917-4.
Kostolányová, K. Využití programu Learning Space pro distanční vzdělávání - rozvoj elektronického vzdělávání na Pedagogické fakultě OU. In: POŠKOLE'2001: Sborník semináře POŠKOLE 2001 2001-04-25 Sedmihorky. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001. Pedagogická fakulta UK, 2001. s. 90-93. ISBN 80-01-02364-8.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Příprava učitelů pro práci s multimédii. In: Pedagogický software 2000: Sborník konference 2000-06-08 České Budějovice. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. Scientific Pedagogical Publishing, 2000. s. 213-218. ISBN 80-85645-40-8.
Kapounová, J. a Kostolányová, K. Technická výchova - zaměření informační technologie. In: Konference PKKP 2000: CD ROM PKKP 2000 2000-06-08 Hradec Králové. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 2000. Vysoká škola pedagogická, 2000. s. 00-00.


ZkratkaNázev předmětu
DSNTNové technologie ve výuce češtiny
9DSNTNové technologie ve výce češtiny
BKAUNAutorské nástroje
BKMBPMetodologie bakalářské práce
BKPRXPraxe souvislá
BKRPSŘízení provozu školy
BKSZISZZ - Informační a komunik. technologie
BKSZPSZZ - Pedagogika a psychologie
BKTELTechnologie e-learningu
BKUOSZáklady administrace systémů
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPAUNAutorské nástroje
BPMBPMetodologie bakalářské práce
BPPRXPraxe souvislá
BPRPSŘízení provozu školy
BPSZISZZ - Informační a komunik. technologie
BPSZPSZZ - Pedagogika a psychologie
BPTELTechnologie e-learningu
BPUOSZáklady administrace systémů
BVZDOInformatika
BVZDSVzdělávací technologie - strojírenství
DADVYAdaptivní učení
DATCVCvičení z databází
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DPDIVDistanční vzdělávání
DPELPProjektování e-learningových IS
DPIOPICT ve výuce odborných předmětů
DPOVYPočítačem podporovaná výuka
DPPOCPočítačové zpracování diplomových prací
DPPXSSouvislá profesní praxe
DPTELTechnologie e-learningu
FKAAMAnimované aplikace ve výuk. materiálech
FKAUNAutorské nástroje - aplikace e-learningu
FKDSCDatabázové systémy - cvičení
FKDSYDatabázové systémy
FKELETeorie e-learningu
FKIOPICT ve výuce odborných předmětů
FKMBPMetodologie bakalářské práce
FKRVPŘízení vzdělávacích projektů
FKSZISZZ - ICT ve vzdělávání
FPAUNAutorské nástroje - aplikace e-learningu
FPDSCDatabázové systémy - cvičení
FPDSYDatabázové systémy
FPELETeorie e-learningu
FPIOPICT ve výuce odborných předmětů
FPMBPMetodologie bakalářské práce
FPRVPŘízení vzdělávacích projektů
FPSZISZZ - ICT ve vzdělávání
GKMPVMetodologie pedagogického výzkumu
GKMTVModerní technologie ve vzdělávání
GKPEUPersonalizované učení
GKPISProjektování informačních systémů
GKPSEProjektový seminář
GKPXSSouvislá profesní praxe
GKPX1Průběžná profesní praxe 1
GKPX2Průběžná profesní praxe 2
GKSISŠkolní informační systémy
GKSZISZZ - Informatika pro ZŠ s didaktikou
GPMPVMetodologie pedagogického výzkumu
GPMTVModerní technologie ve vzdělávání
GPPEUPersonalizované učení
GPPSEProjektový seminář
GPPXSSouvislá profesní praxe
GPPX1Průběžná profesní praxe 1
GPPX2Průběžná profesní praxe 2
GPSISŠkolní informační systémy
GPSZISZZ - Informatika pro ZŠ s didaktikou
ICTPXUčitelská praxe
INFT1Informační technologie 1
INFT2Informační technologie 2
INFZDInformační zdroje
INPOGInformační a počítačová gramotnost
ITAB2Interaktivní tabule ve výuce 2
KDPPPočítačové zpracování diplomových prací
KTEC1Vzdělávací technologie 1
KTEC2Vzdělávací technologie 2
MDBISDatabázové a informační systémy
MDIPSDiplomový seminář - metodologie
MDIVZDistanční vzdělávání
MICTPICT ve výuce odborných předmětů
MMEVYMetodologie výzkumu
MMTEVModerní technologie vzdělávání
MPRAXPraxe
MPROSProjektový seminář
MSMDPSeminář k diplomové práci
MSTZ1SZZ - Pedagogika a psychologie
MSTZ2SZZ - Informační a komunik. technologie
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
RDISEMetodologie diplomové práce
RDIVZDistanční vzdělávání
RMTDVMetodologie výzkumu
RPRXEPraxe
RPSEMProjektový seminář
RTEVZModerní technologie vzdělávání
SZZB2SZZ - Informační a komunikační technol.
SZZM1SZZ - Pedagogika a psychologie
SZZM2SZZ - Informační a komunik. technologie
UDBISDatabázové systémy ve vzdělávání
VTEC2Vzdělávací technologie 2
XTEC1Vzdělávací technologie 1
XTEC2Vzdělávací technologie 2
1VVPIVedení výuky pomocí ICT
1ZICTVedení výuky pomocí ICT
11VVPVedení výuky pomocí ICT
11ZICVedení výuky pomocí ICT
2ATISÚvod do databázových systémů
2IVVVICT ve výuce a vzdělávání
2MOB2Mobilní technologie ve výuce 2
2MPVYMetodologie pedagogického výzkumu
2MTVVModerní technologie ve vzdělávání
2PISYProjektování informačních systémů
2PPP1Průběžná profesní praxe 1
2PPP2Průběžná profesní praxe 2
2SPPRSouvislá profesní praxe
2SZZISZZ - Informatika pro ZŠ s didaktikou
3AVTMAplikace výpočetní techniky v matematice
3DASYDatabázové systémy
3EVPUE-learning v práci učitele
3MEBPMetodologie bakalářské práce
3MOB1Mobilní technologie ve výuce 1
3RVZPŘízení vzdělávacích projektů
3STATStatistika
3SZZISZZ - ICT
33EC1Vzdělávací technologie 1
4ICTVInformační technologie ve vzdělávání
4ZICTInformační technologie ve vzdělávání
44ICTInformační technologie ve vzdělávání
44ZICInformační technologie ve vzdělávání
5IPL1Seminář k diplomové práci 1
5IPL2Seminář k diplomové práci 2
5IPL3Seminář k diplomové práci 3
5VTE2Vzdělávací technologie 2
55ITAInteraktivní tabule
55PL1Seminář k diplomové práci 1
55PL2Seminář k diplomové práci 2
55PL3Seminář k diplomové práci 3
55VT1Vzdělávací technologie 1
55VT2Vzdělávací technologie 2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6INZDInformační zdroje
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PELEE-learning a distanční vzdělávání
6PISDInformační systémy a databáze
6PRXEProfesní praxe
6PZBPPočítačové zpracování bakalářských prací
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZSZZ - Informační a komunikační technol.
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66ELEE-learning a distanční vzdělávání
66ISDInformační systémy a databáze
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RXEProfesní praxe
66SZZSZZ - Informační a komunikační technol.
66ZBPPočítačové zpracování bakalářských prací
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PDGGDigitál. gramotnost a digital.vzdělávání
7PDI2Didaktika informatiky 2
7PMITModely vzdělávání s podporou ICT
7PPEUIndividualizace výuky pomocí ICT
7PRIMProstředky pro rozvoj informat. myšlení
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SZZSZZ - Informatika pro ZŠ s didaktikou
77BHJObhajoba diplomové práce
77DI2Didaktika informatiky 2
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77MITModely vzdělávání s podporou ICT
77PEUIndividualizace výuky pomocí ICT
77RIMProstředky pro rozvoj informat. myšlení
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
77SZZSZZ - Informatika pro ZŠ s didaktikou
8DICTDidaktika ICT
8DIGRDigitální gramotnost
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
8SDP1Seminář k diplomové práci 1
8SDP2Seminář k diplomové práci 2
8TEVVTechnologie ve vzdělávání
88BHJObhajoba diplomové práce
88EVVTechnologie ve vzdělávání
88ICTDidaktika ICT
88IGRDigitální gramotnost
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DADVAdaptivní výuka
9DAUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
9DAUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
9DIMPČlánek v impaktovaném časopise
9DMPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
9DNPBZapojení do národn. výzkumného projektu
9DPASProjektování e-learningových systémů
9DPERVzdělávání a učení v pers. uč. prostředí
9DPPVPočítačem podporovaná výuka
9DRCAČlánek v časop. recenzovaný (v cizím j.)
9DRCCČlánek v časopise recenzov. (v češtině)
9DSDZObhajoba tezí a státní doktorská zkouška
9DTELTeorie e-learningu
9DWOSČlánek v bodované databázi (WOS, SCOPUS)
9DZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
9DZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
9DZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
9SEM1Doktorandský seminář 1
9SEM2Doktorandský seminář 2
9SEM3Doktorandský seminář 3
9VYU1Výuková činnost 1
9VYU2Výuková činnost 2
99ADVAdaptivní výuka
99AUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
99AUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
99EM1Doktorandský seminář 1
99EM2Doktorandský seminář 2
99EM3Doktorandský seminář 3
99IMPČlánek v impaktovaném časopise
99MPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
99NPBZapojení do národn. výzkumného projektu
99PASProjektování e-learningových systémů
99PPVPočítačem podporovaná výuka
99RCAČlánek v časop. recenzovaný (v cizím j.)
99RCCČlánek v časopise recenzov. (v češtině)
99SDZObhajoba tezí a státní doktorská zkouška
99TELTeorie e-learningu
99WOSČlánek v bodované databázi (WOS, SCOPUS)
99YU1Výuková činnost 1
99YU2Výuková činnost 2
99ZPAZahraniční studijní pobyt krátkodobý
99ZPBZahraniční studijní pobyt střednědobý
99ZPCZahraniční studijní pobyt dlouhodobý


AutorNázev práceTypRok
Gybas VojtěchIndividualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízenídisertační 2018 
Nedbalová ŠtěpánkaUplatnění senzorických vlastností v adaptivní výuce cizích jazykůdisertační 2016 
Gybas VojtěchAnalýza využití ICT v základních školách speciálních napříč ČRrigorózní 2019 
Žáček MartinRozvoj myšlení v Informaticerigorózní 2018 
Tran DanielVyužití vybraných mobilních technologií ve výuce matematiky na 2. stupni základní školydiplomová 2018 
Beran MilanTvorba výukové pomůcky pro výuku fyzikydiplomová 2016 
Gottfried LukášPrevence kyberšikanydiplomová 2016 
Rafajová AdélaElektronický výukový materiál do odborných předmětů pro obor vzdělání kadeřníkdiplomová 2013 
Melechovská MiroslavaPříprava elektronických výukových materiálů v gastronomiidiplomová 2012 
Otruba JaromírPoužití IT ve výuce cizích jazyků.diplomová 2012 
Chamrath MichalRizika ICT pro mládeždiplomová 2011 
Kniezková RenátaTvorba studijní opory pro předmět Zdravá výživa s ohledem na studijní typy žákůdiplomová 2011 
Linhartová MartinaMultimediální opora pro výuku přírodopisu pro 6. třídu ZŠ s ohledem na styly učení žákůdiplomová 2011 
Rozsíval AlešPříprava elektronických výukových materiálů - program EDUBASEdiplomová 2011 
Tomášková HanaVýuka odborného předmětu Písemná a elektronická komunikace s využitím ICT.diplomová 2011 
Zahradníková IvaVyužití tradičních a moderních výukových metod v hodinách odborného výcvikudiplomová 2011 
Babiš JanZkušenosti s e-learningem na České správě sociálního zabezpečenídiplomová 2010 
Bartošíková GabrielaVyužití informačních technologií v rámci výuky v jednotlivých předmětechdiplomová 2010 
Dolníček JiříNávrh moderní formy výuky v rámci odborného předmětudiplomová 2010 
Gavenčiaková ZuzanaTvorba elektronických výukových materiálů dle zásad RVP na gymnáziích s ohledem na stylu učení žákůdiplomová 2010 
Kořenek RadimPrůzkum univerzit třetího věku v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Hoňková MarcelaProblémy realizace e-learningu na střední školediplomová 2009 
Janušková MartinaMetodika tvorby scénářů pro výukové animacediplomová 2009 
Mička StanislavAnalýza a návrh na zvyšování počítačové gramotnosti v justicidiplomová 2009 
Svoboda ViktorDatabáze anglicismů v současné češtinědiplomová 2009 
Valchař AlešRizika ICT pro děti a mládeždiplomová 2009 
Zažímal DavidPočítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningudiplomová 2009 
Hejtmánek JaroslavStudie využití internetových videopřenosů ve školství (návrh možného řešení)diplomová 2008 
Milatová DagmarStatistická analýza dat uchazečů o studium PdF z let 2001 - 2007diplomová 2008 
Miškaříková AndreaVyužití e-learningu ve vzdělávání úředníkadiplomová 2008 
Štula MichalTvorba informačního systému pro předmět ''informační a počítačová gramotnost''diplomová 2008 
Wenzelová SoňaVyužití získaných informačních znalostí a dovedností při výuce na 2. stupni základní školydiplomová 2008 
Adamec PetrRozvoj distančního vzdělávání na českých vysokých školáchdiplomová 2007 
Matějová RadkaVyužití počítačů ve vyučovacích hodinách na prvním stupni základních školdiplomová 2007 
Rožnovská Rojíčková DenisaVyužití grafických programů na PC při výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Blažek JanPříprava elektronických výukových materiálůdiplomová 2006 
Grácová MarcelaPočítačový a mediální kroužek a kurz pro dětibakalářská 2018 
Křetinský DaliborVýuková pomůcka pro předmět Počítačové sítěbakalářská 2018 
Zeman MiroslavTvorba aplikace pro testování s prvky gamifikacebakalářská 2018 
Gabryšová RenátaMobilní aplikace pro přihlašování na zkouškové termínybakalářská 2017 
Kovalčík JanVyužití ipadu v procesu výuky.bakalářská 2016 
Tran DanielVyužití vybraných mobilních technologií ve výuce přírodovědy na 1. stupni základní školybakalářská 2016 
Guthová JanaInteraktivní tabule v mateřské školebakalářská 2015 
Beran MilanPočítačem podporovaná výuka žáků dle učebních stylůbakalářská 2014 
Boček LubošVyučovací styl učitele versus učební styl učení žákabakalářská 2014 
Majorová DanielaNávrh e-learningového kurzu pro ZŠ za použití moderních IT technologiíbakalářská 2014 
Pavlusová RenátaAnalýza učebních stylů studentůbakalářská 2014 
Baričák PavelModel vyučování dle analýzy vyučovacích stylů učitelů a učebních stylů žákůbakalářská 2013 
Baričák TomášTypy inteligence a přístup k vyučováníbakalářská 2013 
Kaláč JiříVyužití IT technologií při výuce odborného kreslení učebních oborůbakalářská 2013 
Mazáková KláraZpůsoby výuky dle typů inteligence žákůbakalářská 2013 
Schreier JiříTvorba výukových materiálů pro výuku předmětu strojnictví učebních oborů kategorie Ebakalářská 2013 
Fron RadovanUčební pomůcky pro výuku tělesně postižených žákůbakalářská 2012 
Marosz ZdeněkTvorba zobrazení mapy studia e-learningové výuky v LMS Barborka.bakalářská 2012 
Štveráková ŠárkaNávrh a realizace výuky dle učebních stylů žákůbakalářská 2012 
Šubrt JiříTvorba animací pro studijní oporu předmětu Technologie e-learningubakalářská 2011 
Boháč AlešVyužití informačních technologií při výuce cizích jazykůbakalářská 2010 
Luczkowová OlgaVyužití ICT při výuce techniky administrativybakalářská 2010 
Otruba JaromírPoužítí e-learningu v celoživotním vzdělávání.bakalářská 2010 
Pika MartinSpeciální vzdělávací programy a využití počítačové techniky při výuce žáků s kombinovaným postiženímbakalářská 2010 
Výtisková KateřinaVyužití interaktivní tabule ve výuce angličtinybakalářská 2010 
Brzeska JanVýběr, analýza a použití freewarových programů pro tvorbu elektronických kurzů.bakalářská 2009 
Krayzel LiborVyužití programu EasyPad ve výuce na základních a středních školáchbakalářská 2009 
Linhartová MartinaPříprava elektronických výukových materiálů pro výuku přírodovědy pro 4. třídubakalářská 2009 
Tomášková HanaVyužití ICT v odborných předmětech na VOŠ a SŠ Boskovice.bakalářská 2009 
Carbol RadekRozvoj distančního vzdělávání na českých vysokých školáchbakalářská 2008 
Holešínský MartinTvorba multimediální pomůcky pro hodiny přírodovědybakalářská 2008 
Lukáš DavidMultimediální systém SMARTBOARDbakalářská 2008 
Podešvová JanaAspekty vývoje využití informačních technologií ve vzděláváníbakalářská 2008 
Rozsíval Alešvývoj informačních znalostí a dovedností u studentů učebního a studijního oboru na střední školebakalářská 2008 
Skulina MiroslavTvorba distančního výukového objektu - Camstudio v pedagogické praxibakalářská 2008 
Tišl PavelPodpora výuky v předmětu přírodopisbakalářská 2008 
Valášek MilanVýuka a vzdělávání informačních technologií v organizacíchbakalářská 2008 
Grzegorzová HanaVývoj informačních znalostí a dovedností u dětíbakalářská 2007 
Jurečka TomášPočítačová gramotnost u Policie ČR a její vývoj.bakalářská 2007 
Jurečka TomášPočítačová gramotnost u Policie ČR a její vývoj.bakalářská 2007 
Mička StanislavPočítače versus tradiční způsob výchovy dětí v předškolním věkubakalářská 2007 
Svoboda ViktorPříprava multimediální prezentace učiva pro výuku cizích jazykůbakalářská 2007 
Topiarz RomanVyužití výpočetní techniky při výchově a vzdělávání tělesně postižených žáků na základních školáchbakalářská 2007 
Beiger JanVyužití informačních znalostí a dovedností u dětíbakalářská 2006 
Hoňková MarcelaPráce dětí s počítačem na 1. stupni základních školbakalářská 2006 
Janczyková ZuzanaVyužití počítače při výchově a vzdělávání žáků 1. stupně základních školbakalářská 2006 
Kaňok MiroslavVyužití informačních technologií a e-learningu ve vzdělávání dětí na 1. stupni základních školbakalářská 2006 
Kozáková PavlaVyužití vzdělávacích programů a internetu ve výuce jazyka anglického na základní školebakalářská 2006 
Paździorová EvaRozvoj distančního vzdělávání na českých vysokých školáchbakalářská 2006 
Šimek MartinVyužití ICT na 2. stupni základních školbakalářská 2006 
Viktorin AlešPočítače s dětmi a pro dětibakalářská 2006 
Wenzelová SoňaVývoj informačních znalostí a dovedností u dětí (od předškoláků po středoškoláky)bakalářská 2006 
Fohler JuliusVyužití počítače při výchově a vzdělávání žáků 1. stupně základních školbakalářská 2005 


Podpora rozvoje digitální gramotnosti
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora rozvíjení informatického myšlení
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období10/2017 - 9/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelProděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
IRNet
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2017
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
Podpora akademických pracovníků PdF OU při přípravě žádostí o akreditaci studijních programů a podpora jejich publikačních aktivit
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období6/2017 - 12/2017
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje profesní připravenosti studentů Učitelství na Ostravské univerzitě
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2017 - 12/2017
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Podpora studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení do magisterských studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období5/2017 - 12/2017
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Podpora studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení do studijních programů Speciální pedagogika a Učitelství 1. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2016 - 12/2016
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Posílení kvality přípravy budoucích pedagogických pracovníků s důrazem na významnější využití aktuálních vědeckých poznatků a inovaci předmětů reflektujících potřeby praxe.
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2016 - 12/2016
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Praktická aplikace mobilních zařízení jako nástroje realizace výstupů vybraných vzdělávacích oblastí RVP
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tablet ve výuce
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Mobilní technologie jaké nástroj kompetentního pedagoga
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vzdělávání budoucích učitelů v souladu s požadavkem DZ MŠMT 2015-2020 na zlepšování pedagogických dovedností učitelů s důrazem na jejich profesní zaměření
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období7/2015 - 12/2015
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období11/2014 - 9/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Modernizace přípravy budoucích pedagogických pracovníků
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období9/2014 - 12/2014
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavukončený
Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba a optimalizace pravidel pro řízení adaptivní e-learningové výuky
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období6/2009 - 5/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub