Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Milan Cieslar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Milan Cieslar, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 224, budova SA
funkce:vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
obor činnosti:kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
katedra / středisko (fakulta): Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2535
e-mail:
osobní WWW stránka:http://milancieslar.webnode.cz/Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Cieslar, M. Hry a sny: Hry a sny [Autorská výstava]. Ostrava. FdF OU, Galerie Student. 22.2. - 9.3.2018. 2018.
Cieslar, M. Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho [Autorská výstava]. Galerie Radost, Havířov. Galerie Radost, Havířov. 10.1. - 28.1.2018. 2018.
Cieslar, M. Permutace: Permutace [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Díra v provozu, Důl Hlubina. 1.5. - 30.6.2018. 2018.
Cieslar, M. ?Podróże z nami zawsze są udane?: ?Podróże z nami zawsze są udane? [Autorská výstava]. Wałbrzych. Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu. 9.2. - 8.3.2018. 2018.
Cieslar, M. Voda není rum: Voda není rum [Autorská výstava]. Havířov. Kulturní dům Leoše Janáčka: Výstavní síň Viléma Wünscheho. 6.3. - 28.3.2018. 2018.
Cieslar, M., Žižka, J. a Čapandová, T. bakalářky diplomky: Katalog, ISBN 978-80-7464-991-2. 2017.
Cieslar, M. In agone, Přerov: Galerie města Přerova, In agone, Přerov [Autorská výstava]. Přerov. galerie města Přerova. 1.6. - 25.6.2017. 2017.
Cieslar, M. a Koudela, T. In agone, Přerov: Galerie města Přerova, In agone, Přerov [Autorská výstava]. Přerov. galerie města Přerova. 1.6. - 25.6.2017. 2017.
Cieslar, M. Jak powstaje cisza, Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho [Autorská výstava]. Czenstochowa, Polsko. Galeria 113. 6.12. - 2.1.2018. 2017.
Cieslar, M. a Koudela, T. Jak powstaje cisza, Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho [Autorská výstava]. Czenstochowa, Polsko. Galeria 113. 6.12. - 2.1.2018. 2017.
Koudela, T. a Cieslar, M. Jak vzniká ticho: ISBN 978-80-7464-973-8. 2017.
Cieslar, M. Konverzace uměním: Konverzace uměním [Autorská výstava]. Karviná. Mánesova síň MěDK Karviná. 12.9. - 27.10.2017. 2017.
Cieslar, M. Ohlédnutí: Ohlédnutí [Autorská výstava]. Bystřice nad Olší ve slezsku. Galerie Šíp. 4.9. - 27.10.2017. 2017.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípavy učitelů v projektech. 2017.
Cieslar, M. a Forman, P. PROMĚNY MALBY NA POZADÍ NOVÝCH MÉDIÍ: PROMĚNY MALBY NA POZADÍ NOVÝCH MÉDIÍ. In: Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie: Kreatívne vzdelávanie 2017 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2017. s. 212-219. ISBN 978-80-557-1374-8.
Cieslar, M., Forman, P., ČAPANDOVÁ, T. a Koudela, T. Užitečná symbióza 2 / Useful Symbiosis 2: Výtvarná výchova v interakcích [Konference]. Ostravská univerzita (KVV PdF), Ostrava, Česká republika. 2017.
Cieslar, M. Zwei horizonte: MUSEUM SCHLOSS HERZBERG DER STADT HERZBERG AM HARZ, Německo [Autorská výstava]. MUSEUM SCHLOSS HERZBERG DER STADT HERZBERG AM HARZ, Německo. MUSEUM SCHLOSS HERZBERG DER STADT HERZBERG AM HARZ, Německo. 9.4. - 4.6.2017. 2017.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Autorská výstava bakalářských prací 2016 a volné tvorby studentek katedry výtvarné výchovy PdF OU: Nikola Milotová, Lucie Kolesárová, Klára Prokopowská. ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. 15.12. - 23.2.2017. 2016.
Cieslar, M. Expresivita vo výchove I. In: Expresivita vo výchove I 2016 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. s. 25-38. ISBN 978-80-223-4220-9.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Kaleidoskopy. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 3.2. - 29.4.2016. 2016.
Cieslar, M., Chovanec, I., Lasotová, D., Tkačík, O., Imielska, J., Rammer, S., Kalmuczak, S., Tyczynska, A., Gnauck, K. a Gnauck, S. Mikrokosmos 3: Mikrokosmos 3 [Kolektivní návrh]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 21.10. - 18.11.2016. 2016.
Cieslar, M., Imielska, J., Rammer, S., Lasotová, D., Tkačík, O., Chovanec, I., Kolmuczak, S., Tyczynska, A., Gnauck, K. a Gnauck, S. [Kurátor výstavy]. Mikrokosmos 3: Mikrokosmos 3. Ostrava. Slezskoostravská galerie, Ostrava. 21.10. - 18.11.2016. 2016.
Cieslar, M. Nade mnou: Nade mnou [Autorská výstava]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 27.4. - 17.6.2016. 2016.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O., Lepík, K., Dirnerová, A., Kozubík, P., Krčmář, V., Nováková, G., Smetanová, T. a Varmuža, V. Ostrava art 2016: Ostrava art 2016 [Kolektivní návrh]. Ostrava. Kruh. 21.9. - 14.10.2016. 2016.
Sztablová, D., Cieslar, M. a Jedlička, I. L. VIZUÁLNÍ PERCEPCE JAKO JEDEN Z MOŽNÝCH PROBLÉMŮ ZKOUMÁNÍ CHARAKTERISTIK RŮZNÝCH ÚROVNÍ NADÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU A VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ VÝTVARNÉHO OBORU ? VÝTVARNÉ VÝCHOVY ? PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU SNÍMÁNÍ POHYBU OČÍ (METODOU EYE-TRACKINGU). 2016.
Cieslar, M., Jedlička, I. L. a Sztablová, D. Vizuální percepce jako jeden z možných problémů zkoumání charakteristik středoškolských studentů výtvarného oboru a vysokoškolských studentů učitelství výtvarného oboru ? výtvarné výchovy ? prostřednictvím systému snímání pohybu očí (metodou EYE-TRACKINGU): Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků (Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů (VCEEP) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, později Pracovní skupiny pro výzkum edukace nadaných, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2016.
Cieslar, M. Zakryto bílou: Zakryto bílou [Autorská výstava]. Karviná. Galerie zdravého města Karviná, Slezská univerzita, OPF v Karviné. 15.9. - 31.10.2016. 2016.
Cieslar, M. Jurský park [Kolektivní návrh]. Galerie Student, Ostravská univerzita, PdF. Galerie Student. 10.3. - 7.4.2015. 2015.
Cieslar, M. Mikrokosmos [Výtvarný návrh]. Suhl. Galerie im atrium CCS Suhl. 7.5. - 5.7.2015. 2015.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Osmisměrky, Dáša Lasotová, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 17.6. - 28.10.2015. 2015.
Cieslar, M. Proměna vody v krajině, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Výstava obrazů. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira. 2015.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2015.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2015.
Cieslar, M. Uniwersytet artystyczny w Poznaniu. Wydzial edukacii artystycznej.. 2015.
Cieslar, M. Využití chytrého telefonu při výuce výtvarné výchovy: CREA-AE 2015. In: KREATÍVNE REFLEXÍVNE EMOCIONÁLNE ALTERNATÍVNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE: CREA-AE 2015. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2015. 399 s. ISBN 978-80-89693-09-2. 2015-05-05 Bratislava. Bratislava: Zohor : Virvar, 2015, 2015. Zohor : Virvar, 2015, 2015. s. 287-292. ISBN 978-80-89693-09-2.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Zlatý padák, Petr Hajdyla, Galerie Mira. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 25.11. - 29.1.2016. 2015.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Karviná. ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. 13.1. - 15.9.2014. 2014.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Ostrava. Soukromá ordinace MuDr. J. Gorgola, Mlýnská, Ostrava. 7.1. - 16.12.2014. 2014.
Cieslar, M. Salón Jurského parku [Autorská výstava]. Havířov. Galerie Wiléma Wünscheho v KD L.Janáčka v Havířove. 7.10. - 28.11.2014. 2014.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2014.
Cieslar, M. malba, Slezskoostravská galerie, Ostrava. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2013.
Cieslar, M. malba, ZUŠ, Karviná [Autorská výstava]. Karviná. Galerie Základní umělecké školy. 19.4. - 20.11.2013. 2013.
Cieslar, M. Mikrokosmos. mezinárodní kolektivní výstava. Leszno. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie. 2013.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO1 : Esteticko - sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. 2013.
Cieslar, M. Téma náhody v malbě při práci se studenty na katedře výtvarné výchovy PdF OOstravské univerzity. In: Kreatívne vzdelávanie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. 2013.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2013.
Cieslar, M. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 2013.
Cieslar, M. Karvinský salón [Kolektivní návrh]. Karviná. Mánesova síň. 10.1. - 29.2.2012. 2012.
Cieslar, M. Malba, Červený kostel, Hlučín [Autorská výstava]. Hlučín. Červený kostel. 9.2. - 15.3.2012. 2012.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2012.
Cieslar, M. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 2012.
Cieslar, M. Galerie MaM, Ostrava [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie MaM, Ostrava. 3.11. - 30.11.2011. 2011.
Cieslar, M. Galerie Pod věží, Kaviná [Autorská výstava]. Karviná. Galerie Pod věží. 1.12. - 12.1.2011. 2011.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2011.
Cieslar, M. Uniwersytet artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej. 2011.
Cieslar, M. Uniwersytwt artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej. 2011.
Cieslar, M. Karvinský salón VII. [Autorská výstava]. Karviná. Mánesova síň Městského domu kultury v Karviné. 12.1. - 24.2.2010. 2010.
Cieslar, M. Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy. 2010.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Karviná - Fryštát. Galerie pod věží Karviná. 1.12. - 12.1.2011. 2010.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Ostrava. Galerie Student Ostravské univerzity v Ostravě. 10.2. - 14.3.2010. 2010.
Cieslar, M. Malovaný rovník [Kolektivní návrh]. Bratislava. Galéria Andrej Smolák. 20.12. - 1.2.2012. 2010.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O. a Lepík, K. Ostrava z druhé strany [Kolektivní návrh]. Ostrava. Slezskoostravská galérie. 29.9. - 21.11.2010. 2010.
Cieslar, M. Příroda jako inspirační prostředí rozvoje tvůrčího prostorového myšlení budoucích učitelů primární školy. 2010.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy. 2010.
Cieslar, M. [Kurátor výstavy]. Česká spořitelna, Ostrava. Ostrava. Česká spořitelna Ostrava. 18.6. - 15.7.2008. 2008.
Cieslar, M. Galerie Mlejn, Ostrava, Ostrava art [Autorská výstava]. Galerie Mlejn, Ostrava. Galerie Mlejn, Ostrava, Ostrava art. 11.9. - 14.10.2008. 2008.
Cieslar, M. Galerie ve vile, Kopřivnice [Autorská výstava]. Kopřivnice. Galerie ve vile, Šustalova vila, Kopřivnice. 27.11. - 27.1.2009. 2008.
Cieslar, M. Městské muzeum a galerie v Hranicích [Autorská výstava]. Hranice. Městské muzeum a galerie v Hranicích. 11.9. - 2.11.2008. 2008.
Cieslar, M. Městské muzeum Krnov [Autorská výstava]. Krnov. Městské muzeum Krnov. 17.5. - 15.6.2008. 2008.
Lasotová, D., Vorel, O., Terčová, M., Chovanec, I., Cieslar, M., Kubová, I., Lepík, K. a Titor, I. OSTRAVA ART [Výtvarný návrh]. Ostrava. Kruh, Muzeum, G7. 17.9. - 10.10.2008. 2008.
Sztablová, D., Lasotová, D., Chovanec, I., Lepík, K., Kubová, I., Terčová, M., Vorel, O. a Cieslar, M. RZEZBA W MIESCIE. [Autorská výstava]. Rybnik. Polsko. Rybnik Art. 10.10. - 21.11.2008. 2008.
Cieslar, M. Karvinský salón VI. ročník [Kolektivní návrh]. Karviná. 14.11. - 4.1.2008. 2007.
Cieslar, M. Univerzita Komenského, Bratislava. 2007.
Lasotová, D., Lepík, K., Vorel, O., Terčová, M., Titor, I., Chovanec, I., Sztablová, D., Cieslar, M. a Kubová, I. Výstava katedry VV [Autorská výstava]. Callgery, Kanada. 19.3. - 25.3.2008. 2007.
Cieslar, M. Výstava prací doc. PaedDr. Michaely Terčové [Úvodní slovo]. Ostrava. Knihovna, Ostrava-Vítkovice. 2007.
Cieslar, M. malba [Autorská výstava]. Ostrava, Čsl. legií 7. Klub Atlantik. 1.6. - 30.6.2006. 2006.
Cieslar, M. Výtvarné prostorové činnosti posluchačů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na kurzu letních výtvarných aktivit v přírodě. In: Konference na téma: Retrospektiva a perspektivy poslání PdF UK v Bratislavě, sekce Retrospektiva a perspektivy výtvarné a hudební výchovy. Bratislava. 2006.
Cieslar, M. Karvinský salón V. ročník [Kolektivní návrh]. Karviná. 6.10. - 27.10.2005. 2005.
Cieslar, M. Samostatná výstava v galerii Chagall, Librex, malba [Autorská výstava]. Ostrava. 15.11. - 12.12.2005. 2005.
Cieslar, M. Zahájení výstavy Michaely Terčové [Autorská výstava]. Ostrava. 11.1. - 7.3.2005. 2005.
Cieslar, M. Výstava z kurzu výtvarných aktivit v přírodě [Kolektivní návrh]. Ostrava. 1.6. - 30.6.2004. 2004.
Cieslar, M. Sympozium textilní a ateliérové tvorby katedry výtvarné výchovy Pdf OU [Výtvarný návrh]. Ostrava. 1.6. - 8.6.2003. 2003.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Ostrava. 2002.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Karviná. 2002.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Karviná. 10.4. - 17.5.2002. 2002.
Cieslar, M. malba [Výtvarný návrh]. Ostrava. 2000.
Cieslar, M. Mezinárodní sympozium uměleckého smaltu [Výtvarný návrh]. Frýdlant nad Ostravicí. 2000.
Cieslar, M. malba [Autorská výstava]. Ostrava. 1998.
Cieslar, M. malba [Autorská výstava]. Olomouc. 1995.
Cieslar, M. Malba [Autorská výstava]. Rýmařov. 1995.


ZkratkaNázev předmětu
AT2V1Ateliérová tvorba 1-Kresba,Grafika,Malba
AT2V2Ateliérová tvorba 2 - textil
AT2V3Ateliérová tvorba - Environment
AVEATProfession Training in Secondary Schools
AVEGDProfession Training in Secondary Schools
AVEPDProfession Training in Secondary Schools
AVEUMProfession Training in Secondary Schools
BVV1Výtvarná výchova 1
BVV2Výtvarná výchova 2
BVV3Výtvaná výchova 3
DIPBSeminář k bakalářské práci
GR11VGrafika 1
JATE3Ateliérová tvorba III. - textil
KSARTSeminář k arteterapii
KU1RVKurz výtvarných aktivit 1
MSMALMalba
MSVV1Výtvarná výchova s didaktikou 1
MSVV2Výtvarná výchova s didaktikou 2
MSVV3Výtvarná výchova s didaktikou 3
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
P-BARBizuteria arystyczna
P-FOTTwórcza fotografia
RE1VAReflektované výtvarné aktivity
SNVTHVýtv. techniky v edukaci handicapovaných
SPGVVVýtv. výchova- Výtvar.zkušenost.aktivity
SSARTSeminář k arteterapii
TX11VTextil 1
VYTHGVýtvarné hry a inspirace (grafika)
VYTHMVýtvarné hry a inspirace (malba)
VYTHRVýtvarné hry a inspirace
VYTHSVýtvarné hry a inspirace (šperk)
VY1AVVýtvarná výchova
VY1A1Výtvarné vyjadřování 1
VY1A2Výtvarné vyjadřování 2
WNVTHVýtv. techniky v edukaci handicapovaných
YR1VAReflektované výtvarné aktivity
2AGR3Ateliérová tvorba - Grafika 3
2AMA1Ateliérová tvorba - Malba 1
2ATE1Ateliérová tvorba - Přírodní materiály 1
2ATE2Ateliérová tvorba - Přírodní materály 2
2ATE3Ateliérová tvorba - Přírodní materiály 3
2ATT1Ateliérová tvorba 1
2ATT2Ateliérová tvorba 2
2ATT3Ateliérová tvorba 3
2FOTOFotografie
2JDP1Diplomový seminář 1
2JMI1Vizuální tvorba 1 - Mater. interpretace
2JMI2Vizuální tvorba 2 - Mater. interpretace
2JMI3Vizuální tvorba 3 - Mater. interpretace
2JSV1Volitelný seminář 1
2JSV2Volitelný seminář 2
2JSV3Volitelný seminář 3
2PROSProstorová tvorba
3DPZ3Materiálové interpretace
3DVT1Výtvarná tvorba 1
3DVT2Výtvarná tvorba 2
3JGR3Grafika - Tisk z plochy a skrze síto
3JGZ1Grafika 1
3JMA4Malba - Volitelně tématická
3JPT5Prostorová tvorba - Přírodní materiály
3JPZ5Materiálové interpretace 1
3JPZ6Materiálové interpretace 2
3JSVDRozšířující cvičení z prakt. disciplín
3JVT1Praktické výtvarné cvičení 1
3JVZ1Koncipování bakalářské práce 1
3JVZ2Koncipování bakalářské práce 2
3MALCMalba B
3PRO1Prostorová tvorba - textil
3SOC1Sochařství 1
3SOC2Sochařství 2
3VTE1Výtvarná tvorba 1 - Přírodní materiály
3VTE2Výtvarná tvorba 2 - Přírodní materiály
5KVAKurz výtvarných aktivit v přírodě
5PSV2Psychodidakt. výtvarné výchovy 2 s praxí
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SVK1Svět výtvarné kultury 1
5SVK2Svět výtvarné kultury 2
5SVK3Svět výtvarné kultury 3
5SVK4Svět výtvarné kultury 4
5VEK1Svět výtvarné kultury 1
5VEK2Svět výtvarné kultury 2
5VEK3Svět výtvarné kultury 3
5VEK5Kurz výtvarných aktivit
5VIKASvět výtvarné kultury (kresba a grafika)
5VIKBSvět vizuální kultury (malba)
5VIKCSvět vizuální kultury (prostor, textil)
5VIKEDítě a výtvarný svět C
55EK1Svět výtvarné kultury 1
55EK2Svět výtvarné kultury 2
55EK3Svět výtvarné kultury 3
55EK5Kurz výtvarných aktivit
55IKBSvět výtvarné kultury (malba)
55IKCSvět výtvarné kultury (prostor, textil)
55KVAKurz výtvarných aktivit přírodě
55VK1Svět výtvarné kultury 1
55VK2Svět výtvarné kultury 2
55VK3Svět výtvarné kultury 3
55VK4Svět výtvarné kultury 4
6PIN1Intermédia 1
6PIN2Intermédia 2
6PJI1Intermédia 1
6PJI2Intermédia 2
6PJK1Tradiční a nová média - kurz 1
6PJK2Tradiční a nová média - kurz 2
6PJP3Materiálové interpretace
6PKU1Tradiční a nová média - kurz 1
6PKU2Tradiční a nová média - kurz 2
6PMATMateriálové interpretace
6PSI1Intermédia 1
6PSI2Intermédia 2
6PSK1Tradiční a nová média - kurz 1
6PSK2Tradiční a nová média - kurz 2
6PSMTMateriálové interpretace
7PJMTAteliérová tvorba - materiálová tvorba
7PJNMNová média v umění
7PNMUNová média v umění
7PNOMNová média v umění
8KVAPKurz výtvarných aktivit v přírodě
88VAPKurz výtvarných aktivit v přírodě
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II
WYVZ1Specializace zájmové činnosti I
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II


AutorNázev práceTypRok
Prokharava ElinaPředměty denní spotřeby, postprodukcediplomová 2019 
Průdková BarboraFotografie jako objektdiplomová 2019 
Gemelová TerezaEbru a jádiplomová 2018 
Jedličková MarkétaSny mých blízkýchdiplomová 2018 
Klebercová PavlaKrajina Dětmarovic (land art)diplomová 2018 
Kolesárová LuciaV krajine mojich blízkych (kombinovaná technika)diplomová 2018 
Krahulíková VeronikaPřechodné bydlištědiplomová 2018 
Jančíková EvaKocour - šitý papírový objektdiplomová 2017 
Kociánová MariePověst z Radhoště (komiks)diplomová 2017 
Maderová MarkétaVzpomínky z putování po Beskydechdiplomová 2017 
Návratová DominikaVolná plastika (Inspirace oděvem)diplomová 2017 
Szczuková MagdalénaJiná dimenzediplomová 2017 
Ševčíková NikolOtisky těladiplomová 2017 
Vilkusová KatrinAndělé všedního dnediplomová 2017 
Zejdová EliškaVyřezávaný objekt - moje rodinadiplomová 2017 
Kvapilová KláraGraficky design časopisudiplomová 2016 
Válková JanaRegionální pověst z Bruntálska - komiksdiplomová 2016 
Lipowská RenátaMotivace žáků středních škol a dospělých ke studiu na základních uměleckých školáchdiplomová 2015 
Doleželová JuditaUkryto v textiludiplomová 2014 
Sedlářová PetraOsud a úděl člověkadiplomová 2014 
Sobková MagdalénaSendiplomová 2014 
Černá KateřinaŽeny v mé rodinědiplomová 2013 
Mladěnková LucieTanecdiplomová 2013 
Sikorová JanaFotografie-médium pravdy, iluzí i lžídiplomová 2013 
Küfnerová JanaGenius loci Domažlickadiplomová 2010 
Hamplová DanielaZahradydiplomová 2009 
Haratková KamilaZahradydiplomová 2009 
Jurošková PetraLiebe Franz...diplomová 2009 
Kantorová LucieHledání a nalézánídiplomová 2009 
Suszková AlinaPohyb- gestická malbadiplomová 2009 
Šiška MichalFigura a její detailní fragmenty v malbědiplomová 2009 
Turková RenátaBarva a její uplatnění při práci s dětmi na 1. stupni základní školydiplomová 2009 
Dudzik EvaProstor pro světlo - objektydiplomová 2008 
Holečková KateřinaMé nebe...diplomová 2008 
Hořínková LenkaSny mě provázejí životemdiplomová 2008 
Puchalová DominikaInspirace barvou při výtvarných činnostech s dětmi na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Šindlerová EvaVýtvarné hry a experimenty s prostorem ve výtvarných setkáních s dětmi na 1. stupni základního vzdělávánídiplomová 2008 
Bogyiová MichaelaAnalogová fotografie ve výtvarných činnostech v mateřské škole bakalářská 2019 
Lichá DenisaImaginární krajina (malba)bakalářská 2019 
Macečková SimonaKrajina - šitý obrazbakalářská 2019 
Nováková AdélaMaska jako vzpomínka na pobyt v Itálii (prostor)bakalářská 2019 
Zwiebelová PaulaPremeny modrotlače (rôzne výtvarné médiá)bakalářská 2019 
Bartoňová MartinaSvětlo ve fotografii - krajinabakalářská 2018 
Chovancová LuciePaličkovaná maskabakalářská 2018 
Válková HanaSvět zvířat v reprodukčních a fantazijních představách dětíbakalářská 2018 
Blahová ZuzanaStopy krajiny na fotopapířebakalářská 2017 
Franerová DominikaTvůrčí výtvarné činnosti v landartových aktivitách s dětmi v mateřské školebakalářská 2017 
Lee MartinaInsomnia - autoportrét (fotografie)bakalářská 2017 
Macečková SimonaŠitá krajinabakalářská 2017 
Marcová VendulaSkrytá identita - portrét (malba)bakalářská 2017 
Nádraská HedvikaFigury z drátubakalářská 2017 
Průdková BarboraTransformace nalezených předmětů do volného objektu - ptácibakalářská 2017 
Seibertová MarieInspirace plody a semeny a jejich transformace do volné plastikybakalářská 2017 
Bátrlová LucieFotografie tancebakalářská 2016 
Blažková ŠárkaKatarzebakalářská 2016 
Dirnerová AnnaVýznam kresby v předškolním věkubakalářská 2016 
Finstrlová KristýnaDívám se s dětmi do zahradybakalářská 2016 
Horáková LucieVyužití plastů při výtvarných činnostech v MŠbakalářská 2016 
Jarošová MonikaGrafický manuál pro Základní uměleckou školu Ivo Žídka v Kravaříchbakalářská 2016 
Kolesárová LuciaKúsok z tebabakalářská 2016 
Ondráková ŠárkaRecyklacebakalářská 2016 
Poláchová VeronikaPapírové objektybakalářská 2016 
Steschnerová PavlínaPexesobakalářská 2016 
Widenka AndreaKrajina Bystřice (Abstraktní malba)bakalářská 2016 
Gemelová TerezaEbrubakalářská 2015 
Hanáková PavlaMůj život v klubíčku (výtvarné činnosti dětí v mateřské škole se zaměřením na kresbu)bakalářská 2015 
Klebercová PavlaSocha jako světelný objektbakalářská 2015 
Kozlová MartinaKoláž (na básně Jana Skácela)bakalářská 2015 
Kvapilová KarolínaVýtvarná podoba knihy Neila Gaimana Koralinabakalářská 2015 
Návratová DominikaKlobouky - prostorové objekty (odpadový materiál firmy TONAK)bakalářská 2015 
Szczuková MagdalénaCesta životabakalářská 2015 
Veselá KamilaAutorský šperkbakalářská 2015 
Vilkusová KatrinAutoportrétbakalářská 2015 
Jančíková EvaKrajina, ve které žijibakalářská 2014 
Janečková VeronikaKrajina a světlobakalářská 2014 
Jeřábková TerezaGrafické řešení potisku triček pro město Ostravabakalářská 2014 
Krahulíková VeronikaKinetický objekt (Papír)bakalářská 2014 
Kvapilová KláraGrafický manuál jazykové školy Hello.bakalářská 2014 
Svitačová BeátaAutorská pohádka ( ilustrace - leporelo ) - malba.bakalářská 2014 
Válková JanaBruntál, město mých vzpomínekbakalářská 2014 
Bubová NatálieTarot (malba)bakalářská 2013 
Chmielová SimonaPortrét- malbabakalářská 2013 
Drapa EdgarIndustriální architekturabakalářská 2013 
Kokyová KláraPohádka: prostorová tvorbabakalářská 2013 
Kulová LenkaZoologická zahradabakalářská 2013 
Machotová MichaelaPohádky Hanse Christiana Andersena (počítačová grafika)bakalářská 2013 
Slováková DominikaČasoprostorbakalářská 2013 
Kafková KamilaKomunikacebakalářská 2012 
Sobková MagdalénaAlenka v říši divů (fotografie)bakalářská 2012 
Vyklická HanaRůstbakalářská 2012 
Koniuchová AlenaLoukabakalářská 2010 
Kozáková DanielaFOTOGRAFOVÁNÍ S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLEbakalářská 2010 
Lužová JanaCesty v příroděbakalářská 2010 
Holubová HanaVýtvarné činnosti vhodné pro práci s dětmi v mateřské školebakalářská 2009 
Hyklová MichaelaVýtvarná tvorba dětí v předškolním věku se zaměřením na kresbubakalářská 2009 
Jonczy GabrielaVýtvarné možnosti keramiky v práci s dětmi předškolního věkubakalářská 2009 
Kočí NatálieOtisky a struktury ve výtvarných činnostech s dětmi v mateřské školebakalářská 2009 
Marková HelenaTvořivost dětí při výtvarných činnostech v mateřské školebakalářská 2009 
Sochová HanaVýtvarná prostorová činnost v přírodě při práci s dětmi v mateřské škole - land-art.bakalářská 2009 
Špačková JanaKresebné činnosti a činnosti s barvou při rozvoji tvůřčího potenciálu dětí v mateřské školebakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub