Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Pavel Dostál

Pavel Dostál

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 324, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2614
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Dostál, P. Edukační efektivita plakátů v technickém vzdělávání žáků druhého stupně základní školy: Inovace ve školství - učitel jako aktér změny. In: Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství - učitel jako aktér změny: Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství - učitel jako aktér změny 2019-05-15 Velké Losiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. s. 29-29. ISBN 978-80-244-5511-2.
Dostál, P. Edukační efektivita plakátů v technickém vzdělávání žáků druhého stupně základní školy. In: Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství - učitel jako aktér změny. Velké Losiny: Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Dostál, P. Hydromechanika pro učitele odborných předmětů. 2019.
Dostál, P. a Švrčinová, V. Vlastnosti materiálů v preprimárním vzdělávání. Technika a vdelávanie. 2018, roč. 7, s. 29-32. ISSN 1338-9742.
Dostál, P. a Švrčinová, V. Polytechnika v mateřských školách. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2017.
Polytechnika v mateřských školách. Technika a vdelávanie. 2017, roč. 6, s. 30-32. ISSN 1339-9888.
Slovák, S., Dostál, P., Mrázek, M. a Švrčinová, V. Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. In: Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a vzdělávací technologie 2017-05-25 Bukovany u Hodonína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 59-59. ISBN 978-80-244-5152-7.
Švrčinová, V., Slovák, S., Dostál, P. a Mrázek, M. REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Journal of Technology and Information Education. 2017, č. 9, s. 144-154. ISSN 1803-537X.
Švrčinová, V. a Dostál, P. Objevování energie ve Světě techniky. Technika a vzdelávanie. 2016, roč. 5, č. 2, s. 36-38. ISSN 1339-9888.
Boocová, E., Borsíková, B., Dostál, P., Eliaš, R., Jařabáč, I., Maněnová, M. a Reiterová, M. Technika: Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ. 2016.
Dostál, P. Znalost názvů vybraného ručního nářadí žáků 2. stupně základní školy. Technika a vzdelávanie. 2016, roč. 5, č. 1, s. 40-42. ISSN 1339-9888.
Dostál, P. a Dostálová, J. Dáme hmotě tvar!?. 2015.
Dostál, P. ICT in Preparation of Vocational Education Teachers at the University of Ostrava. In: ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2015. s. 53-60. 7. ISBN 978-83-7842-203-7.
Dostál, P. Současný stav a perspektivy energetického využití moří. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 2015, č. 2, s. 61-63. ISSN 1338-9742.
Dostál, P. a Dostálová, J. Stavíme a konstruujeme technické stavby. 2015.
Dostál, P. a Dostálová, J. Tvar už máme. A co dál?. 2015.
Dostál, P. Energetika a energetická gramotnost. In: EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE INFORMATION- AND KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Gyor, Hungary: University of West Hungary, Gyor, 2014. University of West Hungary, Gyor, 2014. s. 48-54. ISBN 978-963-334-185-8.
Dostál, P. Problematika nezákonného stavu ovzduší na Ostravsku. In: Kvalita ovzduší v Ostravě. Ostrava. 2014.
Dostál, P. Stroje a zařízení. 2014.
Dostál, P. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. 2014.
Dostál, P. a Rudolf, L. Energetika 21. 2013.
Dostál, P. Power Engineering and Energetic Literacy. In: XXVI. DIDMATTECH 2013, ABSTRACTS - ABSTRAKTY. Maďarsko, Gyor: University of West Hungary, 2013. University of West Hungary, 2013. s. 67-67. ISBN 978-80-8122-086-9.
Dostál, P. a Slovák, S. CAD in Education. In: ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Góra: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, 2012. s. 33-43. 2. ISBN 978-83-7481-480-5.
Dostál, P. Energetika České republiky. In: Celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji. Český Těšín. 2012.
Slovák, S. a Dostál, P. Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Slovák, S. a Dostál, P. Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách. Technika a vdelávanie. 2012, roč. 1, č. 1, s. 48-49. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. a Dostál, P. Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika. In: Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedgogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ. 1. vyd. Karviná: DAKOL, 2011.
Rudolf, L., Slovák, S. a Dostál, P. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied. 2011.
Dostál, P. a Tvarůžka, V. CAD in preparation of the Special Subject teachers. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Technica III. 2010, č. 74, s. 16-19. ISSN 1689-9903.
Dostál, P. a Tvarůžka, V. CAD ve vzdělávání učitelů na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z konference Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 24-24. ISBN 978-80-7414-126-3.
Dostál, P. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 2009.
Dostál, P. a Tvarůžka, V. CAD v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. s. 1-4. ISBN 978-80-7368-564-5.
Dostál, P. Cíle a obsah technické výchovy ve vztahu ke klíčovým kompetencím v základním vzdělávání v České republice. In: IV. InEduTech 2008. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2008.
Rychlíková, B., Dostál, P. a Slovák, S. Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU: Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Sborník z národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ústí nad Labem: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-86302-43-0.
Tvarůžka, V. a Dostál, P. QUO VADIS VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE?. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ A SOU Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. s. 75-78. ISBN 978-80-7368-564-5.
Slovák, S. a Dostál, P. Stát v éře globalizace. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-7368-564-5.
Tvarůžka, V. a Dostál, P. CYFROWY A OBRAZOWY KLIP JAKO ŚRODEK POJEŃCIOWEJ I KONCEPCIJNEJ PREZENTACII NAUKI, VYNIKI BADAŃ. In: Cyberuzależnienia - przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i internetu. Krakow: Akademia Pedagogiczna, 2007. Akademia Pedagogiczna, 2007. s. 1-3. ISBN 83-920051-6-3.
Dostál, P., Slovák, S. a Tvarůžka, V. Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava. The New Educational Review. 2007, č. 2, s. 103-110. ISSN 1732-6729.
Tvarůžka, V., Dostál, P. a Rudolf, L. Digitální vizuální záznam a diagnostika technického myšlení. In: XX. DIDMATTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007. s. 817-821. XX. DIDMATTECH 2007. ISBN 80-7220-296-0.
Dostál, P. Hodnocení studijní opory: CAD III. 2007.
Dostál, P. Hodnocení studijní opory: Manažerská grafika. 2007.
Dostál, P. Posudek studijní opory: Multimediální prezentace a využití grafických možností PC. 2007.
Suková, A. a Dostál, P. Technické kreslení na PC. 2007.
Dostál, P. a Dostálová, J. Technické náčrty a výkresy. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 2007, roč. 1, č. 4, s. 1-10. ISSN 1802-4513.
Rudolf, L., Dostál, P. a Slovák, S. Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě. In: Kľúčové kompetencie a technické vdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 68-74. ISBN 978-80-8068-624-6.
Dostál, P. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. 2007.
Slovák, S. a Dostál, P. Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy. In: Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: University of Ostrava, 2006. University of Ostrava, 2006. s. 209-212. ISBN 80-7368-256-7.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ostrava: CSVŠ - NCDiV, 2006. CSVŠ - NCDiV, 2006. s. 1-9. ISBN 80-86302-36-9.
Dostál, P. Prešovská univerzita v Prešove. 2006.
Dostál, P., Slovák, S. a Rychlíková, B. Reakreditace učitelství odborných předmětů. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Votobia: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 21-24. ISBN 80-7220-260-X.
Dostál, P. a Slovák, S. Combination Study of Teaching Special Subjects. The New Education Rewiew. 2005, č. 5, s. 179-187. ISSN 1732-6729.
Rychlíková, B., Dostál, P. a Dostálová, J. Environmentální výchova. 2005.
Slovák, S. a Dostál, P. Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava. In: Proceedings of the Abstracts. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. s. 160-160. ISBN 80-227-2286-3.
Dostál, P. Metodický posudek: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2004.
Dostál, P. Metodický posudek: Ekonomie: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2004.
Dostál, P. Posudek k projektu: Pravoúhlé protlačování Al a jeho slitin pro dosažení ultrajemné struktury (KONTAKT MŠMT ME 509). 2004.
Dostál, P. a Slovák, S. Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice: Sborník příspěvků konference 2004-06-30 Brno. Praha: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. s. 54-59. ISBN 80-86302-02-4.
Dostál, P. Posudek k dílčí zprávě projektu: Pravoúhlé protlačování Al a jeho slitin pro dosažení ultrajemné struktury (KONTAKT MŠMT ME 509). 2003.
Dostál, P. Tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě. In: XVI. DIDMATTECH 2003: Sobrník mezinárodní vědecko-odborné konfernce 2003-06-24 Olomouc. Praha: VOTOBIA Praha, 2003. VOTOBIA Praha, 2003. s. 63-66. ISBN 80-7220-150-6.
Dostál, P. Úvod do multimédií: Gragika, hudba a zvuk. 2003.
Dostál, P. Bankovnictví: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2002.
Dostál, P. Biologie dorostu a školní hygiena: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2002.
Dostál, P. Dějiny národního hospodářství: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2002.
Dostál, P. Digitální zpracování a animace. 2002.
Dostál, P. Ekologická politika: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2002.
Dostál, P. Finance podniku: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2002.
Dostál, P. Stroje a zařízení. 2002.
Dostál, P. Strojírenská technologie 1: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2002.
Dostál, P. a Kantorová, K. Využití distančního vzdělávání v kombinovaném studijním programu Specializace v pedagogice na OU. In: Distanční vzdělávání v ČR - současnost a budoucnost: Distanční vzdělávání v ČR - současnost a budoucnost 2002-07-01 Jindřichův Hradec. Praha: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2002. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2002. s. 1-8. ISBN 80-86302-28-8.
Dostál, P. Využití informačních technologií ve výuce technické a technologické výchovy - vytvoření výukové jednotky Learning Space. 2002.
Dostál, P. Základy automatizace: Studijní opora pro kombinovaná studia. 2002.
Dostál, P. Příspěvek k tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě. 2001.
Rusz, S., Dostál, P. a Vidiševský, J. Příprava polotovarů a zápustkové kování součástí z práškových ocelí. In: 76. Seminář technologů a metalurgů volých kováren: Sborník přednášek 76. Semináře technologů a metalurgů volných kováren Valašské Klobouky. Valašské Klobouky: Svaz kováren ČR, 2000. Svaz kováren ČR, 2000. s. 55-61.
Rusz, S., Dostál, P. a Bořuta, J. Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro zápustkové kování. In: 2. národní kovárenská konference Svazu kováren ČR: Sborník 2. národní kovárenské konference Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Svaz kováren ČR, 1999. Svaz kováren ČR, 1999. s. 105-114.
Dostál, P. a Rusz, S. Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro tváření za podmínek blízkých superplastickému stavu. In: Celostátní konference technických univerzit a průmyslu TRANSFER 98: Sborník celostátní konference Praha. Praha: VŠB TU, 1998. VŠB TU, 1998. s. 49-50.
Dostál, P., Rusz, S. a Bořuta, J. Vliv přísad na strukturní vlastnosti práškových vysokouhlíkových ocelí. In: METAL 98: Sborník přednášek z konference Ostrava. Ostrava: VŠB TU, 1998. VŠB TU, 1998. s. 134-139.
Dostál, P. a Rusz, S. Problematika zhutňování práškových ocelí. In: FORMING 97: Sborník mezinárodní konference Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Svaz kováren ČR, 1997. Svaz kováren ČR, 1997. s. 156-161.
Dostál, P. a Rusz, S. Nová metoda zhutňování práškové oceli. In: EUROMETALWORKING 96: Sborník 3. mezinárodného fóra pre štúdium procesov obrábania a tvárnenia Bratislava. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 1996. Dom techniky ZSVTS Bratislava, 1996. s. 259-264.
Dostál, P. Technology development of superplastic forming. In: JUNIOR 96: Sborník mezinárodního soutěžního sympozia Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. VŠB-TU Ostrava, 1996. s. 26-29. ISBN 80-7078-336-2.
Dostál, P. a Rusz, S. Zápustkové kování v superplastickém stavu. In: RACIONALIZACE KOVÁNÍ 96: Sborník přednášek mezinárodní konference Brno. Brno: SVVK, 1996. SVVK, 1996. s. 71-81.
Dostál, P. a Rusz, S. Modelování superplastického tváření hvězdicovité součásti. In: INOVACE 95: Sborník 2. mezinárodního sympozia nových materiálů a technologií INOVACE 95 Praha. Praha: ČVUT Praha, 1995. ČVUT Praha, 1995. s. 198-206.
Dostál, P. a Rusz, S. Pěchovací zkoušky vybraných typů ocelí za podmínek superplasticity. In: FORM 95: Sborník 2. mezinárodní konference FORM 95 Brno. Brno: VUT Brno, 1995. VUT Brno, 1995. s. 41-45.


ZkratkaNázev předmětu
AUTARAutoCAD Architecture
BHYTEHydromechanika a termomechanika
BKCADCAD systémy
BPCADCAD systémy
BPOCGTechnická grafika
BSTRZStroje a zařízení
BSTR1Strojírenská technologie 1
BSTR2Strojírenská technologie 2
BTEKRTechnické kreslení
CADSYCAD systémy
CEVZDEnvironmentální vzdělávání
CSTRZStroje a zařízení
CSTR1Strojírenská technologie 1
CSTR2Strojírenská technologie 2
CTEGRTechnická grafika
CTEKRTechnické kreslení
EKPRXEkologická výchova - praxe
EXKU1Exkurze 1
GRAF1Technická a počítačová grafika 1
GRAF2Technická a počítačová grafika 2
GRAF3Technická a počítačová grafika 3
GRAF4Technická a počítačová grafika 4
GRAF6Technická a počítačová grafika 6
CHYTEHydromechanika a termomechanika
LOGISLogistika
MATE2Technické materiály 2
MKOC1Konstrukční cvičení 1
MKOC2Konstrukční cvičení 2
MOZPREkologická politika
MTEC4Materiály a technologie 4
MTERMTermomechanika
PE1PRPéče o životní prostředí
P-POSPraktyka fachowych zestaw
QZGRIGrafické systémy
TM1TRTechnické materiály
UENPOEnvironmentální politika a ochrana ŽP
UKONCKonstrukční cvičení
ZIVPRPéče o životní prostředí
2KONCKonstrukční činnosti
2STROStroje a zařízení
2STTEStrojírenská technologie
3CAD1CAD 1
3CAD2CAD 2
3EKPXEkologická výchova - praxe
3EXKUExkurze
3GCADGrafické systémy CAD
3GRF1Technická grafika 1
3GRF2Technická grafika 2
3MTE2Materiály a technologie 2
3RUTEPrůmyslové technologie
3TEZPTechnika a životní prostředí
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DCADDigit. tech. a CAD syst. pro školní prax
6ENVEEnvironmentální seminář v exteriéru
6EXKUExkurze
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TGDKTechnická grafika, design a konstruování
6TMPTAplikovaná mechanika a principy techniky
6TZIVTechnologie a životní prostředí
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CZPČlověk a životní prostředí
66MTRMateriály
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66STZStroje a zařízení
66ST1Strojírenská technologie 1
66ST2Strojírenská technologie 2
66TKPTechnické kreslení a počítačová grafika
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77KOCKonstrukční cvičení


AutorNázev práceTypRok
Kovalák OndřejCvičebnice pro obor Obráběč kovůdiplomová 2019 
Kuna TomášVyužití plakátů ve výucediplomová 2019 
Myška KryštofUčební pomůcka - pro studijní obor Multimédiadiplomová 2019 
Žwaková LenkaTechnologie CAD/CAM ve výuce oboru zubní technikdiplomová 2019 
Semerák JiříModernizace výuky slévárenství na SŠTD Ostrava-Vítkovicediplomová 2018 
Andrejko JakubKoroze v oboru Strojírenství na Střední průmyslové škole, Ostrava - Vítkovicediplomová 2017 
Dvořák TomášNC a CNC stroje na střední školediplomová 2017 
Müller PetrPovrchové úpravy kovů ve výuce na střední školediplomová 2017 
Němec JanVývoj a technologie výroby zbroje ve 12. až 14. stoletídiplomová 2017 
Pazdera TomášModernizace výuky oboru Obráběč kovůdiplomová 2017 
Rybář JanInovace periodického proškolování řidičů tramvají v DPMO, a. s.diplomová 2017 
Kořenek PetrCvičebnice pro výuku Illustratoru na Odborném učilišti a Praktické škole Lipová - láznědiplomová 2016 
Mrázek MichalREALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCHdiplomová 2016 
Pařízek PavelVybrané kapitoly z předmětu Stroje a zařízení v oboru vzdělávání Truhlářská a čalounická výrobadiplomová 2016 
Daňková JitkaTrubní materiály pro učební obor Instalatérdiplomová 2015 
Hruškovský TomášFrézování v systému Sinumerikdiplomová 2015 
Janků LiborBrzdy - učební pomůckadiplomová 2015 
Šodek VítězslavTvorba multimediálních výukových textů určených k výuce předmětu Aplikace CAMdiplomová 2015 
Kokeš MartinEnvironmentální výchova na SOU a SOŠ v oborech strojního obrábění.diplomová 2014 
Mrkva BrunoMetrologie v ŠVP na SŠT Opavadiplomová 2014 
Podlucký MartinCNG v dopravědiplomová 2014 
Gorný JiříTažení drátu - multimediální učební pomůckadiplomová 2013 
Kolek MartinVytápění rodinných domů v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠdiplomová 2013 
Máša IvanAutodesk Inventor v oboru Mechanik strojních a elektrotechnických zařízenídiplomová 2013 
Růžičková JanaNeželezné kovy ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠdiplomová 2013 
Bůžek RadekJaderné elektrárny - učební pomůcka pro ZŠdiplomová 2012 
Čegan RadimEnergetická koncepce České republikydiplomová 2012 
Horsák JiříFrézování pomocí univerzálního dělícího přístroje v učebním oboru Obráběč kovůdiplomová 2012 
Ihn SimonNekonvenční metody obrábění ve výuce na SOŠdiplomová 2012 
Klíma ZdeněkŘídící systém MIKROPROG ve výuce na SŠdiplomová 2012 
Kučatý ZdeněkSnímače v motorových vozidlechdiplomová 2012 
Ochodek JiříObrábění kovů laserovým paprskemdiplomová 2012 
Odstrčil JaromírVolné kovánídiplomová 2012 
Przybyla MartinProgramování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530diplomová 2012 
Šmoldas DušanBroušení v učebním oboru Obráběč kovůdiplomová 2012 
Vašek DavidEkosystémy na 2. stupni ZŠdiplomová 2012 
Krpec MartinMechnické převody - multimediální učební pomůckadiplomová 2011 
Holovka JanCNC stroje ve 3. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovačdiplomová 2010 
Krupa OndřejVodní turbínydiplomová 2010 
Machel JakubLesní ekosystémydiplomová 2010 
Masný TomášBroušení - multimediální učební pomůckadiplomová 2010 
Podzemný PetrSvařování za působení tepladiplomová 2010 
Uhlářová PetraTechnické kreslení na ZŠdiplomová 2010 
Vašíčková HelenaCAD ve studijním oboru Strojírenstvídiplomová 2010 
Veselý TomášEnergetické využití biomasy - učební pomůckadiplomová 2010 
Blahuta LadislavSlévání - multimediální učební pomůckadiplomová 2009 
Churavá DrahomíraModernizace výuky kolejových vozideldiplomová 2009 
Dluhoš LuděkModerní způsoby frézovánídiplomová 2009 
Dufek JiříObnovitelné zdroje v ŠVP oboru Agropodnikánídiplomová 2009 
Filgas PetrŽivotní prostředí města Vsetíndiplomová 2009 
Hrubec MiroslavVrtání - multimediální učební pomůckadiplomová 2009 
Kajfoszová JolanaEkosystémy - pomůcka pro ZŠdiplomová 2009 
Otáhal MiroslavStroje a zařízení elektrárendiplomová 2009 
Rozsíval JakubMetody měření hladin v tlakových nádobáchdiplomová 2009 
Valcuch EduardTepelné zpracování na SŠT v Ostravě-Hrabůvcediplomová 2009 
Vaněk JanVyužití geotermální energie - multimediální učební pomůckadiplomová 2009 
Zahrada PavelOdpady - učební pomůcka pro STŠ Přerovdiplomová 2009 
Hahn DanielParní a plynové turbíny - didaktická pomůckadiplomová 2008 
Holuša JakubStroje na doipravu a stlačování vzdušnindiplomová 2008 
Hruška JanČerpadla - multimediální učební pomůckadiplomová 2008 
Rejzek Lukᚊroubové spojediplomová 2008 
Koláček JiříEnergetické využití Slunce - multimediální učební pomůckadiplomová 2007 
Kuś KazimírSnižování energetické náročnosti v budováchdiplomová 2007 
Neuvald DavidPřevody - multimediální učební pomůckadiplomová 2007 
Damková MartinaPočítačová grafika v učebním oboru Aranžérdiplomová 2006 
Dordová AlenaVýuka předmětů Ubytovací služby a Stravovací službydiplomová 2006 
Sekaninová IvaJaderné elektrárn - multimediální učební pomůckadiplomová 2006 
Tengler DanielTepelná čerpadladiplomová 2006 
Zajac RichardFrézování - multimediální učební pomůckadiplomová 2006 
Handl AntonínLesní pedagogikadiplomová 2005 
Čapek VáclavEnergetické využití biomasybakalářská 2019 
Kubalová HanaPodpora technického vzdělávání v mateřských školáchbakalářská 2019 
Vašková KateřinaTepelné zpracování kovů - pomůcka pro výuku strojírenské technologie prvních ročníků střední školybakalářská 2019 
Syrek JakubMěření rozměrů ve výuce odborného výcviku na SOŠbakalářská 2018 
Szöcs TiborNávrh plánu údržby a komplexního školení obsluhy pro kombinované hasicí automobily u jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského krajebakalářská 2018 
Kovalák OndřejFrézování - učební pomůcka pro obor Obráběč kovůbakalářská 2017 
Latýn MilanBrzdové systémy-učební pomůckabakalářská 2017 
Samek PetrVodorovné nosné konstrukce pro učební obor zedník-obkladačbakalářská 2017 
Bilíková ZuzanaMotivace žen k technické profesibakalářská 2016 
Kuna TomášEnergetický průmysl a jeho dopady na životní prostředí České republikybakalářská 2016 
Semerák JiříMotokárový sport při výchově mládežebakalářská 2016 
Tomiczek LukášEdukační plakáty pro vzdělávací oblast Člověk a svět prácebakalářská 2016 
Andrejko JakubStříhání v oboru Strojírenství na Střední průmyslové škole, Ostrava - Vítkovicebakalářská 2015 
Kajfosz RenéZákladní kurz MAG 135bakalářská 2015 
Lysková TerezaTeoretické řešení střech na SPŠ Stavební v Opavěbakalářská 2015 
Medek MartinEnergetické využití odpadůbakalářská 2015 
Müller PetrInovace výuky tematického celku ruční obrábění v oborech Elektrotechnika a Informační technologiebakalářská 2015 
Němec JanLožiska - multimediální pomůckabakalářská 2015 
Rusina PavelŠkolení obsluhovatelů automobilové plošiny u Hasičského záchraného sboru České republikybakalářská 2015 
Růžička AlešZáklady AutoCADu - mutimediální učební pomůckabakalářská 2015 
Rybář JanSvařování v učebním oboru Obráběč kovů na Sigmundově střední škole strojírenské Lutínbakalářská 2015 
Švec TomášEnergie a energetika na ZŠbakalářská 2015 
Urbančík DavidOdpadové hospodářství ve věznici Heřmanicebakalářská 2015 
Dorda LukášTechnické kreslení na SOŠbakalářská 2014 
Dvořák TomášSlinuté karbidy - učební pomůcka pro SOŠbakalářská 2014 
Junga JakubEnvironmentální výchova na mateřské a základní škole v Dolních Domaslavicíchbakalářská 2014 
Mrázek MichalVýuka programu AutoCAD - elektronická učební pomůckabakalářská 2014 
Pařízek PavelCvičebnice pro výuku AutoCADu na SOUbakalářská 2014 
Sztwioroková LenkaLožiskabakalářská 2014 
Gajdičiarová MarkétaKomunální odpady v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠbakalářská 2013 
Honus LukášUčebnice modelování v programu Autodesk Inventorbakalářská 2013 
Hruškovský TomášVýroba závitů na soustruhubakalářská 2013 
Janků LiborVytápění rodinných domůbakalářská 2013 
Mrkvová VěraFrézování šikmých ploch a drážek na SOŠ Třineckých železárenbakalářská 2013 
Paluv MartinSoustružení v učebním oboru Strojírenské prácebakalářská 2013 
Štefaňák JánMěření přesných rozměrů na SOŠbakalářská 2013 
Vitásek MartinPístové spalovací motory - multimediální učební pomůckabakalářská 2013 
Kolek MartinOdpady a hospodaření s odpadybakalářská 2011 
Růžičková JanaTěžba a využití černého uhlí - učební pomůckabakalářská 2011 
Šodek VítězslavElektroerozivní obrábění v oboru strojírenstvíbakalářská 2011 
Zajac RichardZáklady technického kreslení - učební pomůckabakalářská 2011 
Žídek MichalUčební pomůcka pro výuku AutoCADubakalářská 2011 
Bůžek RadekEnergetika v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠbakalářská 2010 
Kučatý ZdeněkPístové spalovací motory - multimediální učební pomůckabakalářská 2010 
Kulhánek MartinZkoušení vlastností kovůbakalářská 2010 
Ochodek JiříObrábění paprsky koncentrované energiebakalářská 2010 
Przybyla MartinSoustružení v učebním oboru Obráběč kovůbakalářská 2010 
Horsák JiříCNC frézování v oboru Obráběč kovůbakalářská 2009 
Šmoldas DušanFrézování drážek pro obor Obráběč kovůbakalářská 2009 
Siwy LubomírHřídelové spojky - učební pomůcka pro SOŠbakalářská 2008 
Vašíčková HelenaVytápění rodinných domůbakalářská 2008 
Pospíšil RomanElektroerozivní obráběníbakalářská 2007 
Slovák LubomírČerpadla v požární ochraněbakalářská 2007 
Šturma DavidTepelná čerpadlabakalářská 2007 
Valcuch EduardZáklady kování na SOŠbakalářská 2007 
Blahuta LadislavTepelná čerpadlabakalářská 2006 
Czudek StanislavVodní turbíny - multimediální učební pomůckabakalářská 2006 
Holovka JanProgramování a obsluha CNC frézekbakalářská 2006 
Hrubec MiroslavŠroubové spoje - multimediální učební pomůckabakalářská 2006 
Otáhal MiroslavRecyklace - učební text pro SOUbakalářská 2006 
Puhr MichalČerpadla - multimediální učební pomůckabakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub