Stipendijní fond PdF OU

Stipendijní fond je plněn poplatky studentů za delší studium (poplatky za další studium jsou od roku 2016 zrušeny). Stipendium uděluje děkan na základě doporučení stipendijní komise, která je tvořena proděkany, tajemnicí fakulty, zástupcem akademiků a zástupcem studentů. Stipendijní komise se řídí Opatřením děkana č. 31/2021. V opatření jsou vymezené kategorie stipendií nárokových a nenárokových (obdobně jako ve stipendijní řádu OU).

Stipendijní fond PdF OU se využívá k výplatě stipendií v rámci stipendijních programů – pro tato stipendia jsou každý rok stanoveny maximální výše jednotlivých stipendijních balíčků (třetí role, internacionalizace, reciproční aktivity) a mimo stipendijní programy:

  • akademické;
  • doktorské;
  • mimořádné sociální;
  • mimořádné;
  • prospěchové a absolventské;
  • tvůrčí a výzkumné.

Prospěchová a absolventská stipendia pro AR 2023/2024

Prospěchová stipendia

studijní průměr do 1,2 – 3 000 Kč
studijní průměr do 1,5 – 1 000 Kč

Absolventská stipendia

(průměr je za celé studium menší než 1,5, student dokončí úspěšně studium v standardní délce studia a u SZZ a obhajoby musí být hodnocen "výborně")

absolventi bakalářských a navazujících magisterských studijních programů – 4 000 Kč
absolventi magisterských studijních programů – 5 000 Kč


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 10. 2023