Stipendia podporující aktivní účast studentů na akcích vedoucích k naplňování 3. role univerzity

PdF OU vyplácí v rámci fakultního stipendijního programu stipendia studentům, kteří se aktivně účastní akcí, jimiž fakulta naplňuje tzv. 3 roli univerzity, např.

  • reprezentace PdF OU na studentských soutěžích (sportovních, výtvarných, hudebních);
  • spolupráce studentů na instalaci a organizačním zabezpečení výstav výtvarných děl;
  • pěvecká a hudební vystoupení na akcích organizovaných jak pro studenty a zaměstnance Ostravské univerzity, tak pro veřejnost, na benefičních koncertech apod.;
  • participace studentů na organizaci a programu jednodenních i vícedenních sportovních, kulturních a osvětových akcí pro veřejnost, akcí zaměřených na propagaci vědy (Noc vědců, workshopy apod.) a na propagaci studijních programů (den otevřených dveří, Gaudeamus apod.).

Výše stipendia je dána charakterem činnosti, délkou a typem aktivní účasti na akci, náročností jednotlivých aktivit, předchozí přípravou na ně apod. Podmínky pro přiznání stipendia jsou specifikovány v Opatření děkana PdF OU č. 15/2019.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 03. 2021