Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jana Svobodová


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 219, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2639
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janasvo.cz

Vzdělání:

 • 1975 Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1978 PhDr. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1985 CSc. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1989 docentka pro obor český jazyk (jmenování); habilitační řízení na FF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita)
 • 2001 docentka pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
 • 2004 ukončeno inaugurační řízení (jmenovací profesorské řízení) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika)
 • 2005 jmenování profesorkou

Průběh zaměstnání:

 • 1975-1976 středoškolská profesorka, Vojenské gymnázium J. Žižky v Moravské Třebové
 • od 1976 Pedagogická fakulta v Ostravě, od r. 1991 součást Ostravské univerzity
 • od 1992 - vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU

Odborné zaměření:

 • česká gramatika, zvl. syntax a komunikační funkce výpovědi
 • aplikovaná lingvistika a didaktika mateřského jazyka
 • jazyková specifika školské komunikace
 • jazyková kultura s obecnělingvistickým rámcem

Graduační práce:

 • rigorózní práce (1978) Sémantické hodnoty imperativnosti
 • kandidátská disertační práce (1985) Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách
 • habilitační spis Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, ISBN 80-7042-175-4
 • habilitační přednáška (23. 4. 2001) Obecnělingvistický pohled na školskou komunikaci
 • inaugurační přednáška (14. 10. 2004) Obecnělingvistický pohled na konstanty a proměny prestiže spisovnosti
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
AJSJazyk a společnost
ASKDSociálně komunikační dovednosti
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
CESKSkladba
COZASČeština očima žáků základních školy
C3BSZBakalářská zkouška z čes.jazyka a liter.
C3CFRČeská frazeologie
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3SAJSpolečnost a jazyk
C3SYNČeská syntax
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvis.
DRDISOdevzdání a obhajoba disertační práce
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MJAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
MP450Zapojení do mezinár. výzk. proj. A
MSCJ2Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 2
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
NJSJazyk a společnost
NSKDSociálně komunikační dovednosti
OBDISObhajoba přípravné verze disertač. práce
PRJK1Jazyková komunikace a kultura řeči I.
PRJK2Jazyková komunikace a kultura řeči II.
PTVPXPublicistická tvorba v praxi
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURECČlánek recenzovaný v češtině
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
RKODOSociálně komunikační dovednosti
SKULRKultura řeči
SSCESSchůzky s češtinou - jazykové koutky
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
VK300Aktivní účast na nár. vědec. konferenci
VK450Aktivní účast na mezin. věd. konferenci
VP300Zapojení do národního výzk. proj. A
VP600Zapojení do národního výzk. proj. B
VYUKAVýuková činnost
VYUK1Výuková činnost 1
VYUK2Výuková činnost 2
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
2AKULJazyková kultura
2AVYJKapitoly z vývoje jazykovědy
2ESOUŘečnická soutěž
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
2SZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
22KULJazyková kultura
22VYJKapitoly z vývoje jazykovědy
22ZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
3RBPPBohemistika a poradenská praxe
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RINTInterpunkční seminář
3RKLAČeská skladba
3RPOLJazyk a společnost
3RSTYPraktická stylistika
33AROČeské tvarosloví
33BPPBohemistika a poradenská praxe
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33CJAVývoj českého jazyka
33JAZZáklady jazykovědy
33KLAČeská skladba
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RITInterpunkční seminář
33RJAVývoj českého jazyka
33RLAČeská skladba
33STYPraktická stylistika
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33TYLČeská stylistika
33UCJZvuková stránka českého jazyka
6BOPPBohemistika a poradenská praxe
6SKLAČeská mluvnice 2 - skladba
66KLAČeská mluvnice 2 - skladba
66OPPBohemistika a poradenská praxe
7AKULJazyková kultura v české edukač. realitě
77KULJazyková kultura v české edukač. realitě
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9DRDIOdevzdání a obhajoba disertační práce
9OBDIObhajoba přípravné verze disert. práce
9SZZDStátní doktorská zkouška
99MPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
99PAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9LCSNLingv. charakteristika souč. němčiny
MJAKOJazyková kultura a komunikace
CESKSkladba
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Didaktiky češtiny s komunikačními prvky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/2002 - 12/2003
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komunikační kompetence v mateřském jazyce - výsledek jazykové výuky a výchovy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci - vyjadřovací vzory mládeže
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1996 - 12/1997
PoskytovatelOstravská univerzita
Stavukončený
Jazyková specifika školské komunikace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Období1/1995 - 12/1995
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub