Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Renata Kovářová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 526, budova SA
funkce:pedagogický poradce
vedoucí Centra Pyramida
obor činnosti:základy speciální pedagogiky, integrativní aspekty speciální pedagogiky, specifické vývojové poruchy učení a chování
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 2669
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kovářová, R. Comenius University: Staff Mobility. 2017.
Kovářová, R. Preventivní a intervenční opatření ve vztahu k dětem a žákům s riziky specifických poruch učení. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 112-122. ISBN 978-80-7464-902-8.
Kovářová, R. Kristianstad University: Staff Mobility for Training. 2016.
Kovářová, R. Přístupnost vysokých škol v České republice pro studenty se specifickými potřebami. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2016, roč. IV, s. 12-17. ISSN 2336-1212.
Sztablová, D., Kovářová, R., Škrabánková, J., Březovjak, D., Rozehnal, J., Jančíková, Z., Kocór, M., Konečný, M., Kratochvíl, J., Martínková, T., Stehlíková Bassyová, I., Vojkovská, P. a Vondráková, E. TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH: Sborník příspěvek 3. pracovní konference s mezinárodní účastí. In: Učíme nadané III: Učíme nadané žáky III 2016-06-28 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-824-3.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Učíme nadané žáky III: 3. pracovní konference k nadaným [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.
Kovářová, R. The Conception of Giftedness - Terminology. In: What will be the next, special educational system?. Milano: EDUCatt-Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica, 2015. s. 145-162. ISBN 978-88-6780-767-3.
Kovářová, R. Universidad de Castilla-La Mancha: Staff Week. 2015.
Kovářová, R. Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. Technická univerzita v Liberci, 2014. s. 117-127. ISBN 978-80-7494-066-8.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava. In: Towards a European Talent Support Network. Budapest: ECHA. 2014.
Kovářová, R. Kaposvár University: International Week. 2014.
Kovářová, R. Karadeniz Technical University: Teaching Mobility. 2014.
Kovářová, R. Studenci ze specjalnymipotrzebami w szkolnictwie wyzszym w Republice Czeskiej: Konstruowanie swiata osób niepelnosprawnych - rózné aspekty rzeczywistosci. Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osób niepelnosprawnych. 2014, č. 19, s. 173-180. ISSN 2391-9973.
Kovářová, R. Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 7-13. ISBN 978-80-7464-660-7.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. In: 14th International ECHA Conference. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education. 2014.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic. In: Re: Thinking Gifedness: Giftedness in the Digital Age. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014. University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014. s. 94-94. ISBN 978-961-253-158-4.
Kovářová, R. The Possibilities of Education of Studentswith Special Needs at Universities in the Czech Republic Aiming at University of Ostrava in Ostrava. New Educational Review. 2014, roč. 2014, č. 36, s. 303-311. ISSN 1732-6729.
Škrabánková, J. a Kovářová, R. Učíme nadané žáky II. 2014.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Veřmiřovský, J., Konečný, P., Marková, I. a Jedlička, L. Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. [Workshop]. ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava-Poruba, Česká republika. 2014.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Konečný, P., Jedlička, L. a Veřmiřovský, J. Workshop s partnery VCEEP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kovářová, R. Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2013.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Kovářová, R., Hampl, I. a Mravcová, H. Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7464-477-1.
Kovářová, R. Nadaný žák v kontextu doby. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 134 s. ISBN 978-80-7464-394-1.
Kovářová, R. Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 112-121. ISBN 978-80-7464-232-6.
Kovářová, R. Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: \Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Speciálně pedagogická diagnostika v praxi. 2013.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Franiok, P. a Kovářová, R. Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. 2013.
Kovářová, R. a Klugová, I. Speciální pedagogika ve školním věku. 2013.
Kovářová, R. Specifické poruchy učení ve školní praxi. 2013.
Zezulková, E., Novohradská, H., Kovářová, R. a Kaleja, M. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. 2013.
Kovářová, R. Ankara University. 2012.
Kovářová, R. Dowsiadczenia w zakresie edukacji wybitnie zdolnych uczniów w czeskich szkolach podstawowych: In Stankowski, A. & Kurze, A. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. Katowice: Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. s. 41-47. ISBN 978-83-63268-14-5.
Kovářová, R. Educational Opportunities for Students with Special Needs at Universities in the Czech Republic Focused on Ostrava University. In: 3rd International Conference on Eduation and Educational Psychology. Istanbul. 2012.
Kovářová, R. Gifted Pupils in The Czech Republic. In: 13th International ECHA Conference. Muenster: European Council for High Ability. 2012.
Kovářová, R. Identifikace nadaného žáka - proč tak pozdě?: In Akimjaková, B. - Mazur, P. (red.). In: Dialog jako spósob wspólistnienia II.. Chelm, PL: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. s. 48-60. ISBN 978-83-61149-77-4.
Kovářová, R. Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiťeĺov V.. Levoča: Katolická univerzita v Ružomberoku. 2012.
Kovářová, R. Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In: Tradície a inovácie v špeciálnej pedagogike. Ružombeok: VERBUM- vydavateĺstvo Katolickej univerzity v Ružomberoku, 2012. VERBUM- vydavateĺstvo Katolickej univerzity v Ružomberoku, 2012. s. 37-46. ISBN 978-80-8084-898-9.
Kovářová, R. Ksztalcenie wybitnie uzdolnionych uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego: In Gajdzica, Z. - Bieńkowska, I. (red.). In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: Czlowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i spolecznej Polski oraz Republiki Czecskie. 1. vyd. Kraków - Katowice: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. s. 61-71. TOM 14. ISBN 978-83-7850-115-2.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Kovářová, R. a Škrabánková, J. Nadání a současnost. 2012.
Kovářová, R. Nadání v současném českém školství. In: Nadání a současnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 22-31. ISBN 978-80-7464-218-0.
Kovářová, R. Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Učíme nadané žáky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 95-104. ISBN 978-80-7464-104-6.
Kovářová, R. Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž. In: Učíme nadané žáky. Ostrava: Ostravská unoverzita v Ostravě. 2012.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E. a Franiok, P. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-174-9.
Hampl, I. a Kovářová, R. Problematika mimořádného nadání v současném českém školství. 2012.
Zezulková, E., Kaleja, M., Kovářová, R. a Novohradská, H. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Kovářová, R. Učíme nadané žáky: konference s mezinárodní účastí [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Kovářová, R. University of Tartu. 2012.
Kovářová, R. Vzdělávání nadaných žáků. 2012.
Swierkoszová, J. a Kovářová, R. Žák se specifickými poruchami učení na střední škole. 2012.
Kovářová, R. Faktory rozvoje kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém rámci. 2011.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Ružomberok: VERBUM, 2011. VERBUM, 2011. s. 122-129. ISBN 978-80-8084-676-3.
Klugová, I. a Kovářová, R. Mezinárodní konference [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Kovářová, R. Možnosti vzdělávání nadaného středoškoláka. In: 61. Pracovní den Společnosti pro talent a nadání. Praha: Společnost pro talent a nadání. 2011.
Kovářová, R. a Heczková, L. Nadaný žák s dyslexií. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 35-38. ISBN 978-80-7464-023-0.
Kovářová, R. Poradenské služby na základní škole v České republice: In: Stankowski, A. (ed.) Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedagogiky. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedagogiky. 1. vyd. Ružomberok, Slovenská Republika: VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku, 2011. s. 159-168. ISBN 978-80-8084-797-5.
Kovářová, R. Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 39-47. ISBN 978-80-7464-023-0.
Kovářová, R. Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Kovářová, R. Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 238-250. ISBN 978-80-7368-942-1.
Kovářová, R. Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2011, roč. 10, s. 56-73. ISSN 1336-2232.
Kovářová, R. Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Kovářová, R. a Klugová, I. Rozvoj potenciálu nadaného jedince v základní a střední škole. 2011.
Klugová, I. a Kovářová, R. Seznámení s projektem a představení systému práce v Prima škole. In: Mezinárodní konference "Prima škola". Ostrava: Základní škola. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Současné trendy ve speciální pedagogice. 2011.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Speciálně pedagogická diagnostika v praxi. 2011.
Kovářová, R. a Klugová, I. Speciální pedagogika ve školním věku. 2011.
Kovářová, R. a Janků, K. Využití Snoezelenu u žáků s ADHD. In: Podpora a kvalita Konceptu Snoezelen v České republice. Ostrava: Asociace konceptu Snoezelen ČR. 2011.
Kovářová, R. Zkušenosti se vzděláváním mimořádně nadaných žáků v českých základních školách. In: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Ústroň, PL: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011.
Kovářová, R. Žáci s tělesným postižením v uměleckém vzdělávání. In: Seminář ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Čeladná: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Kovářová, R. a Klugová, I. Edukace nadaných dětí a žáků. 2010.
Kovářová, R. Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni základní školy. In: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno: Masarykova unoverzi¨ta, Brno. 2010.
Kovářová, R. Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ. In: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. s. 107-119. ISBN 978-80-210-5330-4.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Kovářová, R. Opodstatněnost zařazení výchovy a vzdělávání dětí a žáků s mimořádným nadáním a dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky. 2010.
Kovářová, R. Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Wsparcie instytucjonalne osób niepelnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej. první. vyd. Cieszyn: Wydawnictwo "ARKA", 2010. s. 56-66. ISBN 978-83-931587-1-3.
Kovářová, R. Poradenské služby v základních školách v České republice. Ustroň. 2010.
Kovářová, R. Prešovská univerzita v Prešově. 2010.
Kovářová, R. Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků. 2010.
Kovářová, R. The education in the Czech Republic focused on the field of Special Education. 2010.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E., Swierkoszová, J. a Janků, K. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání. 2010.
Kovářová, R. Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v Moravskoslezském kraji. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2009. s. 100-109. ISBN 978-80-7368-654-3.
Kovářová, R. Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků ralizované na úrovni základního školství v Ostravě. In: Nadaní žáci - výzva pro učitele. Brno: masarykova univerzita. 2009.
Kovářová, R. Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků realizované na úrovni základního školství v Ostravě. In: Nadaní žáci - výzva pro učitele. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 99-112. ISBN 978-80-210-5039-6.
Kovářová, R. Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky. 2009.
Kovářová, R. Podpora nadaných v České republice. In: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepelnosprawnych. Kraków: Impuls, 2009. Impuls, 2009. s. 57-66. ISBN 978-83-7308-492-6.
Kovářová, R. Problematika specifikcých poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol - inovace textu. 2009.
Zezulková, E., Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2009.
Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. 2009.
Kovářová, R. Žák s narušenou komunikační schopností v procesu reedukace. 2009.
Kovářová, R. Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy. 2008.
Kovářová, R. Integracia uczniówzespecyficznymi zaburzeniami uczenia sie. In: Uczen niepelnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoly. Kraków: Oficcyna Wydawnicza, 2008. Oficcyna Wydawnicza, 2008. s. 147-149. ISBN 978-83-7308-492-6.
Kovářová, R. Pedagogická diagnostika dětí ohrožených specifickými poruchami učení. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby. Bratislava: MABAG, s.r.o, 2008. MABAG, s.r.o, 2008. s. 140-148. ISBN 978-80-89113-38-5.
Kovářová, R. Podpora nadaných v České republice. In: Problemy edukacji,rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. Ustroň. 2008.
Janků, K. a Kovářová, R. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2008.
Kovářová, R. a Janků, K. Školní poradenská pracoviště se zaměřením na kompetence a činnosti školního speciálního pedagoga. In: Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 353-363. ISBN 978-80-7368-517-1.
Kovářová, R. Dítě s narušenou komunikační schopností v procesu integrace. 2007.
Franiok, P. a Kovářová, R. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2007.
Kovářová, R. Inovační postupy v edukaci žáků se specifickými poruchami učení. In: Přístupy se vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. Paido, 2007. s. 97-105. ISBN 978-80-7315-150-8.
Kovářová, R. Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD. 2007.
Kovářová, R. Kooperace učitele s asistentem pedagoga. 2007.
Kovářová, R. Logopedická prevence v předškolním věku. 2007.
Kovářová, R. Nadané dítě na základní škole. 2007.
Kovářová, R. Nadaní z pohledu speciálního pedagoga. In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: OU v Ostravě, PdF, 2007. OU v Ostravě, PdF, 2007. s. 98-102. ISBN 978-80-7368-287-7.
Kovářová, R. Odklad povinné školní docházky - pomoc nebo brzda. In: Školská pripravenosť detí v kontinuitě predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: PdF Univerzity Mateja Bela, 2007. PdF Univerzity Mateja Bela, 2007. s. 323-328. ISBN 978-80-8083-359-6.
Kovářová, R. Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda (in Školská pripravenosť detí). 2007.
Vitásková, K. a Kovářová, R. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2007.
Kovářová, R. Práce s hyperaktivním dítětem v MŠ jako profylaxe neúspěchu v základní škole. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. s. 128-133. ISBN 978-80-8045-443-2.
Kovářová, R. Univerzita Komenského, Bratislava, PdF, kat. SPG . 2007.
Kovářová, R. Education of children with specific learning difficulties. In: Mobility. Linz. 2006.
Kovářová, R. Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií. 2006.
Kovářová, R. Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda . In: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie. Banská Bystrica. 2006.
Kovářová, R. Partnerství rodičů a učitelů při integraci žáků se speciálními potřebami do školy. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. první. vyd. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 115-119.
Kovářová, R. Problematika integrace u dětí se specifickými poruchami učení. In: výsledky ve vzdělávání, rehabilitaci a socializaci osob s postižením. Ustroň. 2006.
Kovářová, R. Problematika specifických poruch učení u žáků základních škol a studentů středních škol. 2006.
Kovářová, R. Specifika edukace žáků s tělesným postižením. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. s. 37-46.
Kovářová, R. Zahraniční host na katedře speciální pedagogiky. Listy Ostravské univerzity. 2006, roč. 14, č. 5, s. 9-9.
Kovářová, R. Výstup SVPU u žáků základních škol obvodu Ostrava 1 v říjnu 2002. In: Specifické poruchy učení: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 27-37. ISBN 80-7042-309-9.
Kovářová, R. 5% nebo 11%? A co dál?. In: Specifické poruchy učení: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 37-41. ISBN 80-7042-309-9.


ZkratkaNázev předmětu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
ASPECSpeciální pedagogika
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-S4AMODUL S4A - School4All
KINSPIntegrativní speciální pedagogika
KPORASociálně právní ochrana mládeže
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
KSPUÚvod do specifických poruch učení
KSRSPReedukace specifických poruch učení
KSSZZSeminář k SZZ
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
SNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
SNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
SNDYSSpecifické poruchy učení
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNNADVzdělávání nadaných
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNRPUReedukace specifických poruch učení
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSPUDiagnostika a terapie SPU
SNSSLSociální a školská legislativa
SNVNAVzdělávání nadaných
SPORUSpecifické poruchy učení v ZŠ
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SPUC1Specifické poruchy učení, chování
SPUCHSpecifické poruchy učení, chování
SRSPUReedukace specifických poruch učení 1
SRSP1Reedukace specifických poruch učení 1
SRSP2Reedukace specifických poruch učení 2
SSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
SSPUÚvod do specifických poruch učení
TPUCHTerapie poruch učení, chování
WNCRESpeciálně pedagogické přístupy k SPU
WNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
WNDYSSpecifické poruchy učení
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNNADVzdělávání nadaných
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRPUReedukace specifických poruch učení
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPUDiagnostika a terapie SPU
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WNSSLSociální a školská legislativa
WNVNAVzdělávání nadaných
XPUCHSpecifické poruchy učení a chování
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
1SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
1VNADVzdělávaní nadaných
1ZSPPSpeciálně pedagogické poradenství
1ZVZNVzdělávaní nadaných
11SPDSpeciálně pedagogické poradenství
11VNAVzdělávaní nadaných
11ZSPSpeciálně pedagogické poradenství
11ZVNVzdělávaní nadaných
3PSPUSpecifické poruchy učení a chování
4SPPUSpecifické poruchy učení
4ZSPUSpecifické poruchy učení
44SPUSpecifické poruchy učení
44ZPUSpecifické poruchy učení
5PUNSpecifické poruchy učení a chování
5RVNPed. diagnostika dětského vývoje
55PENSpeciální pedagogika
55PUNSpecifické poruchy učení a chování
55RVNPed. diagnostika dětského vývoje
6ASPXAsistentská praxe
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
6SZZASZZ - Speciální pedagogika
6ZSPUZáklady specifických poruch učení
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66PODSociálně-právní ochrana dětí a mládeže
66SPUZáklady specifických poruch učení
66SPXAsistentská praxe
66SZASZZ - Speciální pedagogika
7ENADEdukace nadaných
7PRPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
7PRUXReedukace specifických poruch učení
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPPOSpeciálně pedagogické poradenství
7SPPPSpeciálně pedagogické poradenství
7SPZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
7SSLESociální a školská legislativa
7SSPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
7SZZASZZ - Speciální pedagogika
7SZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77NADEdukace nadaných
77PPOSpeciálně pedagogické poradenství
77PPPSpeciálně pedagogické poradenství
77PZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
77RPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
77RUXReedukace specifických poruch učení
77SLESociální a školská legislativa
77SPUSpeciálně pedagogické přístupy k SPU
77ZZASZZ - Speciální pedagogika
77ZZUSZZ - Speciální pedagogika pro učitele
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8SPUNSpecifické poruchy učení a chování
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PUNSpecifické poruchy učení a chování
MSPD1Pedadogická diagnostika dět. vývoje 1
MSPD2Pedagogická diagnostika dět. vývoje 2
PRAVOVybrané kapitoly z práva pro VP
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SKOLZŠkol.zákon a předpisy souv. s VP
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
ZSP1OZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky
1SPUSpecifické poruchy učení na základ.škol
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací


AutorNázev práceTypRok
Gajdošová JaroslavaPedagogická diagnostika specifických poruch učení u žáků 1. ročníkudiplomová 2019 
Haberhauerová BarboraAnalýza domácí přípravy žáka se SPU na střední školediplomová 2019 
Havelková DagmarProblematika školní zralosti a její posuzovánídiplomová 2019 
Novotná JanaRozvoj kreativního myšlení u nadaného žákadiplomová 2019 
Šatranová DanaZápis dětí do 1. třídy ZŠ a jeho diagnostický významdiplomová 2019 
Šatranová DanaRizikové faktory školní neúspěšnosti na ZŠdiplomová 2019 
Topiarzová MáriaŽák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupnědiplomová 2019 
Vašinová IvanaRozvoj čtenářských kompetencí u žáků s dyslexií na 1. stupni základní školydiplomová 2019 
Vítková KristýnaPodpora studentů se specifickými potřebami na vysokých školáchdiplomová 2019 
Zarembová NikolaStruktura podpůrných opatření u žáků se SPUdiplomová 2019 
Carbolová LucieŽák se syndromem ADHD na 1. stupni ZŠ očima učitelediplomová 2018 
Konečná PetraVhodnost výběru písma u dětí s dysgrafiídiplomová 2018 
Kübelová VeronikaAnalýza pregraduálního vzdělávání učitelských oborů ve vztahu ke společnému vzdělávánídiplomová 2018 
Lukasová BarboraProblémové chování u žáka s mimořádným nadánímdiplomová 2018 
Süssová GabrielaAnalýza vybraných aspektů podporujících společné vzdělávání na základních školách v Jihomoravském krajidiplomová 2018 
Svoreňová KarolínaAnalýza vybraných aspektů podporujících společné vzdělávání v základních školách Moravskoslezského krajediplomová 2018 
Bílková GabrielaNadaný žák s dvojí výjimečností na střední školediplomová 2017 
Brodzká BarboraSebepojetí u žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2017 
Dětská JanaSpecifické poruchy učení a dospělostdiplomová 2017 
Fabíková TerezaNázory veřejnosti na specifické poruchy učenídiplomová 2017 
Glogovská HanaKomparace informovanosti učitelů 1.stupně základní školy v problematice specifických poruch učení a vývojové dysfáziediplomová 2017 
Hrbáčová VeronikaSpecifické poruchy učení v současném školstvídiplomová 2017 
Kutajová JanaSpecifické poruchy učení od diagnostiky po reedukacidiplomová 2017 
Martinková ZdeňkaRole pedagoga a rodiče v procesu reedukace specifických poruch učenídiplomová 2017 
Mikošková LenkaMožnosti reedukace specifických poruch učení prostřednictvím instrumentálního obohacenídiplomová 2017 
Olšáková KristýnaSpeciální pedagog v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocdiplomová 2017 
Poledniková DorotaNadaný žák s dvojí výjimečností na základní školediplomová 2017 
Vandová JanaSpecifické poruchy učení z pohledu rodiče žákadiplomová 2017 
Bílská TerezaJazykové kompetence u žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Galiová MartinaDítě s postižením v náhradní rodinné výchovědiplomová 2016 
Hrubá LuciePohled učitelů základních škol na pozici asistenta pedagogadiplomová 2016 
Hubeňáková KateřinaIntegrované dítě v procesu edukacediplomová 2016 
Kačmarčíková IvanaPodpora žáků se specifickými poruchami učení při profesním poradenstvídiplomová 2016 
Kleiblová KláraSpecifické poruchy učení z pohledu veřejnostidiplomová 2016 
Klučarová AlexandraPoruchy chování u žáka se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Kratochvílová RadkaPřístup učitelů k žákům s ADHD na 1. stupni základní školydiplomová 2016 
Kudláčová JanaVliv reedukace SPU na úspěšnost žákadiplomová 2016 
Maňáková JanaPříprava učitelů na vzdělávání dětí předškolního věku s rizikem vzniku specifických poruch učenídiplomová 2016 
Mrtýnková KateřinaVývoj přístupů k edukaci nadaných žáků v České republice za posledních 20 let.diplomová 2016 
Polívková PetraPedagog nadaného žáka na základní škole a gymnáziudiplomová 2016 
Smolková PavlínaSebepojetí žáka se specifickými poruchami učení při přechodu ze základní na střední školudiplomová 2016 
Stiborová TerezaIntegrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školydiplomová 2016 
Daňková IvanaRozvoj sluchového a zrakového vnímání u žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Endrychová KristýnaSourozenecké vztahy v rodině s dítětem s ADHDdiplomová 2015 
Hatriková GabrielaKomplexní rehabilitační péče u žáků s tělesným a kombinovaným postižením v základní škole speciální.diplomová 2015 
Šípová KateřinaMožnosti využití snoezelenu při práci s žáky s těžkým kombinovaným postiženímdiplomová 2015 
Galušková AndreaParticipace rodičů na integrovaném vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Labounková VeronikaSpecifické poruchy učení očima žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2014 
Malantová AndreaStudent s SPU na vysoké školediplomová 2014 
Rajčanová PavlínaPříprava učitele pro práci s nadaným žákemdiplomová 2014 
Svobodová AlenaProjektové učení - rozvoj myšlení a tvořivostidiplomová 2014 
Vaňková SimonaPodpora kreativního myšlení u nadaného žákadiplomová 2014 
Holubová IrenaPráce s dětmi s rizikem specifických poruch učení (10.10.2011)diplomová 2013 
Mertlová PavlaPříprava učitelů na vzdělávání mimořádně nadaných žákůdiplomová 2013 
Morysová IvetaŽák se specifickými poruchami učení na střední školediplomová 2013 
Opletalová PetraDítě s dvojí výjimečností v procesu výchovy a vzdělávánídiplomová 2013 
Paszová JanaStudent se specifickými potřebami v terciárním vzdělávánídiplomová 2013 
Třísková PavlaRozvoj čtenářství u žáků se specifickými poruchami učení na základní školediplomová 2013 
Václavíková ErikaSoubor pracovních listů pro nadaného žáka - vzdělávací oblast "Člověk a jeho svět"diplomová 2013 
Heczková LenkaPedagog nadaného žákadiplomová 2012 
Kožejová DanielaProblematika agresivního chování u žáků středních škol.diplomová 2012 
Krmášková EvaSpecifika komunikace u žáka se specifickými poruchami učenídiplomová 2012 
Kubíčková RenátaPříprava studentů učitelství SŠ pro práci s integrovanými žákydiplomová 2012 
Kučová BarboraDítě s dvojí výjimečností v procesu vývojediplomová 2012 
Pokorná AlenaPředškolní a počáteční školní vzdělávání nadaného dítětediplomová 2012 
Rokytová HanaAnalýza postojů učitelů k žákům s SPU na základní a střední školediplomová 2012 
Skřížalová MichaelaIdentifikace nadaného žáka na základní školediplomová 2012 
Suchánková ŽanetaNadané dítě a ADHDdiplomová 2012 
Babušáková MarcelaVýchovně-vzdělávací strategie v předškolním zařízení u žáků s dg.nízkofunkční autismusdiplomová 2011 
Bieleszová AnnaEfektivita vzdělávání dětí přípravných tříd na ZŠdiplomová 2011 
Bjačková KateřinaLegislativní opatření umožňující vzdělávání nadaných žáků v historickém kontextudiplomová 2011 
Bojdová LenkaIntegrace nadaných žáků do kolektivu vrstevníkůdiplomová 2011 
Čecháčková KateřinaSoubor pracovních listů pro nadaného žáka v JČ ve 2. ročníku ZŠdiplomová 2011 
Heimerová KateřinaPříprava studentů učitelství 1. stupně ZŠ na práci s integrovanými žákydiplomová 2011 
Hrdličková HanaKomparace reedukace SPU na základní škole a pedagogicko psychologické poradnědiplomová 2011 
Kornášová PetraSpecifika edukace nadaného žáka s SPU na základní školediplomová 2011 
Krysková MichaelaPřístupy k dětem s SPU při výuce slovní zásoby v anglickém jazyce.diplomová 2011 
Veselá RomanaUčební strategie u žáků s SPU se zaměřením na výuku čtení a psaní.diplomová 2011 
Vojtovič VáclavMetody a formy práce s žáky s SPU v cizím jazyce.diplomová 2011 
Wágnerová KateřinaRizika specifických poruch učení u dětí s ADHD v 1.třídě ZŠdiplomová 2011 
Žebráková JanaSoudobé trendy v přístupu k nadaným žákůmdiplomová 2011 
Balarin KarelAnalýza skladby žáků a jejich úspěšnosti na odborném učilišti.diplomová 2010 
Boorová NaděždaRozvoj komunikačních schopností u jedinců s autismem pomocí komunikačního systému VOKSdiplomová 2010 
Cigánová JanaVliv rodiny, školy a prostředí na pracovní návyky žáků, romských žáků OU a PrŠ na odborném výcvikudiplomová 2010 
Havlíček OndřejSpecifika práce s dětmi se specifickými poruchami učení v hodinách anglického jazykadiplomová 2010 
Hebdová LucieFunkce asistenta pedagoga v současném školstvídiplomová 2010 
Hrabcová IvetaBazální stimulace - stimulační koncept podporující komunikační a interakční vývoj jedincediplomová 2010 
Mravcová HelenaÚloha školního speciálního pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školediplomová 2010 
Pokorný MichalDítě s ADHD v náhradní rodinné péčidiplomová 2010 
Froncová KateřinaIntegrace lehce mentálně postižených do pracovního procesu v rámci města Zlínadiplomová 2009 
Hanzelková PetraEfektivita práce v rámci integrace žáků s mentálním postižením za podpory asistenta pedagogadiplomová 2009 
Honyšová VáclavaKomparace náplně reedukačních hodin na 1. a 2. stupni základní školydiplomová 2009 
Thibaudová ŠárkaMožnosti rozvoje nadání u žáků základní školydiplomová 2009 
Vacková JiřinaDvojí výjimečnost - problematika mimořádně nadaných dětí s postiženímdiplomová 2009 
Vaculová KamilaADHD a poruchy chovánídiplomová 2009 
Vařáková KateřinaMatematicky nadaný žák na základní školediplomová 2009 
Žabenská MagdaProblematika drogové závislosti a její vliv na kriminalitudiplomová 2009 
Giecková KláraNadané dítě na základní školediplomová 2008 
Hanáčková PavlínaProblematika speciálně pedagogického poradenství v současné dobědiplomová 2008 
Jalůvková PavlínaNadané dítě v základní školediplomová 2008 
Jedonková SoňaProblematika dětí se specifickými poruchami učení ve výuce cizího jazykadiplomová 2008 
Nevrlá MarkétaProces zápisu dítěte do 1. třídy základní školy jako součást diagnostiky rizik specifických poruch učenídiplomová 2008 
Cesnek MichalIntegrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školediplomová 2007 
Hodečková MartinaIntegrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2007 
Katzerová PavlaNadané děti na základní školediplomová 2007 
Kudělková LenkaPostavení dítěte se specifickými poruchami učení a jeho pozice ve třídědiplomová 2007 
Kúkolová HanaPoruchy chování u dětí s ADHDdiplomová 2007 
Orságová Petra BarbaraAutistické dítě v dnešní společnostidiplomová 2007 
Pindej MiroslavProblematika návykových látek u dětídiplomová 2007 
Sadowá BoženaPoruchy chování u dětí s ADHDdiplomová 2007 
Stopová LenkaDrogy a možnosti prevencediplomová 2007 
Urbanová LiběnaProfesní příprava mládeže s tělesným postižením na SŠ a SOUdiplomová 2007 
Vránová PavlaIntegrace tělesně postižených žáků v běžné základní školediplomová 2007 
Bylicová LucieMetody práce v hodinách jazyka českého u dětí s diagnózou specifické poruchy učenídiplomová 2006 
Čaníková ŽanetaIntegrace tělesně postižených jedinců do základní školydiplomová 2006 
Friedlová JanaIntegrace tělesně postiženého jedince na SŠdiplomová 2006 
Janíčková AndreaNázory rodičů a učitelů na integraci dítěte s mentálním postiženímdiplomová 2006 
Karpíšková BarboraŠkolní úspěšnost dětí se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy z pohledu žáků, rodičů a učitelůdiplomová 2006 
Koláčková HanaIntegrace handicapovaných dětí. Význam neziskových organizací v procesu integracediplomová 2006 
Kozelková KateřinaÚspěšnost žáků s SPU při přechodu ze ZŠ na SŠdiplomová 2006 
Lhotská IvanaVolný čas dětí a mládežediplomová 2006 
Poledníková ZuzanaPostoje učitelů TV k integraci handicapovaných žáků do tělesné výchovydiplomová 2006 
Šnerchová JanaVliv rozvodu na dítědiplomová 2006 
Cholevová KateřinaNázory rodičů a učitelů na integraci postiženého dítěte do kolektivu zdravých dětídiplomová 2005 
Kynčlová KateřinaMetody práce s hyperaktivním dítětemdiplomová 2005 
Švachová KristýnaNázory rodičů na zařazení dětí do specializovaných tříddiplomová 2005 
Blahutková KateřinaPrůběh vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní a střední školebakalářská 2019 
Chamrádová KateřinaPráce s dítětem s odkladem povinné školní docházky v mateřské školebakalářská 2019 
Daňková IvetaInkluzivní přístupy ve vzdělávání žáků na ZŠbakalářská 2019 
Kabeláčová AnetaPostoje rodičů ke společnému vzděláváníbakalářská 2019 
Mecová KarinŽák s Tourettovým syndromem na základní školebakalářská 2019 
Moravcová AdélaMožnosti vzdělávání žáků-cizinců na základních školáchbakalářská 2019 
Postulková KarinPostoje učitelů ke společnému vzděláváníbakalářská 2019 
Talová KateřinaDomácí vzdělávání - alternativa pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.bakalářská 2019 
Vítková LenkaProblémy při odchodu z dětského domova (očima pracovníků DD)bakalářská 2019 
Chrástecká KateřinaPřipravenost pracovníků volnočasových aktivit na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2018 
Čepelková JanaDítě se zdravotním postižením v procesu vývojebakalářská 2018 
Černošková TerezaPostoje žáků ke společnému vzděláváníbakalářská 2018 
Hudečková KateřinaMotivace studentů ke studiu speciální pedagogikybakalářská 2018 
Kludková MonikaŽák se speciálními vzdělávacími potřebami v ústavní péčibakalářská 2018 
Pokorná NikolKompetence pracovníků školního poradenského pracovištěbakalářská 2018 
Poláková BarboraDiagnostika žáků se specifickými poruchami učení v současné doběbakalářská 2018 
Rzyman DorotaAnalýza činností poradenského týmu na základní školebakalářská 2018 
Vítová KarolínaDědičné dispozice jako faktor vzniku specifických poruch učení a ADHDbakalářská 2018 
Zegzulková MichaelaSpolupráce rodiny a školy při podpoře žáků se specifickými poruchami učeníbakalářská 2018 
Kapsová LenkaEfektivita reedukace specifických poruch učení na základní školebakalářská 2017 
Karasová AlexandraNázory rodičů na inkluzivní vzděláváníbakalářská 2017 
Lyčková VeronikaNázory studentů učitelství na inkluzivní vzděláváníbakalářská 2017 
Malá KateřinaAsistent pedagoga v mateřské školebakalářská 2017 
Raptopulu ElisabethHodnotový systém u dospívajících jedinců s poruchou učení.bakalářská 2017 


Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením a jejich integrace do společnosti
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2007 - 6/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.1
Stavukončený
Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Hlavní řešitelPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub