OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Bohdana Richterová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 320, budova SA
funkce:garant odborných praxí
obor činnosti:sociální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2660
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Richterová, B., Štenclová, V. a Červenková, K. ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES - QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 181-184. ISSN 1804-7890.
Richterová, B. Erasmus + v Portugalsku, IPP Portalegre, School of Education. 2017.
Richterová, B. Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie. 2017.
Richterová, B. Erasmus + v Polsku, Ignatianum University Krakow. 2016.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. Typologie MBTI a osobnostní rozvoj sociálních pedagogů na PdF v Ostravě. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 51-63. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B., Štenclová, V. a Kalousková, M. Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 77-85. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. "Metod fenomenologičeskogo analiza MCA v pedagogičeskom isledovanii". Obrazovanije i nauka v Rosiji i za rubježom. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 2-10. ISSN 1213-7758.
Richterová, B. Sociální determinanty krádeží na 2. stupni základní školy se zaměřením na školní a rodinné prostředí. In: sborník. Zlín: UTB FHS, 2014. UTB FHS, 2014. s. 95-107. ISBN 978-80-7454-506-1.

Všechny publikace

Richterová, B., Štenclová, V. a Červenková, K. ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES - QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 181-184. ISSN 1804-7890.
Richterová, B., Štenclová, V. a Červenková, K. ADVENTURE THERAPY IN THERAPEUTIC COMMUNITY FIDES QUANTITATIVE OUTCOMES OF THE RESEARCH. In: Quaere 2017: Quaere 2017, recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2017-06-26 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 349-358. ISBN 978-80-87952-20-7.
Richterová, B. Erasmus + v Portugalsku, IPP Portalegre, School of Education. 2017.
Richterová, B. Sociální kontext krádeží na základních školách se zaměřením na školní a rodinné prostředí: vícepřípadová studie. 2017.
Richterová, B., Mahrová, G. a Štenclová, V. Terapie dobrodružstvím z pohledu klientů Terapeutické komunity Fides - výstupy z výzkumu SGS 2015 - 2016. In: Adiktologická konference 2017. Seč. 2017.
Richterová, B. Erasmus + v Polsku, Ignatianum University Krakow. 2016.
Richterová, B., Slivková, M., Tešnarová, D. a Fešarová, V. Kvalitativní analýza názorů na zátěžové aktivity - dílčí výstupy. Grant Journal. 2016, roč. 05, č. 01, s. 74-78. ISSN 1805-062X.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. Typologie MBTI a osobnostní rozvoj sociálních pedagogů na PdF v Ostravě. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 51-63. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B., Štenclová, V. a Kalousková, M. Zátěžové aktivity jako prostředek osobnostního rozvoje. In: J. Sekera. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2016. s. 77-85. ISBN 978-80-7464-895-3.
Richterová, B. Erasmus+ na Slovensku, Katolická Univerzita v Ružomberku. 2015.
Richterová, B. Krádeže ve školách v českém odborném tisku. In: Sociálně posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 1989 a 25 rokov po...: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 2015-04-23 Poprad. Ružomberok: Verbum, 2015. Verbum, 2015. s. 824-833. ISBN 978-80-561-0246-6.
Richterová, B., Slivková, M., Tešnarová, D. a Fešarová, V. Kvalitativní analýza názorů na zátěžové aktivity - dílčí výstupy: -. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Mezinárodní Masarykova konference 2015-12-14 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 998-1007. ISBN 978-80-87952-12-2.
Richterová, B., Takács, O., Pinďáková, J., Slivková, M., Tešnarová, D., Polášková, D. a Fešarová, V. Zátěžové aktivity a léčba drogově závislých. Institute of Developing Politics. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 92-97. ISSN 1805-062X.
Richterová, B., Takács, O., Polášková, D., Slivková, M., Pinďáková, J., Tešnarová, D. a Fešarová, V. Zátěžové aktivity a léčba drogově závislých. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015 2015-05-25 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. MAGNANIMITAS, 2015. s. 1091-1101. ISBN 978-80-87952-04-7.
Richterová, B., Chudý, Š., Neumeister, P. a Buchtová, T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse.. META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 618-633. ISSN 2067-365.
Richterová, B., Chudý, Š., Neumeister, P. a Kučerová, L. Edukace jako sociálně konstuovaná kategorie - proměny teoretického obsahu a struktury edukace v procesu pregraduální přípravy učitelů na UP v Olomouci. In: Konference ČAPV. Olomouc: ČAPV. 2014.
Richterová, B., Chudý, Š., Plischke, J., Kučerová, L. a Neumeister, P. Mapping approaches to describe fragments and constructs training for novice students.. In: ICEEPSY. Kyrenia. 2014.
Richterová, B. "Metod fenomenologičeskogo analiza MCA v pedagogičeskom isledovanii". Obrazovanije i nauka v Rosiji i za rubježom. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 2-10. ISSN 1213-7758.
Richterová, B., Potměšil, M., Chudý, Š. a Plischke, J. Novice Teachers (in the Creating Process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs.. Open Journal of Social Sciences. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 52-57. ISSN 2327-5952.
Richterová, B. Potenciál metody MCA v pedagogickém výzkumu. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. Olomouc: UPOL, 2014. UPOL, 2014. s. 148-160.
Richterová, B. Sociální determinanty krádeží na 2. stupni základní školy se zaměřením na školní a rodinné prostředí. In: Studentské fórum XIV.. Velké Bílovice. 2014.
Richterová, B. Sociální determinanty krádeží na 2. stupni základní školy se zaměřením na školní a rodinné prostředí. In: sborník. Zlín: UTB FHS, 2014. UTB FHS, 2014. s. 95-107. ISBN 978-80-7454-506-1.
Richterová, B. Výzkumné metody v pedagogické praxi. E-pedagogium. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-123. ISSN 1213-7758.
Richterová, B. a Chudý, Š. Některé vybrané ukazatele ve výzkumu disciplíny u učitelů na ZŠ. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 2901-2909. ISBN 978-80-87952-00-9.
Richterová, B. Potenciál metody MCA v pedagogickém výzkumu. In: X. ROČNÍK mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru pedagogika s názvem AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DSP X.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Richterová, B. "Zkušenost" a její využití ve výzkumu rizikového chování žáků.. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 2169-2179. ISBN 978-80-905243-7-8.
Richterová, B. Žilinská univerzita, Fakulta humanitních studií. 2013.
Richterová, B. a Chudý, Š. Možnosti a limity výzkumu školního a rodinného prostředí se zřetelem na rizikové chování žáků.. In: ?Proměny rodiny II, podtitul Ohrožující dítě, ohrožující rodina.. Opava: Slezská Univerzita v Opavě. 2012.
Richterová, B. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice.. 1. vyd. Krnov: Reintegra, 2011. ISBN 978-80-254-9526-1.
Richterová, B. a Orgoníková, L. Různé cesty pomoci. Porovnání teorie a praxe sociální práce s lidmi bez domova.. 1. vyd. Krnov: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, 2008. 72 s. ISBN 978-80-254-1562-7.
Richterová, B., Plesník, V. a Quisová, S. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti.: Praxe a východiska.. 1. vyd. Krnov: Reintegra, 2006. 99 s. ISBN 80-239-7140-9.
Richterová, B., Plesník, V., Faldynová, Z. a Komárková, J. Nový dvanáctiměsíční program Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením zpět do pracovního procesu. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2004. 159 s.


AutorNázev práceTypRok
Franek JanUžití zážitkové pedagogiky v nízkoprahových klubech pro děti a mládež v moravskoslezském kraji.diplomová  
Bernatíková MagdalénaTerapie dobrodružstvím v Terapeutické komunitě Magdalénadiplomová 2018 
Červenková KateřinaAnalýza názorů klientů v terapeutické komunitě na zátěžové aktivitydiplomová 2018 
Janáčková TerezaSociální a osobní faktory vybraných druhů rizikového chování v období adolescencediplomová 2018 
Kretková KateřinaAnalýza názorů klientů ve 3. fázi léčby na zátěžové aktivity v terapeutické komunitědiplomová 2018 
Macháčková ZuzanaTerapie dobrodružstvím v Terapeutické komunitě Fidesdiplomová 2018 
Nováková MartinaAnalýza názorů pracovníků terapeutické komunity na zátěžové aktivitydiplomová 2018 
Srovnal MichalVýzkumy terapie dobrodružstvím - přehledová studiediplomová 2018 
Šlachtová AnnaZměny sebepojetí klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v rámci terapie dobrodružstvímdiplomová 2018 
Banášová KarolínaDlouhodobá nezaměstnanost v mikroregionu Zlatohorskodiplomová 2017 
Jurečka PavelŠkolní kontext delikventního chování žáků 2.stupně základních škol v regionu Rožnov pod Radhoštěmdiplomová 2017 
Kalousková MichaelaAnalýza názorů klientů ve 1. fázi léčby na zátěžové aktivity v terapeutické komunitědiplomová 2017 
Kupka MichalResocializace lidí bez domovadiplomová 2017 
Ondrušková JanaPartnerské vztahy klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládeždiplomová 2017 
Praussová HanaSpecifika rodičů, kteří si volí pro své děti lesní mateřské školydiplomová 2017 
Štenclová VeronikaZátěžové aktivity pohledem klientů 2. fáze léčby v Terapeutické komunitě pro drogově závislé Fides Bílá Vodadiplomová 2017 
Baričák PavelAzylový dům - konečná stanice?diplomová 2016 
Dobeš OndřejHodnocení kvality života seniorů v domácím prostředí a v prostředí Domova pro seniory ve městě Ostravadiplomová 2016 
Fešarová VeronikaZátěžové aktivity v Terapeutické komunitě pro drogově závislé Fides Bílá Voda očima klientů ve 2.fázi léčbydiplomová 2016 
Pinďáková JanaZátěžové aktivity v Terapeutické komunitě pro drogově závislé Fides Bílá Vodadiplomová 2016 
Řeháčková MartinaSpecifika volnočasových aktivit v Kravaříchdiplomová 2016 
Slivková MarkétaZátěžové aktivity v Terapeutické komunitě pro drogově závislé Fides Bílá Voda z pohledu klientů 3. fáze léčbydiplomová 2016 
Tešnarová DenisaAnalýza názorů klientů Terapeutické komunity pro drogově závislé Fides Bílá Voda na zátěžové aktivity v první fázi léčbydiplomová 2016 
Holaňová ZuzanaProblematika osob bez domova se zdravotním postižením a jejich umisťování v pobytových službách na území města Ostravydiplomová 2015 
Kociánová PavlaProtektivní a rizikové faktory adolescentů s rizikovým chovánímdiplomová 2015 
Přikrylová DenisaZkušenosti romské populace při uplatnění na trhu prácediplomová 2015 
Štoudková ZuzanaRodinný kontext delikventního chování u žáků 2. stupně základních škol na Ostravskudiplomová 2015 
Bajgerová JarmilaRizikové chování žáků základní školy v prostředí sociálních sítíbakalářská 2018 
Heinzová VladimíraPřipravenost dětí ze sociálně vyloučených lokalit na školu, v oblasti sociálních dovedností, samostatnosti a soběstačnosti.bakalářská 2018 
Končeková KateřinaMotivace dětí k dlouhodobé činnosti v turistickém oddílebakalářská 2018 
Michálková KateřinaDítě s problémovým chováním z pohledu pedagogů.bakalářská 2018 
Říčný MilanRomské děti v české škole z pohledu jejich rodičů.bakalářská 2018 
Cigánová VeronikaKrádeže na základní škole (z pohledu žáků 8. tříd)bakalářská 2017 
Holešová NikolaPorucha příjmu potravy u adolescentůbakalářská 2017 
Kapounková KláraTypologie MBTI a studium sociální pedagogikybakalářská 2017 
Macošek JakubHodnocení adaptačního kurzubakalářská 2017 
Sláviková KateřinaProblematika kouření na 1. stupni základních školbakalářská 2017 
Sobasová TerezaVolný čas nadané mládeže v Ostravěbakalářská 2017 
Burešová BarboraNázory žáků maturitních ročníků na prosociální chováníbakalářská 2016 
Frolová MonikaDětská právabakalářská 2016 
Kantorová VladěnaKrádeže žáků na 2. stupni základní školy a jejich sociální kontextbakalářská 2016 
Luxová MartinaKrádeže na základní škole (z pohledu učitelů na 2. stupni ZŠ)bakalářská 2016 
Macháčková ZuzanaŠikana na základní škole z úhlu pohledu rodičůbakalářská 2016 
Mihalovicsová HelenaRizikové chování u vysokoškolských studentů v kontextu vybraných sociálně demografických charakteristikbakalářská 2016 
Očadlíková ZuzanaRodinný kontext drogově závislýchbakalářská 2016 
Pařízková GabrielaMatky s dětmi bez domova v Ostravěbakalářská 2016 
Pavlíková LucieSociální kontext poruch příjmu potravy u dospívajících dívekbakalářská 2016 
Ripková TerezaMladé matky v současné společnostibakalářská 2016 
Sladkowská JúliaSpokojenost se střediskem volného časubakalářská 2016 
Sojčáková PetraZáměrné sebepoškozování u žáků na 2. stupni ZŠbakalářská 2016 
Šešulka JanKrádeže na základní škole (z pohledu žáků 9. tříd)bakalářská 2016 
Štefaník JakubKrádeže na základní škole (z pohledu metodiků prevence na ZŠ)bakalářská 2016 
Toflová JanaSpokojenost rodičů s přestupem dítěte na ZŠ Waldorfskoubakalářská 2016 
Boczková MonikaZkušenost s psychickým násilím v rodině u žáků 2.stupně ZŠbakalářská 2015 
Daková DenisaMobing a bossing zaměstanců na pracovišti Policie ČRbakalářská 2015 
Funková IvetaZmapování spolupráce nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se základními školamibakalářská 2015 
Halfarová DagmarŠikana žáků na základní škole očima jejich rodičů.bakalářská 2015 
Janáčková TerezaSpolupráce školy s rodinou a komunitou u dětí s rizikovým chovánímbakalářská 2015 
Kupková MagdalenaHry zaměřené na práci s agresivitou dětí v mateřské školebakalářská 2015 
Nováková MartinaSpolupráce rodiče a třídního učitele žáka s ADHDbakalářská 2015 
Šubová MarcelaUplatnění absolventů rekvalifikací na trhu práce v Ostravě v roce 2012bakalářská 2014 
Vavrečková LenkaSpokojenost seniorů se sociálními službami v organizaci PONTIS Šumperk o.p.s.bakalářská 2014 


Terapie dobrodružstvím jako prostředek resocializace drogově závislých
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza názorů klientů terapeutické komunity pro drogově závislé v Bílé Vodě na účinek zátěžových aktivit
Hlavní řešitelMgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub