Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Radek Krpec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 424, budova SA
funkce:vedoucí KMD
obor činnosti:učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2646
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Barot, T. a Krpec, R. Alternative Approach to Fisher's Exact Test with Application in Pedagogical Research. In: 2nd Computational Methods in Systems and Software 2018: Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing (vol. 859) 2018-09-12 Szczecin, Poland. Cham: Springer, 2019. s. 50-59. ISBN 978-3-030-00210-7.
Krpec, R. Isomorphism as generalization tool (in combinatorics). DIDACTICA MATHEMATICAE. 2016, roč. 2016, č. 38, s. 107-147. ISSN 2353-0960.
Krpec, R. Mathematics Homework: Yes or No?. In: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN16 Proceedings 2016-07-04 Barcelona. Barcelona: IATED academy, 2016. s. 4845-4853. ISBN 978-84-608-8860-4.
Krpec, R. The Extent of Teacher Intervention in the Research Process of the Pupil (s) in Teaching Mathematics. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 2016-08-24 Albena. Bulgaria: STEF92 Technology, 2016. s. 1121-1128. ISBN 978-619-7105-70-4.
Krpec, R. What Effect Has the Ability of the Organization Objects to Solve Combinatorial Tasks. In: ICERI2016 Proceedings 2016-11-14 Seville. Seville, Spain: IATED Academy, 2016. s. 3594-3599. ISBN 978-84-617-5895-1.
Krpec, R. Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method. In: EDULEARN15: EDULEARN15 Proceedings 2015-07-07 Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2015. IATED Academy, 2015. s. 7338-7344. ISBN 978-84-606-8243-1.
Krpec, R. Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2015. 96 s. ISBN 978-80-7464-800-7.
Krpec, R. My Way To Constructivism. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: SGEM2015 Conference Proceedings 2015-08-26 Albena, Bulgaria.. Albena: SGEM, 2015. SGEM, 2015. s. 685-692. ISBN 978-619-7105-45-2.
Krpec, R., Hlavičková, H. a Přibylová, R. Příprava budoucích učitelů 1. stupně v aritmetice na Ostravské univerzitě. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. s. 625-630. ISBN 978-80-555-1237-2.
Krpec, R. The Development of Combinatorial Skills of the Lower Primary School Pupils through Organizing the Sets of Elements. In: Acta Mathematica 17. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. s. 103-108. ISBN 978-80-558-0613-6.

Všechny publikace

Barot, T. a Krpec, R. Alternative Approach to Fisher's Exact Test with Application in Pedagogical Research. In: 2nd Computational Methods in Systems and Software 2018: Computational and Statistical Methods in Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing (vol. 859) 2018-09-12 Szczecin, Poland. Cham: Springer, 2019. s. 50-59. ISBN 978-3-030-00210-7.
Koreňová, L., Barot, T., Krpec, R. a Veress-Bagyi, I. Analysis of Applied Mobile Technologies in University Math Education. In: 11th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN19 Proceedings 2019-07-01 Palma de Mallorca, Spain. Spain: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2019. ISBN 978-84-09-12031-4.
Krpec, R. Arithmetics Taught in 1st to 5th Year of Primary Schools in CR - Comparison of Educational Content at the Selected Primary Schools. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2018 2018-09-26 Albena. Bulgaria: STEF92 Technology, 2018. s. 49-54. ISBN 978-619-7408-56-0.
Krpec, R. a Jirotková, D. Očekávání studentů od praktické složky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. In: Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax 2017-04-26 Tále, Slovensko. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2017. s. 72-75. ISBN 978-80-557-1236-9.
Krpec, R. Practical Component in the Preparation of Future Primary School Teachers From the Point of View of Students. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings 2017-08-24 Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 441-446. ISBN 978-619-7408-21-8.
Krpec, R. Isomorphism as generalization tool (in combinatorics). DIDACTICA MATHEMATICAE. 2016, roč. 2016, č. 38, s. 107-147. ISSN 2353-0960.
Krpec, R. Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky. 2. rozšířené. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016. 120 s. ISBN 978-80-7464-892-2.
Krpec, R. Mathematics Homework: Yes or No?. In: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN16 Proceedings 2016-07-04 Barcelona. Barcelona: IATED academy, 2016. s. 4845-4853. ISBN 978-84-608-8860-4.
Krpec, R. The Extent of Teacher Intervention in the Research Process of the Pupil (s) in Teaching Mathematics. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 2016-08-24 Albena. Bulgaria: STEF92 Technology, 2016. s. 1121-1128. ISBN 978-619-7105-70-4.
Krpec, R. The Factors Influencing the Education Value-added Models. In: ICERI2016 Proceedings 2016-11-14 Seville. Seville, Spain: IATED Academy, 2016. s. 3600-3608. ISBN 978-84-617-5895-1.
Krpec, R. What Effect Has the Ability of the Organization Objects to Solve Combinatorial Tasks. In: ICERI2016 Proceedings 2016-11-14 Seville. Seville, Spain: IATED Academy, 2016. s. 3594-3599. ISBN 978-84-617-5895-1.
Krpec, R. Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method. In: EDULEARN15: EDULEARN15 Proceedings 2015-07-07 Barcelona. Barcelona: IATED Academy, 2015. IATED Academy, 2015. s. 7338-7344. ISBN 978-84-606-8243-1.
Krpec, R. Arytmetyka, geometria i architektura stosowana na tarczy zegara w nauce w szkole podstawowej. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym 4. 1. vyd. Zeszyty Naukowe PWSZ.
Krpec, R. Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2015. 96 s. ISBN 978-80-7464-800-7.
Krpec, R. Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů. STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE. 2015, roč. 14, s. 116-120. ISSN 1336-2232.
Krpec, R. My Way To Constructivism. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: SGEM2015 Conference Proceedings 2015-08-26 Albena, Bulgaria.. Albena: SGEM, 2015. SGEM, 2015. s. 685-692. ISBN 978-619-7105-45-2.
Krpec, R. a Zemanová, R. Absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů oboru. In: Proměny pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. Magnanimitas, 2014. s. 413-417. ISBN 978-80-87952-05-4.
Krpec, R. EDUCATIONAL ATTAINMENT OF PARENTS AS A FACTOR INFLUENCING THE MODEL OF VALUE-ADDED ASSESSMENT. In: Sapere Aude 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. Magnanimitas, 2014. s. 133-139. ISBN 978-80-87952-03-0.
Krpec, R. a Květoň, P. Historie matematiky. 2014.
Kaleja, M., Göbelová, T., Höflerová, E., Krpec, R., Zezulková, E., Rochovská, I., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7464-674-4.
Krpec, R. Mentální schéma organizace prvků u žáků raného školního věku. In: Matematika 6. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 130-134. ISBN 978-80-244-4062-0.
Krpec, R. Metody a techniky pedagogického výzkumu. 2014.
Krpec, R. a Vidlařová, E. Pohled na matematickou komponentu oboru učitelství 1. st. ZŠ očima absolventů Ostravské univerzity a srovnání s univerzitami v ČR. GRANT journal. 2014, roč. 2014, č. 03, s. 48-50. ISSN 1805-062X.
Krpec, R., Hlavičková, H. a Přibylová, R. Příprava budoucích učitelů 1. stupně v aritmetice na Ostravské univerzitě. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. s. 625-630. ISBN 978-80-555-1237-2.
Krpec, R. The Development of Combinatorial Skills of the Lower Primary School Pupils through Organizing the Sets of Elements. In: Acta Mathematica 17. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. s. 103-108. ISBN 978-80-558-0613-6.
Krpec, R. Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí. In: Předškolní a základní vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 191-198. ISBN 978-80-7464-659-1.
Krpec, R. a Hejný, M. Alternativní koncepce výuky aritmetiky v primárním vzdělávání. 2013.
Kaleja, M. a Krpec, R. Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním. Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2013, roč. 2, s. 11-23. ISSN 1338-6670.
Kaleja, M. a Krpec, R. Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. GRANT journal. 2013, č. 2, s. 18-23. ISSN 1805-062X.
Krpec, R. Kvantitativní metody v pedagogickém výzkumu. 2013.
Zemanová, R. a Krpec, R. Lidové umění - inspirace elementární matematiky. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. 1. vyd. Nowy Sacz: Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2013. s. 273-279. ISBN 978-83-63196-46-2.
Kaleja, M. a Krpec, R. Opinions and Attitudes of Roma Pupils on Issues Related to School Education. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2013, roč. 3, č. 3, s. 333-347. ISSN 2156-6992.
Kaleja, M. a Krpec, R. Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. In: Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie.. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013.
Kaleja, M. a Krpec, R. Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání: In: Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie. In: Vol. VIII. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 12-22. ISBN 978-80-905243-6-1.
Krpec, R. Two different metacognitive approaches to solving of one problem. In: International Symposium Elementary Maths Teaching. Praha: Charles University, Faculty of Education. 2013.
Krpec, R. TWO DIFFERENT METACOGNITIVE APPROACHES TO SOLVING OF ONE PROBLEM. In: International Symposium Elementary Mathematics Teaching. Prague: Charles University, Faculty of Education, Prague, 2013. Charles University, Faculty of Education, Prague, 2013. s. 360-361. ISBN 978-80-7290-637-6.
Jirotková, D. a Krpec, R. Vyučování orientované na budování schémat v přípravě učitelů. In: Matematika v primárnej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013. s. 101-106. ISBN 978-80-555-0765-1.
Krpec, R. Hrací kostka jako nástroj k procvičování matematických operací na 1. stupni ZŠ. In: ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, FACULTAS PAEDAGOGICA, MATHEMATICA VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 138-141. ISBN 978-80-244-3048-5.
Malčík, M., Malach, J. a Krpec, R. Shifts in School Ratings Based on Relative Gain of Knowledge. In: Proceedings Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 139-146. ISBN 978-80-7464-135-0.
Krpec, R. Výsledky testování dovedností z matematiky u žáků 3. a 5. tříd ZŠ v ČR. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 272-277. ISBN 978-80-555-0664-7.
Krpec, R. a Zemanová, R. Vývoj zobrazení reálného prostoru v plošném výtvarném umění. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2012. s. 199-208. ISBN 978-83-63196-30-1.
Malach, J., Malčík, M. a Krpec, R. Edukacyjna wartosc dodana a odpowiedzialnosc nauczycieli i szkol. In: Ewaluacja v edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Krakow: gRUPA TOMAMI, 2011. gRUPA TOMAMI, 2011. s. 112-126. ISBN 978-83-60246-87-0.
Krpec, R. Edukacyjna wartość dodana a odpowiedzialność nauczycieli i szkół. In: Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Krakow: PolskieTowarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. 2011.
Krpec, R. a Burda, M. Field of Study as a Factor Influencing the Model of Value-added Assessment. Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 64-76. ISSN 1803-1617.
Krpec, R. a Zemanová, R. Improving Mathematical Competencies in Pre-primary Education by Playing Tabel Games. In: International Conference PRESENTATION of MATHEMAICS '11. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2011.
Krpec, R. a Zemanová, R. Improving mathematical competencies in pre-primary education by playing table games. In: Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS'11. Liberec: Technical university of Liberec, 2011. Technical university of Liberec, 2011. s. 207-213. ISBN 978-80-7372-773-4.
Krpec, R., Ambrozková, D., Kocichová, D. a Nagyová, I. Matematika, informatika a robotika. 2011.
Krpec, R. a Květoň, P. Measuring in Nature. In: Mathematics in Nature. Nowy Sacz: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa. 2011.
Krpec, R. a Květoň, P. Outdoor Measuring. In: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu, 2011. s. 19-26. ISBN 978-83-63196-04-2.
Krpec, R. Paradoxies and Other Motivation Exercises from Probability. Krakow: Pedagogical University of Krakow. 2011.
Krpec, R. Paradoxy v pravděpodobnosti. In: Seminář z matematiky. Olomouc: Univarzita Palackého Olomouc. 2011.
Malčík, M., Malach, J. a Krpec, R. Seeking Relations in Value-Added Assessment Using the Method of Relative Gain of Knowledge. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 435-444. ISBN 978-80-7368-979-7.
Krpec, R. Krakow: Výuková a věděcká činnost. 2010.
Malčík, M. a Krpec, R. Monitoring přidané hodnoty ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji. In: Monitoring přidané hodnoty ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-912-4.
Krpec, R. Některé možnosti zpracování dotazníku ke SPISOVNOSTI V SOUČASNÉ ČESKÉ JAZYKOVÉ SITUACI očima statistika. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě. 2010.
Krpec, R. Některé možnosti zpracování dotazníku ke SPISOVNOSTI V SOUČASNÉ ČESKÉ JAZYKOVÉ SITUACI očima statistika. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta PdF OU, 2010. Pedagogická fakulta PdF OU, 2010. s. 105-111. ISBN 978-80-7368-922-3.
Krpec, R. Proč je důležité uvědomovat si vztah mezi pravděpodobnostmi opačných jevů. In: VIII. Nitrianska matematická konferencia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2010.
Krpec, R. Proč je důležité uvědomovat si vztah mezi pravděpodobnostmi opačných jevů. In: Acta mathematica 13. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2010. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2010. s. 133-137. ISBN 978-80-8094-781-1.
Krpec, R. "ČEŠTINA - JAZYK, KTERÝ NÁS SPOJUJE" OČIMA STATISTIKA ANEB CO VŠECHNO VYČTEME Z DOTAZNÍKU. In: 12. KULATÝ STŮL - KOMUNIKACE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ - SPOJUJÍCÍ I ROZDĚLUJÍCÍ. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009. Pedagogická fakulta OU, 2009. s. 30-36. ISBN 978-80-7368-765-6.
Krpec, R. ?ČEŠTINA - JAZYK, KTERÝ NÁS SPOJUJE? OČIMA STATISTIKA ANEB CO VŠECHNO VYČTEME Z DOTAZNÍKU. In: 12. KULATÝ STŮL - KOMUNIKACE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ - SPOJUJÍCÍ I ROZDĚLUJÍCÍ. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 2009.
Krpec, R. Katowice: Výuková a vědecká činnost. 2009.
Krpec, R. Nitra: Výuková a vědecká činnost. 2009.
Krpec, R. Universita Konastantina Filosofa v Nitře. 2009.
Krpec, R. Uniwersity of Silesia, Katowice. 2009.
Krpec, R. Zkušenosti s výukou pravděpodobnosti studentů učitelství matematiky na PdF OU. In: Acta Matematica. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009. s. 153-158. ISBN 978-80-8094-614-2.
Krpec, R. Zkušenosti s výukou pravděpodobnosti studentů učitelství matematiky na PdF OU. In: VII. nitrianska matematická konferencia. Nitra: UKF Nitra. 2009.
Krpec, R. Některé zkušenosti s výukou kombinatoriky a pravděpodobnosti v rámci dalšího vzdělávání učitelů matematiky na 3. stupni SŠ v Moravskoslezském kraji. In: Zkušenosti s dalším vzděláváním učitelů matematiky. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2008. Pedagogická fakulta OU, 2008. s. 55-59. ISBN 978-80-7368-621-5.
Krpec, R. Some Interesting Exercises of Probability and Statistics. Krakow: Unyversytet pedagogiczny v Krakowie. 2008.
Krpec, R. The Interesting Exercises from probability and Statistics. Krakow: Unyversytet Pedagogiczny v Krakowie. 2008.
Krpec, R. a Libicher, J. Algebra III. Část B: Aritmetika reálných a komplexních čísel. 2007.
Krpec, R. Didaktika matematiky 1. 2007.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 156-165. ISBN 978-80-7394-061-4.
Krpec, R. Lineární algebra. 2007.
Krpec, R. Matematický seminář. 2007.
Krpec, R. Matematika 1. 2007.
Krpec, R. Matematika 2. 2007.
Krpec, R. Matematika 3. 2007.
Krpec, R. Matematika 4. 2007.
Krpec, R. Matematika 5. 2007.
Krpec, R. Základy teorie matic. 2007.
Krpec, R. a Libicher, J. Algebra III - aritmetika přirozených, celých a racionálních čísel. 2006.
Krpec, R., Květoň, P., Vavroš, M. a Kubíčková, M. Didaktika matematiky pro střední školy. 2006.
Krpec, R., Květoň, P., Vavroš, M. a Kubíčková, M. Trénink matematiky pro střední školy. 2006.
Krpec, R. Úvod do teorie pravděpodobnosti. 2006.
Krpec, R. a Libicher, J. Algebra II. 2005.
Krpec, R. Formální úprava textu. 2005.
Krpec, R. Matematika pro učitele primárního vzdělávání - Množiny a výroky. 2004.
Krpec, R. a Libicher, J. Studijní příručka rozšiřujícího studia Matematiky II - Úvod do lineární algebry. 2004.
Krpec, R. Modely diskrétní objektově orientované simulace systémů. 2003.
Krpec, R. A Few Notes to the Theory of Simulation. In: Modelling and simulation of systems: Proceedings of the 35th Spring International Conference 2001-05-09 . Ostrava: MARQ, 2001. MARQ, 2001. s. 33-39. ISBN 80-85988-57-7.
Krpec, R. Clermont-Ferrand: vědecká činnost. 2001.
Křivý, I., Tvrdík, J. a Krpec, R. Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression. COMPUT STAT DATA AN. 2000, roč. 33, s. 277-290. ISSN 0167-9473.
Křivý, I., Tvrdík, J. a Krpec, R. Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression. COMPUT STAT DATA AN. 2000, roč. 33, s. 277-290. ISSN 0167-9473.
Křivý, I., Tvrdík, J. a Krpec, R. Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression. COMPUT STAT DATA AN. 2000, roč. 33, s. 277-290. ISSN 0167-9473.
Krpec, R. Optimalizace nelineárních regresních modelů. In: Moderní matematické metody v inženýrství: Sborník semináře "Moderní matematické metody v inženýrství 1999-06-09 . Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 66-69. ISBN 80-7078-725-2.
Krpec, R. Technická univerzita Graz. 1999.
Konečný, M. a Krpec, R. Elementární základy funkcionální analýzy. 1997.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
MERMAMetody řešení matematických úloh
7DMA1Didaktika matematiky 1
7DMA2Didaktika matematiky 2
7MASOMatematické soutěže a hry
7MEMAMetody řešení matematických úloh
BMTM1Matematika 1
BMTM2Matematika 2
CMTMTMatematika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
KKVMVKlíčové kompetence v matemat. vzdělávání
MD2KVStatistické zpracování dat
MMATAMatematická analýza
MSTASStatistika
MVYSOVýzkum v sociálních vědách
MVYSSVýzkum v soc. vědách - statist. metody
NKKZPKvantit. metody zpracování dat
NKZPVKvantitativní metody zpracování dat
SMPVStatistické metody v pedagogickém výzkum
SNDEMDidaktika elementární matematiky
STNEMStatistika pro nematematiky
ST2DTStatistické zpracování dat
ST2TVStatistika pro pedagogy
SZ2VYStatistické zpracování dat na PC
VPDMZVybrané probl. didak. matem.pro 2.st.ZŠ
WNDEMDidaktika elementární matematiky
2AREMMatematické repetitorium magisterské
2ATULMetody řešení matematických úloh
2ATVVýukový software v matematice
2DMPADidaktická aritmetická prostředí
2HISMHistorie matematiky
2IMA1Didaktika matematiky 1
2IMA2Didaktika matematiky 2
2IMA3Didaktika matematiky 3
2KZPVKvantitativní metody v pedagog. výzkumu
2MASOMatematické soutěže
2MTPDMetody a techniky pedagogického výzkumu
2MTPEMetody a techniky pedagogického výzkumu
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2TUMTTypografická úprava matematického textu
22REMMatematické repetitorium magisterské
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
22TULMetody řešení matematických úloh
22VMMetodologie didakt. výzkumu v matematice
3ANA1Matematická analýza 1
3ANA3Matematická analýza 3
3AREBMatematické repetitorium bakalářské
3ATV1Výukový software v matematice 1
3AVTMAplikace výpočetní techniky v matematice
3IMATHistorie matematiky
3MNZIZáklady výrok. logiky a teorie množin
3PRAVÚvod do teorie pravděpodobnosti
3SAL1Seminář z algebry
3SEMASeminář z matematiky
3SMA1Seminář z matematické analýzy 1
3SMA2Seminář z matematické analýzy 2
3STATMatematická statistika
3SZB3SZZ - Matematika
3TATSStatistický software
3TUMTTypografická úprava matematických textů
3UMVLÚvod do teorie množin a výrokové logiky
3UTPRÚvod do teorie pravděpodobnosti
3VIMACvičení z matematiky
3ZMPVZáklady metod. pedagog. výzkumu
3ZMSTZáklady matematické statistiky
33ATSStatistický software
33GE1Algebra 1 - Lineární algebra
33NZIZáklady výrok. logiky a teorie množin
33RAVÚvod do teorie pravděpodobnosti
33TATMatematická statistika
33TV1Výukový software v matematice 1
5DMX1Didaktika matematiky s praxí 1
5DMX2Didaktika matematiky s praxí 2
5EM1Seminář z matematiky k SZZ
5IDM2Matematika 8 - didaktika aritmetiky
5RIT1Matematika 1 - aritmetika
5RIT2Matematika 2 - aritmetika
5RIT3Matematika 3 - aritmetika s did.
5RIT4Matematika 4 - aritmetika s did.
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SZZMatematika s didaktikou
5VAR1Výběrová aritmetika 1
5VAR2Výběrová aritmetika 2
5VAR3Výběrová aritmetika 3
5VAR4Výběrová aritmetika 4
5VGE2Výběrová geometrie 2
55DA2Matematika 8 - didaktika aritmetiky
55DM2Didaktika matematiky s praxí 2
55EMISeminář z matematiky k SZZ
55IT1Matematika 1 - aritmetika
55IT2Matematika 2 - aritmetika
55IT3Matematika 3 - aritmetika s did.
55IT4Matematika 4 - aritmetika s did.
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZMatematika s didaktikou
6AGE1Analytická geometrie 1
6AGE2Analytická geometrie 2
6AREBMatematické repetitorium bakalářské
6MAN2Matematická analýza 2
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PDVMPráce s dětmi v mat.zam.volnočas. aktiv.
6SAL1Seminář z lineární algebry
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SEMASeminář z matematiky
6SMA1Seminář z matematické analýzy 1
6SZZSZZ - Matematika
6TATSStatistický software
6ZAKMZáklady matematiky
6ZPSTZáklady pravděpodobnosti a statistiky
66MATMatematika
7AREMMatematické repetitorium magisterské
7DMPADidaktická aritmetická prostředí
7HISMHistorie matematiky
7IMA1Didaktika matematiky 1
7IMA2Didaktika matematiky 2
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7STDAStatistické zpracování dat
7SZZSZZ - Matematika s didaktikou
7VTVMVybraná témata výuky matematiky na ZŠ
77TDAStatistické zpracování dat
8DARIDidaktika aritmetiky
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PRA1Průběžná praxe z matematiky 1
8PRA2Průběžná praxe z matematiky 2
8RIT1Aritmetika 1
8RIT2Aritmetika 2
8RIT3Aritmetika 3
8RIT4Aritmetika 4
88ARIDidaktika aritmetiky
88IT1Aritmetika 1
88IT2Aritmetika 2
88IT3Aritmetika 3
88IT4Aritmetika 4
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88RA1Průběžná praxe z matematiky 1
88RA2Průběžná praxe z matematiky 2
9DSPVStatistické metody v pedagog. výzkumu
99SPVStatistické metody v pedagog. výzkumu
ARDAritmetika s didaktikou
DMXDidaktika matematiky s praxí
1ARDDidaktika aritmetiky
1ARZZáklady aritmetiky


AutorNázev práceTypRok
Chytilová KristýnaAktivizující metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Nováček MartinAnalýza řešení státních přijímacích zkoušek z matematikydiplomová 2018 
Podaná AdélaVliv úrovně čtenářské gramotnosti u žáků 1. st. ZŠ na schopnost řešit slovní úlohy v matematicediplomová 2018 
Valková PavlaStudent matematiky v profesní praxi na konci studiadiplomová 2018 
Rabinská DenisaPráce se zlomky ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Slabá KateřinaObjevitelský přístup ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Krupová MonikaDomácí úkoly z matematiky - současné trendydiplomová 2013 
Potiorková KamilaSoučasný stav výuky tématu "Úpravy algebraických lomených výrazů" na ZŠdiplomová 2013 
Glozneková JanaVyužití interaktivní tabule ke zefektivnění výuky matematiky na ZŠdiplomová 2010 
Kaplanová BarboraSrovnání výuky učiva geometrie na ZŠ v ČR a Polskudiplomová 2010 
Pietrowská MarkétaVyužití materiálně-didaktických prostředků ke zefektivnění výuky matematiky na ZŠdiplomová 2010 
Neusserová JanaMatematické soutěže na 2. stupni ZŠdiplomová 2009 
Nováková EliškaSrovnání výuky učiva o soustavách lineárních rovnic na ZŠ v ČR a SRdiplomová 2009 
Kochánková PetraPorovnání zpracování učiva o rovnicích a jejich soustavách v různých současných učebnicích matematiky pro ZŠdiplomová 2008 
Lhotský LuděkSbírka příkladů z "Lineární algebry" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwarudiplomová 2007 
Zdráhala OndřejInteraktivní výukový program z matematiky pro žáky 6. třídy ZŠdiplomová 2007 
Káňa VáclavSbírka příkladů z "Teorie množin" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwaru.diplomová 2006 
Pavela MichalSbírka příkladů z "Matematické statistiky" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwaru.diplomová 2006 
Navrátil DavidSoubor úloh ve studiu učitelství pro 2. stupeň z matematické statistikydiplomová 2005 
Blaschová DenisaSrovnání a analýza úloh matematických soutěží na 2. stupni ZŠ.bakalářská 2014 
Forgač AdamSrovnání a analýza úloh matematických soutěží na 2. stupni ZŠ se zaměřením na korespondenční soutěže.bakalářská 2014 
Orlitová VeronikaSrovnání vybraných matematických počítačových programů a možnosti jejich využití v hodinách matematikybakalářská 2014 
Pavelková VeronikaParadoxy v pravděpodobnostibakalářská 2013 
Presová AnnaProstorová představivost v geometrii na ZŠbakalářská 2013 
Semerová RadkaMatematické rozcvičky pro studenty středních školbakalářská 2013 
Spratková IvetaDiofantické rovnicebakalářská 2013 


Monitoring reflektované absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky
Hlavní řešitelRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Modernizace výuky matematicky orientovaných předmětů vybavením učebny o přenosná PC
Hlavní řešitelRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub