Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tomáš Pískovský

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 597 371 111
597 373 644
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1989 – 1995MUDr., Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno, obor všeobecné lékařství
1985 – 1989Gymnázium, Ostrava–Poruba
1977 – 1985Základní škola, Ostrava–Poruba

Kvalifikace

2013Ph.D., Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
2001Atestace 2. stupně z pediatrie
1998Atestace 1. stupně z pediatrie

Další vzdělávání, kurzy

2016Odborná stáž v oboru dětské revmatologie v centru biologické léčby Pediatrická klinika FN – DN Brno, certifikát
2015Musculosceletal Ultrasound Basic Workshop, use of Power Doppler LF UK Bratislava, certifikát
2015IHC GCP Training for Investigators, Quintiles, FN Ostrava, certifikát
2007English in Medicine I , II , TEP Education, FN Ostrava, certifikát
2007 – 2008Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic, B.I.B.S.,a.s. Brno, FN Ostrava, certifikát
2003Odborná stáž: Nové postupy v diagnostice a léčbě revmatických chorob u dětí, IPVZ Praha, Klinika dětí a dorostu VFN, certifikát
1999Základy pediatrické ultrasonografie – Klinika dětské radiodiagnostiky FN–DN Brno, certifikát
1999Kurz abdominální ultrasonografie, IPDVZ Brno – Nem. u sv. Anny, certifikát
1998Kurz v praktické pediatrii – dětská revmatologie, IPVZ Praha, certifikát

Zaměstnání, praxe

1995 – dosudFN Ostrava, Klinika dětského lékařství
4/2006 – dosudprimář Kliniky dětského lékařství
10/2005 – 3/2006zástupce přednosty Kliniky dětského lékařství pro léčebnou péči
7/1998 – dosudsamostatně pracuji v dětské revmatologické ambulanci
7/1999 – dosudpo kurzu v ultrasonografii provádím UZ vyšetření pro Kliniku dětského lékařství
10/2002 – 9/2005staniční lékař Oddělení větších dětí Kliniky dětského lékařství
8/1995 – 9/2002sekundární lékař, všechna oddělení Kliniky dětského lékařství vč. OPN a JIRP

Odborné zaměření

Pediatrie
Dětská revmatologie
Ultrasonografie v dětském věku

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – dosudodborný asistent – Katedra dětského lékařství a neonatologie, LF OU

Ocenění

2016cena Nejlepší pracovník FN Ostrava v roce 2016 v kategorii Lékař u lůžka

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudčlen zkušební komise MZ ČR pro atestační zkoušky v oboru pediatrie
2016 – dosudčlen akreditační komise MZ ČR pro obor specializačního vzdělávání dětská revmatologie
2015 – dosudčlen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku „Pediatrie“ na LF OU
2014 – dosudčlen redakční rady časopisu Česko–slovenská pediatrie
1997 – dosudČeská revmatologická společnost JEP
1997 – dosudČeská společnost alergologie a klinické imunologie JEP
1996 – dosudČeská pediatrická společnost JEP
1995 – dosudČeská lékařská komora

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Pískovský, T. Vzácné autoimunitní onemocnění.. In: Pediatrie dnes 6: sborník abstraktů 2017 Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice, 2017. s. 27-27. ISBN 978-80-88159-69-8.
Pískovský, T. Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida. In: Pediatrický den Kliniky dětského lékařství FN Ostrava. Ostrava. 2014.
Pískovský, T., Strmeňová, H. a Matušková, V. Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida -kazuistiky. In: XI. setkání českých a slovenských dětských revmatologů. Mikulov. 2014.
Pískovský, T. Juvenilní idiopatická artritida. In: Workshop Kliniky léčebné rehabilitace FN Ostrava. Ostrava. 2014.
Pískovský, T. Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě. In: Beskydské pediatrické dny. Ostravice. 2014.
Pískovský, T. Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě. In: XVII. Lázeňské kardiologické dny v lázních Teplice nad Bečvou. Teplice nad Bečvou. 2014.
Pískovský, T., Hladík, M., Kosňovská, L. a Čermáková, J. Kojenec s nejasnou horečkou. In: Kongres pediatrů a dětských sester. Ostrava. 2014.
Pískovský, T. Myozitidy - léčba a rehabilitace. In: Workshop Kliniky léčebné rehabilitace FN Ostrava. Ostrava. 2014.
Pískovský, T. Postavení glukokortikoidů v léčbě juvenilní idiopatické artritidy. In: XI. celostátní konference Sekundární osteoporóza. Plzeň. 2014.
Pískovský, T. Základy vyšetření. In: Kapitoly z pediatrické propedeutiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 10-23. ISBN 978-80-7464-566-2.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Pískovský, T., Hladík, M., Kosňovská, L., Čermáková, J. a Miklošová, K. Takayasu arteritis in a 10-month-old boy. VASA-J VASCULAR DIS. 2013, roč. 42, s. 134-138. ISSN 0301-1526.
Hladík, M., Pískovský, T., Strmeňová, H. a Zaoral, T. Plazmaferéza při rychle progredující glomerulonefritidě u Henoch-Schonleinovy purpury. Pediatria pre prax. 2011, roč. 12, s. 213-215. ISSN 1336-8168.
Hladík, M., Křivská, V., Čermáková, J., Pískovský, T., Šmehlík, T., Cholevík, D., Mašek, P. a Mitták, M. Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?. Pediatrie pro praxi. 2010, roč. 11, s. 190-192. ISSN 1213-0494.
Pískovský, T. a A Kol., Kawasakiho choroba a její oční příznaky. Lék. Čes.. 2008, s. 162-164.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub