Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Dana Vicherková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 327, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická komunikace, obecná didaktika, didaktika SŠ
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2724
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING AS A FACTOR INFLUENCING A CHOICE OF STUDIES AT VOCATIONAL SCHOOL AND FUTURE CAREER IDEAS OF STUDENTS
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

BLENDED LEARNING IN TEACHERS PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

FACTORS INFLUENCIG THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF FIFTEEN-YEARS-OLD PUPILS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2019, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences
článek v odborném periodiku

Communication strategy in the area of readership of 15-year.old pupils in the Moravian-Silesian Region
Dana Vicherková
Rok: 2018, Grant Journal
článek v odborném periodiku

Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

pracovní vědecko-výzkumná stáž
Dana Vicherková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Achievement Motivation of Engineering High School Students in Relation to the Choice of School and Ideas of Study
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING AS A FACTOR INFLUENCING A CHOICE OF STUDIES AT VOCATIONAL SCHOOL AND FUTURE CAREER IDEAS OF STUDENTS
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Background of the Revision of the Secondary School Engineering Curriculum in the Context of the Society 4.0
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL AND READING LITERACY OF STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Motivation of Czech students of secondary technical schools to study engineering
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020, Ad Alta : journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020
stať ve sborníku

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A VIEW ON THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF THE SELECTED GROUP OF FIFTEEN YEARS OLD UKRAINIAN PUPILS
Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

BLENDED LEARNING IN TEACHERS PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Cut-off Score in Admission Examination by the View of Stakeholders
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019, The European Journal of Social & Behavioural Sciences EJSBS
článek v odborném periodiku

CUT-OFF SCORE IN ADMISSION EXAMINATION BY THE VIEW OF STAKEHOLDERS
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FACTORS INFLUENCIG THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF FIFTEEN-YEARS-OLD PUPILS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Dana Vicherková
Rok: 2019, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences
článek v odborném periodiku

Factors influencing the choice of Czech pupils to study at a secondary
Dana Vicherková
Rok: 2019, GRANT Journal
článek v odborném periodiku

MOTIVATION OF CZECH STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS TO STUDY ENGINEERING
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2019
stať ve sborníku

Narativní analýza jako strategie profesionalizace učitelství
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Opinia nauczycieli czeskich w sprawie koncepcji Jednolitego Egzaminu Wstępnego do szkół średnich w Republice Czeskiej
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora docility studentů akademickými pracovníky ve vybraných zemích
Josef Malach, Milan Chmura, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

PROFESNÍ IDENTIFIKACE A ETIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reflections on the reading strategies of 15-year - old school students in the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic
Dana Vicherková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specific features of e-learning for teachers as speaking examiners in the new concept of the maturita exam in Czechia
Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

THE SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS: THE VIEWS OF THE TEACHERS AND STUDENTS THEMSELVES
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Výuková stáž v Linzi
Dana Vicherková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Výuková stáž v Linzi
Dana Vicherková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Analýza vybraných charakteristik jednotné přijímací zkoušky v kontextu plošného testování
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Communication strategy in the area of readership of 15-year-old pupils in the Moravian-Silesian Region
Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Communication strategy in the area of readership of 15-year.old pupils in the Moravian-Silesian Region
Dana Vicherková
Rok: 2018, Grant Journal
článek v odborném periodiku

Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Maturitní zkouška v očekávání a realitě současnosti
Dana Vicherková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Otázky evaluace výuky na vysokých školách
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Pedagogická komunikace
Dana Vicherková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pohled na úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků v Moravskoslezském kraji
Dana Vicherková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vybrané aktuální vzdělávání učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti v Moravskoslezském kraji
Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Výuková stáž v Linzi
Dana Vicherková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Míra porozumění textu souvisí s úrovní čtenářských strategií čtenáře
Dana Vicherková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Application of Selected Outcomer from PISA and PIAAC Researches to Czech Curriculum and Reading Education
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016, Universal Journal of Educational Research
článek v odborném periodiku

Čtenářská gramotnost, čtenářské kompetence a čtenářské strategie v kontextu současného českého kurikula
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
Rok: 2016, e-PEDAGOGIUM (print)
článek v odborném periodiku

Čtení není žádná nuda. Náměty k rozvíjení gramotnosti a radosti ze čtení.
Dana Vicherková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mentální slovník. Jak rozumíme slovům
Dana Vicherková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reading strategies in pedagogic reality
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016, Grant journal
článek v odborném periodiku

Reading strategies in Pedagogic reality
Dana Vicherková, Štefan Chudý
Rok: 2016
stať ve sborníku

Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci období základního vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Dana Vicherková
Rok: 2016, Jazyk - Literatura - Komunikace
článek v odborném periodiku

Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
Rok: 2016, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Výzkum čtenářských strategií trnavských patnáctiletých žáků
Dana Vicherková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Aktivizační metoda a klima výuky
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Alena Opletalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Can czech fifteen year old pupils apply selected aspects of reading strategies on daily basis?
Dana Vicherková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Inter-Generational Learning and Inter-Generational Reading
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti u dětí (PISA) a dospělých (PIAAC) jako výzva pro učitele i veřejnost
Dana Vicherková, Petra Kaduchová
Rok: 2015, Motus in Verbo
článek v odborném periodiku

pracovní vědecko-výzkumná stáž
Dana Vicherková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice
Dana Vicherková, Štefan Chudý, Petra Kaduchová
Rok: 2015, International e-Journal of Advances in Education (IJAEDU)
článek v odborném periodiku

The Level of Reading Strategies of Pupils at the End of Primary Education
Dana Vicherková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Trnavští patnáctiletí žáci základních škol a víceletých gymnázií jako vzorek výzkumu čtenářských strategií
Dana Vicherková
Rok: 2015, ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS
článek v odborném periodiku

Úskalí čtenářské gramotnosti (průvodce studiem)
Dana Vicherková
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fenomén výchovy na technické škole. In: Učíme nadané žáky II.
Dana Vicherková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Filozofický pohled na čtenářství a výchovu ke čtenářství
Dana Vicherková, Vlasta Řeřichová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In: Aktuální požadavky a psychologie. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013
Dana Vicherková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Úroveň strategií čtenářských dovedností žáků na konci období ZŠ. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X.
Dana Vicherková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kučerová MartaÚčastníci a úskalí jejich komunikace ve výuce odborných předmětů na střední školediplomová 2020 
Kutrová NikolaPřínos didaktických her k rozvoji komunikačních dovedností žáků střední školydiplomová 2020 
Pawlitová LucieFaktory ovlivňující postoje žáků 2. stupně základní školy k výuce českého jazyka a literaturydiplomová 2020 
Chytilová AlenaKomunikace účastníků (projevy učitelů a studentů) ve výchovně vzdělávacím procesudiplomová 2019 
Michalčíková EvaOrganizační formy vyučování z hlediska komunikace na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Mikuš DanielKomunikace účastníků ve výchovně-vzdělávacím procesu v přírodovědných a humanitních předmětechdiplomová 2019 
Obercianová AnetaPřínos didaktických her k rozvoji komunikačních dovedností žáků na 2. stupni ZŠbakalářská 2020 
Cyrkulíková AndreaHodnocení na alternativní a standardní školebakalářská 2019 
Paličková AndreaÚroveň čtenářské gramotnosti jako faktor školní úspěšnosti žákůbakalářská 2019 
Pašková MartinaPravidla komunikace v edukačním procesubakalářská 2019 
Štěpánková PatricieProměny pedagogické komunikace základní školy s žáky a rodičibakalářská 2019 


Faktory ovlivňující úroveň čtenářských strategií žáků středních odborných škol s technickým zaměřením
Hlavní řešitelMgr. Dana Vicherková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
rss
social hub