OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Dana Vicherková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 327, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická komunikace, obecná didaktika, didaktika SŠ
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2720
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Vicherková, D. pracovní vědecko-výzkumná stáž. 2015.

Všechny publikace

Vicherková, D. Míra porozumění textu souvisí s úrovní čtenářských strategií čtenáře. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017: Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, konané 18. - 20. 12. 2017 2017-12-18 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 907-913. ISBN 978-80-87952-22-1.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Application of Selected Outcomer from PISA and PIAAC Researches to Czech Curriculum and Reading Education. Universal Journal of Educational Research. 2016, roč. 2016, č. 4, s. 2002-2010. ISSN 2332-3213.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Čtenářská gramotnost, čtenářské kompetence a čtenářské strategie v kontextu současného českého kurikula. e-PEDAGOGIUM (print). 2016, roč. 2016, č. III, s. 15-24. ISSN 1213-7758.
Vicherková, D. Čtení není žádná nuda. Náměty k rozvíjení gramotnosti a radosti ze čtení.: recenze. 2016.
Vicherková, D. Mentální slovník. Jak rozumíme slovům: recenze. 2016.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Reading strategies in pedagogic reality. Grant journal. 2016, roč. 2016, č. 5, s. 86-89. ISSN 1805-062X.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Reading strategies in Pedagogic reality. In: 6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries: Recenzovaný sborník příspěvků z CER 2016 konference (6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries) konaná 24. ? 27. 10. 2016 2016-10-24 London. London: SCIEMCEE Publishing, 2016. s. 158-160. ISBN 978-0-9935191-3-0.
Vicherková, D. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci období základního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Jazyk - Literatura - Komunikace. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 51-54. ISSN 1805-689X.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In: Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 77-171. ISBN 978-80-244-5061-2.
Vicherková, D. Výzkum čtenářských strategií trnavských patnáctiletých žáků. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2016: QUAERE 2016 Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2016-05-23 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 599-603. ISBN 978-80-87952-15-3.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Opletalová, A. Aktivizační metoda a klima výuky. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu 2015-09-16 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 24-29. ISBN 978-80-261-0521-3.
Vicherková, D. Can czech fifteen year old pupils apply selected aspects of reading strategies on daily basis?. In: Juvenilia Paedagogica 2015: Juvenilia paedagogica 2015. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2015-02-06 Trnava. Trnava: Trnavská univerzita, 2015. s. 165-171. ISBN 978-80-8082-839-4.
Vicherková, D., Opletalová, A. a Chudý, Š. Financial Literacy at Primary Schools in the Czech Republic. In: 4th Biannual Comparative Europian Research Conference (CER 2015): Proceedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference 2015-10-26 London. London: Sciemcee Publishing, 2015. s. 192-195. ISBN 978-0-9928772-8-6.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Kaduchová, P. Inter-Generational Learning and Inter-Generational Reading. In: 4th International Scientific Conference for PhD students of EU countries 2015: Proseedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference 2016-10-26 London. London: Sciemcee Publishing, 2015. s. 200-202. ISBN 978-0-9928772-8-6.
Vicherková, D. a Kaduchová, P. Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti u dětí (PISA) a dospělých (PIAAC) jako výzva pro učitele i veřejnost. Motus in Verbo. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 44-57. ISSN 1339-0392.
Vicherková, D. pracovní vědecko-výzkumná stáž. 2015.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Kaduchová, P. Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice. International e-Journal of Advances in Education (IJAEDU). 2015, roč. 2015, č. 1, s. 175-182. ISSN 2411-1821.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Kaduchová, P. Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice. In: International Conference on Advances in Education and Social Sciences (ADVED 2015): ADVED15 Proceedings 2015-10-12 Istanbul. Istanbul: Ocerint, 2015. s. 61-69. ISBN 978-605-64453-4-7.
Vicherková, D. The Level of Reading Strategies of Pupils at the End of Primary Education. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2015-05-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 967-971. ISBN 978-80-87952-10-8.
Vicherková, D. Trnavští patnáctiletí žáci základních škol a víceletých gymnázií jako vzorek výzkumu čtenářských strategií. ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS. 2015, roč. 2015, č. 19, s. 79-79. ISSN 978-80-8082-934-6.
Vicherková, D. Úskalí čtenářské gramotnosti (průvodce studiem): Studijní text k projektu Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP. 2015.
Vicherková, D., Harits, I. a Chudý, Š. Vicarious Experience by Modeling and Comparing of Children Stories from Czech and Madura Island: Behavior and Moral Perspectives. Creative Education. 2015, roč. 2015, č. 6, s. 683-691. ISSN 2151-4755.
Vicherková, D. Fenomén výchovy na technické škole. In: Učíme nadané žáky II.. In: Učíme nadané žáky II: Učíme nadané žáky II 2014-04-22 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 166-177. ISBN 978-80-7464-533-4.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Filozofický pohled na čtenářství a výchovu ke čtenářství. In: Evropské pedagogické fórum 2014: Evropské pedagogické fórum 2014 2014-11-24 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 350-356. ISBN 978-80-87952-05-4.
Vicherková, D. Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In: Aktuální požadavky a psychologie. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. In: Evropské pedagogické fórum 2013: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013 2013-11-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 165-169. ISBN 978-80-905243-9-2.
Vicherková, D. Úroveň strategií čtenářských dovedností žáků na konci období ZŠ. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X.. In: Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X 2011-11-27 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 128-136. ISBN 978-80-244-4322-5.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub