Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Dana Vicherková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 327, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická komunikace, obecná didaktika, didaktika SŠ
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2724
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Vicherková, D. FACTORS INFLUENCIG THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF FIFTEEN-YEARS-OLD PUPILS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2019, 53(1), s. 420-434. ISSN 2357-1330.
Vicherková, D. Communication strategy in the area of readership of 15-year.old pupils in the Moravian-Silesian Region. Grant Journal. 2018, roč. 2018, 7(1), s. 107-111. ISSN 1805-0638.
Malach, J. a Vicherková, D. Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou. In: XXIV Národní konference diagnostiky vzdělávání: Podpora rozvoje diagnostických kompetencí učitelů 2018-09-27 Katowice. Krakow: GRUPA TOMANI, 2018. s. 265-280. ISBN 978-83-63873-40-0.
Vicherková, D. pracovní vědecko-výzkumná stáž. 2015.

Všechny publikace

Vicherková, D., Malach, J. a Chmura, M. BLENDED LEARNING IN TEACHERS? PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 UTRECHT, THE NETHERLANDS. Utrecht: IADIS Press, 2019. s. 37-44. ISBN 978-989-8533-85-2.
Vicherková, D., Malach, J. a Chmura, M. BLENDED LEARNING IN TEACHERS PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 Utrecht. Utrecht, Netherlands: IADIS Press, 2019. s. 37-44. ISBN 978-989-8533-85-2.
Vicherková, D. FACTORS INFLUENCIG THE LEVEL OF READING STRATEGIES OF FIFTEEN-YEARS-OLD PUPILS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2019, 53(1), s. 420-434. ISSN 2357-1330.
Vicherková, D. Specific features of e-learning for teachers as speaking examiners in the new concept of the maturita exam in Czechia. In: Adult Education 2018 - Transformation in the Era of Digitization and Artificial Intelligence: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v´éře digitalizace a umělé inteligence 2018-12-11 Praha. Praha: Česká andragogická společnost, 2019. s. 419-426. ISBN 978-80-906894-4-2.
Chmura, M., Malach, J. a Vicherková, D. THE SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS: THE VIEWS OF THE TEACHERS AND STUDENTS THEMSELVES. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 Utrecht. UTRECHT, THE NETHERLANDS: IADIS Press, 2019. s. 135-142. ISBN 978-989-8533-85-2.
Malach, J. a Vicherková, D. Analýza vybraných charakteristik jednotné přijímací zkoušky v kontextu plošného testování. In: J. Malach, D. Vicherková. Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 37-52. ISBN 978- 80-7599-025-9.
Malach, J. a Vicherková, D. Analýza vybraných charakteristik jednotné přijímací zkoušky v kontextu plošného testování. In: Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 37-52. ISBN 978-80-7599-025-9.
Vicherková, D. Communication strategy in the area of readership of 15-year-old pupils in the Moravian-Silesian Region. In: Mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 2018-06-27 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 1087-1094. ISBN 978-80-87952-26-9.
Vicherková, D. Communication strategy in the area of readership of 15-year.old pupils in the Moravian-Silesian Region. Grant Journal. 2018, roč. 2018, 7(1), s. 107-111. ISSN 1805-0638.
Malach, J., Vicherková, D. a Chmura, M. Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. 2018.
Vicherková, D. Maturitní zkouška v očekávání a realitě současnosti. In: Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2018. s. 23-36. ISBN 978-80-7599-025-9.
Malach, J. a Vicherková, D. Otázky evaluace výuky na vysokých školách. 2018.
Vicherková, D. Pedagogická komunikace. 2018.
Vicherková, D. Pohled na úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2018. 190 s. ISBN ISBN 978-80-7599-045-7.
Malach, J. a Vicherková, D. Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou. In: XXIV Národní konference diagnostiky vzdělávání: Podpora rozvoje diagnostických kompetencí učitelů 2018-09-27 Katowice. Krakow: GRUPA TOMANI, 2018. s. 265-280. ISBN 978-83-63873-40-0.
Vicherková, D. Vybrané aktuální vzdělávání učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti v Moravskoslezském kraji. In: Konference České pedagogické společnosti 2018: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství 2018-03-15 Opava.
Vicherková, D. Výuková stáž v Linzi: Private Pedagogische Hochschule der Diozese Linz. 2018.
Vicherková, D. Míra porozumění textu souvisí s úrovní čtenářských strategií čtenáře. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017: Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, konané 18. - 20. 12. 2017 2017-12-18 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 907-913. ISBN 978-80-87952-22-1.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Application of Selected Outcomer from PISA and PIAAC Researches to Czech Curriculum and Reading Education. Universal Journal of Educational Research. 2016, roč. 2016, č. 4, s. 2002-2010. ISSN 2332-3213.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Čtenářská gramotnost, čtenářské kompetence a čtenářské strategie v kontextu současného českého kurikula. e-PEDAGOGIUM (print). 2016, roč. 2016, č. III, s. 15-24. ISSN 1213-7758.
Vicherková, D. Čtení není žádná nuda. Náměty k rozvíjení gramotnosti a radosti ze čtení.: recenze. 2016.
Vicherková, D. Mentální slovník. Jak rozumíme slovům: recenze. 2016.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Reading strategies in pedagogic reality. Grant journal. 2016, roč. 2016, č. 5, s. 86-89. ISSN 1805-062X.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Reading strategies in Pedagogic reality. In: 6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries: Recenzovaný sborník příspěvků z CER 2016 konference (6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries) konaná 24. ? 27. 10. 2016 2016-10-24 London. London: SCIEMCEE Publishing, 2016. s. 158-160. ISBN 978-0-9935191-3-0.
Vicherková, D. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci období základního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Jazyk - Literatura - Komunikace. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 51-54. ISSN 1805-689X.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In: Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 77-171. ISBN 978-80-244-5061-2.
Vicherková, D. Výzkum čtenářských strategií trnavských patnáctiletých žáků. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2016: QUAERE 2016 Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2016-05-23 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 599-603. ISBN 978-80-87952-15-3.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Opletalová, A. Aktivizační metoda a klima výuky. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu 2015-09-16 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 24-29. ISBN 978-80-261-0521-3.
Vicherková, D. Can czech fifteen year old pupils apply selected aspects of reading strategies on daily basis?. In: Juvenilia Paedagogica 2015: Juvenilia paedagogica 2015. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov 2015-02-06 Trnava. Trnava: Trnavská univerzita, 2015. s. 165-171. ISBN 978-80-8082-839-4.
Vicherková, D., Opletalová, A. a Chudý, Š. Financial Literacy at Primary Schools in the Czech Republic. In: 4th Biannual Comparative Europian Research Conference (CER 2015): Proceedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference 2015-10-26 London. London: Sciemcee Publishing, 2015. s. 192-195. ISBN 978-0-9928772-8-6.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Kaduchová, P. Inter-Generational Learning and Inter-Generational Reading. In: 4th International Scientific Conference for PhD students of EU countries 2015: Proseedings/Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference 2016-10-26 London. London: Sciemcee Publishing, 2015. s. 200-202. ISBN 978-0-9928772-8-6.
Vicherková, D. a Kaduchová, P. Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti u dětí (PISA) a dospělých (PIAAC) jako výzva pro učitele i veřejnost. Motus in Verbo. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 44-57. ISSN 1339-0392.
Vicherková, D. pracovní vědecko-výzkumná stáž. 2015.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Kaduchová, P. Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice. In: International Conference on Advances in Education and Social Sciences (ADVED 2015): ADVED15 Proceedings 2015-10-12 Istanbul. Istanbul: Ocerint, 2015. s. 61-69. ISBN 978-605-64453-4-7.
Vicherková, D., Chudý, Š. a Kaduchová, P. Readers Ways by Connecting Outcomes of PISA and PIAAC Research and Today?s Czech School Practice. International e-Journal of Advances in Education (IJAEDU). 2015, roč. 2015, č. 1, s. 175-182. ISSN 2411-1821.
Vicherková, D. The Level of Reading Strategies of Pupils at the End of Primary Education. In: QUAERE 2015: QUAERE 2015. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů 2015-05-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 967-971. ISBN 978-80-87952-10-8.
Vicherková, D. Trnavští patnáctiletí žáci základních škol a víceletých gymnázií jako vzorek výzkumu čtenářských strategií. ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS. 2015, roč. 2015, č. 19, s. 79-79. ISSN 978-80-8082-934-6.
Vicherková, D. Úskalí čtenářské gramotnosti (průvodce studiem): Studijní text k projektu Propojení teoretické a praktické přípravy budoucích pedagogických pracovníků na UP. 2015.
Vicherková, D., Harits, I. a Chudý, Š. Vicarious Experience by Modeling and Comparing of Children Stories from Czech and Madura Island: Behavior and Moral Perspectives. Creative Education. 2015, roč. 2015, č. 6, s. 683-691. ISSN 2151-4755.
Vicherková, D. Fenomén výchovy na technické škole. In: Učíme nadané žáky II.. In: Učíme nadané žáky II: Učíme nadané žáky II 2014-04-22 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 166-177. ISBN 978-80-7464-533-4.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Filozofický pohled na čtenářství a výchovu ke čtenářství. In: Evropské pedagogické fórum 2014: Evropské pedagogické fórum 2014 2014-11-24 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 350-356. ISBN 978-80-87952-05-4.
Vicherková, D. Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In: Aktuální požadavky a psychologie. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. In: Evropské pedagogické fórum 2013: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013 2013-11-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 165-169. ISBN 978-80-905243-9-2.
Vicherková, D. Úroveň strategií čtenářských dovedností žáků na konci období ZŠ. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X.. In: Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X 2011-11-27 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 128-136. ISBN 978-80-244-4322-5.


AutorNázev práceTypRok
Chytilová AlenaKomunikace účastníků (projevy učitelů a studentů) ve výchovně vzdělávacím procesudiplomová 2019 
Michalčíková EvaOrganizační formy vyučování z hlediska komunikace na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Mikuš DanielKomunikace účastníků ve výchovně-vzdělávacím procesu v přírodovědných a humanitních předmětechdiplomová 2019 
Cyrkulíková AndreaHodnocení na alternativní a standardní školebakalářská 2019 
Paličková AndreaÚroveň čtenářské gramotnosti jako faktor školní úspěšnosti žákůbakalářská 2019 
Pašková MartinaPravidla komunikace v edukačním procesubakalářská 2019 
Štěpánková PatricieProměny pedagogické komunikace základní školy s žáky a rodičibakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub