Fakultní směry výzkumu

Prioritní směry výzkumu na PdF

 1. Lidský pohyb a zdraví
  garant: prof. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

 2. Edukační média
  garantka: doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

 3. Čeština v edukaci
  garantka: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.

 4. Hudebněhistoriografické, hudebněpedagogické a teoreticko-estetické sondy do hudební kultury a regionálních subkultur
  garanti: doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020