Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Hana Novohradská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Novohradská
místnost, podlaží, budova: SA 527, budova SA
funkce:
obor činnosti:oftalmopedie, speciálně pedagogická diagnostika, integrativní aspekty speciální pedagogiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2729
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kilduff, D. a Novohradská, H. Základy oftalmopedie. 2017.
Janků, K. a Novohradská, H. Evaluace realizovaných profesních stáží studentů se SVP na OU v Ostravě a možná doporučení. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. s. 75-87. ISBN 978-80-7464-660-7.
Janků, K. a Novohradská, H. Metodické doporučení k realizaci stáže pro studenty se specifickými potřeba: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2014.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Novohradská, H. Možnosti rozvoje sociálních kompetencí zrakově postižených v rámci kurikulárních dokumentů. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Novohradská, H. Možnosti rozvoje sociálních kompetencí zrakově postižených v rámci kurikulárních dokumentů: in Franiok, P. - Kovářová, R. (eds.). In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 147-159. ISBN 978-80-7464-232-6.
Zezulková, E., Novohradská, H., Kovářová, R. a Kaleja, M. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. 2013.
Novohradská, H. Vybrané kapitoly z oftalmopedie. 2013.
Zezulková, E., Kaleja, M., Kovářová, R. a Novohradská, H. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Novohradská, H. a Janková, E. Realizace rehabilitačních služeb pro osoby se zrakovým postižením. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 120-132. ISBN 978-80-7368-942-1.
Novohradská, H. a Janková, E. Realizace rehabilitačních služeb pro osoby se zrakovým postižením. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 78-84. ISBN 978-80-7464-023-0.
Novohradská, H. a Janková, E. Realizace rehabilitačních služeb pro osoby se zrakovým postižením. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Novohradská, H. Zrakově postižený žák a hudební vzdělávání. In: Seminář ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Čeladná: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Novohradská, H. Integrace zrakově postižených a oblasti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě. In: Hodnocení úspěšnosti procesu integrace v polsko-českém pohraničí. s. 137-142.
Novohradská, H. Integrace zrakově postižených a oblsti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě. In: Hodnocení śpěšnosti procesu integrace v posko-českém pohraničí. Racibórz, Opava. 2009.
Novohradská, H. Speciálně pedagogická intervence a oblasti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské university v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské university v Ostravě, 2009. s. 162-167. ISBN 978-80-7368-654-3.
Novohradská, H. Speciálně pedagogická intervence a oblasti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: OU Ostrava. 2009.
Novohradská, H. Vybrané kapitoly z oftalmopedie. 2009.
Novohradská, H. Úloha speciálně pedagogické diagnostiky zrakově postižených. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 150-154. ISBN 978-80-7368-287-7.
Novohradská, H. Úloha speciálně pedagogické diagnostiky zrakově postižených. In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: OU Ostrava. 2007.
Novohradská, H. Specifika edukace u žáků se zrakovým postižením. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. první. vyd. s. 57-69.


AutorNázev práceTypRok
Kaňuščáková PetraVnímání osob se zrakovým postižením ve společnostidiplomová 2018 
Vávrová KristýnaTerciární vzdělávání studentů se zrakovým postiženímdiplomová 2018 
Jarkovská HanaAnalýza architektonických bariér budov Ostravské univerzity v Ostravědiplomová 2016 
Twardziková RomanaUplatnění absolventů se zdravotním postižením OU v Ostravě na trhu prácediplomová 2015 
Chomová LenkaZaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen při jejich začleňování na trhu prácediplomová 2014 
Demběcová DagmarRole asistenta pedagoga v edukačním procesu žáka se zrakovým postiženímdiplomová 2014 
Hůrková KamilaMožnosti vzdělávání zrakově postižených žáků v základních školách a školách pro zrakově postižené (komparace)diplomová 2014 
Koběrská DagmarHudební vzdělávání zrakově postiženýchdiplomová 2014 
Špitálská SoňaSociální integrace osob se zrakovým postižením v rámci volnočasových aktivitdiplomová 2014 
Tkáčová VeronikaIntegrace osob se získaným zrakovým postižením do společnostidiplomová 2014 
Kocichová HanaVzdělávání žáka se zrakovým postižením v základní škole s podporou sociálního systému.diplomová 2013 
Benatzká PavlaSport a volný čas zrakově postižených v opavském regionudiplomová 2012 
Sikorová ZuzanaSpecifika profesní přípravy a možnosti pracovního uplatnění zrakově postižených osob (ve vybraném regionu)diplomová 2012 
Šedivá MarikaVyužití metod reedukace a kompenzace ve vzdělávacím procesu u žáků se zrakovým postiženímdiplomová 2012 
Chobotová ŠárkaVýtvarný projev zrakově postižených dětí v předškolním věkudiplomová 2011 
Fójciková TerezaVyužití kompenzačních pomůcek při výuce žáků se zrakovým postiženímdiplomová 2011 
Olšarová JaromíraIntegrace nevidomých do běžné třídy základní školydiplomová 2011 
Blaškeová AndreaSpecifika vývoje osobnosti zrakově postiženýchdiplomová 2010 
Morbitzer JakubSportovní aktivity zrakově postiženýchdiplomová 2010 
Resslerová AnnaProblematika integrace zrakově postižených na středních školáchdiplomová 2010 
Řezníčková PetraŠkolní zralost dětí s vadami zrakudiplomová 2010 
Šindelová JanaŠkolní úspěšnost žáků se zrakovým postiženímdiplomová 2010 
Procházková VeronikaPoradenská zařízení v procesu školní integrace a edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2009 
Krejčová KateřinaHistorie péče o zrakově postiženédiplomová 2008 
Boháčová MarkétaIntegrace zrakově postižených do společnostidiplomová 2006 
Huštan RadekStruktura podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením na střední školebakalářská 2019 
Klimková EvaAsistent pedagoga v systému předškolního vzděláváníbakalářská 2019 
Konečná VendulaMožnosti využití kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postiženímbakalářská 2019 
Obšilová KateřinaSystém předškolní přípravy dítěte se zrakovým postižením na vstup do základní školybakalářská 2019 
Bubelová TerezaPodpůrná opatření v systému předškolního vzdělávání pro děti se zrakovým postiženímbakalářská 2018 
Grulichová RomanaSpecifika poruch binokulárního vidění a jejich důsledkybakalářská 2018 
Juráňová JanaMožnosti rozvoje zrakového vnímání u dětí s více vadamibakalářská 2018 
Pavelková MarieHra a hračka jako prostředek rozvoje dítěte se zrakovým postiženímbakalářská 2018 
Povalová TerezaSociální a školský poradenský systém v průběhu života osob se zrakovým postiženímbakalářská 2018 
Ježíšková NikolSystém výuky hudebních aktivit žáků se zrakovým postiženímbakalářská 2017 
Nováčková VeronikaMoravská Ostrava a osoby se zrakovým postižením: studie přístupnosti vybraných budovbakalářská 2017 
Rišková NikolaMožnosti vzdělávání dětí se zdravotním postižením v mateřské školebakalářská 2017 
Szurmanová SimonaRozvoj hmatového vnímání dítěte s vrozenou nevidomostíbakalářská 2017 
Vašinová IvanaSpecifika sportovních aktivit osob se zrakovým postiženímbakalářská 2017 
Dulanská MartinaMetodický materiál k rozvoji vizumotorické koordinace dětí se zrakovým postiženímbakalářská 2016 
Fardová TerezaRole neziskových organizací v životě seniorů se zrakovým postižením.bakalářská 2016 
Holaňová ŠárkaVliv speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrakovým postiženímbakalářská 2016 
Jeřábková AndreaIntegrace dítěte s více vadami do běžné mateřské školybakalářská 2016 
Lašáková YvonaRole asistenta pedagoga ve výuce s dětmi s poruchou autistického spektrabakalářská 2016 
Slaninová KateřinaDidaktický materiál k rozvoji motoriky pro děti se zrakovým postiženímbakalářská 2016 
Süssová GabrielaKvalita života osob se zrakovým postiženímbakalářská 2016 
Šerá PetraReedukace zraku u dětí s poruchou binokulárního vidění v běžné MŠbakalářská 2016 
Škvárová JiřinaFaktory úspěšnosti integrace dětí a žáků se zrakovým postiženímbakalářská 2016 
Šrámková MartinaVyužití informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se zrakovým postiženímbakalářská 2016 
Trnková MonikaMožnosti pracovního uplatnění osob se zrakovým postiženímbakalářská 2016 
Foldynová ŠárkaVzdělávání dětí se zrakovým postižením v běžné mateřské školebakalářská 2015 
Novák JiříAnalýza podmínek ke studiu na OU v Ostravě pro studenty se SVPbakalářská 2015 
Šindlářová TáňaVýznam spolupráce rodiny zrakově postiženého žáka a školybakalářská 2015 
Vávrová KristýnaKompenzační pomůcky v edukaci dětí se zrakovým postiženímbakalářská 2015 
Žůrková AndreaVýukový materiál pro rozvoj smyslů zrakově postižených dětíbakalářská 2015 
Kačmarčíková IvanaSpecifika výtvarného projevu zrakově postiženého žákabakalářská 2014 
Kamasová KateřinaSociální integrace žáka se zrakovým postižením do běžné ZŠbakalářská 2014 
Stárková IvaVliv prostředí na sociální integraci osob s těžkým zrakovým postiženímbakalářská 2014 
Chrostková EvaMožnosti volnočasových aktivit osob se zrakovým postižením v Ostravě.bakalářská 2013 
Kameníčková JanaPostoje studentů středních škol k integraci zrakově postižených studentůbakalářská 2013 
Klotzmannová SabinaAnalýza poskytovaných služeb a podpory zrakově postiženýchbakalářská 2013 
Kudělková EvaAnalýza služeb pro děti se zrakovým postižením a více vadamibakalářská 2013 
Nawratová MartinaPředškolní příprava zrakově postižených dětíbakalářská 2013 
Przeczková RútVyužití terapeutických metod při edukaci žáků se zrakovým postižením v prostředí základní školy speciálníbakalářská 2013 
Strháková ZuzanaMetodický materiál k rozvoji zrakových funkcí dětí předškolního věkubakalářská 2013 
Janková EditaRozvoj kompenzačních smyslů osob se zrakovým postižením.bakalářská 2012 
Novotná JanaPosilování pracovních kompetencí zrakově postižených žákůbakalářská 2012 
Slováková PavlínaUplatňování speciálně pedagogických nápravných metod při výchově zrakově postiženého dítětebakalářská 2012 
Špitálská SoňaPostoje a přístupy pedagogů k integraci zrakově postižených žáků školního věkubakalářská 2012 
Uhrová AnnaRozvoj sociálních kompetencí zrakově postižených žákůbakalářská 2012 
Koběrská DagmarHudební aktivity zrakově postiženýchbakalářská 2011 
Martincová JanaReedukace zraku dětí s poruchou binokulárního viděníbakalářská 2011 
Rostočilová ŠárkaVýcvik kompenzačních smyslů u dětí se zrakovým postiženímbakalářská 2011 
Teličková MarkétaMožnosti rozvoje zrakových funkcí u dětí se zrakovým postižením a více vadamibakalářská 2011 
Chropovská BarbaraRodina a výchova dítěte se zrakovým postiženímbakalářská 2010 
Ďuríšková LenkaUplatnění speciálních metod při výchově dětí se zrakovým postiženímbakalářská 2010 
Grygerková BarboraPodmínky vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením v mateřské školebakalářská 2010 
Hrubá MichaelaVliv zrakového postižení na psychický a senzomotorický vývoj jedincebakalářská 2010 
Sikorová ZuzanaVliv zrakového postižení na pohybový vývoj dítětebakalářská 2010 
Tvrdá VeronikaSpecifika výchovy zrakově postižených dětíbakalářská 2010 
Heclová JanaMetody reedukace zrakového vnímání dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Kajzarová DanaVyužití alternativních metod při práci s žáky s více vadamibakalářská 2009 
Konečná HanaVýchova dítěte s těžkým zrakovým (zdravotním) postižením v rodiněbakalářská 2009 
Slamiaková JanaReedukace zrakového vnímání tupozrakých a šilhavých dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Bilíková IrenaReedukace zrakového vnímání u žáků s více vadamibakalářská 2008 
Fójciková TerezaKompenzační pomůcky pro zrakově postiženébakalářská 2008 
Folková AliceVliv hry na vývoj zrakově postiženého dítětebakalářská 2008 
Morbitzer JakubTělovýchova pro zrakově postiženébakalářská 2008 
Resslerová AnnaVýchova a vzdělávání zrakově postižených dětí v raném věkubakalářská 2008 
Šedivá MarikaMetody zrakové stimulace, rozvoje hmatu, sluchu a čichu u dětí s různým stupněm zrakového postiženíbakalářská 2008 
Škorpíková DanaNáprava poruch binokulárního viděníbakalářská 2008 
Šmídová BlankaVýtvarné aktivity zrakově postiženýchbakalářská 2008 
Urbanová AlenaReedukace zrakového vnímání u dětí předškolního věkubakalářská 2008 
Vrátná JanaZrakové vnímání u dětí s více vadamibakalářská 2008 
Juráková SimonaSociální rehabilitace a plán rozvoje sociálních služeb osob se zdravotním postiženímbakalářská 2007 
Mitrychová LenkaEdukace a integrace žáků se zrakovým postiženímbakalářská 2007 
Stuchlá VěraEdukace a integrace žáků se zrakovým postiženímbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub