Úřední deska

Obhajoba disertační práce – Mgr. Patrik Klofáč

Obhajoba disertační práce v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání realizovaného na 4 pedagogických fakultách českých univerzit.
Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB