Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Slavomíra Klimszová

Slavomíra Klimszová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 120, budova SA
funkce:vedoucí KAD
obor činnosti:anglický jazyk, didaktika anglického jazyka, katedrový koordinátor programu Erasmus+
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2700
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Elementary Science Experiments
Michaela Trnová, Slavomíra Klimszová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora metody CLIL na základních a středních školách
Michaela Trnová, Slavomíra Klimszová, Jitka Tůmová, Alena Havlíková, Petra Lexová, Petra Vallin, Martina Černá, Eva Píšová, Veronika Sováková ... další autoři
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Four Elements - Elementary Science Experiments
Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Tartu
Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Spoluúčast na projektu: Podpora rozvoje digitální gramotnosti
Slavomíra Klimszová
Rok: 2020
ostatní

Elementary Science Experiments
Michaela Trnová, Slavomíra Klimszová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora metody CLIL na základních a středních školách
Michaela Trnová, Slavomíra Klimszová, Jitka Tůmová, Alena Havlíková, Petra Lexová, Petra Vallin, Martina Černá, Eva Píšová, Veronika Sováková ... další autoři
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Four Elements - Elementary Science Experiments
Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Tartu
Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2019
působení v zahraničí

CLIL a scaffolding v primárnom vzdelávaní - videoštúdia
Slavomíra Klimszová
Rok: 2018, CASALC Review
článek v odborném periodiku

English Language Course 1
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English Language Course 2
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

CLIL and Young Learners
Slavomíra Klimszová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Teaching in Primary School
Slavomíra Klimszová, Ivona Cindlerová, Michaela Trnová
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řešitel projektu IRP2016 Inovace studijních předmětů v rámci výuky anglického jazyka pro studenty oboru Učitelství pro I.stupeň ZŠ
Slavomíra Klimszová
Rok: 2016
ostatní

The Role of Phonetics in Primary School
Slavomíra Klimszová, Ivona Cindlerová, Michaela Trnová
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

CLIL and scaffolding in primary education
Slavomíra Klimszová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CLIL and scaffolding in primary education in the Czech republic
Slavomíra Klimszová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesna University
Slavomíra Klimszová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie v primárnom vzdelávaní
Slavomíra Klimszová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CLIL v primárnom vzdelávaní
Slavomíra Klimszová
Rok: 2014, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Akronym: CYKO)
Slavomíra Klimszová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TOBB University, Ankara
Slavomíra Klimszová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Anglicko-český/česko-anglický slovník odoborných pojmů z oblasti společenskovědných věd.
Slavomíra Klimszová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Participace na projektu I-I-I.
Slavomíra Klimszová
Rok: 2013
ostatní

Prehľadová štúdia výskumov CLIL v primárnom vzdelávaní
Slavomíra Klimszová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prehľadová štúdia výskumov CLIL v primárnom vzdelávaní
Slavomíra Klimszová, Slavomíra Klimszová
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Universita degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione
Slavomíra Klimszová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Czech History in Historical Consciousness of Students and History Teachers -Empirical Research.
Slavomíra Klimszová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Empirical Research on Historical Consciousness in History Didactics, Its Possibilities and Perspectives.
Slavomíra Klimszová
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

The Community System in Re-Socialization Institutions for Adolescents
Slavomíra Klimszová
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ACLILContent and Language Integrated Learning
ADAJDidaktika AJ v preprimárním vzdělávání
ANGL1Anglický jazyk 1
ANG1KAnglický jazyk 1
ANG1PAnglický jazyk 1
ANG2KAnglický jazyk 2
ANG2PAnglický jazyk 2
ANG3KAnglický jazyk 3
ANG3PAnglický jazyk 3
ANG4PAnglický jazyk 4
ANG5PAnglický jazyk 5
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AECAcademic English Course
E-GECGeneral English Course
E-TE1Teaching English as a Foreign Language 1
E-TE2Teaching English as a Foreign Language 2
MANG2Základy angličtiny 2
NDAJDidaktika AJ v preprim. vzděl. učitelů
YAN11Základy angličtiny 1
YAN21Základy angličtiny 2
ZANG1Anglický jazyk 1
1AJ1NAnglický akademický jazyk 1N
1AJ2NAnglický akademický jazyk 2N
1CONTContent and language integrated learning
1IMOBMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
1ZIMOMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
11AJ1Anglický akademický jazyk 1N
11AJ2Anglický akademický jazyk 2N
11IMOMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
4ANG1Anglický jazyk 1
4ANG2Anglický jazyk 2
4ENG1Anglický jazyk 1
4ICLIContent and language integrated learning
4IMOBMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
4ZAN1Anglický jazyk 1
4ZAN2Anglický jazyk 2
4ZA1NAnglický akademický jazyk 1N
4ZA2NAnglický akademický jazyk 2N
4ZIMOMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
44AN1Anglický jazyk 1
44AN2Anglický jazyk 2
44MOBMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
44NG1Anglický jazyk 1
44ZA1Anglický jazyk 1
44ZA2Anglický jazyk 2
44ZE1Anglický akademický jazyk 1N
44ZE2Anglický akademický jazyk 2N
44ZMBMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
44ZMOMobilita: zahraniční studijní pobyt/stáž
5AJL1Anglický jazyk a literatura 1
5AJL2Anglický jazyk a literatura 2
5AJL3Anglický jazyk a literatura 3
5AJL4Anglický jazyk a literatura 4
5AJL5Anglický jazyk a literatura 5
5ANG1Anglický jazyk a literatura 1
5ANG2Anglický jazyk a literatura 2
5DD1Didaktika angličtiny 1
5DD2Didaktika angličtiny 2
5DIA1Didaktika angličtiny 1
5DIA2Didaktika angličtiny 2
5FFAFonetika a fonologie angličtiny
5FOA1Fonetika a fonologie angličtiny 1
5FOA2Fonetika a fonologie angličtiny 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
55AJ1Anglický jazyk a literatura 1
55AJ2Anglický jazyk a literatura 2
55AJ3Anglický jazyk a literatura 3
55AJ4Anglický jazyk a literatura 4
55AJ5Anglický jazyk a literatura 5
55AN1Anglický jazyk a literatura 1
55AN2Anglický jazyk a literatura 2
55DA1Didaktika angličtiny 1
55DA2Didaktika angličtiny 2
55DD1Didaktika angličtiny 1
55DD2Didaktika angličtiny 2
55FFAFonetika a fonologie angličtiny
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BAN1Anglický jazyk 1
6BAN2Anglický jazyk 2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6PKONAnglická konverzace
6PPJ2Praktický jazyk 2
6PPJ3Praktický jazyk 3
6PPJ4Praktický jazyk 4
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66AJ1Anglický jazyk 1
66AJ2Anglický jazyk 2
66AN1Anglický jazyk 1
66AN2Anglický jazyk 2
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ADAJDidaktika Aj v preprimárním vzdělávání
7PCLIObsahově a jazykově integr. vyuč. (CLIL)
7PDI1Didaktika anglického jazyka 1
7PDI2Didaktika anglického jazyka 2
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
77DAJDidaktika Aj v preprimárním vzdělávání
77SKPSeminář k diplomové práci
8ANG1Anglický jazyk a literatura 1
8ANG2Anglický jazyk a literatura 2
8CLILCLIL v primárním vzdělávání
8DDA1Didaktika angličtiny 1
8DDA2Didaktika angličtiny 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FFAJFonetika a fonologie angličtiny
88DA1Didaktika angličtiny 1
88DA2Didaktika angličtiny 2
88FAJFonetika a fonologie angličtiny
88LILCLIL v primárním vzdělávání
88NG1Anglický jazyk a literatura 1
88NG2Anglický jazyk a literatura 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
BLOKBlokace místnosti
AJSZ1Výuka slovní zásoby 1
AJSZ2Výuka slovní zásoby 2
AJSZ3Výuka slovní zásoby 3
AJTZ2Testování a zkoušení 2
AJTZ3Testování a zkoušení 3
AJZZCZZk celkové hodnocení
AJZZMZZk Metodické postupy
AJZZTZZk Jazykový test
AJZZUZZk Ústní zkouška
CDAJ1Didaktika AJ I
CDAJ2Didaktika AJ II
CDAJ3Didaktika AJ III
CDAJ4Didaktika AJ IV


AutorNázev práceTypRok
Jabůrková TerezaChyba jako součást výchovně-vzdělávacího procesu při osvojování anglického jazyka na prvním stupni základní školy.diplomová 2021 
Rumlová AlžbětaDětská literatura ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠdiplomová 2021 
Urbancová ZuzanaZařazování prvků CLIL do výuky na 1. stupni ZŠdiplomová 2021 
Wernerová AdélaMetody a přístupy ve výuce anglického jazyka na 1. stupni základních školdiplomová 2021 
Zemková EvaIntegrace anglického jazyka a hudební výchovy.diplomová 2021 
Odstrčilová HanaZavádění prvků CLIL v primárním vzdělávánídiplomová 2020 
Šmiřáková LadaVyužití dětské literatury ve výuce anglického jazykadiplomová 2020 
Chrástecká VeronikaMotivace ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠdiplomová 2019 
Drančáková AliceAktivity zaměřené na slovní zásobu ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠdiplomová 2019 
Holanová AlžbětaObsahově a jazykově integrované vyučování pro žáky mladšího školního věku.diplomová 2019 
Onderková DenisaTPR ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠdiplomová 2019 
Strýčková IrmaČtení s porozuměním ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠdiplomová 2019 
Černá MonikaVyprávění příběhů ve výuce anglického jazykadiplomová 2015 
Popelková RadkaEfektivní využití audio-vizuálních prostředků ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠdiplomová 2012 
Madera ZuzanaRozvoj poslechových a verbálních dovedností v anglickém jazyce v preprimárním vzděláváníbakalářská 2017 
Brašová VeronikaVýuka anglického jazyka v preprimárním vzděláváníbakalářská 2016 


Mentor Training
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Inovace studijních předmětů v rámci výuky anglického jazyka pro studenty oboru Učitelství pro I.stupeň ZŠ
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub