Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tereza Guziurová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 106, budova SA
funkce:tajemnice KAD
obor činnosti:anglický jazyk, morfologie a syntax anglického jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2707
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Discourse reflexivity in written academic ELF
Tereza Guziurová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles in Linguistics
Tereza Guziurová
Rok: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2014, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interactions in Academic Writing: Metadiscourse
Tereza Malčíková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function
Tereza MALČÍKOVÁ
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Reflexive discourse in written academic ELF: The case of frame markers
Tereza Guziurová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role of discourse reflexivity in ELF academic texts
Tereza Guziurová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Discourse reflexivity in written academic ELF
Tereza Guziurová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Language Course 1
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English Language Course 2
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles in Linguistics
Tereza Guziurová
Rok: 2018, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2017, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Integrative approach to metadiscourse revisited: a case of hedging
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Rok: 2014, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis
Tereza Guziurová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitude Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles Compared
Tereza Malčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Textbooks and Research Articles
Tereza Malčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Interactions in Academic Writing: Metadiscourse
Tereza Malčíková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative and Qualitative Aspects of Metadiscourse in the Genre of Undergraduate Textbooks
Tereza Malčíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function
Tereza MALČÍKOVÁ
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub