Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tereza Guziurová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 106, budova SA
funkce:tajemnice KAD
obor činnosti:anglický jazyk, morfologie a syntax anglického jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2707
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Guziurová, T. Discourse reflexivity in written academic ELF. In: 14th ESSE Conference. Brno: Masarykova univerzita. 2018.
Guziurová, T. The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In: Contrastive Analysis of Discourse-pragmatic Aspects of Linguistic Genres. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 211-233. Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 5. ISBN 978-3-319-54554-7.
Guziurová, T. The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing. In: Professional Genres from an Interpersonal Perspective. první. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 112-139. ISBN 1-4438-8697-1.
Guziurová, T. Integrative approach to metadiscourse revisited: a case of hedging. In: The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Guziurová, T. The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles. Ostrava Journal of English Philology. 2014, č. 6, s. 81-94. ISSN 1803-8174.
Guziurová, T. The Role of Metadiscourse in Genre Analysis. In: 12th ESSE Conference. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice. 2014.
Malčíková, T. The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks. In: Contexts, References and Style: 5th Nitra Conference on Discourse Studies. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2013.
Guziurová, T. The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In: The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 77-95. Spis OU 267/2012. ISBN 978-80-7464-179-4.
Malčíková, T. Interactions in Academic Writing: Metadiscourse. In: Co-membership and co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 41-61. spis OU 244/2011. ISBN 978-80-7368-847-9.
MALČÍKOVÁ, T. The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function. Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, s. 43-57. ISSN 1803-8174.

Všechny publikace

Guziurová, T. Discourse reflexivity in written academic ELF. In: 14th ESSE Conference. Brno: Masarykova univerzita. 2018.
Entlová, G., Flajšar, J., Guziurová, T., Klimszová, S. a Trnová, M. English Language Course 1. 2018.
Entlová, G., Flajšar, J., Guziurová, T., Klimszová, S. a Trnová, M. English Language Course 2. 2018.
Guziurová, T. Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles in Linguistics. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2018. 130 s. ISBN 978-80-7599-044-0.
Guziurová, T. The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In: Contrastive Analysis of Discourse-pragmatic Aspects of Linguistic Genres. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 211-233. Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 5. ISBN 978-3-319-54554-7.
Guziurová, T. The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing. In: Professional Genres from an Interpersonal Perspective. první. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 112-139. ISBN 1-4438-8697-1.
Guziurová, T. Integrative approach to metadiscourse revisited: a case of hedging. In: The Changing Landscape of Professional Discourse. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Guziurová, T. The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles. Ostrava Journal of English Philology. 2014, č. 6, s. 81-94. ISSN 1803-8174.
Guziurová, T. The Role of Metadiscourse in Genre Analysis. In: 12th ESSE Conference. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice. 2014.
Malčíková, T. Attitude Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In: From Theory to Practice: Fifth International Conference on Anglophone Studies. Zlín: FHS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2013.
Malčíková, T. The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks. In: Contexts, References and Style: 5th Nitra Conference on Discourse Studies. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2013.
Malčíková, T. Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles Compared. In: An International Symposium for Doctoral Students "A Culture of Language". Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 2012.
Malčíková, T. The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Textbooks and Research Articles. In: The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské university v Ostravě. 2012.
Guziurová, T. The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In: The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 77-95. Spis OU 267/2012. ISBN 978-80-7464-179-4.
Malčíková, T. Interactions in Academic Writing: Metadiscourse. In: Co-membership and co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 41-61. spis OU 244/2011. ISBN 978-80-7368-847-9.
Malčíková, T. Metadiscourse in Undergraduate Textbooks. In: The Brno Workshop on Linguistics Studies in English Approaches to Discourse. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně. 2011.
Malčíková, T. Quantitative and Qualitative Aspects of Metadiscourse in the Genre of Undergraduate Textbooks. In: On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis. Ostrava: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2011.
MALČÍKOVÁ, T. The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function. Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, s. 43-57. ISSN 1803-8174.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub