Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Olga Kubeczková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 213, budova SA
funkce:
obor činnosti:literatura pro děti a mládež
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2642
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kubeczková, O. Literární odkaz Pavla Šruta dětem. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2018, roč. 8, sv. 1, s. 30-37. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Neznámá tvář Ondřeje Sekory. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2017, roč. 7, s. 55-56. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Život s Večerníčkem. K jubileu Marie Kšajtové. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2017, roč. 7, s. 50-52. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Dětská literatura a problém kýče. Literární archiv. 2016, roč. 48, č. 1, s. 211-242. ISSN 0231-5904.

Všechny publikace

Kubeczková, O. a Gejgušová, I. Současná literatura pro děti a mládež a její didaktické využití: elektronický text v systému MOODLE s multimediálními prvky. 2019.
Kubeczková, O. Kvalita a kýč v tvorbě pro děti a mládež. In: Kvalita a kýč v tvorbě pro děti a mládež. Ostrava: Knihovna města Ostravy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita. 2018.
Kubeczková, O. Literární odkaz Pavla Šruta dětem. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2018, roč. 8, sv. 1, s. 30-37. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Obraz handicapu v současné české knize pro děti a mládež. In: Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii: Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii 2018-10-18 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita, 2018. s. 51-70. ISBN 978-80-555-2044-5.
Kubeczková, O. Básnický nonsens a jeho možnosti v recepci starších dětí. In: I. Gejgušová a kol.. Principy a cesty školní výuky české literatury. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 47-75. ISBN 978-80-7464-956-1.
Kubeczková, O. Daisy Mrázková: Nádherné úterý, čili slečna Brambůrková chodí po světě (1977); Hana Doskočilová: Eliška a táta Král (1977); Svatopluk Hrnčíř: Únos krále hádanek (1977); Hana Bořkovcová: Zakázané holky (1995). 2017.
Kubeczková, O. Neznámá tvář Ondřeje Sekory. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2017, roč. 7, s. 55-56. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Současná literatura pro děti mladšího školního věku. In: Současná literatura pro děti mladšího školního věku. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita. 2017.
Kubeczková, O. Život s Večerníčkem. K jubileu Marie Kšajtové. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2017, roč. 7, s. 50-52. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Dětská literatura a problém kýče. Literární archiv. 2016, roč. 48, č. 1, s. 211-242. ISSN 0231-5904.
Kubeczková, O. František Nepil. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2016, roč. 61, s. 73-73. ISSN 0036-5351.
Novák, R., Gejgušová, I., Kubeczková, O. a Homolová, K. Hodnoty v literatuře a v současném čtenářství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7464-476-4.
Kubeczková, O. Humor v ilustraci dětské knihy. In: Současnost literatury pro děti a mládež: Současnost literatury pro děti a mládež 2012-10-30 Liberec. Liberec: Nakladatelství Bor, 2013. s. 135-146. ISBN 978-80-87607-12-1.
Kubeczková, O. Kája Mařík, Rumcajs i Jělěňovití v jedné oboře. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2013, roč. 3, s. 38-39. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Smrt a dítě. Existenciální motivika v české literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, 2013. 213 s. ISBN 978-80-7464-278-4.
Kubeczková, O. Současná literatura pro malé děti a její umělecká hodnota. 2013.
Kubeczková, O. Nová publikace o pohádce z Brna. Tvar. 2012, roč. 23, s. 21-21. ISSN 0862-657X.
Kubeczková, O. Podivuhodná literární výpověď (Nad knihou Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska). In: Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka: Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka 2011-10-20 Jičín. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 2012. s. 38-47. ISBN 978-80-86254-27-2.
Kubeczková, O. Svoboda nonsensu. Nad současným básnickým nonsensem nejen pro děti. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody 2012-06-21 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 196-205. ISBN 978-80-7464-2.
Kubeczková, O. Alena Ježková servíruje Dračí polévku. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2011, roč. 1, s. 63-64. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Josef Krček: Vánoce. Putování do Betléma. iliteratura. 2011, ISSN 1214-309X.
Kubeczková, O. Magdalena Platzová: Toník a jeskyně snů. iliteratura. 2011, ISSN 1214-309X.
Kubeczková, O. Martina Drijverová: Lásky českých spisovatelů. iliteratura. 2011, ISSN 1214-309X.
Kubeczková, O. Několik úvah nad příběhy Toníka a Kiko. iliteratura. 2011, ISSN 1214-309X.
Kubeczková, O. Pilátová: Kiko a tajemství papírového draka. iliteratura. 2011, ISSN 1214-309X.
Kubeczková, O. Podivuhodná literární výpověď (Nad knihou Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska). In: Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. 2011.
Kubeczková, O. Proměny existenciální motiviky v české obrázkové knize. In: Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovská univerzita, 2011. Pedagogická fakulta Prešovská univerzita, 2011. s. 159-168. ISBN 978-80-555-0490-2.
Kubeczková, O. Proměny existenciální motiviky v české obrázkové knize. In: Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovská univerzita. 2011.
Novák, R., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Sekerová, K. a Homolová, K. Prostor pro češtinu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7464-004-9.
Kubeczková, O. Tradice literárních besed se spisovateli a jejich smysl pro studenty bohemistiky a učitelství. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2011, roč. 1, s. 54-55. ISSN 1805-1464.
Kubeczková, O. Daisy Mrázková: Písně mravenčí chůvy. iliteratura. 2010, roč. 2010, ISSN 1214-309X.
Kubeczková, O. Lidová říkadla v současných knižních souborech. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Dr. Eva Koudelková/ Nakladatelství Bor, 2010. Dr. Eva Koudelková/ Nakladatelství Bor, 2010. s. 61-68. ISBN 978-80-86807-62-1.
Kubeczková, O. Miloš Kratochvíl: Strašibraši aneb Tajemství věže v Kamsehrabech. iliteratura. 2010, ISSN 1214-309X.
Kubeczková, O. Nonsensová poezie a její vidění daností. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 221-226. ISBN 978-80-7368-922-3.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Kubeczková, O. Téma smrti v perspektivě nonsensové poezie (nejen pro děti). In: Překračování hranic obvyklosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 64-77. ISBN 978-80-7368-920-9.
Kubeczková, O. Kritická poznámka k současné ediční praxi (Nad knihou K. V. Raise Zvířátka a lidé). In: 12. kulatý stůl Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 233-239. ISBN 978-80-7368-765-6.
Kubeczková, O. Román se zvířecím hrdinou. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. Praha: Obec spisovatelů, 2009. Obec spisovatelů, 2009. s. 169-180. ISBN 978-80-904218-3-7.
Kubeczková, O. Zbrusu nový Rais dětem. Ladění. 2009, roč. 14, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-3484.
Kubeczková, O. Evelínka poprvé kompletně. Ladění. 2008, roč. 13, č. 1, s. 14-15. ISSN 1211-3484.
Kubeczková, O. Motiv smrti v české autorské poezii pro děti. In: Návraty k dětství. Opava: Slezská univerzita, 2008. Slezská univerzita, 2008. s. 62-67. ISBN 978-80-7248-506-2.
Kubeczková, O. Nové leporelo: Samá voda!. Ladění. 2008, roč. 13, č. léto, s. 31-32. ISSN 1211-3484.
Kubeczková, O. Pojetí přírodního obrazu. In: Odkaz Jaromíra Tomečka. Brno: Základní organizace ČSOP Veronica, 2008. Základní organizace ČSOP Veronica, 2008. s. 18-24. ISBN 978-80-904109-3-0.
Kubeczková, O. Básnická tvorba pro malé děti ve stopách tradice a inovace. In: Cesty současné literatury pro děti a mládež: Dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. Slavkov u Brna: BM Typo, 2006. BM Typo, 2006. s. 39-45. ISBN 80-903339-9-0.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro základní školy. 2006.
Kubeczková, O. Dopis jako svébytná forma milostné komunikace v poezii Vladimíra. In: Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 180-187. ISBN 8085778505.
Kubeczková, O. Dvakrát o dětském písemnictví. Ladění. 2006, roč. 11, č. jaro, s. 36-36. ISSN 1211-3484.
Kubeczková, O. Existenciální motivy v přírodní próze: K 100. výročí narození Jaromíra Tomečka. Dokořán. 2006, roč. 2006, s. 10-12.
Kubeczková, O. Existenciální motivy v přírodní próze.: K 100. výročí narození Jaromíra Tomečka. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2006. Technická univerzita, 2006. s. 67-72. ISBN 80-7372-055-8.
Kubeczková, O. Filozofizace existenciálních motivů v tvorbě pro děti (Astrid Lindgrenová: Bratři Lví srdce). In: Slovo o slove. Ročník 12. Prešov: Prešovská univerzita, 2006. Prešovská univerzita, 2006. s. 173-177. ISBN 80-8068-491-X.
Kubeczková, O. Ke konstantám Tomečkovy prózy. Ladění. 2006, roč. 11, č. podzim, s. 7-12. ISSN 1211-3484.
Kubeczková, O. Smysl přírodní prózy v četbě dětí. In: Percepce textů, výchova čtenáře - ano či ne. Knihovnická konference. Opava: Slezská univerzita, 2006. Slezská univerzita, 2006. s. 56-59.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Kubeczková, O. K charakteru současné poezie pro děti. In: Cesty současné literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna: BM Typo, 2005. BM Typo, 2005. s. 78-86. ISBN 80-903339-6-6.
Kubeczková, O. Literatura jako prostředek výchovy k vědomí smrtelnosti. In: Slovo o slove. Ročník 11. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. Prešovská univerzita, 2005. s. 166-170. ISBN 80 - 8068 - 362 - X.
Kubeczková, O. Pedagogická fakulta Prešovská univerzita. 2005.
Kubeczková, O. Poezií otvírat dětská očka. Ladění. 2005, roč. 10, s. 26-27. ISSN 1211-3484.
Kubeczková, O. Postava starce čili o čase v poezii Vladimíra Holana. In: Čas v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. s. 390-394. ISBN 80-7044-716-8.
Kubeczková, O. Poznámky k obrazu smrti v současné poezii pro děti. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2005. Technická univerzita, 2005. s. 95-104. ISBN 80-7083-957-0.
Kubeczková, O. Reflexe jinakosti v tvorbě Ivony Březinové. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v multikulturním světě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, 2005. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, 2005. s. 122-128. ISBN 80-7368-121-8.
Kubeczková, O. Smrt v tvorbě Františka Nepila. Ladění. 2005, roč. 10, s. 2-6. ISSN 1211-3484.
Kubeczková, O. V Tramtárii, tam je hej. 2005.
Kubeczková, O. Čtyři podoby smrti v dětské literatuře. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2004. Technická univerzita, 2004. s. 37-48. ISBN 80-7083-904-X.
Kubeczková, O. a Gejgušová, I. Nové pohledy na českou literaturu a její vyučování. 2004.
Kubeczková, O. Postava matky v poezii Vladimíra Holana. In: Sféry ženy. Literatúra, Umenie, Komunikácia. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Sociologický ústav Akademie věd České republiky v Praze, 2004. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Sociologický ústav Akademie věd České republiky v Praze, 2004. s. 101-110. ISBN 80-8083-000-2.
Kubeczková, O. Postava matky v poezii Vladimíra Holana. In: Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná). Banská Bystrica. 2004.
Kubeczková, O. Zobrazení smrti v literatuře pro děti a mládež a jeho recepce na pozadí. In: Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 37-43. ISBN 80-7042-361-7.
Kubeczková, O. Holanův člověk na cestě k naplnění. In: Holanův člověk na cestě k naplnění. Praha: Univerzita Karlova, 2003. Univerzita Karlova, 2003. s. 94-107.
Kubeczková, O. Pokus o netradiční interpretační přístup k básnickému textu v rámci literární výchovy na 2. stupni ZŠ. In: Komunikace s dětmi v proměnách doby: Komunikace s dětmi v proměnách doby 2003-11-21 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 34-38. ISBN 80-7042-305-6.


ZkratkaNázev předmětu
AILDKIlustrace a dětská kniha
ASDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
BLD1Literatura pro děti 1
BLD2Literatura pro děti 2
BRAKYBrak a kýč v dětské literatuře
C3CSLČesko-slovenské literární kontakty
C3IM1Interpretace textů z LPM 1
C3KM1Kapitoly z literatury pro děti a mlád. 1
C3SO1Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1
ILUDKIlustrace a dětská kniha
KLIPDLiteratura pro děti a mládež
LI1DMLiteratura pro děti a mládež
LI1DVLiteratura pro děti a mládež
LPDM2Literatura pro děti a mládež 2
MSLD1Literatura pro děti 1
MSLD2Literatura pro děti 2
MSPUTPráce s uměleckým textem
NILDKIlustrace a dětská kniha
NKDCKapitoly o dětském čtenářství
NSDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
NSLDMSvětová literatura pro děti a mládež
PLIPDLiteratura pro děti a mládež
SLIPDLiteratura pro děti a mládež
YI1DMLiteratura pro děti a mládež
ZECTEZelené čtení pro češtináře i nečeštináře
2PVCLNové prvky ve výuce literatury
3RDL1Kapitoly z vývoje LPM 1
3RDL2Kapitoly z vývoje LPM 2
3RLD1Interpretace textů z LPM 1
3RLD2Interp.textů z nejnovější dět.literatury
33CL3Interpretace textů z české literatury 3
33DL1Interpretace textů z LPM 1
33DL2Interpretace textů z LPM 2
33RDLInterpretace textů z LPM
33RD1Kapitoly z LPM 1
33RD2Kapitoly z LPM 2
33ROSLiterární proseminář
5SLITÚvod do studia literatury
5TDM1Literatura pro děti a mládež 1
5TDM2Literatura pro děti a mládež 2
55DM1Literatura pro děti a mládež 1
55DM2Literatura pro děti a mládež 2
55LITÚvod do studia literatury
6BLD1Literatura pro děti 1
6BLD2Literatura pro děti 2
6BPUTPráce s uměleckým textem
6LIDMLiteratura pro děti a mládež
6LPM1Literatura pro děti a mládež 1
6LPM2Literatura pro děti a mládež 2
6LPM3Literatura pro děti a mládež 3
6LVIDLit.vých. interpret. vybr. textů LDM
66IDMLiteratura pro děti a mládež
66LD1Literatura pro děti 1
66LD2Literatura pro děti 2
66PM1Literatura pro děti a mládež 1
66PM2Literatura pro děti a mládež 2
66PM3Literatura pro děti a mládež 3
66PUTPráce s uměleckým textem
66VIDLit.vých. interpret. vybr. textů LDM
7ASDLSoučasná dětská lit. a její uměl. hodnot
7ASLDSvětová literatura pro děti a mládež
7VCL2Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 2
77CL2Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 2
77SDLSoučasná dětská lit. a její uměl. hodnot
77SLDSvětová literatura pro děti a mládež
8TDM1Literatura pro děti a mládež 1
8TDM2Literatura pro děti a mládež 2
88DM1Literatura pro děti a mládež 1
88DM2Literatura pro děti a mládež 2
9DMDCDětské čtenářství a školní četba
9DMLDLit. pro děti a mládež a koncep. čítanek
9DPLBAktuální otázky literárněvědné bohem.
LPD12Literatura pro děti a mládež 2 pro 1.st


AutorNázev práceTypRok
Bolek DanielTvorba Pavla Brycze pro dětidiplomová 2019 
Řehořová DrahomíraMarie Kšajtová dětemdiplomová 2019 
Franek KarelPoseroutka, trapáci i vyčůránci - proměny pojetí dětského literárního hrdinydiplomová 2018 
Konečná EvaDetektivní žánr v české literatuře pro dětidiplomová 2018 
Caesarová MichaelaMotiv hudby v české poezii apoetického věkudiplomová 2013 
Aniolová RadkaVztah slova a obrazu ve sbírkách dětského folklorudiplomová 2012 
Palová MarieSoučasná produkce původní české fantazy pro děti a mládeždiplomová 2011 
Zapletalová JarmilaDaniela Fischerová dětemdiplomová 2008 
Hejtmanová MiladaBásnická tvorba pro děti od 90. let do současnostidiplomová 2007 
Šindelář VáclavFunkce poezie ve světové autorské pohádcediplomová 2007 
Šindelářová KateřinaFunkce poezie v české autorské pohádcediplomová 2007 
Hrubá VendulaDětský hrdina v díle Astrid Lindgrenovédiplomová 2006 
Petrů Ivana"Zakázaní autoři" v čítankových souborech 90. letdiplomová 2006 
Hudečková IvaPříběhová próza ze života handicapovaných dětídiplomová 2005 
Stanislavová MartinaHumor v tvorbě Františka Nepila pro dětidiplomová 2005 
Benešová HanaExistenciální tematika v současné tvorbě pro předčtenářebakalářská 2019 
Dvořáková LucieKarel IV. v současných knihách pro dětibakalářská 2019 
Lívová VeronikaDítě a pes v literatuře pro dětibakalářská 2019 
Mařáková PetraKnihy nakladatelství Běžíliška v recepci předčtenářůbakalářská 2019 
Muchová MichaelaPohádky Jiřího Kahouna v recepci nejmenšíchbakalářská 2019 
Šindelová KateřinaAutorská pohádka v pojetí Pavla Šrutabakalářská 2019 
Francová LucieAdaptace pověstí v současných souborechbakalářská 2018 
Gavlovská LenkaKnižní tvorba o přírodě nejmenšímbakalářská 2018 
Kozlová IvanaVěra Provazníková dětembakalářská 2018 
Lichovníková ZuzanaRodina a čtení nejmenšímbakalářská 2018 
Ordáňová RenataČeský komiks pro dětibakalářská 2018 
Stuchlíková JanaZnačka Monster High v současné dívčí literatuřebakalářská 2018 
Vitásková LucieDrobné prózy Astrid Lindgrenové pro dětibakalářská 2018 
Gbelcová KateřinaAuta, stroje a jiná technika v poezii pro předškolní dětibakalářská 2017 
Golasová OlgaEncyklopedie příběhem podle Jiřího Dvořákabakalářská 2017 
Harvišová MichaelaSlova a obrazy Olgy Hejné v knihách pro nejmladší dětibakalářská 2017 
Nevřelová NikolaSmrt dětské postavy v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2017 
Březná JanaVliv pohádky ve fantasy literatuře pro děti a mládežbakalářská 2013 
Fišerová KristýnaObraz dospívání v současné próze pro mládežbakalářská 2013 
Hudková ŠárkaSoučasnost v tvorbě Ivony Březinovébakalářská 2013 
Kolářová MartinaAdaptace pohádky podle Milady Motlovébakalářská 2013 
Názalaníková BarboraHumor v tvorbě Václava Čtvrtkabakalářská 2013 
Nováková LucieJosef Lada jako inspirační zdroj novější tvorby pro dětibakalářská 2013 
Kolomazníková AlenaKroměřížsko a jeho pověstibakalářská 2012 
Nerušilová JanaŘíkadlové soubory v současné knižní nabídcebakalářská 2012 
Caesarová MichaelaRyba v hlavní úloze (Nad romány Jaromíra Tomečka a Josefa Prchala)bakalářská 2011 
Kudelová NellySoučasné výbory dětské poeziebakalářská 2011 
Míková VeronikaFunkce obrázkových knih současnostibakalářská 2011 
Nenička TomášProfil chlapeckého hrdiny v díle Jaroslava Foglarabakalářská 2011 
Šumná BarboraDívčí román v pojetí Ivony Březinovébakalářská 2011 
Vaňková VeronikaBajka a její současné adaptace pro dětibakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub