Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Andrea Balharová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Andrea Balharová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:literatura pro děti a mládež
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2642
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Balharová, A. Démonologické bytosti jako součást slovesné folklorní tradice. In: Slavyanskiy mir: obshchnost' i mnogoobraziye / Slovanský svět: komunita a rozmanitost. Moskva: Ústav slovanských studií Ruské akademie věd. 2018.
Balharová, A. Institut slovanských studií Ruské akademie věd. 2018.
Balharová, A. Vodní démon jako součást slovenského folkloru a jeho literárních adaptací pro děti a mládež. In: Doktorandský workshop v Třešťi. Třešť: UČL AV ČR - FF UK - FF MU - FF OU - FF UP - FF JČU. 2018.
BALHAROVÁ, A. Filozoficko-psychologický rozměr smrti v českých a polských (a slovenských) pohádkách a pověstech. In: 7th Conference for Young Slavists in Budapest. International scientific conference for students. Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities. 2017.
Balharová, A. Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se zaměřením na vodníka (hastrmana) jako představitele vodního živlu. In: Konference mladých slavistů XIII. Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu. Praha: FF Univerzity Karlovy pod záštitou Českého komitétu slavistů. 2017.
Balharová, A. Michal Przywara, Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, 208 s. 2017.
BALHAROVÁ, A. Novější překlad polských pohádek a pověstí do češtiny. In: Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990: Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990 2016-09-20 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017. s. 168-176. ISBN 978-80-555-1769-8.
BALHAROVÁ, A. Srovnání dvou českých knižních vydání polských pohádek a pověstí. O dieťati, jazyku, literatúre. 2017, roč. V, 1(1), s. 51-57. ISSN 1339-3200.
BALHAROVÁ, A. Charakteristika pověsti z Horního Slezska. In: TVÁRE (NE)REALITY V LITERATÚRE - Medzinárodný doktorandský nekonferenčný zborník vedeckých štúdií 2016 Nekonferenční sborník. Bánská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016. s. 172-181. ISBN 978-80-557-1131-7.
BALHAROVÁ, A. Novější překlady polských démonologických pohádek a pověstí do českého jazyka. In: Text a kontext překladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 2016.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub