Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Julius Sekera

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 318, budova SA
funkce:vedoucí PES
obor činnosti:sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2656
731 193 897
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Sekera, J. Koncepce výcviku Kno-Sa-Le na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Multidisciplinarita v adiktologii: Poznámky z psychoterapie I 2018-04-05 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 46-67. ISBN 978-80-7599-022-8.
Sekera, J. Poznámky z psychoterapie I: Spolupráce katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Psychiatrické léčebny Marianny Oranžské v Bílé Vodě. 2018.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Sekera, J. Psychoterapeutické a sebeprožitkové výcviky sociálního pedagoga. In: Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti: Možnosti uplatně+ní sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti 2015-11-05 Pedagogická fakulta Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 252-260. ISBN 978-80-7435-655-1.
Sekera, J. Veterinární "léčbou" ke snižování kriminality?. In: Konference sekce sociální patologie MČSS: Úvahy nad sociální patologií 2016-04-20 Svratka. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2016. s. 155-166. ISBN 978-80-905443-3-8.
Sekera, J. Cesta k humanismu přes seberozvoj studentů učitelství. In: Rozvoj kompetencií učiteľa v prospech humanizácie. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitnýc: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, katedra pedagogických štúdií. 2015.
Sekera, J. Transformace systému péče o ohrožené děti očima ředitelů dětských domovů. 2015.
Sekera, J. Sociální pedagogika II.. 2014.
Sekera, J. Posudek na studii Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. 2013.
Sekera, J. Posudek Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi. 2013.
Sekera, J. Sociální pedagogika. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 181-186. ISBN 978-80-7464-354-5.
Sekera, J. Sociální pedagogika I.. 2013.
Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6.
Sekera, J. Posudek článku Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi. 2012.
Sekera, J. Posudek příspěvku Alecje Leix Očekával jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla. 2012.
Sekera, J. Sociální pedagogika a experienciální aktivity. In: Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. s. 8-43. ISBN 978-80-7464-203-6.
Sekera, J. Posudek habilitační práce Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. na téma Teoretické a normativné diskurzy vo výchove. 2011.
Sekera, J. Posudek rigorózní práce Mgr. Dariny Michalcio na téma Současná činnost Policie ČR a jednotlivé aspekty ovlivňující kvalitu a efektivitu výuky profesní přípravy příslušníků základní odborné přípravy v policejních školách. 2011.
Sekera, J. Kázeň ve škole z pohledu učňovské mládeže a z pohledu vedení škol. In: Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 17-43. ISBN 978-80-7368-911-7.
Sekera, J. Názory studentů bakalářského a navazujícího magisterského kombinovaného studia oborů Sociální pedagogika - prevence a resocializace na kvalitu výuky a vyučujících. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 269-279. ISBN 978-80-7368-912-4.
Sekera, J. Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu.: Škola a kázeň žáků. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 107 s. ISBN 978-80-7368-911-7.
Sekera, J. Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki w kontekście wspomnień oraz innych powiazań. In: Czas spoleczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego Katowice, 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego Katowice, 2010. s. 749-755. ISBN 978-83-226-1967-4.
Sekera, J. Research project: the community system in resocialization institutions for adolescents. In: Disability - the contextuality of its meaning. Szczecin: University of Szczecin, 2010. University of Szczecin, 2010. s. 429-434. ISBN 978-83-60903-90-2.
Sekera, J. Interpersonální zaměření personálu ve výchovných ústavech. In: Budoucnost a sociální patologie. Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2009. s. 260-266. ISBN 978-80-903541-6-5.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terapeutickou kompetencí. In: Socialia. Universita M. Bela v Bánské Bystrici: Universita M. Bela Banská Bystrica. 2009.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí. In: Socialia 2009. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 84-88. ISBN 978-80-8083-895-9.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí. In: Socialia 2009. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 84-88. ISBN 978-80-8083-895-9.
Sekera, J. Projekt badawczy. In: W kregu niepelnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2009. Uniwersytet Szczeciński, 2009. s. 315-320. ISBN 978-83-60903-83-4.
Sekera, J. Projekt badawczy System wspólnotowy w zakladach resocjalizacyjnych dla adolescentów. In: Resocialisation. University of Szczecin, Faculty of Humanities: University of Szczecin. 2009.
Sekera, J. The Community System in Re-Socialization Institutions for Adolescents. New Educational Review. 2009, roč. 7, č. 18, s. 56-108. ISSN 1732-6729.
Sekera, J. Analýza vybraných charakteristik výchovného ústavu ve vzorku těchto zařízení výzkumného projektu Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty. In: Pedagogická evaluace ´08 Socialia 2008. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 24-36. ISBN 978-80-7368-655-0.
Sekera, J. Dosavadní výzkumy v dětských domovech se školou a ve výchovných ústavech. In: Socialia 2007. Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých. Baská Bystrica: Pedagogická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. Pedagogická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. s. 302-307. ISBN 978-80-8083-595-8.
Sekera, J. Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v roce 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v regionu. In: 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 143-148. ISBN 978-80-7368-616-1.
Sekera, J. Klima mezi pedagogickým personálem výchovných ústavů. Speciální pedagogika. 2008, roč. 18, č. 4, s. 19-36. ISSN 1211-2720.
Sekera, J. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I: Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-534-8.
Sekera, J. Připravenost pedagogických pracovníků vybraných základních škol na diagnostiku, prognostiku a prevenci šikany ve škole. 2008.
Sekera, J. a Kubíčková, H. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Pedagog spoleczny w meandrach srodowiska lokalnego. Szczecin: Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. s. 534-545. ISBN 978-83-928311-0-5.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 156-165. ISBN 978-80-7394-061-4.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech. In: Studia Paedagogica U 12. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická Fakulta, 2007. Masarykova univerzita, Filozofická Fakulta, 2007. s. 25-43. ISBN 978-80-210-4472-2.
Sekera, J., Kurelová, M., Koukola, B., Filipi, V. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolcznej.. Szczecin: Institut Pedagogiki i Psychologii Univwersytetu Sczeczińskego. 2007.
Sekera, J. Project of Research in the Re-educational Institutes of the Czech Republic in the Period from 2006 to 2008. The New Educational Review. 2007, roč. 13, č. 12, s. 217-230. ISSN 1732-6729.
Kubíčková, H. a Sekera, J. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolecznej. Szczecin: Insytut Pedagogiki i Psychologii US. 2007.
Sekera, J. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klientely. 2006.
Sekera, J. Společenské představy o dětství a představy dětí o . 2006.
Sekera, J. Vzdělávací instituce v pedagogickém výzkumu. In: Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc: UP Olomouc, 2005. UP Olomouc, 2005. s. 258-261. ISBN 80-244-1079-6.
Sekera, J. Pedagogika na Ostravské univerzitě. 2004.
Sekera, J. Školní šikanování. 2004.
Sekera, J. Vyjdednávání a řešení konfliktů. 2004.
Sekera, J. Když převažuje ostraha. Právo. 2003, roč. 13, č. 11, s. 7-7.
Sekera, J. Klima mezi personálem ve výchovných ústavech. In: Aktuálne trendy v teórii výchovy. Fakulta humanitných a prirodných vied Prešovsej univerzity v Prešove. 2003.
Sekera, J. Klima v týmu pedagogických pracovníků výchovných ústavů. In: Socialia 2002: Socialia 2002 K sociální analýze mládeže, 2. díl 10. 11. 2002 Ústav sociálních studií, PdF UHK Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. Gaudeamus, 2003. s. 253-256. ISBN 80-7041-557-6.
Sekera, J. Komunikace mezi vedoucími pracovníky a vychovateli ve výchovných ústavech. In: Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě.: Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 113-125. ISBN 80-7042-273-4.
Sekera, J. Komunikace ve výchovných ústavech. Speciální pedagogika. 2003, roč. 13, s. 274-296. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě. [Workshop]. PdF Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika. 2003.
Sekera, J. Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky. In: Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína: Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky 2003-11-26 Olomouc. Olomouc: Socialia, 2003. Socialia, 2003. s. 66-77. ISBN 80-244-0878-3.
Sekera, J. Research into interpersonal relations in young offenders institutes. The New Educational Review. 2003, roč. 1, č. 12, s. 119-145. ISSN 83-7322-726-1.
Sekera, J. Teze ze sociální psychologie. 1. díl.. 2003.
Sekera, J. Interpersonální chování vychovatelů. Vychovávatel´. 2002, roč. 47, s. 6-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Nauczanie zintegrowane we wspolczesnej szkole. Studium porównawcze z krajami Unii Eutopejskiej. 2002.
Sekera, J. Poznámky k řízení výchovných ústavů. In: Řízení kvality ve vzdělávání: E-Pedagogium. 1. mimořádné číslo/2002 24.1.2002 PdF OU Olomouc. Olomouc: PdF UP Olomouc, 2002. PdF UP Olomouc, 2002. s. 129-134. ISBN 1213-7758.
Sekera, J. Psychologické poradenství v sociální práci. 2002.
Sekera, J. Využití poznatků z výzkumu výchovných ústavů ve studiu oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 113-130. ISBN 80-7042-218-1.
Sekera, J. Celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Vychovávateĺ. 2001, roč. 46, s. 6-7. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. a Gajda, V. Klima mezi pedagogickými pracovníky výchovných ústavů. In: Pedagogická diagnostika 2001: Pedagogická diagnostika 2001. Sborník referátů z mezinárodní konference 4. 9. 2001 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 108-118. ISBN 80-7042-184-3.
Sekera, J. a Gajda, V. Klima ve výchovných ústavech. In: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 93-102. ISBN 80-7042-189-4.
Sekera, J. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy. 141. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Spisy Ostravské univerzity. 201 s. ISBN 80-7042-187-8.
Sekera, J. Skupinový vychovatel a klima ve výchovné skupině. Vychovávateĺ. 2001, roč. XLV, č. 2, s. 5-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Sociální chování a pomáhající profese. In: Socialia 2001: Socialia 2001. Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny 24.10.2001 Ústav sociálních studií PdF UHK v Hradci Králové. Hradec Králové: Ústav sociální studií PdF UHK v Hradci Králové, 2001. Ústav sociální studií PdF UHK v Hradci Králové, 2001. s. 169-173. ISBN 80-7041-113-9.
Sekera, J. Rodinná výchova - teze a poznámky. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 88-94. ISBN 80-7042-160-6.
Sekera, J. Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník prací PdF OU 6/2000 Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 89-106. ISBN 80-7042-170-3.
Sekera, J. Kniha, kterou jsme potřebovali. Vychovávateĺ. 1999, roč. XLI, s. 39-39. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. a Chalupová, I. Sonda do činnosti ředitelů středisek volného času. Vychovávateĺ. 1999, roč. XLI, s. 23-27. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Sonda do řízení a mezilidských vztahů personálu institucí ústavní péče. In: Pedagogická diagnostika 1999. PdF OU, Ostrava: Pedagogická diagnostika 1999 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 145-168. ISBN 80-7042-160-6.
Sekera, J. Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 2. část. Vychovávateĺ. 1998, roč. IXL, s. 8-11. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Šedá knížka nikoli svým obsahem. Speciální pedagogika. 1998, roč. 8, s. 55-58. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 1. část. Vychovávateĺ. 1997, roč. IXL, s. 5-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Pedagogické sbory - mýty a skutečnost. Pedagogická orientace. 1997, s. 93-96.
Sekera, J. Pedagogický personál ve výchovných ústavech. In: Pedagogická diagnostika 1997: Pedagogická diagnostika 1997 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 78-87.
Sekera, J. Personální vztahy v ÚSP pro mentálně postižené. Sociální politika. 1997, s. 8-10.
Sekera, J. Personální vztahy ve výchovných ústavech. Speciální pedagogika. 1997, roč. 7, s. 10-23. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. University of Kobenhavn, Deparment of Philology and Educational Theory. 1997.
Sekera, J. Emancipace vychovatelských oborů. Vychovávateĺ. 1996, roč. XL, s. 2-5. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Personální vztahy v ústavech sociální péče pro mentálně retardované. Speciální pedagogika. 1996, roč. 6, s. 30-42. ISSN 0862 - 1632.
Sekera, J. Ústav nevšedního charakteru. Vychovávateĺ. 1996, roč. XL, s. 17-19. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Uwagi o studiach na kierunku wychowanie. In: Praca zbiorowa pod redakcja Z. Jasinskiego: Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie šrodkowej . Opole, Polsko: Univerzita Opole, 1996. Univerzita Opole, 1996. s. 329-335.
Sekera, J., Svobodová, K. a Čánková, R. Komparace školních tříd gymnázií a středních odborných učilišť z hlediska jejich klimatu. In: Pedagogická diagnostika 1995: Pedagogická diagnostika 1995 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. s. 79-83.
Sekera, J. Konflikty v pedagogickych sborech 1.eást. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 63-64.
Sekera, J. Konflikty v pedagogickych sborech 2.eást. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 86-88.
Sekera, J. Profesionalní vychovatetelství v podmínkách dneška. Vychovavatel. 1995, roč. XL, s. 9-11. ISSN 0139-6916.
Sekera, J. Struktura pedagogického sboru. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 46-48.
Sekera, J. Struktura pedagogických sboru. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 46-48.
Sekera, J. Školský management III. Vedení lidí a konflikty. 1995.
Sekera, J. Hodnotová orientace a mezilidské vztahy v pedagogických sborech. 83. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Spisy. 119 s. ISBN 80-7042-072-3.
Sekera, J. Hodnotové aspekty výchovy a nový obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, 143 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 105-111.
Sekera, J. Pedagogické sbory - modely řízení a hodnoty. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Pedagogika Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 105-111. ISBN 80-7042-080-4.
Sekera, J. Studium vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Česká asociace pedagogického výzkumu: Sborník . Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 1994. Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 1994. s. 159-161.
Sekera, J. Úvod do teorie výchovy. 1994.
Sekera, J. Diagnostika mezilidských vztahů v pedagogických sborech. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B . 27, 129 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 305-308.
Sekera, J. Knížka o asertivitě v rodině a ve škole. Vychovávateĺ. 1993, roč. XXX, s. -48. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Konflikty v pedagogických sborech. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B - 27, 129 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 151-161.
Sekera, J. Osobnost pedagogického pracovníka. In: . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Sekera, J. Sebevýchova a duševní hygiena. In: . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Sekera, J. Příprava vychovatelů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vychovávateĺ. 1992, s. 2-3. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. K předmětu teorie výchovy jako pedagogické discipliny v přípravě budoucích učitelů. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, lB - 26, 124 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. s. 39-47.
Sekera, J. Názorová koheze pedagogického sboru střední školy jako faktor reflexe vlastnosti osobností pedagogických pracovníků a absolventů a jako faktor reflexe úkolů školy. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B - 26, 124 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. s. 23-38.
Sekera, J. Postavení vychovatelů v pedagogických sborech středních škol. Vychovávateĺ. 1991, s. 21-24. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Zpráva z předvýzkumu dílčího projektu Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů. 19.9.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
SO1JVSoučasný český jazyk v praxi
22ZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
3SZPSSZZ - Základy psych. pro obor Pedagogika
3SZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
33EDIPedagogická diagnostika
33ZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
BKSPESociální pedagogika
BSPEDSociální pedagogika
BTEO1Sociální pedagogika
CSOPESociální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
KPDGRPedagogika
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2VOŘízení výchovných organizací
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
MP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
MP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
MSZZ1SZZ - Sociální pedagogika
MSZZ2SZZ - Psychologie resocializace
MSZZ3SZZ - Právní odvětví
MY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NSPEDSociální pedagogika
OS1P1Osobnostní příprava 1
OS1P2Osobnostní příprava 2
OS1P3Osobnostní příprava 3
PEDGRPedagogika
PE1DBPedagogická diagnostika
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PO2GRPedagogicko-psychologické poradenství
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
RIVINŘízení výchovných institucí
RI2INTeorie řízení výchovných skupin
RI2VOŘízení výchovných organizací
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SO2PRTeorie a metody sociální práce
SP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
SP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
SP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
VS1Z1SZZ - Pedagogika
VS2Z1SZZ - Sociální pedagogika
VY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
WNRVIŘízení výchovných institucí
WN1PESociální pedagogika
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
XSOCASociální andragogika
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YOCPXSociální pedagogika
YOCP1Sociální pedagogika
YO1PGSociální pedagogika
YP1Z1SZZ Sociální pedagogika
YREZ1Základy řízení resoc. a reeduk. zařízení
YSZ11SZZ - Soc. pedagogika a další spol. vědy
YSZ21SZZ - Kriminal., kriminol.a vybr.pr.obl.
YS1P1Osobnostní příprava 1
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
1KPDGPedagogika
1PEDRPedagogika
1PSINNáročné situace ve škole
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZNSNáročné situace ve škole
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2PDSSociální pedagogika
2RIVSŘízení výchovných institucí
2SOCPSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
22DSSociální pedagogika
3ZPD2Základy pedagogiky 2
3ZSPEMezilidské vztahy v pedagogických týmech
33ASOSociální pedagogika
33PD2Základy pedagogiky 2
4SOPESociální pedagogika
4ZSOPSociální pedagogika
44SOPSociální pedagogika
44ZSPSociální pedagogika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6OSO1Osobnostní příprava 1
6OSO2Osobnostní příprava 2
6OSO3Osobnostní příprava 3
6PEDIPedagogická diagnostika
6PESOSociální pedagogika
6SOPESociální pedagogika
6SZSPSZZ Sociální pedagogika a pedagogika
6SZVCSZZ Pedagogika volného času a zážitková
6VYPOVýchovné poradenství
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EDIPedagogická diagnostika
66ESOSociální pedagogika
66OPESociální pedagogika
66SO1Osobnostní příprava 1
66SO2Osobnostní příprava 2
66SO3Osobnostní příprava 3
66SZSSZZ Sociální pedagogika a pedagogika
66SZVSZZ Pedagogika volného času a zážitková
66YPOVýchovné poradenství
7RIVOŘízení výchovných a sociáln. organizací
7SOPRSociální pedagogika rozšiřující
7SZRESZZ Resocializace a reedukace DM i dosp.
7SZSPSZZ Soc. ped. se zaměř. soc.ohr.skupiny
7TEPETerapie v sociální pedagogice
77EPETerapie v sociální pedagogice
77IVOŘízení výchovných a sociáln. organizací
77OPRSociální pedagogika rozšiřující
77SZRSZZ Resocializace a reedukace DM i dosp.
77SZSSZZ Soc. ped. se zaměř. soc.ohr.skupiny
9DNRPNáhradní rodinná péče
9DRRRReedukace a resoc. dětí s poruchami emo.
9DVSSVýchova v současné společnosti
VYOR1Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR3Osobnostní rozvoj pedagoga
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III
3SOPOSociální pedagogika


AutorNázev práceTypRok
Kubíčková HanaAnalýza výchovného systému v resocializačních a reedukačních zařízeních pro adolescentydisertační 2010 
Kasper RenátaProměny otcovské role po rozvodudiplomová 2019 
Ličková KláraProgramy prevence zneužívání drogdiplomová 2019 
Panušková ZuzanaManželská nevěra v moderní společnosti a její dopady na partnerské vztahydiplomová 2019 
Remešová MarkétaPostoje učitelů základních škol k inkluzivnímu vzdělávánídiplomová 2019 
Vítková KláraDětství bez otcediplomová 2019 
Grydilová EvaTrest nebo léčbadiplomová 2018 
Herodková DrahomíraStres v životě policisty pořádkové službydiplomová 2018 
Kuťková VeronikaPomáhající profese a stres na pracovištidiplomová 2017 
Matušková IvanaKomunikační strategie v rodinědiplomová 2017 
Bednář RostislavSpecifický program sociální prevence pro dětidiplomová 2015 
Gašpariková IrenaVýchova dětí matkami samoživitelkamidiplomová 2015 
Jarošová MartaVýchova dítěte v monoparentální rodině z pohledu matkydiplomová 2015 
Keková RenátaAdaptace klientů na domovy pro seniorydiplomová 2015 
Kohoutek Jiří JosefKázeň na středních školách očima žáků a jejich učitelůdiplomová 2015 
Mokrášová KamilaRodičovská role matky-samoživitelkydiplomová 2015 
Najzarová KarolínaProfesní příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výukydiplomová 2015 
Porubková OlgaNepřítomnost otce v rodině a její vliv na výchovu dítětediplomová 2015 
Vyklická HanaVzájemný vztah třídního učitele a žáků jeho třídydiplomová 2015 
Žurková KarolínaSebereflexe při sebezkušenostní výucediplomová 2015 
Včulková MartinaFAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOKOJENOST UČITELŮdiplomová 2014 
Goroš - Obrová TerezaMožnosti změny života z pohledu bezdomovcediplomová 2013 
Kostková KristýnaSoupeření a spolupráce ve školních třídách II. st. základních školdiplomová 2013 
Ulrichová VendulaKázeň žáků sedmého postupného ročníkudiplomová 2013 
Kročková HanaNázory vychovatelů ve výchovném ústavu na otázky káznědiplomová 2012 
Martínková JanaImage dětských domovů v regionu Ostravydiplomová 2012 
Miklušová VěraNázory rodičů dětí mateřské školy na otázky káznědiplomová 2012 
Parůžek RomanProžívání agresívního chování žáků II. stupně základní školy učitelemdiplomová 2011 
Rudzká IvanaProžívání a postoje učitelky mateřské školy k nonkonformnímu chování dětí.diplomová 2011 
Zemanová VěraPohledy učitelek mateřských škol na problémy kázně dětí v jejich předškolním zařízenídiplomová 2011 
Brodecká MichaelaAnalýza časopiseckých odborných statí v německém jazyce k problematice reedukace v reedukačních zařízeníchdiplomová 2009 
Pišová KarolínaRodinný program ve volném časediplomová 2009 
Bartusková IrenaAnalýza profesních činností vychovatelů ve výchovných ústavech za použití metody pozorovánídiplomová 2008 
Hulenová LenkaNáplň práce vychovatele v dětských domovech versus výchovných ústavechdiplomová 2008 
Lukášová RenátaAplikace profesiografické metody v prostředí dětských domovů a výchovných ústavůdiplomová 2008 
Metznerová EvaMalé neformální skupiny personálu ve výchovném ústavudiplomová 2008 
Otýpková EvaInterpersonální zaměření vychovatelů ve výchovných ústavechdiplomová 2008 
Szostoková RenátaKultura výchovného ústavu z hlediska hodnotového zaměřenídiplomová 2008 
Barabášová JitkaVliv psychoterapeutického výcviku na klima pedagogického týmu ve výchovném ústavudiplomová 2007 
Horáčková LucieKultura ve výchovných ústavech a klima pedgaogického týmudiplomová 2007 
Supiková JanaStyl řízení a klima v zařízeních ústavní výchovydiplomová 2007 
Švajcová AnnaProgramy dětí a mládeže ve výchovných ústavech a klima pedagogického týmudiplomová 2007 
Zapletalová MichaelaPedagogický personál výchovného ústavu a klima v zařízenídiplomová 2007 
Bohunková PetraSociální zaměření osobnosti svobodných matek a jejich názory na výchovu vlastního dítětediplomová 2006 
Gomołka MichalVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2006 
Kaspříková LenkaJaký je vliv přístupu vychovatelů na klima ve výchovných skupinách výchovných ústavůdiplomová 2006 
Mančařová EvaKomunikace mezi vychovatelem a žákem ve školní družinědiplomová 2006 
Oborná LucieŠikana ve výchovných ústavechdiplomová 2006 
Pečálková KarolínaProblematika alkoholismu vězněných a léčba závislosti v penitenciálním prosředídiplomová 2006 
Berková AlenaPostoje svěřenců výchovných ústavů se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Hlavsová VeronikaKomunikace personálu ve výchovném ústavudiplomová 2005 
Jakubek DanielProtidrogová prevence na školách se sportovním zaměřenímdiplomová 2005 
Mahdalová TerezaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Pilchová EvaDěti vrácené z pěstounské péče do Dětských domovůdiplomová 2005 
Reková JanaImage výchovných ústavůdiplomová 2005 
Sikora BogdanMožnosti využití grafických kalkulátorů TI-83 ve výuce na ZŠ (v učivu o funkcích).diplomová 2005 
Smýkalová BarboraŠikana ve výchovných ústavechdiplomová 2005 
Šamková DanaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Trefilík AlešKomunikace personálu ve výchovném ústavudiplomová 2005 
Hájková AndreaPéče o mentálně postiženého jedince v rodiněbakalářská 2019 
Hanuš AdamJak informují sdělovací prostředky o problematice kastrací. (české ve srovnání s anglickými)bakalářská 2019 
Kubienová NatálieHodnotové sjednocení rodiny při výchově dětíbakalářská 2019 
Marečková AdélaHodnotové sjednocení rodiny při výchově dítětebakalářská 2019 
Vodičková MarkétaObsahy skupinových sezení v protialkoholní komunitěbakalářská 2019 
Pikala RichardŽivotní příběhy alkoholikůbakalářská 2018 
Schenková NelaObsahy skupinových sezení v protidrogové komunitěbakalářská 2018 
Váňová MarkétaStres ve výkonu práce policistybakalářská 2018 
Ličková KláraVýchova dětí osamělou matkoubakalářská 2017 
Niedermeierová MarcelaMentoring - profesní rozvoj učitele.bakalářská 2017 
Vítková KláraPohled adolescentů na dětství s matkou samoživitelkoubakalářská 2017 
Zezulová VendulaVzájemné vztahy dětí a matčina nového partnerabakalářská 2017 
Ludvíková LeanaPřístupy prarodičů k výchově vnoučatbakalářská 2016 
Rončáková MartaVýchova adolescentů v neúplné rodiněbakalářská 2016 
Švrčinová DanušeKomparace času tráveného otci s pubescenty z úplných a neúplných rodinbakalářská 2016 
Bilková DenisaMobbing ve zdravotnictvibakalářská 2015 
Goldmannová DenisaProžitky dětí vychovaných bez otcebakalářská 2015 
Krischkeová AdélaKlíčové momenty ve výchově dětí osamělými matkamibakalářská 2015 
Lukasíková VěraVztah mezi otci a jejich syny po rozvodubakalářská 2015 
Mihalkaninová IvanaVýchova a komunikace osaměle žijících matek s dětmibakalářská 2015 
Pastrnková IvaMobbing nelékařského personálu ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2015 
Urbánková RadkaVýchova dětí matkami samoživitelkamibakalářská 2015 
Fišerová KristýnaVýchova dětí matkami samoživitelkamibakalářská 2014 
Trunečková DenisaSenioři, oběti domácího násilíbakalářská 2013 
Kohoutek Jiří JosefPohled učňů a učitelů na problematiku kázněbakalářská 2012 
Maderová JanaVychovatel a jeho názory na pedagogickou prácibakalářská 2012 
Strakošová VendulaAdolescenti s non-konformním chovánímbakalářská 2012 
Včulková MartinaImage základních školbakalářská 2012 
Janečková HanaŠikana ve výchovném ústavubakalářská 2011 
Spáčilová JanaImage základní školybakalářská 2011 
Kročková HanaKomparace frekventovaných teorií reedukace a resocializacebakalářská 2010 
Velčovský ZbyněkAnalýza časopiseckých odborných statí v anglickém jazyce k problematice reedukace v reedukačních zařízeníchbakalářská 2009 
Grygová KateřinaCAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítětebakalářská 2007 
Prajerová PavlaTerapeutická komunita pro drogově závislébakalářská 2007 
Novotný MichalVztahy na pracovištibakalářská 2006 
Pillerová IvanaSyndrom vyhořeníbakalářská 2006 
Pulkrábková MartinaSyndrom vyhoření u učitelůbakalářská 2006 
Volná SoňaVztahy v pracovních kolektivechbakalářská 2006 
Wontrobová LucieAgresivita jako multikauzální jevbakalářská 2006 
Zemanová PavlínaSpecifika výchovy adoptivního dítěte v rodiněbakalářská 2005 


Vytvoření studijních materiálů pro předměty kombinovaného studia programu Sociální pedagogika
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vzdělání základ života
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období9/2016 - 8/2019
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub