Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Daniel Jandačka

vedoucí katedry studií lidského pohybu

Daniel Jandačka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 207, budova V
funkce:odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
obor činnosti:biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2580
607 762 933
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání a akademická kvalifikace

2014Univerzita Palackého v Olomouci – Habilitace v oboru Kinantropologie
2008Univerzita Palackého v Olomouci – Doktorské studium v oboru Kinantropologie
1999Ostravská univerzita v Ostravě – obor Učitelství tělesné výchovy a fyziky

Zaměstnání

2016 – dosudVedoucí Katedry studií lidského pohybu
2015 – 2016Prorektor pro řízení mezinárodních vztahů
2014 – dosudKatedra studií lidského pohybu OU – docent se zaměřením na biomechaniku a metodologii kinantropologického výzkumu
2007 – 2015Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu Ostravské univerzity
2003 – 2005Institut fyziky, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava – odborný asistent
2002 – 2003Střední průmyslová škola v Ostravě
1999 – 2000Učitel ZŠ Výhledy v Ostravě–Hošťálkovicích

Členství v organizacích (profesních a oborových)

2018 – dosudVědecká rada FTVS Univerzita Karlova
2018 – dosudVědecká rada FSS Masarykova univerzita
2018 – dosudVědecká rada FTK Univerzita Palackého v Olomouci
2016 – dosudpředseda oborové rady doktorského studia Kinantropologie
2015 – dosudVědecká rada Ostravské univerzity
2016 – dosudVědecká rada PdF OU
International Society for Biomechanics in Sport
Česká společnost pro Biomechaniku

Grantová činnost (externí vědecké granty)

2018 – 2022OPVVV excelentní výzkum – Program 4 HAIE (Healthy aging in industrial envinronment) řešitel. (aktivní)
GAČR 406/08/0572 Vliv vybraných faktorů na přesnost provedení jednoduchého pohybu a optimalizaci svalového výkonu
RR–11–097 Metode optimalizacije in individualizacija obremenitve v izbranych načinih treninga moči – Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport (UL FŠ ) a Pedagogická fakulta OU, Centrum diagnostiky lidského pohybu
2012–007–001 Biomechanical 3D analysis of hits in combat sports according to the stance position – Catholic University of Valencia

Nejvýznamnější publikační činnost v posledních pěti letech (WoS)

Estevan, I., Jandačka, D. a Falco, C. Effect of stance position on kick performance in taekwondo. Journal of Sports Sciences. 2013, č. 31, s. 1815–1822. ISSN 0264–0414.
Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity power during the squat jump with various barbell loads. SPORT BIOMECH. 2014, č. 13, s. 75–86. ISSN 1476–3141.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Musculoskeletal loading during the round–off in female gymnastics: the effect of hand position. SPORT BIOMECH. 2014, č. 13, s. 123–134. ISSN 1476–3141.
Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R. a Janura, M. Temporal–spatial parameters of gait in transfemoral amputees: Comparison of bionic and mechanically passive knee joints. PROSTHET ORTHOT INT. 2014, č. 3, s. 199–203. ISSN 0309–3646.
Estevan, I., Falco, C., Silvernail, J. F. a Jandačka, D. Comparison of Lower Limb Segments Kinematics in a Taekwondo Kick. An Approach to the Proximal to Distal Motion. Journal of Human Kinetics. 2015, č. 47, s. 41–49. ISSN 1640–5544.
Farana, R., Irwin, G., Jandačka, D., Uchytil, J. a Mullineaux, D. Elbow joint variability for different hand positions of the round off in gymnastics. HUM MOVEMENT SCI. 2015, s. 88–100. ISSN 0167–9457.
Zahradník, D., Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity mechanics during landing after a volleyball block as a risk factor for anterior cruciate ligament injury. PHYS THER SPORT. 2015, č. 16, s. 53–58. ISSN 1466–853X.
Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Footfall patterns of a runner with an Achilles tendon rupture: Runner with an Achilles tendon rupture. Journal of Sport and Health Science. 2016, s. 1–5. ISSN 2095–2546.
Estevan, I., Freedman, J. S., Jandačka, D. a Falco, C. Segment coupling and coordination variability analyses of the roundhouse kick in taekwondo relative to the initial stance position. Journal of Sports Sciences. 2016, č. 25, s. 1–8. ISSN 1466–447X.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J., Hamill, J. a Holčapek, M. Blocking landing techniques in volleyball and the possible association with anterior cruciate ligament injury. Journal of Sports Sciences. 2017, s. 1–7. ISSN 0264–0414.
Jandačka, D., Freedman Silvernail, J., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Do athletes alter their running mechanics after an Achilles tendon rupture?: Running mechanics after an Achilles tendon rupture. Journal of Foot and Ankle Research. 2017, č. 10, s. 1–8. ISSN 1757–1146.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Identification of types of landings after blocking in volleyball associated with risk of ACL injury: Types of landings in volleyball associated with risk of ACL injury. EUR J SPORT SCI. 2017, roč. 17, s. 241–248. ISSN 1746–1391.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The influence of hand positions on biomechanical injury risk factors at the wrist joint during the round–off skills in female gymnastics. Journal of Sports Sciences. 2017, roč. 35, s. 124–129. ISSN 0264–0414.


Vybrané publikace

Jandačka, D., Freedman Silvernail, J., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Do athletes alter their running mechanics after an Achilles tendon rupture?: Running mechanics after an Achilles tendon rupture. Journal of Foot and Ankle Research. 2017, č. 10, s. 1-8. ISSN 1757-1146.

Všechny publikace

Skýpala, J., Jandačka, D. a Hamill, J. Reliability of a measurement technique for Achilles tendon length. Journal of Sport Sciences. 2019, 37(20), s. 1-7. ISSN 0264-0414.
García-Massó, X., Skýpala, J., Jandačka, D. a Estevan, I. Reliability of a new analysis to compute time to stabilization following a single leg drop jump landing in children. PLoS ONE. 2019, 14(2), s. 1-11. ISSN 1932-6203.
Zahradník, D., Jandačka, D., Holčapek, M., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Blocking landing techniques in volleyball and the possible association with anterior cruciate ligament injury. Journal of Sports Sciences. 2018, 36(8), s. 955-961. ISSN 0264-0414.
Jandačka, D., Plešek, J., Skýpala, J., Uchytil, J., Freedman Silvernail, J. a Hamill, J. Knee Joint Kinematics and Kinetics During Walking and Running After Surgical Achilles Tendon Repair. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine. 2018, 6(6), s. 1-8. ISSN 2325-9671.
Jandačka, D. Achilova šlacha a běh: Evoluční výhoda nebo "Achillova pata" sportovců?: Zvaná přednáška. In: Analýza pohybu v Česku a na Slovensku. Olomouc: FTK, Olomouc. 2017.
Jandačka, D. Biomechanika běhu a Achillova šlacha: Zvaná přednáška: Evoluční výhoda nebo Achillova pata sportovců?. In: Diagnostika ve sportě. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta sportu. 2017.
Jandačka, D., Freedman Silvernail, J., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Do athletes alter their running mechanics after an Achilles tendon rupture?: Running mechanics after an Achilles tendon rupture. Journal of Foot and Ankle Research. 2017, č. 10, s. 1-8. ISSN 1757-1146.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Identification of types of landings after blocking in volleyball associated with risk of ACL injury: Types of landings in volleyball associated with risk of ACL injury. EUR J SPORT SCI. 2017, roč. 17, s. 241-248. ISSN 1746-1391.
Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D., Rosický, J. a Janura, M. Kinematics of gait using bionic and hydraulic knee joints in transfemoral amputees. ACTA GYMNICA. 2017, č. 47, s. 130-137. ISSN 2336-4912.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Technique selection "the coaches challenge" influencing injury risk during the first contact hand of the round off skill in female gymnastics. Journal of Human Kinetics. 2017, roč. 56, s. 51-59. ISSN 1899-7562.
Jandačka, D. The Achilles tendon and running: Invited lecture. In: MovLab Spring School 2017: Biomechanics of locomotion and injuries prevention. Lisabon: Lusofona University. 2017.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The influence of hand positions on biomechanical injury risk factors at the wrist joint during the round-off skills in female gymnastics. Journal of Sports Sciences. 2017, roč. 35, s. 124-129. ISSN 0264-0414.
Jandačka, D. 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: Invited guests - Scientific Board [Konference]. Brno, Česká republika. 2017.
Vaverka, F., Jandačka, D., Zahradník, D., Uchytil, J., Farana, R., Supej, M. a Vodicar, J. Effect of an Arm Swing on Countermovement Vertical Jump Performance in Elite Volleyball Players. JOURNAL OF HUMAN KINETICS. 2016, č. 53, s. 41-50. ISSN 1640-5544.
Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Footfall patterns of a runner with an Achilles tendon rupture: Runner with an Achilles tendon rupture. Journal of Sport and Health Science. 2016, s. 1-5. ISSN 2095-2546.
Estevan, I., Freedman, J. S., Jandačka, D. a Falco, C. Segment coupling and coordination variability analyses of the roundhouse kick in taekwondo relative to the initial stance position. Journal of Sports Sciences. 2016, č. 25, s. 1-8. ISSN 1466-447X.
Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R., Freedman Silvernail, J. a Hamill, J. Barefoot running with elongated or shortened Achilles tendon after rupture. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 406-409. ISBN 1999-4168.
Farana, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. C-Motion User Group Meeting [Workshop]. Katedra studií lidského pohybu, PdF OU, Albánská republika. 2015.
Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D. a Janura, M. Comparison of kinematic parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and hydraulic knee - case study. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 855-858. ISBN 1999-4168.
Estevan, I., Falco, C., Silvernail, J. F. a Jandačka, D. Comparison of Lower Limb Segments Kinematics in a Taekwondo Kick. An Approach to the Proximal to Distal Motion. Journal of Human Kinetics. 2015, č. 47, s. 41-49. ISSN 1640-5544.
Farana, R., Janeczková, P., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Irwin, G. Elbow and wrist joint loading during the round-off skills in male gymnastics: a case study. In: The 33rd International Conference on Biomechanics in Sports: 2015-06-29 Poitiers, France. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 281-284. ISSN 1999-4168.
Farana, R., Irwin, G., Jandačka, D., Uchytil, J. a Mullineaux, D. Elbow joint variability for different hand positions of the round off in gymnastics. HUM MOVEMENT SCI. 2015, s. 88-100. ISSN 0167-9457.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Landing patterns after block in volleyball: Aplication for ACL injury. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 198-201. ISBN 1999-4168.
Zahradník, D., Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity mechanics during landing after a volleyball block as a risk factor for anterior cruciate ligament injury. PHYS THER SPORT. 2015, č. 16, s. 53-58. ISSN 1466-853X.
Farana, R., Uchytil, J., Zahradník, D. a Jandačka, D. The Akopian vault performed by elite male gymnasts: Which biomechanical variables are related to a judge?s score?. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2015, č. 15, s. 33-40. ISSN 1212-1185.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Wrist joint loading during the round-off skills in female gymnastics. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 1055-1058.
Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D. a Zvonař, M. Comparison of temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and mechanically passive knee - case study. In: BASES Biomechanics Interest Group Meeting 2014. Manchester Metropolitan University, Manchester. 2014.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Vaverka, F. Differences in the key kinematic parameters of difficult Handpsring and Tsukahara vaults performed by elite male gymnasts. Science of gymnastics journal. 2014, č. 6, s. 53-61. ISSN 1855-7171.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Irwin, G. Elbow joint variability during the round off in female gymnastics. In: XXXII International Symposium on Biomechanics in Sports: Proceeding of XXXII International Symposium on Biomechanics in Sports 2014-07-12 East Tennessee State University, USA. East Tennessee State University, 2014. s. 433-436. ISSN 1999-4168.
Zahradník, D., Uchytil, J., Farana, R. a Jandačka, D. Ground Reaction Force and Valgus Knee Loading during Landing after a Block in Female Volleyball Players. Journal of Human Kinetics. 2014, č. 40, s. 5-13. ISSN 1640-5544.
Jandačka, D. Instituto Politécnico da Guarda. 2014.
Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R. a Hamill, J. Lower extremity power during the squat jump with various barbell loads. SPORT BIOMECH. 2014, č. 13, s. 75-86. ISSN 1476-3141.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. Musculoskeletal loading during the round-off in female gymnastics: the effect of hand position. SPORT BIOMECH. 2014, č. 13, s. 123-134. ISSN 1476-3141.
Estevan, I., Silvernail, J. F., Jandačka, D. a Falco, C. Sagittal coupling analysis of the roundhouse kick in taekwondo. In: 33rd International Symposium on Biomechanics in Sports: Proceedings of the 33rd International Symposium on Biomechanics in Sports 2014 Jonshon City. International Society of Biomechanics in Sport, 2014. s. 393-396. ISSN 1999-4168.
Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R. a Janura, M. Temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees: Comparison of bionic and mechanically passive knee joints. PROSTHET ORTHOT INT. 2014, č. 3, s. 199-203. ISSN 0309-3646.
Estevan, I., Jandačka, D. a Falco, C. Effect of stance position on kick performance in taekwondo. Journal of Sports Sciences. 2013, č. 31, s. 1815-1822. ISSN 0264-0414.
Farana, R., Jandačka, D. a Irwin, G. Influence of different hand positions on impact forces and elbow loading during the round off in gymnastics: a case study. Science of gymnastics journal. 2013, č. 5, s. 5-14. ISSN 1855-7171.
Farana, R., Uchytil, J., Zahradník, D. a Jandačka, D. Kinematic analysis of "Lou Yun" vaults performed by top level male gymnasts: relationship between kinematic variables and judge´s score. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013, roč. 43, s. 17-25. ISSN 1212-1185.
Farana, R., Jandačka, D. a Irwin, G. KINEMATIC AND KINETIC OF ELBOW JOINT DURING ROUND OFF IN FEMALE ARTISTIC GYMNASTICS. In: The 2013 BASES Biomechanics Interest Group (BIG) annual meeting. University of Wolverhampton. 2013.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J. a Jandačka, D. Příčiny zranění a jejich prevence ve sportovní gymnastice z pohledu biomechaniky. Rehabilitácia. 2013, č. 50, s. 25-37. ISSN 0375-0922.
Jandačka, D., Zahradník, D., Foldyna, K. a Hamill, J. Running biomechanics in a long-term monitored recreational athlete with a history of Achilles tendon rupture. BMJ Case Reports. 2013, s. 1-7. ISSN 1757-790X.
Jandačka, D., Uchytil, J., Svoboda, Z., Elfmark, M. a Janura, M. Test-retest reliability of the net joint power transferred by the lower limbs during walking in healthy men. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013, č. 43, s. 7-15. ISSN 1212-1185.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The effect of different hand position on impact forces and elbow loading during the round off in female gymnastics. In: The 31st Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Taipei: National Taiwan Normal University. 2013.
Farana, R., Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D. a Irwin, G. The effect of different hand position on impact forces and elbow loading during the round-off in female gymnastics. In: Proceeding of XXXI International Symposium on Biomechanics in Sports. National Taiwan Normal University: Taipei, 2013. s. 1-4. ISSN 1999-4168.
Jandačka, D., Estevan, I., Janura, M. a Coral, F. The Impact of the Initial Stance Position on Lower Limb Joint Kinetics in the Taekwondo Roundhouse Kick. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013, č. 43, s. 15-22. ISSN 1212-1185.
Vaverka, F., Jakubšová, Z., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J., Supej, M. a Vodicar, J. The Influence of an Additional Load on Time and Force Changes in the Ground Reaction Force During the Countermovement Vertical Jump. Journal of human kinetics. 2013, č. 38, s. 191-200. ISSN 1899-7562.
Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R., Zahradník, D. a Janura, M. Vliv poranění Achillovy šlachy na výstupní výkon kloubů dolních končetin při běhu. Rehabilitácia. 2013, č. 50, s. 215-224. ISSN 0375-0922.
Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. Vliv typu doskoku po bloku na valgózní zatížení kolene u hráček volejbalu. Rehabilitácia. 2013, č. 50, s. 205-216. ISSN 0375-0922.
Jandačka, D. Biomechanical Basis of Physical Exercises. 2012.
Jandačka, D., Uchytil, J., Zahradník, D., Farana, R., Foldyna, K. a Hamill, J. Biomechanika chůze před a biomechanika chůze a běhu po přetržení Achillovy šlachy. In: Zborník vedeckých prác. Bratislava: STU Bratislava, 2012. STU Bratislava, 2012. s. 109-115. ISBN 978-80-227-3828-6.
Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R. a Janura, M. Bionic knees allow of symmetrical temporal-spatial parameters of gait compared to mechanically passive knees designs. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 171-174. ISBN 978-1-922097-00-2.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Vaverka, F. Comparison of the key kinematic parameters of difficult Handpsring and tsukahara vaults performed by elite male Gymnasts. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 280-283. ISBN 978-1-922097-00-2.
Janura, M., Jandačka, D., Elfmark, M., Uchytil, J., Chorvátová, M. a Svoboda, Z. Hodnocení variabilty dynamických parametrů chůze. Rehabilitácia. 2012, roč. 2012, č. 49, s. 195-207. ISSN 0375-0922.
Farana, R., Zahradník, D. a Jandačka, D. Inter-individuální variabilita úhlových parametrů ramenního a kyčelního kloubu v klíčových fázích přemetových přeskoků v provedení vrcholových sportovních gymnastů. In: Zborník vedeckých prác. Bratislava: STU Bratislava, 2012. STU Bratislava, 2012. s. 77-81. ISBN 978-80-227-3828-6.
Estevan, I., Jandačka, D., Farana, R. a Falco, C. Kinematic analysis of a roundhouse kick according to the stance position. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 189-192. ISBN 978-1-922097-00-2.
Janura, M. a Jandačka, D. Kinetics of the Take-off in Ski Jumping: Assesment and Training. In: Anaerobic Performance. First edition. vyd. Olomouc: Palacký University, 2012. s. 90-112. ISBN 978-80-244-3167-3.
Zahradník, D., Jandačka, D., Uchytil, J., Farana, R. a Zvonař, M. Load on lower extremities during landing after an offensive stroke in volleyball (case study). MED SCI SPORT EXER. 2012, s. 404-404. ISSN 0195-9131.
Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. Mechanický výstupní svalový výkon ve čtyřech typech doskoku po bloku ve volejbale. Rehabilitácia. 2012, roč. 49, s. 95-101. ISSN 0375-0922.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R., Uchytil, J. a Zvonař, M. Net knee joint peak power output in four landing strategies after a block in volleyball. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 175-178. ISBN 978-1-922097-00-2.
Jandačka, D. Posudek - Zášvih vo voltíži. 2012.
Jandačka, D. Posudek na práci Metody biomechanické analýzy pohybu. 2012.
Jandačka, D. Základy biomechaniky tělesných cvičení. 2012.
Jakubšová, Z., Vaverka, F. a Jandačka, D. Comparison of the lower extremities explosive muscular strength via jumping tests in different performance level and age groups of women volleyball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011, č. 40, s. 7-15. ISSN 1212-1185.
Estevan, I., Falco, C. a Jandačka, D. Cuantificación de la fuerza de reacción contra el suelo. In: Biomecánica de la Actividad Física. Valencie, Španělsko: Publication Service of the Catholic University of Valencia, 2011. s. 37-42. Biomechanics of the Physical Activity. ISBN 978-84-87331-61-9.
Jandačka, D. a Beremlijski, P. Determination of Strength Exercise Intensities Based on the Load-Power-Velocity Relationship: Determination of Strength Exercise Intensities. Journal of Human Kinetics. 2011, roč. 2011, č. 28, s. 33-44. ISSN 1640-5544.
Jandačka, D. EXPERIMENTAL DETERMINATION OF HORIZONTAL MOTION OF HUMAN CENTER OF GRAVITY DURING SQUATTING. 2011.
Farana, R. a Jandačka, D. Jak citovat a odkazovat na informační zdroje v kinantropologii. 2011.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J., Jandačka, D. a Vaverka, F. Kinematics analysis of Handspring vaults performed by top level female gymnasts on World Cup competition. Studia Sportiva. 2011, č. 5, s. 53-58. ISSN 1802-7679.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J., Jandačka, D. a Vaverka, F. KINEMATICS ANALYSIS OF HANDSPRING VAULTS PERFORMED BY TOP LEVEL FEMALE GYMNASTS ON WORLD CUP COMPETITION. In: 8th International conference Sport and Quality of Life. Brno. 2011.
Jandačka, D. Kinetická analýza lidského pohybu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 138 s. ISBN 978-80-7464-103-9.
Zahradník, D. a Jandačka, D. Mají profesionální hráči volejbalu možnost snížit reakční síly a momenty sil v kolenním kloubu při doskoku po bloku?. Rehabilitace. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 95-104. ISSN 0375-0922.
Estevan, I., Falco, C. a Jandačka, D. Mechanical analysis of roundhouse kick according to the stance position. In: Programe and abstract book of the 29th Conference of the International society of biomechanics in sport. Faculty of Sport, Faculty of Human Kinetics, Porto, 2011. s. 108-109. ISBN 978-972-8687-48-9.
Estevan, I., Falco, C. a Jandačka, D. MECHANICAL ANALYSIS OF ROUNDHOUSE KICK ACCORDING TO THE STANCE POSITION. Portuguese Journal of Sport Science. 2011, roč. 2011, č. 11, s. 215-218. ISSN 1645-0523.
Jandačka, D. a Uchytil, J. Optimal load maximizes the mean mechanical power output during upper extremity exercise in highly trained soccer players: Optimal load for mean maximal power output of soccer players. J STRENGTH COND RES. 2011, č. 25, s. 2764-2772. ISSN 1064-8011.
Zahradník, D., Jandačka, D., Farana, R. a Uchytil, J. Relation between the Torque and the Knee Joint Angle during a Landing after a Block in Volleyball in Two Game Situations. Studia Sportiva. 2011, č. 3, s. 161-167. ISSN 1802-7679.
Jandačka, D. a Uhlář, R. Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení. 2011.
Jandačka, D. Approaches to power output measurement during upper and lower body resistance exercises. In: Actas del IV Simposio International de CC de la Actividad Fisica y el deporte Valencia. 1. vyd. s. 49-66. ISBN 0-3921-8201-0.
Uchytil, J., Jandačka, D. a Foldyna, K. Reakční síla působící při chůzi na končetinu po totální náhradě kyčelního kloubu: Dodržují pacienti doporučení o zatěžování?. Rehabilitácia. 2010, roč. 47, č. 47, s. 200-206. ISSN 0375-0922.
Uchytil, J., Jandačka, D., Janura, M. a Farana, R. THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY. In: THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY. Northern Michigan University, Marquette, USA: Department of Health Physical Education and Recreation Northern Michigan University, 2010. Department of Health Physical Education and Recreation Northern Michigan University, 2010. s. 134-135. ISBN 1999-4168.
Jandačka, D., Jandačka, P. a Vaverka, F. THE OPTIMAL LOAD FOR THE THROWER´S DYNAMIC EFFORT STRENGTH TRAINING DETERMINED BY USAGE OF DIFFERENT METHODS. In: 7th International Conference on Strength Training. Bratislava: Slovak Olimpic Committee, 2010. Slovak Olimpic Committee, 2010. s. 157-158. ISBN 978-80-89460-02-1.
Jandačka, D. a Zahradník, D. VALIDITY OF THE VELOCITY MEASUREMENT DURING UPPER-BODY RESISTANCE EXERCISES UNDER VARIABLE LOAD. In: International Society of Biomechanics in Sport 2010.
Jandačka, D. a Cipryan, L. Dobré ráno - Centrum diagnostiky lidského pohybu. Centrum diagnostiky lidského pohybu [Televizní relace].. 2009.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Evaluation of mechanical power output measurement at bench press exercise under variable load. In: 27 International Conference on Biomechanics in Sports (2009). s. 187-188. ISSN 1999-4168.
Vala, R., Uchytil, J. a Jandačka, D. Možnosti diagnostiky v Centru Diagnostiky Lidského Pohybu. In: Sborník příspěvků z XVI.ročníku interdisciplinární konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 210-213. ISBN 978-80-7435-004-7.
Jandačka, D. Povídaní s vedoucím Centra diagnostiky lidského pohybu. [Rozhlasová relace].. 2009.
Jandačka, D., Vaverka, F. a Jakubšová, Z. The influence of extra load on time and force structure of vertical jump. In: 27 International Conference on Biomechanics in Sports (2009). s. 204-205. ISSN 1999-4168.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Validity of Mechanical Power Measurement at Bench Press Exercise. Journal of Human Kinetics. 2009, roč. 21, s. 33-43. ISSN 1640-5544.
Uchytil, J. a Jandačka, D. Zatížení dolních končetin při stoji u pacientů před výměnou kyčelního kloubu. Rehabilitacia. 2009, roč. 46, s. 94-97. ISSN 0375-0922.
Jandačka, D. a Vaverka, F. A regression model to determine load for maximal power output: Load for maximum power output. Sports Biomechanics. 2008, roč. 7, č. 2, s. 361-371. ISSN 1476-3141.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Faktor pohlaví při optimalizaci zátěže pro dosažení maxima mechanického svalového výkonu u konkrétních cvičení. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy.
Jandačka, D. Optimalizace zátěže pro dosažení maximálního mechanického svalového výkonu. 2008.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Optimalizace zátěže pro maximální svalový výkon. In: Současný sportovní trénink. Praha: Karlova univerzita, 2008. Karlova univerzita, 2008. s. 101-105. ISBN 978-80-7376-079-3.
Jandačka, D., Vaverka, F., Zahradník, D. a Vala, R. Srovnání přímé a nepřímé metody měření průměrného výstupního mechanického svalového výkonu. Česká kinantropologie. 2008, roč. 12, č. 2, s. 62-71. ISSN 1211-9261.
Jandačka, D. a Vaverka, F. The influence of gender and particular exercises on the optimal load for maximal power output. In: Human Biomechanics 2008. Praha: Karlova Univerzita, 2008. Karlova Univerzita, 2008. s. 1-2.
Jandačka, D. Department of Kinesiology - Univerzity of Massachusets, Amherst. 2007.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Optimalizace biomechanických parametrů pohybu. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2007. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 45-58. ISBN 978-80-7041-513-9.
Zahradník, D., Vaverka, F., Jandačka, D. a Gajda, V. The Weight of Projectile and Throw Distance. Salzburg: Department of Sport Science and Kinesiology, 2006. Department of Sport Science and Kinesiology, 2006. s. 511-511. ISBN 3-901709-14-2.
Kopečný, J., Jandačka, D., Barčová, K., Janurová, E., Kopečná, E., Kušnerová, M. a Uhlář, R. Sbírka příkladů a úloh z fyziky. 2005.


ZkratkaNázev předmětu
1BIOMAplikovaná biomechanika
1MEVYMetodologie výzkumu
ABIOMAplikovaná biomechanika
DRMSKMechanika sval. kostern. zranění ve sp.
DRODPObhajoba disertační práce
DRPUBPublikační činnost - článek v impakt. č.
DRSZZStátní doktor. zkouška - kinantropologie
DRTRNVědecké principy sportovního tréninku
DRVMBVýzkumné metody v biomechanice l. pohybu
DRVVGZapojení do výzkumného grantu
DRZSSZahraniční studijní stáž
E-BIOBiomechanics
E-FOTFootball
KBIMRBiomechanika
KMEBRMetodologie bc. práce
KMETRMetody empirického výzkumu
MBCRRMetodologie bakalářské práce
METOVMetodologie výzkumu
NE2RVMetodologie výzkumu
SZZKSZZ - Tělesná výchova
TEMVYMetody empirického výzkumu
TETBCMetodologie bc. práce
TFOTBFotbal
TPBIMZáklady sportovní biomechaniky
TSVAFDiagnostika svalových funkcí při zátěži
TYZE1Lyžování 1
1BIMRBiomechanika
1KBIMZáklady sportovní biomechaniky
1KMEBMetodologie bc. práce
1KMETMetody empirického výzkumu
1VYMRMetody empirického výzkumu v rekreologii
2BIOCBiomechanika člověka
2DISVDiagnostika sportovní výkonosti
2IOMEBiomechanika člověka
2IOM1Biomechanika člověka
2MEDPVýzkumné metody v kinantropologii
2NLPHAnalýza pohybu
2TERSTechnologie rozvoje síly
2UDVPÚvod do vědecké přípravy
2VYZKMetodologie výzkumu v Tv
2VYZ1Metodologie výzkumu v Tv
2YZE2Lyžování 2
3GMVYDiagnostika motorické výkonnosti
3MTBCMetodologie bakalářské práce
3SBIMZáklady sportovní biomechaniky
3YZE1Lyžování 1
6BIOMBiomechanika sportu a tělesných cvičení
6PBP1Seminář k Bc. práci 1 - Zadání BP
6PBP2Seminář k Bc. práci 2 - Prezentace BP
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6SBLYBěžečké lyžování
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SHSTHodnocení sportovní techniky
6TBIMBiomechanika sportu a tělesných cvičení
6TMBCMetodologie bakalářské práce
6TMBPMetodologie bakalářské práce
6TMOBZahraniční mobilita
6TZBIZáklady biomechaniky
6TZDBZáklady biomechaniky
6TZMOZahraniční mobilita
6ZBLYBěžecké lyžování
66BP1Seminář k Bc. práci 1 - Zadání BP
66BP2Seminář k Bc. práci 2 - Prezentace BP
66HSTHodnocení sportovní techniky
66IOMBiomechanika sportu a tělesných cvičení
66MBPMetodologie bakalářské práce
66MOBZahraniční mobilita
66ZBIZáklady biomechaniky
7BIOMBiomechanika pohybu člověka
7BIPCBiomechanika pohybu člověka
7BIRFBiomech. rizikové faktory sport. zranění
7BSZZSZZ - Kinantropol. Behaviorální zdraví
7DBLPDiagnostika biomech. lidského pohybu
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7EBHJThesis Defence
7EBLPHuman Movement Biomechanics Diagnostics
7EBLYCross-country Skiing
7EDP1Thesis Seminar 1 - Thesis Assignment
7EDP2Thesis Sem.2-Method. and Pres. of Result
7EIPCBiomechanics of Human Movement
7EIRFBiomech. Risk Factors of Sport Injuries
7EKINResearch Questions in Kinanthropology
7EMOBInternational Mobility
7ESZZSZZ - Kinanthropology-Behavioural Health
7MOBIZahraniční mobilita
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PDP1Seminář k DP 1 - Zadání diplomové práce
7PDP2Seminář k DP 2 - Metod. a prez. výsledků
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7TBLYBěžecké lyžování
7VKINVýzkumné otázky v kinantropologii
7VOKIVýzkumné otázky v kinantropologii
7VSZZSZZ - Kinantropol. Sportovní vědy
7ZMOBZahraniční mobilita
77BHJObhajoba diplomové práce
77BLPDiagnostika biomech. lidského pohybu
77BLYBěžecké lyžování
77DP1Seminář k DP 1 - Zadání diplomové práce
77DP2Seminář k DP 2 - Metod. a prez. výsledků
77IPCBiomechanika pohybu člověka
77IRFBiomech. rizikové faktory sport. zranění
77KINVýzkumné otázky v kinantropologii
77MOBZahraniční mobilita
77SZZSZZ - Kinantropol. Behaviorální zdraví
9DAKMAktivní účast na mezinárodní konferenci
9DAKNAktivní účast na národní koferenci
9DOBHObhajoba disertační práce
9DPUIPublikační činnost - članek v impakt.
9DPURPublikační činnost - článek recenzovaný
9DSZZStátní doktorská zkouška
9DVMBVýzkumné metody v biomech. lidsk.pohybu
9DZSSZahraniční studijní stáž


AutorNázev práceTypRok
Lazarová VeronikaTypy běžeckého došlapu u dětí předškolního věkudiplomová 2017 
Šimík VladimírLongitudinální sledování délky Achillovy šlachy u sprintera s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2017 
Blaschová DenisaKoordinace dolních končetin při běhu u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2016 
Hečková MarkétaMechanický výkon kolenních kloubů při běhu u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2016 
Jendželovský MartinBěh na boso u lidí s historií přetržení Achillovy šlachydiplomová 2016 
Pilchová AndreaKinematika pohybu hlezenního kloubu na nepostižené končetině u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2016 
Plešek JanKinematika kolenních kloubů při běhu u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2016 
Richterová DitaOvlivňuje prodloužení Achillovy šlachy subjektivní vnímání obtíží při pohybu?diplomová 2016 
Skýpala JiříSpolehlivost měření délky Achillovy šlachy a jejího průřezu ultrasonografickou metodoudiplomová 2016 
Mimlichová MartinaSymetrie kinetiky běhu u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2015 
Pernová EvaSymetrie kinematiky běhu u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2015 
Urbaczka JanVliv minimalistické obuvi na mechaniku došlapu u vytrvalostních běžcůdiplomová 2015 
Verner PřemyslBiomechanika běhu po rekonstrukci předního křížového vazudiplomová 2015 
Vrzalová SimonaKinematika pohybu dolní končetiny běžce s historií ruptury Achillovy šlachydiplomová 2015 
Kožar ErvinVliv mechanického výkonu v horizontálních směrech na výsledný průměrný a okamžitý mechanický výkon u vybraných posilovacích cvičení.diplomová 2013 
Starostka MichalMechanický výkon v jednotlivých kloubech u posilovacích cvičení dolních končetindiplomová 2013 
Šajer VítNorma pro výstupní mechanický výkon hlezenního kloubu při běhudiplomová 2013 
Šloncová KarlaKinematika pohybu hlezenního kloubu po dvaceti-minutovém běhudiplomová 2013 
Tlach MartinVýstupní mechanický výkon hlezenního kloubu po dvaceti-minutovém běhudiplomová 2013 
Kunčík MartinKinetika běhu mužů ve věku 20 - 30 let bez předchozího nervosvalového a kosterního postiženídiplomová 2012 
Schreier MichalKinematika běhu mužů ve věku 20-30 let bez předchozího nervosvalového a kosterního postiženídiplomová 2012 
Kupková VeronikaBIOMECHANICKÁ ANALÝZA TENISOVÉHO PODÁNÍ - Případová studiediplomová 2011 
Pergler JosefOptimalizace svalového výkonu z hlediska rychlosti pohybudiplomová 2011 
Šrámková VeronikaKinematická analýza skoku do dálky- případová studiediplomová 2011 
Štvrtňa JakubOptimální rychlost pohybu pro dosažení maxima výstupního výkonu - bench press u trénovaných fotbalistůdiplomová 2011 
Billich RichardOptimální zátěž pro dosažení maxima výstupního výkonu - bench press u trénovaných fotbalistůdiplomová 2010 
Drda PavelVývoj vertikální dynamiky chůze po operaci kyčelního kloubudiplomová 2010 
Farníková AnnaVývoj časových parametrů chůze po operaci kyčelního kloubudiplomová 2010 
Havránek LeošČasové parametry chůze po operaci kyčelního kloubudiplomová 2010 
Jakš MarekReliabilita testu Fitro Agility check u florbalistůdiplomová 2010 
Jurková DagmarObjektivizace kvality chůze u pacientů po operaci klasickou a mini-invazivní metodoudiplomová 2010 
Kučera JakubDiagnostika maximální izometrické síly horních končetin v Centru diagnostiky lidského pohybu u chlapců žákovského věkudiplomová 2010 
Spazier OndřejOptimální zázěž pro dosažení maximálního svalového výkonu u trénovaných vrhačůdiplomová 2010 
Olša RomanVztah maximální koncentrické síly a maximálního mechanického svalového výkonu k testům explosivní síly dolních končetindiplomová 2009 
Klotzmann AdamKinematika běhu rekreačního tenisty s historií ruptury Achillovy šlachybakalářská  
Bartoš JosefÚrazy hlavy a poškození mozku v kontaktních sportechbakalářská 2019 
Hubáček JakubPreventivní pohybový program v basketbalebakalářská 2019 
Kadlecová Anna-MarieZvyšující se incidence ruptury Achillovy šlachybakalářská 2019 
Pokludová ŠárkaVliv snížnené citlivosti proprioreceptorů chodidla na kinematiku běhu nabosobakalářská 2019 
Zíka TomášVliv kineziotapingu na výšku výskokubakalářská 2018 
Badalová VeronikaBiomechanika hlezenního kloubu při běhu s plochou nohou před a po intervencibakalářská 2016 
Čintala DavidMechanické vlastnosti Achillovy šlachy u hokejistůbakalářská 2016 
Dýmal PřemyslVariabilita provedení chůze s historií ruptury Achillovy šlachy: Případová studiebakalářská 2016 
Gelačáková DanielaKinetika nepostiženého hlezenního kloubu při běhu na boso u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachybakalářská 2016 
Jablońská MartinaKinematika nepostiženého hlezenního kloubu při běhu na boso u sportovců s historií ruptury Achillovy šlachybakalářská 2016 
Lípa JiříSymetrie běhu u fotbalisty s historií částečné ruptury Achillovy šlachybakalářská 2016 
Mikulcová BarboraLongitudinální sledování tělesné zdatnosti dětí staršího školního věku - pilotní studiebakalářská 2016 
Opatřil DanielKinematika běhu florbalisty s historií ruptury Achillovy šlachybakalářská 2016 
Spusta RadimEfekt excentrického posilovacího programu u volejbalisty s tendinopatií Achillovy šlachybakalářská 2016 
Vachunová DanielaKinematika tenisového úderu forehand u dětí mladšího školního věkubakalářská 2016 
Vican TomášIncidence zranění v boxubakalářská 2016 
Vítková MartinaBiomechanika běhu rekreačních sportovců s historií ruptury Achillovy šlachy: Pilotní studiebakalářská 2016 
Drobník LukášSymetrie produkce mechanického výkonu hlezenními klouby po 20. minutovém běhu u tělesně způsobilýchbakalářská 2015 
Lazarová VeronikaBiomechanika běhu atleta s historií ruptury Achillovy šlachy: Případová studiebakalářská 2015 
Marko PeterVliv pohlaví na riziko přetržení předního křížového vazu při obloukovém kopu: Pilotní studiebakalářská 2015 
Možíš PavelKinematika běhu rekreačního spoertovce s historií ruptury Achillovy šlachy: Případová studiebakalářská 2015 
Pavlíček JakubVliv výšky seskoku při plyometrickém cvičení na biomechanické rizikové faktory zraněníbakalářská 2015 
Sedlák JanSymetrie produkce mechanického výkonu hlezenními klouby při běhu u tělesně způsobilýchbakalářská 2015 
Šemberková LucieBiomechanika běhu s historií ruptury Achillovy šlachy: Případová studiebakalářská 2015 
Trlica LukášKinematika běhu atleta s historií ruptury Achillovy šlachybakalářská 2015 
Vaněk Schrebenská KláraSymetrie produkce mechanického výkonu kolenními klouby při 20. minutovém běhu u tělesně způsobilýchbakalářská 2015 
Bartošková JaroslavaPreventivní program proti poranění kolene v hokeji: případová studiebakalářská 2014 
Bernatík TomášBiomechanika běhu různé rychlosti - přehledová studiebakalářská 2014 
Hečková MarkétaSymetrie produkce mechanického výkonu kolenními klouby při běhu u tělesně způsobilýchbakalářská 2014 
Mičan RichardBiomechanická analýza obloukového kopu z rozdílného výchozího postavení dolních končetinbakalářská 2014 
Míčková JiřinaSymetrie produkce mechanického výkonu kyčelními klouby při běhu u tělesně způsobilýchbakalářská 2014 
Pella MatejKinetická analýza obloukového kopu pro trénink svalového výkonu v bojových sportechbakalářská 2014 
Pilchová AndreaAplikace vzoru kinematiky běhu u jedince se symptomy svalově kosterního onemocněníbakalářská 2014 
Sojka JiříBěžecká obuv a biomechanika běhubakalářská 2014 
Grodová AdélaDoba reakce a realizace obloukového kopu v taekwondu při různém útočném postaveníbakalářská 2013 
Plešek JanNorma pro kinematiku pohybu kolenního kloubu při běhubakalářská 2013 
Koláček TomášRychlost silového rozvoje při silovém cvičeníbakalářská 2012 
Mimlichová MartinaBiomechanika pohybu operované dolní končetiny po přetržení Achillovy šlachybakalářská 2012 
Pernová EvaBěžecký došlap a vhodná běžecká obuv: případová studiebakalářská 2012 
Šimík VladimírKinematická analýza běhu maximální rychlosti - případová studiebakalářská 2012 
Vavřík RomanBiomechanika patologického běhu u rekreačního sportovce čtyři roky po operaci ruptury Achillovy šlachybakalářská 2012 
Verner PřemyslTechnika běhu a sportovní výkon při běhu na dlouhé vzdálenosti:případová studiebakalářská 2012 
Košák JanBěh a vhodná běžecká obuv - případová studiebakalářská 2011 
Pšenica DanielNové přístupy k rozvoji svalové hmoty - přehledová studiebakalářská 2011 
Šajer VítBIOMECHANICKÁ ANALÝZA TECHNIKY BĚHU STŘEDNÍ INTENZITY - Případová studiebakalářská 2011 
Šloncová KarlaBiomechanická analýza skoku do výšky - případová studiebakalářská 2011 
Tlach MartinNOVÉ PŘÍSTUPY K ROZVOJI SVALOVÉHO VÝKONUbakalářská 2011 
Žila VratislavReliabilita testu maximální síly dolních končetin v Centru diagnostiky lidského pohybu u chlapců dorosteneckého věkubakalářská 2011 
Schreier MichalDiagnostika maximální síly dolních končetin v Centru diagnostiky lidského pohybu u chlapců žákovského věkubakalářská 2010 
Koukal DavidVliv výchozí polohy segmentů těla na maximální mechanický svalový výkonbakalářská 2009 
Kučera JiříRELIABILITA MĚŘENÍ MAXIMÁLNÍ KONCENTRICKÉ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN MUŽŮbakalářská 2009 
Cieslar JosefPraktické využití Fitro Dyne Premia v komerčních rekreačních centrechbakalářská 2008 
Jakš MarekPraktické využití Fitro Agility check ve sportovních klubech a komerčních rekreačních centrechbakalářská 2008 
Kadlec MiroslavMěření maximálního svalového výkonu s různou zátěží pomocí FitroDyne Premiabakalářská 2008 
Langrová MartinaKomparace metod stanovení maximální sílybakalářská 2008 
Skura JanKomparace metod měření maximální síly-flexe v loketním kloubu u mužůbakalářská 2008 
Kaněra JindřichMetody stanovení individuálního silového maximabakalářská 2007 
Wojtylová JanaPřesnost stanovení individuálního silového maxima - Flexe v loketním kloubu u ženbakalářská 2007 


Univerzita PRO region - část PDF
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelPedagogická fakulta, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Doktorský studijní program Kinantropologie - mobility hostujících profesorů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelOddělení pro vědu a výzkum, Mezinárodní spolupráce
Stavřešený
Study in Ostrava
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Biomechanika běhu u lidí s prodlouženou Achillovou šlachou
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelPedagogická fakulta, Specifický VŠ výzkum
Stavukončený
Rozvoj diagnostických metod hodnocení kvality lidského pohybu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období9/2009 - 12/2010
PoskytovatelPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Vliv dvou metod totální náhrady kyčelního kloubu na kvalitu chůze
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
Optimalizace svalového výkonu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub