Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Iva Červenková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 301, budova SA
funkce:vedoucí KPD
obor činnosti:obecná didaktika, kurikulum, strategie výuky, pedeutologie, praxe
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2717
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Professional problems of beginning teachers and conditions of their adaptation
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Rok: 2021
stať ve sborníku

Use of teaching and learning resources during home preparation for instruction.
Marek Václavík, Gabriela Mynářová, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Ways of using teaching and learning resources by lower secondary school teachers in mother tongue lessons.
Iva Červenková, Tereza Danielová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Printed and digital teaching and learning resources used by lower secondary school pupils
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Pedagogický výzkum
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Professional problems of beginning teachers and condition of their adaptation
Iva Červenková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional problems of beginning teachers and conditions of their adaptation
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Rok: 2021
stať ve sborníku

Typy a způsoby užívání výukových zdrojů žáky osmých tříd základních škol
Aleš Bednárek, Gabriela Mynářová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2021, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Learning strategies from the text in the lower secondary schools: analysis through the eye-tracking method.
Marita Širmer Martirosyan, Jakub Romba, Iva Červenková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník anotací příspěvků XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Iva Červenková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Use of teaching and learning resources during home preparation for instruction.
Marek Václavík, Gabriela Mynářová, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Ways of using teaching and learning resources by lower secondary school teachers in mother tongue lessons.
Iva Červenková, Tereza Danielová
Rok: 2020
stať ve sborníku

XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Iva Červenková
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Analysis of Independences of Normality on Sample Size with Regards to Reliability
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Czech University Students' Use of Study Resources in Relation to the Approaches to Learning
Zuzana Sikorová, Tomáš Barot, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Printed and digital teaching and learning resources used by lower secondary school pupils
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University students' study habits related to the use of study resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Tomáš Barot
Rok: 2019, IARTEM E-Journal
článek v odborném periodiku

University students? use of study resources in relation to approaches to learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Using textbooks and learning resources to scaffold students learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Péter Bagoly-Simó, Bruce Knight
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Analysis of Dependences between Assessment of Quality of Teaching and Year of Study
Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2018, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Analysis of Dependences between Assessment of Quality of Teaching and Year of Study
Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of learning strategies of undergraduate students using the eye-tracking method
Iva Červenková, Alena Štecová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Konstruktivistické pojetí učební podpory žáků založené na učebnici a dalších edukačních zdrojích.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflektovaná asistentská praxe
Iva Červenková
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Scaffolding v učebnici ke zdravému životnímu stylu pro ZŠ a víceletá gymnázia.
Veronika Dinžíková, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Analýza scaffoldingových strategií žáků při učení se z textu prostřednictvím eye-trackingu
Iva Červenková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Rok: 2016, PdF Ostravská univerzita
odborná kniha

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessing the Difficulty of Exercises by Monitoring Pupil Dilatation with Eye-tracking
Iva Červenková, Miroslava Miklošíková, Martin Malčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement
Zuzana Sikorová, Mike Horsley, Iva Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education
Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Jan Karaffa, Iva Červenková, Martin Malčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení
Iva Červenková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení
Iva Červenková, Martin Malčík
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information
Iva Červenková, Martin Malčík, Jakub Guziur, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci
Josef Malach, Josef Malach, Iva Červenková, Iva Červenková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
Iva Červenková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metody výuky a organizace vyučování
Iva Červenková
Rok: 2014
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Styles of Textbook Use
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2014, New Educational Review
článek v odborném periodiku

The Digital Textbook under Analysis: a Case Study
Iva Červenková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školy: výsledky analýzy
Iva Červenková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kríza pedagogiky
Iva Červenková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Textbook as a Potential Source of Homework
Iva Červenková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Učebnice a jejich využívání ve výuce
Iva Červenková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výukové metody a organizace vyučování
Iva Červenková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problémy problémových výukových metod
Iva Červenková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Činnosti žáků s učebnicí
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
stať ve sborníku

The Role of Textbooks in Secondary Schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic a dalších textových materiálů při domácí přípravě žáků na výuku.
Iva Červenková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic a dalších textovýchmateriálů při domácí přípravě žáků na výuku
Iva Červenková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Žák a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol
Iva Červenková
Rok: 2010, PdF
odborná kniha

Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami
Iva Červenková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami
Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení a role učebnic a jiných textových materiálů ve výuce.
Iva Červenková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic a jiných textových materiálů v činnostech žáků na 2. stupni ZŠ jako výzkumný problém
Iva Červenková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hodnocení a výběr učebnic v praxi
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktické problémy vysokoškolské výuky
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metodologické základy vzdělávání dospělých
Lucie Dokoupilová, Iva Červenková, Jan Šubert
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická evaluace 2006
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
BLOKBlokace místnosti
CZVODObecná didaktika
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
AKTIVAktivizační metody ve výuce
BKPRXAsistentská praxe (souvislá)
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BPESTAlternativní pedagogické směry
BPRXAAsistentská praxe (souvislá)
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKOBDObecná didaktika
NKSTRStrategie výuky
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSTRVStrategie výuky
OBECZáklady pedagogiky
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
PRAXHHospitační praxe
PRAX3Asistentská praxe
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
TVOUCTvořivý učitel
WN1VZTeorie vzdělávání
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
1EVDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1KURIKurikulum
1MTASManagement třídy a školy
1OBDIObecná didaktika
1STRVStrategie výuky
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZEDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1ZKURKurikulum
1ZMTSManagement třídy a školy
1ZOBDObecná didaktika
1ZSTVStrategie výuky
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11STRStrategie výuky
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZEDEmpirický výzkum v diplomové práci
11ZKUKurikulum
11ZODObecná didaktika
11ZSVStrategie výuky
2DIPRObecná didaktika s praxí
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PXP1Průběžná profesní praxe1
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2PXP3Souvislá profesní praxe 3
2STRVStrategie výuky
22IDObecná didaktika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3PRXPOborová praxe průběžná
3PRX1Oborová praxe 1
3PRX2Oborová praxe 2
3PRX3Oborová praxe (souvislá)
3SZPPSZZ Pedagogika
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
4ALSKAlternativní školy
4EVBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4PEDIPedagogická diagnostika
4PEPRPedagogická profese
4RAPXReflektovaná asistentská praxe
4ZALSAlternativní školy
4ZEBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4ZPEPPedagogické poradenství
4ZRAPReflektovaná asistentská praxe
44ALSAlternativní školy
44EVBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44RAPReflektovaná asistentská praxe
44ZASAlternativní školy
44ZEBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44ZPEPedagogické poradenství
44ZPPPedagogická profese
44ZRAReflektovaná asistentská praxe
6PASIAsistent pedagoga
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PEXKPedagogické exkurze
6PPPPPedagogická prevence a poradenství
6PVOZVyužívání odborných zdrojů
6PZAZZážitková pedagogika
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7OBDIObecná didaktika s praxí
7PAAKAlternat. a autor. koncepce vzdělávání
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PVOZVyužívání odborných zdrojů
77BDIObecná didaktika s praxí
PEDIRPedagogické inovace
FZAD2Základy didaktiky
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy
1ICTVICT ve výuce
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
1OBPDObecná pedagogika
1PS1OPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1PS1VPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
1VLEGVzdělávací soustava a legislativa
1ZPEOZáklady pedagogiky
1ZPEVZáklady pedagogiky
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2OBDIObecná didaktika
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PPAPPsychopatologie a prevence rizikového ch
2PRXPedagogická praxe 1 - hospitační
2PSPSSociální a pedagogická psychologie
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
2PS2VPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
2SOCPSociální pedagogika
2SPEDSpeciální pedagogika
2SZPSeminář k závěrečné práci
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
3PPAOPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PPAVPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PRXPPedagogická praxe průběžná
3SOPOSociální pedagogika
3SOPVSociální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková
4SMLOŠkolský management a legislativa
4SMLVŠkolský management a legislativa
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AutorNázev práceTypRok
Černínová SilvieUžívání tištěných a digitálních edukačních zdrojů ve výuce studentů středních školdiplomová 2022 
Dulanská EliškaUžívání tištěných a digitálních edukačních zdrojů ve výuce studentů středních školdiplomová 2022 
Pírková VendulaUžívání tištěných a digitálních edukačních zdrojů ve výucediplomová 2022 
Byrtusová MichaelaTvorba aktivizační výukové jednotky v oboru biologiediplomová 2021 
Saforková Myšková MarkétaTvorba učebního materiálu s možností využití v distanční formě výukydiplomová 2021 
Širmer Martirosyan MaritaStrategie učení se z textu u žáků 2. stupně základní školydiplomová 2021 
Bártová MichaelaAnalýza učebních strategií středoškolských studentůdiplomová 2020 
Danielová TerezaUžívání výukových zdrojů tištěné a digitální povahy v předmětu český jazyk na 2. stupni základní školydiplomová 2020 
Frasunková PetraProfesní problémy začínajících učitelů na středních školáchdiplomová 2020 
Glogarová AnnaUžívání edukačních zdrojů v hodinách dějepisudiplomová 2020 
Světnická KristýnaAnalýza učebních strategií studentů za pomocí eye- trackingudiplomová 2020 
Víchová SabinaAnalýza učebních strategií studentů středních školdiplomová 2020 
Hitmárová LucieTvorba učebního materiálu pro předmět psychologie a jeho pilotáždiplomová 2019 
Hőferová LenkaTvorba učebního materiálu do předmětu pedagogika a jeho hodnocenídiplomová 2019 
Lehkoživová ZuzanaAnalýza domácích úkolů v práci žáků základních školdiplomová 2018 
Mravíková JanaProfesní problémy začínajících učitelůdiplomová 2018 
Palusová KarinNázory veřejnosti na roli učitele v současné škole.diplomová 2018 
Sedláčková TaťánaTvorba pracovních listů do předmětu hudební výchovadiplomová 2018 
Štecová AlenaAnalýza učebních strategií studentů VŠ za pomoci eye-trackingudiplomová 2018 
Žabenská BarboraObsahová analýza učebnicových řad v předmětu občanská výchova a jejich komparacediplomová 2018 
Hesová PetraVýukové metody a jejich užití v předmětu pedagogikadiplomová 2017 
Petrskovský LukášTvorba multimediálního výukového prostředku (videa) v předmětu geografiediplomová 2017 
Truhlářová PetraMotivace studentů ke studiu na vysoké školediplomová 2017 
Bártová LucieStrategie vysokoškolských studentů při učení se z odborného textu.diplomová 2016 
Dohnálková LudmilaTvorba učebního textu v odborném předmětudiplomová 2016 
Pavlusová RenátaTvorba a analýza odborného učebního textudiplomová 2016 
Petrášová JanaRole domácích úkolů v přípravě žáků do výukydiplomová 2016 
Schreierová ŠtěpánkaTvorba odborného učebního textu a jeho hodnocenídiplomová 2016 
Slavíková ŠtěpánkaTvorba a obsahová analýza učebního textudiplomová 2016 
Bzonková LucieSpecifika výchovy a vzdělávání dětí s autismemdiplomová 2015 
Kusová AndreaKoncepce výuky předmětu pedagogika na středních školáchdiplomová 2015 
Boček JakubMotivační prvky v hodinách zeměpisudiplomová 2014 
Latýnová JanaUžívané strategie výuky v činnostech učitelů druhého stupně základních školdiplomová 2014 
Kneblová MarkétaProfesní kompetence učitelediplomová 2013 
Micenková AdélaDrogová problematika vybrané střední školydiplomová 2013 
Raszková ZuzanaUžívání učebnic v činnostech žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2013 
Lukáčová PavlaVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2012 
Nováková KateřinaUžívání materiálních didaktických prostředků v hodinách českého a německého jazykadiplomová 2011 
Orságová NikolaHodnocení v současné školediplomová 2011 
Fajkusová KateřinaHodnocení žáků na 2. stupni ZŠdiplomová 2010 
Hynková ŠárkaVyužití didaktické techniky a školních učebnic ve výuce matematiky a přírodopisu na ZŠ u učitelů s různou délkou praxediplomová 2010 
Kozelská MarkétaMateriálně didaktické prostředky a jejich použití ve výuce na 2. st. ZŠdiplomová 2010 
Przybylová EditaVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2010 
Říhová EvaUžívání učebnic v činnostech žáků ZŠdiplomová 2010 
Sládečková JanaHodnocení v současné školediplomová 2010 
Večerková LucieVybrané charakteristiky klimatu třídydiplomová 2010 
Baronová LenkaPoužívání materiálních didaktických prostředků ve výuce na ZŠdiplomová 2009 
Čončka JiříVýchovné působení na děti z dysfunkčních rodindiplomová 2009 
Sasín AlešVybrané aspekty klimatu třídydiplomová 2009 
Šlosarčíková LucieHodnocení v současné školediplomová 2009 
Zajícová KamilaPoužívání učebnic v činnostech žáků ZŠdiplomová 2009 
Kvochová SylvieVybrané charakteristiky klimatu třídydiplomová 2008 
Malyšková MarcelaPrověřování a hodnocení znalostí a dovedností žáků v hodině matematiky na 2. stupni ZŠdiplomová 2008 
Gajdošová HanaOsobnost pedagoga v procesu edukacediplomová 2007 
Hábová EvaAutorita učitele a kázeň v procesu edukacediplomová 2007 
Šírová NikolaDistanční výuka pohledem rodičů žáků základních školbakalářská 2022 
Fendrichová EvaStudijní podpora žáků základní školy učitelembakalářská 2020 
Hrubý KryštofDomácí příprava žáků na výuku předmětu český jazykbakalářská 2020 
Křížanová JulieSpecifika vzdělávání žáků ve Školách na konci světa Březová se zaměřením na distanční výuku žáků ZŠbakalářská 2020 
Gaďourková ErikaAnalýza využívání výukových metod v českém jazyce na základních školách.bakalářská 2017 
Polášková DenisaStudijní podpora žáků při domácí přípravě na výuku ze strany učitelůbakalářská 2017 
Šlachtová AnnaStrategie žáků při práci s učebním textembakalářská 2016 
Jindrová ŽanetaOrganizační formy výuky v hodinách občanské výchovybakalářská 2015 
Sedláčková TerezaAnalýza kognitivní úrovně učebních úloh ve vybraných učebnicích občanské výchovybakalářská 2015 
Bernatíková TamaraAssessment centrum jako efektivní nástroj pro výběr a nábor zaměstnanců a jeho porovnání s dalšími metodami náboru zaměstnancůbakalářská 2014 
Kvapilová Filipová DenisaJak překonat stres a syndrom vyhořeníbakalářská 2014 
Reková NikolaNázory žáků na vyučovací předmětybakalářská 2014 
Sádecká Janíková JanaMotivace dospělých k neformálnímu vzděláváníbakalářská 2014 
Štěpanda JiříMobbing a další formy sociální patologie v organizacibakalářská 2014 
Truhlářová PetraRole domácích úkolů z pohledu žákůbakalářská 2014 
Řehulková IvanaFaktory působící na kvalitu vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Štroblíková RenataVzdělávání ve veřejné správě se zaměřením na konkrétní institucibakalářská 2013 
Lochmanová JanaKompetence organizátorů a lektorů v profesním vzdělávání dospělýchbakalářská 2012 
Štěpánek JakubWaldorfská škola a využití jejích prvků ve vzdělávacím systému základních školbakalářská 2012 


KPD/6PVYZ - Pedagogický výzkum - studijní program Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání) - Bc., PS, 2.r., LS, povinný předmět
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Tištěné a digitální zdroje v procesu učení žáků 2. stupně základních škol
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora učebních strategií žáků prostřednictvím edukačních zdrojů
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza učebních materiálů se zaměřením na scaffoldingové strategie jakožto nástroj podpory žákova učení
Hlavní řešitelMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub