OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Personální složení

Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění


Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum jazykové přípravy
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum studií evropské identity
Centrum studií regionální hudební kultury

Děkanát Pedagogické fakulty

Abecední členění
Adamcová Lenka, Ing.
tajemnice PdF
email:
telefon: 553 46 2503
736 757 935
Antonín Karel
vedoucí oddělení správy budov
email:
telefon: 553 46 2518
602 587 342
Běla Stanislav email:
telefon: 553 46 1062
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2512
Cabala Milan, Bc. email:
telefon: 553 46 4016
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
email:
telefon: 553 46 2722
734 783 481
Fojtíková Kateřina, Bc. email:
telefon: 553 46 4015
Fukalová Marie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2514
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2516
Havrlantová Zuzana, Ing. email:
telefon: 553 46 2506
Hynková Šárka, Mgr.
personalistka PdF
email:
telefon: 553 46 2511
Chrenšťová Marika, Ing. email:
telefon: 553 46 2505
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2517
Jančálková Vendula, Ing. email:
telefon: 553 46 4024
734 783 483
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
děkan PdF OU
email:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Jedlička Libor, Ing. email:
telefon:
Kapicová Jana, Ing.
referentka
email:
telefon: 553 46 2505
Knap Jan email:
telefon: 553 46 1063
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium
email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela
referentka praxí
referentka praxí
email:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Matušková Ivana, Mgr.
referentka
email:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. email:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. email:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
Úsek proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek email:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. email:
telefon: 553 46 4018
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
email:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Abecední členění
Dokoupilová Hana, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2640
Fabíková Hana, Mgr. email:
telefon:
Frydrychová Milena, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2644
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2638
Hrdličková Marcela, Mgr. email:
telefon: 553 46 2642
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2643
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
email:
telefon: 553 46 2644
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
email:
telefon: 553 46 2636
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2713
Rosová Milena, Mgr. email:
telefon: 553 46 2639
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2645
Stéblová Milena, PhDr. email:
telefon: 553 46 2638
Straková Markéta, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2639
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. email:
telefon: 553 46 2645
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela email:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Matušková Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. email:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. email:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek email:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. email:
telefon: 553 46 4018
Valchař Aleš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra hudební výchovy

Abecední členění
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
Galatenko Jurij email:
telefon: 553 46 2527
Kanurkovová Alena
sekretářka KHV
email:
telefon: 553 46 2527
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
email:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
email:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2530
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
koordinátor LLP – Erasmus
email:
telefon: 553 46 2532
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2530
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2527
Suchomelová Aneta, Ing. email:
telefon: 553 46 2527
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Václavíková Petra, Mgr. email:
telefon: 553 46 2527
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2534
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. email:
telefon: 553 46 2645
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela email:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Matušková Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. email:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. email:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek email:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. email:
telefon: 553 46 4018
Valchař Aleš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra informačních a komunikačních technologií

Abecední členění
Franková Romana
sekretářka KIK
email:
telefon: 553 46 2626
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Homanová Zuzana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal
email:
telefon: 553 46 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc. email:
telefon: 553 46 2730
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozáková Blanka, Mgr. email:
telefon:
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2630
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2632
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D.
Erasmus koordinátor katedry
email:
telefon: 553 46 2631
Šubrt Jiří, Mgr. email:
telefon: 553 46 2633
553 46 2629
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. email:
telefon:
Suchomelová Aneta, Ing. email:
telefon: 553 46 2527
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Václavíková Petra, Mgr. email:
telefon: 553 46 2527
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2534
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. email:
telefon: 553 46 2645
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela email:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Matušková Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. email:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. email:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek email:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. email:
telefon: 553 46 4018
Valchař Aleš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra matematiky s didaktikou

Abecední členění
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
email:
telefon: 553 46 2646
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2652
Novotná Vilma, RNDr. email:
telefon: 553 46 2649
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2649
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. email:
telefon:
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
email:
telefon: 553 46 2650
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2630
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2632
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2631
Šubrt Jiří, Mgr. email:
telefon: 553 46 2633
553 46 2629
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. email:
telefon:
Suchomelová Aneta, Ing. email:
telefon: 553 46 2527
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Václavíková Petra, Mgr. email:
telefon: 553 46 2527
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2534
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. email:
telefon: 553 46 2645
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela email:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Matušková Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. email:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. email:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek email:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. email:
telefon: 553 46 4018
Valchař Aleš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra pedagogiky a andragogiky

Abecední členění
Běhalová Zuzana, Ing., MBA email:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
email:
telefon: 553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2718
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. email:
telefon:
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
email:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor LLP Erasmus
email:
telefon: 553 46 2720
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
email:
telefon: 553 46 2716
Pavlica Karel, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1923
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2721
Rangl Martin, PaedDr. email:
telefon:
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 2719
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2723
Trykar Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2723
Vavříková Hana, PhDr. email:
telefon:
Vicherková Dana, Mgr. email:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr. email:
telefon:
Zapletal Bedřich, Mgr. email:
telefon: 596 788 028
733 768 429
Kozelská Michaela email:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Matušková Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. email:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. email:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek email:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. email:
telefon: 553 46 4018
Valchař Aleš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra pedagogické a školní psychologie

Abecední členění
Babincová Radka, Mgr. et Bc. email:
telefon:
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2687
Biolek Marek, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. email:
telefon:
Hurda Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 2693
Khýr Marek, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2685
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2692
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Krömrová Kateřina, Bc.
sekretářka KPE
email:
telefon: 553 46 2686
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
koordinátor ERASMu a pedagogický poradce pro VKZ
email:
telefon: 553 46 2693
Novotná Lenka, Mgr. email:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2691
Peterková Lucie, Mgr. email:
telefon: 553 46 2689
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2692
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2688
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Strnadlová Alice, PhDr. email:
telefon: 553 46 2688
Svoboda Jan, PhDr. email:
telefon: 553 46 2690
Svobodová Lenka, PhDr. email:
telefon:
Šišák Petr, PhDr. email:
telefon: 553 46 2689
Matušková Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. email:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. email:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek email:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. email:
telefon: 553 46 4018
Valchař Aleš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela email:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Abecední členění
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
email:
telefon: 553 46 2678
Dalová Radka, MgA. email:
telefon:
Durčáková Hana, Mgr. email:
telefon:
Fodorová Karin, PhDr. Bc. email:
telefon: 553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
email:
telefon: 553 46 2679
Hanuš Daniel, Mgr. et Mgr., LL.M. email:
telefon:
Hegarová Helena, Mgr. email:
telefon:
Helebrantová Věra, PaedDr. email:
telefon:
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2682
Chalupníková Kateřina, MgA. email:
telefon:
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
email:
telefon: 553 46 2681
Keprtová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr. email:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr. email:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Navrátilová Jana, Mgr. email:
telefon:
Novosad Martin, Mgr. email:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc. email:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr. email:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. email:
telefon:
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
email:
telefon: 553 46 2676
Ries Lumír, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2675
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 553 46 2679
Strmisková Tereza, MgA. email:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr. email:
telefon:
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2680
Tomášová Alexandra, Mgr. email:
telefon: 553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. email:
telefon:
Vozáriková Jana, Mgr. email:
telefon:

Katedra sociální pedagogiky

Abecední členění
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
email:
telefon: 553 46 2658
Filipi Věra, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2661
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro Erasmus
email:
telefon: 553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr.
garant odborných praxí
email:
telefon: 553 46 2660
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
email:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2660
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vítková Pavlína, Bc.
sekretářka PES
email:
telefon: 553 46 2657
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2682
Chalupníková Kateřina, MgA. email:
telefon:
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2681
Keprtová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr. email:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr. email:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Navrátilová Jana, Mgr. email:
telefon:
Novosad Martin, Mgr. email:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc. email:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr. email:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. email:
telefon:
Ramíková Šárka, Bc. email:
telefon: 553 46 2676
Ries Lumír, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2675
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2679
Strmisková Tereza, MgA. email:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr. email:
telefon:
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2680
Tomášová Alexandra, Mgr. email:
telefon: 553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. email:
telefon:
Vozáriková Jana, Mgr. email:
telefon:

Katedra speciální pedagogiky

Abecední členění
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2670
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 276
Barvíková Jana, Mgr. email:
telefon:
Čermáková Jana, MUDr. email:
telefon:
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. email:
telefon: 596 746 805
596 768 131
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2666
734 366 447
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2673
Havlíková Eva, MUDr. email:
telefon:
Chlebcová Helena, Mgr. email:
telefon: 553 46 2670
Jakobová Anna, PaedDr. email:
telefon:
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2670
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2669
Krpcová Zlatuše, Bc.
sekretářka katedry
email:
telefon: 553 46 2667
Kunzová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2672
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. email:
telefon:
Medřická Hana, MUDr. email:
telefon: 597 373 612
Návratová Kamila, Mgr. email:
telefon:
Novohradská Hana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2671
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Katedra výchovy k občanství

Abecední členění
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.
koordinátor LLP - Erasmus
email:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 2601
Mečiar Marcel, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2603
596 632 297
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
email:
telefon: 553 46 2602
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. email:
telefon: 553 46 2604
Havlíková Eva, MUDr. email:
telefon:
Chlebcová Helena, Mgr. email:
telefon: 553 46 2670
Jakobová Anna, PaedDr. email:
telefon:
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2670
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2669
Krpcová Zlatuše, Bc. email:
telefon: 553 46 2667
Kunzová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2672
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. email:
telefon:
Medřická Hana, MUDr. email:
telefon: 597 373 612
Návratová Kamila, Mgr. email:
telefon:
Novohradská Hana, Mgr. email:
telefon: 553 46 2671
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Katedra studií lidského pohybu

Abecední členění
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. email:
telefon:
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
email:
telefon: 553 46 2594
Cuberková Jarmila, Mgr. email:
telefon: 553 46 2599
Elavsky Steriani, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2592
Farana Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
email:
telefon: 553 46 2596
Halilová Marta, Mgr. email:
telefon:
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
email:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Janeček Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2586
553 46 2584
Kaštovská Barbora, Mgr. email:
telefon: 553 46 2585
Klimková Alena, Mgr. email:
telefon:
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
email:
telefon: 553 46 2595
Kubánková Lucie, Mgr. email:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
email:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. email:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing.
referentka, koordinátor zahraničních vztahů
email:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Katedra technické a pracovní výchovy

Abecední členění
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2614
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. email:
telefon: 553 46 2612
597 322 134
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2615
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. email:
telefon: 553 46 2614
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
email:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Šubert Jan, PaedDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2616
Švrčinová Veronika, Mgr.
tajemník KPV, koordinátor pro Erasmus
email:
telefon: 553 46 2613
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2621
553 46 2620
Vala Miroslav, Ing., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Kubánková Lucie, Mgr. email:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. email:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing. email:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Katedra výtvarné výchovy

Abecední členění
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
email:
telefon: 553 46 2538
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2541
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
email:
telefon: 553 46 2541
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař email:
telefon: 553 46 2539
Koudela Tomáš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2541
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2545
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2535
Witasek Roman, M.A. email:
telefon: 553 46 2535
Žižka Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2539
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Kubánková Lucie, Mgr. email:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. email:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing. email:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Centrum dalšího vzdělávání

Abecední členění
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
email:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA email:
telefon: 553 46 1805
Marek Marie, Mgr. email:
telefon: 553 46 2698
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař email:
telefon: 553 46 2539
Koudela Tomáš, Mgr. email:
telefon: 553 46 2541
Lipowská Renáta, Mgr. email:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2545
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2535
Witasek Roman, M.A. email:
telefon: 553 46 2535
Žižka Jiří, MgA. email:
telefon: 553 46 2539
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Kubánková Lucie, Mgr. email:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. email:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing. email:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Centrum jazykové přípravy

Abecední členění
Cindlerová Ivona, Mgr. email:
telefon: 553 46 2700
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1900
553 46 2707
Helánová Šárka
sekretářka CJP
email:
telefon: 553 46 2701
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí CJP
email:
telefon: 553 46 2702
Mlčoch Jan, dr email:
telefon: 553 46 1959
Stará Hana, Mgr. email:
telefon: 605 968 291
Střelec Karel, Mgr. email:
telefon:
Šigutová Marta, Mgr., M.A. email:
telefon: 553 46 2703
Trnová Michaela, Mgr. email:
telefon: 553 46 2704
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2616
Kubánková Lucie, Mgr. email:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. email:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. email:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing. email:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. email:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. email:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Centrum pedagogického výzkumu

Abecední členění
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2670
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2687
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2679
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2672
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2661
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2693
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2630
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2679
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2660
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2719
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Centrum studií evropské identity

Abecední členění
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2693
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2603
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. email:
telefon: 553 46 2604
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2661
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2693
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2630
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2679
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2660
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2719
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668

Centrum studií regionální hudební kultury

Abecední členění
Kozel David, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
email:
telefon: 553 46 2530
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2532
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
email:
telefon: 553 46 2530
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. email:
telefon: 553 46 2534
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2661
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2693
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 2630
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2679
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2660
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2719
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. email:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. email:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. email:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. email:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. email:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. email:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. email:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. email:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. email:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2668
facebook
rss
social hub