OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Personální složení

Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění


Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra anglického jazyka s didaktikou
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum studií evropské identity
Centrum studií regionální hudební kultury

Děkanát Pedagogické fakulty

Abecední členění
Adamcová Lenka, Ing.
tajemnice PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2503
736 757 935
Antonín Karel
vedoucí oddělení správy budov
e-mail:
telefon: 553 46 2518
602 587 342
Běla Stanislav e-mail:
telefon: 553 46 1062
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2512
Cabala Milan, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 4016
Cabala Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4018
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2722
734 783 481
Fukalová Marie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2514
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2516
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2506
Hronová Pavlína, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4019
Hynková Šárka, Mgr.
personalistka PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2511
Chrenšťová Marika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2505
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2517
Jančálková Vendula, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4024
734 783 483
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
děkan PdF OU
e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Jedlička Libor, Ing. e-mail:
telefon:
Kapicová Jana, Ing.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 2505
Knap Jan e-mail:
telefon: 553 46 1063
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium
e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela
referentka praxí
referentka praxí
e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
Úsek proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra anglického jazyka s didaktikou

Abecední členění
Cindlerová Ivona, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2700
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2702
Mlčoch Jan, dr e-mail:
telefon: 553 46 1959
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Stará Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 605 968 291
Střelec Karel, Mgr. e-mail:
telefon:
Šigutová Marta, Mgr., M.A. e-mail:
telefon: 553 46 2703
Trnová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2704
Hronová Pavlína, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4019
Hynková Šárka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2511
Chrenšťová Marika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2505
Jakubková Lucie, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2517
Jančálková Vendula, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4024
734 783 483
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Jedlička Libor, Ing. e-mail:
telefon:
Kapicová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2505
Knap Jan e-mail:
telefon: 553 46 1063
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Abecední členění
Dokoupilová Hana, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2640
Fabíková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Frydrychová Milena, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2644
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Hrdličková Marcela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2643
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2644
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
e-mail:
telefon: 553 46 2636
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2713
Rosová Milena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2639
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2645
Stéblová Milena, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Straková Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2639
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2645
Knap Jan e-mail:
telefon: 553 46 1063
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, koordinátorka pro zahraniční výměny LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra hudební výchovy

Abecední členění
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Galatenko Jurij e-mail:
telefon: 553 46 2527
Kajzar Martin, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Kanurkovová Alena
sekretářka KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2527
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2530
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
koordinátor LLP – Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2532
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2530
Suchomelová Aneta, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Václavíková Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2645
Knap Jan e-mail:
telefon: 553 46 1063
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra informačních a komunikačních technologií

Abecední členění
Franková Romana
sekretářka KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Homanová Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal
e-mail:
telefon: 553 46 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2730
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozáková Blanka, Mgr. e-mail:
telefon:
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2630
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2632
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D.
Erasmus koordinátor katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2631
Šubrt Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2633
553 46 2629
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon:
Suchomelová Aneta, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Václavíková Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2645
Knap Jan e-mail:
telefon: 553 46 1063
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra matematiky s didaktikou

Abecední členění
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2652
Novotná Vilma, RNDr. e-mail:
telefon: 553 46 2649
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2649
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2630
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2632
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2631
Šubrt Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2633
553 46 2629
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon:
Suchomelová Aneta, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Václavíková Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2637
Šrubařová Anna, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2645
Knap Jan e-mail:
telefon: 553 46 1063
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra pedagogiky a andragogiky

Abecední členění
Běhalová Zuzana, Ing., MBA e-mail:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2718
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor LLP Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2720
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2716
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2721
Rangl Martin, PaedDr. e-mail:
telefon:
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 2719
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2723
Trdá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Trykar Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2723
Vavříková Hana, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Vicherková Dana, Mgr. e-mail:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr. e-mail:
telefon:
Zapletal Bedřich, Mgr. e-mail:
telefon: 596 788 028
733 768 429
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kozelská Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra pedagogické a školní psychologie

Abecední členění
Babincová Radka, Mgr. et Bc. e-mail:
telefon:
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Biolek Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. e-mail:
telefon:
Khýr Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Krömrová Kateřina, Bc.
sekretářka KPE
e-mail:
telefon: 553 46 2686
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
koordinátor ERASMu a pedagogický poradce pro VKZ
e-mail:
telefon: 553 46 2693
Novotná Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2691
Peterková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2692
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2688
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Strnadlová Alice, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2688
Svoboda Jan, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2690
Svobodová Lenka, PhDr. e-mail:
telefon:
Šišák Petr, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2693
Kozelská Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2513
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4016
Matušková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2509
Mentel Andrej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Abecední členění
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Dalová Radka, MgA. e-mail:
telefon:
Durčáková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2679
Hanuš Daniel, Mgr. et Mgr., LL.M, MBA e-mail:
telefon:
Hegarová Helena, Mgr. e-mail:
telefon:
Helebrantová Věra, PaedDr. e-mail:
telefon:
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2682
Chalupníková Kateřina, MgA. e-mail:
telefon:
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor mobilit učitelů a studentů
e-mail:
telefon: 553 46 2681
Keprtová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr. e-mail:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr. e-mail:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Navrátilová Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Novosad Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc. e-mail:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail:
telefon:
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2679
Strmisková Tereza, MgA. e-mail:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr. e-mail:
telefon:
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2680
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vozáriková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra sociální pedagogiky

Abecední členění
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Filipi Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2661
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr.
garant odborných praxí
e-mail:
telefon: 553 46 2660
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vítková Pavlína, Bc.
sekretářka PES
e-mail:
telefon: 553 46 2657
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2682
Chalupníková Kateřina, MgA. e-mail:
telefon:
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2681
Keprtová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr. e-mail:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr. e-mail:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Navrátilová Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Novosad Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc. e-mail:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail:
telefon:
Ramíková Šárka, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2676
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2679
Strmisková Tereza, MgA. e-mail:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr. e-mail:
telefon:
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2680
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vozáriková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Tyrpa Zdenek e-mail:
telefon: 553 46 1065
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Valchař Aleš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2711
Zmrzlíková Michaela e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927

Katedra speciální pedagogiky

Abecední členění
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Barvíková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Čermáková Jana, MUDr. e-mail:
telefon:
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. e-mail:
telefon: 596 746 805
596 768 131
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2666
734 366 447
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:
telefon:
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2669
Krpcová Zlatuše, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2667
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:
telefon:
Novohradská Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2671
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Katedra výchovy k občanství

Abecední členění
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD.
koordinátor LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Mečiar Marcel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2603
596 632 297
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:
telefon:
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2669
Krpcová Zlatuše, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2667
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:
telefon:
Novohradská Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2671
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Katedra studií lidského pohybu

Abecední členění
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2599
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2592
Farana Roman, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Halilová Marta, Mgr. e-mail:
telefon:
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586
553 46 2584
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Klimková Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2595
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing.
referentka, koordinátor zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Katedra technické a pracovní výchovy

Abecední členění
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2612
597 322 134
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2615
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Šubert Jan, PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Švrčinová Veronika, Mgr.
tajemník KPV, koordinátor pro Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2613
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2621
553 46 2620
Vala Miroslav, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Katedra výtvarné výchovy

Abecední členění
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2541
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2541
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař e-mail:
telefon: 553 46 2539
Koudela Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2541
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2545
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2535
Witasek Roman, M.A. e-mail:
telefon: 553 46 2535
Žižka Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2539
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Centrum dalšího vzdělávání

Abecední členění
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1805
Marek Marie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2698
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař e-mail:
telefon: 553 46 2539
Koudela Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2541
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2536
553 46 2507
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2545
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2535
Witasek Roman, M.A. e-mail:
telefon: 553 46 2535
Žižka Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2539
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Minárik Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlorková Martina, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2581
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2589
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Centrum pedagogického výzkumu

Abecední členění
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2687
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2639
731 696 962
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2679
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2661
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2693
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2630
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2679
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Centrum studií evropské identity

Abecední členění
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2693
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2603
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2661
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2693
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2630
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2679
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Centrum studií regionální hudební kultury

Abecední členění
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2532
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2510
553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2661
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2693
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2630
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2679
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2677
731 639 623
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Olšáková Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Píža Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Rakusová Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon:
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668
facebook
rss
social hub