Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Radomil Novák

Radomil Novák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 220, budova SA
funkce:
obor činnosti:česká literatura 20. století, literatura a hudba, literatura a film
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2638
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1985 – 1990Vysoká škola báňská v Ostravě, hornicko-geologická fakulta, obor důlní měřictví (Ing.)
1992 – 1997Ostravská univerzita v Ostravě, filozofická a pedagogická fakulta, obor učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ (Mgr.)
2000 – 2004Masarykova univerzita v Brně, filozofická fakulta, doktorandské studium, obor česká literatura (Ph.D.)

Kvalifikace

2004Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

2005Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků OU
2010Kurz autorů distančních výukových opor, OU Ostrava
2013Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
2018Kurz autorů e-learningových výukových opor

Zaměstnání, praxe

1988 – 2000Masarykova univerzita
1991 – 1992ZŠ Slavkov u Opavy, učitel
1997 – 1998ZŠ Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, učitel
1999 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, odborný asistent

Odborné zaměření

Česká literatura 20. století
Literatura a hudba
Literatura a film

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – 2017předseda AS PdF OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Literáněvědná společnost, předseda, pobočka Ostrava

Působení v zahraničí

2018Prešovská univerzita v Prešově, Filozofická fakulta, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Erasmus
2007Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Erasmus
2006Prešovská univerzita v Prešově, Filozofická fakulta, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Erasmus
2006Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Erasmus
2005Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Novák, R. Tematizace hudby v poezii. Literární archiv (Literatura a moderní hudba). 2017, roč. 2017, s. 18-53. ISSN 0231-5904.
Novák, R. Literatura a jazz jako zrcadlo hodnot společnosti 50. let 20. století - jazzové povídky J. Škvoreckého. In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. první. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 679-686. ISBN 978-80-263-0909-3.
Novák, R. Česká literatura jazzující (1918-1968). Ostrava: Oftis Ostrava, 2012. 186 s. ISBN 978-80-7464-005-6.
Novák, R. Jazzowe infiltracje w literaturze czeskiej w latach 20-tych XX wieku: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych. Acta Universitatis Lodziensis (Folia Litteraria Polonica). 2012, roč. 16, č. 2, s. 54-67. ISSN 1505-9057.
Novák, R. Literárně-jazzová afinita v kontextu totalitní propagandy. In: Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 203-213. ISBN 978-80-7395-515-1.
Novák, R. Fenomén jazzu v české poetistické próze 20. let 20. století. In: Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha: ÚČL Praha, Akropolis, 2010. ÚČL Praha, Akropolis, 2010. s. 51-60. ISBN 978-80-85778-73-1.
Novák, R. Funkce jazzu v románu J. Škvoreckého Zbabělci. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 241-249. ISBN 978-80-7368-922-3.
Novák, R. Films for Childrens and Teenagers in the Nineties of the 20 Century. In: Globalisation Trends in Media. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. Cambridge Scholars Press, 2006. s. 144-154. ISBN 1-84718-058-2.
Novák, R. Hudba jako inspirace poezie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Universum, 8. svazek. 183 s. ISBN 80-7368-058-8.
Novák, R. Budování básnické formy na hudebním principu. In: Studia Philologica Annus X . Prešov: Prešovská univerzita, 2003. Prešovská univerzita, 2003. s. 41-50. ISBN 80-8068-238-0.

Všechny publikace

Svobodová, J., Gejgušová, I., Kuldanová, P., Svobodová, D. a Novák, R. Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2019.
Novák, R. Erasmus Training: Instytut Slawistyki Zachodnej i Poludniowej, Universytwt Warszawski, Warzsawa. 2019.
Novák, R. Interdisciplinarita, intradisciplinarita, intermedialita. Paidagogos. 2019, 1(21. 5. 2019), s. 62-88. ISSN 1213-3809.
Novák, R. Pivo, ryby a rozzuřená literatura (ŠANDA, M. Hemingwayův býk). Host. 2019, roč. 35, 2(20191902), s. 64-64. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Posudek na rigorózní práci. 2019.
Novák, R. Transmediální principy mezi výtvarným, hudebním a literárním uměním. In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. Filozofická fakulta Univerzita Palackého: Univerzita Palackého. 2019.
Novák, R., Klíčová, E. a Špidla, K. Česká školní terapie (JÍCHA, J. Ředitel a hydra). Host. 2018, roč. 34, 9(20180911), s. 52-55. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Další koláž z 20. století (HEJKALOVÁ, M. Měj mě rád(a)). Host. 2018, roč. 34, č. 2, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Erasmus Training: Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická Fakulta, PU, Prešov. 2018.
Novák, R. Místo zvýšeného výskytu humoru (JÍCHA, J. Ředitel a hydra). Host. 2018, roč. 34, 9(20180911), s. 50-51. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Pojďte, pane, budeme si hrát (ŠANDA, M. Údolí). Host. 2018, roč. 34, č. 4, s. 60-60. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Pořád v nás jsou čtvrtohory (KOVANDA, J. Třešňové týdny). Host. 2018, roč. 34, č. 7, s. 66-66. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Romány v našich hlavách (NĚMEC, L. Žena v závorce). Host. 2018, roč. 34, č. 6, s. 56-57. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Téma holokaustu v současné literatuře pro děti a mládež (Urbanová, S. S holokaustem za zády, Ostrava 2018)). Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2018, roč. 8, s. 61-62.
Novák, R. Aťmír, Mušňůra a smrt (DOSTÁLOVÁ, Z. Proč všichni odcházejí). Host. 2017, roč. 33, č. 3, s. 78-79. ISSN 1211-9938.
Novák, R., Klíčová, E., Hokr, B. a Stanzel, V. Bolavá místa českého rybníku (BOLAVÁ, A. Ke dnu). Host. 2017, roč. 33, č. 5, s. 54-57. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Brněnské zcela přípustné asymetrie (VAVREČKA, L. Ztracená generace). Host. 2017, roč. 33, č. 8, s. 70-71. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Čistá poezie podle Bremonda (odborné slovo na prezentaci knihy L. Romanské Prázdniny s Henrim). 2017.
Novák, R. Interdisciplinarita a intermedialita ve výuce literární výchovy na základní škole. In: Gejgušová, I. a kol.. Principy a cesty školní výuky české literatury. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 30-46. ISBN 978-80-7464-956-1.
Novák, R. Jak se dá číst rock. 2017.
Novák, R. Literatura a hudba. Úvod do problematiky. 2017.
Novák, R. Současné české autorky v interpretační perspektivě. 2017.
Novák, R. Současné české autorky v interpretační perspektivě. 2017.
Novák, R. Tak pa a zase příště! (VIEWEGH, M. Melouch)). Host. 2017, roč. 33, č. 1, s. 60-61. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Tematizace hudby v poezii. Literární archiv (Literatura a moderní hudba). 2017, roč. 2017, s. 18-53. ISSN 0231-5904.
Novák, R. Blackout po česku (BOČEK, M. Příliv). Host. 2016, roč. 32, č. 8, s. 85-85. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Cesty současné literatury pro děti a mládež. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2016, roč. 6, s. 65-69. ISSN 1805-1464.
Novák, R. Na rtech sněženka (odborné slovo na prezentaci knihy L. Romanské Sirka Henriho Bremonda). 2016.
Novák, R. Simulace hudby v literatuře. In: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych. Uniwersytet Łódzki: Uniwersytet Łódzki. 2016.
Novák, R. Literatura a jazz jako zrcadlo hodnot společnosti 50. let 20. století - jazzové povídky J. Škvoreckého. In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. první. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 679-686. ISBN 978-80-263-0909-3.
Novák, R. Love story utopená sama v sobě (Denemarková, R. My2). Host. 2015, roč. 31, č. 7, s. 95-95. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Modrý román (ŠIKULOVÁ, V. Místa v síti). Host. 2015, roč. 31, č. 9, s. 89-89. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Úroda z literárního záhumenku (MUŠKA, L. Penzion pro dámy). Host. 2015, roč. 31, č. 5, s. 83-83. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Válka v přímém přenosu (současná autorská reflexe legionářského "příběhu" v románu Dalibora Váchy Červenobílá). In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. ÚČL AV ČR: ÚČL AV ČR. 2015.
Novák, R. Válka v přímém přenosu (současná autorská reflexe legionářského "příběhu" v románu Dalibora Váchy Červenobílá). In: Válka a konflikt v české literatuře: Obraz válek a konfliktů 2015-06-29 ÚČL AV ČR. Praha: ÚČL AV ČR Praha a Akropolis, 2015. s. 438-448. ISBN 978-80-7470-114-6.
Novák, R. Vliv Charlese Baudelaira na utváření díla Otokara Březiny. In: Otokar Březina 2014: Otokar Březina 2014 2014-09-19 ÚČL AV ČR Praha. Praha: Togga, 2015. s. 176-186. ISBN 978-80-7476-074-7.
Novák, R. Filozofie autenticity (HVÍŽĎALA, K. Jak myslet umění). Host. 2014, roč. 30, č. 6, s. 86-86. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Inkluzivní myšlení v kontextu intermediálního vzdělávání literaturou. In: Evropské pedagogické fórum 2014: Evropské pedagogické fórum 2014-11-24 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas HradecKrálové, 2014. s. 20-28. ISBN 978-80-87952-05-4.
Novák, R. Myšlení čichem (NOVÁK, F. Výstup na horu Ťululum aneb O biologické podstatě pozemského času. Host. 2014, roč. 30, č. 4, s. 89-89. ISSN 1211-9938.
Gejgušová, I. a Novák, R. Petra Braunová v Ostravě. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014, roč. 4, s. 57-59. ISSN 1805-1464.
Novák, R. Zpět k masomlejnu první války (VÁCHA, D. Červenobílá). Host. 2014, roč. 30, č. 10, s. 82-82. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Czech literature after 1945. 2013.
Novák, R. Čekání na gesto milosti (DENEMARKOVÁ, R. Spací vady). Host. 2013, roč. 29, č. 4, s. 81-81. ISSN 1211-9938.
Novák, R., Gejgušová, I., Kubeczková, O. a Homolová, K. Hodnoty v literatuře a v současném čtenářství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7464-476-4.
Novák, R. Hodnoty v literatuře a v současném čtenářství. 2013.
Novák, R. Krátké, možná dlouhé století (TŘEŠTÍK, M. Chceš-li rozesmát pánaboha). Host. 2013, roč. 29, č. 9, s. 74-74. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Literatura a hudba v intermediálním prostoru. 2013.
Novák, R. Nástin poetiky Karla Čapka. 2013.
Novák, R. Překročit hranice (S. Fedrová, A. Jedličková, eds. Intermediální poetika příběhu, Praha 2011). Bohemica litteraria. 2013, roč. 15, s. 129-134. ISSN 1213-2144.
Novák, R. Žena navzdory dějinám i osudu (KATALPA, J., Němci). Host. 2013, roč. 29, č. 1, s. 72-72. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Česká literatura jazzující (1918-1968). Ostrava: Oftis Ostrava, 2012. 186 s. ISBN 978-80-7464-005-6.
Novák, R. Čtenář v intermediálním prostoru. In: Čitateĺ a knižnice v ére digitalizácie: Čitateĺ a knižnice v ére digitalizácie 2011-09-21 Prešovská univerzita v Prešově. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2012. s. 82-91. ISBN 978-80-555-0659-3.
Novák, R. Hledání předobrazu Josefa Švejka (NIKOLSKIJ, S., V Haškových stopách za Josefem Švejkem). Host. 2012, roč. 28, č. 10, s. 88-88. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Jazzowe infiltracje w literaturze czeskiej w latach 20-tych XX wieku: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych. Acta Universitatis Lodziensis (Folia Litteraria Polonica). 2012, roč. 16, č. 2, s. 54-67. ISSN 1505-9057.
Novák, R. Literárně-jazzová afinita v kontextu totalitní propagandy. In: Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 203-213. ISBN 978-80-7395-515-1.
Novák, R. Na příběhu tolik nezáleží (MIKEŠ, V. Škodlivý prostor). Host. 2012, roč. 28, č. 6, s. 85-85. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody. 2012.
Novák, R. Citlivý trialog. Literární noviny. 2011, roč. 22, s. 20-. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Čtenář v intermediálním prostoru. In: Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie. Prešovská univerzita v Prešově: Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií, Filozofcká fakulta, Prešovská univerzita v Prešově. 2011.
Novák, R. Dialektika stáří (KŘÍŽ, J. Život na úvěr). Host. 2011, roč. 27, č. 3, s. 59-60. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Kartinki (RYŠAVÝ, M. Vrač). Host. 2011, roč. 27, č. 1, s. 84-85. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Literárně-jazzová afinita v kontextu totalitní propagandy. In: Kontexty propagandy. Pardubice: Katedra literární kultury a slavistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice. 2011.
Novák, R. Lyrické variace (ČEP, J. Červený muškát a jiné prózy z let 1921-1938). Host. 2011, roč. 27, č. 8, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Osud, hvězdy, nebo Bůh (FILIP, O. Valdštejn a Lukrécie). Host. 2011, roč. 27, č. 10, s. 60-60. ISSN 1211-9938.
Novák, R., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Sekerová, K. a Homolová, K. Prostor pro češtinu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7464-004-9.
Novák, R. Prostor pro češtinu. 2011.
Novák, R. Fenomén jazzu v české poetistické próze 20. let 20. století. In: Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha: ÚČL Praha, Akropolis, 2010. ÚČL Praha, Akropolis, 2010. s. 51-60. ISBN 978-80-85778-73-1.
Novák, R. Fenomén jazzu v české poetistické próze 20. let 20. století. In: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. UČL AV ČR Praha: UČL AV ČR Praha. 2010.
Novák, R. Funkce jazzu v románu J. Škvoreckého Zbabělci. In: Čeština - jazyk slovanksý 4. Ostrava: Pedagogická fakulta OU V Ostravě. 2010.
Novák, R. Funkce jazzu v románu J. Škvoreckého Zbabělci. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 241-249. ISBN 978-80-7368-922-3.
Novák, R. Jazzové prvky v české poezii 20. století. Bohemica Olomucensia 1 - Symposiana. 2010, roč. 2, č. 1, s. 246-252. ISSN 0231-634X.
Novák, R. Naše minulost i současnost očima Věry Noskové. Listy Ostravské univerzity. 2010, roč. 18, s. 12-13.
Novák, R. a Kuldanová, P. Překračování hranic obvyklosti. 2010.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Novák, R. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace. 2010.
Novák, R. Sexuji, tedy jsem (SOVÁK, R. Zastřelte růžového medvěda). Host. 2010, roč. 26, č. 2, s. 74-75. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Studie jinakosti (GRMOLEC, Z. Vymítání anděla). Host. 2010, roč. 26, č. 5, s. 73-74. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Svoboda volby v poezii Zdeňka Lorence. In: Moje oči musely vidět...Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2010. Slezská univerzita, 2010. s. 110-115. ISBN 978-80-7248-564-2.
Novák, R. Trialog ženy, lásky a poezie. Průhledy. 2010, s. 13-16.
Novák, R. Aktualizační a stereotypní tendence v současné české filmové pohádce. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi a mládeží - spojující a rozdělující. Ostrava: PdF OU, 2009. PdF OU, 2009. s. 262-269. ISBN 978-80-7368-765-6.
Novák, R. Aktualizační a stereotypní tendence v současné české filmové pohádce. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi - spojující i rozdělující. Ostrava: Ostravská univerzita. 2009.
Novák, R. Básnická zátiší (BORKOVEC, P. Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire). Host. 2009, roč. 25, č. 8, s. 77-78. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Etické paradigma v nových českých filmových pohádkách. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. Prešovská univerzita, 2009. s. 130-136. ISBN 978-80-8068-972-8.
Novák, R. Jak se rodí báseň?. Listy Ostravské univerzity. 2009, roč. 17, s. 11-11.
Novák, R. Jazzowe infiltracje w literaturze czeskiej w latach 20-tych XX wieku. In: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych. Uniwersytet Łódzki, Łódź: Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku, Wydział Filologiczny. 2009.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Homolová, K., Novák, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury. 2009.
Novák, R. Literatura a hudba (PhDr. Libor Martínek, Ph.D.). 2009.
Novák, R. Mezi milostí a rozsudkem (ŠMAUS, M. Židle pro Štefana). Host. 2009, roč. 25, č. 4, s. 65-66. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Na cestě (k dospělosti) (MALINDA, J. Ilegální vztahy). Host. 2009, roč. 25, č. 1, s. 60-61. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Ty, já a oni v Ústí nad Labem. Český jazyk a literatura. 2009, roč. 59, s. 146-147. ISSN 0009-0786.
Novák, R. Útěky domů (NOSKOVÁ, V. Víme svý). Literární noviny. 2009, roč. 20, č. 3, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Zrcadlení geniality v poezii V. Holana. In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 171-175. ISBN 978-80-7414-131-7.
Novák, R. Básnický deník z Javoriny (PAVEL, P. Z Javoriny). Host. 2008, roč. 24, č. 5, s. 63-63. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Ilustrovaný deník Mariana Pally (PALLA, M. Teplé škvarky). Host. 2008, roč. 24, č. 3, s. 55-. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Kapitoly ze současné české poezie, úvahy interpretační a kritické (Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.). 2008.
Novák, R. Karel Poláček v první světové válce (Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře, ed. E. Gilk). Literární noviny. 2008, roč. 19, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Když jsou umělci nakloněny múzy. In: Zdeněk Přikryl - Čím jsem žil. Olomouc: UP Olomouc, 2008. UP Olomouc, 2008. s. 70-71. ISBN 978-80-244-1969-5.
Novák, R. Křehký románový svět Ivy Procházkové (PROCHÁZKOVÁ, I. Otcové a bastardi). Literární noviny. 2008, roč. 19, č. 2, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Muži na mnoho způsobů (PLATZOVÁ, M. Recyklovaný muž). Host. 2008, roč. 24, č. 10, s. 56-. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Na výstavě prof. Přikryla. Olomoucký deník. 2008, č. 5, s. 7-.
Novák, R. Obrazy, barvy a vůně ženské duše (ROMANSKÁ, L. Svlékání z růže). Literární noviny. 2008, roč. 19, č. 50, s. 11-11. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Pestré povídky o lásce (NOSKOVÁ, V. Ve stínu mastodonta). Literární noviny. 2008, č. XIX, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. 2008.
Novák, R. Úloha zvuku při práci s básnickým textem. In: Jazyk a literatúra v škole, zážitok a poznanie. Prešov: FHPV Prešovská unvierzita, 2008. FHPV Prešovská unvierzita, 2008. s. 235-240. ISBN 978-80-8068-788-5.
Novák, R. Beznadějně obsazeno (NOSKOVÁ, V. Obsazeno). Literární noviny. 2007, roč. 17, č. 6, s. 10-. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Česká filmová pohádka na počátku nového milénia. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 49-55. ISBN 978-80-8068-646-8.
Novák, R. Hudební motivy u Vincenta Šikuly. Ladění. 2007, roč. 12, č. 10, s. 28-. ISSN 1211-3484.
Novák, R. K počátkům Holanova básnického světa (HOLAN, V. Bagately. Spisy svazek 10). Literární noviny. 2007, roč. 17, č. 4, s. 10-. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Katedra knižničných a slovakistických štúdií, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešově. 2007.
Novák, R. Ke vztahu literatury a hudby (DOLINSKÁ, E. Interpretácia textov s prvkami hudobnosti). In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 308-309. ISBN 978-80-8068-646-8.
Novák, R. Láska v rytmu jazzu (PEKÁRKOVÁ, I. Láska v New Yorku). Host, Recenzní příloha. 2007, roč. 22, č. 1, s. 50-. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Svoboda jako základní hodnota v textech Věry Noskové. In: Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied, UMB Banská Bystrica. 2007.
Novák, R. Takový normální svět (NOSKOVÁ, V. Ať si holky popláčou). Host, recenzní příloha. 2007, roč. 22, č. 4, s. 65-. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Týden v diplomatických službách (PROCHÁZKOVÁ, L. Narušitel). Literární noviny. 2007, roč. 17, č. 12, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
Novák, R. Úloha zvuku při práci s básnickým textem. In: Jazyk a literatúra v škole. Prešov: Katedra knižničných a slovakistických štúdií, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešově. 2007.
Novák, R. Film pro děti a mládež v 90. letech 20. století. In: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. Nitra: UKF Nitra, 2006. UKF Nitra, 2006. s. 235-246. ISBN 80-8050-942-5.
Novák, R. Films for Childrens and Teenagers in the Nineties of the 20 Century. In: Globalisation Trends in Media. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. Cambridge Scholars Press, 2006. s. 144-154. ISBN 1-84718-058-2.
Novák, R. Génius - Osud - Hudba - Smrt. In: Vladimír Holan a jeho souputníci. Praha: ÚČL AV ČR, 2006. ÚČL AV ČR, 2006. s. 205-216. ISBN 80-85778-52-1.
Novák, R. Hudobné motívy v diele Vincenta Šikulu. 2006.
Novák, R. Katedra knižničných a slovakistických štúdií, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešově. 2006.
Novák, R. Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta. Prešovská univerzita v Prešově. 2006.
Novák, R. Poezie a hudba v historickém a estetickém kontextu. In: Problémy poetiky. Brno: Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity, 2006. Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity, 2006. s. 305-312. ISBN 80-210-4179-X.
Novák, R. Poezie a hudba v historickém a estetickém kontextu. In: Problémy poetiky. Brno: Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity, 2006. Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity, 2006. s. 305-312. ISBN 80-210-4179-X.
Novák, R. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v zrcadle času. 2006.
Novák, R. Variace na mozartovské téma. In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: UMB FF Banská Bystrica, 2006. UMB FF Banská Bystrica, 2006. s. 348-356. ISBN 80-8083-184-X.
Novák, R. Čeština - jazyk slovanský 2. 2005.
Novák, R. Film pro děti a mládež v 90. letech 20. století. In: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. Nitra: Ústav umeleckej a literárnej komunikácie, Filozofická fakulta, UKF Nitra. 2005.
Novák, R. Hudba jako inspirace poezie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Universum, 8. svazek. 183 s. ISBN 80-7368-058-8.
Novák, R. Je chaos našim údělem? (BOR, D. Ž. Klonování času). Host. 2005, č. 10, s. 61-61. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied, UMB Banská Bystrica. 2005.
Novák, R. Komunikace s dětmi ve společné Evropě. Ladění. 2005, roč. 10, č. 3, s. 34-. ISSN 1211-3484.
Novák, R. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v multikulturním světě. 2005.
Novák, R. Variace na mozartovské téma. In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: Katedra slovakistiky, Filologická fakulta, UMB Banská Bystrica. 2005.
Novák, R. Halas - Zahradníček: přátelství mimo čas (Není dálky...Vzájemná korespondence F. Halase a J. Zahradníčka z let 1930-1949). Host. 2004, č. 7, s. 61-62. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Hudba v básnickém světě Otokara Březiny. In: Otokar Březina 2003: Otokar Březina 2003 2003-10-17 Jaroměřice nad Rokytnou. Tišnov: Sursum, 2004. Sursum, 2004. s. 163-178. ISBN 80-7323-073-9.
Novák, R. Literatura a film pro děti a mládež. In: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 20. století. Olomouc: Votobia, 2004. s. 277-290. ISBN 80-7220-185-9.
Novák, R. Nové možnosti ve vzdělávání učitelů literatury. In: Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů teorie a současná praxe. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 45-54. ISBN 80-7042-361-7.
Novák, R. Poezie ukrytá v čistotě a tichu (REYNEK, B. Rybí šupiny). Host. 2004, č. 6, s. 68-68. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi ve společné Evropě. 2004.
Novák, R. Šichta na Golgotě (SMRŽ, J. Eurydika v uhelném dole). Host. 2004, č. 6, s. 68-68. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Budování básnické formy na hudebním principu. In: Studia Philologica Annus X . Prešov: Prešovská univerzita, 2003. Prešovská univerzita, 2003. s. 41-50. ISBN 80-8068-238-0.
Novák, R. Hudba pod hudbou/The music beneath music (EGAN, D. Despectrum/Despektrum). Host. 2003, č. 6, s. 9-10. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v proměnách doby. 2003.
Novák, R. V houpavém rytmu blues (KAINAR, J. Bledej gentleman). Host. 2003, č. 6, s. 11-12. ISSN 1211-9938.
Novák, R. a Gejgušová, I. Adaptace literárního díla a její didaktické využití. 2002.
Kuldanová, P., Novák, R., Svobodová, D., Svobodová, J. a Rosová, M. Čeština po síti. 2002.
Novák, R. Hledání obrazu člověka a doby v zrcadle poezie (LORENC, Z. Pít z kterékoliv strany). Host. 2002, č. 5, s. 7-8. ISSN 1211-9938.
Rosová, M., Novák, R. a Doupalová, E. Moderní trendy v pojetí vzdělávání učitelů v literatuře a didaktice literatury. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 207-214. ISBN 80-7042-218-1.
Novák, R. "Prolíbaná" poezie v oparu snění (VEČEŘ, I. Melodie snění). Host. 2002, č. 9, s. 15-15. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Přijímací zkoušky na VŠ a ještě něco navíc v thrillerovém stylu (KINDL, M. Dokonalá zkratka). Host. 2002, č. 4, s. 4-5. ISSN 1211-9938.
Novák, R. a Rosová, M. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. 2002.
Novák, R. Cesty k poezii II. Poetika písňových textů Z. Svěráka. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci 2000-11-24 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 92-97. ISBN 80-7042-183-5.
Novák, R. Cesty k poezii III. Zdroje humoru v poezii J. Vodňanského. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí 2001-11-23 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 46-48. ISBN 80-7042-195-9.
Novák, R. Hledání klíče k Jelínkově poezii (JELÍNEK, I. Básně II). Host. 2001, č. 9, s. 9-10. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Hra na detektiva a vraha (ŠKVORECKÝ, J., SALIVAROVÁ, Z. Setkání s vraždou, po letech). Host. 2001, č. 6, s. 4-5. ISSN 1211-9938.
Novák, R. Hudební motivy v poezii O. Mikuláška. In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století 2001-05-26 Walbrzych. Walbrzych: Pansrwowa wysza szkola zawodowa w Walbrzychu, 2001. Pansrwowa wysza szkola zawodowa w Walbrzychu, 2001. s. 341-346. ISBN 80-7042-587-3.
Rosová, M. a Novák, R. Mezi mediální a literární výchovou (několik poznámek k začleňování mediální výchovy do procesu přípravy budoucích pedagogů). In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-27 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 414-417. ISBN 80-7042-181-9.
Novák, R. a Ševčíková, V. Pocty 1. - Pocta lidským hlasům. Pocta lidským hlasům [Rozhlasová relace].. Vltava. 2001.
Novák, R. a Ševčíková, V. Pocty 2. - Pocta houslím. Pocta houslím [Rozhlasová relace].. Vltava. 2001.
Novák, R. a Ševčíková, V. Pocty 3. - Pocta smyčcovému kvartetu. Pocta smyčcovému kvartetu [Rozhlasová relace].. Vltava. 2001.
Novák, R. a Ševčíková, V. Pocty 4. - Pocta klavíru. Pocta klavíru [Rozhlasová relace].. Vltava. 2001.
Novák, R. a Rosová, M. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci. 2001.
Novák, R. a Rosová, M. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí. 2001.
Novák, R. Člověk v labyrintu samoty. In: IV. literární laboratoř pod názvem "Umělý člověk 20. století": 27. 1. 2000 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. Gaudeamus, 2000. s. 165-169. ISBN 80-7041-390-3.
Novák, R. Nahé a živé slovo (Wolker, J. A noc je dnes nahá). Host, Recenzní příloha. 2000, roč. 17, č. 4, s. 9-10.
Novák, R. Obrázek jako inspirace. Vliv kreseb J. Čapka na poezii F. Hrubína a J. Skácela. In: Sborník fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity: Studia philologica. Annus VII . Prešov: Prešovská univerzita, 2000. Prešovská univerzita, 2000. s. 47-52. ISBN 80-88885-85-X.
Novák, R. Poznámky čtenáře na okraj jedné Langrovy povídky. In: František Langer na prahu nového tisíciletí: František Langer na prahu nového tisíciletí 12. 5. 2000 Praha. Praha: Akcent, 2000. Akcent, 2000. s. 93-97. ISBN není.
Novák, R. Průniky do poezie Ivana Blatného. In: Návraty k velkým: Návraty k velkým 1999-09-14 Opava. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000. Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000. s. 141-151. ISBN 80-85778-26-2.
Novák, R. Cesty k poezii (uplatnění mezipředmětových vazeb ve výuce literární výchovy). In: 2. kulatý stůl Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Cesty ke čtenářství): Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Cesty ke čtenářství) 4. 12. 1998 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 93-95. ISBN 80-7042-151-7.


ZkratkaNázev předmětu
BRAKYBrak a kýč v dětské literatuře
CLSPRČeská literární scéna pohledem recenz.
CLVJRČeská literatura v jazzovém rytmu
C3CSLČesko-slovenské literární kontakty
C3IL3Interpretace textů z české literatury 3
C3IL4Interpretace textů z české literatury 4
C3IL5Interpretace textů z české literatury 5
C3IL6Interpretace textů z české literatury 6
C3IM1Interpretace textů z LPM 1
C3IM2Interpretace textů z LPM 2
C3KM2Kapitoly z literatury pro děti a mlád. 2
C3LAFLiteratura a film
C3ULMUplatnění literatury v médiích
C3UL1Úvod do studia literatury 1
C3UL2Úvod do studia literatury 2
C3VL3Kapitoly z vývoje české literatury 3
C3VL4Kapitoly z vývoje české literatury 4
C3VL6Kapitoly z vývoje české literatury 6
DMLALiteratura v intermediální perspektivě
FENZLFenomén české ženské literatury
ILUDKIlustrace a dětská kniha
KVCL2Kapit. z vývoje č. liter. 2 - 20. stol.
KVCL3Kapit. z vývoje č. liter. 3 - 20. stol.
LPMSPLitertura pro děti v médiích
SCEFPSoučasná česká filmová pohádka
USCL1Úvod do studia literatury 1
USCL2Úvod do studia literatury 2
WLIPDLiteratura pro děti
ZECTEZelené čtení pro češtináře i nečeštináře
2AFIMLiteratura a film
2AHUDLiteratura a hudba
2KODCKapitoly o dětském čtenářství
2PCL2Vývojový přehled české literatury 2
2PCL3Vývojový přehled české literatury 3
2SOPOSoučasná poezie
22CL2Vývojový přehled české literatury 2
22CL3Vývojový přehled české literatury 3
22FIMLiteratura a film
3KCL5Kapitoly z vývoje české literatury 5
3KCL6Kapitoly z vývoje české literatury 6
3RCL3Kapitoly z vývoje české literatury 3
3RCL4Kapitoly z vývoje české literatury 4
3RCL5Kapitoly z vývoje české literatury 5
3RCL6Kapitoly z vývoje české literatury 6
3RLAPČeská liter. jako odraz polit. myšlení
3ROL1Základy literární teorie 1
3ROL2Základy literární teorie 2
3RVLTInterpretace textů ze star. č.literatury
3RVL3Interp. textů z č. literatury 20. st.
3RVL4Interpretace textů z české literatury 4
3RVL5Interpretace textů z české literatury 5
3RVL6Interpretace textů z české literatury 6
33CL1Interpretace textů z české literatury 1
33CL2Interpretace textů z české literatury 2
33CL3Interpretace textů z české literatury 3
33CL4Interpretace textů z české literatury 4
33CL5Interpretace textů z české literatury 5
33CL6Interpretace textů z české literatury 6
33DL1Interpretace textů z LPM 1
33DL2Interpretace textů z LPM 2
33OL1Úvod do studia literatury 1
33OL2Úvod do studia literatury 2
33RI3Interpretace textů z č. lit. 20. stol.
33RI4Interpretace textů z české literatury 4
33RI5Interpretace textů z české literatury 5
33RI6Interpretace textů z české literatury 6
33RL3Kapitoly z vývoje české literatury 3
33RL4Kapitoly z vývoje české literatury 4
33RL5Kapitoly z vývoje české literatury 5
33RL6Kapitoly z vývoje české literatury 6
33ROSLiterární proseminář
33RT1Základy literární teorie 1
33RT2Základy literární teorie 2
33VL1Kapitoly z vývoje české literatury 1
33VL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
33VL3Kapitoly z vývoje české literatury 3
33VL5Kapitoly z vývoje české literatury 5
6CLP2Česká literatura ve výukové praxi 2
6CLP3Česká literatura ve výukové praxi 3
6LVVTLit.vých. interpret. vybr. textů 20. st.
66LP2Česká literatura ve výukové praxi 2
66LP3Česká literatura ve výukové praxi 3
66VVTLit.vých. interpret. vybr. textů 20. st.
7AFIMFilm a hudba v literární výchově na ZŠ
7VCL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77CL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77FIMFilm a hudba v literární výchově na ZŠ
9DMLALiteratura v intermediální perspektivě
9DPLZSoučasná č. lit. a její zast. v LV na ZŠ
KVCL2Kapit. z vývoje č. liter. 2 - 20. stol.
KVCL3Kapit. z vývoje č. liter. 3 - 20. stol.
USCL1Úvod do studia literatury 1
USCL2Úvod do studia literatury 2


AutorNázev práceTypRok
Bartková PavlínaPodoby historické prózy po roce 1989diplomová 2019 
Drastiková KláraPoetika děl Patrika Hartladiplomová 2019 
Jägerová PavlaSoučasná tvorba Jiřího Kratochviladiplomová 2019 
Mejtová VeronikaSoučasná povídková tvorba českých autorekdiplomová 2019 
Slovák MartinProzaik Jiří Hájíčekdiplomová 2019 
Stibor DanielPostmoderní prvky v současné české prózediplomová 2019 
Bialasová VeronikaPoetika děl Ireny Douskovédiplomová 2018 
Peterková NikolExistenciální prvky v současné české ženské prózediplomová 2018 
Šotkovská MartinaPojetí času v současné ženské prózediplomová 2018 
Špičáková KláraFeminismus v současné české ženské literatuřediplomová 2018 
Foldynová HanaVztah muže a ženy v současné ženské literatuřediplomová 2017 
Gavlasová AnetaNejnovější česká ženská prózadiplomová 2017 
Nohelová AndreaPoetika místa v současné ženské prózediplomová 2017 
Orlovská LucieŽenské postavy v románech Kateřiny Tučkovédiplomová 2017 
Říhová SimonaPoetika díla Petry Hůlovédiplomová 2017 
Tomíčková KláraRománová tvorba Simony Monyovédiplomová 2017 
Viater DominikObraz erotiky v současné české literatuřediplomová 2017 
Jedličková IvanaNástin poetiky děl Kateřiny Rudčenkovédiplomová 2016 
Kusá KateřinaTémata písňových textů J. Nohavicidiplomová 2015 
Mikulová KateřinaSymbolika ročních období v poezii Jana Skáceladiplomová 2015 
Vráblíková DanaVztah muže a ženy v Kunderově poetice románudiplomová 2015 
Vytiska VojtěchFikční svět děl Jáchyma Topoladiplomová 2015 
Malinová TerezaČeská jazzová literatura 30. a 40. letdiplomová 2014 
Nováková MarkétaŽánrový profil díla Ilji Hurníkadiplomová 2014 
Pakánová NinaStereotypní a aktualizační tendence v současné české filmové pohádcediplomová 2014 
Unčovská LadaJaromír Hořec publicista a básníkdiplomová 2014 
Jakšová KateřinaSpecifika písňových textů Zuzany Navarovédiplomová 2013 
Rastočná EvaÚloha hudby v díle Ilji Hurníkadiplomová 2013 
Linhartová KateřinaSrovnání Škvoreckého Zbabělců a Salingerovo Kdo chytá v žitědiplomová 2012 
Strakošová KateřinaLegenda a mýtus v tvorbě Josefa Škvoreckéhodiplomová 2012 
Uhlářová RadkaFunkce jazzu ve vybraných dílech J. Škvoreckéhodiplomová 2012 
Běhalová PetraPoetika písňových textů a básní K. Kryladiplomová 2010 
Cigánková HanaSlovo a obraz v poezii Bohuslava Reynkadiplomová 2010 
Martinková LadaPoetika díla Lydie Romanskédiplomová 2010 
Šindlerová JanaUplatnění deníkové formy v současné literatuřediplomová 2010 
Halešová YvettaFilmová pohádka na počátku nového tisíciletídiplomová 2009 
Nedbal JaroslavMotivická analýza próz Zeno Dostáladiplomová 2009 
Richterová MonikaPojetí lásky u generace anarchistických buřičůdiplomová 2009 
Szarzecová LenkaPoetika románů Věry Noskovédiplomová 2009 
Hoblíková RomanaVliv hudebnosti prokletých básníků na český symbolismusdiplomová 2008 
Kubíčková MarkétaVliv hudby na poezii dekadentních básníkůdiplomová 2008 
Nepustilová RadkaVliv hudby na poezii Františka Hrubínadiplomová 2008 
Slováčková LenkaOsobnost a dílo Ladislava Nezdařiladiplomová 2008 
Demčáková MartinaJazzová inspirace v meziválečné poeziidiplomová 2007 
Fajová MichaelaPrincip opakování a variací v poezii Oldřicha Mikuláškadiplomová 2007 
Látal LukášFenomén zla v psychologickém románu mezi dvěma válkamidiplomová 2007 
Mlejnková PetraPrincip opakování a variací v tvorbě Josefa Kainaradiplomová 2007 
Přibyláková LucieHudební motivy v díle symbolistních a dekadentních básníkůdiplomová 2007 
Seidlerová LenkaJazzová inspirace v díle Josefa Škvoreckéhodiplomová 2007 
Šuláková PetraŽenské hrdinky v psychologické próze mezi válkamidiplomová 2007 
Burešová StanislavaHudba jako inspirace v poezii Jaroslava Seifertadiplomová 2005 
Hrušková BarboraPoezie Jana Vodňanského pro dětidiplomová 2005 
Merenus AlešAdaptace literárního díla ve výuce literatury na 2. stupni základních školdiplomová 2005 
Němcová KateřinaPojetí smrti v díle Jana Čepa a Jakuba Demladiplomová 2005 
Vojarová NatálieFilmové adaptace českých pohádek v 90. letech 20. stoletídiplomová 2005 
Cemerková HelenaPoetika díla Radky Třeštíkovébakalářská 2019 
Langová NikolaSlezský bard Fran Smějabakalářská 2019 
Hartigová IvaNové tituly v současné české ženské prózebakalářská 2018 
Kološová MarkétaJan Václav Sládek mezi uměnímibakalářská 2018 
Nosovská DanaProměna ženské hrdinky v tvorbě Evy Kantůrkovébakalářská 2018 
Bartková PavlínaŽánrový profil díla Vlastimila Vondruškybakalářská 2017 
Drastiková KláraPoetika písňových textů Radůzybakalářská 2017 
Kawuloková KateřinaChlapecký hrdina v Lustigově tvorběbakalářská 2017 
Pecháčková MartinaNástin poetiky Jakuby Katalpybakalářská 2017 
Slovák MartinFilmové adaptace děl Stephena Kingabakalářská 2017 
Stibor DanielDetektivní prvky v próze Josefa škvoreckéhobakalářská 2017 
Špringlová ZuzanaFilmové adaptace děl A. Lustigabakalářská 2017 
Beková DenisaOd buřičství k vystřízlivění (Vývoj buřičské generace)bakalářská 2016 
Beněk KarelLegionářská literatura v minulosti a dnesbakalářská 2016 
Ivánková AnetaTéma odlišnosti v tvorbě Petry Braunovébakalářská 2016 
Jablonická AlenaSoučasné ženské autorky očima kritikůbakalářská 2016 
Neradová MariePostavy žen v díle Simony Monyovébakalářská 2016 
Peterková NikolExistenciální motivy v české poezii po roce 1948bakalářská 2016 
Poláchová JanaTéma regionu v tvorbě současných ženských autorekbakalářská 2016 
Špičáková KláraAutobiografičnost v díle Terezy Boučkovébakalářská 2016 
Winklerová MartinaRegion jako prostor díla Lydie Romanskébakalářská 2016 
Gavlasová AnetaNástin poetiky Hany Andronikovébakalářská 2015 
Havelková KateřinaProzaická tvorba Jaromíra Šavrdybakalářská 2015 
Mejtová VeronikaPovídková tvorba Ivy Pekárkovébakalářská 2015 
Montagová KristýnaSen v Březinově a Sovově tvorběbakalářská 2015 
Nohelová AndreaBaladické prvky v próze 30. let 20. stoletíbakalářská 2015 
Viater DominikKomika v díle Petra Šabachabakalářská 2015 
Ziklová VeronikaNástin poetiky Jana Novákabakalářská 2015 
Bartulcová EllenStříbrný vítr a Horečka - dvě podoby dospíváníbakalářská 2014 
Huňková BarboraSpecifika písňových textů Voskovce a Werichabakalářská 2014 
Kusá KateřinaTéma regionu v písňových textech Jaromíra Nohavicibakalářská 2013 
Pertlíčková TerezaJazzová poezie J. Škvoreckéhobakalářská 2013 
Slanina PavelGeneze poetiky Jana Čepabakalářská 2013 
Bálková AdinaFilmové adaptace děl Petra Šabachabakalářská 2011 
Hendrych AdamMotiv času v poezii Josefa Horybakalářská 2011 
Hrabec TomášMotiv krajiny v díle F. Hrubínabakalářská 2011 
Kardaš LukášPovídky, novely a apokryfy v tvorbě Ilji Hurníkabakalářská 2011 
Nováková MarkétaObraz Slezska v tvorbě Ilji Hurníkabakalářská 2011 
Pakánová NinaFilmové adaptace děl B. Hrabalabakalářská 2011 
Rastočná EvaHudební pohádky Ilji Hurníkabakalářská 2011 
Stejskalová KateřinaPrincip opakování a variací v díle F. Hrubínabakalářská 2011 
Špoková MarkétaNástin románové poetiky Miloše Urbanabakalářská 2011 
Jurášková MichaelaTéma lásky ve válečných prózách A. Lustigabakalářská 2010 
Kulová KateřinaPoetika díla Petra Hruškybakalářská 2010 
Malinová TerezaJazz v literárním kontextu 20. let 20. stoletíbakalářská 2010 
Uhlářová RadkaPrincip opakování a variací v díle Josefa Kainarabakalářská 2010 


Fenomén ženské literatury v českém kulturním kontextu po roce 1989
Hlavní řešitelMgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub