Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Svatopluk Slovák


titul, jméno, příjmení:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 312, budova SA
funkce:tajemník KPV
obor činnosti:ekonomie, finanční vzdělávání, trh práce, didaktika ekonomických předmětů
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2610
605 249 665
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Rok: 2017, Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda
kapitola v odborné knize

Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2017, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Materiály pro život
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Pracovní náměty pro technický kroužek
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Uspořádání dne otevřených dveří pro studijní program Učitelství odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Uspořádání exkurze žáků 8.ročníku ZŠ Brušperk na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, p.o.
Svatopluk Slovák
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Virtuální DOD pro veřejnost katedry technické a pracovní výchovy
Václav Tvarůžka, Svatopluk Slovák
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Analysis of the Curriculum and Educational Conditions of Secondary Engineering Schools with a Closer Focus on Digital Technologies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Dynamic Change of Technical and Digital Competencies of Czech Teachers Between The First And Second Waves of The Covid-19 Pandemic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Techika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

OBOROVÁ DIDAKTIKA V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ EKONOMICKÝCH A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Svatopluk Slovák
Rok: 2021, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Selected safety issues during the first wave of the Coronavirus pandemic at Elementary and Secondary schools
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

Survey of the Current Situation of the Implementation of Polytechnic Education in Kindergartens and Primary Schools in the Czech Republic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Rok: 2021
stať ve sborníku

The Utilization of Digital Technologies in Times of Pandemic and its Impact on Improving the Pedagogical Digital Competence
Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2021
stať ve sborníku

Změna pedagogické praxe v době první vlny koronavirové epidemie pohledem studentů učitelství
Svatopluk Slovák
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Covid19 Impact on Information Channels Choosing Preference during the Self-Study of Teachers in the Gender Context
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2020
stať ve sborníku

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH V RÁMCI PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek
Rok: 2020, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO (NE)SOUČÁST TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Svatopluk Slovák
Rok: 2020, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Teaching Experience with the Conditions of Distance Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic during the Covid19 Outbreak
Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

člen Ekonomické komise Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

člen Sněmu Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

člen Školské rady Gymnázium Educanet
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

člen Vědecké rady Institutu dalšího vzdělávání Mendelovy univerzity
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Mikroekonomie - sbírka úloh
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

místopředseda Komise pro přípravu učitelů Rady vysokých škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika kariérového poradenství v přípravě učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Problematika kariérového poradenství ve vzdělávání učitelů
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předseda Školské rady ZŠ Brušperk
Svatopluk Slovák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Příprava učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2018, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2018
stať ve sborníku

Ekonomické vzdělávání na základní škole
Svatopluk Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PŘEDMĚT TECHNIKA ŠKOLNÍ ADMINISTRATIVY A AKTUÁLNÍ NUTNOST JEHO INTEGRACE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V RÁMCI BUDOUCÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Rok: 2017, Trnava University in Trnava
kapitola v odborné knize

Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Rok: 2017
stať ve sborníku

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek
Rok: 2017, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Realizace vzdělávacího online kurzu ve výuce informatických předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek
Rok: 2017, Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda
kapitola v odborné knize

Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic
Renáta Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol
Svatopluk Slovák
Rok: 2017, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

ECONOMICAL ISSUE IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS AND ICT USE
Svatopluk Slovák
Rok: 2016, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
kapitola v odborné knize

Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries
Martina Halásková, Svatopluk Slovák, Renata Halásková
Rok: 2016
stať ve sborníku

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Svatopluk Slovák
Rok: 2016, Technika a vzdělavanie
článek v odborném periodiku

MAKROEKONOMIE B ? SOUBOR ÚLOH ZE STŘEDNĚ POKROČILÉ MAKROEKONOMIE
Svatopluk Slovák
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES
Renata Halásková, Svatopluk Slovák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Finanční vzdělávání na základních a středních školách
Svatopluk Slovák, Svatopluk Slovák
Rok: 2015, Printing House of Lomza State University of Applies Sciences
kapitola v odborné knize

Práce Jako výrobní faktor - aktuální trendy
Svatopluk Slovák
Rok: 2015, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
stať ve sborníku

BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čáslava je formát
Svatopluk Slovák
Rok: 2014, Sport
článek v odborném periodiku

Příprava elektronické podpory a aktualizace předmětu Světová ekonomika
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvoj technického myšlení učitelů v mateřské škole
Svatopluk Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Svatopluk Slovák
Rok: 2014, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Volba povolání a problematika profesní orientace na základní škole
Svatopluk Slovák
Rok: 2014, Tribun EU, s.r.o
kapitola v odborné knize

Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekonomie pro neekonomy
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě v Ostravě
Svatopluk Slovák
Rok: 2013, Technika a vzdělávanie
článek v odborném periodiku

THE CHOICE OF CAREER AND THE ISSUE OF PROFESSIONAL ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOL
Svatopluk Slovák
Rok: 2013
stať ve sborníku

CAD in Education
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů, Svatopluk Slovák
Rok: 2012, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
kapitola v odborné knize

Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Inovace předmětu Dějiny ekonomických teorií
Svatopluk Slovák
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2012, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Trh nemovitosti, jeho teorie a praxe
Svatopluk Slovák
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Rok: 2012, Media4u Magazine
článek v odborném periodiku

Dějiny národního hospodářství
Svatopluk Slovák
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekonomika bydlení
Svatopluk Slovák
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2011, DAKOL
kapitola v odborné knize

Proč píská sudí Šindler, když je z formy?
Svatopluk Slovák
Rok: 2011, Sport
článek v odborném periodiku

Průřezové téma Člověk a svět práce
Svatopluk Slovák, Kolektiv Autorů
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2011
působení v zahraničí

Ať se věnuje Slávii
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Dojde na soudy?
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Ekonomika a finanční management
Svatopluk Slovák, Hana Havránková, Pavlína Haščáková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hašek by měl jednat
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Inovace předmětu systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie
Svatopluk Slovák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Má to Červenka zapotřebí?
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Program rozvoje města Brušperk pro rok 2010
Svatopluk Slovák
Rok: 2010
poskytovatelem realizované výsledky

Příprava elektronické podpory vzdělávání kurzu Mikroekonomie A
Svatopluk Slovák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Růžičko, zapomeň na Trenčín
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Ředitel by měl být diplomat
Svatopluk Slovák
Rok: 2010, Sport
článek v odborném periodiku

Ekonomika a řízení firmy
Svatopluk Slovák, Renáta Halásková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hospodářská politika
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Management
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odborné vzdělávání
Berta Rychlíková, Svatopluk Slovák
Rok: 2009, Odborné vzdělávání
článek v odborném periodiku

Proč Bílek?
Svatopluk Slovák
Rok: 2009, Sport
článek v odborném periodiku

Program rozvoje města Brušperk pro rok 2009
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
poskytovatelem realizované výsledky

Universytet Pedagogiczny Krakow
Svatopluk Slovák
Rok: 2009
působení v zahraničí

Aktuální problémy trhu práce
Svatopluk Slovák
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2008
stať ve sborníku

Podnikavost a aktuální problémy trhu práce
Svatopluk Slovák, Miroslav Merenda
Rok: 2008
stať ve sborníku

Příprava a zavedení předmětu Institucionální ekonomie na EkF VŠB-TUO: posudek FRVŠ
Svatopluk Slovák, Václav Jurečka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stát v éře globalizace
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tvorba nového předmětu Rozvojové ekonomiky: posudek FRVŠ
Svatopluk Slovák, Ingrid Majerová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy ekonomie
Svatopluk Slovák, Renáta Halásková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Václav Tvarůžka
Rok: 2007, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

E-BANKOVNICTVÍ Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: projekt FRVŠ
Svatopluk Slovák, Dana Forišková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Finance podniku
Svatopluk Slovák, Jiří Uherek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepční a legislativní východiska systému kurikulární reformy
Svatopluk Slovák, Jan Mareš, Jiří Semrád, Michal Škrabal
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Managerské nástroje a dovednosti koordinátora ŠVP
Svatopluk Slovák, Božena Kadeřábková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podnikatelský záměr malého a středního podniku
Svatopluk Slovák, Jiří Uherek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teach and ESPRIT. Developing Entrpreneurial Spirit in European Teachers´Training for Vocational Education.
Josef Malach, Svatopluk Slovák, Lukáš Durda
Rok: 2007, Neuveden
odborná kniha

Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě
Ladislav Rudolf, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Svatopluk Slovák
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vocational College Castrop-Rauxel
Svatopluk Slovák
Rok: 2007
působení v zahraničí

Entrepreneurial Initiative Teaching, Education in the Context of Globalization and Specifics of the Moravian-Silesian Region
Svatopluk Slovák
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hedmark University College
Svatopluk Slovák
Rok: 2006
působení v zahraničí

Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prešovská univerzita
Svatopluk Slovák
Rok: 2006
působení v zahraničí

Reakreditace učitelství odborných předmětů
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Berta Rychlíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Combination Study of Teaching Special Subjects
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2005, The New Education Rewiew
článek v odborném periodiku

Pedagogical Institute of Cyprus
Svatopluk Slovák
Rok: 2005
působení v zahraničí

Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2005
stať ve sborníku

Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Historické kořeny systému sociálně tržního hospodářství
Svatopluk Slovák
Rok: 2003
stať ve sborníku

Úloha státu v tržní ekonomice s důrazem na koncepci sociálnětržného hospodářství a na řešení problému nerovnosti
Svatopluk Slovák
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Růst veřejných výdajů
Svatopluk Slovák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociální nerovnost jako ekonomický problém
Svatopluk Slovák
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úloha vlády ve svobodné společnosti
Svatopluk Slovák
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
XEVDOEkonomika vzdělávání dospělých
BDASODaňová soustava
BDISEMetodika výzkumné činnosti
BKMNGManagement
BMAEKMakroekonomie
BMIEKMikroekonomie
BPMNGManagement
BSZSouhrnná zkouška
BSZO3Ekonomika s didaktikou
BZAMEZáklady managementu
CDNHODějiny národního hospodářství
CFVZDFinanční vzdělávání
CSVPRSvět práce
CZEK1Základy ekonomie 1
CZEK2Základy ekonomie 2
E-EKOEconomics
E-HODEconomic History
EKONOEkonomie
CHOVYHospodářské výpočty
MANAGManagement
MDNHODějiny národního hospodářství
METRPEkonomika trhu práce
MEVSYEkonomie ve vzdělávacích systémech
MHOPOHospodářská politika
MPEMEPersonální management
MSZSouhrnná zkouška
MZEKOZáklady ekonomie
QMNGMManagement
RZKEKEkonomie ve vzdělávacích systémech
UCLSPČlověk a svět práce
UFIGRFinanční gramotnost na střední škole
UHODEHospodářské dějiny
UHOPOHospodářská politika
VOLPOVolba povolání
2SVPRSvět práce
3EKONEkonomika
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
3MNGMManagement
33ONAEkonomie A
33ONBEkonomie B
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EKO1Ekonomie 1
6EKO2Ekonomie 2
6PRACSvět práce a volba povolání
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CSPČlověk a svět práce
66FIVFinanční vzdělávání
66HOVHospodářské výpočty
66KO1Ekonomie 1
66KO2Ekonomie 2
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
66ZE1Základy ekonomie 1
66ZE2Základy ekonomie 2
7EKPOEkonomika, podnikání a svět práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77HOPHospodářská politika
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
STRERStrategie soc.ek.rozvoje a trh práce
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
3PRXPPedagogická praxe průběžná
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková


AutorNázev práceTypRok
Ševčíková KateřinaDaňová problematika ve výuce na středních odborných školáchdiplomová  
Číž MarekEkonomická historie města Havířovadiplomová 2022 
Dembiňáková AnetaTematický celek Člověk, stát a hospodářství ve vzdělávání na ZŠdiplomová 2022 
Kotásková AndreaBanky a jejich službydiplomová 2022 
Osladilová EvaUplatnění absolventů vybraných rekvalifikačních kurzů na trhu prácediplomová 2022 
Pavlíková BoženaKáva jako téma v gastronomických oborechdiplomová 2022 
Uhlíř FilipUplatnění absolventů vybrané střední školy na trhu prácediplomová 2022 
Bednář JindřichÚvěrové produkty ve finančním vzdělávánídiplomová 2021 
Buryová BohdanaEkonomické dějiny města Havířovdiplomová 2021 
Czyž MatějVnitropodnikové vzdělávánídiplomová 2021 
Dolníček LiborPracovní listy ve výuce odborných předmětů na střední školediplomová 2021 
Josefusová KarlaEkonomické dějiny Hlučínskadiplomová 2021 
Knopp LukášMarketing ve výuce na středních odborných školáchdiplomová 2021 
Muchowitz PetrPracovně právní problematika jako součást průřezového tématu Člověk a svět práce na střední školediplomová 2021 
Prokeš AntoninMarketingová gramotnost žáků středních škol u neekonomických oborůdiplomová 2021 
Falhar DušanVybrané kapitoly z oblasti finančního vzdělávání na SŠdiplomová 2020 
Havierniková KamilaVybraná témata z oblasti finančního vzdělávání na střední školediplomová 2020 
Kotala PatrikFinanční produkty jako téma finančního vzdělávání na SŠdiplomová 2020 
Kratochvilová BarboraTvorba učební pomůcky do odborného výcvikudiplomová 2020 
Pavlusová ZuzanaInovace výuky v oblasti kariérního poradenství a volby povolánídiplomová 2020 
Racko VlastimilEkonomika domácnosti - tématický celek ve výuce na ZŠdiplomová 2020 
Šupinová JarmilaEkonomické dějiny Krnovadiplomová 2020 
Cabala MilanEkonomická specifika ostravského regionudiplomová 2019 
Hrabovský PetrSpoření a investování jako součást finančního vzdělávání na středních školáchdiplomová 2019 
Konvičková RadmilaTvorba učebních pomůcek pro ekonomické vzdělávání na ZŠdiplomová 2019 
Kubíková KamilaUplatnění absolventů SŠHS na trhu práce v Opavědiplomová 2019 
Pavelka JanTvorba multimediální učební pomůcky pro vzdělávací oblast Člověk a svět prácediplomová 2019 
Strakošová MichalaProblematika evropské integrace ve výuce na SŠdiplomová 2019 
Szusciková JiřinaTvorba učebních pomůcek pro předmět stolničenídiplomová 2019 
Ujfaluši KláraProblematika ekonomického vzdělávání na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Vendolská IvaPožadavky zaměstnavatelů a preference absolventů na trhu prácediplomová 2019 
Zavřel PetrUplatnění absolventů učňovských oborů na ISŠ Na Karmeli, Mladá Boleslav, na trhu prácediplomová 2019 
Bokůvka TomášDaň z příjmů právnických a fyzických osobdiplomová 2018 
Borovička RomanProblematika ekonomických dějin opavského regionu na přelomu 19. a 20. století ve výuce na středních školáchdiplomová 2018 
Černota IgorEnergetická gramotnost na základních středních školáchdiplomová 2018 
Komůrková ZdeňkaFaktory pracovní spokojenosti učitelů středních školdiplomová 2018 
Kunc DavidPříprava vzdělávacího kurzu v rámci CŽVdiplomová 2018 
Tomášková DagmarVývoj pivovarnictví na Opavskudiplomová 2018 
Tomiczek LukášVzdělávací oblast Člověk a svět práce na ZŠ a volba středoškolského vzdělávánídiplomová 2018 
Vyoralová EvaBankovní systém v České republicediplomová 2018 
Kozaková StanislavaPojištění jako součást finančního vzdělávání na střední školediplomová 2017 
Křístková AlenaHistorie hornictví na Ostravsku a jeho vliv na ekonomický vývoj v regionudiplomová 2017 
Pavlík MartinFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2017 
Pawliková JanaPodnikatelský plándiplomová 2017 
Procházková LenkaFinanční gramotnost na základní školediplomová 2017 
Schablický DanielEkonomické dějiny Ostravydiplomová 2017 
Studená VeronikaVyužití výpočetní techniky ve výuce Ekonomiky na střední školediplomová 2017 
Šmach VáclavInovace výuky v gastronomických oborech na SOŠdiplomová 2017 
West MichalTvorba učební pomůcky do předmětu poštovní a peněžní službydiplomová 2017 
Havlová JanaEkonomie ve výuce na střední školediplomová 2016 
Jakubáčová YvonaVolnočasové aktivity žáků a učitelů střední školydiplomová 2016 
Kročilová AnnaFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2016 
Plačková ZuzanaProblematika finančního vzdělávání a její zapracování do výuky na střední odborné škole.diplomová 2016 
Podzemná JanaProblematika globalizace ekonomických procesů ve výuce na SOŠdiplomová 2016 
Schröderová SvětlanaUplatnění absolventů SOŠ a SOU Kladno na trhu prácediplomová 2016 
Smital JanSoukromé podnikání ve výuce SOU a OUdiplomová 2016 
Angerová ZuzanaUplatnění absolventů technických škol na trhu prácediplomová 2015 
Horychová JanaUplatnění absolventů Střední školy technických oborů Havířov na trhu prácediplomová 2015 
Kulhová JitkaFinanční gramotnost ve výuce střední školydiplomová 2015 
Kupková PetraRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2015 
Vávrová VladimíraFinanční gramotnost ve výuce na ZŠdiplomová 2015 
Veselá BarboraHypotéka jako nástroj financování bydlenídiplomová 2015 
Zahradník JiříTrutnovsko - ekonomické dějiny regionudiplomová 2015 
Bauerová PavlaPodnikatelská výchova ve výuce na střední odborné školediplomová 2014 
Bugáň StanislavUplatnění absolventů středních škol na trhu prácediplomová 2014 
Kasíková DenisaFINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE NA SŠdiplomová 2014 
Králová JiřinaEkonomické dějiny města Českého Těšínadiplomová 2014 
Mucha ZdeněkPodnikatelský záměrdiplomová 2014 
Němec DavidTendence a trendy vývoje trhu sportovních potřebdiplomová 2014 
Pfeiferova JitkaPodnikatelská gramotnost v kosmetických službáchdiplomová 2014 
Sabová BlankaMarketingová strategie střední školydiplomová 2014 
Szmejová MartaEkonomické dějiny města Bohumínadiplomová 2014 
Šafářová KateřinaUplatnění absolventů SŠ na trhu prácediplomová 2014 
Štachová PavlínaHospodaření a financování malých obcídiplomová 2014 
Vyvialová MartinaFinanční gramotnost ve výuce na ZŠdiplomová 2014 
Zemanová MarkétaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2014 
Adámková VěraHistorický vývoj výroby destilátů na Valašskudiplomová 2013 
Axmanová DenisaUplatnění absolventů střední odborné školy na trhu prácediplomová 2013 
Besedová GabrielaUplatnění absolventů rekvalifikačních kurzůdiplomová 2013 
Geryková EvaPracovní poměr jako součást průřezového tématu "Člověk a svět práce" na střední školediplomová 2013 
Guzdková SimonaFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2013 
Jirušková MonikaEkonomické dějiny města Chrudimidiplomová 2013 
Kleinová IvanaProblematika soukromého podnikání ve výuce na středních odborných školáchdiplomová 2013 
Kopecká LucieFinanční gramotnost ve výuce střední školydiplomová 2013 
Kořínková JarmilaDějiny Dolního Benešovadiplomová 2013 
Krsková DanaUplatnění absolventů Obchodní akademie na trhu prácediplomová 2013 
Písařová KateřinaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2013 
Slaninová AnnaEkonomické dějiny regionu Hlučínskodiplomová 2013 
Šimoníková HelenaFinanční gramotnost ve výuce na SOŠdiplomová 2013 
Wittek DanielPodnikatelský záměr ve výuce na SOŠdiplomová 2013 
Žemličková JuditaEkonomické dějiny Litvínovskadiplomová 2013 
Fojtová MonikaPROBLEMATIKA EVROPSKÉ INTEGRACE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCHdiplomová 2012 
Hégr KamilInovace ŠVP na Hotelové škole Vincenze Priessnitze v Jeseníkudiplomová 2012 
Hesoun RenéAnalýza známosti privátní značky v maloobchodědiplomová 2012 
Huška VladislavRekvalifikace jako nástroj aktívní politiky zaměstnanosti.diplomová 2012 
Krajíčková JanaEkonomická gramotnost ve výuce na SŠdiplomová 2012 
Kunze Laníková RomanaUplatnění absolventů Hotelové školy Opava na trhu prácediplomová 2012 
Pospíšilová LenkaPodnikatelská výchova ve výuce na střední školediplomová 2012 
Puschová DanielaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2012 
Rymlová MarcelaAbsolventi jako problémová skupina na trhu práce.diplomová 2012 
Válková ZuzanaAnalýza rekvalifikačních kurzů v okrese Karvinádiplomová 2012 
Zavadilová JanaPenzijní fondydiplomová 2012 
Halouzka PavelUplatnění absolventů škol na trhu prácediplomová 2011 
Hašová LenkaEkonomické dějiny Valašského Meziříčídiplomová 2011 
Kheková ZitaUplatnění absolventů rekvalifikačních kurzůdiplomová 2011 
Novák KamilFinancování bydlení ve výuce na SŠdiplomová 2011 
Oškera LadislavUplatnění absolventů učňovských oborů SOUp v Jeseníku na trhu práce.diplomová 2011 
Przybylová AndreaVolba povolání a profesní poradenství na ZŠdiplomová 2011 
Siladi IrenaUplatnění absolventů různých oborů Střední školy oděvní a obchodně podnikatelskédiplomová 2011 
Smolka AlešUplatnění absolventů SŠ Teleinformatiky na trhu prácediplomová 2011 
Smolková MarcelaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2011 
Šleglová MiroslavaUPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRHU PRÁCEdiplomová 2011 
Bačová GabrielaRekvalifikace - součást aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2010 
Barchanská MartinaUplatnitelnost absolventů Ekonomické fakulty VŠB-TU na trhu prácediplomová 2010 
Brožková PetraUplatnění absolventů vybraných středních školdiplomová 2010 
Heryánová PavlaUplatnění absolventů SOŠ Josefa Sousedíka na trhu prácediplomová 2010 
Kmošťák DanielEkonomické dějiny města Frýdku-Místkudiplomová 2010 
Krsek PavelDějiny hornictví v Karvinédiplomová 2010 
Luzarová SabinaEkonomické dějiny města Ostravydiplomová 2010 
Martinásková IvetaUplatnění absolventů vybrané střední školy na trhu prácediplomová 2010 
Panašová KvětoslavaInovace školních vzdělávacích programů na vybrané střední školediplomová 2010 
Rárová MarkétaProfesní poradenství na Základní školediplomová 2010 
Rašková LadaJan Antonín Baťa, jeho osobnost a vliv na rozvoj zlínského regionudiplomová 2010 
Románek MilanMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2010 
Slováková IrenaUplatnění absolventů SOU Kopřivnice na trhu prácediplomová 2010 
Lhotská PavlínaPotřeby zaměstnavatelů a uplatnění absolventů oboru kuchař - číšník na Vítkovskudiplomová 2009 
Mainušová MartinaUplatnění absolventů VOŠ a HŠ na trhu prácediplomová 2009 
Nováková ŠárkaUplatnění absolventů OA pro tělesně postižené v Janských Lázních na trhu prácediplomová 2009 
Novotná LucieCestovní ruch EU a ČRdiplomová 2009 
Pospíšilová ZuzanaUplatnění absolventů různých typů SŠ v okrese Chrudim na trhu prácediplomová 2009 
Ráczová IvetaUplatnění absolventů oborů Kosmetička a Kadeřník na trhu práce v Moravskoslezském krajidiplomová 2009 
Stachurová IvetaUplatnění absolventů SOU a SOŠ na trhu prácediplomová 2009 
Syptáková IvaUplatnění absolventů středních škol v okrese Jeseník na trhu prácediplomová 2009 
Vepřeková LenkaPodnikatelský záměrdiplomová 2009 
Vrobelová IvaPsychologické a sociální důsledky nezaměstnanosti , uplatnění absolventů po SŠdiplomová 2009 
Blaťáková EmilieRekvalifikace jako prostředek ke zvýšení zaměstnavatelnostidiplomová 2008 
Hanusková RenataMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2008 
Ingrová JanaJan Antonín Baťa a jeho význam pro ekonomický rozvoj zlínského regionudiplomová 2008 
Jůzová HanaUplatnění absolventů učebního oboru kuchař-číšník SOŠ a SOU v Kladně na trhu prácediplomová 2008 
Kolaříková EvaVzdělávání osob s mentální retardací a jejich uplatnění na trhu prácediplomová 2008 
Ptáčková PetraRekvalifikace - nástroj řešení nezaměstnanostidiplomová 2008 
Šuráňová MartinaCeloživotní vzdělávání jako jeden z faktorů zaměstnatelnostidiplomová 2008 
Trubačová JanaVolba středoškolského vzdělávání žáků základních školdiplomová 2008 
Farkašová JiřinaSlužby v oblasti cestovního ruchudiplomová 2007 
Havrlantová DagmarStřední školy a poskytování služeb v oblasti gastronomiediplomová 2007 
Imrichová AlenaNestandardní projekty pro získání nebo zvýšení profesní kvalifikace nezaměstnaných na Chrudimskudiplomová 2007 
Rečková LucieVývoj nezaměstnanosti absolventů škol v Moravskoslezském kraji v letech 2000 do současnostidiplomová 2007 
Suchánková LibušeEvropská unie a vzdělávání ve vybraných zemíchdiplomová 2007 
Válková HelenaVývoj obchodu na Ostravsku pro roce 1989diplomová 2007 
Galezioková AlenaMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2006 


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období11/2016 - 10/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Oddělení pro podporu projektů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období7/2014 - 8/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub