Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Svatopluk Slovák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 312, budova SA
funkce:proděkan pro rozvoj a legislativu
vedoucí KPV
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2610
605 249 665
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Slovák, S. a Štěpánek, R. ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In: New Methods and Technologies in Education and Practice, XXXTH DIDMATTECH 2017. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda, 2017. s. 236-241. First edition. ISBN 978-80-568-0029-4.
Slovák, S. Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol. Technika a vzdelávanie. 2017, č. 1, s. 15-16. ISSN 1338-9742.

Všechny publikace

Slovák, S. Mikroekonomie - sbírka úloh. 2019.
Slovák, S. Problematika kariérového poradenství ve vzdělávání učitelů. In: Setkání expertní skupiny sítě TTnet - Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. 2019.
Slovák, S. Příprava učitelů odborných předmětů. Technika a vzdelávanie. 2018, roč. 2018, 1(1), s. 34-36. ISSN 1338-9742.
Halásková, R. a Slovák, S. STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC. In: Economic Theory and Practice 2017: Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica. Volume I. Economic Theory and Practice 2017 2017 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2018. s. 146-157. ISBN 978-80-557-1424-0.
Slovák, S. Ekonomické vzdělávání na základní škole. In: Setkání absolventů doktorského studia oboru Ekonomie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 2017.
Slovák, S. a Štěpánek, R. PŘEDMĚT TECHNIKA ŠKOLNÍ ADMINISTRATIVY A AKTUÁLNÍ NUTNOST JEHO INTEGRACE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V RÁMCI BUDOUCÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ. In: New Methods and Technologies in Education and Practice. Trnava: Trnava University in Trnava, 2017. s. 190-194. XXXTh DIDMATTECH 2017 2nd part. ISBN 978-80-568-0073-7.
Slovák, S., Dostál, P., Mrázek, M. a Švrčinová, V. Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. In: Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a vzdělávací technologie 2017-05-25 Bukovany u Hodonína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 59-59. ISBN 978-80-244-5152-7.
Švrčinová, V., Slovák, S., Dostál, P. a Mrázek, M. REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Journal of Technology and Information Education. 2017, č. 9, s. 144-154. ISSN 1803-537X.
Slovák, S. Realizace vzdělávacího online kurzu ve výuce informatických předmětů. 2017.
Slovák, S. a Štěpánek, R. ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In: New Methods and Technologies in Education and Practice, XXXTH DIDMATTECH 2017. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda, 2017. s. 236-241. First edition. ISBN 978-80-568-0029-4.
Halásková, R. a Slovák, S. Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic. In: Economic Theory and Practice 2017: Economic Theory and Practice 2017- Book of Abstracts 2017-10-03 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica, 2017. s. 15-15. ISBN 970-80-557-1277-2.
Slovák, S. Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol. Technika a vzdelávanie. 2017, č. 1, s. 15-16. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. ECONOMICAL ISSUE IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS AND ICT USE. In: ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources - Visegrad Edition. ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources - Visegrad Edition. Vol. 9. vyd. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. s. 183-191. 9. ISBN 978-83-7842-258-7.
Halásková, M., Slovák, S. a Halásková, R. Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries. In: 3rd International Conference on European Integration 2016.: In Kovářová, E., L. Melecký and Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 2016-05-18 Ostrava. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, 2016. s. 309-318. ISBN 978-80-248-3911-0.
Slovák, S. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. Technika a vzdělavanie. 2016, roč. 5, č. 2, s. 31-32. ISSN 1339-9888.
Slovák, S. MAKROEKONOMIE B ? SOUBOR ÚLOH ZE STŘEDNĚ POKROČILÉ MAKROEKONOMIE. 2016.
Halásková, R. a Slovák, S. SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES. In: ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES: Procedings of 14 th international Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES 2016-09-14 Petrovice u Karviné. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. s. 202-211. ISBN 978-80-7510-210-2.
Slovák, S. Finanční vzdělávání na základních a středních školách. In: Dnešné trendy inovácií 5. Dnešné trendy inovácií 5. vyd. Lomža: Printing House of Lomza State University of Applies Sciences, 2015. s. 76-81. Dnešné trendy inovácií 5. ISBN 978-83-60571-36-1.
Slovák, S. Práce Jako výrobní faktor - aktuální trendy. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 4, č. 2, s. 68-69. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Medzinárodné sympózium, Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2014.
Slovák, S. BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Medzinárodné sympózium, Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Nitra, Slovensko: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. s. 163-167. ISBN 978-80-558-0595-5.
Slovák, S. Čáslava je formát. Sport. 2014, roč. 21, s. 23-23. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Příprava elektronické podpory a aktualizace předmětu Světová ekonomika. 2014.
Slovák, S. Rozvoj technického myšlení učitelů v mateřské škole. In: 30th IInternational Scientific Conference Technology Educationas a Part of Common Education. Velká Lomnica: UMB Bánská Bystrica. 2014.
Slovák, S. ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Technika a vzdelávanie. 2014, roč. 3, č. 2/2014, s. 84-86. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. Volba povolání a problematika profesní orientace na základní škole. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 Educational Technologies In The Information-and-Knowledge-Based Society. 1. vyd. Gyor, Maďarsko: Tribun EU, s.r.o, 2014. s. 260-265. XXVI. DIDMATTECH 2013. ISBN 978-963-334-185-8.
Slovák, S. Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie. 2013.
Slovák, S. Ekonomie pro neekonomy. 2013.
Slovák, S. Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: 29.medzinárodná vedecko-odborná konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdělávania. Velká Lomnica - Slovensko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2013.
Slovák, S. Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě v Ostravě. Technika a vzdělávanie. 2013, roč. 2, č. 1, s. 24-26. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. THE CHOICE OF CAREER AND THE ISSUE OF PROFESSIONAL ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOL: XXVI. DIDMATTECH, ABSTRACTS-ABSTRAKTY. In: XXVI. DIDMATTECH 2013, ABSTRACTS-ABSTRAKTY. J.Selye University - Komárno, 2013. s. 113-116. ISBN 978-80-8122-086-9.
Dostál, P. a Slovák, S. CAD in Education. In: ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Góra: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, 2012. s. 33-43. 2. ISBN 978-83-7481-480-5.
Slovák, S. a Dostál, P. Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Slovák, S. Inovace předmětu Dějiny ekonomických teorií. 2012.
Slovák, S. a Dostál, P. Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách. Technika a vdelávanie. 2012, roč. 1, č. 1, s. 48-49. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. Trh nemovitosti, jeho teorie a praxe. 2012.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů. In: Sympózium - Celoživotné vzdelávanie v BOZP 2012. Nitra, Slovensko: GARMOND Nitra, 2012. GARMOND Nitra, 2012. s. 240-245. ISBN 978-80-558-0072-1.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů: Celoživotní vzdělávání v oblasti BOZP. Media4u Magazine. 2012, roč. 2012, č. X2/2012, s. 39-43. ISSN 1214-9187.
Slovák, S. Dějiny národního hospodářství. 2011.
Slovák, S. Ekonomika bydlení. 2011.
Slovák, S. a Dostál, P. Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika. In: Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedgogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ. 1. vyd. Karviná: DAKOL, 2011.
Slovák, S. Proč píská sudí Šindler, když je z formy?. Sport. 2011, roč. 19, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Průřezové téma Člověk a svět práce. 2011.
Rudolf, L., Slovák, S. a Dostál, P. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied. 2011.
Slovák, S. Ať se věnuje Slávii. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Dojde na soudy?. Sport. 2010, roč. 17, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ekonomika a finanční management. 2010.
Slovák, S. Hašek by měl jednat. Sport. 2010, roč. 17, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Inovace předmětu systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie. 2010.
Slovák, S. Má to Červenka zapotřebí?. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Program rozvoje města Brušperk pro rok 2010. 2010.
Slovák, S. Příprava elektronické podpory vzdělávání kurzu Mikroekonomie A. 2010.
Slovák, S. Růžičko, zapomeň na Trenčín. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ředitel by měl být diplomat. Sport. 2010, roč. 17, s. 15-15. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ekonomika a řízení firmy. 2009.
Slovák, S. Hospodářská politika. 2009.
Slovák, S. Management. 2009.
Rychlíková, B. a Slovák, S. Odborné vzdělávání: Příprava učitelů odborných předmětů na PdF OU v Ostravě. Odborné vzdělávání. 2009, roč. 2009, s. 2-2. ISSN 1210-7387.
Slovák, S. Proč Bílek?. Sport. 2009, roč. 57, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Program rozvoje města Brušperk pro rok 2009. 2009.
Slovák, S. Universytet Pedagogiczny Krakow. 2009.
Slovák, S. Aktuální problémy trhu práce. 2008.
Rychlíková, B., Dostál, P. a Slovák, S. Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU: Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Sborník z národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ústí nad Labem: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-86302-43-0.
Slovák, S. a Merenda, M. Podnikavost a aktuální problémy trhu práce. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7368-564-5.
Slovák, S. Příprava a zavedení předmětu Institucionální ekonomie na EkF VŠB-TUO: posudek FRVŠ. 2008.
Slovák, S. a Dostál, P. Stát v éře globalizace. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-7368-564-5.
Slovák, S. Tvorba nového předmětu Rozvojové ekonomiky: posudek FRVŠ. 2008.
Slovák, S. Základy ekonomie. 2008.
Dostál, P., Slovák, S. a Tvarůžka, V. Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava. The New Educational Review. 2007, č. 2, s. 103-110. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. E-BANKOVNICTVÍ Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: projekt FRVŠ. 2007.
Slovák, S. Finance podniku. 2007.
Slovák, S. Koncepční a legislativní východiska systému kurikulární reformy. 2007.
Slovák, S. Managerské nástroje a dovednosti koordinátora ŠVP. 2007.
Slovák, S. Podnikatelský záměr malého a středního podniku. 2007.
Malach, J., Slovák, S. a Durda, L. Teach and ESPRIT. Developing Entrpreneurial Spirit in European Teachers´Training for Vocational Education.. 127 s.
Rudolf, L., Dostál, P. a Slovák, S. Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě. In: Kľúčové kompetencie a technické vdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 68-74. ISBN 978-80-8068-624-6.
Slovák, S. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre. 2007.
Slovák, S. Vocational College Castrop-Rauxel. 2007.
Slovák, S. Entrepreneurial Initiative Teaching, Education in the Context of Globalization and Specifics of the Moravian-Silesian Region. 2006, s. 219-223. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. a Dostál, P. Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy. In: Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: University of Ostrava, 2006. University of Ostrava, 2006. s. 209-212. ISBN 80-7368-256-7.
Slovák, S. Hedmark University College. 2006.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ostrava: CSVŠ - NCDiV, 2006. CSVŠ - NCDiV, 2006. s. 1-9. ISBN 80-86302-36-9.
Slovák, S. Prešovská univerzita. 2006.
Dostál, P., Slovák, S. a Rychlíková, B. Reakreditace učitelství odborných předmětů. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Votobia: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 21-24. ISBN 80-7220-260-X.
Dostál, P. a Slovák, S. Combination Study of Teaching Special Subjects. The New Education Rewiew. 2005, č. 5, s. 179-187. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. Pedagogical Institute of Cyprus. 2005.
Slovák, S. a Dostál, P. Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava. In: Proceedings of the Abstracts. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. s. 160-160. ISBN 80-227-2286-3.
Dostál, P. a Slovák, S. Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice: Sborník příspěvků konference 2004-06-30 Brno. Praha: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. s. 54-59. ISBN 80-86302-02-4.
Slovák, S. Historické kořeny systému sociálně tržního hospodářství. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia 2003-05-23 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2003. VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2003. s. 68-70. ISBN 80-248-03553-4.
Slovák, S. Úloha státu v tržní ekonomice s důrazem na koncepci sociálnětržného hospodářství a na řešení problému nerovnosti. 2003.
Slovák, S. Růst veřejných výdajů. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001 2001-05-31 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001. s. 47-49. ISBN 80-7078-898-4.
Slovák, S. Sociální nerovnost jako ekonomický problém. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 2000-07-01 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2000. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2000. s. 57-59. ISBN 80-7078-783-X.
Slovák, S. Úloha vlády ve svobodné společnosti. In: Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století: Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století 1997-09-09 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 1997. VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 1997. s. 59-62. ISBN 80-7078-448-2.


ZkratkaNázev předmětu
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
XEVDOEkonomika vzdělávání dospělých
BDASODaňová soustava
BDISEMetodika výzkumné činnosti
BKMNGManagement
BMAEKMakroekonomie
BMIEKMikroekonomie
BPMNGManagement
BSZSouhrnná zkouška
BSZO3Ekonomika s didaktikou
BZAMEZáklady managementu
CDNHODějiny národního hospodářství
CFVZDFinanční vzdělávání
CSVPRSvět práce
CZEK1Základy ekonomie 1
CZEK2Základy ekonomie 2
E-EKOEconomics
E-HODEconomic History
EKONOEkonomie
CHOVYHospodářské výpočty
MANAGManagement
MDNHODějiny národního hospodářství
METRPEkonomika trhu práce
MEVSYEkonomie ve vzdělávacích systémech
MHOPOHospodářská politika
MPEMEPersonální management
MSZSouhrnná zkouška
MZEKOZáklady ekonomie
QMNGMManagement
RZKEKEkonomie ve vzdělávacích systémech
UCLSPČlověk a svět práce
UFIGRFinanční gramotnost na střední škole
UHODEHospodářské dějiny
UHOPOHospodářská politika
VOLPOVolba povolání
2SVPRSvět práce
3EKONEkonomika
3KONAEkonomie A
3KONBEkonomie B
3MNGMManagement
33ONAEkonomie A
33ONBEkonomie B
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EKO1Ekonomie 1
6EKO2Ekonomie 2
6PRACSvět práce a volba povolání
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CSPČlověk a svět práce
66FIVFinanční vzdělávání
66HOVHospodářské výpočty
66KO1Ekonomie 1
66KO2Ekonomie 2
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
66ZE1Základy ekonomie 1
66ZE2Základy ekonomie 2
7EKPOEkonomika, podnikání a svět práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77HOPHospodářská politika
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
STRERStrategie soc.ek.rozvoje a trh práce
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková


AutorNázev práceTypRok
Ševčíková KateřinaDaňová problematika ve výuce na středních odborných školáchdiplomová  
Cabala MilanEkonomická specifika ostravského regionudiplomová 2019 
Hrabovský PetrSpoření a investování jako součást finančního vzdělávání na středních školáchdiplomová 2019 
Konvičková RadmilaTvorba učebních pomůcek pro ekonomické vzdělávání na ZŠdiplomová 2019 
Kubíková KamilaUplatnění absolventů SŠHS na trhu práce v Opavědiplomová 2019 
Pavelka JanTvorba multimediální učební pomůcky pro vzdělávací oblast Člověk a svět prácediplomová 2019 
Strakošová MichalaProblematika evropské integrace ve výuce na SŠdiplomová 2019 
Szusciková JiřinaTvorba učebních pomůcek pro předmět stolničenídiplomová 2019 
Ujfaluši KláraProblematika ekonomického vzdělávání na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Vendolská IvaPožadavky zaměstnavatelů a preference absolventů na trhu prácediplomová 2019 
Zavřel PetrUplatnění absolventů učňovských oborů na ISŠ Na Karmeli, Mladá Boleslav, na trhu prácediplomová 2019 
Bokůvka TomášDaň z příjmů právnických a fyzických osobdiplomová 2018 
Borovička RomanProblematika ekonomických dějin opavského regionu na přelomu 19. a 20. století ve výuce na středních školáchdiplomová 2018 
Černota IgorEnergetická gramotnost na základních středních školáchdiplomová 2018 
Komůrková ZdeňkaFaktory pracovní spokojenosti učitelů středních školdiplomová 2018 
Kunc DavidPříprava vzdělávacího kurzu v rámci CŽVdiplomová 2018 
Tomášková DagmarVývoj pivovarnictví na Opavskudiplomová 2018 
Tomiczek LukášVzdělávací oblast Člověk a svět práce na ZŠ a volba středoškolského vzdělávánídiplomová 2018 
Vyoralová EvaBankovní systém v České republicediplomová 2018 
Kozaková StanislavaPojištění jako součást finančního vzdělávání na střední školediplomová 2017 
Křístková AlenaHistorie hornictví na Ostravsku a jeho vliv na ekonomický vývoj v regionudiplomová 2017 
Pavlík MartinFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2017 
Pawliková JanaPodnikatelský plándiplomová 2017 
Procházková LenkaFinanční gramotnost na základní školediplomová 2017 
Schablický DanielEkonomické dějiny Ostravydiplomová 2017 
Studená VeronikaVyužití výpočetní techniky ve výuce Ekonomiky na střední školediplomová 2017 
Šmach VáclavInovace výuky v gastronomických oborech na SOŠdiplomová 2017 
West MichalTvorba učební pomůcky do předmětu poštovní a peněžní službydiplomová 2017 
Havlová JanaEkonomie ve výuce na střední školediplomová 2016 
Jakubáčová YvonaVolnočasové aktivity žáků a učitelů střední školydiplomová 2016 
Kročilová AnnaFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2016 
Plačková ZuzanaProblematika finančního vzdělávání a její zapracování do výuky na střední odborné škole.diplomová 2016 
Podzemná JanaProblematika globalizace ekonomických procesů ve výuce na SOŠdiplomová 2016 
Schröderová SvětlanaUplatnění absolventů SOŠ a SOU Kladno na trhu prácediplomová 2016 
Smital JanSoukromé podnikání ve výuce SOU a OUdiplomová 2016 
Angerová ZuzanaUplatnění absolventů technických škol na trhu prácediplomová 2015 
Horychová JanaUplatnění absolventů Střední školy technických oborů Havířov na trhu prácediplomová 2015 
Kulhová JitkaFinanční gramotnost ve výuce střední školydiplomová 2015 
Kupková PetraRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2015 
Vávrová VladimíraFinanční gramotnost ve výuce na ZŠdiplomová 2015 
Veselá BarboraHypotéka jako nástroj financování bydlenídiplomová 2015 
Zahradník JiříTrutnovsko - ekonomické dějiny regionudiplomová 2015 
Bauerová PavlaPodnikatelská výchova ve výuce na střední odborné školediplomová 2014 
Bugáň StanislavUplatnění absolventů středních škol na trhu prácediplomová 2014 
Kasíková DenisaFINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE NA SŠdiplomová 2014 
Králová JiřinaEkonomické dějiny města Českého Těšínadiplomová 2014 
Mucha ZdeněkPodnikatelský záměrdiplomová 2014 
Němec DavidTendence a trendy vývoje trhu sportovních potřebdiplomová 2014 
Pfeiferova JitkaPodnikatelská gramotnost v kosmetických službáchdiplomová 2014 
Sabová BlankaMarketingová strategie střední školydiplomová 2014 
Szmejová MartaEkonomické dějiny města Bohumínadiplomová 2014 
Šafářová KateřinaUplatnění absolventů SŠ na trhu prácediplomová 2014 
Štachová PavlínaHospodaření a financování malých obcídiplomová 2014 
Vyvialová MartinaFinanční gramotnost ve výuce na ZŠdiplomová 2014 
Zemanová MarkétaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2014 
Adámková VěraHistorický vývoj výroby destilátů na Valašskudiplomová 2013 
Axmanová DenisaUplatnění absolventů střední odborné školy na trhu prácediplomová 2013 
Besedová GabrielaUplatnění absolventů rekvalifikačních kurzůdiplomová 2013 
Geryková EvaPracovní poměr jako součást průřezového tématu "Člověk a svět práce" na střední školediplomová 2013 
Guzdková SimonaFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2013 
Jirušková MonikaEkonomické dějiny města Chrudimidiplomová 2013 
Kleinová IvanaProblematika soukromého podnikání ve výuce na středních odborných školáchdiplomová 2013 
Kopecká LucieFinanční gramotnost ve výuce střední školydiplomová 2013 
Kořínková JarmilaDějiny Dolního Benešovadiplomová 2013 
Krsková DanaUplatnění absolventů Obchodní akademie na trhu prácediplomová 2013 
Písařová KateřinaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2013 
Slaninová AnnaEkonomické dějiny regionu Hlučínskodiplomová 2013 
Šimoníková HelenaFinanční gramotnost ve výuce na SOŠdiplomová 2013 
Wittek DanielPodnikatelský záměr ve výuce na SOŠdiplomová 2013 
Žemličková JuditaEkonomické dějiny Litvínovskadiplomová 2013 
Fojtová MonikaPROBLEMATIKA EVROPSKÉ INTEGRACE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCHdiplomová 2012 
Hégr KamilInovace ŠVP na Hotelové škole Vincenze Priessnitze v Jeseníkudiplomová 2012 
Hesoun RenéAnalýza známosti privátní značky v maloobchodědiplomová 2012 
Huška VladislavRekvalifikace jako nástroj aktívní politiky zaměstnanosti.diplomová 2012 
Krajíčková JanaEkonomická gramotnost ve výuce na SŠdiplomová 2012 
Kunze Laníková RomanaUplatnění absolventů Hotelové školy Opava na trhu prácediplomová 2012 
Pospíšilová LenkaPodnikatelská výchova ve výuce na střední školediplomová 2012 
Puschová DanielaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2012 
Rymlová MarcelaAbsolventi jako problémová skupina na trhu práce.diplomová 2012 
Válková ZuzanaAnalýza rekvalifikačních kurzů v okrese Karvinádiplomová 2012 
Zavadilová JanaPenzijní fondydiplomová 2012 
Halouzka PavelUplatnění absolventů škol na trhu prácediplomová 2011 
Hašová LenkaEkonomické dějiny Valašského Meziříčídiplomová 2011 
Kheková ZitaUplatnění absolventů rekvalifikačních kurzůdiplomová 2011 
Novák KamilFinancování bydlení ve výuce na SŠdiplomová 2011 
Oškera LadislavUplatnění absolventů učňovských oborů SOUp v Jeseníku na trhu práce.diplomová 2011 
Przybylová AndreaVolba povolání a profesní poradenství na ZŠdiplomová 2011 
Siladi IrenaUplatnění absolventů různých oborů Střední školy oděvní a obchodně podnikatelskédiplomová 2011 
Smolka AlešUplatnění absolventů SŠ Teleinformatiky na trhu prácediplomová 2011 
Smolková MarcelaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2011 
Šleglová MiroslavaUPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRHU PRÁCEdiplomová 2011 
Bačová GabrielaRekvalifikace - součást aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2010 
Barchanská MartinaUplatnitelnost absolventů Ekonomické fakulty VŠB-TU na trhu prácediplomová 2010 
Brožková PetraUplatnění absolventů vybraných středních školdiplomová 2010 
Heryánová PavlaUplatnění absolventů SOŠ Josefa Sousedíka na trhu prácediplomová 2010 
Kmošťák DanielEkonomické dějiny města Frýdku-Místkudiplomová 2010 
Krsek PavelDějiny hornictví v Karvinédiplomová 2010 
Luzarová SabinaEkonomické dějiny města Ostravydiplomová 2010 
Martinásková IvetaUplatnění absolventů vybrané střední školy na trhu prácediplomová 2010 
Panašová KvětoslavaInovace školních vzdělávacích programů na vybrané střední školediplomová 2010 
Rárová MarkétaProfesní poradenství na Základní školediplomová 2010 
Rašková LadaJan Antonín Baťa, jeho osobnost a vliv na rozvoj zlínského regionudiplomová 2010 
Románek MilanMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2010 
Slováková IrenaUplatnění absolventů SOU Kopřivnice na trhu prácediplomová 2010 
Lhotská PavlínaPotřeby zaměstnavatelů a uplatnění absolventů oboru kuchař - číšník na Vítkovskudiplomová 2009 
Mainušová MartinaUplatnění absolventů VOŠ a HŠ na trhu prácediplomová 2009 
Nováková ŠárkaUplatnění absolventů OA pro tělesně postižené v Janských Lázních na trhu prácediplomová 2009 
Novotná LucieCestovní ruch EU a ČRdiplomová 2009 
Pospíšilová ZuzanaUplatnění absolventů různých typů SŠ v okrese Chrudim na trhu prácediplomová 2009 
Ráczová IvetaUplatnění absolventů oborů Kosmetička a Kadeřník na trhu práce v Moravskoslezském krajidiplomová 2009 
Stachurová IvetaUplatnění absolventů SOU a SOŠ na trhu prácediplomová 2009 
Syptáková IvaUplatnění absolventů středních škol v okrese Jeseník na trhu prácediplomová 2009 
Vepřeková LenkaPodnikatelský záměrdiplomová 2009 
Vrobelová IvaPsychologické a sociální důsledky nezaměstnanosti , uplatnění absolventů po SŠdiplomová 2009 
Blaťáková EmilieRekvalifikace jako prostředek ke zvýšení zaměstnavatelnostidiplomová 2008 
Hanusková RenataMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2008 
Ingrová JanaJan Antonín Baťa a jeho význam pro ekonomický rozvoj zlínského regionudiplomová 2008 
Jůzová HanaUplatnění absolventů učebního oboru kuchař-číšník SOŠ a SOU v Kladně na trhu prácediplomová 2008 
Kolaříková EvaVzdělávání osob s mentální retardací a jejich uplatnění na trhu prácediplomová 2008 
Ptáčková PetraRekvalifikace - nástroj řešení nezaměstnanostidiplomová 2008 
Šuráňová MartinaCeloživotní vzdělávání jako jeden z faktorů zaměstnatelnostidiplomová 2008 
Trubačová JanaVolba středoškolského vzdělávání žáků základních školdiplomová 2008 
Farkašová JiřinaSlužby v oblasti cestovního ruchudiplomová 2007 
Havrlantová DagmarStřední školy a poskytování služeb v oblasti gastronomiediplomová 2007 
Imrichová AlenaNestandardní projekty pro získání nebo zvýšení profesní kvalifikace nezaměstnaných na Chrudimskudiplomová 2007 
Rečková LucieVývoj nezaměstnanosti absolventů škol v Moravskoslezském kraji v letech 2000 do současnostidiplomová 2007 
Suchánková LibušeEvropská unie a vzdělávání ve vybraných zemíchdiplomová 2007 
Válková HelenaVývoj obchodu na Ostravsku pro roce 1989diplomová 2007 
Galezioková AlenaMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2006 
Raynochová DitaUplatnění absolventů SPŠ na trhu prácediplomová 2006 
Rudolfová PavlaVývoj hospodářské trestné činnosti v ČR pro roce 1990 - studijní textová oporadiplomová 2006 
Bednář JindřichStravování žáků na střední škole a jejich stravovací návykybakalářská 2019 
Dolníček LiborTvorba učebnich pomůcek pro vyúku odborných předmětůbakalářská 2019 
Ferfecká LucieUplatnění asistenta pedagoga na trhu prácebakalářská 2019 
Knopp LukášDaňová problematika ve výuce na středních odborných školáchbakalářská 2019 
Kovalíková EvaUplatnění absolventů učňovských oborů na trhu práce (průzkum)bakalářská 2019 
Maršálková JanaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostibakalářská 2019 
Ptaszniková NatálieUplatnění absolvenů Střední školy společného stravování na trhu prácebakalářská 2019 
Spružinová LucieRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostibakalářská 2019 
Vedral JakubUplatnění absolventů škol na trhu prácebakalářská 2019 
Havierniková KamilaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostibakalářská 2018 
Kortová LucieEkonomická problematika ve výuce na 2. stupni ZŠbakalářská 2018 
Kotala PatrikVolba středoškolského vzděláváníbakalářská 2018 
Lindovský RostislavUplatnění absolventů gastronomických oborů na trhu prácebakalářská 2018 
Manthee MonikaFinanční gramotnost na 2.stupni Základních školbakalářská 2018 
Oravová AnežkaAbsolventi SOU a jejich uplatnění na trhu prácebakalářská 2018 
Osladilová EvaUplatnění absolventů SUŠ na trhu prácebakalářská 2018 
Pindor DominikPojišťovnictví ve výuce na středních školáchbakalářská 2018 
Sadílek LukášTvorba vzdělávacího programu měkkých dovednostíbakalářská 2018 
Staroštíková AndreaUplatnění absolventů Střední odborné školy obor Provoz a ekonomika dopravy na trhu prácebakalářská 2018 


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období11/2016 - 10/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Proděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období7/2014 - 8/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
rss
social hub