Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Pavlína Kuldanová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 212, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvistika, bohemistika – zvl. zvuková stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2643
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation [online]
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K výuce zvukové stránky češtiny na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ortoepie západoslovanských jazyků - impulsy pro studenty a učitele slavistických studií
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Opomíjená výchova k hlasu a řeči
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation [online]
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Jazyková specifika ostravského regionu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
ostatní

K výuce zvukové stránky češtiny na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mediální výstupy tiskových mluvčích
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mediální výstupy tiskových mluvčích
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebojte se české výslovnosti aneb Zbytečná obava z řeřichy
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborné kolokvium pro slavisty Varšavské univerzity ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2019
působení v zahraničí

Orthoepy of West Slavonic Languages - Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation.
Pavlína Kuldanová, Marcel Olšiak, Milena Hebal-Jezierska
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ortoepie západoslovanských jazyků - impulsy pro studenty a učitele slavistických studií
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako hlasový a řečový vzor
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Wrocławski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Workshopy pro studenty Varšavské univerzity ?Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)? v rámci Visegrádského projektu
Pavlína Kuldanová, Milena Hebal-Jezierska, Marcel Olšiak
Rok: 2019
působení v zahraničí

Jazyková kultura v teorii a praxi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ostatní

Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Mluvený projev řečových profesionálů
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluvený projev řečových profesionálů
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noc vědců 2018
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Ohlédnutí za konferencí Spisovná čeština a jazyková kultura 2018
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 8, 2018, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teorie jazykové kultury a zvuková kultura současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako mluvní vzor
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury
Pavlína Kuldanová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ostatní

Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noc vědců 2017
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

O školní češtině aneb Profesorka Jana Svobodová jubilující
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 7, 2017, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Svoboda versus norma v mluvě řečových profesionálů
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako řečový a hlasový vzor
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole
Pavlína Kuldanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Čeština v médiích a kvalita mluvního projevu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dialekty versus digitální svět a média
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ostatní

Ne zcela cizí
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Noc vědců 2016
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 6, 2016, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Sofijská univerzita Klimenta Ochridského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Zvuková stránka současné češtiny na Ostravsku
Pavlína Kuldanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ostatní

Noc vědců 2015
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Opomíjená výchova k hlasu a řeči
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Opomíjená výchova k hlasu a řeči
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 5, 2015, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Noc vědců 2014
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
ostatní

Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 1
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Uniwersytet Warszawski
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Zvuková stránka češtiny - audiovizuální studijní materiál
Pavlína Kuldanová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Basics of Czech Orthoepy
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Český jazyk v minulosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Špeciálny pedagóg, 2. roč., 2013, č. 2
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Zvuková kultura současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013, Noviny Slawia-czasopismo młodych slawistów, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
článek v odborném periodiku

Zvuková stránka češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

"Svobodně" neortoepicky a neortofonicky
Pavlína Kuldanová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umí dnešní čtenář číst?
Pavlína Kuldanová, Jana Hyplová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Hlas a řeč v učitelském povolání
Pavlína Kuldanová
Rok: 2011, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Pavlína Kuldanová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Umí dnešní čtenář číst?
Pavlína Kuldanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K řečové kultuře současnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Neduhy zvukové stránky současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nemoci současné české výslovnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Nemoci současné české výslovnosti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zvuková kultura současné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je spisovná mluvená čeština v médiích nepotřebný přežitek?
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Roman Jakobson's personal correspondence to Soňa Haasová, his first wife
Pavlína Kuldanová
Rok: 2009, LINCOM
kapitola v odborné knize

"Mějte krésný podzemní dan"
Pavlína Kuldanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slovo o mluveném slově v českých médiích
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hochschule Zittau/Görlitz v Zittau
Pavlína Kuldanová
Rok: 2007
působení v zahraničí

"Mějte krésný podzemní dan"
Pavlína Kuldanová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvuková stránka českého jazyka
Pavlína Kuldanová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština pro sluchově postižené studenty (kap. Jak vytvořit odborný text)
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

FF UKF Nitra
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Kouzlo rétoriky
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lingvistická poetika Romana Jakobsona
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Od praslovanštiny k pračeštině
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radovan Lukavský na Ostravské univerzitě
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Rozbor staročeského textu
Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Veřejný projev a jeho prezentace. Distanční text
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová, Milena Rosová
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyková kultura dnešních dní
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čeština - jazyk slovanský
Ivana Gejgušová, Kolektiv Autorů, Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Čeština - milenka Romana Jakobsona
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fenomén úpadku mluvené spisovné češtiny
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Krize mluvních vzorů v Čechách
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Krize mluvních vzorů v Čechách
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Krize mluvních vzorů v Čechách?
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluvní vzory dnešních dětí
Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Roman Jakobson a Československo
Pavlína Kuldanová
Rok: 1996
stať ve sborníku

In margine vědecké biografie Romana Jakobsona
Pavlína Kuldanová, M. Zelenka
Rok: 1994, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub