Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Pavlína Kuldanová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 212, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvistika, bohemistika – zvl. zvuková stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2643
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kuldanová, P. Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku: Poznatky z mluvní praxe řečových profesionálů. In: O. Bláha, J. Svobodová (eds.). Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 144-152. Ediční řada Monografie. ISBN 978-80-244-5281-4.
Kuldanová, P. Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. FF UP Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie). Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU. 2017.
Kuldanová, P. Svoboda versus norma v mluvě řečových profesionálů: Freiheit gegenübergestellt der Norm in den Äuserungen der professionellen Sprecherinnen. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). Svoboda a demokracie v jazykové výuce; didaktické perspektivy. PdF UJEP Ústí nad Labem. 2017.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 40-60. ISBN 978-80-7464-951-6.
Kuldanová, P. Sofijská univerzita Klimenta Ochridského: katedra slovanských jazyků. 2016.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2016.
Kuldanová, P. Zvuková stránka současné češtiny na Ostravsku. In: Komárkova jazykovědná Olomouc (Jazyková situace češtiny na Moravě a ve Slezsku). Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.

Všechny publikace

Svobodová, J., Gejgušová, I., Kuldanová, P., Svobodová, D. a Novák, R. Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2019.
Kuldanová, P. Jazyková kultura v teorii a praxi. In: Přednáška pro Jazykovědné sdružení ČR. PdF UJEP Ústí nad Labem. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Naše třída. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Maškaráda čili Fantom Opery. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Rok na vsi. 2018.
Kuldanová, P. Ke zvukové stránce současné češtiny na Ostravsku: Poznatky z mluvní praxe řečových profesionálů. In: O. Bláha, J. Svobodová (eds.). Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 144-152. Ediční řada Monografie. ISBN 978-80-244-5281-4.
Kuldanová, P. Mluvený projev řečových profesionálů. In: Školení tiskových mluvčích Policie Olomouckého kraje. Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Mluvený projev řečových profesionálů. In: Školení tiskových mluvčích Policie Moravskoslezského kraje. Těrlicko. 2018.
Kuldanová, P. Noc vědců 2018: Procházka českým jazykem a literaturou posledního století [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2018.
Kuldanová, P. Ohlédnutí za konferencí Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Jazykovědné aktuality. 2018, roč. LV-2018(č. 3 a 4), s. 106-109. ISSN 1212-5326.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 8, 2018, č. 1. 2018.
Kuldanová, P. Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava.. 2018.
Kuldanová, P. Teorie jazykové kultury a zvuková kultura současné češtiny. In: Přednáška pro Jazykovědné sdružení ČR. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta. 2018.
Kuldanová, P. Učitel jako mluvní vzor. In: Noc vzdělávání. PdF UP Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2018.
Kuldanová, P. Zvuková kultura českého jazyka jako nedílná součást jazykové kultury. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. FF UP Olomouc. 2018.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Sissi (Útěky Alžběty Rakouské). 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Teď mě zabij. 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Hodina před svatbou. 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Car Samozvanec. 2017.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Zamilovaný Shakespeare. 2017.
Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Paní Bovaryová. 2017.
Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Obyčejný život. 2017.
Kuldanová, P. Koncepce jazykové kultury v pojetí Pražského lingvistického kroužku a v současnosti. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie). Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU. 2017.
Kuldanová, P. Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních: Seminář pro pracovníky Knihovny města Ostravy. In: Kultura mluveného projevu při veřejných vystoupeních. Knihovna města Ostravy: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace. 2017.
Kuldanová, P. Noc vědců 2017: Putování za nářečími z Moravy do Čech a zase zpátky [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2017.
Kuldanová, P. O školní češtině aneb Profesorka Jana Svobodová jubilující. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2017, roč. 7, s. 58-60. ISSN 1805-1464.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 7, 2017, č. 1. 2017.
Kuldanová, P. Svoboda versus norma v mluvě řečových profesionálů: Freiheit gegenübergestellt der Norm in den Äuserungen der professionellen Sprecherinnen. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). Svoboda a demokracie v jazykové výuce; didaktické perspektivy. PdF UJEP Ústí nad Labem. 2017.
Kuldanová, P. Učitel jako řečový a hlasový vzor: Workshop v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.. 2017.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 40-60. ISBN 978-80-7464-951-6.
Kuldanová, P. Čeština v médiích a kvalita mluvního projevu: Tschechisch in den Medien sowie die Vortrags-Qualität. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). PdF OU: OU. 2016.
Kuldanová, P. Dialekty versus digitální svět a média: Dialekte versus digitale Welt und Medien. In: Aktion Česká republika - Rakousko, projekt tří univerzit (v tandemu). PdF OU: OU. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Deník mého otce. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Král Ubu. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Veselé paničky windsorské. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Mučedník. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Je úchvatná. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Hostinec U kamenného stolu. 2016.
Kuldanová, P. Ne zcela cizí: Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce. 2016.
Kuldanová, P. Noc vědců 2016: V bezpečí jazyka, řeči a literatury (?) [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2016.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 6, 2016, č. 1. 2016.
Kuldanová, P. Sofijská univerzita Klimenta Ochridského: katedra slovanských jazyků. 2016.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 1. 2016.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 5, 2016, č. 2. 2016.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2016.
Kuldanová, P. Zvuková stránka současné češtiny na Ostravsku. In: Komárkova jazykovědná Olomouc (Jazyková situace češtiny na Moravě a ve Slezsku). Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2016.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Škola pro ženy. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Španělská muška. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Doktor Faustus. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Velký Gatsby. 2015.
Kuldanová, P. Jazyková spolupráce s činohrou Národního divadla moravskoslezského: Lesík. 2015.
Kuldanová, P. Noc vědců 2015: Čtením a psaním ke světlu poznání [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2015.
Kuldanová, P. Opomíjená výchova k hlasu a řeči. In: Mezinárodní vědecká konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc. 2015.
Kuldanová, P. Opomíjená výchova k hlasu a řeči. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 39-42. ISSN 1805-1464.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, roč. 5, 2015, č. 1. 2015.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 1. 2015.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, roč. 4, 2015, č. 2. 2015.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2015.
Kuldanová, P. Noc vědců 2014: Střípky z české jazykové minulosti [Workshop]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2014.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014.
Kuldanová, P. Školení mluveného projevu redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostrava: Školení 28. 11., 8. 12. , 12. 12. 2014. 2014.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 1. 2014.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, 3. roč., 2014, č. 2. 2014.
Kuldanová, P. Uniwersytet Warszawski. 2014.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny - audiovizuální studijní materiál. 2014.
Kuldanová, P. Basics of Czech Orthoepy. 2013.
Kuldanová, P. Český jazyk v minulosti. 2013.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2013.
Kuldanová, P. Špeciálny pedagóg, 2. roč., 2013, č. 2. 2013.
Kuldanová, P. Zvuková kultura současné češtiny. Noviny Slawia-czasopismo młodych slawistów, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. 2013, č. Nr III, s. 10-13. ISSN 2083-6627.
Kuldanová, P. Zvuková stránka češtiny. 2013.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2012.
Kuldanová, P. "Svobodně" neortoepicky a neortofonicky. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Kuldanová, P. a Hyplová, J. Umí dnešní čtenář číst?. In: Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 68-74. ISBN 978-80-555-0659-3.
Kuldanová, P. Hlas a řeč v učitelském povolání. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2011, roč. 1, s. 37-53. ISSN 1805-1464.
Kuldanová, P. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2011.
Kuldanová, P. Umí dnešní čtenář číst?. In: Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie (mezinárodní vědecká konference). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2011.
Kuldanová, P. K řečové kultuře současnosti. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše.. Praha: Karolinum, 2010. Karolinum, 2010. s. 491-495. ISBN 978-80-246-1756-5.
Kuldanová, P. Neduhy zvukové stránky současné češtiny. In: Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 32-48. ISBN 978-80-7368-920-9.
Kuldanová, P. Nemoci současné české výslovnosti. In: Čeština - jazyk slovanský 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 112-117. ISBN 978-80-7368-922-3.
Kuldanová, P. Nemoci současné české výslovnosti. In: Čeština - jazyk slovanský 4, webová konference s mezinárodní účastí. : Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Novák, R. a Kuldanová, P. Překračování hranic obvyklosti. 2010.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Kuldanová, P. Zvuková kultura současné češtiny. In: ?20 lat minęło. Słowiańszczyzna na początku XXI wieku?. Sosnowiec: Vědecký kroužek slavistů ?Światowid? a Institut slovanské filologie Slezské univerzity v Katowicích. 2010.
Kuldanová, P. Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti. In: 12. kulatý stůl (Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující). Ostrava: PdF OU, 2009. PdF OU, 2009. s. 37-43. ISBN 978-80-7368-765-6.
Kuldanová, P. Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující). Ostrava: PdF OU. 2009.
Kuldanová, P. Je spisovná mluvená čeština v médiích nepotřebný přežitek?. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 74-77. ISBN 978-80-7414-131-7.
Kuldanová, P. Roman Jakobson's personal correspondence to Soňa Haasová, his first wife. In: Travaux linguistiques de Brno. 05. vyd. München: LINCOM, 2009. s. 151-169. Recherches fonctionelles et structurales 2009. ISBN 978-3-89586-925-9.
Kuldanová, P. "Mějte krésný podzemní dan". In: Hovorená podoba jazyka v médiách. Nitra: UKF Nitra, 2008. UKF Nitra, 2008. s. 171-176. ISBN 978-80-8094-293-9.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Slovo o mluveném slově v českých médiích. In: Slovo o slove . Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 10-16. ISBN 978-80-8068-752-6.
Kuldanová, P. Hochschule Zittau/Görlitz v Zittau. 2007.
Kuldanová, P. "Mějte krésný podzemní dan". In: Mezinárodní konference Hovorená podoba jazyka v médiách. FF UKF Nitra: FF UKF Nitra. 2007.
Kuldanová, P. Zvuková stránka českého jazyka. 2007.
Kuldanová, P. Čeština pro sluchově postižené studenty (kap. Jak vytvořit odborný text). 2006.
Kuldanová, P. FF UKF Nitra. 2006.
Kuldanová, P. Kouzlo rétoriky. 2006.
Kuldanová, P. Lingvistická poetika Romana Jakobsona. In: Litteraria humanitas XIV (Problémy poetiky). Brno: MU, 2006. MU, 2006. s. 267-273. ISBN 80-210-4179-X.
Kuldanová, P. Od praslovanštiny k pračeštině. 2006.
Kuldanová, P. Radovan Lukavský na Ostravské univerzitě. Listy Ostravské univerzity. 2006, s. 3-3.
Kuldanová, P. Rozbor staročeského textu. 2006.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Veřejný projev a jeho prezentace. Distanční text. 2006.
Kuldanová, P. Čeština po síti. 2002.
Kuldanová, P., Novák, R., Svobodová, D., Svobodová, J. a Rosová, M. Čeština po síti. 2002.
Svobodová, J. a Kuldanová, P. Jazyková kultura dnešních dní. 2002.
Gejgušová, I. a Kuldanová, P. Čeština - jazyk slovanský. 2001.
Kuldanová, P. Čeština - milenka Romana Jakobsona. In: Čeština - jazyk slovanský: Čeština - jazyk slovanský 2001-11-22 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 6-12. ISBN 80-7042-194-0.
Kuldanová, P. Fenomén úpadku mluvené spisovné češtiny. Jazykovědné aktuality. 2001, s. 138-142. ISSN 1212-5326.
Kuldanová, P. Krize mluvních vzorů v Čechách. In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století 2001-04-25 Walbrzych. Walbrzych: PWSZ, 2001. PWSZ, 2001. s. 149-155. ISBN 83-88425-50-1.
Kuldanová, P. Krize mluvních vzorů v Čechách. Čeština doma a ve světě. 2001, s. 156-161. ISSN 1210-9339.
Kuldanová, P. Krize mluvních vzorů v Čechách?. In: Český jazyk a literatura na konci 20. století. PWSZ Walbrzych - Polsko. 2001.
Kuldanová, P. Mluvní vzory dnešních dětí. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Cesty ke komunikaci): Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 2000-11-24 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 101-103. ISBN 80-7042-183-5.
Kuldanová, P. Roman Jakobson a Československo. In: Konference u příležitosti 60. výročí příchodu R. Jakobsona na MU: Litteraria humanitas IV 1993-09-09 Brno. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 1996. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 1996. s. 171-179. ISBN bez ISBN.
Kuldanová, P. a Zelenka, M. In margine vědecké biografie Romana Jakobsona. Opera Slavica. 1994, roč. 4, s. 32-38. ISSN bez ISSN.


ZkratkaNázev předmětu
ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
CJMINČeská jazyková minulost v kostce
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3FONZvuková stránka českého jazyka
C3VJDVývoj čs. jazyka a základy dialektologie
DMRVŘeč a výslovnost v češtině - norma a pxe
E-PC1Czech pronunc.-pract.exerc. for forei. 1
E-PC2Czech pronunc.-pract.exerc. for forei. 2
JZKOMJazyková komunikace
KKULRKultura řeči
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
NSPISpisovná česká výslovnost prakticky
SKULRKultura řeči
SPIVYSpisovná česká výslovnost prakticky
ZVCJZvuková stránka českého jazyka
2ESOUŘečnická soutěž
2KDIAKapitoly z dialektologie
2ORHVOrtoepie a hlasová výchova
2TARSStaroslověnský seminář
2TARTAnalýza staročeských textů
22ARTAnalýza staročeských textů
22RHVOrtoepie a hlasová výchova
3RCJAVývoj českého jazyka
3RPRAPravopisné repetitorium
3RTORPrezentační a řečnické dovednosti
3RUCJZvuková stránka českého jazyka
3RYCJSeminář k vývoji českého jazyka
33CJAVývoj českého jazyka
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RJAVývoj českého jazyka
33RORPrezentační a řečnické dovednosti
33RRAPravopisné repetitorium
33RZJZvuková stránka českého jazyka
33UCJZvuková stránka českého jazyka
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
6BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči
6RTORPrezentační a řečnické dovednosti
6VYCJVybrané kapitoly z vývoje češtiny
6ZVUKZvuková stránka češtiny
66JK1Jazyková komunikace a kultura řeči
66TORPrezentační a řečnické dovednosti
66VUKZvuková stránka češtiny
66YCJVybrané kapitoly z vývoje češtiny
7ASPISpisovná česká výslovnost prakticky
7DIALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
7ORHVOrtoepie a hlas. vých. pro učit. češtiny
77IALDialektologie a její uplat. ve škol. pr.
77RHVOrtoepie a hlas. vých. pro učit. češtiny
77SPISpisovná česká výslovnost prakticky
8JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
88AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
9DMRVŘeč a výslov. v češtině - norma a praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
USCJÚvod do studia českého jazyka
VYCJVývoj českého jazyka
ZVCJZvuková stránka českého jazyka
2MJKKJazyková komunikace a kultura řeči


AutorNázev práceTypRok
Bělohoubková AdélaOdklad povinné školní docházky a jeho důvody ve vybraných ostravských mateřských školáchdiplomová 2019 
Beňková AlžbětaÚtvary českého národního jazyka jako učivo na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Chylíková MarkétaRozvíjení komunikačních dovedností žáků v ZŠ Vratimovdiplomová 2019 
Myšková MarkétaVýchova hlasu mluvního prostřednictvím hlasu zpěvníhodiplomová 2019 
Socha Kolibová VeronikaVýuka anglického jazyka u dětí předškolního věkudiplomová 2019 
Kajzarová EsterKomunikační kompetence žáků na 1. stupni základních škol na Těšínskudiplomová 2018 
Křehlíková BarboraMluvený jazyk v Orlovédiplomová 2017 
Onderková TerezaRichard Krajčo - herec, moderátor a zpěvákdiplomová 2017 
Polášková MichaelaMluvený projev redaktorů zpravodajství Televizního studia Ostravadiplomová 2017 
Šteyerová MarkétaHlasová příprava učitelediplomová 2017 
Mařecová JanaÚroveň znalosti českého pravopisu na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Pecuchová MarkétaPravopis a jeho výuka na základní školediplomová 2016 
Ištvánová MichaelaPravopis velkých písmendiplomová 2015 
Vichtová NikoletaZapojení etymologických výkladů do výuky českého jazyka na 2. stupni ZŠdiplomová 2015 
Kubošová MichaelaZvuková stránka českého jazyka ve výuce na základní školediplomová 2014 
Solná KamilaVýuka pravopisu na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Šebelová EvaDialekt a literatura Slovácka v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Bloudková KateřinaVýuka zvukové stránky v hodinách českého jazykadiplomová 2013 
Řačáková ŠárkaVýchova k hlasu a řeči ve školním prostředídiplomová 2013 
Bedecsová LenkaŘečová a hlasová výchova žáků základní školydiplomová 2012 
Martiníková DalenaZvuková stránka českého jazyka ve školních vzdělávacích programech a ve výucediplomová 2012 
Sucháčková ZuzanaSpálovské nářečídiplomová 2012 
Zemanová VeronikaZnalost českého pravopisu u žáků na školách s polským vyučovacím jazykemdiplomová 2012 
Radová LucieŘečové vady dětí mladšího školního věkudiplomová 2010 
Stašová RadkaÚroveň mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2010 
Kochová AndreaÚroveň mluveného projevu budoucích učitelů 2. stupně ZŠdiplomová 2009 
Matýsková MartinaHodnocení mluveného projevu moderátorů regionálního televizního zpravodajstvídiplomová 2009 
Rašková MarcelaMluvený projev v pořadech pro dětidiplomová 2009 
Zelmanová SoňaUčitel jako mluvní vzordiplomová 2009 
Heidrová AlenaMluvený projev v médiíchdiplomová 2008 
Filipová PetraMluvený projev žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Tomová SimonaJazyková kompetence v psaném projevu u dětí na 1.stupni ZŠ (se zvláštním zřetelem k romským dětem)diplomová 2007 
Nikl JanUčitel jako mluvní vzordiplomová 2005 
Vejr RobertSoučasný hasičský slangbakalářská  
Rigová KristýnaPrvky slováckého nářečí v mluvě dětí předškolního věkubakalářská 2019 
Sikorová KarolínaPrvky slezského dialektu v mluvě předškolních dětíbakalářská 2019 
Sikorová KláraJazyková úroveň televizních pořadů pro děti předškolního věkubakalářská 2019 
Babuňková LenkaPoruchy řeči jako příčina odkladu školní docházkybakalářská 2018 
Čupová BeataHlasová výchova na 2. stupni ZŠbakalářská 2018 
Dvouletá TerezaSlovácký dialekt v mluvě předškolních dětíbakalářská 2018 
Janíková PetraSlovácký dialekt v mluvě obyvatel Uherského Ostrohubakalářská 2018 
Matulová LenkaŘečové dovednosti předškolních dětí - norma a realitabakalářská 2018 
Navrátilová KamilaSlovácký folklor a dialektbakalářská 2018 
Segeťová TerezaRole mateřské školy v rozvoji řečových dovedností dětíbakalářská 2018 
Šmehlíková VeronikaPohybové a řečové dovednosti dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Bělohoubková AdélaNejčastější příčiny odkladu školní docházkybakalářská 2017 
Beňková AlžbětaNářečí v mluvě žáků ZŠ Jablunkovbakalářská 2017 
Bokůvková MonikaDialekt v mluvě žáků na Prostějovskubakalářská 2017 
Kotasová JanaMateřská škola a její role v rozvoji řečových dovedností dětíbakalářská 2017 
Lencová MonikaVýslovnost dětí předškolního věku na Opavskubakalářská 2017 
Mervartová DanutaDěti s narušenou komunikační schopností v mateřské školebakalářská 2017 
Podešvová DenisaNářečí na Jablunkovskubakalářská 2017 
Socha Kolibová VeronikaRozvíjení komunikačních kompetencí dětí v mateřské školebakalářská 2017 
Šimíčková LuciePorozumění slezskému dialektu u dnešních žáků na Krnovskubakalářská 2017 
Vozafová JanaRozvoj mluveného projevu dětí v mateřské školebakalářská 2017 
Brumlová SandraVývoj řeči a logického myšlení dětí předškolního věku v bilingvním a běžném jazykovém prostředíbakalářská 2016 
Galusková DianaPoruchy řeči u dospělýchbakalářská 2016 
Kubec Vjačková MartinaPsychomotorický a řečový vývoj dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Langová PavlínaIntonační průběhy ve školním dialogubakalářská 2016 
Lipková DominikaRozvoj komunikačních dovedností dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Reclíková LudmilaMetody rozvoje komunikačních dovedností dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Řehová NikolaŘečové vady předškolákůbakalářská 2016 
Chromjáková SilvieKvalita výslovnosti dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Falatová KarinŘečové vady dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Křehlíková BarboraZnalost českého pravopisu u žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2015 
Onderková TerezaHlasová výchova dětí staršího školního věkubakalářská 2015 
Parmová KateřinaVliv předškolního vzdělávání na rozvoj řečových dovedností dětíbakalářská 2015 
Polášková MichaelaHodnocení mluveného projevu žáků základní školybakalářská 2015 
Šteyerová MarkétaVýskyt řečových vad u dětí předškolního věku na Opavskubakalářská 2015 
Botorová KateřinaPravopisné znalosti žáků 8. a 9. tříd ZŠbakalářská 2014 
Foltýnová VeronikaPsychomotorický a řečový vývoj dítětebakalářská 2014 
Pchálková ZuzanaVliv slezského dialektu na zvukovou stránku mluveného projevu žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2014 
Pecuchová MarkétaPravopis na 2. stupni základní školybakalářská 2014 
Smítal JakubZvuková stránka řeči dětí školního věkubakalářská 2014 
Svačinová MarkétaŘečový projev dětí s vývojovou dysfáziíbakalářská 2014 
Šturmanová LenkaŘečové vady dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Bzonková LucieKvalita výslovnosti dětí předškolního věkubakalářská 2013 
Vlachová KarolínaMluvený projev dětí se sluchovým postiženímbakalářská 2013 
Kašpárková PavlínaŠtramberské nářečí na počátku 21. stoletíbakalářská 2012 
Kubošová MichaelaŘečové vady u žáků základní školybakalářská 2012 
Ledwońová KateřinaRegionální autoři Karvinskabakalářská 2012 
Lošáková IvetaŘečové poruchy u dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Arnošt EvaVýuka českého pravopisu na 2. stupni ZŠbakalářská 2011 
Bednaříková PetraMluvená čeština v regionálních (valašských) médiíchbakalářská 2011 
Bloudková KateřinaUčivo o zvukové stránce v hodinách českého jazykabakalářská 2011 
Cigánová LenkaJazyk regionálních rozhlasových stanicbakalářská 2011 
Kubiková JanaSlezský dialekt v literárním dílebakalářská 2011 
Lembasová MarkétaŘečové poruchy u žáků na 2. stupni ZŠbakalářská 2011 
Mikudová PetraTelevizní a rozhlasové pořady pro dětibakalářská 2011 
Pščolková ZuzanaZvuková stránka mluveného projevu moderátorů ostravského rozhlasového a televizního vysíláníbakalářská 2011 
Šebelová EvaDialekt v literárním dílebakalářská 2011 
Bedecsová LenkaŘečové poruchy u žáků základní školybakalářská 2010 
Martiníková DalenaŘečové poruchy u žáků základní školybakalářská 2010 
Řačáková ŠárkaHlasová hygiena v učitelském povoláníbakalářská 2010 
Zemanová VeronikaProblémy s českým pravopisem u žáků na školách s polským vyučovacím jazykembakalářská 2010 
Walterová SandraJazyková úroveň televizních pořadů pro nejmenšíbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub