Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Milan Chmura

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 305, budova SA
funkce:
obor činnosti:obecná andragogika, profesní andragogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2718
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Vicherková, D., Malach, J. a Chmura, M. BLENDED LEARNING IN TEACHERS? PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 UTRECHT, THE NETHERLANDS. Utrecht: IADIS Press, 2019. s. 37-44. ISBN 978-989-8533-85-2.
Malach, J. a Chmura, M. Identifikace vzdělávacích potřeb akademických pracovníků na základě výzkumu relevance jejich profesních kompetencí. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2019, 18(1), s. 142-150. ISSN 1336-2232.
Chmura, M. Professional-Pedagogical Competence of University Teachers as Viewed by Students and Academic Staff. In: Adult Education 2018 - transformation in the era of digitization and artificial intelligence: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence 2018-12-11 Praha. Praha: Česká andragogická společnost, 2019. s. 139-150. ISBN 978-80-906894-4-2.
Chmura, M., Malach, J. a Vicherková, D. THE SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS: THE VIEWS OF THE TEACHERS AND STUDENTS THEMSELVES. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 Utrecht. UTRECHT, THE NETHERLANDS: IADIS Press, 2019. s. 135-142. ISBN 978-989-8533-85-2.
Chmura, M. International Grant Cooperation as a Tool for the Development of Professional Competencies of University Teachers. Pedagog?čna osv?ta: teor?â ? praktika. Psiholog?â, pedagog?ka. 2018, 30(21.12.2018), s. 4-9. ISSN 2311-2409.
Malach, J., Chmura, M., Ogrodska-Mazur, E. a Szafrańska, A. Stimulating the Learning of Polish and Czech Students with the Use of e-Learning Resources. Studia Edukacyjne. 2018, roč. 2018, 48(2), s. 65-80. ISSN 1233-6688.

Všechny publikace

Vicherková, D., Malach, J. a Chmura, M. BLENDED LEARNING IN TEACHERS? PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 UTRECHT, THE NETHERLANDS. Utrecht: IADIS Press, 2019. s. 37-44. ISBN 978-989-8533-85-2.
Vicherková, D., Malach, J. a Chmura, M. BLENDED LEARNING IN TEACHERS PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 Utrecht. Utrecht, Netherlands: IADIS Press, 2019. s. 37-44. ISBN 978-989-8533-85-2.
Malach, J. a Chmura, M. Identifikace vzdělávacích potřeb akademických pracovníků na základě výzkumu relevance jejich profesních kompetencí. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2019, 18(1), s. 142-150. ISSN 1336-2232.
Chmura, M. Professional-Pedagogical Competence of University Teachers as Viewed by Students and Academic Staff. In: Adult Education 2018 - transformation in the era of digitization and artificial intelligence: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence 2018-12-11 Praha. Praha: Česká andragogická společnost, 2019. s. 139-150. ISBN 978-80-906894-4-2.
Chmura, M., Malach, J. a Vicherková, D. THE SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS: THE VIEWS OF THE TEACHERS AND STUDENTS THEMSELVES. In: e-Society 2019: PROCEEDINGS OF THE 17th INTERNATIONAL CONFERENCE e-Society 2019 2019-04-11 Utrecht. UTRECHT, THE NETHERLANDS: IADIS Press, 2019. s. 135-142. ISBN 978-989-8533-85-2.
Malach, J., Vicherková, D. a Chmura, M. Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. 2018.
Chmura, M. Evaluace bilanční diagnostiky pro účastnice rekvalifikačního kurzu Projektová manažerka. In: Edukácia dospelých 2018. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2018.
Chmura, M. International Grant Cooperation as a Tool for the Development of Professional Competencies of University Teachers. Pedagog?čna osv?ta: teor?â ? praktika. Psiholog?â, pedagog?ka. 2018, 30(21.12.2018), s. 4-9. ISSN 2311-2409.
Malach, J. a Chmura, M. Profesní kompetence vysokoškolského učitele z pohledu vysokoškolských učitelů a studentů. In: J. Malach, D. Vicherková. Otázky evaluace výuky na vysokých školách. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 101-114. ISBN 978-80-7599-024-2.
Malach, J., Chmura, M., Ogrodska-Mazur, E. a Szafrańska, A. Stimulating the Learning of Polish and Czech Students with the Use of e-Learning Resources. Studia Edukacyjne. 2018, roč. 2018, 48(2), s. 65-80. ISSN 1233-6688.
Malach, J., Chmura, M., Ogrodzka-Mazur, E. a Szafrańska, A. Supporting the Learning of Polish and Czech Students by Digital Tools: Supporting the Learning of Polish and Czech Students by Digital Tools. The New Educational Review. 2018, roč. 2018, 51(1), s. 192-205. ISSN 1732-6729.
Chmura, M. Vymezení a hodnocení klíčových kompetencí v základním vzdělávání v České republice. In: J. Malach, D. Vicherková, M. Chmura. Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2018. s. 53-61. ISBN 978-80-7599-025-9.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. ICT coordinators at school. Competences, performance and training: ICT coordinators at school. Competences, performance and training. In: T. N. Noskova, E. V. Baranova, T. B. Pavlova. NEW EDUCATIONAL STRATEGIES IN MODERN INFORMATION SPACE. 1. vyd. Saint-Petersburg, Russia: HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA, 2017. s. 78-85. ISBN 978-5-8064-2398-7.
Malach, J., Prextová, T., Chmura, M. a Kostolányová, K. PILOT VERIFICATION OF 'TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING' MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA. In: 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017): PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017) 2017-12-11 Sydney, Austrálie. Sydney, Austrálie: International Association for Development of the Information Society, 2017. s. 111-115. ISBN 978-989-8533-73-9.
Malach, J., Prextová, T., Chmura, M. a Kostolányová, K. PILOT VERIFICATION OF 'TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING' MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA: PILOT VERIFICATION OF ?TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING? MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA. In: Theodora Issa. PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE on SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND EDUCATION (STE 2017). 1. vyd. Sydney, Australia: International Association for Development of the Information Society, 2017. s. 111-115. ISBN 978-989-8533-73-9.
Chmura, M. Pracovní stáž v zahraničí ? komparace očekávání a přínosu pro mladé nezaměstnané.: Pracovní stáž v zahraničí ? komparace očekávání a přínosu pro mladé nezaměstnané.. In: Edukácia dospelých 2017. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2017.
Malach, J. a Chmura, M. PRIPRAVA AKADEMICKYCH PRACOVNIKU NA VZDELAVACI CINNOST VE SVETLE TRENDU VE VYUCE A UCENI NA VYSOKYCH SKOLACH: PREPARING FOR ACADEMIC STAFF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE LIGHT OF TRENDS IN TEACHING AND LEARNING AT UNIVERSITIES. Slavonic Pedagogical Studies Journal - The Scientific Educational Journal. 2017, roč. 6, č. 6, s. 95-110. ISSN 1339-8660.
Malach, J., Chmura, M., Ogrodzka-Mazur, E. a Szafrańska, A. The Use of E-learning Resources by Academic Teachers - a Polish-Czech Comparative Study. The New Educational Review. 2017, roč. 2017, č. 50, s. 169-185. ISSN 1732-6729.
Chmura, M. Motivace mladých nezaměstnaných k pracovní stáži v Irsku: Motivace mladých nezaměstnaných k pracovní stáži v Irsku. In: Spotkania Transgraniczne. Cieszyn, Ustroň. 2016.
Chmura, M. Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, 2016. 124 s. ISBN 978-80-7464-858-8.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. Objective and content of E-module "Tools for Adaptive Learning. Learning styles" within MOOC Course ?ICT Toll for E.-learning. International Journal of Research in E-learning. 2016, roč. 2016, č. 2, s. 28-40. ISSN 2451-2583.
Chmura, M. Pedagogické vzdělávání akademických pracovníků u nás a v zahraničí - komparativní pohled. In: J. Malach, Z. Sikorová, N. Sklenářová, M. Kocór. Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 90-102. ISBN 978-80-7464-865-6.
Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 2016. 128 s. ISBN 978-80-7464-866-3.
Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 2016.
Kostolányová, K., Chmura, M., Szafrańska-Gajdzica, A., Ogródska-Mazur, E. a Malach, J. SOCIAL MEDIA AT CZECH AND POLISH UNIVERSITIES: A COMPARATIVE STUDY. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2016, č. 5, s. 41-58. ISSN 1805-3726.
Chmura, M. a Malach, J. Systémové pojetí kvality formálního vzdělávání dospělých na vysokých školách. In: Edukácia dospelých 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2016.
Kostolányová, K., Nagyová, I., Prextová, T., Malach, J. a Chmura, M. The Conceptual Bases for Designing Module "Tools for Adaptive Learning and Learning Styles " Within MOOC Course "ICT Tools for E-learning". Open educational e-environment of modern University. 2016, roč. 2016, s. 34-40. ISSN 2414-0325.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING: THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING. In: OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY. Kyjev: BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY. 2016.
Chmura, M. a Malach, J. Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním vzdělávání v České republice: Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním vzdělávání v České republice. In: A. Minczanowska, A. Szafraňska-Gajdzica, M. Szymaňski. Szkola Wspólnota dažeň?. první. vyd. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruň, Polska, 2016. s. 90-98. ISBN 978-83-8019-416-8.
Malach, J., Kostolányová, K. a Chmura, M. Academic scholars´ view on the contrubution of ICT to the enhancement of distance learning elements of University studies: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. In: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. University of Silesia in Katowice, Poland: Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2015. s. 159-188. ISBN 978-83-60071-82-3.
Malach, J., Chmura, M. a Kostolányová, K. Academic scholars´ view on the contrubution of ICT to the enhancement of distance learning elements of University studies. In: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education. Cieszyn: University of Silesia in Katowice. 2015.
Chmura, M. Aktuální pohled na profesní vzdělávání vysokoškolských učitelů v České republice. In: Vzdělávání dospělých 2015. Praha. 2015.
Chmura, M. a Rozsypalová, M. Efektivní kompetence pedagoga v kontextu mobilních technologií ve výuce. 2015.
Malach, J., Chmura, M., Kostolányová, K., Ogródska-Mazur, E. a Szafrańska-Gajdzica, A. ICT-supported education at czech and polish universities: a comparative study. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2015, roč. 4, č. 4, s. 49-68. ISSN 1805-3726.
Chmura, M. a Malach, J. Informační technologie jako posilující prvek výuky akademických pracovníků. In: AEDUCA 2015. Olomouc: INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. 2015.
Chmura, M., Malach, J., Gajdzica, A. a Ogrodzka-Mazur, E. New educational strategies in contemporary digital environment. Research into students' intercultural competencies. A Polish - Czech comparative study. In: New educational strategies in contemporary digital environment. St. Petersburg: Herzen State Pedagogical University of Russia. 2015.
Smyrnova-Trybulska, E., Švec, P., Tomanová, J., Drlík, M., Cápay, M., Malach, J., Kostolányová, K. a Chmura, M. Open educational e-environment as factor of expanding educational offer and increasing quality of education: Open educational e-environment as factor of expanding educational offer and increasing quality of education. In: OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY. Kyjev: Borys Grinchenko Kyiv University, 2015. s. 145-179. ISBN 978-617-658-018-8.
Chmura, M. Profesní andragogika v praxi. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ped. fakulta, Kat. andragogiky. 2015.
Malach, J., Chmura, M., Gajdzica, A. a Ogrodska-Mazur, E. Research into students´ICT competencies and their use in ICT at selected universities. A Polisch - Czech comparative study: Research into students´ICT competencies and their use in ICT at selected universities. A Polisch - Czech comparative study. STUDIA EDUKACYJNE. 2015, roč. 2015, s. 365-380. ISSN 1233-6688.
Chmura, M. Rozvoj klíčových kompetencí člověka a uplatnění na trhu práce. Linz: Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz. 2015.
Kostolányová, K., Malach, J. a Chmura, M. Social Media as a Means of University Study Support. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings of the 2015 ICTE 2015 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava, 2015. University of Ostrava, 2015. s. 41-53. ISBN 978-80-7464-763-5.
Malach, J., Chmura, M. a Kostolányová, K. Students in Electronic Learning Environment. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. University of Ostrava, 2015. s. 96-115. ISBN 978-80-7464-763-5.
Chmura, M. a Malach, J. Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním vzdělávání v České republice. In: Teoria i praktyka badaň miedzykulturowych - Dylematy metodologiczne. Cieszyn - Ustroň: University of Silesia in Katowice. 2015.
Malach, J. a Chmura, M. Diagnostika a evaluace ve vzdělávání a učení dospělých. 2014.
Malach, J., Malach, J., Chmura, M. a Chmura, M. Diagnostika a evaluace ve vzdělávání a učení dospělých. 2014.
Malach, J. a Chmura, M. Kompetence lektora vzdělávání dospělých jako předmět andragogické diagnostiky. In: Diagnostika a evaluace ve vzdělávání a učení dospělých. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-63. ISBN 978-80-7464-654-6.
Malach, J. a Chmura, M. Kompetence lektora vzdělávání dospělých očima studentů andragogiky. In: Edukacia dospelych 2014. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2014.
Malach, J. a Chmura, M. Kompetence lektora vzdělávání dospělých očima studentů andragogiky. In: Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. první. vyd. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica: Belianum, 2014. s. 203-212. ISBN 978-80-557-0801-0.
Chmura, M. a Janíčková, L. Motivační kurz jako nástroj pro rozvoj a aktivizaci nezaměstnaných: Motivační kurz jako nástroj pro rozvoj a aktivizaci nezaměstnaných. Andragogická revue. 2014, roč. 6, s. 32-43. ISSN 1804-1698.
Chmura, M. Motivační kurz jako vzdělávací nástroj pro rozvoj a aktivizaci nezaměstnaných. 2014.
Chmura, M. Účinek motivačního kurzu z hlediska úspěšnosti nezaměstnaných osob vstupujících na trh práce v MSK: Účinek motivačního kurzu z hlediska úspěšnosti nezaměstnaných osob vstupujících na trh práce v MSK. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 256-266. ISBN 978-80-7464-540-2.
Chmura, M. Motivační kurz jako nástroj pro aktivizaci nezaměstnaných. In: mezinárodní konferenci ANDRAGOGIKA 2012 v Praze: Vzdělávání dospělých: Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě 2012-10-17 Praha. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013. s. 277-292. ISBN 978-80-87306-12-3.
Chmura, M. Evaluace motivačního kurzu ze strany nezaměstnaných účastníků z MSK.. In: PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2012. Ostravice: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Chmura, M. Evaluace motivačního kurzu ze strany nezaměstnaných účastníků z MSK.. In: PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2012: Sborník příspěvků X. mezinárodní konference PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2012 2012-10-11 Ostravice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 231-240. ISBN 978-80-7464-167-1.
Chmura, M. Motivační kurz jako nástroj pro aktivizaci nezaměstnaných. In: mezinárodní konference ANDRAGOGIKA 2012 v Praze. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha. 2012.


AutorNázev práceTypRok
Kolář MartinKompetenční model jako nástroj rozvoje učitelů základních školbakalářská 2019 
Kovaříková JanaMotivace dospělých k formálnímu vzděláváníbakalářská 2019 
Vajdová GabrielaProfesní kompetence akademického pracovníka z pohledu studentů Ostravské univerzitybakalářská 2019 
Lisová BarboraAdaptační proces začínajícího učitele na základní školebakalářská 2018 
Melicharová XenieHodnocení kvality profesního vzdělávání v České republicebakalářská 2018 
Mořkovský LumírProfesní vzdělávání zaměstnanců v on-line marketingových službách a jeho význam pro firmubakalářská 2018 
Sagan PetrKlíčové kompetence lektora a jejich význam pro úspěšnou lektorskou činnostbakalářská 2018 
Suchánková MartinaMotivace k profesnímu vzdělávání dospělýchbakalářská 2018 
Vantuchová GabrielaProfesionalizace a standardizace povolání lektora v České republicebakalářská 2018 
Verner PřemyslAnalýza motivačních faktorů dospělých k profesnímu vzděláváníbakalářská 2018 
Veselská MarcelaRozvoj klíčových kompetencí žáků II. stupně základní školy prostřednictvím ICTbakalářská 2018 
Franková JanaRozvoj a vzdělávání pracovníků v energetické společnostibakalářská 2017 
Hanzelková PavlínaMožnosti vzdělávání dospělých v oblasti finanční gramotnostibakalářská 2017 
Harazimová PavlaPřínos firemního vzdělávání v procesu začlenění vojenských veteránů do civilního životabakalářská 2017 
Kalová RadkaVzdělávání zaměstnanců Knihovny Karla Dvořáčka ve Výškověbakalářská 2017 
Nierlová PavlaAndrodidaktický pohled na systém vzdělávání zaměstnanců finanční správybakalářská 2017 
Pavlíčková HanaMotivace osob ve výkonu trestu odnětí svobody ke studiu na Středním odborném učilišti Vězeňské služby České republikybakalářská 2017 
Sýkorová IvanaProfesní vzdělávání zaměstnanců v nadnárodní společnostibakalářská 2017 
Tomášek MiroslavAnalýza výsledků vzdělávání externích pracovníků v marketingové společnosti Data Servis - informace s.r.o.bakalářská 2017 
Tomešková PavlínaVzdělávání nezaměstnaných ve Zlínském krajibakalářská 2017 
Uvírová AndreaFiremní komunikace a její vliv na spokojenost zaměstnancůbakalářská 2017 
Černobila StanislavRole a vliv sociálních sítí v náboru zaměstnancůbakalářská 2016 
Ganaj Němcová KristýnaInterní vzdělávání zaměstnanců call centra peněžního ústavubakalářská 2016 
Hruschková MichaelaFiremní vzdělávání v České spořitelně, a.s.bakalářská 2016 
Kramolišová MichaelaAnalýza efektivity kurzu obchodních dovedností ve společnosti SMS finanční poradenství a.s.bakalářská 2016 
Kývalová MichaelaProfesionalizace a standardizace povolání lektora v České republicebakalářská 2016 
Mičanová MarkétaEvaluace vzdělávacích kurzů pro nezaměstnanébakalářská 2016 
Pláňavská MarkétaPůsobení kulturního prostředí na motivaci dospělého člověka se vzdělávatbakalářská 2016 
Rozsypalová MartinaČtenářské kompetence dospělýchbakalářská 2016 
Rusková MarkétaMetody získávání zaměstnanců na počátku 21. stoletíbakalářská 2016 
Rygol AlešRozvoj a vzdělávání zaměstnanců společnosti OKD, a.s.bakalářská 2016 
Řehová MarkétaPostoj zaměstnanců k systému vzdělávání ve firmě ZYX a.s.bakalářská 2016 
Tvarůžková ŠárkaKomparace profesního vzdělávání dospělých v České republice před rokem a po roce 1989bakalářská 2016 
Tvrdá KristýnaMotivace pedagogických pracovníků MŠ k dalšímu vzděláváníbakalářská 2016 
Bura AdamInterkulturní gramotnost ve vzdělávání dospělýchbakalářská 2015 
Kováčechová LenkaMotivace dospělých ke zdravému životnímu stylu a faktory, které ji ovlivňují.bakalářská 2015 
Kullová VladimíraMotivace dospělých k dalšímu profesnímu vzděláváníbakalářská 2015 
Mihulová ErikaRozvoj obchodních dovedností prostřednictvím Development centra a vzdělávacích kurzůbakalářská 2015 
Műllerová MarkétaSystém vzdělávání ve společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o.bakalářská 2015 
Plaček TomášVyužívání interních a externích zdrojů ve firemním vzděláváníbakalářská 2015 
Strapáčová AndreaAdaptační proces zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského krajebakalářská 2015 
Švrčková JanaMotivace pracovníků Úřadu práce ČR k formálnímu vzděláváníbakalářská 2015 
Dohnalová SvatavaSystém firemního vzdělávání ve společnosti Tesco Stores ČR a.s.bakalářská 2014 
Macíčková DagmarVzdělávání zaměstnanců ve firmě ALPINE Bau CZ s.r.o.bakalářská 2014 
Ševčíková AlexandraKoučování jako prostředek k profesnímu a osobnostnímu rozvojibakalářská 2014 
Kubelková MarcelaKompetence jako zdroj rozvoje lidského potenciálubakalářská 2013 
Liberdová NelaKlíčové kompetence a osobnostní předpoklady pro úspěšnou práci andragogabakalářská 2013 
Myjavcová VeronikaVzdělávání a rozvoj měkkých dovedností ve společnosti OKIN outsourcingbakalářská 2013 
Szwedová SilvieKlíčové kompetence lektora profesního vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Šindlerová BarboraCo dobrovolnictví dobrovolníkům dává a berebakalářská 2013 
Nogová PavlaEdukační metody vzdělávání dospělých ve společnosti Bekaertbakalářská 2012 
Wawrzyczková HertaUplatnění edukačních metod v profesní sféře zaměstnanců České pošty, s.p.bakalářská 2012 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub