O fakultě

Pedagogická fakulta je široce rozvinutou, všestrannou a pevně regionálně zakotvenou fakultou moderního typu. Je to největší fakulta Ostravské univerzity, jejímž posláním je především vzdělávání budoucích učitelů a pedagogických pracovníků v rámci bohaté nabídky oborů v celé řadě bakalářských a magisterských programů a oborů a také čtyřech doktorských studijních programech. Výuka probíhá v moderních a pohodlně vybavených prostorách včetně specializovaných učeben, dílen, ateliérů a sportovišť, které jsou organizační součástí příslušných kateder.


více informací

*kontakty


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 12. 2022