Koncepce a pojetí pedagogických praxí v kontextu vzdělávání budoucích učitelů

Praxe, realizované na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů. Koncepce studia budoucích učitelů je založena na propojení praktické výuky s teoretickými znalosti. Cílem této praktické části je pak uvedení studenta do podmínek reálného školního prostředí. Pro tyto účely PdF OU čerpá z dlouhodobé spolupráce se vzdělávacími institucemi. Jedná se o vzájemnou, partnerskou, spolupráci mezi fakultou a institucemi reálného školního prostředí.

Typy praxí

Souvislá praxe – zajišťuje si samostatně student podle pokynů didaktika. Dokumentaci k praxi vystavuje referát praxí na základě potvrzeného akceptačního formuláře.

Průběžná praxe – realizaci praxí zajišťuje referát praxí (pokud nesdělí didaktik jinak).

Od roku 2012 uplatňuje Pedagogická fakulta OU nový systém praxí, jehož nedílnou součástí se stal model recipročních aktivit.

Ostravská univerzita v této době spolupracuje a má uzavřené rámcové smlouvy o zajištění pregraduální praxe s přibližně 1700 institucemi v ČR. Ucelený seznam těchto institucí naleznete zde. Část těchto institucí je držitelem statutu fakultní školy.

Zde naleznete podrobný harmonogram akademického roku. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat referát praxí a recipročních aktivit.


více informací

více informací

*.pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2022