Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ladislav Rudolf

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 325, budova SA
funkce:
obor činnosti:elektrotechnika a elektroenergetika, garant oboru Učitelství odborných předmětů
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2615
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Rudolf, L. Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání. EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA, kwartalnik naukowy. 2018, roč. 25, č. 3, s. 340-345. ISSN 2080-9069.
Rudolf, L. Multimédium jako součást internetového prostředí s využitím v odborných předmětech. In: V. Stoffová. XXXth DidMatTech 2017 New Methods and Technologies in Education and Practice. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s. r. o., Dunajská Streda, 2017. s. 135-140. ISBN 978-80-568-0029-4.
Rudolf, L. a Pavlovkin, J. POWER QUALITY MEASUREMENT IN THE POWER GRID. In: Ladislav Várkoly and groupof authors. PRESENT DAY TRENDS OF INNOVATIONS 7. 1. vyd. Lomza, Poland: House of Lomza State University of Applied Sciences, 2017. s. 184-194. ISBN 978-1-5090-6405-2.
Rudolf, L., Král, V. a Šamaj, A. Software Solution for Optimisation of Transmission Network Operation. In: Electric Power Engineering (EPE): Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 2017-05-17 Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou. VSB - Technical University of Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. s. 29-33. ISBN 978-1-5090-6405-2.
Rudolf, L. Užití digitálních učebních pomůcek v odborném vzdělávání. EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, kwartalnik naukowy. 2017, č. 20, s. 153-158. ISSN 2080-9069.
Rudolf, L. a Basler, J. WEBOVÉ PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJ V MODERNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. In: Mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání Technika, Informatika a vzdělávací technologie: TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2017 2017-05-25 Bukovanský mlýn, Bukovany. Olomouc: Iniverzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 42-42. ISBN 978-80-244-5152-7.

Všechny publikace

Rudolf, L., Král, V. a Bernát, M. Calculation of Losses in Transmission System in Dependence on Temperature and Transmitted Power. In: Conference on Electric Power Engineering (EPE): Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 2019-05-15 Kouty nad Desnou, Česká republika. VSB - Technical University of Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Department of Electrical Power Engineering, 2019. s. 307-311. ISBN 978-1-7281-1333-3.
Rudolf, L. Elektronika: e-learningová textová opora v MOODLE. 2019.
Rudolf, L. Elektrotechnika: e-learningová textová opora v MOODLE. 2019.
Rudolf, L. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií. 2019.
Rudolf, L. Disertační práce - Problematika optimalizačních modelů elektroenergetických sítí. 2018.
Rudolf, L. INOVACE UČEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. In: Elzbieta Sałata & Agata Buda. EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, W BUDOWANIU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI. Monografia 222. vyd. Radom, ul. Malczewskiego 29, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018. s. 194-203. Wyd. I. ISBN 978-83-7351-860-5.
Rudolf, L. KONFERENCJA EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA. 2018.
Rudolf, L. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra fyziky, matematika a techniky. 2018.
Rudolf, L. Přenos a rozvod elektrické energie. 2018.
Rudolf, L. Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych. 2018.
Rudolf, L. UŽITÍ VYBRANÝCH STATISTICKÝCH METOD V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU. Technika a vzdelávanie. 2018, roč. 7, 2(2), s. 12-15. ISSN 1338-9742.
Rudolf, L. Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání. EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA, kwartalnik naukowy. 2018, roč. 25, č. 3, s. 340-345. ISSN 2080-9069.
Rudolf, L., Malach, J. a Kowalik, D. WPŁYW RODZINY NA PREFERENCJE EDUKACYJNO - ZAWODOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI W POLSCE I CZECHACH. In: Justyna Bojanowicz & Katarzyna Ziębakowska-Cecot. PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO NOWYCH WYZWAŃ DUKACYJNYCH. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. Wyd. I. vyd. Radom, ul. Malczewskiego 29, Polska: by Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydawnictwo 2018), 2018. s. 199-218. Monografia Nr 221. ISBN 978-83-7351-861-2.
Rudolf, L., Basler, J. a Mrázek, M. DIGITALIZACE A UŽITÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ. Technika a vzdelávanie. 2017, roč. 6, s. 13-14. ISSN 1338-9742.
Rudolf, L. Kvalita napětí v distribučních sítích - disertační práce. 2017.
Rudolf, L. Lomza State University of Applied Sciences, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Computer Science and Automation: Lomza State University of Applied Sciences, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Computer Science and Automation. 2017.
Rudolf, L. Multimédium jako součást internetového prostředí s využitím v odborných předmětech. In: V. Stoffová. XXXth DidMatTech 2017 New Methods and Technologies in Education and Practice. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s. r. o., Dunajská Streda, 2017. s. 135-140. ISBN 978-80-568-0029-4.
Rudolf, L. a Pavlovkin, J. POWER QUALITY MEASUREMENT IN THE POWER GRID. In: Ladislav Várkoly and groupof authors. PRESENT DAY TRENDS OF INNOVATIONS 7. 1. vyd. Lomza, Poland: House of Lomza State University of Applied Sciences, 2017. s. 184-194. ISBN 978-1-5090-6405-2.
Rudolf, L., Král, V. a Šamaj, A. Software Solution for Optimisation of Transmission Network Operation. In: Electric Power Engineering (EPE): Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 2017-05-17 Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou. VSB - Technical University of Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. s. 29-33. ISBN 978-1-5090-6405-2.
Rudolf, L. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta prírodných vied. 2017.
Rudolf, L. Užití digitálních učebních pomůcek v odborném vzdělávání. EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, kwartalnik naukowy. 2017, č. 20, s. 153-158. ISSN 2080-9069.
Rudolf, L. a Basler, J. Webové prostředí jako nástroj v moderním vzdělávání. Trendy ve vzdělávání. 2017, roč. 10, s. 77-86. ISSN 1805-8949.
Rudolf, L. a Basler, J. WEBOVÉ PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJ V MODERNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. In: Mezinárodní konference Trendy ve vzdělávání Technika, Informatika a vzdělávací technologie: TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2017 2017-05-25 Bukovanský mlýn, Bukovany. Olomouc: Iniverzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 42-42. ISBN 978-80-244-5152-7.
Rudolf, L. Cesta ke zručnosti a kreativitě v oblasti výuky pomocí stavebnice MERKUR. In: MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ: 21. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE - MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2016-03-24 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2016. GAUDEAMUS, 2016. s. 94-97. ISBN 978-80-7435-641-4.
Rudolf, L. Jednání k mezinárodní spolupráci, funkce ve výboru konference. 2016.
Rudolf, L. Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení technických ztrát vedení přenosové soustavy při přenášeném výkonu ve stanoveném teplotním rozsahu. EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATIKA, kwartalnik naukowy. 2016, roč. 2016, č. 16, s. 140-145. ISSN 2080-9069.
Rudolf, L. OPTIMIZING SOFTWARE OF THE TRANSMISSION NETWORK SYSTEM LINE OPERATION. In: Eunika Baron-Polanczyk a kol.. ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources-Vesegrad Edition. 9. vyd. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórkiego, 2016. s. 171-181. ISBN 978-83-7842-258-7.
Rudolf, L. Prešovská univerzita v Prešově, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov. 2016.
Rudolf, L. Účast v projektu ICTinED. 2016.
Rudolf, L. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Faculty of Education. 2016.
Rudolf, L. UŽITÍ OPTIMALIZAČNÍHO SOFTWARU VE VÝUCE A ENERGETICKÉ PRAXI. In: Ladislav Várkoly a kolektív autorov. DnešnéTrendy Inovácií 6. 6. vyd. Łomża: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2016. s. 86-95. 6. ISBN 978-83-60571-44-6.
Rudolf, L. a Pavlovkin, J. UŽITÍ VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A TECHNICKÉ PRAXI. Technika a vzdelávanie. 2016, roč. 5, s. 33-35. ISSN 1338-9742.
Rudolf, L. a Pavlovkin, J. VPLYV RC ČLÁNKOV NA TVAR SIGNÁLU. Technika a vzdelávanie. 2016, roč. 5, s. 22-27. ISSN 1338-9742.
Rudolf, L. Výučba technicky orientovaného učiva prostrednictvom (zdorazňujúcich v praxi) s podporou interaktívnej tabule: Odborný posudek k žiadosti o dotáciu na projekt Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 2016.
Rudolf, L. Využití databází v procesu zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie - disertační práce. 2016.
Rudolf, L. Elektrostavebnice ve světě dětí. 2015.
Rudolf, L. INFLUENCE OF RAIN WITH THE INTENSITY OF LEAKAGES AT INSULATOR SUSPENSIONS. In: ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources. 8. vyd. Zielona Góra, Poland: Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielenogórskiego, 2015. s. 75-96. ICT in Educational Design 8. ISBN 978-83-7842-204-4.
Rudolf, L. INTEGROVANÉ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY VE VÝUCE. In: TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2015. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 43-46. ISBN 978-80-87658-26-0.
Rudolf, L., Bernát, M. a Džmura, J. Mathematical Modelling and Computer Simulation of Electrical Precipitation and Separation. EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica. 2015, roč. 63, č. 2/2015, s. 51-58. ISSN 1582-5175.
Rudolf, L. Tvorba multimédia a jeho užití v odborných předmětech. In: MVVTP 2015. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. Gaudeamus, 2015. s. 82-85. ISBN 978-80-7435-555-4.
Rudolf, L. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií. 2015.
Rudolf, L. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, Radom. 2015.
Rudolf, L. a SAŁATA, E. Užití elektrostavebnice "BOFFIN" ve výuce odborných předmětů. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 4, č. 2, s. 59-61. ISSN 1338-9742.
Rudolf, L. UŽITÍ MULTIMÉDIA S NÁZVEM "PŘENOSOVÁ SOUSTAVA" V ELEKTROENERGETICE. In: Dnešné trendy inovácií 5. Dnešné trendy inovácií 5. vyd. Lomža, Polsko: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2015. s. 26-31. Dnešné trendy inovácií 5. ISBN 978-83-60571-36-1.
Rudolf, L. W poszukiwaniu nowej wizji pedagogiki: Elektrostavebnice, alternativy, užití v technickém vzdělávání. In: EDUKACJA WCZORAJ-DZIŠ-JUTRO. 1. vyd. Radom, Polsko: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2015. s. 94-101. ISBN 978-83-88100-38-3.
Rudolf, L. Demonstrační modely z oblasti solární techniky ve výuce odborných předmětů. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů MVVTP 2014. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. Gaudeamus, 2014. s. 63-66. ISBN 978-80-7435-384-0.
Rudolf, L. ELEKTROTECHNIKA. 2014.
Rudolf, L. Laboratorní experimenty v rámci předmětu Přenos a rozvod elektrické energie. In: Dnešní Trendy Inovací 4. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s.r.o., Brno, 2014. s. 136-143. Dnešní Trendy Inovací 4. ISBN 978-80-260-6151-9.
Rudolf, L. ODBORNÝ SOFTWARE JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU. EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH, POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION. 2014, roč. 2014, č. 4/2014, s. 784-789. ISSN 1507-6563.
Rudolf, L. Prešovská univerzita v Prešově, katedra fyziky, matematiky a techniky. 2014.
Rudolf, L. Problematika BOZP a ochrany obyvatelstva ve vzdělávání učitelů odborných předmětů. In: 2. ročník, Medzinárodné sympózium, Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Nitra, Slovenkol: 2014 - Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. 2014 - Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. s. 139-143. ISBN 978-80-558-0595-5.
Rudolf, L. ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI, Nauczyciel jako kreator, europejskich innowacji edukacyjnych [Konference]. Leśny Ośrodek Edukacyjny, Jedlnia Letnisko, Polská republika. 2014.
Rudolf, L. a Rudolf, L. THE POSSIBILITY OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES IN THE TECHNICAL SUBJECT. 2014.
Rudolf, L. Úloha a užití softwarů v odborném vzdělávání. EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATIKA. 2014, roč. 5, č. 5/2014-2, s. 67-73. ISSN 2080-9069.
Rudolf, L. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií. 2014.
Rudolf, L. Uniwersytet Rzeszowski, Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych. 2014.
Rudolf, L. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydzial Filologiczno-Pedagogiczny, ul. Malczewskiego 22, 26-600, RADOM. 2014.
Rudolf, L. Užití prostředí Moodle k tvorbě kurzů a výuky odborných předmětů. In: 2014 Trendy ve vzdělávání, Informační technologie a technické vzdělávání. Pedagog. fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: Agentura GEVAK s. r. o., 2014. Agentura GEVAK s. r. o., 2014. s. 260-263. ISBN 978-80-86768-89-2.
Rudolf, L. UŽITÍ PROSTŘEDÍ MOODLE K TVORBĚ KURZŮ A VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Trendy ve vzdělávání. 2014, roč. 2014, č. 1/2014, s. 260-263. ISSN 1805-8949.
Rudolf, L. Vliv softwaru na úsporu elektrické energie. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 Educational Technologies In The Information-and-Knowledge-Based Society. 1. vyd. Győr, Maďarsko: Tribun EU, s.r.o., 2014. s. 33-38. XXVI. DIDMATTECH 2013. ISBN 978-963-334-185-8.
Rudolf, L. VÝUKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ S UŽITÍM PROSTŘEDÍ MOODLE. Technika a vzdelávanie. 2014, roč. 3, č. 2/2014, s. 62-65. ISSN 1338-9742.
Rudolf, L. BOZP ve školských zařízeních. 2013.
Rudolf, L. Elektrostavebnice a jejich využití ve výuce Elektroenergetiky. In: Dnešné trendy inovácií. Prvé vydanie. vyd. Dubnica nad Váhom: Mif, Dubnica nad Váhom, 2013. s. 206-215. Dnešné trendy inovácií. ISBN 978-80-89400-60-7.
Dostál, P. a Rudolf, L. Energetika 21. 2013.
Rudolf, L. Leakage impact on calculation of network operation for very high voltage lines. In: ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources. 4. vyd. Zielona Góra, Poland: Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielenogórskiego, 2013. s. 127-139. ICT in Educational Design 4. ISBN 978-83-7842-112-2.
Rudolf, L. Rozbor ztrát a přenosových schopností hraničních vedení ČR soustavy 220 kV a 400 kV. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. May 20, 2013, Ostrava, Czech Republic: Editorial Centre of VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2013, 2013. Editorial Centre of VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2013, 2013. s. 523-526. ISBN 978-80-248-2988-3.
Rudolf, L. Software jako prostředek poznávání. In: TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 2013. Olomouc: Agentura GEVAK s. r. o., 2013. Agentura GEVAK s. r. o., 2013. s. 297-300. ISBN 978-80-86768-52-6.
Rudolf, L. Software jako prostředek poznávání. Trendy ve vzdělávání - Technické vzdělávání v Informační společnosti. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 297-300. ISSN 1805-8949.
Rudolf, L. Software Solution of Technical Losses of the Transmission Network System Line. TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 97-101. ISSN 1805-3386.
Rudolf, L. University of West Hungary - Apáczai Csere János faculty in Győr, Hungary. 2013.
Rudolf, L. Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií. 2013.
Rudolf, L. Uniwersytet Pegagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorazych 2, 30-084, Krakow, Instytut Techniki, Zaklad Dydaktyky. 2013.
Rudolf, L. Užití databází měřených hodnot ke zkoumání dějů ve výuce odborných předmětů. Technika a vzdelávanie. 2013, roč. 2, č. 2, s. 76-79. ISSN 1338-9742.
Rudolf, L. Užití odborných softwarů v oblasti výpočtů a predikci ztrát u vedení přenosové soustavy. Energetický partner, E-magazín. 2013, roč. 2013, č. 2/2013, s. 19-24. ISSN 1805-7845.
Rudolf, L. Vliv sofwaru na úsporu elektrické energie: XXVI. DIDMATTECH, ABSTRACTS - ABSTRAKTY. In: XXVI. DIDMATTECH 2013, ABSTRACTS - ABSTRAKTY. University of West Hungary in Győr: J. Selye University - Komárno, 2013. J. Selye University - Komárno, 2013. s. 65-70. ISBN 978-80-8122-086-9.
Rudolf, L. Electrical Engineering Education Supported By Special Software. In: ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Góra, Poland: Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielonogórskiego, 2012. s. 69-88. ICT in Educational Design, Vol. 2. ISBN 978-83-7481-480-5.
Rudolf, L. ELEKTROTECHNIKA 2. 2012.
Rudolf, L. Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy. 2012.
Rudolf, L. New Technologies in research, science and education: Software tools, LMS and digital technologies in education - Use of the Professional Software in Education. In: NEW TECHNOLOGIES IN RESEARCH. 1. vyd. Komárno : J. Selye: Librix - Brno, 2012. s. 120-124. Veronika Stoffová. 1. edition, Komárno : J. Selye. ISBN 978-80-8122-063-0.
Rudolf, L., Rusek, S. a Král, V. Obliczanie i przewidywanie strat w liniach przesyłowych: Calculation and Estimation of Technical Losses in Transmission. Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Rewiew). 2012, roč. 88, č. 8/2012, s. 88-91. ISSN 0033-2097.
Rudolf, L. Rozbor vlivu znečištění izolátorů a svodových ztrát u vybraných nově izolovaných vedení přenosové soustavy České republiky. In: Proceedings of tke 13 th International Scientific Conference, ELECTRIC POWER ENGINEERING 2012. Brno, Czech republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. s. 817-822. ISBN 978-80-214-4514-7.
Rudolf, L. The Analysis of an Influence of Insulator Pollution and Leakage Loses at Chosen New Isolated Lines of the Transmission Network System in the Czech Republic. In: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2012, VOLS 1 AND 2 Book Series: International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Brno: Brno Univ Technol, Fac Elect Engn & Commun, Dept Elect Power Engn, Ctr Res & Utilizat Renewable Energy, 2012. Brno Univ Technol, Fac Elect Engn & Commun, Dept Elect Power Engn, Ctr Res & Utilizat Renewable Energy, 2012. s. 817-821. ISBN 978-80-214-4514-7.
Rudolf, L. Užití komponentů solární techniky ve výuce: Use of Solar Technique Components in Education. In: 2012 Trendy ve vzdělávání, sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2012, 2012. agentura gevak s.r.o., 2012, 2012. s. 261-264. ISBN 978-80-86768-36-6.
Rudolf, L. Užití odborných softwarů ve vzdělávání. In: XXV. DIDMATTECH, Abstracts-Abstrakty. Komárno, Slovensko: Univerzita J. Selyeho v Komárně, 2012. Univerzita J. Selyeho v Komárně, 2012. s. 120-125. ISBN 978-80-8122-045-6.
Rudolf, L. Vybrané úlohy z oblasti fotovoltaiky. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2012, roč. 11, s. 137-143. ISSN 1336-2232.
Rudolf, L. Vybrané úlohy z oblasti fotovoltaiky. In: Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, Slovensko: VERBUM, 2012. VERBUM, 2012. s. 30-33. ISBN 978-80-8084-823-1.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů. In: Sympózium - Celoživotné vzdelávanie v BOZP 2012. Nitra, Slovensko: GARMOND Nitra, 2012. GARMOND Nitra, 2012. s. 240-245. ISBN 978-80-558-0072-1.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů: Celoživotní vzdělávání v oblasti BOZP. Media4u Magazine. 2012, roč. 2012, č. X2/2012, s. 39-43. ISSN 1214-9187.
Rudolf, L. Fotovoltaika - užití problematiky v technických předmětech: Fotovoltaika - užití problematiky v technických předmětech. Hradec Králové: Gaudeamus Hradec Králové, 2011. Gaudeamus Hradec Králové, 2011. s. 128-131. ISBN 978-80-7435-110-5.
Rudolf, L. Informační a komunikační technologie - průřezové téma. 2011.
Rudolf, L. Měření indukčnosti u cívek. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 2011, roč. 2011, s. 1-8. ISSN 1802-4513.
Rudolf, L. Měření kapacity kondenzátorů. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 2011, roč. 2011, s. 1-8. ISSN 1802-4513.
Rudolf, L. Měření základních logických funkcí v číslicové technice. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 2011, s. 1-16. ISSN 1802-4513.
Rudolf, L. Methodology for calculation of the forecast losses depending on the temperature of the HV and EHV lines. In: METODIKA VÝPOČTU PROGNÓZY TECHNICKÝCH ZTRÁT V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ U VEDENÍ VVN a ZVN. Editorial Centre of VSB - TU of Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, FEECS, DEPT ELECTR POWER ENG, 2011. VSB-TECH UNIV OSTRAVA, FEECS, DEPT ELECTR POWER ENG, 2011. s. 25-28. ISBN 978-80-248-2393-5.
Rudolf, L. Metodika výpočtu prognózy ztrát v závislosti na teplotě u vedení VVN a ZVN. In: Proceedings of the 12 th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 25-28. ISBN 978-80-248-2393-5.
Rudolf, L., Král, V. a Rusek, S. Oprogramowanie do obliczania strat technicznych w sieciach przesyłowych: Software for Calculation of Technical Losses in Transmission Network. Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review). 2011, roč. 87, č. 2/2011, s. 91-93. ISSN 0033-2097.
Rudolf, L. Ověřování zákonů elektrotechniky v odborných předmětech pomocí elektrostavebnice. In: 27th International Scientific Conference. s. 37-40. ISBN 970-80-557-0265-0.
Rudolf, L. Problémy provozu solárních elektráren a didaktická aplikace v odborných předmětech. In: DIDMATTECH XXIV Problemy edukacji nauczycieli. 1. vyd. s. 454-460. ISBN 978-83-7271-678-1.
Rudolf, L. a Král, V. Software for the prediction of energy loss in the distribution system: Software pro predikci ztrát na vedení přenosové soustavy. In: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2011. VSB-TECH UNIV OSTRAVA, FEECS, DEPT ELECTR POWER: Editorial Centre of VSB Technical University of Ostrava, 2011. Editorial Centre of VSB Technical University of Ostrava, 2011. s. 427-430. ISBN 978-80-248-2393-5.
Rudolf, L. a Král, V. Software pro predikci ztrát na vedení přenosové soustavy. In: Proceedings of the 12 th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical Uneversity of Ostrava, 2011. VSB - Technical Uneversity of Ostrava, 2011. s. 427-430. ISBN 978-80-248-2393-5.
Rudolf, L., Slovák, S. a Dostál, P. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied. 2011.
Rudolf, L. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Wydzial Mechaniczny, ul. Prof. Zygmunta Szafrana 4, 65-516, ZIELONA GÓRA, POLSKO. 2011.
Rudolf, L. Užití laboratorních úloh v oboru učitelství odborných předmětů: Šebeň, V.: Technológie vzdelávania v príprave učiteľov. In: Zborník referátov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita, 2011. Prešovská univerzita, 2011. s. 293-298. ISBN 978-80-555-0438-4.
Rudolf, L. Vize projektu v kontextu vzdělávání a praxe. In: Motivační workshop k projektu TIME, reg. č. projektu CZ.1.07./1.3.0014.0018. Moravskoslezský kraj. Krajský úřad, Ostrava: TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání). 2011.
Rudolf, L. Využití speciálních softwarů ve výuce odborných předmětů. In: Mezinárodní konference TVV 2011 v Olomouci. Univerzita Palackého v Olomouci: Agentura Gevak, s.r.o., TiReSa Doloplazy, 2011. Agentura Gevak, s.r.o., TiReSa Doloplazy, 2011. s. 343-346. ISBN 978-80-86768-34-2.
Rudolf, L. a Král, V. Aplikace softwaru pro výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy. In: Proceedings of the 11 th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Brno: Brno University of Technology, Department of Electricial Power Enineering, 2010. Brno University of Technology, Department of Electricial Power Enineering, 2010. s. 181-186. ISBN 978-80-214-4094-4.
Rudolf, L. ELEKTROTECHNIKA 1. 2010.
Rudolf, L. Měření na transformátoru v rámci systému mikrolaboratoře Rc2000. In: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. 6. 2010. 1. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci: ALTYN, s.r.o. Olomouc, 2010. s. 555-558. Monografie z mezinárodní konference. ISBN 978-80-87244-09-0.
Rudolf, L. Měření střídavého jednofázového napětí s vyhodnocením v počítači: Práce s laboratorní technikou. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 2010, roč. 4, č. 14, s. 1-12. ISSN 1802-4513.
Rudolf, L. Měření trojfázového střídavého napětí s vyhodnocením v počítači: Práce s laboratorní technikou. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. 2010, roč. 4, č. 5, s. 1-10. ISSN 1802-4513.
Rudolf, L. Moderní možnosti dolování znalostí a automatické klasifikace-softwarové řešení. 2010.
Rudolf, L. Podíl vlivu svodu na výpočty chodu sítě u vedení 110 kV až 750 kV. In: Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Brno: Brno University of Technology, Department of Electricial Power Enineering, 2010. Brno University of Technology, Department of Electricial Power Enineering, 2010. s. 177-180. ISBN 978-80-214-4094-4.
Rudolf, L. Predikce technických ztrát s ohledem na změny venkovní teploty u vedení přenosové soustavy. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2010. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2010. s. 378-382. ISBN 978-80-557-0071-7.
Rudolf, L. a Král, V. Predikce ztrát na vedení PS (přenosové soustavy): ev.č.: 053/06-12-2010_SW. 2010.
Rudolf, L. Softwarové řešení technických ztrát u vedení v přenosové soustavě. In: Sborník konference ELEN 2010. Praha: ČVUT v Praze, 2010. ČVUT v Praze, 2010. s. 351-360. ISBN 978-80-254-8089-2.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Spoluautor: Mastalerz Elzbieta - Organizacja nauczania istotnym elementem przygotowania dydaktycznego wspólczesnego nauczyciela. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 2010, roč. 2010, č. FOLIA, s. 124-128. ISSN 1689-9903.
Rudolf, L. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, katedra techniky a technológií, Banská Bystrica. 2010.
Rudolf, L. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut techniki, al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów, Poland. 2010.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Visualization of the pumped storage hydroelectric plant Dlouhé Stráně and its use in education: Studia Technica III. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 2010, roč. 2010, č. FOLIA, s. 158-162. ISSN 1689-9903.
Rudolf, L. Komplexní rozbor elektrických ztrát vedení přenosové soustavy. 2009.
Rudolf, L. Leakage currents and power losses on outdoor insulators under artificial rains. JTIE - Journal of Technology and Information Education. 2009, roč. 2009, s. 100-108. ISSN 1803-537X.
Rudolf, L. Měření na modulu tyristoru v rámci mikrolaboratoře RC2000. In: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 25. 6. 2009. 1. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci: Mezinárodní vědecko-odborná konference Trendy ve vzdělávání, 2009. s. 561-564. Monografie z mezinárodní konference. ISBN 978-80-7220-316-1.
Rudolf, L. UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, Katedra techniky a informačných technológií, Nitra, Dražovská 4. 2009.
Rudolf, L. UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, INSTYTUT TECHNIKI, 30-084 Kraków, ul. Podchorazych 2. 2009.
Rudolf, L. Užití softwaru pro výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy. In: Zborník príspevkov konfencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Zvolen: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 419-422. ISBN 978-80-8083-878-2.
Rudolf, L. Vliv svodu na výpočty chodu sítě u vedení VVN a ZVN. In: Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2009. VSB-TU Ostrava, 2009. s. 200-205. ISBN 978-80-248-1947-1.
Rudolf, L. Ztráty na vedení PS (přenosové soustavy): ev.č.: 013/25-08-2009_SW. 2009.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Akademia Pedagogiczna, im. Komisji edukacji narodowej w KRAKOWIE, instytut techniki. 2008.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva technologické edukaci. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů II.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 204-207. ISBN 978-80-7041-154-4.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Měření na modulu třífázové soustavy výukového systému mikroLAB. In: Monografie z mezinárodní konference. Olomouc: Votobia Olomouc, 2008. s. 218-221. Trendy ve vzdělávání 2008. ISBN 978-80-7220-311-6.
Rudolf, L. Měření svodových proudů na vybraných izolátorových závěsech s ohledem na jejich znečištění. In: Proceedngs of the 9 th International Scientific Conference EPE 2008. Brno: Česká reprografická, s.r.o., Brno, 2008. Česká reprografická, s.r.o., Brno, 2008. s. 341-350. ISBN 978-80-214-3650-3.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Perspektivy vizuální komunikace v technické výchově. In: Trendy ve vzdělávání 2008. Votobia Olomouc. vyd. Olomouc: Votobia Olomouc, 2008. s. 251-254. Monografie z mezinárodní konference. ISBN 978-80-7220-311-6.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Problematika izolátorových závěsů u vedení přenosové soustavy v tématickém celku předmětu Elektroenergetika. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů I.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 117-121. ISBN 978-80-7041-142-1.
Rudolf, L. Působení teploty a vlhkosti na povrch izolátorového závěsu a jejich vliv na velikost svodového proudu. s. 260-269. ISBN 978-80-254-2293-9.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Slunce jako zdroj energie, využití tématu v odborných předmětech na středních školách: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ A SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008. s. 45-48. ISBN 978-80-7368-564-5.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo, BULHARSKO. 2008.
Rudolf, L. Vybrané metodiky výpočtů ztrát korónou. In: Proceedngs of the 9 th International Scientific Conference EPE 2008. Brno: Česká reprografická, s.r.o., Brno, 2008. Česká reprografická, s.r.o., Brno, 2008. s. 205-210. ISBN 978-80-214-3650-3.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva - závěry dílčího výzkumu. In: Technické vzdelávanie v procese zmien. s. 280-285. ISBN 978-80-8083-530-9.
Tvarůžka, V., Dostál, P. a Rudolf, L. Digitální vizuální záznam a diagnostika technického myšlení. In: XX. DIDMATTECH 2007. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007. s. 817-821. XX. DIDMATTECH 2007. ISBN 80-7220-296-0.
Rudolf, L. Práce s laboratorní technikou - měření napětí, proudu, odporu. 2007, roč. 1, č. 4, s. 1-18. ISSN 1802-4513.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Praktické činnosti a mediovaná komunikace. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007. Gaudeamus UHK, 2007. s. 203-206. ISBN 978-80-7041-764-5.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Slunce jako zdroj energie, využití tématu v předmětu elektroenergetika. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. Gaudeamus, 2007. s. 160-165. ISBN 978-80-7041-752-2.
Rudolf, L. The corona efect influance on the network losses,on the lines of the transmission system. Energyspectrum. 2007, roč. 2007, č. Volume 2, s. 17-23. ISSN 1214-7044.
Rudolf, L., Dostál, P. a Slovák, S. Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě. In: Kľúčové kompetencie a technické vdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 68-74. ISBN 978-80-8068-624-6.
Rudolf, L. Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Fakulta pedagogická. 2007.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Vizualizace provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a její využití ve výuce. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007. s. 776-779. XX. DIDMATTECH 2007. ISBN 80-7220-296-0.
Rudolf, L. Vliv složení izolátorového závěsu na velikost svodového proudu u vedení VVN a ZVN. In: EPE - Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 300-311. ISBN 978-80-248-1391-2.
Rudolf, L. Vliv znečištění izolátorů na velikost svodu u vedení VVN a ZVN. In: EPE - Electric Power Engineering 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 278-287. ISBN 978-80-248-1391-2.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Využití digitálních záznamů ve výuce odborných předmětů. In: INFOTECH 2007. Olomouc: CD ROM - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2007. CD ROM - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2007. s. 697-699. ISBN 978-80-7220-301-7.
Rudolf, L. Elektronická stavebnice RC 2000 ve výuce technologických praktik. In: Učitel´prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2006. Prešovská univerzita v Prešove, 2006. s. 278-281. ISBN 80-8068-462-6.
Rudolf, L. a Tvarůžka, V. Elektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výuce odborných předmětů. In: Trendy ve vzdělávání. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2006. VOTOBIA Olomouc, 2006. s. 146-149. ISBN 80-7220-260-X.
Rudolf, L. Podíl vlivu koróny na technických ztrátách u vedení přenosové soustavy. In: Electric Power Engineering 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. Brno University of Technology, 2006. s. 137-142. ISBN 80-214-3180-6.
Rudolf, L. Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd. 2006.
Rudolf, L. Svod a jeho velikost u vedení VVN a ZVN. In: Electric Power Enginnering 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. Brno University of Technology, 2006. s. 143-146. ISBN 80-214-3180-6.
Tvarůžka, V. a Rudolf, L. Systémový pohled na digitální vizuální záznam v technologické edukaci. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 341-344. ISBN 80-7220-260-X.
Rudolf, L. The leakage magnitude at the high voltage lines and very high voltage ones. Energyspectrum. 2006, roč. 2006, č. Volume 1, s. 59-61. ISSN 1214-7044.
Rudolf, L. Větrné elektrárny a jejich rozvoj v novém předmětu elektroenergetika. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2006. GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 127-133. ISBN 80-70410835-4.
Rudolf, L. Nové trendy rozvoje větrných elektráren v tématickém celku elektrotechniky. In: Sborník konference-Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdělávania. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen, 2005. Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen, 2005. s. 328-332. ISBN 80-8083-151-3.
Rudolf, L. Počítačové modelování elektrických sítí a jejich využití ve výuce elektrotechniky. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2005. GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 93-96. ISBN 80-7041-954-7.
Rudolf, L. Univerzita Matěja Bella v Báňské Bystrici, Fakulta přírodních věd. 2005.
Rudolf, L. Vliv změny velikosti napětí a úhlu na ztráty u vedení přenosové soustavy. In: Sborník konference. Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2005. EGÚ Praha Engineering, a.s., 2005. s. 190-206.
Rudolf, L. Vyhodnocení vlivu kolísání napětí na velikost ztrát u vedení VVN a ZVN. In: Sborník 6. mezinárodní vědecké konference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 150-162. ISBN 80-248-0842-0.
Rudolf, L. Využití videoklipů z provozu elektrizační soustavy ve výuce elektroenergetiky. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2005. Pedagogická fakulta UP, 2005. s. 167-170. ISBN 80-7220-227-8.
Rudolf, L. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 2004.
Rudolf, L. Funkce přenosové soustavy a zdrojů elektrické energie v rámci výuky didaktiky technické výchovy. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník mezinárodní konference 2004-02-03 Hradec Králové. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2004. GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2004. s. 134-137. ISBN 80-7041-318-2.
Rudolf, L. Poruchové odpojení přenosové sítě Itálie (Italian Blackout). ČESKÁ ENERGETIKA. 2004, s. 26-27. ISSN 1213-4171.
Rudolf, L. a Matějný, J. Problémy propojené UCTE v rámci poruchového odpojení energetické sitě Itálie (Italian blackout). ELEKTROTECHNIKA V PRAXI. 2004, roč. 14, č. 5, s. 28-29. ISSN 0862-9730.
Rudolf, L. a Lago, J. Vliv tvaru povrchové dráhy izolátorů na velikost svodového proudu. In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy: Sborník odborného semináře 2004-11-23 Poděbrady. Poděbrady: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2004. EGÚ Praha Engineering, a.s., 2004. s. 101-111.
Rudolf, L. Využití problematiky poruch v elektrizační soustavě ve výuce elektrotechniky v oboru technická výchova. In: Trendy technického vzdělávání: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference 2004-06-22 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2004. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2004. s. 125-127. ISBN 80-7220-182-4.
Rudolf, L. Metodika výpočtu svodových proudů a ztrát svodem na vedení vvn a zvn. In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy: Sborník odborného semináře 2003-11-13 Poděbrady. Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2003. EGÚ Praha Engineering, a.s., 2003. s. 110-123. ISBN není.
Rudolf, L. Teorie elektroenergetiky, ISBN 80-248-0320-8. 2003.
Rudolf, L. Vybrané problémy řízení elektrizačních soustav, ISBN 80-248-0322-4. 2003.
Rudolf, L. Výpočet svodových proudů vedení VVN a jejich závislost na atmosférických vlivech. In: Electric Power Engineering 2003: 5th International Scientific Conference 2003-01-28 Visalaje. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 107-390. ISBN 80-248-0225-2.
Rudolf, L. Závislost elektrických ztrát vedení přenosové soustavy na atmosférických vlivech. 2003.
Rudolf, L. Způsoby předpovědí zatížitelnosti venkovního vedení na základě meteorologických údajů. EE Časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2003, roč. 9, č. 3, s. 18-19. ISSN 1335-2547.
Rudolf, L. Řízení elektrizační soustavy z Moravského energetického dispečinku v Ostravě v období legislativních změn. ELEKTROTECHNIKA V PRAXI. 2002, roč. 12, č. 5, s. 32-34. ISSN 0862-9730.
Rudolf, L. Vlivy venkovní teploty na ztráty v přenosové soustavě. In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy: Sborník odborného semináře 2002-11-19 Poděbrady. Západočeská univerzita v Plzni: EGÚ Praha Engineering, 2002. EGÚ Praha Engineering, 2002. s. 115-224.
Rudolf, L. Vybrané problémy z provozu řízení elektrizační soustavy Moravy. In: Elektroenergetika 2002: Sborník mezinárodní vědecké konference 2002-02-12 Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 184-189. ISBN 80-248-0060-2.


ZkratkaNázev předmětu
AOCBezpečnost a ochr. zdraví ve šk. zaříz.
BBOZPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
BELNIElektronika
BELTEElektrotechnika
BP2OZBezpečnost práce a ochrana zdraví
BZEEEZáklady elektrotechniky a elektroniky
CBOZPZáklady BOZP ve školských zařízeních
CELNIElektronika
CELSPElektrické stroje a přístroje
CELTRElektrotechnika
CPREEPřenos a rozvod elektrické energie
CSTRZStroje a zařízení
CSZZSSZZ - Strojír. a elektrot. s didaktikou
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
DITEPDidaktika technických praktik
ELNIKElektronika
ELTR1Elektrotechnika 1
EXKU2Exkurze 2
CHOVYHospodářské výpočty
LS1AVElektrostavebnice v zájmové činnosti
MAUTTAutomatizace
MELTEElektrotechnika a elektronika
NOCBezpečnost a ochr. zdraví ve šk. zaříz.
P-MSPNowoczesne urządzenia
P-POSPraktyka fachowych zestaw
P-TEPPraktyka techniczna
UAUTTAutomatizační technika
UBOZPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
UELNIPrůmyslová elektronika
UELTRElektroenergetika
USTATAplikovaná statistika
USZO3SZZ - Odb. předměty s didaktikou S a E
UTERMTermomechanika
ZELNIZáklady elektroniky
ZE1EKZáklady elektrotechniky
2AUTMAutomatizace
2ELTRElektroenergetika
2LOGILogistika
2SZM2SZZ - Technická výchova s didaktikou
3ELNIZáklady elektroniky
3ELTRElektrotechnika
3EMATTechnická matematika
3EMEVElektrická měření
3PRK3Technologická praktika 3
3PRK4Technologická praktika 4
3SZB2SZZ - Technická výchova
5PBOŠkolské právo, bezpeč. a ochrana člověka
55PBOŠkolské právo, bezpeč. a ochrana člověka
6BOZPSeminář BOZP ve školských zařízeních
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6ELTAElektrotechnika v teorii a aplikacích
6ELTKElektronika v teorii a konstruk. činnost
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BSZBOZP ve školských zařízeních
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66ELRElektronika
66ELTElektrotechnika
66ESPElektrické stroje a přístroje
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PREPřenos a rozvod elektrické energie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
7AOCBezpeč. a ochrana zdraví ve škol. zaříz.
7MFYZMěření fyzikálních veličin a metodologie
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7TEELTechn. syst. aplik. elektroniky ve výuce
77APSAplikovaná statistika
77AUTAutomatizační technika
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77ELNElektroenergetika
77OBKOchrana obyvatelstva a krizové řízení
77OCBezpeč. a ochrana zdraví ve škol. zaříz.
77OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
77SKPSeminář k diplomové práci
8PBOCŠkolské právo, bezpečnost a ochrana čl.
88BOCŠkolské právo, bezpečnost a ochrana čl.


AutorNázev práceTypRok
Macko MartinProškolování pracovníků elektrotechnických oborůdiplomová 2019 
Řehulka JosefTvorba učebních materiálů v oblasti vybraných elektrotechnických předmětůdiplomová 2019 
Klega PetrTvorba materiálů z oblasti krizového řízení a jejich užití ve výuce na středních školáchdiplomová 2018 
Kurečková KateřinaInovační přístupy vzdělávání v oboru Kadeřníkdiplomová 2018 
Lukeš PavelBOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovůdiplomová 2018 
Mazáková KláraAnalýza oborů v obchodních činnostech a inovativní přístupydiplomová 2018 
Mück MartinUčební pomůcka BOZP pro práci v elektrotechnických laboratořích středních školdiplomová 2018 
Kučírková JaroslavaZdravá výživa v životě člověka, užití ve vzdělávánídiplomová 2017 
Mrázek MichalVzdělávání v oblasti ICT na střední škole a jeho reflexe u studentů prvního ročníku učitelských studijních oborů na vysokých školáchdiplomová 2017 
Obdržálek PavelMechanický záznam a reprodukce zvuku ve 21. století a jeho užití ve vzdělávánídiplomová 2017 
Raušer JiříBOZP žáků v odborném výcviku při práci na dřevoobráběcích strojíchdiplomová 2017 
Rohelová SylvieTvorba internetového prostředí v obchodování, užití ve vzdělánídiplomová 2017 
Bednář VladislavTECHNOLOGIE VYBAVENÍ POČÍTAČOVÝCH UČEBEN NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCHdiplomová 2016 
Beke ŠárkaMódní trendy v oboru " KADEŘNÍK", využití ve vzdělánídiplomová 2016 
Besta VáclavUŽITÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮdiplomová 2016 
Koňaříková IvetaNové formy výuky BOZP v oboru Kuchař číšník a Hotelnictvídiplomová 2016 
Kratinová OlgaBOZP v oblasti odborného vzdělávánídiplomová 2016 
Losková BlankaModerní domovní instalace, modelové stavy zabezpečení objektů, využití ve výuce odborných předmětůdiplomová 2016 
Mergl AntonínZnačení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientacediplomová 2016 
Novosadová AndreaERGONOMIE A HYGIENA PRÁCE VE ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNĚdiplomová 2016 
Pavelková AndreaVývoj papírových platidel z hlediska obchodování a placenídiplomová 2016 
Šimon JiříOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIICHdiplomová 2016 
Vrbica ZdeněkTechnologie ofsetového tisku pro tvorbu vzdělávacích materiálůdiplomová 2016 
Vrzala RadimSOLÁRNÍ ZDROJE ENERGIE, VYUŽITÍ V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECHdiplomová 2016 
Gacíková LucieObchodování v prostředí internetu, užití problematiky ve vzdělávacím procesudiplomová 2015 
Knížová PavlaUžití internetových portálů pro získávání znalostí z oblastí tematických celků odborných předmětůdiplomová 2015 
Vitásek MartinTvorba a užití multimédia v odborných předmětechdiplomová 2015 
Besta VáclavVyužití informačních technologii pro výuku předmětu Elektrická měřenídiplomová 2014 
Brablíková LenkaNové trendy v oblasti školení BOZP u oboru Kuchař - Číšníkdiplomová 2014 
Neuwert MiroslavElektřina vyráběná z fosilních paliv a metody snižování nákladů, využití ve vzdělávánídiplomová 2014 
Štveráková ŠárkaInternet jako nástroj vzdělávání a jeho využívání studentydiplomová 2014 
Cyhan BohuslavModerní výukové metody problematiky domovní elektroinstalacediplomová 2013 
Kamarádová ZdeňkaNumismatika, její význam v oblasti investovánídiplomová 2013 
Šlapák PavelDomácí elektrické spotřebičediplomová 2013 
Zwettlerová RadomíraUžití multimédií ve výuce plavánídiplomová 2013 
Bobrová LucieUžití internetové sítě pro studium a ověřování znalostídiplomová 2012 
Drkula EmilSystém zjišťování polohy a navigace u HZS Olomouckého kraje pomocí GPSdiplomová 2012 
Křikalová DanaZařazení finanční gramotnosti do ŠVPdiplomová 2012 
Marek ZdeněkNové pravidla v oblasti bezpečnosti práce pro Odborný výcvik u slaboproudých oborůdiplomová 2012 
Ocelková DarinaHistorie mincovnictví na území Čech a Moravydiplomová 2012 
Peterková ZuzanaMince z drahých kovů, jejich význam a využití v investování a sběratelstvídiplomová 2012 
Timková DarinaVybrané postupy přeškolování v oblasti BOZP u oboru kadeřníkdiplomová 2012 
Bednář VladislavProvoz zařízení výpočetní techniky s ohledem na úspory elektrické energiediplomová 2011 
Hásová RenataTvorba a užití učebního materiálu pro ekonomické oborydiplomová 2011 
Jurdičová OlgaVyužití internetu ke komunikaci v rámci vzdělávácího procesudiplomová 2011 
Grzegorzová HanaMožnosti využívání platebních karet v životě a platebním stykudiplomová 2010 
Krupková KristýnaBezhotovostní platební styk a nové trendy placenídiplomová 2010 
Martínek PetrMěření na modelu třífázové soustavy pomocí elektrostavebnice RC2000diplomová 2010 
Petrůjová PavlínaVývoj peněz a jejich používání v současnostidiplomová 2010 
Plaček ZdeněkElektroenergetika kolem nás (vytvoření multimediální pomůcky)diplomová 2010 
Pustějovská GabrielaUžití výpočetní techniky ve výuce a učenídiplomová 2010 
Šubertová JanaMoře a Země jako významné zdroje energie budoucnostidiplomová 2010 
Franek LubomírVýroba a přenos elektrické energie (vytvoření multimediální pomůcky)diplomová 2009 
Hrabák LadislavObnovitelné zdroje energie (zaměřeno na energii větru a slunce)diplomová 2009 
Koval ZdeněkElektrické stroje (vytvoření studijní opory pro výuku na SŠ)diplomová 2009 
Vícha PetrInternet a jeho užití ve vazbě učitel a žákdiplomová 2009 
Grossmann JaroslavMultimédia a jejich užití ve výucediplomová 2008 
Lazarczyková BarboraUžití multimédií ve výuce a učenídiplomová 2008 
Pospěchová SylvaVyužití moderní techniky ve výuce na základní a střední školediplomová 2006 
Reinold TerezaVznik papírových platidel a jejich používání v českých zemíchbakalářská  
Rivcová MichaelaElektrotechnika kolem nás se zaměřením na vzděláváníbakalářská  
Bitta KarelElektroinstalace s moderními systémy, vytvoření učebního materiálubakalářská 2019 
Chylinský JaromírMetody spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzíbakalářská 2019 
Ferešová MartinaBezpečnostní značení v prostorách střední školybakalářská 2019 
Neumann LukášZdroje energie zaměřené na výrobu tepla a elektrické energiebakalářská 2019 
Nevřela TomášElektrotechnické stavebnice s podporou počítače a jejich využití ve výucebakalářská 2018 
Škuta OndřejUžití digitálních technologií ve výuce odborných předmětů v gastronomiibakalářská 2018 
Babák JanSystém a školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve složkách Police České republikybakalářská 2017 
Ihn LukášVytvoření modelových situací na elektroinstalačních panelech jako součást praktické výukybakalářská 2017 
Polák JiříRevize a bezpečnost u elektrických zařízeních, užití ve vzděláníbakalářská 2017 
Ptašek DanielBezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTObakalářská 2017 
Řehulka JosefTvorba učební pomůcky v oblasti elektroenergetikybakalářská 2017 
Štěbra MichalModerní domácí elektroinstalace a jejich využití ve výuce odborných předmětůbakalářská 2017 
Dotisk JanEnergetická gramotnost na základních a středních školáchbakalářská 2016 
Kozárová KateřinaFinanční gramotnost seniorůbakalářská 2016 
Klimunda PetrUžití elektrických přístrojů v elektroenergetických systémech a odborném vzděláváníbakalářská 2015 
Obdržálek PavelZáložní zdroje elektrické energiebakalářská 2015 
Peterek VítVyužití nových trendů na internetu pro sdílení informací ve vzdělávání a praxibakalářská 2015 
Prokop JaromírUžívání průmyslových automatů LOGO-SIEMENS ve výuce odborných předmětůbakalářská 2015 
Rohelová SylvieInternetové bankovnictví v rámci finanční gramotnosti, výhody a rizikabakalářská 2015 
Weiner PetrVytvoření moderní elektronické učebnice pro výuku Informatikybakalářská 2015 
Zielonka TomášVytvoření výukových materiálů se zaměřením na synchronní a asynchronní motorybakalářská 2015 
Černota PetrUžití internetových aukcí v obchodováníbakalářská 2014 
Losková BlankaMožnosti uplatnění moderní domovní elektrické instalace ve vzdělávání a praxibakalářská 2014 
Šimon JiříVýroba a přenos elektrické energie, užití ve vzděláváníbakalářská 2014 
Vrzala RadimVýznam přenosové soustavy v energetice státu (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2014 
Bučková HanaMultimédia a jejich užití v odborných předmětechbakalářská 2013 
Pavelková AndreaHistorie vzniku a vývoje poštovních známek, využití v obchodním styku a zájmové činnostibakalářská 2013 
Pospíšilová MarcelaUžití internetové sítě pro studium a ověřování znalostíbakalářská 2013 
Novák VítSolární zdroje energie (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2012 
Pácha JosefInternetová komunikace a její užití ve vzděláváníbakalářská 2012 
Podlucký MartinUžití informačních technologií ve vzděláváníbakalářská 2012 
Šimon ZdeněkElektroenergetika I - výroba elektrické energie ( vytvoření textové podpory pro výuku)bakalářská 2012 
Kajfoszová JolanaUžití moderních technologií ve vzdělávacím procesubakalářská 2011 
Neuwert MiroslavPapírová platidla, jejich náměty a používání v českých zemíchbakalářská 2011 
Palička JiříElektrické spotřebiče v domácnosti (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2011 
Pítrová MiroslavaHistorie a vznik mincoven na území Čech a Moravybakalářská 2011 
Rivcová MichaelaElektrotechnika kolem nás se zaměřením na vzděláváníbakalářská 2011 
Sousedík MiroslavModulová výuka elektrooborů na středních školáchbakalářská 2011 
Bobrová LucieUžití internetu ve vzdělávacím procesubakalářská 2010 
Pastrňák MarekUžití moderní výpočetní techniky ve výuce a učeníbakalářská 2010 
Peterková ZuzanaHistorie a používání papírových peněz od vzniku Československabakalářská 2010 
Podešva LiborMěření na telekomunikačních kabelech místní sítě (začlenění absolventů SŠ telekomunikační do provozu ve firmě)bakalářská 2010 
Rotreklová ŠárkaHistorie poštovních známek a jejich užívání v obchodním styku.bakalářská 2010 
Šlapák PavelNové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v učňovské obráběcí dílně.bakalářská 2010 
Cyhan BohuslavMěření elektrických veličin na laboratorních modelech v oblasti výuky na základní a střední škole (vytvoření sylabu úloh)bakalářská 2009 
Hásová RenataUžití výpočetní techniky ve výuce a učeníbakalářská 2009 
Kamarádová ZdeňkaPamětní mince, jejich význam a využití (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2009 
Marek ZdeněkElektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výucebakalářská 2009 
Šubertová JanaObnovitelné zdroje energie (zaměřeno na využití energie Slunce)bakalářská 2009 
Bednář VladislavTransformátory, návrh výukového programubakalářská 2008 
Besta VáclavVyužití výukového systému mikrolaboratoře stavebnice rc2000 (vytvoření sylabu a multimedia).bakalářská 2008 
Honka ZdeněkObnovitelné zdroje energie - vytvoření multimediální pomůckybakalářská 2008 
Krupková KristýnaHistorie a budoucnost platebního styku na území českých zemíbakalářská 2008 
Petrůjová PavlínaHistorie a používání peněz v českých zemíchbakalářská 2008 
Pustějovská GabrielaUžití počítačů ve výuce a učení.bakalářská 2008 
Friedrischek ZdeněkZajímavá zapojení pro výuku na středních školáchbakalářská 2007 
Vaněk TomášPočítač jako pomocník učitele odborných předmětůbakalářská 2007 
Koval ZdeněkElektrotechnika kolem nás se zaměřením na světelnou a tepelnou technikubakalářská 2006 
Navrátil MiroslavUžití elektrické energie ve výuce odborných předmětů na střední škole se zaměřením na využití elektrického tepla v rodinném doměbakalářská 2006 


Vytvoření multimediální učební pomůcky pro výuku nového předmětu "Elektrické stroje a přístroje"
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření multimediálního prostředí s možnostmi praktických aplikací a výpočtů v předmětu Elektroenergetika
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub