Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ladislav Rudolf


„Vzdělání a technika patří k sobě“

Ladislav Rudolf

titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 325, budova SA
funkce:garant bakalářského studijního programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, garant navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů
obor činnosti:odborné předměty elektro, automatizace a BOZP
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2615
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Elements of Smart Computer Graphics - A Potential Basis for New Experimental Method of Teaching and Learning
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Renáta Bernátová, Andrea Kľučarová, Janka Poráčová
Rok: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING
článek v odborném periodiku

Optimization of Vehicles? Trajectories by Means of Interpolation and Approximation Methods in Education in Technical Fields of Study
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Viktor Novák
Rok: 2020, JOURNAL OF EDUCATION, TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE
článek v odborném periodiku

The Effectiveness of Interactive Whiteboard using NIESVE System for Electrical Engineering Students
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Ján Pavlovkin, Jaroslav Džmura, Lubomír Žáčok, Renáta Bernátová, Jaroslav Petráš, Michaela Sepešiová ... další autoři
Rok: 2020, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING
článek v odborném periodiku

Calculation of Losses in Transmission System in Dependence on Temperature and Transmitted Power
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Milan Bernát
Rok: 2019
stať ve sborníku

Computer-Aided Design in Technological Process of Applying Textile Fibres and Flocks Using the Force Effect of Electric Field
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Multimédium jako součást internetového prostředí s využitím v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Rok: 2017, Grafis Media, s. r. o., Dunajská Streda
kapitola v odborné knize

Software Solution for Optimisation of Transmission Network Operation
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Antonín Šamaj
Rok: 2017
stať ve sborníku

WEBOVÉ PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJ V MODERNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler
Rok: 2017
stať ve sborníku

Control Quality Analysis in Accordance with Parametrization in MPC Automation System
Tomáš Barot, Mikhail Perevozchikov, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda, Ladislav Rudolf
Rok: 2022
stať ve sborníku

Den dětí u příležitostí popularizace vědy a techniky na Základní škole Vyhlídka ve Valašském Meziříčí.
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Influence of Temperature and Transmitted Power on Losses in Particular Transmission System
Ladislav Rudolf, Tomáš Barot, Milan Bernát, Žáčok Ľubomír, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda ... další autoři
Rok: 2022, WSEAS Transactions on Power Systems
článek v odborném periodiku

Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Ladislav Rudolf
Rok: 2022
působení v zahraničí

Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Ladislav Rudolf
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Částečné zatmění Slunce - akce pro sociálně zvýhodněné děti
Ladislav Rudolf
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noc vědců s tématem Čas
Ladislav Rudolf
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oponentský posudek disertační práce Malé vodní elektrárny ve vodárenském systému
Ladislav Rudolf
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

projekt KEGA č. 008PU-4/22 s názvem Tvorba a využitie appletov vo výučbe (Technika a my)
Ladislav Rudolf
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek vědecké monografie - Výskum teoretických vedomostí a psychomotorických zručností žiakov v technickom vzdelávaní
Ladislav Rudolf
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Ladislav Rudolf
Rok: 2021
působení v zahraničí

Vliv elektromagnetického záření na lidský organismus
Ladislav Rudolf
Rok: 2021, Trendy ve vzdělávání
článek v odborném periodiku

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Ladislav Rudolf
Rok: 2021
stať ve sborníku

VYBRANÉ STATISTICKÉ VÝPOČTY V PEDAGOGICKÉM HODNOCENÍ
Ladislav Rudolf
Rok: 2021, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

VÝSKUM TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
Ladislav Rudolf, Lubomír Žáčok
Rok: 2021
stať ve sborníku

Elektroenergetika - učební pomůcka v prostředí Moodle
Ladislav Rudolf
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Elements of Smart Computer Graphics - A Potential Basis for New Experimental Method of Teaching and Learning
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Renáta Bernátová, Andrea Kľučarová, Janka Poráčová
Rok: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING
článek v odborném periodiku

Optimization of Vehicles? Trajectories by Means of Interpolation and Approximation Methods in Education in Technical Fields of Study
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Viktor Novák
Rok: 2020, JOURNAL OF EDUCATION, TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE
článek v odborném periodiku

Přenos a rozvod elektrické energie - učební pomůcka v prostředí Moodle
Ladislav Rudolf
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Effectiveness of Interactive Whiteboard using NIESVE System for Electrical Engineering Students
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Ján Pavlovkin, Jaroslav Džmura, Lubomír Žáčok, Renáta Bernátová, Jaroslav Petráš, Michaela Sepešiová ... další autoři
Rok: 2020, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING
článek v odborném periodiku

UŽITÍ TÉMATU SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN SLOVENSKA VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin, Daniel Novák
Rok: 2020
stať ve sborníku

Automatizační technika - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Calculation of Losses in Transmission System in Dependence on Temperature and Transmitted Power
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Milan Bernát
Rok: 2019
stať ve sborníku

Calculation of Losses in Transmission System in Dependence on Temperature and Transmitted Power
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Milan Bernát
Rok: 2019
stať ve sborníku

Computer-Aided Design in Technological Process of Applying Textile Fibres and Flocks Using the Force Effect of Electric Field
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Computer-Aided Designin Technological Process of Applying Textile Fibresand Flocks Using the Force Effect of Electric Field
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Elektronika - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Elektrotechnika - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení - učební pomůcka v Moodle
Ladislav Rudolf
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Správnou výchovou k ochraně životního prostředí ve vazbě k výrobě a využívání elektrické energie
Ladislav Rudolf
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TECHNIKA OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE
Ladislav Rudolf
Rok: 2019, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Testy v jazyce HTML pro ověřování znalostí studentů v prostředí Moodle
Ladislav Rudolf
Rok: 2019, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA
článek v odborném periodiku

Učitelská mobilita Erasmus +, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Ladislav Rudolf
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií
Ladislav Rudolf
Rok: 2019
působení v zahraničí

Disertační práce - Problematika optimalizačních modelů elektroenergetických sítí
Ladislav Rudolf
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

INOVACE UČEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Ladislav Rudolf
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
kapitola v odborné knize

KONFERENCJA EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA
Ladislav Rudolf
Rok: 2018
působení v zahraničí

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra fyziky, matematika a techniky
Ladislav Rudolf
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přenos a rozvod elektrické energie
Ladislav Rudolf
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych
Ladislav Rudolf
Rok: 2018
působení v zahraničí

UŽITÍ VYBRANÝCH STATISTICKÝCH METOD V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU
Ladislav Rudolf
Rok: 2018, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání
Ladislav Rudolf
Rok: 2018, EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA, kwartalnik naukowy
článek v odborném periodiku

Wpływ rodziny na edukacyjne i zawodowe preferencje studentów pedagogiki w Polsce i Czechach
Ladislav Rudolf, Dagmar Kowalik, Josef Malach
Rok: 2018, Edukacja ustawiczna dobrosłych
článek v odborném periodiku

WPŁYW RODZINY NA PREFERENCJE EDUKACYJNO - ZAWODOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI W POLSCE I CZECHACH
Ladislav Rudolf, Josef Malach, Dagmara Kowalik
Rok: 2018, by Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydawnictwo 2018)
kapitola v odborné knize

DIGITALIZACE A UŽITÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler, Michal Mrázek
Rok: 2017, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Kvalita napětí v distribučních sítích - disertační práce
Ladislav Rudolf
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lomza State University of Applied Sciences, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Computer Science and Automation
Ladislav Rudolf
Rok: 2017
působení v zahraničí

Multimédium jako součást internetového prostředí s využitím v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Rok: 2017, Grafis Media, s. r. o., Dunajská Streda
kapitola v odborné knize

POWER QUALITY MEASUREMENT IN THE POWER GRID
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin
Rok: 2017, House of Lomza State University of Applied Sciences
kapitola v odborné knize

Software Solution for Optimisation of Transmission Network Operation
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Antonín Šamaj
Rok: 2017
stať ve sborníku

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf
Rok: 2017
působení v zahraničí

Užití digitálních učebních pomůcek v odborném vzdělávání
Ladislav Rudolf
Rok: 2017, EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA, kwartalnik naukowy
článek v odborném periodiku

Webové prostředí jako nástroj v moderním vzdělávání
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler
Rok: 2017, Trendy ve vzdělávání
článek v odborném periodiku

WEBOVÉ PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJ V MODERNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Ladislav Rudolf, Jaromír Basler
Rok: 2017
stať ve sborníku

Cesta ke zručnosti a kreativitě v oblasti výuky pomocí stavebnice MERKUR
Ladislav Rudolf
Rok: 2016
stať ve sborníku

Jednání k mezinárodní spolupráci, funkce ve výboru konference
Ladislav Rudolf
Rok: 2016
působení v zahraničí

Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení technických ztrát vedení přenosové soustavy při přenášeném výkonu ve stanoveném teplotním rozsahu
Ladislav Rudolf
Rok: 2016, EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATIKA, kwartalnik naukowy
článek v odborném periodiku

OPTIMIZING SOFTWARE OF THE TRANSMISSION NETWORK SYSTEM LINE OPERATION
Ladislav Rudolf
Rok: 2016, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórkiego
kapitola v odborné knize

Prešovská univerzita v Prešově, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Ladislav Rudolf
Rok: 2016
působení v zahraničí

Účast v projektu ICTinED
Ladislav Rudolf
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Faculty of Education
Ladislav Rudolf
Rok: 2016
působení v zahraničí

UŽITÍ OPTIMALIZAČNÍHO SOFTWARU VE VÝUCE A ENERGETICKÉ PRAXI
Ladislav Rudolf
Rok: 2016, Printing House of Lomza State University of Applied Sciences
kapitola v odborné knize

UŽITÍ VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ PRO OBLAST ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A TECHNICKÉ PRAXI
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin
Rok: 2016, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

VPLYV RC ČLÁNKOV NA TVAR SIGNÁLU
Ladislav Rudolf, Ján Pavlovkin
Rok: 2016, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Výučba technicky orientovaného učiva prostrednictvom (zdorazňujúcich v praxi) s podporou interaktívnej tabule
Ladislav Rudolf
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití databází v procesu zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie - disertační práce
Ladislav Rudolf
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Elektrostavebnice ve světě dětí
Ladislav Rudolf
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INFLUENCE OF RAIN WITH THE INTENSITY OF LEAKAGES AT INSULATOR SUSPENSIONS
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2015, Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielenogórskiego
kapitola v odborné knize

INTEGROVANÉ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY VE VÝUCE
Ladislav Rudolf
Rok: 2015
stať ve sborníku

Mathematical Modelling and Computer Simulation of Electrical Precipitation and Separation
Ladislav Rudolf, Milan Bernát, Jaroslav Džmura
Rok: 2015, EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica
článek v odborném periodiku

Tvorba multimédia a jeho užití v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Rok: 2015
stať ve sborníku

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií
Ladislav Rudolf
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, Radom
Ladislav Rudolf
Rok: 2015
působení v zahraničí

Užití elektrostavebnice "BOFFIN" ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Elżbieta SAŁATA
Rok: 2015, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

UŽITÍ MULTIMÉDIA S NÁZVEM "PŘENOSOVÁ SOUSTAVA" V ELEKTROENERGETICE
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2015, Printing House of Lomza State University of Applied Sciences
kapitola v odborné knize

W poszukiwaniu nowej wizji pedagogiki
Ladislav Rudolf, Elżbieta SAŁATA
Rok: 2015, Radomskie Towarzystwo Naukowe
kapitola v odborné knize

Demonstrační modely z oblasti solární techniky ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
stať ve sborníku

ELEKTROTECHNIKA
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Laboratorní experimenty v rámci předmětu Přenos a rozvod elektrické energie
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2014, B&M InterNets, s.r.o., Brno
kapitola v odborné knize

ODBORNÝ SOFTWARE JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Ladislav Rudolf
Rok: 2014, EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH, POLISH JOURNAL of CONTINUING EDUCATION
článek v odborném periodiku

Prešovská univerzita v Prešově, katedra fyziky, matematiky a techniky
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
působení v zahraničí

Problematika BOZP a ochrany obyvatelstva ve vzdělávání učitelů odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
stať ve sborníku

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI, Nauczyciel jako kreator, europejskich innowacji edukacyjnych
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

THE POSSIBILITY OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES IN THE TECHNICAL SUBJECT
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úloha a užití softwarů v odborném vzdělávání
Ladislav Rudolf
Rok: 2014, EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATIKA
článek v odborném periodiku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Rzeszowski, Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydzial Filologiczno-Pedagogiczny, ul. Malczewskiego 22, 26-600, RADOM
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
působení v zahraničí

Užití prostředí Moodle k tvorbě kurzů a výuky odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Rok: 2014
stať ve sborníku

UŽITÍ PROSTŘEDÍ MOODLE K TVORBĚ KURZŮ A VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Ladislav Rudolf
Rok: 2014, Trendy ve vzdělávání
článek v odborném periodiku

Vliv softwaru na úsporu elektrické energie
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2014, Tribun EU, s.r.o.
kapitola v odborné knize

VÝUKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ S UŽITÍM PROSTŘEDÍ MOODLE
Ladislav Rudolf
Rok: 2014, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

BOZP ve školských zařízeních
Ladislav Rudolf
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Elektrostavebnice a jejich využití ve výuce Elektroenergetiky
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2013, Mif, Dubnica nad Váhom
kapitola v odborné knize

Energetika 21
Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Leakage impact on calculation of network operation for very high voltage lines
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2013, Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielenogórskiego
kapitola v odborné knize

Rozbor ztrát a přenosových schopností hraničních vedení ČR soustavy 220 kV a 400 kV
Ladislav Rudolf
Rok: 2013
stať ve sborníku

Software jako prostředek poznávání
Ladislav Rudolf
Rok: 2013, Trendy ve vzdělávání - Technické vzdělávání v Informační společnosti
článek v odborném periodiku

Software jako prostředek poznávání
Ladislav Rudolf
Rok: 2013
stať ve sborníku

Software Solution of Technical Losses of the Transmission Network System Line
Ladislav Rudolf
Rok: 2013, TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING
článek v odborném periodiku

University of West Hungary - Apáczai Csere János faculty in Győr, Hungary
Ladislav Rudolf
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií
Ladislav Rudolf
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Pegagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorazych 2, 30-084, Krakow, Instytut Techniki, Zaklad Dydaktyky
Ladislav Rudolf
Rok: 2013
působení v zahraničí

Užití databází měřených hodnot ke zkoumání dějů ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Rok: 2013, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Užití odborných softwarů v oblasti výpočtů a predikci ztrát u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Rok: 2013, Energetický partner, E-magazín
článek v odborném periodiku

Vliv sofwaru na úsporu elektrické energie
Ladislav Rudolf
Rok: 2013
stať ve sborníku

Electrical Engineering Education Supported By Special Software
Ladislav Rudolf, Ladislav Rudolf
Rok: 2012, Oficyna wydawnicza uniwersytetu zielonogórskiego
kapitola v odborné knize

ELEKTROTECHNIKA 2
Ladislav Rudolf
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Philology and Pedagogy
Ladislav Rudolf
Rok: 2012
působení v zahraničí

New Technologies in research, science and education
Ladislav Rudolf
Rok: 2012, Librix - Brno
kapitola v odborné knize

Obliczanie i przewidywanie strat w liniach przesyłowych
Ladislav Rudolf, Stanislav Rusek, Vladimír Král
Rok: 2012, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Rewiew)
článek v odborném periodiku

Rozbor vlivu znečištění izolátorů a svodových ztrát u vybraných nově izolovaných vedení přenosové soustavy České republiky
Ladislav Rudolf
Rok: 2012
stať ve sborníku

The Analysis of an Influence of Insulator Pollution and Leakage Loses at Chosen New Isolated Lines of the Transmission Network System in the Czech Republic
Ladislav Rudolf
Rok: 2012
stať ve sborníku

Užití komponentů solární techniky ve výuce
Ladislav Rudolf
Rok: 2012
stať ve sborníku

Užití odborných softwarů ve vzdělávání
Ladislav Rudolf
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vybrané úlohy z oblasti fotovoltaiky
Ladislav Rudolf
Rok: 2012, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Vybrané úlohy z oblasti fotovoltaiky
Ladislav Rudolf
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák
Rok: 2012, Media4u Magazine
článek v odborném periodiku

Fotovoltaika - užití problematiky v technických předmětech
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
stať ve sborníku

Informační a komunikační technologie - průřezové téma
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Měření indukčnosti u cívek
Ladislav Rudolf
Rok: 2011, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
článek v odborném periodiku

Měření kapacity kondenzátorů
Ladislav Rudolf
Rok: 2011, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
článek v odborném periodiku

Měření základních logických funkcí v číslicové technice
Ladislav Rudolf
Rok: 2011, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
článek v odborném periodiku

Methodology for calculation of the forecast losses depending on the temperature of the HV and EHV lines
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
stať ve sborníku

Metodika výpočtu prognózy ztrát v závislosti na teplotě u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
stať ve sborníku

Oprogramowanie do obliczania strat technicznych w sieciach przesyłowych
Ladislav Rudolf, Vladimír Král, Stanislav Rusek
Rok: 2011, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)
článek v odborném periodiku

Ověřování zákonů elektrotechniky v odborných předmětech pomocí elektrostavebnice
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
stať ve sborníku

Problémy provozu solárních elektráren a didaktická aplikace v odborných předmětech
Ladislav Rudolf
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Software for the prediction of energy loss in the distribution system
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Rok: 2011
stať ve sborníku

Software pro predikci ztrát na vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Rok: 2011
stať ve sborníku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2011
působení v zahraničí

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Wydzial Mechaniczny, ul. Prof. Zygmunta Szafrana 4, 65-516, ZIELONA GÓRA, POLSKO
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
působení v zahraničí

Užití laboratorních úloh v oboru učitelství odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vize projektu v kontextu vzdělávání a praxe
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití speciálních softwarů ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf
Rok: 2011
stať ve sborníku

Aplikace softwaru pro výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Rok: 2010
stať ve sborníku

ELEKTROTECHNIKA 1
Ladislav Rudolf
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Měření na transformátoru v rámci systému mikrolaboratoře Rc2000
Ladislav Rudolf
Rok: 2010, ALTYN, s.r.o. Olomouc
kapitola v odborné knize

Měření střídavého jednofázového napětí s vyhodnocením v počítači
Ladislav Rudolf
Rok: 2010, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
článek v odborném periodiku

Měření trojfázového střídavého napětí s vyhodnocením v počítači
Ladislav Rudolf
Rok: 2010, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
článek v odborném periodiku

Moderní možnosti dolování znalostí a automatické klasifikace-softwarové řešení
Ladislav Rudolf, Lukáš Zoubek
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podíl vlivu svodu na výpočty chodu sítě u vedení 110 kV až 750 kV
Ladislav Rudolf
Rok: 2010
stať ve sborníku

Predikce technických ztrát s ohledem na změny venkovní teploty u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Rok: 2010
stať ve sborníku

Predikce ztrát na vedení PS (přenosové soustavy)
Ladislav Rudolf, Vladimír Král
Rok: 2010
software

Softwarové řešení technických ztrát u vedení v přenosové soustavě
Ladislav Rudolf
Rok: 2010
stať ve sborníku

Spoluautor: Mastalerz Elzbieta - Organizacja nauczania istotnym elementem przygotowania dydaktycznego wspólczesnego nauczyciela
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2010, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, katedra techniky a technológií, Banská Bystrica
Ladislav Rudolf
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut techniki, al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów, Poland
Ladislav Rudolf
Rok: 2010
působení v zahraničí

Visualization of the pumped storage hydroelectric plant Dlouhé Stráně and its use in education
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2010, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku

Komplexní rozbor elektrických ztrát vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Leakage currents and power losses on outdoor insulators under artificial rains
Ladislav Rudolf
Rok: 2009, JTIE - Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Měření na modulu tyristoru v rámci mikrolaboratoře RC2000
Ladislav Rudolf
Rok: 2009, Mezinárodní vědecko-odborná konference Trendy ve vzdělávání
kapitola v odborné knize

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, Katedra techniky a informačných technológií, Nitra, Dražovská 4
Ladislav Rudolf
Rok: 2009
působení v zahraničí

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, INSTYTUT TECHNIKI, 30-084 Kraków, ul. Podchorazych 2
Ladislav Rudolf
Rok: 2009
působení v zahraničí

Užití softwaru pro výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vliv svodu na výpočty chodu sítě u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ztráty na vedení PS (přenosové soustavy)
Ladislav Rudolf
Rok: 2009
software

Akademia Pedagogiczna, im. Komisji edukacji narodowej w KRAKOWIE, instytut techniki
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2008
působení v zahraničí

Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva technologické edukaci
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

Měření na modulu třífázové soustavy výukového systému mikroLAB
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2008, Votobia Olomouc
kapitola v odborné knize

Měření svodových proudů na vybraných izolátorových závěsech s ohledem na jejich znečištění
Ladislav Rudolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

Perspektivy vizuální komunikace v technické výchově
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Rok: 2008, Votobia Olomouc
kapitola v odborné knize

Problematika izolátorových závěsů u vedení přenosové soustavy v tématickém celku předmětu Elektroenergetika
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Působení teploty a vlhkosti na povrch izolátorového závěsu a jejich vliv na velikost svodového proudu
Ladislav Rudolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slunce jako zdroj energie, využití tématu v odborných předmětech na středních školách
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2008
stať ve sborníku

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo, BULHARSKO
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vybrané metodiky výpočtů ztrát korónou
Ladislav Rudolf
Rok: 2008
stať ve sborníku

Digitální vizuální klip jako prostředek pojmové a konceptuální prezentace učiva - závěry dílčího výzkumu
Václav Tvarůžka, M. Ďuriš, Ladislav Rudolf
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Digitální vizuální záznam a diagnostika technického myšlení
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Rok: 2007, Votobia Olomouc
kapitola v odborné knize

Práce s laboratorní technikou - měření napětí, proudu, odporu
Ladislav Rudolf
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Praktické činnosti a  mediovaná komunikace
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Rok: 2007
stať ve sborníku

Slunce jako zdroj energie, využití tématu v předmětu elektroenergetika
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2007
stať ve sborníku

The corona efect influance on the network losses,on the lines of the transmission system
Ladislav Rudolf
Rok: 2007, Energyspectrum
článek v odborném periodiku

Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě
Ladislav Rudolf, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Fakulta pedagogická
Ladislav Rudolf
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vizualizace provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a její využití ve výuce
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2007, Votobia Olomouc
kapitola v odborné knize

Vliv složení izolátorového závěsu na velikost svodového proudu u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vliv znečištění izolátorů na velikost svodu u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití digitálních záznamů ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Elektronická stavebnice RC 2000 ve výuce technologických praktik
Ladislav Rudolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Elektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výuce odborných předmětů
Ladislav Rudolf, Václav Tvarůžka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Podíl vlivu koróny na technických ztrátách u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd
Ladislav Rudolf
Rok: 2006
působení v zahraničí

Svod a jeho velikost u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Systémový pohled na digitální vizuální záznam v technologické edukaci
Václav Tvarůžka, Ladislav Rudolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

The leakage magnitude at the high voltage lines and very high voltage ones
Ladislav Rudolf
Rok: 2006, Energyspectrum
článek v odborném periodiku

Větrné elektrárny a jejich rozvoj v novém předmětu elektroenergetika
Ladislav Rudolf
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nové trendy rozvoje větrných elektráren v tématickém celku elektrotechniky
Ladislav Rudolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

Počítačové modelování elektrických sítí a jejich využití ve výuce elektrotechniky
Ladislav Rudolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

Univerzita Matěja Bella v Báňské Bystrici, Fakulta přírodních věd
Ladislav Rudolf
Rok: 2005
působení v zahraničí

Vliv změny velikosti napětí a úhlu na ztráty u vedení přenosové soustavy
Ladislav Rudolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vyhodnocení vlivu kolísání napětí na velikost ztrát u vedení VVN a ZVN
Ladislav Rudolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

Využití videoklipů z provozu elektrizační soustavy ve výuce elektroenergetiky
Ladislav Rudolf
Rok: 2005
stať ve sborníku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Ladislav Rudolf
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkce přenosové soustavy a zdrojů elektrické energie v rámci výuky didaktiky technické výchovy
Ladislav Rudolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Poruchové odpojení přenosové sítě Itálie (Italian Blackout)
Ladislav Rudolf
Rok: 2004, ČESKÁ ENERGETIKA
článek v odborném periodiku

Problémy propojené UCTE v rámci poruchového odpojení energetické sitě Itálie (Italian blackout)
Ladislav Rudolf, Jiří Matějný
Rok: 2004, ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
článek v odborném periodiku

Vliv tvaru povrchové dráhy izolátorů na velikost svodového proudu
Ladislav Rudolf, Josef Lago
Rok: 2004
stať ve sborníku

Využití problematiky poruch v elektrizační soustavě ve výuce elektrotechniky v oboru technická výchova
Ladislav Rudolf
Rok: 2004
stať ve sborníku

Metodika výpočtu svodových proudů a ztrát svodem na vedení vvn a zvn
Ladislav Rudolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Teorie elektroenergetiky, ISBN 80-248-0320-8
Ladislav Rudolf, Stanislav Rusek
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané problémy řízení elektrizačních soustav, ISBN 80-248-0322-4
Ladislav Rudolf, Stanislav Rusek
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výpočet svodových proudů vedení VVN a jejich závislost na atmosférických vlivech
Ladislav Rudolf
Rok: 2003
stať ve sborníku

Závislost elektrických ztrát vedení přenosové soustavy na atmosférických vlivech
Ladislav Rudolf
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Způsoby předpovědí zatížitelnosti venkovního vedení na základě meteorologických údajů
Ladislav Rudolf
Rok: 2003, EE Časopis pre elektrotechniku a energetiku
článek v odborném periodiku

Řízení elektrizační soustavy z Moravského energetického dispečinku v Ostravě v období legislativních změn
Ladislav Rudolf
Rok: 2002, ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
článek v odborném periodiku

Vlivy venkovní teploty na ztráty v přenosové soustavě
Ladislav Rudolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vybrané problémy z provozu řízení elektrizační soustavy Moravy
Ladislav Rudolf
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AOCBezpečnost a ochr. zdraví ve šk. zaříz.
BBOZPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
BELNIElektronika
BELTEElektrotechnika
BP2OZBezpečnost práce a ochrana zdraví
BZEEEZáklady elektrotechniky a elektroniky
CBOZPZáklady BOZP ve školských zařízeních
CELNIElektronika
CELSPElektrické stroje a přístroje
CELTRElektrotechnika
CPREEPřenos a rozvod elektrické energie
CSTRZStroje a zařízení
CSZZSSZZ - Strojír. a elektrot. s didaktikou
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
DITEPDidaktika technických praktik
ELNIKElektronika
ELTR1Elektrotechnika 1
EXKU2Exkurze 2
CHOVYHospodářské výpočty
LS1AVElektrostavebnice v zájmové činnosti
MAUTTAutomatizace
MELTEElektrotechnika a elektronika
NOCBezpečnost a ochr. zdraví ve šk. zaříz.
P-MSPNowoczesne urządzenia
P-POSPraktyka fachowych zestaw
P-TEPPraktyka techniczna
UAUTTAutomatizační technika
UBOZPBezpečnost a ochrana zdraví při práci
UELNIPrůmyslová elektronika
UELTRElektroenergetika
USTATAplikovaná statistika
USZO3SZZ - Odb. předměty s didaktikou S a E
UTERMTermomechanika
ZELNIZáklady elektroniky
ZE1EKZáklady elektrotechniky
2AUTMAutomatizace
2ELTRElektroenergetika
2LOGILogistika
2SZM2SZZ - Technická výchova s didaktikou
3ELNIZáklady elektroniky
3ELTRElektrotechnika
3EMATTechnická matematika
3EMEVElektrická měření
3PRK3Technologická praktika 3
3PRK4Technologická praktika 4
3SZB2SZZ - Technická výchova
5PBOŠkolské právo, bezpeč. a ochrana člověka
55PBOŠkolské právo, bezpeč. a ochrana člověka
6BOZPElektrotechnické praktikum a BOZP
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6ELTAElektrotechnika v teorii a aplikacích
6ELTKElektronika v teorii a konstruk. činnost
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BSZBOZP ve školských zařízeních
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66ELRElektronika
66ELTElektrotechnika
66ESPElektrické stroje a přístroje
66OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
66PREPřenos a rozvod elektrické energie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SEDSZZ - Strojíren. a elektro. s didaktikou
7AOCBezpeč. a ochrana zdraví ve škol. zaříz.
7MFYZMěření fyzikálních veličin a metodologie
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7TEELTechn. syst. aplik. elektroniky ve výuce
77APSAplikovaná statistika
77AUTAutomatizační technika
77BHJObhajoba diplomové práce
77DP1Didaktika odborných předmětů 1
77DP2Didaktika odborných předmětů 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77ELNElektroenergetika
77OBKOchrana obyvatelstva a krizové řízení
77OCBezpeč. a ochrana zdraví ve škol. zaříz.
77OSDSZZ - Obchod a služby s didaktikou
77SEDSZZ - Stroj. a elektrotech. s didaktikou
77SKPSeminář k diplomové práci
8PBOCŠkolské právo, bezpečnost a ochrana čl.
88BOCŠkolské právo, bezpečnost a ochrana čl.


AutorNázev práceTypRok
Neumann LukášZdroje elektrické energie a jejich síťová vazba do průmyslové oblastidiplomová 2022 
Řezáčová ZuzanaEfektivita baristického kurzu na hotelové školediplomová 2022 
Bitta KarelBezpečnostní systémy v domácnostech a veřejných budovách, začlenění do vzdělávánídiplomová 2021 
Ferešová MartinaUžití e-shopu pro možnost exportu zboží na německý trh, začlenění problematiky do vzdělávánídiplomová 2021 
Nevřela TomášFotovoltaické systémy, využití ve vzdělávánídiplomová 2021 
Babák JanOchrana obyvatelstva v České republice ve vazbě na žáky středních školdiplomová 2020 
Baďurová MarkétaUžití oblasti BOZP a ochrany obyvatelstva ve vzdělávacích zařízeníchdiplomová 2020 
Kupková ZdeňkaModernizace výuky v oblasti ICT technologií ve vzdělávacích zařízeníchdiplomová 2020 
Zabavský RomanTvorba a užití vzdělávacích materiálů pro provádění bezpečnostních prohlídek osobdiplomová 2020 
Macko MartinProškolování pracovníků elektrotechnických oborůdiplomová 2019 
Řehulka JosefTvorba učebních materiálů v oblasti vybraných elektrotechnických předmětůdiplomová 2019 
Klega PetrTvorba materiálů z oblasti krizového řízení a jejich užití ve výuce na středních školáchdiplomová 2018 
Kurečková KateřinaInovační přístupy vzdělávání v oboru Kadeřníkdiplomová 2018 
Lukeš PavelBOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovůdiplomová 2018 
Mazáková KláraAnalýza oborů v obchodních činnostech a inovativní přístupydiplomová 2018 
Mück MartinUčební pomůcka BOZP pro práci v elektrotechnických laboratořích středních školdiplomová 2018 
Kučírková JaroslavaZdravá výživa v životě člověka, užití ve vzdělávánídiplomová 2017 
Mrázek MichalVzdělávání v oblasti ICT na střední škole a jeho reflexe u studentů prvního ročníku učitelských studijních oborů na vysokých školáchdiplomová 2017 
Obdržálek PavelMechanický záznam a reprodukce zvuku ve 21. století a jeho užití ve vzdělávánídiplomová 2017 
Raušer JiříBOZP žáků v odborném výcviku při práci na dřevoobráběcích strojíchdiplomová 2017 
Rohelová SylvieTvorba internetového prostředí v obchodování, užití ve vzdělánídiplomová 2017 
Bednář VladislavTECHNOLOGIE VYBAVENÍ POČÍTAČOVÝCH UČEBEN NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCHdiplomová 2016 
Beke ŠárkaMódní trendy v oboru " KADEŘNÍK", využití ve vzdělánídiplomová 2016 
Besta VáclavUŽITÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ VE VÝUCE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮdiplomová 2016 
Koňaříková IvetaNové formy výuky BOZP v oboru Kuchař číšník a Hotelnictvídiplomová 2016 
Kratinová OlgaBOZP v oblasti odborného vzdělávánídiplomová 2016 
Losková BlankaModerní domovní instalace, modelové stavy zabezpečení objektů, využití ve výuce odborných předmětůdiplomová 2016 
Mergl AntonínZnačení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientacediplomová 2016 
Novosadová AndreaERGONOMIE A HYGIENA PRÁCE VE ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNĚdiplomová 2016 
Pavelková AndreaVývoj papírových platidel z hlediska obchodování a placenídiplomová 2016 
Šimon JiříOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIICHdiplomová 2016 
Vrbica ZdeněkTechnologie ofsetového tisku pro tvorbu vzdělávacích materiálůdiplomová 2016 
Vrzala RadimSOLÁRNÍ ZDROJE ENERGIE, VYUŽITÍ V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECHdiplomová 2016 
Gacíková LucieObchodování v prostředí internetu, užití problematiky ve vzdělávacím procesudiplomová 2015 
Knížová PavlaUžití internetových portálů pro získávání znalostí z oblastí tematických celků odborných předmětůdiplomová 2015 
Vitásek MartinTvorba a užití multimédia v odborných předmětechdiplomová 2015 
Besta VáclavVyužití informačních technologii pro výuku předmětu Elektrická měřenídiplomová 2014 
Brablíková LenkaNové trendy v oblasti školení BOZP u oboru Kuchař - Číšníkdiplomová 2014 
Neuwert MiroslavElektřina vyráběná z fosilních paliv a metody snižování nákladů, využití ve vzdělávánídiplomová 2014 
Štveráková ŠárkaInternet jako nástroj vzdělávání a jeho využívání studentydiplomová 2014 
Cyhan BohuslavModerní výukové metody problematiky domovní elektroinstalacediplomová 2013 
Kamarádová ZdeňkaNumismatika, její význam v oblasti investovánídiplomová 2013 
Šlapák PavelDomácí elektrické spotřebičediplomová 2013 
Zwettlerová RadomíraUžití multimédií ve výuce plavánídiplomová 2013 
Bobrová LucieUžití internetové sítě pro studium a ověřování znalostídiplomová 2012 
Drkula EmilSystém zjišťování polohy a navigace u HZS Olomouckého kraje pomocí GPSdiplomová 2012 
Křikalová DanaZařazení finanční gramotnosti do ŠVPdiplomová 2012 
Marek ZdeněkNové pravidla v oblasti bezpečnosti práce pro Odborný výcvik u slaboproudých oborůdiplomová 2012 
Ocelková DarinaHistorie mincovnictví na území Čech a Moravydiplomová 2012 
Peterková ZuzanaMince z drahých kovů, jejich význam a využití v investování a sběratelstvídiplomová 2012 
Timková DarinaVybrané postupy přeškolování v oblasti BOZP u oboru kadeřníkdiplomová 2012 
Bednář VladislavProvoz zařízení výpočetní techniky s ohledem na úspory elektrické energiediplomová 2011 
Hásová RenataTvorba a užití učebního materiálu pro ekonomické oborydiplomová 2011 
Jurdičová OlgaVyužití internetu ke komunikaci v rámci vzdělávácího procesudiplomová 2011 
Grzegorzová HanaMožnosti využívání platebních karet v životě a platebním stykudiplomová 2010 
Krupková KristýnaBezhotovostní platební styk a nové trendy placenídiplomová 2010 
Martínek PetrMěření na modelu třífázové soustavy pomocí elektrostavebnice RC2000diplomová 2010 
Petrůjová PavlínaVývoj peněz a jejich používání v současnostidiplomová 2010 
Plaček ZdeněkElektroenergetika kolem nás (vytvoření multimediální pomůcky)diplomová 2010 
Pustějovská GabrielaUžití výpočetní techniky ve výuce a učenídiplomová 2010 
Šubertová JanaMoře a Země jako významné zdroje energie budoucnostidiplomová 2010 
Franek LubomírVýroba a přenos elektrické energie (vytvoření multimediální pomůcky)diplomová 2009 
Hrabák LadislavObnovitelné zdroje energie (zaměřeno na energii větru a slunce)diplomová 2009 
Koval ZdeněkElektrické stroje (vytvoření studijní opory pro výuku na SŠ)diplomová 2009 
Vícha PetrInternet a jeho užití ve vazbě učitel a žákdiplomová 2009 
Grossmann JaroslavMultimédia a jejich užití ve výucediplomová 2008 
Lazarczyková BarboraUžití multimédií ve výuce a učenídiplomová 2008 
Pospěchová SylvaVyužití moderní techniky ve výuce na základní a střední školediplomová 2006 
Rivcová MichaelaElektrotechnika kolem nás se zaměřením na vzděláváníbakalářská  
Brtus VojtěchUžití internetových aukcí k obchodování s vazbou do vzděláváníbakalářská 2022 
Ondo-Eštok VítězslavUžití pamětních mincí v oblasti obchodu, investování a sběratelstvíbakalářská 2022 
Ondo-Eštoková LucieUžití oblasti BOZP v mateřských školáchbakalářská 2022 
Šlahorek MartinInteraktivní tabule ve výuce odborných předmětůbakalářská 2022 
Jonszta NikolPrevence bezpečnosti ve vzdělávacích zařízeníchbakalářská 2021 
Šoch DavidInovace materiálů z oblasti BOZP ve firměbakalářská 2021 
Vašková VeronikaZařazení energetické gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů středních školbakalářská 2021 
Bitta KarelElektroinstalace s moderními systémy, vytvoření učebního materiálubakalářská 2019 
Chylinský JaromírMetody spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzíbakalářská 2019 
Ferešová MartinaBezpečnostní značení v prostorách střední školybakalářská 2019 
Neumann LukášZdroje energie zaměřené na výrobu tepla a elektrické energiebakalářská 2019 
Reinold TerezaVznik papírových platidel a jejich používání v českých zemíchbakalářská 2019 
Nevřela TomášElektrotechnické stavebnice s podporou počítače a jejich využití ve výucebakalářská 2018 
Škuta OndřejUžití digitálních technologií ve výuce odborných předmětů v gastronomiibakalářská 2018 
Babák JanSystém a školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve složkách Police České republikybakalářská 2017 
Ihn LukášVytvoření modelových situací na elektroinstalačních panelech jako součást praktické výukybakalářská 2017 
Polák JiříRevize a bezpečnost u elektrických zařízeních, užití ve vzděláníbakalářská 2017 
Ptašek DanielBezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTObakalářská 2017 
Řehulka JosefTvorba učební pomůcky v oblasti elektroenergetikybakalářská 2017 
Štěbra MichalModerní domácí elektroinstalace a jejich využití ve výuce odborných předmětůbakalářská 2017 
Dotisk JanEnergetická gramotnost na základních a středních školáchbakalářská 2016 
Kozárová KateřinaFinanční gramotnost seniorůbakalářská 2016 
Klimunda PetrUžití elektrických přístrojů v elektroenergetických systémech a odborném vzděláváníbakalářská 2015 
Obdržálek PavelZáložní zdroje elektrické energiebakalářská 2015 
Peterek VítVyužití nových trendů na internetu pro sdílení informací ve vzdělávání a praxibakalářská 2015 
Prokop JaromírUžívání průmyslových automatů LOGO-SIEMENS ve výuce odborných předmětůbakalářská 2015 
Rohelová SylvieInternetové bankovnictví v rámci finanční gramotnosti, výhody a rizikabakalářská 2015 
Weiner PetrVytvoření moderní elektronické učebnice pro výuku Informatikybakalářská 2015 
Zielonka TomášVytvoření výukových materiálů se zaměřením na synchronní a asynchronní motorybakalářská 2015 
Černota PetrUžití internetových aukcí v obchodováníbakalářská 2014 
Losková BlankaMožnosti uplatnění moderní domovní elektrické instalace ve vzdělávání a praxibakalářská 2014 
Šimon JiříVýroba a přenos elektrické energie, užití ve vzděláváníbakalářská 2014 
Vrzala RadimVýznam přenosové soustavy v energetice státu (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2014 
Bučková HanaMultimédia a jejich užití v odborných předmětechbakalářská 2013 
Pavelková AndreaHistorie vzniku a vývoje poštovních známek, využití v obchodním styku a zájmové činnostibakalářská 2013 
Pospíšilová MarcelaUžití internetové sítě pro studium a ověřování znalostíbakalářská 2013 
Novák VítSolární zdroje energie (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2012 
Pácha JosefInternetová komunikace a její užití ve vzděláváníbakalářská 2012 
Podlucký MartinUžití informačních technologií ve vzděláváníbakalářská 2012 
Šimon ZdeněkElektroenergetika I - výroba elektrické energie ( vytvoření textové podpory pro výuku)bakalářská 2012 
Neuwert MiroslavPapírová platidla, jejich náměty a používání v českých zemíchbakalářská 2011 
Niemczyková JolanaUžití moderních technologií ve vzdělávacím procesubakalářská 2011 
Palička JiříElektrické spotřebiče v domácnosti (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2011 
Pítrová MiroslavaHistorie a vznik mincoven na území Čech a Moravybakalářská 2011 
Rivcová MichaelaElektrotechnika kolem nás se zaměřením na vzděláváníbakalářská 2011 
Sousedík MiroslavModulová výuka elektrooborů na středních školáchbakalářská 2011 
Bobrová LucieUžití internetu ve vzdělávacím procesubakalářská 2010 
Pastrňák MarekUžití moderní výpočetní techniky ve výuce a učeníbakalářská 2010 
Peterková ZuzanaHistorie a používání papírových peněz od vzniku Československabakalářská 2010 
Podešva LiborMěření na telekomunikačních kabelech místní sítě (začlenění absolventů SŠ telekomunikační do provozu ve firmě)bakalářská 2010 
Rotreklová ŠárkaHistorie poštovních známek a jejich užívání v obchodním styku.bakalářská 2010 
Šlapák PavelNové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v učňovské obráběcí dílně.bakalářská 2010 
Cyhan BohuslavMěření elektrických veličin na laboratorních modelech v oblasti výuky na základní a  střední škole (vytvoření sylabu úloh)bakalářská 2009 
Hásová RenataUžití výpočetní techniky ve výuce a učeníbakalářská 2009 
Kamarádová ZdeňkaPamětní mince, jejich význam a využití (vytvoření multimediální pomůcky)bakalářská 2009 
Marek ZdeněkElektrotechnické stavebnice a jejich využití ve výucebakalářská 2009 
Šubertová JanaObnovitelné zdroje energie (zaměřeno na využití energie Slunce)bakalářská 2009 
Bednář VladislavTransformátory, návrh výukového programubakalářská 2008 
Besta VáclavVyužití výukového systému mikrolaboratoře stavebnice rc2000 (vytvoření sylabu a multimedia).bakalářská 2008 
Honka ZdeněkObnovitelné zdroje energie - vytvoření multimediální pomůckybakalářská 2008 
Krupková KristýnaHistorie a budoucnost platebního styku na území českých zemíbakalářská 2008 
Petrůjová PavlínaHistorie a používání peněz v českých zemíchbakalářská 2008 
Pustějovská GabrielaUžití počítačů ve výuce a učení.bakalářská 2008 
Friedrischek ZdeněkZajímavá zapojení pro výuku na středních školáchbakalářská 2007 
Vaněk TomášPočítač jako pomocník učitele odborných předmětůbakalářská 2007 
Koval ZdeněkElektrotechnika kolem nás se zaměřením na světelnou a tepelnou technikubakalářská 2006 
Navrátil MiroslavUžití elektrické energie ve výuce odborných předmětů na střední škole se zaměřením na využití elektrického tepla v rodinném doměbakalářská 2006 


Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PdF
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období7/2021 - 11/2023
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Vytvoření dvou online multimediálních učebních pomůcek pro výuku předmětu KPV/77ELN - Elektroenergetika a předmětu KPV/66PRE - Přenos a rozvod elektrické energie
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření multimediální učební pomůcky pro výuku nového předmětu "Elektrické stroje a přístroje"
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření multimediálního prostředí s možnostmi praktických aplikací a výpočtů v předmětu Elektroenergetika
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub