Habilitační a profesorská řízení

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity má oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v následujících oborech:

Studijní programHabilitační/profesorské řízení
Hudební teorie a pedagogika Habilitační řízení
Hudební teorie a pedagogikaProfesorské řízení

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020