OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Habilitační a profesorská řízení

Habilitační a profesorská řízení

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity má oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v následujících oborech:

Studijní programHabilitační/profesorské řízení
Hudební teorie a pedagogika Habilitační řízení
Hudební teorie a pedagogikaProfesorské řízení
facebook
rss
social hub