Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Simona Hendrychová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Simona Hendrychová, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 112, budova SA
funkce:
obor činnosti:preprimární pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2682
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Hendrychová, S. Využití školních zahrad mateřské školy v edukaci dětí předškolního věku: Využití školních zahrad mateřské školy v edukaci dětí předškolního věku. In: Ondřej Šimik (Ed.) a kolektiv. Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2019. s. 54-68. ISBN 978-80-7599-091-4.
Hendrychová, S. Developing Social Skills of Preschool Children in Preparatory Classes of Elementary Schools. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. 2018, 12/2(2/2), s. 303-312. ISSN 2353-7140.
Hendrychová, S. Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej w klasach przygotowawczych szkoły podstawowej - doniesenie z badań.. Konteksty Pedagogiczne. 2018, roč. 2018, 10(1), s. 97-108. ISSN 2300-6471.
Hendrychová, S. Rozvíjení sociálních dovedností dětí předškolního věku v přípravné třídě ZŠ. In: Edukacja - nauczyciel - uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2018.
Hendrychová, S. Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym w klasach przygotowawczych szkoły podstawowej. In: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian - Diagnoza i wsparcie rozwoju człowieka w biegu życia - wielowymiarowość problemów. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 2017.
Hendrychová, S. School Attendance Postponement in the Czech Republic. In: IV Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian. Bielsko-Biała: University of Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki. 2016.
Hendrychová, S. School Attendance Postponement in the Czech Republic. In: IV Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian: Konteksty Pedagogiczne 1(6) 2016 2016 Bielsko-Biała. Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2016. s. 103-114. ISSN 2300-6471.
Fodorová, K. a Hendrychová, S. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian. Bielsko-Biała. 2015.
Fodorová, K. a Hendrychová, S. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej 2015-05-04 Bielsko-Biała. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. s. 261-272. ISBN 978-83-65231-07-9.
Hendrychová, S. a Fodorová, K. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian. Bielsko-Biała. 2015.
Hendrychová, S. a Fodorová, K. Poszczególne czynności zawodowe w diagnostyce pedagogicznej nauczycielki przedszkola. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej 2015-05-04 Bielsko-Biała. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. s. 261-272. ISBN 978-83-65231-07-9.
Hendrychová, S. Diagnostyka pedagogiczna nauczyciela przedszkola. In: Nauczyciel i uczeň we współczesnej przestrzeni edukacyjnej: Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej 2014-03-27 Bielsko-Biała. Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. s. 87-93. ISBN 978-83-64275-71-5.
Hendrychová, S. Diagnostyka pedagogiczna nauczycielki przedszkolnej. In: NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ.. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2014.
Hendrychová, S. University of Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki. 2014.
Hendrychová, S. Vlastní hodnocení školy. In: Edukacja małego dziecka. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. s. 49-57. ISBN 978-83-7587-468-6.
Hendrychová, S. Úvod do problematiky rozvíjení dítěte do tří let. 2013.
Hendrychová, S. Vlastní hodnocení školy. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka. Uniwersytet Śląski: Uniwersytet Śląski-Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 2013.


ZkratkaNázev předmětu
BAPOAktuální pedagogické otázky
BPG2Pedagogika preprimár. vzděláv. 2 s praxí
BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
BPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
BPPPPrůběžná pedagogická praxe v MŠ
BPSRPedagogika a srovnávací dějiny
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PE1Pedagogy for Pre-primary Education 1
KPRPEPreprimární pedagogika
MSAPOAktuální pedagogické otázky
MSPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
MSPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
MSPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
MSPK1Pedagogika - projektování v MŠ 1
MSPK2Pedagogika - projektování v MŠ 2
MSPMPPedagogika - pedagogické mapy
MSPSRPedagogika srovnávací a dějiny
MSRPPŘešení pedagogického problému
NRDRozvíjení dítěte do 3 let
NUCVCŽV PPV závěrečná zkouška
OBHJNObhajoba diplomové práce
PDPVPředškolní dítě, předškolní vzdělávání
SPRPEPreprimární pedagogika
6BAPOAktuální pedagogické otázky
6BPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
6BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
6BPPPReflekt. průběž. pedag. praxe v MŠ/sem.
6BPSRPedagogika srovnávací a dějiny
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6PEPRPreprimární pedagogika
66APOAktuální pedagogické otázky
66EPRPreprimární pedagogika
66PG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
66PG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
66PPPReflekt. průběž. pedag. praxe v MŠ/sem.
66PSRPedagogika srovnávací a dějiny
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ARDARozvíjení dítěte do 3 let
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77RDARozvíjení dítěte do 3 let
1MAPXAlternativní programy v MŠ s praxí
1MCTPPřiprava elementárního čtení, psaní
1MDH1Didaktika výchovy 1
1MDT2Didaktika výchovy 2
1MDVDramatická výchova
1MHPHudební praktikum
1MLD1Literatura pro děti 1
1MLG1Logopedická prevence v před. věku 1
1MMTPředmatematické činnosti
1MPD1Ped. diagnostika dětského vývoje 1
1MPR1Pedagogika - projektování v MŠ s praxí 1
1MPSPPsychologické problémy školní praxe
1MPV1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
1MSPSpeciální pedagogika - základní kurz
1MVPSVývojová psychologie
2MBVDBiologie vývoje dítěte
2MDEMDidaktika elementární matematiky
2MDPCDidaktika prak. čin. ve výchově dětí
2MDSDDítě a svět s didaktikou
2MDV3Didaktika výchovy 3
2MHPMHra s předmětem a materiálem
2MJKKJazyková komunikace a kultura řeči
2MLD2Literatura pro děti 2
2MLG2Logopedická prevence v před. věku 2
2MPD2Ped. diagnostika dětského vývoje 2
2MPPPsychologické problémy školní praxe
2MPPSPedagogická psychologie
2MPR2Pedagogika - projektování v MŠ s praxí 2
2MPV2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
2MRSPŘízení a spolupráce
2MSZPSeminář k závěrečné práci


AutorNázev práceTypRok
Keclíková EliškaVzdělávání dětí v přípravných třídáchdiplomová 2019 
Skalíková MonikaPřipravenost dítěte předškolního věku pro vstup do základní školydiplomová 2016 
Labská KristýnaAlternativní programy v současné mateřské školediplomová 2015 
Petrošová JarmilaPedagogická diagnostika dítěte předškolního věku v mateřské školediplomová 2015 
Dlouhá IvanaÚroveň školní zralosti a připravenosti dětí na počátku školní docházkydiplomová 2014 
Baumová BarboraVýznam kulturních tradic a rituálů v životě předškolního dítětebakalářská 2019 
Bláhová SimonaDvouleté dítě v současné MŠbakalářská 2019 
Cieslarová BarboraPráce s knihami a dětskými časopisy v edukaci dítěte v mateřské školebakalářská 2019 
Nováková PavlaPedagogická diagnostika učitelky v mateřské školebakalářská 2019 
Pustějovská HanaLidové tradice a zvyky v alternativních MŠbakalářská 2019 
Běčáková MichaelaAdaptace dětí mladších tří let na prostředí mateřské školybakalářská 2018 
Jandová KristýnaRozvíjení komunikačních dovedností dítěte předškolního věkubakalářská 2018 
Kiralová ŽanetaMožnosti spolupráce mateřské školy a rodičů dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Kovaříková KateřinaVýznam hry v edukaci dítěte předškolního věkubakalářská 2018 
Mokrošová MonikaHra a hračka v edukaci dítěte předškolního věkubakalářská 2018 
Šandalová TerezaRozvoj grafomotorických dovedností dítěte předškolního věku v mateřské školebakalářská 2018 
Chlebišová AdélaVýznam pohádky v edukačním procesu dítěte předškolního věkubakalářská 2017 
Hasalová DagmarGrafomotorické dovednosti dítěte na konci předškolního obdobíbakalářská 2017 
Kolaříková LucieRozvoj grafomotoriky dítěte předškolního věkubakalářská 2017 
Lusková KateřinaProblematika adaptace tříletého dítěte na prostředí mateřské školybakalářská 2017 
Rašková AdélaVýznam hry a hračky v edukaci dítěte předškolního věkubakalářská 2017 
Szlachtová ZuzanaAlternativní programy v současném preprimárním vzděláváníbakalářská 2017 
Tvardková VeronikaLidové slavnosti, svátky a tradice v mateřské školebakalářská 2017 
Ulmannová DenisaEdukace dítěte předškolního věku v alternativních mateřských školáchbakalářská 2017 
Břemková VěraKvalita mluveného projevu dětí předškolního věku před nástupem do povinného vzděláníbakalářská 2016 
Chovančík RomanProblematika mužů jako učitelů v preprimárním vzděláváníbakalářská 2016 
Čajková KamilaVýznam hračky v životě dítěte předškolního věkubakalářská 2016 
Draslíková EliškaAdaptace dítěte na prostředí mateřské školybakalářská 2016 
Mičkalová VeronikaProblematika motivace v mateřské školebakalářská 2016 
Palová DominikaProblematika odkladů školní docházkybakalářská 2016 
Pavlíková HanaLidové tradice v současné mateřské školebakalářská 2016 
Ruszová MarcelaMožnosti spolupráce mezi rodinou a mateřskou školoubakalářská 2016 
Šafaříková LucieHra v životě dítěte předškolního věkubakalářská 2016 
Šimečková MiroslavaRozvoj grafomotoriky dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Šnejdrlová VeronikaPedagogická diagnostika učitelky v MŠbakalářská 2016 
Šťastová PetraMožnosti rozvíjení zrakové percepce u dítěte předškolního věku v mateřské školebakalářská 2016 
Tomiczková EliškaPřipravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠbakalářská 2016 
Donovalová VeronikaGrafický projev dítěte předškolního věkubakalářská 2015 
Holcová SabinaProblematika školní připravenosti dětí v mateřské školebakalářská 2015 
Ilková KristýnaAdaptace žáků na prostředí 1. třídy základní školybakalářská 2015 
Janíková SabinaRozvoj komunikačních kompetencí dítěte předškolního věku v mateřské školebakalářská 2015 
Mrózková GabrielaVýznam hry v předškolním věkubakalářská 2015 
Polášková AnetaPohádky v životě dítěte předškolního věkubakalářská 2015 
Andrlíková EvaGrafický projev dítěte předškolního věkubakalářská 2014 
Barošová DanaProblematika školní připravenosti dětíbakalářská 2014 
Jadlovcová LucieRozvoj komunikačních kompetencí dítěte předškolního věku v prostředí mateřské školybakalářská 2014 
Klöslová ZuzanaAdaptace dítěte na prostředí základní školybakalářská 2014 
Lukovicsová LucieProblematika odkladů školní docházkybakalářská 2014 
Šokalová MariePedagogická diagnostika dítěte předškolního věkubakalářská 2014 
Vitásková DrahomíraPřipravenost dětí předškolního věku pro vstup do základní školybakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub