Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Alexandra Tomášová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Alexandra Tomášová
místnost, podlaží, budova: SA 110, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická praxe, preprimární pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2684
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Tomášová, A. Předškolní vzdělávání a některé aspekty z praxe. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa 2017-03-17 Ostravská Univerzita Pedagogická fakulta. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 69-78. ISBN 978-80-905245-6-9.
Tomášová, A. Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu Mateřská škola podporující zdraví. 2013.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska. 2013.
Tomášová, A. Mateřskou školou ke školní připravenosti. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: OFTIS Ostrava, 2012. 146 s. ISBN 978-80-7464-231-9.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy 2012-06-11 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica: Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica. 2008.
Tomášová, A. Individuální mobilita - Norsko: ERASMUS. 2007.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska. 2007.

Všechny publikace

Tomášová, A. Předškolní vzdělávání a některé aspekty z praxe. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa 2017-03-17 Ostravská Univerzita Pedagogická fakulta. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 69-78. ISBN 978-80-905245-6-9.
Tomášová, A. Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu Mateřská škola podporující zdraví. 2013.
Tomášová, A. Implementace zdravotních prvků do vzdělávání v programu MŠ podporující zdraví dětí. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl . Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 72-76. ISBN 978-80-7464-354-5.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, PLKATOWIC01 Country: Polska. 2013.
Tomášová, A. Mateřskou školou ke školní připravenosti. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: OFTIS Ostrava, 2012. 146 s. ISBN 978-80-7464-231-9.
Tomášová, A. Připravenost dětí na vstup do základní školy a jejich naplnění role školáka: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. In: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Universitas ostraviensis, 2012. Universitas ostraviensis, 2012. s. 425-436. ISBN 978-80-7464-167-1.
Tomášová, A. Školní připravenost v oblasti rozvoje osobnosti u dětí 1. třídy základní školy: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. In: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Universitas ostraviensis, 2012. Universitas ostraviensis, 2012. s. 386-396. ISBN 978-80-7464-167-1.
Tomášová, A. Školní připravenost v oblasti sociálního rozvoje u dětí před nástupem do 1. třídy základního vzdělávání: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. In: Sborník příspevku X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Universitas ostraviensis, 2012. Universitas ostraviensis, 2012. s. 452-462. ISBN 978-80-7464-167-1.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy 2012-06-11 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Zápis dětí do 1. třídy základního vzdělávání: výzkum - teorie - praxe - profesní příprava. In: Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání-aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 242-254. ISBN 978-80-210-5876-7.
Tomášová, A. Hodnocení v praxi mateřských škol s programem podpory zdraví: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. s. 92-92. ISBN 978-80-263-0046-5.
Tomášová, A. Hodnocení v praxi mateřských škol s programem podpory zdraví. In: Konference České pedagogické společnosti. Praha: Karlova Univerzita Praha, Pedagogická fakulta. 2011.
Tomášová, A. Hodnocení v praxi mateřských škol s programem podpory zdraví: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Praha: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 85-99. ISBN 978-80-263-0064-9.
Tomášová, A. AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOUČASNOSTI. In: Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU ? 2010, 2010. Pedagogická fakulta OU ? 2010, 2010. s. 603-609. ISBN 978-80-7368-769-4.
Tomášová, A. Mateřská škola jako součást školské vzdělávací soustavy. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 148-163. ISBN 978-80-7368-771-7.
Tomášová, A. Mateřská škola jako součást školské vzdělávací soustavy. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2010.
Tomášová, A. Pedagogické hodnocení a diagnostické nástroje používané v mateřské škole: PEDAGOGICKÁ EVALUACE 2010. In: Sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference. PEDAGOGICKÁ EVALUACE 2010. Ostrava: Pedagogická fakulta OSU, 2010. Pedagogická fakulta OSU, 2010. s. 119-135. ISBN 978-80-7368-912-4.
Tomášová, A. AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOUČASNOSTI. In: ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2009.
Tomášová, A. Hodnocení v práci učitele. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2009.
Tomášová, A. Hodnocení v práci učitele: Hodnocení v práci učitele. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 45-50. ISBN 978-80-7368-730-4.
Tomášová, A. Kurikulum mateřské školy podporující zdraví dětí. In: Dzieciństwo a współczesne wyzwania edukacyjne. Opole, Polsko: Instytut Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Instytut Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu Opolskiego, 2009. s. 381-391. ISBN 978-83-7395-350-5.
Tomášová, A. Mateřská škola s podporou zdraví. In: Sborník z 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Brno, ČR: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno, 2009. Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno, 2009. s. 64-80. ISBN 978-80-210-4929-1.
Tomášová, A. Mateřská škola s podporou zdraví. In: 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Pedagogická fakulta masarykovy unIverzity: Pedagogická fakulta masarykovy unIverzity. 2009.
Tomášová, A. Osobnostní a sociální výchova v mateřské škole: Profesia učitel preprimárnej a učitel primárnej edukácie v dynamickom poňatí. In: Profesia učitel preprimárnej a učitel primárnej edukácie v dynamickom poňatí. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta,Univerzita Mateja Bela, 2009. Pedagogická fakulta,Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 352-359. ISBN 978-80-8083-902-4.
Tomášová, A. Osobnostní a sociální výchova v mateřské škole. In: medzinárodná vedecká konferencia,PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. 2009.
Tomášová, A. Proměny mateřské školy. In: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetecji zawodowej. s. 207-214. ISBN 978-83-89032-44-7.
Tomášová, A. Proměny mateřské školy. In: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetecji zawodowe. Mysłowice, Polsko: Gornoslanska Wysza Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda w Myslowicach. 2009.
Tomášová, A. Řízení změn v mateřské škole. In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové, Pedagogická fakulta, UHK: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace. 2009.
Tomášová, A. Řízení změn v mateřské škole: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. Gaudeamus, 2009. s. 79-79. ISBN 978-80-7041-647-1.
Tomášová, A. Školní vzdělávací program a plán autoevaluace mateřské školy. In: Edukacja małego dziecka. Cieszyn - Ustroń-Jaszowiec: Uniwersytet Śląski. 2009.
Tomášová, A. Školní vzdělávací program a plán autoevaluace mateřské školy: Edukacja malego dziecka. In: Edukacja małego dziecka.. Krakov: Oficyna Wydawnicza Impulz, 2009. Oficyna Wydawnicza Impulz, 2009. s. 130-138. ISBN 978-83-7587-468-6.
Tomášová, A. Vašťátková, J. Úvod do autoevaluace školy: Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.. Pedagogická orientace. 2009, roč. 2009, č. 1/2009, s. 137-140. ISSN 1211-4669.
Tomášová, A. Výsledky evaluace mateřské školy podporující zdraví dětí. In: Výchova v pedagogickom výskume a pra. Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave: Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave. 2009.
Tomášová, A. Výsledky evaluace mateřské školy podporující zdraví dětí: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. In: Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Univerzita sv. Cyrila a metoda v Trnave, 2009. s. 283-301. ISBN 978-80-8105-106-7.
Tomášová, A. Akční výzkum v edukačním procesu učitelky mateřské školy: Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. In: Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. Trnava: Filozofická fakulta Cyrila a Metoda, 2008. Filozofická fakulta Cyrila a Metoda, 2008. s. 168-174. ISBN 978-80-8105-007-7.
Tomášová, A. Akční výzkum v edukačním procesu učitelky mateřské školy. In: Medzinárodná vedecká konference Výchova v pedagogickom výzkume a praxi. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2008.
Tomášová, A. Kurikulum mateřské školy podporující zdraví dětí. In: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia. Opole, Polsko: Uniwerzitet Opolski, Institut Studiow Edukacyjnych, Opole. 2008.
Tomášová, A. Studium pro ředitele škol a školských zařízení na centru dalšího vzdělávání PdF OU v Ostravě: Sborník z 8. konference s mezinárodní účastí při příležitosti 15. výročí založení Centra dalšího vzdělávání PdF Ostravské univerzity v Ostravě. In: Studium pro ředitele škol a školských zařízení na centru dalšího vzdělávání PdF OU v Ostravě. Ostrava: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 116-119. ISBN 978-80-7368-491-4.
Tomášová, A. Školní program a vlastní hodnocení mateřské školy v praxi. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: KPA, PdF, Ostrvavská univerzita v Ostravě, 2008. KPA, PdF, Ostrvavská univerzita v Ostravě, 2008.
Tomášová, A. Školní program a vlastní hodnocení mateřské školy v praxi. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. KPA, PdF, Ostravvská univerzita v Ostravě: KPA, Pedagogická fakulta, Ostrvavská univerzita v Ostravě. 2008.
Tomášová, A. Učitel v roli manažera: Od rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita.... In: CIVICS 2007. PdF Ostrava: Katedra společenských věd, 2008. Katedra společenských věd, 2008. s. 86-89. ISBN 978-80-7368-563-8.
Tomášová, A. Učitel v roli manažera. In: Od rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita.... CIVICS 2007. Ostrava, Pedagogická fakulta: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd. 2008.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica: Učitelská mobilita Erasmus Programme, UNIVERZITA MATEJA BELA, Banská Bystrica. 2008.
Tomášová, A. Individuální mobilita - Norsko: ERASMUS. 2007.
Tomášová, A. Individuální zkušenosti dětí předškolního věku. In: Školská pripravenosť dětí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta. 2007.
Tomášová, A. Individuální zkušenosti dětí předškolního věku. In: Školská pripravenosť dětí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2007. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2007. s. 198-201. ISBN 978-80-8083-359-6.
Tomášová, A. Plán autoevaluace mateřské školy: Sborník XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. In: Svět výchovy a vzdělání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 28-29. ISBN 978-80-7040-987-9.
Tomášová, A. Plán autoevaluace mateřské školy. In: Svět výchovy a vzdělání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2007.
Tomášová, A. Požadavky na pedagogickou práci učitelky MŠ: Sborník odborných příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí. In: Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Peagogická fakulta pro katedru primární pedagogiky Pedagogické fakulty a Asociace předškolní výchovy, 2007. Univerzita Karlova v Praze - Peagogická fakulta pro katedru primární pedagogiky Pedagogické fakulty a Asociace předškolní výchovy, 2007. s. 138-140. ISBN 978-80-7290-326-9.
Tomášová, A. Požadavky na pedagogickou práci učitelky MŠ. In: Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Pedagogická fakulta, Univerzity Karlovy v Praze: Univerzita Karlova v Praze - Peagogická fakulta pro katedru primární pedagogiky Pedagogické fakulty a Asociace předškolní výchovy. 2007.
Tomášová, A. Realizace projektu v rámci rozvojového programu MŠMT. Listy ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 4/2007, s. 14-14.
Tomášová, A. Škola podporující zdraví. In: Konference: Pedagogika i jej pogranicza. Polsko, Raciborz, Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodow: Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodowa. 2007.
Tomášová, A. Škola podporující zdraví. In: Pedagogika i jej pogranicza. Raciborz: Wydawnictvo panstwowej Wyzsej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2007. Wydawnictvo panstwowej Wyzsej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2007. s. 119-121. ISBN 978-83-60730-10-2.
Tomášová, A. Učíme se evaluovat: Učíme se evaluovat. In: Ako sa učitelia učia. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v prešove, 2007. Metodicko-pedagogické centrum v prešove, 2007. s. 266-269. ISBN 978-80-8045-493-7.
Tomášová, A. Učíme se evaluovat - rámec pro autoevaluaci mateřské školy: Zborník referátov z konference s medzinárodnou účasťou. In: Ako sa učitelia učia?. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. s. 266-269. ISBN 978-80-8045-493-7.
Tomášová, A. Učíme se evaluovat - rámec pro autoevaluaci mateřské školy. In: Ako sa učitelia učia?. Slovensko, Prešov,Metodicko-pedagogické centrum: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. 2007.
Tomášová, A. Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska: Učitelská mobilita Erasmus Programme, Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Country: Polska. 2007.
Tomášová, A. V mateřské škole podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení. In: . Proměny vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústavprimární a preprimární pedagogiky. 2007.
Tomášová, A. V mateřské škole podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference k 10. výročí založení ÚPPE. In: Proměny vzdělávání. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Ústav primární a preprimární pedagogiky, 2007. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Ústav primární a preprimární pedagogiky, 2007. s. 53-54. ISBN 978-80-7041-033-2.
Tomášová, A. Z přípravného jednání na Pedagogické fakultě OU. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 3, s. 3-3.
Tomášová, A. Z přípravného jednání na Pedagogické fakultě OU. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 3, s. 3-3.


ZkratkaNázev předmětu
ADVPříprava k dopravní výchově
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
APPTPedagogická praxe v přípravné třídě
APXJMPedagogická praxe v MŠ
APXSPPedag. praxe ve třídě s dětmi se spec.
APXZSPedagogická praxe v 1. třídě ZŠ
AZSV3Základy společenských věd 3
BEVAEvaluace v mateřské škole
BMETPedagogická metodologie
BPPZProgram podpory zdraví v MŠ
BPRAPraxe v alternativních MŠ
BPSRPedagogika a srovnávací dějiny
BPZAProgram Začít spolu v MŠ
BSVPOsobnost.a sociál. vých. dítěte s praxí
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PE1Pedagogy for Pre-primary Education 1
MSEVAEvaluace v mateřské škole
MSMETPedagogická metodologie
MSPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
MSPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
MSPPZProgram podpory zdraví v MŠ
MSPRAPraxe v alternativních MŠ
MSPSRPedagogika srovnávací a dějiny
MSPZAProgram Začít spolu v MŠ
MSSPŘízení a spolupráce
MSSVPOsobnostní a sociální výchova dítěte
NDVPříprava k dopravní výchově
NPPTPedagogická praxe v přípravné třídě
NPXJMPedagogická praxe v MŠ
NPXSPPedag. praxe ve třídě s dětmi se spec.
NPXZSPedagogická praxe v 1. třídě ZŠ
NZSV3Základy společenských věd 3
PDPVPředškolní dítě, předškolní vzdělávání
5ODX1Obecná didaktika s praxí 1
5ODX2Obecná didaktika s praxí 2
5SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
5ZDRSZdravá škola-teorie a praxe pr.podp.zdr.
5ZV11Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 1
55OD1Obecná didaktika s praxí 1
55OD2Obecná didaktika s praxí 2
55OPObecná pedagogika
55SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6PEPRPreprimární pedagogika
66EPRPreprimární pedagogika
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7APDVPříprava k dopravní výchově
7AZZZVýchova dítěte ke zdrav. způsobu život
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77PDVPříprava k dopravní výchově
77ZZZVýchova dítěte ke zdrav. způsobu život
88SPEZáklady školní pedagogiky
MSPG1Pedagogika preprimárního vzdělávání I
MSPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
MSPZAProgram Začít spolu v MŠ
1MAPXAlternativní programy v MŠ s praxí
1MPV1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
2MPV2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2


AutorNázev práceTypRok
Adamusová IvaProfesní portfolio učitele 1. stupně základní školydiplomová 2019 
Barátová MarkétaRole učitele v koncepci waldorfské pedagogikydiplomová 2019 
Gawlasová PetraMentoring v podmínkách české školydiplomová 2019 
Kolasková MarkétaMožnosti využití Playback divadla na 1. stupni ZŠdiplomová 2019 
Křibíková DominikaHodnocení školy 1. stupně s programem Začít spoludiplomová 2019 
Skálová NikolPartnerský přístup v edukaci žáků na 1. stupni základních školdiplomová 2019 
Žárská NikolaPostoje učitelů k asistentům pedagoga a jejich vliv na vzájemnou spoluprácidiplomová 2019 
Matulová Vlachová KamilaDítě v mateřské škole s odloženou školní docházkoudiplomová 2017 
Šuleková EliškaFaktory ovlivňující kvalitu výchovně vzdělávacího procesu v mateřské školediplomová 2017 
Binová MarkétaNáročnost vyučování v malotřídní základní školediplomová 2014 
Králová PavlínaDosažená úroveň školní připravenosti u dětí před nástupem do základní školydiplomová 2014 
Kmentová GabrielaSpolupráce učitele s rodiči žáka 1. třídy základní školydiplomová 2013 
Mužná MonikaAdaptace žáka v období nástupu do 1. třídy základní školydiplomová 2013 
Púpalová VeronikaŠkolní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávánídiplomová 2013 
Ondřejová HanaŠkolní připravenost v oblasti rozvoje osobnosti u dětí 1.třídy základního vzdělávánídiplomová 2012 
Řehová KateřinaProblematika adaptace dětí v počátcích primárního vzdělávání (1. třída)diplomová 2012 
Stejskalová JarmilaPřipravenost dětí na vstup do základní školy a jejich naplnění role školákadiplomová 2012 
Valachová MonikaŠkolní připravenost v oblasti sociálního rozvoje u dětí 1. třídy základního vzdělávánídiplomová 2012 
Vilímová SvatavaŠkolní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávánídiplomová 2012 
Ondruchová IvetaMožnosti využití kooperativního učení v edukaci romských žákůdiplomová 2009 
Bachurová EliškaPedagogika Marie Montessori v preprimárním vzděláváníbakalářská 2019 
Herotová KláraSvobodná volba práce dětí v Montessori mateřské školebakalářská 2019 
Kovář JakubUčitel mateřské školy z pohledu odborné i rodičovské veřejnostibakalářská 2019 
Betíková MarieVýznam center aktivit při vzdělávání v mateřské škole Začít spolubakalářská 2018 
Cigánová KristýnaAutorita učitelky při vzdělávání předškolních dětí v mateřské školebakalářská 2018 
Nábělková VladimíraVýznam motivace ve vzdělávání dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Albertová ŠárkaMontessori pedagogika a třístupňová výuka v mateřské školebakalářská 2017 
Baierová ZuzanaVýznam motivace v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Michalková AnnaSpontánní a řízené aktivity při vzdělávání v mateřských školáchbakalářská 2017 
Stodůlková VeronikaVýchova ke zdraví realizovaná ve vybrané mateřské školebakalářská 2017 
Suchá NicoleOrganizační formy podporující individualizaci předškolního vzděláváníbakalářská 2017 
Šubrtová JanetaPosilování požadovaného chování u dětí v mateřské škole prostřednictvím odměn a ocenění.bakalářská 2017 
Teichmanová EvaWaldorfská pedagogika realizovaná v současné mateřské školebakalářská 2017 
Tvrdá BarboraSpontánní hra dětí v mateřské škole a její využití v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Zemanová KláraIndividuální přístup k nadaným dětem v mateřské školebakalářská 2017 
Hoschnová TerezaVčasná péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v mateřské školebakalářská 2016 
Kočí JanaVedení předškolních dětí k hodnotám.bakalářská 2016 
Křístková JanaPosilování požadovaného chování u dětí v mateřské škole prostřednictvím odměn a oceněníbakalářská 2016 
Pálešová AndreaStravování dětí v pozornosti učitelky mateřské školybakalářská 2016 
Popiolková Kaděrová TerezaVybavení interiéru a exteriéru vybrané mateřské školy ve shodě s legislativoubakalářská 2016 
Šerá KateřinaŠkolní klima ve vybrané mateřské školebakalářská 2016 
Blahutová VeronikaDítě ve věku 2-4 let v mateřské škole a respektování jeho vývojových zvláštnostíbakalářská 2015 
Bocková MarieCitová výchova v mateřské škole a její význambakalářská 2015 
Bojková VěraRespektování vývojových zvláštností dítěte předškolního věku v mateřské školebakalářská 2015 
Davidová KarolínaRespektování vývojových zvláštností u dětí 4-6 let v institucionálním vzděláváníbakalářská 2015 
Dratnalová AlenaDopravní hřiště v těsné blízkosti areálu mateřské školy a jeho využitíbakalářská 2015 
Fizková PetraVyužití didaktických pomůcek ve vybrané mateřské školebakalářská 2015 
Haltofová LucieTeorie a praxe předškolního vzdělávání v Norskubakalářská 2015 
Iwanuszková LucieProměna mateřské školy v historii kroniky školybakalářská 2015 
Kostková RomanaInovativní program Začít spolu v mateřské školebakalářská 2015 
Látalová InkaKurikulum mateřské školy podporující zdravíbakalářská 2015 
Ondruchová VladimíraAlternativní program v mateřské škole se zaměřením na pedagogiku M. Montessoribakalářská 2015 
Ploszková AndreaVyužití didaktických pomůcek v současné mateřské školebakalářská 2015 
Prášilová HanaŠkolní zralost dítěte ve věku 5-6 let a důvody odkladu povinné školní docházkybakalářská 2015 
Šuleková EliškaVliv pobytu venku na vývoj dítěte v mateřské škole v Norskubakalářská 2015 
Valčíková MichaelaAdaptace tříletých dětí v mateřské škole z pohledů jejich rodičůbakalářská 2015 
Žemlová AnnaSpolupráce učitelky mateřské školy s rodičibakalářská 2015 
Žigová AndreaPosouzení školní zralosti dítěte učitelkou v mateřské školebakalářská 2015 
Bradnová JanaCírkevní mateřská škola v Kojetíněbakalářská 2014 
Došková IvetaDiagnostický nástroj školního klimatu mateřské školybakalářská 2014 
Janírková BarboraIntegrovaná tématická výuka dětí v mateřské školebakalářská 2014 
Kolečkářová MarkétaWaldorfská pedagogika v současné mateřské školebakalářská 2014 
Krakowczyková DagmarEvaluace mateřské školybakalářská 2014 
Matušová GabrielaÚroveň předčtenářských dovedností dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Mejzlíková MarkétaIntegrovaná tematická výuka dětí v preprimárním vzděláváníbakalářská 2014 
Muroňová PavlaVýznam spontánní hry v edukačním procesu mateřské školy.bakalářská 2014 
Pavelková NikolaOdměny jako motivace dětí při řízené činnosti v mateřské školebakalářská 2014 
Petrošová MarieSituační učení založené na vytváření situací učitelkou v mateřské školebakalářská 2014 
Podlasová VeronikaVýznam motivace v edukaci dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Pospěchová KateřinaAutoevaluace v mateřské škole podporující zdravíbakalářská 2014 
Radová DagmarAdaptace dítěte do tří let na podmínky mateřské školybakalářská 2014 
Řemelková PavlínaHistorie mateřské školy v historických pramenech vybraného regionu.bakalářská 2014 
Skalíková MonikaOdměny a tresty jako výchovné techniky využívané v mateřské školebakalářská 2014 
Tenková JanaProgram podpory zdraví v mateřské školebakalářská 2014 
Tobolová AnetaProgram Začít spolu v mateřské školebakalářská 2014 
Brzezinová AlžbětaPojetí dětství z pohledu současné institucionální výchovybakalářská 2013 
Coufalová TerezaMožnosti předcházení školní neúspěšnostibakalářská 2013 
Homolová KateřinaProgram podpory zdraví v mateřské školebakalářská 2013 
Honusová JiřinaProblémy řízení mateřské školy v praxibakalářská 2013 
Kouřilová MartinaWaldorfská pedagogika v současné mateřské školebakalářská 2013 
Kozielová KláraVýchovné metody užité učitelkou mateřské školybakalářská 2013 
Mazurová KamilaRodiče jako partneři mateřské školy při výchově dětíbakalářská 2013 
Muroňová RenátaHra jako spontánní činnost v mateřské škole se vzdělávacím programem Začít spolu.bakalářská 2013 
Nevařilová SilvieIndividualizace vzdělávání dětí v mateřské školebakalářská 2013 
Pagačová AlenaSpolupráce učitelky s rodiči a dětmi v mateřské školebakalářská 2013 
Poláková PetraAdaptace dítěte při vstupu do mateřské školybakalářská 2013 
Svák KristýnaHračka v životě dítěte předškolního věkubakalářská 2013 
Šimarová VěraVliv motivace na děti preprimárního věku v mateřské školebakalářská 2013 
Váchová SimonaÚmluva o právech dítěte naplňovaná mateřskou školoubakalářská 2013 
Brettschneiderová DagmarProblematika začínající učitelky mateřské školybakalářská 2012 
Byrtusová DanaVyužití metod učitelkou v mateřské školebakalářská 2012 
Hanzlová LucieProgram Začít spolu v současné mateřské školebakalářská 2012 
Kaňátová VladimíraProžitkové učení dětí v mateřské školebakalářská 2012 
Možiešiková MichaelaHodnocení výchovně vzdělávací činnosti učitelky mateřské školybakalářská 2012 
Stochová KateřinaKomunikace mezi učitelkou a dítětem v mateřské školebakalářská 2012 
Brychlecová ŠárkaRomské etnikum a možnosti předškolního vzdělávání romských dětíbakalářská 2011 
Bystroňová SoňaProžitkové učení dětí preprimárního věku v institucionální výchověbakalářská 2011 
Chovancová GabrielaRealizace programu Začít spolu v mateřské školebakalářská 2011 
Dreslerová RenataRealizace dotačních programů v MŠbakalářská 2011 
Míčková PavlaŘízení změn a vliv na organizační klima v mateřské školebakalářská 2011 
Pešulová LucieOblíbenost hračky u dětí v mateřské školebakalářská 2011 
Střílková TerezaNeklidné dítě a možnosti jeho zapojení do činnostíbakalářská 2011 
Šromová AndreaKlima MŠ a spolupráce s rodičibakalářská 2011 
Vyskočilová EvaMateřská škola z pohledu historie ve srovnání se současným děním školybakalářská 2011 
Weyersová LucieProgram podpory zdraví realizovaný v mateřské školebakalářská 2011 
Zahatlanová MartinaInovativní program Začít spolu realizovaný v mateřské školebakalářská 2011 
Bravencová RadmilaProžitkové učení dětí preprimárního věku v institucionální výchověbakalářská 2010 
Glejtková AlenaVliv učitele na sebepojetí dítěte v MŠ, jeho utváření a sebehodnoceníbakalářská 2010 
Hannigová PavlínaOdklad školní docházky a školní zralostbakalářská 2010 
Holotíková LudmilaAutoevaluace mateřské školybakalářská 2010 
Hradilová DanaRudolf Steiner a waldorfská pedagogika se zaměřením na MŠbakalářská 2010 
Kopecká VlastaNeúspěšné dítě v mateřské škole a vliv učitelky MŠbakalářská 2010 
Kopečková JitkaŘízení změn a organizační klima v MŠbakalářská 2010 
Králová BlankaAdaptace dítěte na podmínky jednotřídní mateřské školybakalářská 2010 
Kubíková EsterProgram podpory zdraví v mateřské školebakalářská 2010 
Lejsková JolanaRozvoj osobnosti dítěte předškolního věkubakalářská 2010 
Ľubová-Slavíková RadmilaVedení dětí ke spolupráci s učitelkou v MŠbakalářská 2010 
Maceček ZdeněkProblematika vnějších vlivů učení dnešních dospívajících žákubakalářská 2010 
Masnicová EvaSociální rozvoj dítěte v mateřské škole a jeho diagnostika v praxibakalářská 2010 
Matulová Vlachová KamilaHra a hračka v preprimárním období dítětebakalářská 2010 
Müllerová JitkaStrategické plánování chodu mateřské školybakalářská 2010 
Nevolová HanaKlima MŠ a spolupráce s rodičibakalářská 2010 
Nieslaniková IlonaProblémy řízení MŠ v praxibakalářská 2010 
Novotná EvaVlastní hodnocení v práci učitelky MŠbakalářská 2010 
Procházková RenataÚmluva o právech dítěte naplňovaná institucionální předškolní výchovoubakalářská 2010 
Richterová JanaVliv motivace na děti preprimárního období v mateřské školebakalářská 2010 
Romanová StanislavaOvlivňování klimatu mateřské školy ředitelkoubakalářská 2010 
Simertová AlenaVliv učitele v MŠ na sebepojetí dítěte, jeho utváření a sebehodnoceníbakalářská 2010 
Smékalová JanaVliv pedagoga na estetiku s důrazem na oděvní design, jeho historii a současnostbakalářská 2010 
Spurná IvetaSpontánní hra v mateřské škole a její využití při edukačním procesubakalářská 2010 
Šenovská IvaAdaptace dítěte na podmínky mateřské školybakalářská 2010 
Štefková DanielaAutoevaluace v mateřské škole podporující zdravíbakalářská 2010 
Tvrdá TáňaAlternativní program v mateřské školebakalářská 2010 
Veličková JanaEvaluace výchovně vzdělávací činnosti mateřské školybakalářská 2010 
Žvaková JarmilaAlternativní program v mateřské školebakalářská 2010 
Fojtášková HanaVliv motivace používané v mateřské školebakalářská 2009 
Foltinová JanaIntegrovaná tematická výuka v podmínkách MŠbakalářská 2009 
Holaňová MarieProgram podpory zdraví v mateřské školebakalářská 2009 
Jakubišinová RadanaVztahy mezi dětmi v preprimárním věkubakalářská 2009 
Kunčická HanaAdaptace dítěte v preprimárním věku v nové skupině dětíbakalářská 2009 
Lazorová JitkaInterakce učitelka a dítě v MŠbakalářská 2009 
Maliňáková JanaOdměny a tresty jako výchovné technikybakalářská 2009 
Palatá Klimková VěraProgram podpory zdraví v mateřské škole a možnosti pohybových činnostíbakalářská 2009 
Petrašková HanaSociální rozvoj dítěte v mateřské škole a jeho diagnostika v praxibakalářská 2009 
Prokešová EvaProžitkové učení dětí v mateřské školebakalářská 2009 
Svobodová JarmilaMateřská škola podporující zdraví a její vliv na optimální vývoj dětíbakalářská 2009 
Šípková MarkétaSpontánní hra dětí v mateřské škole a její využití při řízené činnostibakalářská 2009 
Širůčková MarcelaNeklidné dítě v mateřské škole a vliv učitelky MŠbakalářská 2009 
Přívratská DenisaEvaluace v alternativním programu: Začít spolubakalářská 2008 
Janíková MartinaProžitkové učení dětí v mateřské školebakalářská 2007 


Povinné předškolní vzdělávání a návaznost 1. třídy ZŠ
Hlavní řešitelMgr. Alexandra Tomášová
Období2/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Výzkum školní připravenosti v období nástupu dětí do 1. třídy základního vzdělávání
Hlavní řešitelMgr. Alexandra Tomášová
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Individuální mobilita - Norsko
Hlavní řešitelMgr. Alexandra Tomášová
Období6/2007 - 6/2007
PoskytovatelErasmus
Stavukončený
facebook
rss
social hub