Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Iva Klugová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 527, budova SA
funkce:
obor činnosti:speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2729
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.

Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.ZkratkaNázev předmětu
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
KETOPZáklady etopedie
KMKVMultikulturní výchova
KPETEPedagogické terapie
KRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
KSPUÚvod do specifických poruch učení
LOPRLogopedická prevence
MSPDVPedagogická diagnostika dět. vývoje
PSPECNárys speciální pedagogiky
SETOPZáklady etopedie
SMKVMultikulturní výchova
SNEDGEtopedická diagnostika
SNETOEtopedie
SNSPDSociální patologie a sociální deviace
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
SVZSPVývoj a základy speciální pedagogiky
VYREVýchova řeči
WNEDGEtopedická diagnostika
WNETOEtopedie
WNSPDSociální patologie a sociální deviace
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
ZSPGZáklady speciální pedagogiky
4SPPEZáklady speciální pedagogiky
5OCDSociologie dětství a dítěte
5RVNPed. diagnostika dětského vývoje
5UVSociál. a multik. aspekty prim. vzděláv.
55MUVSociál. a multik. aspekty primár. vzděl.
55OCDSociologie dětství a dítěte
55RVNPed. diagnostika dětského vývoje
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
6ETO1Etopedie 1
6ETO2Etopedie 2
6ETPXEtopedická praxe souvislá
6MEZPMetodologie závěrečných prací
6RKKCRozvoj komunikativních kompetencí
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZESZZ - Etopedie
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66EZPMetodologie závěrečných prací
66KKCRozvoj komunikativních kompetencí
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SPGSpeciální pedagogika - základní kurz
66SZESZZ - Etopedie
66TO1Etopedie 1
66TO2Etopedie 2
66TPXEtopedická praxe souvislá
7EOSPEdukace osob se speciálními potřebami
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PRPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SDGESpeciálně pedag. diagnostika etopedická
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPADSociální patologie a sociální deviace
7SPZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
7SZZESZZ - Etopedie
77DGESpeciálně pedag. diagnostika etopedická
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77OSPEdukace osob se speciálními potřebami
77PADSociální patologie a sociální deviace
77POXPrůběžná praxe specializační
77PZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
77RPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
77SOXSouvislá praxe specializační
77ZZESZZ - Etopedie
ETO2PEtopedie


AutorNázev práceTypRok
Onderková PetraHodnotové orientace žáků majoritní společnosti a sociálně vyloučených romských žáků 2. stupně základních školdiplomová 2020 
Pokorná NikolŽák s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávánídiplomová 2020 
Červenková VeronikaZačlenění dítěte s Aspergerovým syndromem do dětské skupinybakalářská  
Salvová EvaVzdělávání dítěte s diagnózou Rettův syndrom v běžné mateřské školebakalářská  
Bláhová MarkétaÚroveň informovanosti učitelek MŠ o diagnóze ADHD a práce s těmito dětmi.bakalářská 2020 
Hankusová TerezaPrevence rizikových projevů chování u dětí předškolního věkubakalářská 2020 
Hrankayová LuciePrevence SPU v předškolním věkubakalářská 2020 
Paprskářová LucieVyužití metod alternativní a augmentativní komunikace při vzdělávání žáků s mentálním postiženímbakalářská 2020 
Pokorná VeronikaSpecifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družiněbakalářská 2020 
Velartová MartinaVadné držení těla u dětí s ADHD syndromembakalářská 2020 
Zárubová LenkaKomparace klimatu inkluzivních a neinkluzivních třídbakalářská 2020 
Janošová MarkétaDítě s poruchou autistického spektra v běžné MŠbakalářská 2019 
Labajová RáchelKvalita předškolního bilingvního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.bakalářská 2019 
Potočková DanielaGrafomotorické návyky dětí předškolního věku v edukačním procesubakalářská 2019 
Šindlerová MarkétaRozdíly mezi děvčaty a chlapci v připravenosti na základní vzdělávání v mikroregionu jižní Valašskobakalářská 2019 
Babičová KarolínaRozdíly v přístupech pedagogů k nadaným dětem v mateřské školebakalářská 2017 
Zavadilová AnetaDěti v mateřské škole s odloženou povinnou školní docházkoubakalářská 2017 
Zogatová SáraVady řeči u dětí s odloženou školní docházkoubakalářská 2017 
Kaletová VladimíraRodičovská nominace dětí a žáků nadaných v mateřských školách a v základních školáchbakalářská 2014 
Kuchařová PetraPráce učitele s nadanými dětmi a žáky v mateřských školách a v základních školáchbakalářská 2014 
Strakošová PetraPedagogická nominace dětí a žáků nadaných v mateřských školách a v základních školáchbakalářská 2014 
Černínová PetraPráce s nadaným žákem v 1. třídě základní školybakalářská 2013 
Juhászová RadkaMetody a formy práce s nadanými dětmi v mateřských školáchbakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub