Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Iva Klugová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 527, budova SA
funkce:
obor činnosti:speciální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2729
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.ZkratkaNázev předmětu
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
KMKVMultikulturní výchova
KPETEPedagogické terapie
KRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
KSPUÚvod do specifických poruch učení
LOPRLogopedická prevence
MSPDVPedagogická diagnostika dět. vývoje
SMKVMultikulturní výchova
SNETOEtopedie
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
VYREVýchova řeči
WNETOEtopedie
5RVNPed. diagnostika dětského vývoje
5UVSociál. a multik. aspekty prim. vzděláv.
55MUVSociál. a multik. aspekty primár. vzděl.
55RVNPed. diagnostika dětského vývoje
6ETO1Etopedie 1
6ETO2Etopedie 2
6ETPXEtopedická praxe souvislá
6MEZPMetodologie závěrečných prací
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZESZZ - Etopedie
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66EZPMetodologie závěrečných prací
66SZESZZ - Etopedie
66TO1Etopedie 1
66TO2Etopedie 2
66TPXEtopedická praxe souvislá
7EOSPEdukace osob se speciálními potřebami
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PRPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPADSociální patologie a sociální deviace
7SPZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
7SYPRSymptomatické poruchy řeči
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77OSPEdukace osob se speciálními potřebami
77PADSociální patologie a sociální deviace
77POXPrůběžná praxe specializační
77PZXNáslechová praxe ve šk. por. zařízeních
77RPXPrůběžná speciálně pedagogická praxe
77SOXSouvislá praxe specializační
77YPRSymptomatické poruchy řeči


AutorNázev práceTypRok
Janošová MarkétaDítě s poruchou autistického spektra v běžné MŠbakalářská 2019 
Labajová RáchelKvalita předškolního bilingvního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.bakalářská 2019 
Potočková DanielaGrafomotorické návyky dětí předškolního věku v edukačním procesubakalářská 2019 
Šindlerová MarkétaRozdíly mezi děvčaty a chlapci v připravenosti na základní vzdělávání v mikroregionu jižní Valašskobakalářská 2019 
Babičová KarolínaRozdíly v přístupech pedagogů k nadaným dětem v mateřské školebakalářská 2017 
Zavadilová AnetaDěti v mateřské škole s odloženou povinnou školní docházkoubakalářská 2017 
Zogatová SáraVady řeči u dětí s odloženou školní docházkoubakalářská 2017 
Kaletová VladimíraRodičovská nominace dětí a žáků nadaných v mateřských školách a v základních školáchbakalářská 2014 
Kuchařová PetraPráce učitele s nadanými dětmi a žáky v mateřských školách a v základních školáchbakalářská 2014 
Strakošová PetraPedagogická nominace dětí a žáků nadaných v mateřských školách a v základních školáchbakalářská 2014 
Černínová PetraPráce s nadaným žákem v 1. třídě základní školybakalářská 2013 
Juhászová RadkaMetody a formy práce s nadanými dětmi v mateřských školáchbakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub