Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Petr Kutáč

odborný pracovník

Petr Kutáč

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 203, budova V
funkce:pedagogický poradce pro obor Rekreologie
obor činnosti:funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování, standardizace a přesnost měření tělesného složení, somatické parametry ve vztahu k sportovnímu výkonu, ontogeneze somatických parametrů
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2593
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/home/kutac/

Vzdělání

1990 – 1995Mgr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství VVP, tělesná výchova - biologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
1987 – 1990Gymnázium Fr. Hajdy, Ostrava - Hrabůvka

Kvalifikace

2011Habilitace docentem Antropologie (funkční antropologie), Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd
2005PhDr., 7501T008 - Pedagogika, Filozofie, pedagogika, psychologie, antropomotorika, kineziologie, Univerzita Karlova v Praze, Ffakulta tělesné výchovy a sportu
2000 – 2004Ph.D., 7403V001 - Kinantropologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Zaměstnání, praxe

1996 – dosudOstravská univerzita, Pedagogická fakulta

Odborné zaměření

Funkční a sportovní antropologie
Lyžování

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudčlen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
2013 – dosudčlen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České společnosti antropologické
člen České společnosti kinantropologické
člen redakční rady časopisu Česká antropologie
člen metodické komise ÚZL SLČR
člen lektorského sboru a výkonného výboru ÚZL MSK SLČR
člen lektorského sboru AISS
člen komise alpských disciplín ČAUS

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Jazyk německýpokročilý


Všechny publikace

Kutáč, P., Jurková, S. a Farana, R. Morphological characteristics of young Female artistic gymnasts from the Czech Republic. Science of Gymnastics Journal. 2019, 11(1), s. 57-6. ISSN 1855-7171.
Kutáč, P. a Krajcigr, M. The Accuracy of Measuring Body Composition Using DXA Method. In: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskoego Towarzystwa Antropologicznego. Krakow. 2019.
Kutáč, P. a Krajcigr, M. The Application of Typical Error of Measurement in the Assessment of Body Composition Measurement Accuracy using the DXA Method. In: 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička. Humpolec. 2019.
Kutáč, P., Bunc, V. a Sigmund, M. Whole-body dual-energy X-ray absorptiometry demonstrates better reliability than segmental body composition analysis in college-aged students. Plos One. 2019, 14(4), s. 1-15. ISSN 1932-6203.
Kutáč, P. a Uchytil, J. Differences in Loading and Morphological Structure of the Take?off and Non?take?off Limb in Athletics Jumping Events. Journal of Human Kinetics. 2018, 65(prosinec 2018), s. 99-109. ISSN 1640-5544.
Kutáč, P. a Farana, R. The Effect of Sport Training on Morphological Parameters of Artistic Gymnasts at Younger School Age. In: 21st Congress of the European Anthropological Association. Odense. 2018.
Kutáč, P. A Segmental Analysis of Body Mass of the Upper Limbs of Throwers. In: XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA. Szczecin: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM). 2017.
Kutáč, P. a Sigmund, M. Assessment of body composition of female volleyball players of various performance levels. Journal of Physical Education and Sport. 2017, roč. 17, č. 2, s. 556-562. ISSN 2247-8051.
Kutáč, P., Botek, M. a Sigmund, M. Changes in selected morphological characteristics in elite ice hockey players during an eight-week conditioning program. Journal of Physical Education and Sport. 2017, roč. 17, č. 3, s. 2059-2066. ISSN 2247-8051.
Kutáč, P. Longitudinální sledování změn somatických parametrů dětí v období dospívání. Česko-Slovenská pediatrie. 2017, roč. 72, č. 7, s. 421-428. ISSN 0069-2328.
Sigmund, M., Kutáč, P., Kudláček, M., Kvintová, J., Kohn, S. a Sigmundová, D. Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to game position and player success. Journal of Physical Education and Sport. 2016, č. 16, s. 1046-1051. ISSN 2247-8051.
Kutáč, P. Impact of jumping disciplines on the distribution of body mass in lower Limbs of athletes.. In: 20th Congress of the European Anthropological. European Anthropology in a Changigng World: From Culture to Global Biology. Zagreb. 2016.
Kutáč, P. Komparace výsledků zastoupení tělesného tuku a validita měření bioimpedančními analyzátory s rozdílnými měřícími frekvencemi u mladých atletů. Česká antropologie. 2016, č. 66, s. 15-19. ISSN 1804-1876.
Kutáč, P. The development of School Bag Weight as a risk Factor for Poor Posture during School Attendance. The New Educational Review. 2016, roč. 46, č. 4, s. 50-60. ISSN 1732-6729.
Kutáč, P. a Sigmund, M. Validita měření segmentální analýzy rozložení tělesného tuku bioimpedančním analyzátorem. Česko-Slovenská pediatrie. 2016, č. 71, s. 202-209. ISSN 0069-2328.
Kutáč, P. a Sigmund, M. A Comparison of Somatic Variables of Elite Ice Hockey Players from the Czech ELH and Russian KHL. Journal of Human Kinetics. 2015, roč. 2015, s. 189-197. ISSN 1899-7562.
Kutáč, P., Kvintová, J., Kudláček, M. a Sigmundová, D. Assessment Of Live Satisfaction, Their Components And Health By Current Czech University Students Of Sport Sciences Comparison With Students Of Nonsport Sciences. In: 8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI): ICERI2015 Proceedings 2015-11-16 Seville, SPAIN. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, 2015. s. 5012-5018. ISBN 978-84-608-2657-6.
Kutáč, P. a Kopecký, M. Comparison of body fat using various bioelectrical impedance analyzers in university students. Acta Gymnica. 2015, roč. 45, č. 4, s. 177-186. ISSN 2336-4912.
Kutáč, P. Inter-daily variability in body composition among young men. Journal of Physiological Anthropology. 2015, č. 34, s. 1-7. ISSN 1880-6805.
Kutáč, P. Interdaily variations and accuracy of measurement of body composition using bia analyzers in athletes. In: 20th annual Congress of the European College of Sport Science. Malmö: Malmö University, Lund University and Copenhagen University. 2015.
Kutáč, P. Interdaily variations and accuracy of measurement of body composition using bia analyzers in athletes. In: Book of bstract. Cologne, Germany: European College of Sport Science, 2015. European College of Sport Science, 2015. s. 598-599. ISBN 978-91-7104-567-6.
Kutáč, P. Interdaily variations and accuracy of measurement of body fat using mono and multi frequency BIA analyzers in soccer players.. In: XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznaň: Collegium Biologicum UAM w Poznaniu. 2015.
Kutáč, P. Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního bioimpedančního analyzátoru. Česká antropologie. 2015, roč. 65, č. 1, s. 30-34. ISSN 1804-1876.
Kutáč, P. Interdenní změny tělesného složení u mladých žen. In: Antropologické dny 2015. Brno, Masarykova univerzita. 2015.
Kutáč, P., Fusiková, K. a Vaňková, R. Interdaily variations of body composition parameters in young women.. Vestnik Moskovskogo Universiteta. 2014, roč. 23, s. 32-32. ISSN 0201-7385.
Kutáč, P. The effect of intake of water on the final values of body composition parameters in active athletes using two different bioimpedance analyzers. Acta gymnica. 2014, roč. 44, č. 2, s. 107-116. ISSN 2336-4912.
Kutáč, P. COMPARASION OF THE VALUES ACTUALLY MEASURED HYDRATATION OF SPORTING YOUTHS WITH NORMATIVE VALUES. Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis. 2013, roč. 43, s. 7-13. ISSN 1212-1185.
Kutáč, P. SOMATIC PARAMETERS OF 17-YEAR-OLD SOCCER PLAYERS IN THE OLDER YOUTH CATEGORY IN RELATION TO SPORTS PERFORMANCE. Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis. 2013, roč. 43, s. 17-26. ISSN 1212-1185.
Kutáč, P. Somatické parametry dorostenců jako faktor sportovní výkonnosti ve fotbalu.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 170 s. ISBN 978-80-7464-277-7.
Kutáč, P. The influence of the device and measurement mode on the resulting value of body fat representation using the bioelectrical impedance method.. In: XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antroplogicznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Antroplogiczne. 2013.
Kutáč, P. Vliv použitého typu bioimpedančního analyzátoru a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení u adolescentní populace.. Česká antropologie. 2013, roč. 63, s. 19-26. ISSN 1804-1876.
Kutáč, P. Základní antropometrické parametry dětské a adolescentní populace Moravskoslezského kraje. Česká antropologie. 2013, roč. 63, s. 20-25. ISSN 1804-1876.
Kutáč, P. Application of Typical Error of Measurement for Accuracy of Measurement of Body Composition in Athletes Using the BIA Method. Medicina Sportiva. 2012, roč. 16, č. 4, s. 150-154. ISSN 1734-2260.
Kutáč, P. Bezpečnost a základy první pomoci při pohybových aktivitách. 2012.
Kutáč, P. Comparison of Actually Measured Values of the Total Body Water in the Youth Engaged in Sports with Normative Values. In: 18 th Congress of the Europen Anthropological Association. Ankara. 2012.
Kutáč, P. Vývoj somatických parametrů hráčů ledního hokeje. Česká antropologie. 2012, roč. 62, č. 2, s. 9-14. ISSN 1804-1876.
Kutáč, P. a Gajda, V. . Evaluation of accuracy of the body composition measurements by the BIA method. Human Movement. 2011, roč. 12, č. 12, s. 41-45. ISSN 1732-3991.
Kutáč, P. Changes of body composition parameters after maximum aerobic load using BIA Method.. Medicina Sportiva. 2011, roč. 15, č. 4, s. 209-212. ISSN 1734-2260.
Kutáč, P. Influence of maximum aerobic load on body compositio. In: XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa olskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wroclaw: Zaklad Antropologii Fizycznej AWF, Al.I.J. Paderewkiego 35, Wroclaw. 2011.
Kutáč, P. Influence of maximum aerobic load on Body Composition. Anthropological Review. 2011, roč. 2011, č. Suplement, s. 71-71. ISSN 1898-6773.
Kutáč, P. Somatická analýza sportující mládeže. 2011.
Kutáč, P. Vliv režimu měření na výsledek tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance. Česká Antropologie. 2011, roč. 61, č. 1, s. 28-32. ISSN 1804-1876.
Kutáč, P. Body Fat Representation in Relation to Sports Performance of Soccer Players. In: Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health (Abstract). Poznaň: Adam Mickiewicz University, 2010. Adam Mickiewicz University, 2010. s. 72-72.
Kutáč, P. Body Fat Representation in Relation to Sports Performance of Soccer Players. In: 17th Congress of the European Anthropological Association. Poznaň. 2010.
Kutáč, P. Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov. 2010.
Kutáč, P. Prevence obezity a funkčních porúch pohybového aparátu a možnosti odstraňovania u dětí a mládeže. 2010.
Kutáč, P. Reliability of body composition measurement by the BIA Method (Bioelectrical impedance). New Medicine. 2010, roč. 14, č. 1, s. 2-6. ISSN 1427-0994.
Kutáč, P. Tělesné složení jako faktor sportovní výkonnosti v kopané. Česká antropologie. 2010, roč. 60, č. 60, s. 15-18. ISSN 1804-1876.
Kutáč, P. a Vaverka, F. Vliv základních tělesných parametrů na výkon v lyžařských disciplinách slalom a sjezd. Česká kinantropologie. 2010, roč. 14, č. 1, s. 39-47. ISSN 1211-9261.
Kutáč, P. Evaluation of accuracy of the body composition measurements by the BIA method. In: Physical education and sport in research aging and physical activity. Rydzyna: Katedra tělesné výchovy. 2009.
Kutáč, P. a Gajda, V. Importance of measurig the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population who perform physical activities regulary.. Przeglad naukowy kultury fizycznej univerzitetu rzeszowskiego /Scientific review of physical culture of university Rzeszów/. 2009, roč. 2009, č. 91, s. 142-146. ISSN 1732-7156.
Kutáč, P. Lyžařský kurz v kostce. Učební text pro studující tělesnou výchovu a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 2009.
Kutáč, P., Gajda, V. a Přidalová, M. The Body Composition of PE Trachet. New Educational Review. 2009, roč. 19, s. 263-272. ISSN 1732-6729.
Kutáč, P. a Gajda, V. Validity of measuring body fat using the skinfold Method. Medicina Sportiva. 2009, roč. 13, s. 157-160. ISSN 1734-2260.
Kutáč, P. Validity of measuring the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population with regular motion activities.. In: Diagnostika v športe. Prešov: Fakulta šporu Prešovskej univerzity v Prešove. 2009.
Kutáč, P. a Gajda, V. Validity of measuring the body composition by means of the BIA and skinfold method in male population with regular motion activities.. Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 44-44. ISSN 1338-001X.
Kutáč, P. Základy kinantropometrie. 2009.
Kutáč, P. Přesnost měření složení těla metodou bioelektrické impedance. In: Konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie. Nitra: Pedagogická fakulta univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2008.
Kutáč, P., Přidalová, M. a Riegerová, J. Somatic characteristics of present male and female university students of physical education at various types of universities in the Czech Republic. Slovenská Antopológia. 2008, roč. 11, s. 46-56. ISSN 1336-5827.
Kutáč, P. a Gajda, V. The Influence of Reliability in Measuring Skinfolds on the Reliability of Result of Endomorphic and Mesomorphic Components of Somatotyp.. Medicina Sportiva. 2008, č. 12, s. 36-40. ISSN 1734-2260.
Kutáč, P. Trend vývoja výkonov v atletických disciplinách od roku 1896 a ich prognóza do OH 2012 v Londýně. 2008.
Kutáč, P., Gajda, V., Přidalová, M. a Šmajstrla, V. Validity of measuring body composition by means of the BIA metod.. New Medicine. 2008, roč. 12, s. 89-93. ISSN 1427-0994.
Kutáč, P. a Vaverka, F. Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill. In: 4th International kongres on science and skiing. St. Christoph am Arlberg. 2007.
Kutáč, P. a Vaverka, F. Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill.. In: Book of Abstracts 4th International kongres on science and skiing. St. Christoph am Arlberg - Austria 14. - 20.12. 2007.. Salzburg: University of Salzburg, 2007. University of Salzburg, 2007. s. 147-147. ISBN 978-3-901709-15-9.
Kutáč, P. a Gajda, V. Reliabilta měření kožních řas ve vztahu k určování endomorfní a mezomorfní komponenty somatotypu. In: Soubor referátů z mezinárodní konference Diagnostika motoriky mládeže konané 23. - 24. listopadu 2006 na KTV Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2007. s. 19-22. ISBN 978-80-7368-303-0.
Kutáč, P. Sama doma. Výuka lyžování dětí [Televizní relace].. ČT Ostrava. 2007.
Kutáč, P. a Gajda, V. Somatic analysis of PE students withih a four-year research period. Acta Gymnica. 2007, s. 47-51. ISSN 1212-1185.
Kutáč, P. a Gajda, V. Vliv praxe v měření tloušťky kožních řas na stanovení somatotypu. Česká antropologie. 2007, s. 45-48. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P. a Navrátiková, T. Cvičíme a hrajeme si na lyžích. 2006.
Kutáč, P. a Gajda, V. Kvalita hybných funkcí u hráčů kopané ve vztahu k jejich výkonnosti.. Česká antropologie. 2006, s. 85-87. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P. a Gajda, V. The quality of motional functions of football players in relation to their performance. Česká antropologie. 2006, s. 69-70. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P. a Navrátiková, T. Lyžujeme na kraťasech (Metodika výuky a zásobník cvičení - nácvik carvingu). 2005.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Vandrolová, D. Současný stav zdravotní tělesné výchovy na školách Moravskoslezského kraje. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 14. - 16. dubna 2004. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2005. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2005. s. 172-175. ISBN 80-7368-041-6.
Kutáč, P., Gajda, V. a Dobešová, P. Tělesná stavba studentů tělesné výchovy v letech 2001 - 2004. In: Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11.11. 2005 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 70-71. ISBN 80-210-3863-2.
Kutáč, P., Ludva, P. a Dobešová, P. Didaktika lyžování v praxi - didaktický lyžařský kurz. In: Pedagogická kinantroplogie: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 9.-1. dubna 2003 2003-04-09 Frýdlant-Nová Ves. Ostrava: Ostravská univerzita, KTV pedagogické fakulty, 2004. Ostravská univerzita, KTV pedagogické fakulty, 2004. s. 52-55. ISBN 80-7042-382-X.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Kvalita svalů a svalových skupin s funkcí převážně posturální ve vztahu k úrovni pohybové aktivity u studentů tělesné výchovy. Česká antropologie. 2004, s. 107-108. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P. a Gajda, V. Přesnost měření kožních řas ve vztahu k určování somatotypu.. In: Diagnostika motoriky mládeže. Soubor referátů z mezinárodní konference konané 25. - 26. listopadu 2004 na KTV Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2004. s. 59-61. ISBN 80-7368-003-3.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy. In: Univerzitny šport a telesná výchova na začiatku III. tisícročia: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III. tisícročia 2003-10-06 Nitra, Slovensko. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. s. 138-142. ISBN 80-8069-273-4.
Kutáč, P. a Navrátiková, T. Lyžařský kurz od A do Z (praktická příručka pro lyžařské instruktory). 2003.
Kutáč, P. Somatická a kineziologická analýza u studentů tělesné výchovy před a po aplikaci specifického kompenzačního programu. 2003.
Dobešová, P., Kristiníková, J. a Kutáč, P. Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě tělovýchovných studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. Brno: Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. s. 14-18. ISBN 80-210-3261-8.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy. In: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III. tisíciročia. Nitra. 2003.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Vztah habituální pohybové aktivity k úrovni posturálního hybného systému studentů tělesné výchovy. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě sportovních studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. BRNO: Fakulta sportovních studií MU v Brně, 2003. Fakulta sportovních studií MU v Brně, 2003. s. 37-41. ISBN 80-210-3261-8.
Kutáč, P. a Navrátiková, T. Cvičíme a hrajeme si na lyžích. 2002.
Vandrolová, D., Ludva, P. a Kutáč, P. Nezastupitelná úloha individuálních sportů v tělesné výchově. In: Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 2002-04-18 Frýdland nad Ostravicí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 60-61. ISBN 80-7042-200-9.
Kutáč, P. Regenerační a sportovní masáže. 2002.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Svalové dysbalance studentů tělesné výchovy v letech 2000/2001. In: Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie: Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie 2002-08-26 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 87-89. ISBN 80-244-0571-7.
Kutáč, P. Tělesná stavba studentů tělesné výchovy. In: Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 2001-04-18 Ostravice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 104-107. ISBN 80-7042-200-9.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Úroveň hybných funkcí posluchačů tělesné výchovy. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školá. Zborník z medzinárodnej konferencie Nitra 2002 2002-10-14 Nitra, Slovenská republika. Slovensko-Nitra: Agroinštitút Nitra, 2002. Agroinštitút Nitra, 2002. s. 24-29. ISBN 80-7139-090-9.
Kutáč, P. Úroveň hybných funkcí u posluchačů tělesné výchovy. In: 50 výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra. 2002.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Kristiníková, J. Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ. 2002.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Hodnocení tělesné stavby studentů 1. ročníku oboru tělesná výchova na PdF OU. Česká antropologie. 2001, s. 116-118. ISSN ISSN 0862-5085.
Kutáč, P. a Navrátiková, T. Lyžařský kurz od A do Z. Praktická příručka pro lyžařské instruktory. 2001.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Svalové dysbalance u studentů tělesné výchovy a jejich náprava. In: Diagnostika motoriky mládeže: Diagnostika motoriky mládeže , sborník příspěvků IV. mezinárodní konference 15.-16. listopadu 2001 2001-11-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity, katedra tělesné výchovy, 2001. Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity, katedra tělesné výchovy, 2001. s. 99-105. ISBN 80-7042-208-4.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Vliv kompenzačních cvičení na úroveň hybných funkcí studentů tělesné výchovy. In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu: Sborník referátů konference 2001-11-07 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 257-262. ISBN 80-210-2712-6.
Kutáč, P. Zábavně na lyžích. Tělesná výchova a sport. 2001, roč. 67, č. 12, s. 26-29. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. Zkusme carving. Tělesná výchova a sport mládeže. 2001, roč. 67, č. 1, s. 17-22. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. Poruchy funkce hybného systému u závodních sjezdařů staršího školního věku. In: Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie: Sborník IV. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy 2000-08-24 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 116-118. ISBN 80-244-0212-2.
Kutáč, P. a Navrátiková, T. Průpravná cvičení pro nácvik a zdokonalení postavení lyží na hranu, míry hranění, vedení lyží po hraně a odraz z hran. Tělesná výchova a sport mládeže. 2000, roč. 66, č. 10, s. 26-30. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. a Navrátiková, T. Průpravná cvičení pro nácvik a zdokonalení zahájení oblouku a vedení oblouku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2000, roč. 66, č. 12, s. 24-30. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování II. Tělesná výchova a sport mládeže. 2000, roč. 66, s. 17-22. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. Hodnocení úrovně lyžařských dovedností a vědomostí posluchačů učitelství tělesné výchovy na základním lyžařském kurzu. In: Pedagogické kinantropologie: Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie 1998-10-07 . Ostrava: Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 1999. Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 1999. s. 93-97. ISBN 80-7042-147-9.
Kutáč, P. Nácvik oblouku v oboustranném přívratu. Tělesná výchova a sport mládeže. 1999, roč. 65, č. 8, s. 19-23. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. Regenerační a sportovní masáže. 1999.
Kutáč, P. Seminář o závodním lyžování. Učitelské noviny. 1999, s. 22-22.
Kutáč, P. Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování. 1999.
Kutáč, P. Využití slalomových tyčí ve výuce lyžování I. Tělesná výchova a sport mládeže. 1999, roč. 65, č. 12, s. 37-41. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. Za zkušenostmi v Rakousku. Tělesná výchova a sport mládeže. 1999, roč. 65, č. 6, s. 47-47. ISSN 1210-7689.
Kutáč, P. a Picek, J. Organizace a vedení lyžařského výcvikového zájezdu II. 1998.
Kutáč, P. Organizace a vedení lyžařského výcvikového zájezdu. 1997.


ZkratkaNázev předmětu
3ITLYSpecializzazione nello sci
BBD1Biologie vývoje dítěte
BI1CVZáklady anatomie a sport. kineziologie
DIDARDidaktika v rekreaci
DIPBSeminář k bakalářské práci
DRVMAVýzkumné metody ve funkční antropologii
DRVMFVýzkumné aspekty v zátěžové fyziologii
DRVYUVýuková činnost
ITLYZSpecializzazione nello sci
KANARAnatomie
KSOMRSomatodiagnostika
KZPPRPrvní pomoc
MSBD1Biologie vývoje dítěte
PQ1LVPohyb a kvalita života
SPECLSpecializace lyžování
TANANFunkční anatomie
TINMTKinantropometrie
TLYZESpecializace lyžování
TRPOMPrvní pomoc
TYZE1Lyžování 1
XIDIDBiologie vývoje dítěte
ZP1OVZáklady první pomoci
1KDIDDidaktika v rekreaci
1KFANFunkční anatomie
1KZPPPrvní pomoc
1SOMRSomatodiagnostika
1SZZRSZZ - Teorie rekreace a volného času
1ZANRZáklady anatomie
1ZPPRZáklady první pomoci
2DILYDidaktika lyžování
2INPPKineziologie pro ped. praxi
2KIPPSportovní antropologie
2SZZRSZZ - Marketing, managem. sportu a rekr.
2YZE2Lyžování 2
3INMTKinantropomoterie
3NTMFFunkční anatomie
3PECLSpecializace lyžování
3POMCPrvní pomoc
3SZB2SZZ - Tělesná výchova
3SZZRSZZ - Biolog.aspekty tělocvičné rekreace
3URSCCykloturistika
3YZE1Lyžování 1
3ZDRAVýchova ke zdraví
33DRAVýchova ke zdraví
4SZZRSZZ - Motorické aspekty tělocv. rekreace
5IVCLBiologie vývoje člověka
5VSTVÚvod do studia TV
5YZTCFyziologie tělesných cvičení
55VCLBiologie vývoje člověka
6ANANFunkční anatomie
6BBD1Biologie vývoje dítěte
6CYKLCykloturistika
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PRPOPrvní pomoc
6RDP2Diagnostika v pohybové aktivitě 2
6R1SZSZZ - Teor. základy volnoč. pohyb. aktiv
6R2SZSZZ - Market. a manag. sportu a rekreace
6R3SZSZZ - Biolog. aspekty tělocv. rekreace
6SKINKinantropometrie
6SPLYSpecializace lyžování
6SSLYSpecializace lyžování
6S1SZSZZ - Teoretické základy sport. tréninku
6S2SZSZZ - Sportovní trénink
6S3SZSZZ - Biologické aspekty sport. tréninku
6TANAFunkční anatomie
6TLYZLyžování
6TPPOPrvní pomoc
6ZSLYSpecializace lyžování
66BD1Biologie vývoje dítěte
66BHJObhajoba bakalářské práce
66DP2Diagnostika v pohybové aktivitě 2
66KINKinantropometrie
66NANFunkční anatomie
66PLYSpecializace lyžování
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RPOPrvní pomoc
66SZ1SZZ - Teoretické základy sport. tréninku
66SZ2SZZ - Sportovní trénink
66SZ3SZZ - Biologické aspekty sport. tréninku
66UTVÚvod do studia tělesné výchovy
66YKLCykloturistika
661SZSZZ - Teor. základy volnoč. pohyb. aktiv
662SZSZZ - Market. a manag. sportu a rekreace
663SZSZZ - Biolog. aspekty tělocv. rekreace
7AZMKFunkční antropologie
7ESLYSpecialisation Skiing
7EZMKFunctional Anthropology
7SDLYDidaktika lyžování
7TSLYSpecializace lyžování
7ZDLYDidaktika lyžování
77SLYSpecializace lyžování
77ZMKFunkční antropologie
8BVCLBiologie vývoje člověka
8FYTCFyziologie tělesných cvičení
8OBHJObhajoba diplomové práce
8UVTVÚvod do studia tělesné výchovy
88BHJObhajoba diplomové práce
88VCLBiologie vývoje člověka
88VTVÚvod do studia tělesné výchovy
88YTCFyziologie tělesných cvičení
9DVMAVýzkumné metody ve funkční antropologii
9DVY1Výuková činnost 1
9DVY2Výuková činnost 2
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
1TD2Tělesná výchova s didaktikou 2
2MBVDBiologie vývoje dítěte


AutorNázev práceTypRok
Mojžíšková LenkaVliv asymetrického zatížení horních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů vrhačůdiplomová 2018 
Závada RobertMorfologická charakteristika hráček basketbalu staršího školního věkudiplomová 2018 
Žižka PavelVývoj segmentálního rozložení tuku u dívekdiplomová 2018 
Manová KristýnaPřesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MSdiplomová 2017 
Švrčina JakubIntenzita zatížení hráčů fotbalu v utkání.diplomová 2017 
Fusiková KristýnaINTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ TETRAPOLÁRNÍ BIOIMPEDANČNÍ VÁHY TANITA 418 MAdiplomová 2016 
Kohutová AndreaVliv asymetrického zatížení dolních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů skokanůdiplomová 2016 
Myslivcová IvetaTělesné složení jako faktor aerobní zdatnosti sportujících jedincůdiplomová 2015 
Vaňková RomanaINTERDENNÍ ZMĚNY V TĚLESNÉM SLOŽENÍ PŘI POUŽITÍ MULTIFREKVENČNÍHO BIOIMPEDANČNÍHO ANALYZÁTORU NUTRIGUARD-Mdiplomová 2015 
Kurková ZuzanaVliv přijmu tekutin na výsledek měření složení těla metodou bioelektrické impedancediplomová 2014 
Ondrušová MarkétaVliv použitého přístroje na výsledek měření tělesného složení pomocí bioelektrické impedancediplomová 2014 
Nováček MartinMožnosti využití strečinku jako prostředku pro rozvoj hybnosti v kyčelním kloubu u dívek 2. a 3. kategorie soutěžního aerobikudiplomová 2013 
Cabák StanislavVliv maximálního zatížení na výsledek (přesnost) měření tělesného složení metodou BIAdiplomová 2012 
Bušinová TerezaVliv pohybové aktivity na složení těla u vybrané skupiny žendiplomová 2011 
Chovančíková KateřinaTělesná stavba jako předpoklad sportovní výkonnosti v kopanédiplomová 2011 
Jančík MichalVztah tělesných rozměrů k výkonu u atletů vrhačůdiplomová 2011 
Droppová TerezaVliv tělesné výšky a hmotnosti na vrcholový běžecký výkon mužů v atleticediplomová 2009 
Rinková MichaelaVliv tělesné výšky a hmotnosti na vrcholový běžecký výkon žen v atleticediplomová 2009 
Třosová JanaVztah tělesných rozměrů k výkonu u atletů skokanůdiplomová 2009 
Nevrla LubošPoruchy funkcí hybného systému u výkonnostních sportovcůdiplomová 2005 
Werner MartinPrezentace a znalost bezpečnostních pravidel FIS na lyžařských kurzech základních školbakalářská 2019 
Beitel LukášZnalosti první pomoci u mládežnických trenérů v házenébakalářská 2018 
Dočkal TomášÚroveň znalostí jezdců pro bezpečný pohyb ve volném horském terénubakalářská 2018 
Janíček MichalÚrazy na základních školách v Ostravěbakalářská 2018 
Ševčík DavidVÝUKA PRVNÍ POMOCI NA KARVINSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCHbakalářská 2018 
Zajková SimonaVývoj a typy úrazů na základních školách na Frýdecko-Místeckubakalářská 2018 
David KarelVývoj a typy úrazů na základní školebakalářská 2017 
Florková JanaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému u žáků tercií víceletého gymnáziabakalářská 2017 
Krček MichalVýuka první pomoci na základních školách v Olomoucibakalářská 2017 
Bryndza RadekANALÝZA ZÁKLADNÍCH ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ EXTRALIGOVÝCH HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJEbakalářská 2016 
Dytková ŠárkaBěžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií v moravskoslezském krajibakalářská 2016 
Fiala DaliborBěžecký výcvik na lyžařských kurzech středních škol na Novojičínskubakalářská 2016 
Héniková KláraPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Orlických horáchbakalářská 2016 
Krupa JakubPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Javorníkáchbakalářská 2016 
Kuděla RadekPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Jeseníkáchbakalářská 2016 
Kurová KarinRodinná turistika v okolí obce Bílá v Beskydechbakalářská 2016 
Novák JanBěžecký výcvik na lyžařských kurzech středních škol na Opavskubakalářská 2016 
Peršín JanSomatické parametry jako faktor výkonnosti hráčů kopanébakalářská 2016 
Stavinoha JanProjekt volnočasových aktivit v lokalitě Sachova Studánkabakalářská 2016 
Václavík JiříPrezentace a znalost pravidel bezpečnosti FIS v lyžařských střediscích v Beskydechbakalářská 2016 
Vrána JanLyžařské kvalifikace v ČRbakalářská 2016 
Cetkovská MartinaBěžecký výcvik na lyžařských kurzech víceletých gymnázií na Ostravskubakalářská 2014 
Kohutová AndreaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 7. tříd základní školybakalářská 2014 
Kotrla PetrŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 6. tříd základní školybakalářská 2014 
Manová KristýnaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 5.třídbakalářská 2014 
Margieta IvoBěžecký výcvik na lyžařských kurzech základních škol na Karvinskubakalářská 2014 
Prášil MartinŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 8. tříd základní školybakalářská 2014 
Rybář MatějŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 9. tříd základní školybakalářská 2014 
Schreier JanSomatická analýza dětí a mládeže s pravidelnou pohybovou aktivitoubakalářská 2014 
Baďura Lukᚊkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 4. třídbakalářská 2013 
Fusiková KristýnaSomatická analýza školní mládeže Moravskoslezského krajebakalářská 2013 
Lank MartinBěžecký výcvik na lyžařských kurzech základních škol na Ostravskubakalářská 2013 
Twardziková KláraŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 2. třídbakalářská 2013 
Vaňková RomanaŠkolní aktovky jako jeden z rizikových faktorů přetěžování opěrně pohybového systému žáků 3. třídbakalářská 2013 
Jankovičová DitaReliabilita měření složení těla bioelektrickou impedancíbakalářská 2012 
Ondrušová MarkétaTělesná stavba hráčů kopané v závislosti na hráčské funkcibakalářská 2012 
Smějová MagdalénaVliv použitého režimu měření na výsledek zastoupení tělesného tuku při měření složení těla tetrapolární bioimpedanční váhou Tanita 418 MAbakalářská 2012 
Kucharzyk DavidRealizace výběru pohybově nadané mládeže ve vybraných členských klubech ČMFSbakalářská 2011 
Kurková ZuzanaOvěření normy hydratace organizmu dětské a dospívající populace přístrojem TANITA 418 MAbakalářská 2011 
Smichovič JanSplnění rakouských předpisů českými lyžařskými školami v Jeseníkáchbakalářská 2011 
Sopúch JiříSplnění rakouských předpisů českými lyžařskými školami v Krkonošíchbakalářská 2011 
Baďura JanSledování tělesných rozměrů v lyžařských disciplináchbakalářská 2010 
Chovančíková KateřinaChyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MAbakalářská 2009 
Basel PetrZajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Beskydechbakalářská 2008 
Jankovičová LucieZajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Javorníkáchbakalářská 2008 
Kamasová VeronikaZajištění pasivní bezpečnosti sjezdovek v Jeseníkáchbakalářská 2008 
Nešněra JanSoučasný stav telemarku v ČR / Current situation of telemark in Czech republicbakalářská 2008 
Stránská LuciaRozcvičení a kompenzační uvolnění při tréninku v posilovněbakalářská 2008 


Vliv asymetrického zatížení končetin na jejich sílu, kinetiku a kinematiku kloubů a segmentální rozložení tělesného tuku
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Interdenní změny parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv použitého přístroje a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Citlivost metody bioelektrické impedance na změnu hydratace organismu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv maximálního aerobního zatížení na výsledek měření tělesného složení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv objemu specifických pohybových aktivit na složení těla sportující talentované mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Chyba přesnosti měření složení těla tetra polární bioimpedanční váhou TANITA BC 418 MA
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
Duální rentgenová absorpciometrie jako srovnávací metoda měření složení těla
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub