Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jan Karaffa

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 114, budova SA
funkce:katedrový koordinátor programu Erasmus+
obor činnosti:pedagogická komunikace, dramatická výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2681
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Karaffa, J. Projekty s divadlem ve škole. 2019.
Karaffa, J., Richter, L. a Lhotská, J. PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018: Z KRAJSKÝCH PŘEHLÍDEK. DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY. 2018, č. číslo 0, s. 23-25.
Karaffa, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole. 2017.
Karaffa, J. Projekty s divadlem v primárním vzdělávání. In: Transdisciplinarita - sdílení - síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
Karaffa, J. Události v regionech. Kašprek učí malé Romy [Televizní relace].. Česká televize - Ostrava. 2015.
Karaffa, J. Drama in Education. In: Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania. první. vyd. Toruň: Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko, 2014. s. 218-233. ISBN 978-83-7780-677-7.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem. In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 25-39. ISBN 978-80-7464-655-3.
Karaffa, J. Dramatická výchova a Mikuláš ve škole. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 142 s. ISBN 978-80-7464-230-2.

Všechny publikace

Karaffa, J. Arénka 2019- přehlídka dětského divadla: Přehlídka dětské divadelní tvorby - DLO Ostrava. 2019.
Karaffa, J. Projekty s divadlem ve škole. 2019.
Karaffa, J. Arénka - přehlídka dětského divadla: Přehlídka dětské divadelní tvorby - Zelená 2824/40A, Moravská Ostrava. 2018.
Karaffa, J., Richter, L. a Lhotská, J. PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018: Z KRAJSKÝCH PŘEHLÍDEK. DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY. 2018, č. číslo 0, s. 23-25.
Karaffa, J. Svitavský Dýchánek 2018: Krajská přehlídka dětského divadla - Svitavy. 2018.
Karaffa, J. Arénka - přehlídka dětského divadla: Přehlídka dětské divadelní tvorby v DLO Ostrava. 2017.
Karaffa, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole. 2017.
Karaffa, J. OSTRAVSKÁ LOKÁLKA: Krajská přehlídka dětského divadla v DLO Ostrava. 2017.
Karaffa, J. Projekty s divadlem v primárním vzdělávání. In: Transdisciplinarita - sdílení - síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
Karaffa, J. Svitavský Dýchánek: Krajská přehlídka dětského divadla - Svitavy. 2017.
Karaffa, J. Arénka - přehlídka dětského divadla: Přehlídka dětské divadelní tvorby v DLO Ostrava. 2016.
Karaffa, J. Krajská přehlídka experimentujícího a studentského divadla - LABYRINT 2016: Krajská přehlídka experimentujícího a studentského divadla v Moravskoslezském kraji - LABYRINT v Ostravě Třebovicích od 8. 10. 2016 do 10. 4. 2016.. 2016.
Karaffa, J. Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ - Zlín: Krajské kolo soutěžní přehlídky literárně-dramatických oborů základních uměleckých škol. 2016.
Karaffa, J. Události v regionech. Kašprek učí malé Romy [Televizní relace].. Česká televize - Ostrava. 2015.
Karaffa, J. Žák, který ví a zná, aneb význam podnětné interakce pro efektivní komunikaci v primární škole. 2015.
Rozsypalová, M., Cisovská, H., Karaffa, J., Červenková, I. a Malčík, M. Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education. In: ECER 2014 "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Porto: University of Porto. 2014.
Karaffa, J. Drama in Education. In: Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszukiwania. první. vyd. Toruň: Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko, 2014. s. 218-233. ISBN 978-83-7780-677-7.
Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravice: PdF OU. 2014.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem. In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 25-39. ISBN 978-80-7464-655-3.
Galetková, H., Iškievová, I. a Karaffa, J. Příklad lekce s využitím loutky. In: Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání. první. vyd. Ostrava: Oftis, 2014. s. 47-56. ISBN 978-80-260-5861-8.
Karaffa, J. PŘÍSTUP PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ A STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY K TVOŘIVÉ DRAMATICE. 2014.
Karaffa, J. Ověřování výsledků učení v dramatické výchově. 2013.
Karaffa, J. Textbook of drama education for Primary school. In: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Karaffa, J. University of Silesia, Katowice. 2013.
Karaffa, J. Dramatická výchova a Mikuláš ve škole. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 142 s. ISBN 978-80-7464-230-2.
Karaffa, J. Výsledky žáků v dramatické výchově podle vyučujících. In: Sborník abstraktů mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 119-128. ISBN 978-80-7464-167-1.
Karaffa, J. Analýza výstupů dramatické výchovy a klíčových kompetencí. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 344-348. ISBN 978-80-210-5774-6.
Karaffa, J. Drama a dialog ve vyučování. 2011.
Karaffa, J. Dramatická výchova a klíčové kompetence. 2011.
Karaffa, J. Analýza výzkumných aktivit studentů zaměřených na využití metod dramatické výchovy ve školní praxi. In: ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Ostrava: PedF OU v Ostravě, 2010. PedF OU v Ostravě, 2010. s. 90-97. ISBN 978-80-7368-769-4.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Evaluace klíčových kompetencí rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy [Workshop]. PdF OU v Ostravě, Česká republika. 2010.
Šimik, O., Švrčková, M., Sztablová, D., Pisklák, B., Klimtová, H., Karaffa, J. a Cisovská, H. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Karaffa, J. Prožitek a zkušenost ve hře i v procesu učení dětí a žáků. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: OU v Ostravě, 2010. OU v Ostravě, 2010. s. 479-486. ISBN 978-80-7368-771-7.
Karaffa, J. a Galetková, H. Rozmanitá Opona 2010 v Novém Jičíně. Amatérská scéna. 2010, roč. 47, č. 2, s. 68-70. ISSN 0002-6786.
Cisovská, H., Galetková, H., Karaffa, J. a Káňová, Ž. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace.. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 137 s. ISBN 978-80-7368-879-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Podněty k praxi dramatické výchovy. 2009.
Karaffa, J. Queen Maud's College; College of Early Childhood Education, Trondheim. 2009.
Karaffa, J. Reflexe divadelních představení - Arénka [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Karaffa, J. Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích. 1. vyd. Ostrava: Tisk Tribun EU s.r.o., knihovnička.cz, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7368-733-5.
Karaffa, J. a Galetková, H. Ve znamení změn - Opona ´09 v Novém Jičíně. Amatérská scéna. 2009, roč. 55, č. 2, s. 71-73. ISSN 0002-6786.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě. In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV,. Brno, Masarykova univerzita: PdF MU Brno. 2009.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě. In: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV.. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 143-151. ISBN 978-80-210-4849-2.
Karaffa, J. Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku. 2008.
Karaffa, J. Dialog drama a učení. In: Nová role učitele/Budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslzském kraji. Ostrava: UO v Ostravě, 2008. UO v Ostravě, 2008. s. 117-122. ISBN 978-80-7372-422-1.
Karaffa, J. Drama a kurikulum - inspirace z Irska. Tvořivá dramataika. 2008, roč. 19, č. 54, s. 27-31. ISSN 1211-8001.
Karaffa, J. Dramatická výchova v základní škole. In: Nová role učitele/Budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslzském kraji. Ostrava: UO v Ostravě, 2008. UO v Ostravě, 2008. s. 133-139. ISBN 978-80-7368-517-1.
Šimíčková, H. a Karaffa, J. Odborný seminář - Profesionalizace učitelského vzdělávání. Učitelské listy. 2008, roč. 15, č. 8, s. 5-5.
Karaffa, J. a Cisovská, H. Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Cisovská, H. a Karaffa, J. Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU. In: profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 74-92. ISBN 978-80-7368-486-0.
Karaffa, J. Profesionalizace vzdělávání učitelů [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Karaffa, J. Tvořivostí k divadlu aneb v Novém Jičíně již nezůstávají v půli cesty. Amatérská scéna. 2008, ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu. 2008.
Karaffa, J. Co potřebuje učitel vědět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt - . 2007.
Karaffa, J. Prešovská univerzita v Prešově. 2007.
Karaffa, J. Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu. 2007.
Karaffa, J. Změny v přípravě učitelů na dramatickou výchovu v základním vzdělávání. In: Dítě mezi výchovou a uměním - Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU Praha, 2007. Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU Praha, 2007. s. 201-210. ISBN 978-80-903901-2-6.
Karaffa, J. Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu. 2006.
Karaffa, J. Evaluace klíčových kompetencí. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006.
Karaffa, J. Hodnocení klíčových kompetencí [Konference]. 2006.
Karaffa, J. Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích v přípravě učitelů primárního vzdělávání. 2006.
Karaffa, J. V Novém Jičíně zůstávají v půli cesty. Amatérská scéna. 2006, roč. 43, s. 61-61. ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Drama education in pre-service education for primary school teachers. The New Educational Review. 2005, s. 225-243. ISSN 1732-6729.
Karaffa, J. Kompetence umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích. In: Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc: PALACKÉHO UNIVERZITA, 2005. PALACKÉHO UNIVERZITA, 2005. s. 293-296. ISBN 80-244-1079-6.
Karaffa, J. Závěry z výzkumu dramatické výchovy v přípravě učitelů pro primární vzdělávání. 2005.
Karaffa, J. Dramatická výchova v základním vzdělávání. In: Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti). Brno: Konvoj, 2004. Konvoj, 2004. s. 88-94. ISBN 80-7302-087-4.
Karaffa, J. Inspirace ke studiu hlavních směrů dramatické výchovy. 2004.
Karaffa, J. Opona 2004. Amatérská scéna. 2004, roč. 41, č. 2, s. 59-63. ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Schola Ludus J. A. Komenského a současné pojetí dramatické výchovy. In: Wspólnota dziedzictwa kulturowego. 1. vyd. Kraków: Impuls, 2004. s. 137-148. ISBN 83-7308-317-0.
Karaffa, J. Umění dialogu u studentů specializace dramatické výchovy. In: Priprava ucitelu pro primarni vzdelavani v CR a budouci scenare v Evrope.: Priprava ucitelu pro primarni vzdelavani v CR a budouci scenare v Evrope. 2004 PdF UO v Ostravě. Ostrava: PdF UO v Ostravě, 2004. PdF UO v Ostravě, 2004. s. 287-300. ISBN 80-7042-376-5.
Karaffa, J. Výchova k hodnotám v liberálním státě . 2004.
Karaffa, J. Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání (e-learning). 2003.
Karaffa, J. KATHO Torhout. 2003.
Karaffa, J. Mapování umění dialogu v denících studentů. In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání 2003-09-10 PdF MU. Brno: Brno : Paido, 2003. Brno : Paido, 2003. s. 31-38. ISBN 80-7315-046-8.
Karaffa, J. Opona 2003. Amatérská scéna. 2003, roč. 40, s. 31-32. ISSN 0002-6786.
Karaffa, J. Analýza mikrovýstupů k sledování vývoje dovedností u studentů primárního vzdělávání. In: Výzkum školy a učitele : 10. výroční mezinárodní konference ČAPV: VÝZKUM ŠKOLY A UČITELE: 10. výroční mezinárodní konference ČAPV : Sborník referátů 2002-09-18 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. s. 1-6.
Karaffa, J. Dialog v dramatické hře jako metoda učení (Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania). In: Przemiany w naukach o wychovaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna: Przemiany w naukach o wychovaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna 2002-10-21 UNIWERSYTET ŚLASKI FILIA W CIESZYNIE. Kraków: Impuls, 2002. Impuls, 2002. s. 333-337. ISBN 83-7308-190-9.
Karaffa, J. Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania. In: Przemiany w naukach o wychovaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, 2 Ogolnopolska konferecje naukowa. UNIWERSYTET ŚLASKI FILIA W CIESZYNIE. 2002.
Karaffa, J. Drama w zintegrovanej edukacji wczesnoszkolnej. 2002.
Karaffa, J. Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání. 2002.
Karaffa, J. Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Inovace výuky pedagogiky v učitelství 1. stupně základní školy. Banská Bastryca. 2002.
Karaffa, J. Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Cvičný učitel': Spolupráce univerzity a Škol 2002-01-18 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2002. PdF UMB Banská Bystrica, 2002. s. 77-83. ISBN 80-8055-638-5.
Karaffa, J. Zjišťování vývoje profesních dovedností u studentů primárního vzdělávání. In: Příspěvek k profesionalizaci vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2002. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2002. s. 261-273. ISBN 80-7042-218-1.
Karaffa, J. Dovednosti učitele dramatické výchovy. In: Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou v rámci projektu Praha - evropské město kultury roku 2000 uspořádaly katedra výchovné dramatiky DAMU Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku: Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa 2000-09-16 Praha DAMU. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a Centrum dětských aktivit v ARTAMĚ Praha, 2001. Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a Centrum dětských aktivit v ARTAMĚ Praha, 2001. s. 76-80. ISBN 80-901660-4-0.
Karaffa, J. Facilitace procesu osvojování dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů specializace dramatické výchovy. 2001.
Karaffa, J. Vytváření posuzovací škály pro zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích. In: Sborník k projektu Výzkumného záměru organizace CEZ: J09/98:174500001 PdF Ostravské univerzity: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání Ostrava. Ostrava: OU Ostrava, Pedagogická fakulta 2001, 2001. OU Ostrava, Pedagogická fakulta 2001, 2001. s. 125-132. ISBN 80-7042-189-4.
Karaffa, J. Zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů primárního vzdělávání. In: IX.celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum 2001-06-27 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 178-183. ISBN 80-7042-181-9.
Karaffa, J. Autentičnost v improvizované dramatické hře. In: Psychosomatický základ veřejného vystupování: Psychosomatický základ veřejného vystupování 1999-10-14 Praha. Praha: AMU, 2000. AMU, 2000. s. 79-84. ISBN 80-85883-50-3.
Karaffa, J. Dramatická hra jako pedagogická intervence. In: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností PdF MU v Brně. Brno: Paido, 2000. Paido, 2000. s. 209-212. ISBN 80-8531-67-7.
Lukášová, H., Sikorová, E., Karaffa, J., Krejzová, B. a Ondrejčík, M. Integrating topics of citizenship and multicultural values into the curriculum of teacher education. In: Proceedings of the second Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network: Developing Identities in Europe: Citizenship education and higher education 2000-05-03 Univerzita v Severním Londýně. London: CiCe, 2000. CiCe, 2000. s. 115-123. ISBN 1 85377 3239.
Karaffa, J. Osvojování dovednosti vedení dialogu u studentů primárního vzdělávání. In: Sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAPV u příležitosti 10 výročí vzniku Fakulty pedagogické TUL: Pedagogický výzkum v ČR 2000-06-28 . Liberec: TU v Liberci, 2000. TU v Liberci, 2000. s. 256-262. ISBN 80-7083-468-4.
Cisovská, H., Karaffa, J., Krejzová, B. a Polzerová, E. Výzkum dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů. In: PEDAGOGICKÉ VĚDY Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století. Sborník VZO CEZ: JO9/98: 174500001: PEDAGOGICKÉ VĚDY Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století . Ostrava: OU Ostrava - PdF, 2000. OU Ostrava - PdF, 2000. s. 107-136. ISBN 80-7042-170-3.
Karaffa, J. Dramatická výchova v přípravě studentů primárního vzdělávání. In: Zborník príspevkov z vedecko-pedagogickej konferencie PF UMB Banská Bystrica: Premeny pedagogickej zložky prípravy učitel'a 1.stupňa ZŠ 1999-01-26 Banská Bystrica. PF UMB Banská Bystrica, 1999. s. 219-223. ISBN 80-8055-317-3.
Karaffa, J. Pedagogická tvořivost ve specializaci dramatické výchovy v primárním vzdělávání. In: Poslední desetiletí v českém a zahrasničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: Astra Print, 1999. Astra Print, 1999. s. 418-423. ISBN 80-7041-531-2.
Karaffa, J. Reflexe učitele a hodnocení studentů jako možnost zjišťování. In: Pedagogická diagnostika 99: Pedagogická diagnostika 99. Sborník z mezinárodní konference 1999-09-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1999. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1999. s. 397-403. ISBN 80-7042-160-6.
Karaffa, J. Vytváření podmínek k rozvoji pedagogické tvořivosti ve vybraných předmětech specializace dramatické výchovy v primárním vzdělávání. 1999.
Karaffa, J. Pedagogická diagnostika sociálně-komunikativních předpokladů v třetí situaci přijímací zkoušky. In: Pedagogická diagnostika 97: Sborník referátů přednesených na mezinárodní konferenci Pedagogická diagnostika 97 1997-09-17 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1998. Ostravská univerzita Ostrava, 1998. s. 183-184. ISBN 80-7042-126-6.


ZkratkaNázev předmětu
ADVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
ADVYZDramatická výchova a výzkum
AKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
APEKOPedagogická komunikace
APHD1Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 1
APHD2Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 2
AVYLOVýchovné využití loutky 1
AYLO2Výchovné využití loutky 2
BDAVDivadlo ve výchově
BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí 1
BDD2Didaktika dramatické výchovy s praxí 2
BDRVDramatická výchova - hlavní proudy
BDV1Dramatická výchova
BMDVMetody dramatické výchovy
BPLOHry s předmětem a loutkou
BPLO2Hra s předmětem a loutkou 2
BPMAHra s předmětem a materiálem
BZKPZáklady pedagogické komunikace
BZPKZáklady pedagogické komunikace
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PDRObservation training for Drama Education
MEV1Mediální a filmová výchova 1
MEV2Mediální a filmová výchova 2
MSDI2Dramatizace a improvizace
MSDR1Strukturování dramatu 1
MSDR2Strukturování dramatu 2
MSDV1Dramatická výchova
MSDV2Didaktika dramatické výchovy
MSPMAHra s předmětem a materiálem
MSZPKZáklady pedagogické komunikace
NDVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
NDVYZDramatická výchova a výzkum
NKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
NPEKOPedagogická komunikace
NVYLOVýchovné využití loutky 1
NYLO2Výchovné využití loutky 2
OBHJNObhajoba diplomové práce
TERLOTerapie loutkou
5DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
5DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
5OHD1Pohybové dovednosti pedagoga 1
5OHD2Pohybové dovednosti pedagoga 2
5PDS1Projekt divadlo a škola 1
5PDS2Projekt divadlo a škola 2
5VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
5VDI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
5VSDRŠkolní drama
5VSD1Školní divadlo
5VSD2Školní divadlo 2
5VUV2Hlavní směry dramatické výchovy
55DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
55DI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
55DS1Divadelní improvizace 1
55DS2Divadelní improvizace 2
55DV1Dramatická výchova ve vyučování 1
55DV2Dramatická výchova ve vyučování 2
55MEPMetody dram.výchovy v projektování výuky
55PD1Projekty divadlo a škola 1
55PD2Projekty divadlo a škola 2
55SDRŠkolní drama
55SD1Školní divadlo
55SD2Školní divadlo 2
55UV2Hlavní směry dramatické výchovy
55UV3Dramatické umění v obsahu dram. výchovy
55VVVDivadlo ve výchově a vzdělávání
6BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
6BDV1Dramatická výchova
6BDV2Dramatická výchova 2
6BPMAHra s předmětem a loutkou
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BZPKZáklady pedagogické komunikace
66DD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
66DV1Dramatická výchova
66DV2Dramatická výchova 2
66PMAHra s předmětem a loutkou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66ZPKZáklady pedagogické komunikace
7ADVKDramatická výchova a klíčové kompetence
7APEKPedagogická komunikace
7AVYLVýchovné využití loutky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77DVKDramatická výchova a klíčové kompetence
77PEKPedagogická komunikace
77VYLVýchovné využití loutky
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
8DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
8PDS1Projekt divadlo a škola 1
8PDS2Projekt divadlo a škola 2
8VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DS1Projekt divadlo a škola 1
88DS2Projekt divadlo a škola 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88VV1Dramatická výchova ve vyučování 1
88VV2Dramatická výchova ve vyučování 2
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
1DRARDramatická výchova
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
MSDVDramatická výchova
1DV1Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV2Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV3Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1MDVDramatická výchova


AutorNázev práceTypRok
Charvátová PavlaRozvoj komunikace u žáků primárního vzdělávání metodami dramatické výchovydiplomová 2019 
Juřicová HanaProjekty s dramatickou výchovou v primárním vzdělávánídiplomová 2019 
Málková Morongová SilvieMetody dramatické výchovy pro žáky mladšího školního věkudiplomová 2019 
Turacová AgátaNámetové hry rozvíjajúce kommunikáciu detí predškolského vekudiplomová 2019 
Havelková MartinaŘešení problémů a dramatická výchovadiplomová 2018 
Piková RenataUčení žáků podporované dramatickou výchovoudiplomová 2018 
Urbanová JanaScénické čtení s žáky v primárním vzdělávánídiplomová 2018 
Dendisová MarcelaKomunikativní kompetence dětí předškolního věku rozvíjené prostřednictvím dramatudiplomová 2017 
Kaděrová IvanaDramatická výchova a čtenářská gramotnostdiplomová 2017 
Matěnová LucieHodnocení a dramatická výchovadiplomová 2017 
Bezdíčková IvetaDramatická výchova a diagnostika dětí v preprimárním vzdělávánídiplomová 2016 
Čaníková ŽanetaProjekty s dramatickou výchovou v primárním vzdělávánídiplomová 2016 
Kaločová GabrielaTvořivé dramatizování a učení v primárním vzdělávánídiplomová 2016 
Korcová StanislavaKomunikace a dramatická výchova v předškolním vzdělávánídiplomová 2016 
Dočkalová LucieKomunikace dětí v mateřské školediplomová 2015 
Míčková PavlaDramatická výchova a předčtenářská gramotnostdiplomová 2015 
Strakošová MichaelaMetody dramatické výchovy v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Tillová SylvaŠkolní divadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Vrbická PetraDramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Celnarová VeronikaHodnocení v dramatické výchově na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Horváthová NikolaŘešení problémů a dramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Machovská AlenaPříběhové drama na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Hellali SanaDramatická výchova a čtenářská gramotnostdiplomová 2013 
Karpalová MonikaKomunikace a dramatická výchovadiplomová 2013 
Kellerová KateřinaImprovizace v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Polok JolantaDivadlo a školadiplomová 2013 
Janošťáková VeronikaDramatická výchova a kompentence k řešení problémů v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Klumparová ZuzanaDramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Paverová EvaDramatická výchova ve školních vzdělávacích programechdiplomová 2012 
Pavlíková KateřinaDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Růčková MarkétaDramatická výchova a kompetence k učení v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Urbančíková KateřinaHodnocení v dramatické výchově na I.stupni základní školydiplomová 2012 
Vansová KateřinaDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Motyková EvaPříprava a realizace participačního představenídiplomová 2011 
Vrtná HanaRozvoj komunikace u dětí v mateřské školediplomová 2011 
Čiaková TaťánaRozvíjení komunikace u žáků primárního vzdělávání prostřednictvím dramatické výchovydiplomová 2010 
Kavanová JanaMožnosti dramatu pro rozvíjení klíčových kompetencídiplomová 2010 
Vidláková BarbaraKlíčové kompetence v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Volfová JanaDramatická výchova a film v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Bumbová MichaelaDramatická výchova a klíčové kompetence v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Dardová Kameníková MiroslavaOsobnostní a sociální výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Lešáková EvaRozvoj kompetence komunikativní metodami dramatické výchovy ve výuce anglického jazykadiplomová 2009 
Římanová BarboraRozvoj kompetence k učení v hodinách dramatické výchovy na I.stupni ZŠdiplomová 2009 
Suchá LenkaDramatická výchova jako předmět ve školním vzdělávacím programu na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Švrček JanDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Zamišková AndreaKompetence komunikace a k učení u žáků primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Jakubíková HanaKompetence k řešení problémů u žáků primárního vzdělávánídiplomová 2008 
Krist MiroslavZačlenění dramatické výchovy ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávánídiplomová 2008 
Kristová DagmarDramatická výchova v současném primárním vzdělávánídiplomová 2008 
Kypúsová LucieImprovizace v dramatické výchově v předmětech prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Matýsková KristýnaDramatická výchova v mateřské školediplomová 2008 
Svobodová PavlaVyužití dramatické výchovy při výuce anglického jazykadiplomová 2008 
Bílková IvonaDramatická výchova v projektovém vyučování na 1. stupni základní školydiplomová 2007 
Koutný DaliborVyužití dramatické výchovy k propojení čtení, vlastivědy a výchovných předmětů v malotřídní školediplomová 2007 
Cochlarová JanaUčitel v roli jako prostředek učení v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ.diplomová 2006 
Gorgolová HanaHra v roli ve výuce přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školydiplomová 2006 
Jurková RadkaNávrh předmětu "Dramatická výchova" pro ŠVPdiplomová 2006 
Kučerová ŠárkaPříběhy jako námět práce v hodinách dramatické výchovydiplomová 2006 
Kutláková JanaDramatická výchova ve výuce na 1. stupni základní školy v bruntálském regionudiplomová 2006 
Malá TerezaIntegrace dramatické výchovy s obsahem vybraných předmětů ve 2. třídě základní školydiplomová 2006 
Páčová JanaVyužití dramatické výchovy při řešení vybraných sociálních problémů v primárním vzdělávánídiplomová 2006 
Pavelková LenkaTvořivé dramatizování na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Kováč TomášImprovizační dovednosti učitelů a žáků v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Mrlínová JanaObsah dramatické výchovy v primární školediplomová 2005 
Můrová EvaDramatizace jako výchovná metoda v učivu vlastivědy a českého jazyka - čtení v 5. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Nováková PavlínaPohybové dovednosti dětí mladšího školního věku v dramatické výchovědiplomová 2005 
Válková JanaVybrané metody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého a prvouky 2. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Vašendová MarkétaVybrané metody z dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy 4. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Hank DoubravkaHry v roli u dětí v mateřské školebakalářská 2019 
Dvořáková ZuzanaUčení dětí podporované dramatickou výchovoubakalářská 2018 
Oerteltová PetraDramatické hry pro děti v mateřské školebakalářská 2018 
Strumínská TerezaFunkce dramatické výchovy při diagnostice dětíbakalářská 2018 
Holcmannová ŽanetaVýznam divadla v mateřské školebakalářská 2017 
Lišková MartinaDivadlo a děti v mateřské školebakalářská 2017 
Šelongová NaděždaVolná hra a improvizace v mateřské školebakalářská 2017 
Wolfová JanaPodpora vývoje řeči dětí předškolního věku dramatickou výchovoubakalářská 2017 
Čeperová TerezaStrukturování dramatu s dětmi v mateřské školebakalářská 2016 
Dudková BarboraPříběhy a dramatická výchova pro děti v mateřské školebakalářská 2016 
Kremserová KateřinaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2016 
Velická MagdalénaRozvoj sociálních a personálních kompetencí dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Zelinová EvaDramatická výchova v diagnostice dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Dendisová MarcelaMetody dramatické výchovy rozvíjející komunikativní kompetenci dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Divinská MichaelaJak děti předškolního věku učit řešit problémy.bakalářská 2015 
Dreslerová SimonaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2015 
Ježová LenkaŘešení problémů a dramatická výchova v mateřské školebakalářská 2015 
Opělová Ječmínková LenkaParticipační divadlo v mateřské školebakalářská 2015 
Blahutová KristýnaPohyb a dramatická hra v MŠbakalářská 2014 
Dvořáková HelenaDramatická výchova a kompetence k učení v preprimárním vzděláváníbakalářská 2014 
Feiková LucieImprovizace v mateřské školebakalářská 2014 
Hracká LenkaOsobnostní a sociální rozvoj dětí v mateřské školebakalářská 2014 
Hrušková LenkaTvořivost v dramatické výchově u dětí mateřské školybakalářská 2014 
Jarolímová BohdanaKlíčové kompetence a dramatická výchovabakalářská 2014 
Malá KateřinaVliv dramatické výchovy na vývoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Mikundová PetraDramatické hry v mateřské školebakalářská 2014 
Reiblová JanaDramatická výchova a literatura v mateřské školebakalářská 2014 
Řehová KateřinaÚroveň řečových a komunikativních dovedností dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Schneeberger DarinaTvořivé dramatizování v mateřské školebakalářská 2014 
Víšková MartinaDivadlo v mateřské školebakalářská 2014 
Kačorová LucieVolná hra v mateřské školebakalářská 2013 
Ligocká LenkaKlíčové kompetence dětí v mateřské školebakalářská 2013 
Otáhalová VeronikaAdaptace literární předlohy pro divadelní inscenacibakalářská 2013 
Pelcová MichaelaDramatizace s dětmi v mateřské školebakalářská 2013 
Stanieková JitkaInteraktivní divadlo ve vzdělávání dětíbakalářská 2013 
Tesarčíková EliškaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2013 
Andrš PetrDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2012 
Celárková MartinaDivadlo s dětmi v mateřské školebakalářská 2012 
Filadelfiová VeronikaHry v mateřské školebakalářská 2012 
Opravilová KvětoslavaImprovizace v mateřské školebakalářská 2012 
Tománková RadkaDramatický kroužek s dětmí předškolního věkubakalářská 2012 
Urbańczyková DenisaPohybové dramatické hry v mateřské školebakalářská 2012 
Horňáčková EvaDivadlo ve výchově v mateřské škole.bakalářská 2011 
Komárková MagdalénaDramatická výchova jako prostředek k formování osobnosti dítětebakalářská 2011 
Nakládalová SimonaDramatické hry v mateřské školebakalářská 2011 
Sandtnerová VeronikaČetnost dramatické výchovy na 1. stupni základních škol v Ostravěbakalářská 2011 
Svobodová LibušeCesta od herního jednání k jevištnímu tvaru v mateřské školebakalářská 2011 
Šlorová PavlínaDrama jako prostředek k rozvíjení kompetence řešení problémůbakalářská 2011 
Tvrdá VeronikaStrukturování dramatu v MŠbakalářská 2011 
Brázdová HelenaOd pohybu k divadelnímu představení v mateřské školebakalářská 2010 
Fafílková HanaRozvíjení klíčových kompetencí dramatizací u dětí předškolního věkubakalářská 2010 
Indrová MagdalénaTvořivé dramatizování jako prostředek k poznávání morálních hodnot dětmi předškolního věkubakalářská 2010 
Lipovská PetraVýznam divadla v mateřské školebakalářská 2010 
Šebestíková LenkaStrukturované drama jako prostředek učení prosociálním dovednostem v mateřské školebakalářská 2010 
Burdová ZdeňkaOčekávané kompetence a dramatická výchova v mateřské školebakalářská 2009 
Crlíková IvanaPodíl dramatické výchovy na vytváření hodnot u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Musilová LibušeDramatická výchova a kompetence komunikace u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Stix MarkétaStrukturování dramatu v mateřské školebakalářská 2009 
Juřenová SandraDramatická hra a klíčové kompetence v mateřské školebakalářská 2008 
Tvrdá VeronikaTvořivé dramatizování jako prostředek rozvoje řeči v preprimárním vzděláváníbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub