Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jan Karaffa


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 114, budova SA
funkce:katedrový koordinátor pro internacionalizaci
obor činnosti:pedagogická komunikace, dramatická výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2681
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Analýza dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech
Jan Karaffa
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dramatická výchova v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inscenační ochutnávka na Setkání ve Strašecí 2019
Jan Karaffa
Rok: 2019, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Projekty s divadlem ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018
Jan Karaffa, Luděk Richter, Jiřina Lhotská
Rok: 2018, DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY
článek v odborném periodiku

Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole
Jan Karaffa
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Události v regionech
Jan Karaffa
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Drama in Education
Jan Karaffa
Rok: 2014, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
kapitola v odborné knize

Dramatická výchova a Mikuláš ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

KANDRDÁSEK SČDO 2022
Jan Karaffa
Rok: 2022
ostatní

EXPERIS, Krajská přehlídka studentského, experimentujícího a mladého divadla v Ostravě
Jan Karaffa
Rok: 2021
ostatní

Oponentní posudek studijních opor projektu Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404
Jan Karaffa
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostravská Lokálka 21
Jan Karaffa
Rok: 2021
ostatní

Arénka 2020- přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2020
ostatní

Diskuse ve workshopu k formativnímu hodnocení
Jan Karaffa
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech
Jan Karaffa
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Arénka 2019- přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2019
ostatní

Dramatická výchova v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukační aktivity: Cestování a Výlet na hory
Jan Karaffa
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Edukační aktivity: S hajným Robátkem v lese a Cesta domů
Jan Karaffa
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Inscenační ochutnávka na Setkání ve Strašecí 2019
Jan Karaffa
Rok: 2019, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Krajská přehlídka studentského a experimentujícího divadla v Novém Strašecí
Jan Karaffa
Rok: 2019
ostatní

Projekty s divadlem ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2018
ostatní

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. - 13. 4. 2018
Jan Karaffa, Luděk Richter, Jiřina Lhotská
Rok: 2018, DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY
článek v odborném periodiku

Svitavský Dýchánek 2018
Jan Karaffa
Rok: 2018
ostatní

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2017
ostatní

Dramatická výchova a klíčové kompetence dětí v mateřské škole
Jan Karaffa
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

OSTRAVSKÁ LOKÁLKA
Jan Karaffa
Rok: 2017
ostatní

Projekty s divadlem v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svitavský Dýchánek
Jan Karaffa
Rok: 2017
ostatní

Arénka - přehlídka dětského divadla
Jan Karaffa
Rok: 2016
ostatní

Krajská přehlídka experimentujícího a studentského divadla - LABYRINT 2016
Jan Karaffa
Rok: 2016
ostatní

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ - Zlín
Jan Karaffa
Rok: 2016
ostatní

Události v regionech
Jan Karaffa
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Žák, který ví a zná, aneb význam podnětné interakce pro efektivní komunikaci v primární škole
Jan Karaffa
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education
Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Jan Karaffa, Iva Červenková, Martin Malčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drama in Education
Jan Karaffa
Rok: 2014, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
kapitola v odborné knize

Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hodnocení klíčových kompetencí v dramatické výchově při práci s textem
Jan Karaffa
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklad lekce s využitím loutky
Hana Galetková, Irena Iškievová, Jan Karaffa
Rok: 2014, Oftis
kapitola v odborné knize

PŘÍSTUP PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ A STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY K TVOŘIVÉ DRAMATICE
Jan Karaffa
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ověřování výsledků učení v dramatické výchově
Jan Karaffa
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textbook of drama education for Primary school
Jan Karaffa
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Silesia, Katowice
Jan Karaffa
Rok: 2013
působení v zahraničí

Dramatická výchova a Mikuláš ve škole
Jan Karaffa
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Výsledky žáků v dramatické výchově podle vyučujících
Jan Karaffa
Rok: 2012
stať ve sborníku

Analýza výstupů dramatické výchovy a klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Rok: 2011
stať ve sborníku

Drama a dialog ve vyučování
Jan Karaffa
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dramatická výchova a klíčové kompetence
Jan Karaffa
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza výzkumných aktivit studentů zaměřených na využití metod dramatické výchovy ve školní praxi
Jan Karaffa
Rok: 2010
stať ve sborníku

Evaluace klíčových kompetencí rozvíjených prostřednictvím dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Ondřej Šimik, Marie Švrčková, Danuše Sztablová, Bohuslav Pisklák, Hana Klimtová, Jan Karaffa, Hana Cisovská ... další autoři
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prožitek a zkušenost ve hře i v procesu učení dětí a žáků
Jan Karaffa
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rozmanitá Opona 2010 v Novém Jičíně
Jan Karaffa, Hana Galetková
Rok: 2010, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace.
Hana Cisovská, Hana Galetková, Jan Karaffa, Žaneta Káňová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Podněty k praxi dramatické výchovy
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Queen Maud's College; College of Early Childhood Education, Trondheim
Jan Karaffa
Rok: 2009
působení v zahraničí

Reflexe divadelních představení - Arénka
Jan Karaffa
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Rok: 2009, Tisk Tribun EU s.r.o., knihovnička.cz
odborná kniha

Ve znamení změn - Opona ´09 v Novém Jičíně
Jan Karaffa, Hana Galetková
Rok: 2009, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumné aktivity v oblasti dramatické výchovy na PdF OU v Ostravě
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku
Jan Karaffa, Helena Šimíčková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dialog drama a učení
Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Drama a kurikulum - inspirace z Irska
Jan Karaffa
Rok: 2008, Tvořivá dramataika
článek v odborném periodiku

Dramatická výchova v základní škole
Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Odborný seminář - Profesionalizace učitelského vzdělávání
Helena Šimíčková, Jan Karaffa
Rok: 2008, Učitelské listy
článek v odborném periodiku

Ohlédnutí aneb 10 (a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Jan Karaffa, Hana Cisovská
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ohlédnutí aneb 10(a více) let dramatické výchovy na PdF OU
Hana Cisovská, Jan Karaffa
Rok: 2008
stať ve sborníku

Profesionalizace vzdělávání učitelů
Jan Karaffa
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Tvořivostí k divadlu aneb v Novém Jičíně již nezůstávají v půli cesty
Jan Karaffa
Rok: 2008, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Jan Karaffa
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Co potřebuje učitel vědět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt -
Jan Karaffa
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prešovská univerzita v Prešově
Jan Karaffa
Rok: 2007
působení v zahraničí

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Jan Karaffa
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Změny v přípravě učitelů na dramatickou výchovu v základním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu
Jan Karaffa
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evaluace klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hodnocení klíčových kompetencí
Jan Karaffa
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích v přípravě učitelů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

V Novém Jičíně zůstávají v půli cesty
Jan Karaffa
Rok: 2006, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Drama education in pre-service education for primary school teachers
Jan Karaffa
Rok: 2005, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Kompetence umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Rok: 2005
stať ve sborníku

Závěry z výzkumu dramatické výchovy v přípravě učitelů pro primární vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dramatická výchova v základním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Inspirace ke studiu hlavních směrů dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Opona 2004
Jan Karaffa
Rok: 2004, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Schola Ludus J. A. Komenského a současné pojetí dramatické výchovy
Jan Karaffa, Murzyn
Rok: 2004, Impuls
kapitola v odborné knize

Umění dialogu u studentů specializace dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výchova k hodnotám v liberálním státě
Jan Karaffa, Aleš Kubeczka
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání (e-learning)
Jan Karaffa
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

KATHO Torhout
Jan Karaffa
Rok: 2003
působení v zahraničí

Mapování umění dialogu v denících studentů
Jan Karaffa
Rok: 2003
stať ve sborníku

Opona 2003
Jan Karaffa
Rok: 2003, Amatérská scéna
článek v odborném periodiku

Analýza mikrovýstupů k sledování vývoje dovedností u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dialog v dramatické hře jako metoda učení (Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania)
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dialog w grze dramatycznej jako metoda nauczania
Jan Karaffa
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drama w zintegrovanej edukacji wczesnoszkolnej
Jan Karaffa, Dorota Ciechanowska
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dramatická výchova jako metoda v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výstupy studentů a jejich analýza - součást přípravy studentů na praxi dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zjišťování vývoje profesních dovedností u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Dovednosti učitele dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2001
stať ve sborníku

Facilitace procesu osvojování dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů specializace dramatické výchovy
Jan Karaffa
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vytváření posuzovací škály pro zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích
Jan Karaffa
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zjišťování vývoje dovedností k vedení dialogu v dramatických hrách a improvizacích u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2001
stať ve sborníku

Autentičnost v improvizované dramatické hře
Jan Karaffa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dramatická hra jako pedagogická intervence
Jan Karaffa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Integrating topics of citizenship and multicultural values into the curriculum of teacher education
Hana Lukášová, Eva Sikorová, Jan Karaffa, Beata Krejzová, Michal Ondrejčík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osvojování dovednosti vedení dialogu u studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 2000
stať ve sborníku

Výzkum dramatické výchovy ve vzdělávání učitelů
Hana Cisovská, Jan Karaffa, Beata Krejzová, Eva Polzerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dramatická výchova v přípravě studentů primárního vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pedagogická tvořivost ve specializaci dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 1999
stať ve sborníku

Reflexe učitele a hodnocení studentů jako možnost zjišťování
Jan Karaffa
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vytváření podmínek k rozvoji pedagogické tvořivosti ve vybraných předmětech specializace dramatické výchovy v primárním vzdělávání
Jan Karaffa
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pedagogická diagnostika sociálně-komunikativních předpokladů v třetí situaci přijímací zkoušky
Jan Karaffa
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ADVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
ADVYZDramatická výchova a výzkum
AKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
APEKOPedagogická komunikace
APHD1Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 1
APHD2Pohybově-improvizační dovedn. pedagoga 2
AVYLOVýchovné využití loutky 1
AYLO2Výchovné využití loutky 2
BDAVDivadlo ve výchově
BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí 1
BDD2Didaktika dramatické výchovy s praxí 2
BDRVDramatická výchova - hlavní proudy
BDV1Dramatická výchova
BMDVMetody dramatické výchovy
BPLOHry s předmětem a loutkou
BPLO2Hra s předmětem a loutkou 2
BPMAHra s předmětem a materiálem
BZKPZáklady pedagogické komunikace
BZPKZáklady pedagogické komunikace
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PDRObservation training for Drama Education
MEV1Mediální a filmová výchova 1
MEV2Mediální a filmová výchova 2
MSDI2Dramatizace a improvizace
MSDR1Strukturování dramatu 1
MSDR2Strukturování dramatu 2
MSDV1Dramatická výchova
MSDV2Didaktika dramatické výchovy
MSPMAHra s předmětem a materiálem
MSZPKZáklady pedagogické komunikace
NDVKKKlíčové kompetence a dram. výchova 2
NDVYZDramatická výchova a výzkum
NKKDVKlíčové kompetence a dram. výchova 1
NPEKOPedagogická komunikace
NVYLOVýchovné využití loutky 1
NYLO2Výchovné využití loutky 2
OBHJNObhajoba diplomové práce
TERLOTerapie loutkou
5DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
5DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
5OHD1Pohybové dovednosti pedagoga 1
5OHD2Pohybové dovednosti pedagoga 2
5PDS1Projekt divadlo a škola 1
5PDS2Projekt divadlo a škola 2
5VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
5VDI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
5VSDRŠkolní drama
5VSD1Školní divadlo
5VSD2Školní divadlo 2
5VUV2Hlavní směry dramatické výchovy
55DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
55DI2Praxe dramatické výchovy s didaktikou 2
55DS1Divadelní improvizace 1
55DS2Divadelní improvizace 2
55DV1Dramatická výchova ve vyučování 1
55DV2Dramatická výchova ve vyučování 2
55MEPMetody dram.výchovy v projektování výuky
55PD1Projekty divadlo a škola 1
55PD2Projekty divadlo a škola 2
55SDRŠkolní drama
55SD1Školní divadlo
55SD2Školní divadlo 2
55UV2Hlavní směry dramatické výchovy
55UV3Dramatické umění v obsahu dram. výchovy
55VVVDivadlo ve výchově a vzdělávání
6BDD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
6BDV1Dramatická výchova
6BDV2Dramatická výchova 2
6BPMAHra s předmětem a loutkou
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BZPKZáklady pedagogické komunikace
66DD1Didaktika dramatické výchovy s praxí
66DV1Dramatická výchova
66DV2Dramatická výchova 2
66PMAHra s předmětem a loutkou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66ZPKZáklady pedagogické komunikace
7ADVKDramatická výchova a klíčové kompetence
7APEKPedagogická komunik. v probl. situacích
7AVYLVýchovné využití loutky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77DVKDramatická výchova a klíčové kompetence
77PEKPedagogická komunik. v probl. situacích
77VYLVýchovné využití loutky
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DVV1Dramatická výchova ve vyučování 1
8DVV2Dramatická výchova ve vyučování 2
8PDS1Projekt divadlo a škola 1
8PDS2Projekt divadlo a škola 2
8VDI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DI1Didaktika dramatické výchovy s praxí
88DS1Projekt divadlo a škola 1
88DS2Projekt divadlo a škola 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88VV1Dramatická výchova ve vyučování 1
88VV2Dramatická výchova ve vyučování 2
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
1DRARDramatická výchova
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
MSDVDramatická výchova
1DV1Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV3Dramatická výchova v primár. vzděláv. 3
1MDVDramatická výchova


AutorNázev práceTypRok
Kolarczyková LenkaTexty a dramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2022 
Kučerová TamaraRozvíjení kompetence k řešení problémů dramatickými aktivitami u dětí v mateřské školediplomová 2021 
Maléřová BarboraInscenační tvorba s žáky primárního vzdělávánídiplomová 2021 
Herejková JanaVýznam divadla v primárním vzdělávánídiplomová 2020 
Vybraněcová KrystynaMetody a techniky dramatické výchovy ve vybraných předmětech primárního vzdělávánídiplomová 2020 
Charvátová PavlaRozvoj komunikace u žáků primárního vzdělávání metodami dramatické výchovydiplomová 2019 
Juřicová HanaProjekty s dramatickou výchovou v primárním vzdělávánídiplomová 2019 
Málková Morongová SilvieMetody dramatické výchovy pro žáky mladšího školního věkudiplomová 2019 
Turacová AgátaNámetové hry rozvíjajúce kommunikáciu detí predškolského vekudiplomová 2019 
Havelková MartinaŘešení problémů a dramatická výchovadiplomová 2018 
Piková RenataUčení žáků podporované dramatickou výchovoudiplomová 2018 
Urbanová JanaScénické čtení s žáky v primárním vzdělávánídiplomová 2018 
Dendisová MarcelaKomunikativní kompetence dětí předškolního věku rozvíjené prostřednictvím dramatudiplomová 2017 
Kaděrová IvanaDramatická výchova a čtenářská gramotnostdiplomová 2017 
Matěnová LucieHodnocení a dramatická výchovadiplomová 2017 
Bezdíčková IvetaDramatická výchova a diagnostika dětí v preprimárním vzdělávánídiplomová 2016 
Čaníková ŽanetaProjekty s dramatickou výchovou v primárním vzdělávánídiplomová 2016 
Kaločová GabrielaTvořivé dramatizování a učení v primárním vzdělávánídiplomová 2016 
Korcová StanislavaKomunikace a dramatická výchova v předškolním vzdělávánídiplomová 2016 
Dočkalová LucieKomunikace dětí v mateřské školediplomová 2015 
Míčková PavlaDramatická výchova a předčtenářská gramotnostdiplomová 2015 
Strakošová MichaelaMetody dramatické výchovy v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Tillová SylvaŠkolní divadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Vrbická PetraDramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Celnarová VeronikaHodnocení v dramatické výchově na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Horváthová NikolaŘešení problémů a dramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Machovská AlenaPříběhové drama na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Hellali SanaDramatická výchova a čtenářská gramotnostdiplomová 2013 
Karpalová MonikaKomunikace a dramatická výchovadiplomová 2013 
Kellerová KateřinaImprovizace v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Polok JolantaDivadlo a školadiplomová 2013 
Janošťáková VeronikaDramatická výchova a kompentence k řešení problémů v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Klumparová ZuzanaDramatická výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Paverová EvaDramatická výchova ve školních vzdělávacích programechdiplomová 2012 
Pavlíková KateřinaDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Růčková MarkétaDramatická výchova a kompetence k učení v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Urbančíková KateřinaHodnocení v dramatické výchově na I.stupni základní školydiplomová 2012 
Vansová KateřinaDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Motyková EvaPříprava a realizace participačního představenídiplomová 2011 
Vrtná HanaRozvoj komunikace u dětí v mateřské školediplomová 2011 
Čiaková TaťánaRozvíjení komunikace u žáků primárního vzdělávání prostřednictvím dramatické výchovydiplomová 2010 
Kavanová JanaMožnosti dramatu pro rozvíjení klíčových kompetencídiplomová 2010 
Vidláková BarbaraKlíčové kompetence v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Volfová JanaDramatická výchova a film v primárním vzdělávánídiplomová 2010 
Bumbová MichaelaDramatická výchova a klíčové kompetence v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Dardová Kameníková MiroslavaOsobnostní a sociální výchova v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Lešáková EvaRozvoj kompetence komunikativní metodami dramatické výchovy ve výuce anglického jazykadiplomová 2009 
Římanová BarboraRozvoj kompetence k učení v hodinách dramatické výchovy na I.stupni ZŠdiplomová 2009 
Suchá LenkaDramatická výchova jako předmět ve školním vzdělávacím programu na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Švrček JanDivadlo v primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Zamišková AndreaKompetence komunikace a k učení u žáků primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Jakubíková HanaKompetence k řešení problémů u žáků primárního vzdělávánídiplomová 2008 
Krist MiroslavZačlenění dramatické výchovy ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávánídiplomová 2008 
Kristová DagmarDramatická výchova v současném primárním vzdělávánídiplomová 2008 
Kypúsová LucieImprovizace v dramatické výchově v předmětech prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Matýsková KristýnaDramatická výchova v mateřské školediplomová 2008 
Svobodová PavlaVyužití dramatické výchovy při výuce anglického jazykadiplomová 2008 
Bílková IvonaDramatická výchova v projektovém vyučování na 1. stupni základní školydiplomová 2007 
Koutný DaliborVyužití dramatické výchovy k propojení čtení, vlastivědy a výchovných předmětů v malotřídní školediplomová 2007 
Cochlarová JanaUčitel v roli jako prostředek učení v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ.diplomová 2006 
Gorgolová HanaHra v roli ve výuce přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školydiplomová 2006 
Jurková RadkaNávrh předmětu "Dramatická výchova" pro ŠVPdiplomová 2006 
Kučerová ŠárkaPříběhy jako námět práce v hodinách dramatické výchovydiplomová 2006 
Kutláková JanaDramatická výchova ve výuce na 1. stupni základní školy v bruntálském regionudiplomová 2006 
Malá TerezaIntegrace dramatické výchovy s obsahem vybraných předmětů ve 2. třídě základní školydiplomová 2006 
Páčová JanaVyužití dramatické výchovy při řešení vybraných sociálních problémů v primárním vzdělávánídiplomová 2006 
Pavelková LenkaTvořivé dramatizování na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Kováč TomášImprovizační dovednosti učitelů a žáků v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Mrlínová JanaObsah dramatické výchovy v primární školediplomová 2005 
Můrová EvaDramatizace jako výchovná metoda v učivu vlastivědy a českého jazyka - čtení v 5. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Nováková PavlínaPohybové dovednosti dětí mladšího školního věku v dramatické výchovědiplomová 2005 
Válková JanaVybrané metody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého a prvouky 2. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Vašendová MarkétaVybrané metody z dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy 4. ročníku ZŠdiplomová 2005 
Bittnerová MarkétaPodpora komunikace dětí předškolního věkubakalářská 2022 
Golasová MarieVýznam dramatické výchovy v diagnostice dětí preprimárního vzděláváníbakalářská 2022 
Jelenová KarinKomunikace s rodiči k vybraným problémům v mateřské školebakalářská 2022 
Macejová LucieEfektivní komunikace učitele v problémových situacích s dětmi v mateřské školebakalářská 2022 
Burgetová Luknárová LenkaMožnosti improvizace podporující rozvoj dětí v mateřské školebakalářská 2021 
Bravencová MichaelaVolná hra a improvizace v mateřské školebakalářská 2020 
Holinková MarkétaCíle a dramatické hry v mateřské školebakalářská 2020 
Korbová DenisaVyužití metod dramatické výchovy při adaptaci dvouletých dětí ve věkově heterogenní tříděbakalářská 2020 
Macháčková ElianaPodpora komunikace dramatickou výchovou u dětí v mateřské školebakalářská 2020 
Procházková NikolaOd písničky k dramatickým hrám pro děti v mateřské školebakalářská 2020 
Raabová MarkétaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2020 
Trubková RadanaČinnosti dramatické výchovy podporující zdravou výživu u dětí v preprimárním vzděláváníbakalářská 2020 
Hank DoubravkaHry v roli u dětí v mateřské školebakalářská 2019 
Dvořáková ZuzanaUčení dětí podporované dramatickou výchovoubakalářská 2018 
Oerteltová PetraDramatické hry pro děti v mateřské školebakalářská 2018 
Strumínská TerezaFunkce dramatické výchovy při diagnostice dětíbakalářská 2018 
Holcmannová ŽanetaVýznam divadla v mateřské školebakalářská 2017 
Lišková MartinaDivadlo a děti v mateřské školebakalářská 2017 
Šelongová NaděždaVolná hra a improvizace v mateřské školebakalářská 2017 
Wolfová JanaPodpora vývoje řeči dětí předškolního věku dramatickou výchovoubakalářská 2017 
Čeperová TerezaStrukturování dramatu s dětmi v mateřské školebakalářská 2016 
Dudková BarboraPříběhy a dramatická výchova pro děti v mateřské školebakalářská 2016 
Kremserová KateřinaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2016 
Velická MagdalénaRozvoj sociálních a personálních kompetencí dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Zelinová EvaDramatická výchova v diagnostice dětí v mateřské školebakalářská 2016 
Dendisová MarcelaMetody dramatické výchovy rozvíjející komunikativní kompetenci dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Divinská MichaelaJak děti předškolního věku učit řešit problémy.bakalářská 2015 
Dreslerová SimonaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2015 
Kynclová LenkaŘešení problémů a dramatická výchova v mateřské školebakalářská 2015 
Opělová Ječmínková LenkaParticipační divadlo v mateřské školebakalářská 2015 
Blahutová KristýnaPohyb a dramatická hra v MŠbakalářská 2014 
Dvořáková HelenaDramatická výchova a kompetence k učení v preprimárním vzděláváníbakalářská 2014 
Feiková LucieImprovizace v mateřské školebakalářská 2014 
Hracká LenkaOsobnostní a sociální rozvoj dětí v mateřské školebakalářská 2014 
Hrušková LenkaTvořivost v dramatické výchově u dětí mateřské školybakalářská 2014 
Jarolímová BohdanaKlíčové kompetence a dramatická výchovabakalářská 2014 
Malá KateřinaVliv dramatické výchovy na vývoj řeči dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Mikundová PetraDramatické hry v mateřské školebakalářská 2014 
Reiblová JanaDramatická výchova a literatura v mateřské školebakalářská 2014 
Řehová KateřinaÚroveň řečových a komunikativních dovedností dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Schneeberger DarinaTvořivé dramatizování v mateřské školebakalářská 2014 
Víšková MartinaDivadlo v mateřské školebakalářská 2014 
Kačorová LucieVolná hra v mateřské školebakalářská 2013 
Ligocká LenkaKlíčové kompetence dětí v mateřské školebakalářská 2013 
Otáhalová VeronikaAdaptace literární předlohy pro divadelní inscenacibakalářská 2013 
Pelcová MichaelaDramatizace s dětmi v mateřské školebakalářská 2013 
Stanieková JitkaInteraktivní divadlo ve vzdělávání dětíbakalářská 2013 
Tesarčíková EliškaDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2013 
Andrš PetrDramatická výchova v mateřské školebakalářská 2012 
Celárková MartinaDivadlo s dětmi v mateřské školebakalářská 2012 
Filadelfiová VeronikaHry v mateřské školebakalářská 2012 
Opravilová KvětoslavaImprovizace v mateřské školebakalářská 2012 
Tománková RadkaDramatický kroužek s dětmí předškolního věkubakalářská 2012 
Urbańczyková DenisaPohybové dramatické hry v mateřské školebakalářská 2012 
Horňáčková EvaDivadlo ve výchově v mateřské škole.bakalářská 2011 
Komárková MagdalénaDramatická výchova jako prostředek k formování osobnosti dítětebakalářská 2011 
Nakládalová SimonaDramatické hry v mateřské školebakalářská 2011 
Sandtnerová VeronikaČetnost dramatické výchovy na 1. stupni základních škol v Ostravěbakalářská 2011 
Svobodová LibušeCesta od herního jednání k jevištnímu tvaru v mateřské školebakalářská 2011 
Šlorová PavlínaDrama jako prostředek k rozvíjení kompetence řešení problémůbakalářská 2011 
Tvrdá VeronikaStrukturování dramatu v MŠbakalářská 2011 
Brázdová HelenaOd pohybu k divadelnímu představení v mateřské školebakalářská 2010 
Fafílková HanaRozvíjení klíčových kompetencí dramatizací u dětí předškolního věkubakalářská 2010 
Indrová MagdalénaTvořivé dramatizování jako prostředek k poznávání morálních hodnot dětmi předškolního věkubakalářská 2010 
Lipovská PetraVýznam divadla v mateřské školebakalářská 2010 
Šebestíková LenkaStrukturované drama jako prostředek učení prosociálním dovednostem v mateřské školebakalářská 2010 
Burdová ZdeňkaOčekávané kompetence a dramatická výchova v mateřské školebakalářská 2009 
Crlíková IvanaPodíl dramatické výchovy na vytváření hodnot u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Musilová LibušeDramatická výchova a kompetence komunikace u dětí předškolního věkubakalářská 2009 
Stix MarkétaStrukturování dramatu v mateřské školebakalářská 2009 
Juřenová SandraDramatická hra a klíčové kompetence v mateřské školebakalářská 2008 
Tvrdá VeronikaTvořivé dramatizování jako prostředek rozvoje řeči v preprimárním vzděláváníbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub