Přijímací řízení

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU PROBÍHÁ OD 15. LISTOPADU 2018 DO 15. BŘEZNA 2019.
Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2018


Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2019/2020

Informace pro uchazeče o studium

Požadavky k přijetí na PdF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2019

Informace pro uchazeče o studium.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Informace pro uchazeče o studium.

Informační brožura pro uchazeče o studium na Pedagogickou fakultu pro akademický rok 2019/2020

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Možnost uznání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf