Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

V tomto přijímacím cyklu si k nám můžeš podat elektronickou přihlášku od 15. listopadu 2021. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku (600 Kč). Postupně všechny přihlášky od uchazečů zpracováváme, a to až do  15. března 2022, který je posledním možným dnem pro podání elektronické přihlášky ke studiu a její úhradu (doktorské studijní obory mají mezní termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu a její zaplacení dne 15. května 2022). Veškeré potřebné informace týkající se přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023 najdeš v Podmínkách přijetí ke studiu. Co přesně může obsahovat přijímací zkouška pro konkrétní zvolenou specializaci se dozvíš u jednotlivých studijních programů, které nalezneš všechny na jednom místě či pod jednotlivými katedrami, kde také nalezneš bližší informace o katedře/katedrách, na které/kterých chceš studovat.


Zvláštní přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

FAQ

Nabídka oborů

E-přihláška

Jak podat e-přihlášku? Instruktážní video k podání přihlášky na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

How to submit and e-application form for admissions into the UO | with Polish and Russian subtitles!

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2022