Přijímací řízení

Překročený počet zapsaných studentů do studia v AR 2021/2022

Seznam studijních programů a aprobací, ve kterých zapsala Pedagogická fakulta více studentů, než původně zveřejnila ve svých Podmínkách k přijetí – maximální počet přijímaných v akademickém roce 2021/2022, v prvním roce studia.

Zrušení přijímacího řízení u navazujícího magisterského programu Behaviorální zdraví, sport a technologie

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zrušil přijímací řízení u navazujícího magisterského programu Behaviorální zdraví, sport a technologie.

Prominutí přijímací zkoušky u navazujícího magisterského programu Kinantropologie

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity prominul přijímací zkoušku u navazujícího magisterského programu Kinantropologie, specializace Behaviorální zdraví a specializace Sportovní vědy. Všichni přihlášení uchazeči obdrží za přijímací zkoušku maximální počet bodů.

Informace k podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu

Pedagogická fakulta OU

Zápisy do 1. ročníku studia na Pedagogické fakultě pro akademický rok 2021/2022

Informace se týkají pouze uchazečů, kteří jsou navrženi na přijetí (netýká se uchazečů, kteří nejsou přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru a těch, kteří v přijímacím řízení nevyhověli).

Instrukce k přijímacím zkouškám a termíny přijímacích zkoušek

Pro každého uchazeče je důležité univerzitní a oborové číslo.

Komise k přijímacímu řízení

Ustanovené komise k přijímacímu řízení na Pedagogické fakultě pro akademický rok 2021/2022.

Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 v doktorském studijním programu Didaktika českého jazyka a literatury

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 v prezenčním i kombinovaném doktorském studijním programu Didaktika českého jazyka a literatury.

Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 II.

Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity schválil dne 26. dubna 2021 změny v původních podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.

Prodloužení lhůty pro podávání přihlášek ke studiu

Pedagogická fakulta prodlužuje podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2021/22 ve vybraných navazujících magisterských programech.

Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity schválil dne 22. února 2021 změny v původních podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.

Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 v navazujících magisterských programech Behaviorální zdraví, sport a technologie a Sociální pedagogika

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,25 MB

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium.

Požadavky k přijetí na PdF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2021

Informace pro uchazeče o studium.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Informace pro uchazeče o studium.

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Aktuální informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám na Pedagogické fakultě OU

Aktuální informace pro uchazeče o studium.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,09 MB

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,10 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,11 MB