Přijímací řízení

Zápisy do 1. ročníku studia na Pedagogické fakultě pro akademický rok 2020/2021

Informace se týkají pouze uchazečů, kteří jsou navrženi na přijetí (netýká se uchazečů, kteří nejsou přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru a těch, kteří v přijímacím řízení nevyhověli).

Informace o přijímacích zkouškách na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity

Informace pro uchazeče o studium.

Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,15 MB

Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu – Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 v kombinovaném doktorském studijním programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Standardní doba studia činí 4 roky.

Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu – Pedagogika

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 v doktorském studijním programu Pedagogika.

Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu - Kinantropologie

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 v doktorském studijním programu Kinantropologie.

Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 v prezenčním bakalářském studiu.

Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 na Pedagogické fakultě

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,55 MB

Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium.

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Požadavky k přijetí na PdF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2020

Informace pro uchazeče o studium.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Informace pro uchazeče o studium.

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,10 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,10 MB