Přijímací řízení

Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity schválil dne 22. února 2021 změny v původních podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.

Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 na Pedagogické fakultě

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,37 MB

Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 v navazujících magisterských programech Behaviorální zdraví, sport a technologie a Sociální pedagogika

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,25 MB

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium.

Požadavky k přijetí na PdF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2021

Informace pro uchazeče o studium.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Informace pro uchazeče o studium.

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Aktuální informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám na Pedagogické fakultě OU

Aktuální informace pro uchazeče o studium.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,09 MB

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,10 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,11 MB