Přijímací řízení

Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 na Pedagogické fakultě

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Požadavky k přijetí na PdF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2020

Informace pro uchazeče o studium.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Informace pro uchazeče o studium.

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf