Přijímací řízení

Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 na Pedagogické fakultě

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 na Pedagogické fakultě

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2019/2020

Informace pro uchazeče o studium

Požadavky k přijetí na PdF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny a organizace přijímacího řízení na Pedagogické fakultě v roce 2019

Informace pro uchazeče o studium.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu

Informace pro uchazeče o studium.

Informační brožura pro uchazeče o studium na Pedagogickou fakultu pro akademický rok 2019/2020

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podoba přijímací zkoušky u absolventů celoživotního vzdělávání

Informace pro uchazeče, kteří absolvovali část akreditovaného studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

Možnost prominutí přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě OU.

Zápisy do 1. ročníku studia na Pedagogické fakultě pro akademický rok 2019/2020

Informace se týkají pouze uchazečů, kteří jsou navrženi na přijetí (netýká se uchazečů, kteří nejsou přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru a těch, kteří v přijímacím řízení nevyhověli).

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku na PdF OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf