OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Martina Matějíček Rozsypalová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová
místnost, podlaží, budova: SA 327, budova SA
funkce:katedrový koordinátor LLP Erasmus
obor činnosti:obecná didaktika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2721
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Matějíček Rozsypalová, M. Identifikace a analýza standardů pedagogické kvalifikace vysokoškolských učitelů. Dyskurs Pedagogiczny. 2017, č. 16, s. 97-107. ISSN 2083-5434.

Všechny publikace

Matějíček Rozsypalová, M. Identifikace a analýza standardů pedagogické kvalifikace vysokoškolských učitelů. Dyskurs Pedagogiczny. 2017, č. 16, s. 97-107. ISSN 2083-5434.
Rozsypalová, M. Interkulturní gramotnost z pohledu dimenzí gramotnosti. In: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego". Cieszyn: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. 2017.
Malach, J., Rozsypalová, M. a Malčík, M. Aktuální problémy plošného testování. 2016.
Rozsypalová, M. Analýza podpory rozvoje čtenářské gramotnosti ve školních vzdělávacích programech škol s polským jazykem vyučovacím. In: Konferencja naukowa Spotkania transgraniczne - mniejszości narodowe i etniczne. Cieszyn - Ustroń: Uniwersytet Ślaski. 2016.
Rozsypalová, M. Čtenářské kompetence jako součást výbavy vysokoškolských studentů. In: Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 32-45. ISBN 978-80-7464-866-3.
Rozsypalová, M. Čtenářské kompetence jako součást výbavy vysokoškolských studentů. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice: Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 2016.
Rozsypalová, M. Mgr. Bc. Martina Rozsypalová: Manipulace žákem aneb chování učitele ve výukové komunikaci. In: Konference ČPdS 2016 - Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta. 2016.
Rozsypalová, M. Stáž - University of Silesia - Faculty of Ethnology and Educational Science, Cieszyn, Polsko. 2016.
Chmura, M. a Rozsypalová, M. Efektivní kompetence pedagoga v kontextu mobilních technologií ve výuce. 2015.
Rozsypalová, M. Future teachers and their reflections of learning materials focused on multicultural/intercultural education. In: 13th International Conference on Textbooks and Educational Media. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. 2015.
Rozsypalová, M. Možnosti rozvoje multikulturních kompetencí. In: Konference ČPdS ?Škola a její křižovatky". České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. 2015.
Rozsypalová, M. NHL Hogeschool Leeuwarden. 2015.
Rozsypalová, M. Prokešová, M. (2013). Světla a temnoty Jana Amose Komenského - recenze.. 2015.
Rozsypalová, M., Cisovská, H., Karaffa, J., Červenková, I. a Malčík, M. Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education. In: ECER 2014 "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Porto: University of Porto. 2014.
Rozsypalová, M. Contrast of Multicultural and Intercultural Literacy in Czech Educational Environment. In: 16th Annual CiCe Network Conference - Innovative Practice aand Research Trends in Identity, Citizenship and Education. Olsztyn: University of Warmia and Mazury, Olsztyn. 2014.
Rozsypalová, M. Čtenářské kompetence v multikulturním kontextu. In: PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A EVALUACE 2014. Ostravice: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Malach, J. a Rozsypalová, M. Diagnostika osobnostně sociálního rozvoje. 2014.
Rozsypalová, M. Instituto Politécnico da Guarda. 2014.
Rozsypalová, M. Interkulturní gramotnost a studenti vysokých škol. In: Konference České pedagogické společnosti 2014 - Současná škola - ?dílna lidskosti??. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského. 2014.
Rozsypalová, M. Interkulturní gramotnost jako součást osobnostně sociálního rozvoje studentů vysokých škol. In: DIAGNOSTIKA OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-47. ISBN 978-80-7464-652-2.
Rozsypalová, M. Škola v rytmu klasiky. 2014.
Rozsypalová, M., Rozsypalová, I., Mikulská, T. a Cachová, J. Škola v rytmu klasiky - metodický materiál. 2014.
Rozsypalová, M. Intercultural Literacy in Czech Textbooks. In: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media ?Textbooks and Educational Media in a Digital Age?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Rozsypalová, M. Interkulturní gramotnost - jak si stojíme v evropském kontextu?. In: Konference ČPdS - Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2013.
Gúberová, M. Interkulturní gramotnost v českém vzdělávání. In: Gramotnost ve škole. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2013. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2013. ISBN 978-80-905245-0-7.
Rozsypalová, M. Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2013. s. 130-135. ISBN 978-80-7464-354-5.
Rozsypalová, M. Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti. 2013.
Rozsypalová, M. Multikulturní gramotnost jako součást profesní vybavenosti. In: Seminář k projektu ?Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě?. Raškovice: Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Gúberová, M. Interkulturní gramotnost a evaluační procesy ve vyučování. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravice: Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Gúberová, M. Interkulturní gramotnost a evaluační procesy ve vyučování. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 - sborník příspěvků 10. mezinárodní konference. Ostrava: Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 354-362. ISBN 978-80-7464-167-1.
Gúberová, M. Interkulturní gramotnost v českém vzdělávání. In: Gramotnost ve škole. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. 2012.
Gúberová, M. Východiska multikulturní výchovy ve vzdělávacím systému České republiky. In: Wspolczesne strategie i wyzwania eduakcyjne. Chelm: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie. 2011.
Sikorová, Z. a Gúberová, M. Education in the Czech Republic. 2010.
Gúberová, M. Možnosti evaluace čtenářské gramotnosti na základních školách. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostravice: Ostravská univerzita. 2010.
Gúberová, M. MOŽNOSTI EVALUACE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH. In: Pedagogická evaluace 2010, Sborník příspěvků IX. ročníku mezinárodní konference.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 207-214. ISBN 978-80-7368-912-4.
Gúberová, M. Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech pro primární vzdělávání. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 767-773. ISBN 978-80-7368-771-7.
Gúberová, M., Prokešová, M., Kurelová, M., Malach, J. a Sikorová, Z. Pedagogická evaluace 2010 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2010.
Gúberová, M. Tvář Kuby [Úvodní slovo]. Ostrava. Dům knihy Librex. 2010.
Gúberová, M. VÝZKUM ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ VE VZTAHU K MULTIKULTURALITĚ. In: ČESKÝ PEDAGOGICKÝ VÝZKUM V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU - Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2010. s. 341-347. ISBN 978-80-7368-769-4.
Gúberová, M. VÝZKUM PROBLEMATIKY MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník abstraktů XVIII. celostátní konference ČAPV.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-626-3.
Gúberová, M. A Research of Attitudes of the Pupils in the 3rd Grade of Primary School towards the Multiculturality. In: ECER 2009 pre-conference. Vídeň: University of Vienna. 2009.
Gúberová, M. Výzkum čtenářských kompetencí ve vztahu k multikulturalitě. In: XVII. konference ČAPV. Ostrava: Ostravská univerzita. 2009.
Gúberová, M. Hodnocení a evaluace čtení na 1. stupni ZŠ. In: Pedagogická evaluace - Sociália ´08. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2008.
Gúberová, M. Začínající učitelé a jejich aktuální problémy v praxi. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2008. s. 111-128.
Gúberová, M. Začínající učitelé a jejich aktuální problémy v praxi. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava. 2008.
Lukášová, H. a Rozsypalová, M. Pedagogický výzkum vybraných otázek multikulturního vzdělávání. Pedagogika - časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. 2007, roč. 57, s. 251-262. ISSN 0031-3815.


AutorNázev práceTypRok
Kuráková DominikaDiagnostika úrovně funkční gramotnosti na II. stupni základní školydiplomová  
Gomolová KarolinaUplatnění metod Waldorfské pedagogiky v tradičních školách.diplomová 2017 
Grygarčíková PavlaMotivace žáků ZŠ ve výuce cizích jazykůdiplomová 2017 
Plšková SabinaMožnosti utváření funkční gramotnosti na základní školediplomová 2017 
Valentová KateřinaČtenářská gramotnost z pohledu učitele základní školydiplomová 2017 
Ziklová VeronikaFunkční gramotnost a její rozvoj na základní školediplomová 2017 
Wilčková KateřinaČtenářská gramotnost a práce učitele základní školydiplomová 2016 
Floksová MelinaČtenářská gramotnost v procesu vzdělávánídiplomová 2015 
Kufová MarkétaVyužití aktivizujících metod ve výucediplomová 2015 
Machátová PetraPřístupy k výuce multikulturní výchovy na českých školáchdiplomová 2015 
Marková LenkaPraxe multikulturní výchovy na základních školáchdiplomová 2015 
Bordovská JitkaMultikulturní výchova v kurikulárních dokumentech postkomunistických zemídiplomová 2014 
Molinová MarieČtenářská gramotnost ve výuce společenskovědních předmětůdiplomová 2014 
Peškarová PavlaFunkční gramotnost v kontextu českého prostředídiplomová 2014 
Svoboda OndřejManipulativní techniky v pedagogické komunikacidiplomová 2014 
Absolínová EvaVyužití aktivizujících metod ve společenskovědních předmětechdiplomová 2013 
Barešová ArankaVyučovací styly učitelů speciálně-pedagogických zařízenídiplomová 2013 
Poledníková PetraOsobnost edukátora ve vztahu k volnočasovým aktivitámdiplomová 2013 
Bártová MichaelaPodvádění jako fenomén v současné školebakalářská 2018 
Šuláková SoňaRozvoj a hodnocení gramotnosti na základních školách s polským vyučovacím jazykembakalářská 2018 
Zahradníčková VeronikaKoučing a mentoring jako cesty rozvoje střední školybakalářská 2018 
Bartošová BarboraFunkční gramotnost a práce učitele střední školybakalářská 2017 
Podaný AdamHomosexualita v profesi pedagogického pracovníkabakalářská 2017 
Střílková GabrielaVýsledky školního vzdělávání v kontextu rodinných vztahůbakalářská 2017 
Kopecká RadkaFunkční gramotnost jako fenomén dnešní dobybakalářská 2016 
Nachmilnerová VeronikaRozvoj funkční gramotnosti na střední školebakalářská 2016 
Perničková AnetaEdukace dítěte z problémové rodinybakalářská 2016 
Petrášová HanaEdukace menšin na základní školebakalářská 2016 
Sikorová MichaelaInformační a komunikační technologie ve výuce na 2. stupni ZŠbakalářská 2016 
Skulinová AdrianaČtenářská gramotnost v kontextu dnešní dobybakalářská 2016 
Štorková EvaOsobnost pedagoga volného časubakalářská 2016 
Šuláková SoňaAspekty multikulturní výchovy na 2. stupni základní školybakalářská 2016 
Lojšková NicolaVyučovací styly učitelů 2. stupně základní školybakalářská 2015 
Manová LucieČtenářská gramotnost jako součást funkční gramotnostibakalářská 2015 
Mareček PetrVyučovací metody ve výuce předmětu Výchova ke zdravíbakalářská 2015 
Takácsová EvaČtenářská gramotnost jako součást funkční gramotnostibakalářská 2015 
Vaňková DominikaProměny pojetí multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech České republikybakalářská 2015 
Vitásek JakubSociální sítě v edukačním procesubakalářská 2015 
Čečko LadislavMotivace zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku ke vzděláváníbakalářská 2014 
Janečková KristýnaVýchova dítěte v problémové rodiněbakalářská 2014 
Kociánová BarboraRozvíjení čtenářské gramotnosti na ZŠbakalářská 2014 
Zárubová ZuzanaOstravská mládež a volný časbakalářská 2014 
Beseda AdamMultikulturní výchova v kurikulárních dokumentech postkomunistických zemíbakalářská 2013 
Floksová MelinaRozvíjení čtenářské gramotnosti na ZŠbakalářská 2013 
Nesvadbová EvaVzdělávání a rozvoj zaměstnancůbakalářská 2013 
Tuhovčáková ZuzanaZájmové vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Kvíčerová RadkaVýchova ke zdravému způsobu života se zaměřením na prevenci nádorových onemocnění u žáků základních školbakalářská 2012 
Osmančíková SylvieUčitel MŠ a jeho vliv na edukaci dítěte z pohledu rodičebakalářská 2012 
Stryjová AndreaVýchova ke zdravému způsobu života na ZŠbakalářská 2012 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub