Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Gabriela Entlová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 106, budova SA
funkce:
obor činnosti:anglický jazyk, lexikologie a frazeologie anglického jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2707
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Entlová, G. On formal and phonetic adaptation of some geocaching loanwords in Czech. In: SILSE 2018, 5th International Conference of English and American Studies. Ústav cizích jazyků, FPF SU Opava: Slezská univerzita. 2018.

Všechny publikace

Entlová, G. Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska. CASALC Review. 2019, 9(1), s. 26-37. ISSN 1804-9435.
Entlová, G., Flajšar, J., Guziurová, T., Klimszová, S. a Trnová, M. English Language Course 1. 2018.
Entlová, G., Flajšar, J., Guziurová, T., Klimszová, S. a Trnová, M. English Language Course 2. 2018.
Entlová, G. On formal and phonetic adaptation of some geocaching loanwords in Czech. In: SILSE 2018, 5th International Conference of English and American Studies. Ústav cizích jazyků, FPF SU Opava: Slezská univerzita. 2018.
Entlová, G. Kabinet lektorských jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě: Medailon pracoviště. CASALC Review Odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. 2015, roč. 5, s. 92-95. ISSN 1804-9435.
Entlová, G. The present-day Anglicisms in Czech within the domain of sport: On Conveying Aptness and Accuracy in Commenting on Sports Events in Czech. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 400 s. ISBN 978-3-659-52441-7.
Entlová, G. Anglicisms in Czech Sports Vernacular. In: International Conference of English and American Studies, Opava: Silesian Studies in English 2009 FPF SU Opava. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 2009.
Entlová, G. Double, dabl, debl, dubl, doublé or dublé?. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě . Opava: FPF SU Opava, 2008.
Entlová, G. K formální a fonetické adaptaci anglických kompozit backhand a forehand v češtině. Naše řeč. 2004, roč. 2004, č. 87,


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub