Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Gabriela Entlová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 106, budova SA
funkce:
obor činnosti:anglický jazyk, lexikologie a frazeologie anglického jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2707
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.The occurrence of anglicisms in the Czech and Slovak lexicons
Gabriela Entlová, Eva Malá
Rok: 2020, XLinguae European Scientific Language Journal
článek v odborném periodiku

Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska
Gabriela Entlová
Rok: 2019, CASALC Review
článek v odborném periodiku

English Language Course 1
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English Language Course 2
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

On formal and phonetic adaptation of some geocaching loanwords in Czech
Gabriela Entlová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The present-day Anglicisms in Czech within the domain of sport
Gabriela Entlová
Rok: 2014, LAP Lambert Academic Publishing
odborná kniha

Anglicisms in Czech Sports Vernacular
Gabriela Entlová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Double, dabl, debl, dubl, doublé or dublé?
Gabriela Entlová
Rok: 2008
stať ve sborníku

The occurrence of anglicisms in the Czech and Slovak lexicons
Gabriela Entlová, Eva Malá
Rok: 2020, XLinguae European Scientific Language Journal
článek v odborném periodiku

Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska
Gabriela Entlová
Rok: 2019, CASALC Review
článek v odborném periodiku

English Language Course 1
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

English Language Course 2
Gabriela Entlová, Jiří Flajšar, Tereza Guziurová, Slavomíra Klimszová, Michaela Trnová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

On formal and phonetic adaptation of some geocaching loanwords in Czech
Gabriela Entlová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kabinet lektorských jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě
Gabriela Entlová
Rok: 2015, CASALC Review Odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách
článek v odborném periodiku

The present-day Anglicisms in Czech within the domain of sport
Gabriela Entlová
Rok: 2014, LAP Lambert Academic Publishing
odborná kniha

Anglicisms in Czech Sports Vernacular
Gabriela Entlová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Double, dabl, debl, dubl, doublé or dublé?
Gabriela Entlová
Rok: 2008
stať ve sborníku

K formální a fonetické adaptaci anglických kompozit backhand a forehand v češtině
Gabriela Entlová
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub