Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Timotej Blažek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 226, budova SA
funkce:
obor činnosti:prostorová tvorba
katedra / středisko (fakulta): Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2540
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Blažek, T. Horror Aurum: kolektívna výstava. Bratislava. Galéria Médium. 21.9. - 30.9.2018. 2018.
Blažek, T., Siposová, K., Hriešik Nepšinská, M., Ondrušová, S. a Prokop, P. Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018: Zlato - Aura vzácnosti [Konference]. SNG, Bratislava, null. 2018.
Blažek, T. Objekt ako podnet na rozvoj myslenia a vizuálnej gramotnosti. 2018.
Blažek, T. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica. Kremnica. Múzeum mincí a medailí. 28.7. - 1.9.2017. 2017.
Blažek, T. Sympózium Arthura Fleischmanna: účasť na sympóziu. In: Sympóziumm Arthura Fleischmanna. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy. 2017.
Blažek, T. Fenomén objektu a prostor - intermediální výtvarné projekty zaměřené na prostorovou tvorbu,. In: Petra Šobáňová. Téma - akce - výpověď: Projektová metoda ve výtvarné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 97-115. ISBN 978-80-244-4506-9.
Blažek, T. Médium objektu ako cesta k poznávaniu a tvorbe,. In: H. Stehlíková Babyrádová. Intermediálně, interaktivně, internacionálně. Brno: Barrister & Principal, 2015. s. 45-67. ISBN 978-80-7485-070-7.
Blažek, T., Žilinek, J., Badalíková, O., Španihelová, K., Stehlíklová Babyrádová, H. a Rigová, E. Objekt a materiál v umení a edukácii. Olomouc: Univerzita Palackého V Olomouci, 2015. 185 s. ISBN 978-80-244-4775-9.
Blažek, T. Objekt ako cesta k rozvoju myslenia a vizuálnej gramotnosti.. In: Konferencia: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy - reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Olomouc: INSEA. 2015.
Blažek, T. Vybrané kapitoly z dějin šperku. 2015.

Všechny publikace

Blažek, T. Horror Aurum: kolektívna výstava. Bratislava. Galéria Médium. 21.9. - 30.9.2018. 2018.
Blažek, T., Siposová, K., Hriešik Nepšinská, M., Ondrušová, S. a Prokop, P. Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018: Zlato - Aura vzácnosti [Konference]. SNG, Bratislava, null. 2018.
Blažek, T. Objekt ako podnet na rozvoj myslenia a vizuálnej gramotnosti. 2018.
Blažek, T. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku. In: Účasť na medzinárodnom sympóziu umeleckého šperku. Kremnica: Združenie šperkárov Aura a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. 2017.
Blažek, T. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica. Kremnica. Múzeum mincí a medailí. 28.7. - 1.9.2017. 2017.
Blažek, T. a Nováková, M. Pod jedličkou: Kolektívní výstava. Bratislava. Galéria NOVA. 5.11. - 31.1.2018. 2017.
Blažek, T. Sympózium Arthura Fleischmanna: účasť na sympóziu. In: Sympóziumm Arthura Fleischmanna. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy. 2017.
Blažek, T. Ako keby ani nebola: Výstava objektov a malieb Zuzany Kužmovej a Martiny Chudej [Výstava]. Galerie PLUSMÍNUS, null. 23.5. - 6.6.2016. 2016.
Blažek, T. Medzi obrazom a textom: Výstava Jozefa Almasyho [Výstava]. Olomouc, null. 29.2. - 8.2.2016. 2016.
Blažek, T. Situácie v kruhu: Výstava Dany Tomečkovej [Výstava]. Galerie PLUSMÍNUS, UC UP v Olomouci, null. 1.12. - 28.2.2016. 2016.
Blažek, T. V archíve [Výstava]. Olomouc, null. 7.3. - 21.3.2016. 2016.
Blažek, T. Zbierka a zbieranie. Ohliadnutie nie len za Šperk Stret-om 2016. In: Medzinárodná konferencia Šperkstret - Zbierka a zbieranie. Bratislava: Združenie šperkárov Aura a Vysoká škola výtvarných umení Bratislava. 2016.
Blažek, T. Aktuálne spomienky [Workshop]. Olomouc, null. 2015.
Blažek, T. Dotknout se: výstava objektov a šperkov študentov ateliéru Kovu, Objektu a šperku [Výstava]. Galerie PLUSMÍNUS UC UP Olomouc, null. 13.8. - 26.8.2015. 2015.
Blažek, T. Fenomén objektu a prostor - intermediální výtvarné projekty zaměřené na prostorovou tvorbu,. In: Petra Šobáňová. Téma - akce - výpověď: Projektová metoda ve výtvarné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 97-115. ISBN 978-80-244-4506-9.
Blažek, T., Sosna, J., Musilová, J. a Stehlíková Babyrádová, H. INTER - nacionálne - aktivně - mediálne [Výstava]. Galerie Podkroví, UC UP, Olomouc, null. 3.11. - 3.12.2015. 2015.
Blažek, T. Manuálne verzus digitálne [Workshop]. Olomouc, null. 2015.
Blažek, T. Médium objektu ako cesta k poznávaniu a tvorbe,. In: H. Stehlíková Babyrádová. Intermediálně, interaktivně, internacionálně. Brno: Barrister & Principal, 2015. s. 45-67. ISBN 978-80-7485-070-7.
Blažek, T., Žilinek, J., Badalíková, O., Španihelová, K., Stehlíklová Babyrádová, H. a Rigová, E. Objekt a materiál v umení a edukácii. Olomouc: Univerzita Palackého V Olomouci, 2015. 185 s. ISBN 978-80-244-4775-9.
Blažek, T. Objekt ako cesta k rozvoju myslenia a vizuálnej gramotnosti.. In: Konferencia: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy - reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Olomouc: INSEA. 2015.
Blažek, T. Obraz a akcia [Workshop]. Olomouc, null. 2015.
Blažek, T. Šperk ako priestorové médium - objekt. In: Šperk stret / International Conference of Contemporary Jewellery,. SNG, Bratislava. 2015.
Blažek, T. Vybrané kapitoly z dějin šperku. 2015.
Blažek, T. Objekt - šperk ako médium. In: Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Umělecké centrum UP, Univerzitní 3-5, Olomouc,: Univerzita Palackého. 2014.
Blažek, T. Objekt ako výtvarná stratégia v edukácií.. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X 2013-11-27 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2014. s. 432-440.
Blažek, T., Stehlíková Babyrádová, H., Musilová, J., Sosna, J. a Tikalová, L. Výtvarná výchova 2013: Inovativní tendence ve výuce výtvarné výchovy na všech stupních škol. [Výstava]. Galerie Podkroví UC UP Olomouc, null. 5.11. - 30.11.2013. 2013.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub