Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jan Mazurek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 511, budova SA
funkce:garant výzkumného centra
obor činnosti:dějiny hudby a hudební výchovy
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2530
e-mail:
osobní WWW stránka:http://Jan.Mazurek@osu.czNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Mazurek, J. Milan Báchorek (1939) - skladatel, pedagog, popularizárot a organizáter ostravské hudební kultury. 1. vyd. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2019. 56 s. ISBN 978-80-7599-126-3.
Mazurek, J. Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života. 1. vyd. 43 s. ISBN 978-80-7464-940-0.

Všechny publikace

Mazurek, J. Milan Báchorek (1939) - skladatel, pedagog, popularizárot a organizáter ostravské hudební kultury. 1. vyd. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2019. 56 s. ISBN 978-80-7599-126-3.
Boženek, K., Steinmetz, K. a Mazurek, J. Hudba v rakouském / českém Slezsku v minulosti i přítomnosti: Muzikologické studie II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7599-030-3.
Mazurek, J. Valter Vítek (1935) - ostravský klarinetista a hudební pedagog. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2018. 52 s. ISBN 978-80-7599-023-5.
Mazurek, J. Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života. 1. vyd. 43 s. ISBN 978-80-7464-940-0.
Mazurek, J. K historii katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. In: . OU! 25 let . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 74-75. ISBN 978-80-7464-846-5.
Mazurek, J. Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova (1911?1938). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 57 s. ISBN 978-80-7464-768-0.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Pivovarský, Lumír. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 122-124. ISBN 978-80-7464-844-1.
Mazurek, J. Rudolf Bernatík (*1937) ostravský klavírista, klavírní pedagog, skladatel a organizátor hudebního života. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 54 s. ISBN 978-80-7464-855-7.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Tučapský, Antonín. In: Biografická slovník Slezska a severní Moravy . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 173-175. ISBN 978-80-7464-844-1.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Janáčkovské festivaly na Moravě - Janáček Festivals in Moravia: Katalog festivalu. In: Janáčkův máj - 40. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Ostrava: Janáčkův máj, o.p.s., 2015. Janáčkův máj, o.p.s., 2015. s. 14-25.
Mazurek, J. Karel Steinmetz (1945): K sedmdesátinám muzikologa a hudebního pedagoga. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2015. 75 s. ISBN 978-80-7464-762-8.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Die Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters, Dirigenten und Musikpädagogen Arthur Eduard Theophil Könnemann (1886-1931). In: In Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbezihungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit. Praha - Regensburg: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. s. 291-300. ISBN 978-80-87112-89-2.
Steinmetz, K., Mazurek, J., Kusák, J. a OLŠAROVÁ, P. Ostrava hudební: Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7464-664-5.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Ostravská léta německého skladatele, sbormistra, dirigenta a hudebního pedagoga Arthura Eduarda Theophila Koennemanna (1886-1931). In: Mosta a propasti.Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. s. 257-266. ISBN 978-80-87112-89-2.
Mazurek, J. Ostravský německý skladatel Arthur Konnemann (1861 - 1931). In: Sborník příspěvků z konference Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. s. 37-45. ISBN 978-80-244-4090-3.
Mazurek, J. Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2014. 71 s. ISBN 978-80-7464-639-3.
Ševčíková, V., Mazurek, J. a Kusák, J. Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2013. s. 43-53. ISBN 978-80-7464-450-4.
Mazurek, J., Steinmetz, K. a Boženek, K. HURNÍK, Ilja. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2013. s. 62-64. ISBN 978-80-7464-459-7.
Steinmetz, K., Mazurek, J. a Kubešová, H. Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860-1945: Osobnosti, instituce, reflexe. 1. vyd. Ostrava: Ostrvská univerzita - Pedagogická fakulta, 2013. 139 s. ISBN 978-80-7464-397-2.
Kusák, J. a Mazurek, J. Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v meziválečném období 1918-1938 v kontextu ostravské hudební kultury a české hudební výchovy. In: Naukovi zapiski, Serija: pedagogični nauki. Kirovograd, Ukrajina: Kirovogradckij děržavnij pedagogičnij universitět, 2013. Kirovogradckij děržavnij pedagogičnij universitět, 2013. s. 373-380. ISBN 978-966-7406-57-8.
Mazurek, J. Ostravský německý skladatel A. Koennemann (1861-1931). In: Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 2013.
Mazurek, J. 179 slovníkových hesel. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2013. Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2013. ISBN 978-80-7464-385-9.
Steinmetz, K., Kozel, D., Mazurek, J., BÁTOR, M., Lachmanová, P., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J. a Vondráčková, J. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 2012.
Steinmetz, K., Ševčíková, V., Mazurek, J., MANOVÁ, I., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J., VYORALOVÁ, M., Zenkl, L. a Bátor, M. Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995 - 2011). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2011. 105 s. ISBN 978-80-7368-983-4.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters und Musikpädagogen Arthur Edvard Theophil Könnemann (1886-1931). In: "Mosty a propasti - česko-německé hudební vztahy v meziválečném. Praha, Etnologický ústav AV ČR: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu. 2011.
Mazurek, J. a Kusák, J. Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2011, s. 221-231. ISSN 1802-6540.
Adámek, R., Kozelská, I., Kusák, J., Mazurek, J., Spisar, J., Ševčíková, V., Zedníčková, Š. a Zubíček, J. Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století: Bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 62 s. ISBN 978-80-7464-015-5.
Mazurek, J., OLŠAROVÁ, P. a SABOVÁ, K. Webová konference Hudební výchova 2011: Hudební teorie a pedagogika - věda, výzkum, současnost [Konference]. webové rozhraní www.konference.osu.cz/khv, Česká republika. 2011.
Kusák, J. a Mazurek, J. Dvacet let hudební výchovy v Ostravě (1989-2009). In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2010. Univerzita J. E. Purkyně, 2010. s. 1-9. ISBN 978-80-7414-225-3.
Mazurek, J., Kusák, J. a Adámková Heidrová, H. Hudba meziválečného období (1918-1938). In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 39-76. ISBN 978-80-7368-776-2.
Kusák, J. a Mazurek, J. Hudba v období 1945-1968. In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 89-124. ISBN 978-80-7368-776-2.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti. Acta humanica. 2010, roč. 1, č. 1., s. 81-88. ISSN 1336-5126.
Kusák, J. a Mazurek, J. Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 233-238. ISSN 1802-6540.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š. a Neuwirthová, A. Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 268-288. ISSN 1802-6540.
Kusák, J., Mazurek, J. a Zedníčková, Š. Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 239-243. ISSN 1802-6540.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š., Báchorek, M., Navrátil, M., Adámková Heidrová, H. a Neuwirthová, A. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7368-776-2.
Mazurek, J. a Kusák, J. Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938. In: Hudební výchova 2010. Ostrava, http://konference.osu.cz/khv/: KHV PdF OU. 2010.
Kusák, J. a Mazurek, J. Ostravská hudební výchova po roce 1989. Mezinárodní webový sborník. 2010, s. 133-141. ISSN 1802-6540.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Závěr. In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 247-250. ISBN 978-80-7368-776-2.
Kusák, J. a Mazurek, J. Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968. In: Webová konference Hudební výchova 2009. http://konference.osu.cz/khv/: KHV PdF OU v Ostravě. 2009.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š. a Neuwirthová, A. Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present. In: 6. webová konference hudební výchovy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2009.
Kusák, J., Zedníčková, Š. a Mazurek, J. Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989. In: Webová konference Hudební výchova 2009. http://konference.osu.cz/khv/: KHV PdF OU v Ostravě. 2009.
Kusák, J. a Mazurek, J. Rudolf Kubín (1909-1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2009, roč. 2009, s. 226-232. ISSN 1802-6540.
Mazurek, J. F.M. Hradil hudební pedagog. In: Sbornk z konference: Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga (1882-1962). Olomouc: UP, PdF, 2008. UP, PdF, 2008. s. 103-105. ISBN 978-80-903776-5-3.
Mazurek, J. a Kusák, J. Hudba v Ostravě 1945-1948. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2. s. 140-154. ISBN ISSN 1802-6540.
Mazurek, J. a Kusák, J. Hudba v Ostravě 1945-1968. In: Sborník z webové konference. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008. s. 198-207. ISSN 1802-6540.
Kusák, J., Mazurek, J., Neuwirthová, A., Steinmetz, K. a Zedníčková, Š. Ostravský hudební život po roce 1945. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2008. 156 s. ISBN 978-80-7368-575-1.
Kusák, J. a Mazurek, J. Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století. In: Sborník z konference Janáčkiana. Ostrava: OU v Ostravě, 2008. OU v Ostravě, 2008. s. 95-102. ISBN 978-80-7368-576-8.
Mazurek, J. Festivaly před festivalem. In: Janáčkův máj - perla hudební Moravy. Ostrava: Image studio, s.r.o., 2007. Image studio, s.r.o., 2007. s. 11-19.
Mazurek, J., Neuwirthová, A., Koptová, M. a Kusák, J. Hudební současnost 2006. 2007, č. 2, s. 9-10. ISSN 0018-6996.
Mazurek, J., Adámková, H., Kusák, J. a Steinmetz, K. Ostravský hudební život do roku 1945. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. Repronis. 96 s. ISBN 978-90-7329-164-8.
Mazurek, J. Přínos Luďka Zenkla hudební kultuře na Ostravsku. In: Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: PdF UK, 2007. PdF UK, 2007. s. 64-66. ISBN 978-80-7290-354-2.
Neuwirthová, A., Mazurek, J., Zedníčková, Š. a Kusák, J. Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana. 2006.
Mazurek, J. Emil Paur. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy,sešit 20. Ostrava: Kazimierz Gajdzica, 2006. Kazimierz Gajdzica, 2006. s. 86-87. ISBN 80 - 7368 - 169 - 2.
Mazurek, J. Hudebněpedagogická a lidovýchovná činnost Iva Stolaříka. In: Ivo Stolařík.Osobnost hudebního Ostravska. první. vyd. Ostrava: Montanex, 2006. s. 45-49. ISBN 80-7225-229-1.
Mazurek, J. Hudební aktivity německých obyvatel Ostravy v období 1939-1945. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,Musica VIII. Olomouc: Nakladatelství UP, 2006. Nakladatelství UP, 2006. s. 39-44. ISBN 80-244-1508-9.
Mazurek, J. Hudební skladatelé o sobě. In: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21.století. Praha: Divadelní ústav, 2006. Divadelní ústav, 2006. s. 26-34. ISBN 80-7008-202-X.
Kusák, J., Mazurek, J. a Neuwirthová, A. Hudební současnost 2005. 2006, roč. 59, č. 2, s. 18-18. ISSN 0018-6996.
Steinmetz, K., Mazurek, J. a Boženek, K. Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska. 1. vyd. Ostrava: Montanex, a.s., 2006. 88 s. ISBN 80-7223-224-5.
Kusák, J., Mazurek, J., Neuwirthová, A. a Zedníčková, Š. Muzikologická konference Janáčkiana [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Mazurek, J. K charakteru hudebního života českých obyvatel Ostravy v období Protektorátu Čechy a Morava. In: Ostrava 22. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Tilia, 2005. Tilia, 2005. s. 410-424. ISBN 80-86904-05-9.
Mazurek, J. Podíl významných osobností na rozvoji ostravského hduebního dění v období 1939-1945. In: Sborník prací Pedagogické fakulty OU, U-5. Ostrava: Repronis, 2005. Repronis, 2005. s. 55-66. ISBN 80-7368-066-1.
Mazurek, J. Podíl významných osobností na rozvoji ostravského hudebního dění v období 1939-1945. In: Sborník prací Pedagogické fakulty OU, U-5. Ostrava: Repronis, 2005. Repronis, 2005. s. 55-66. ISBN 80-7368-066-1.
Mazurek, J. Antonín Tučapský a Pěvecké sdružení moravských učitelů. In: Cantus choralis ´03: Cantus choralis ´03 2003-10-12 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2004. Univerzita J.E. Purkyně, 2004. s. 41-44. ISBN 80-7044-550-5.
Mazurek, J. Místo hudby Leoše Janáčka v protektorátním ostravském hudebním životě. In: Česká hudba 2004. Ostrava: Divadelní ústav Praha 2004, 2004. Divadelní ústav Praha 2004, 2004. s. 17-24. ISBN 80-7008-176-7.
Mazurek, J. a Zedníčková, Š. Poslech hudby. 2004.
Mazurek, J. Představitel severomoravského školství Eduard Vaculík (1858 - 1944). In: Hukvaldské etudy: Hukvaldské etudy, sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala (14. 6. 1924 - 30. 3. 2004) Ostrava. Ostrava: FF Ostravské univerzity, 2004. FF Ostravské univerzity, 2004. s. 113-117. ISBN 80-7042-663-2.
Pavlíček, J. a Mazurek, J. Společenský život horníků na Ostravsku. In: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava: Anagram, 2003. Anagram, 2003. s. 461-471. ISBN 80-7342-016-3.
Mazurek, J., Pavlíček, J., Skalníková, O. a Šiřina, P. Společenský život horníků na Ostravsku.. In: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Ostrava: Anagram, 2003. s. 461-471. ISBN 80-7342-016-3.
Mazurek, J. Jan Pešat (1892 - 1974). 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2002. 61 s. ISBN 80-7329-007-3.
Mazurek, J. Jan Pešat (1892 - 1974). 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2002. 61 s. ISBN 80-7329-007-3.
Mazurek, J. Jan Pešat (1892 - 1974) a Orchestrální sdružení. In: Sborník prací PdF OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 7-11. ISBN 80-7042-209-2.
Mazurek, J. Jan Pešat (1892 - 1974) a Orchestrální sdružení. In: Sborník prací PdF OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 7-11. ISBN 80-7042-209-2.
Mazurek, J. Jan Pešat (1892-1974) a Orchestrální sdružení. 2002, č. 2, s. 7-11. ISSN 1213-8444.
Mazurek, J. Ostravská Janáčkiana pětadvacetiletá. In: Pedagogická fakulta OU Ostrava: Čeští hudební klasikové na prahu 21. století 2001-06-06 Ostrava. Ostrava: Repronis Ostrava, 2002. Repronis Ostrava, 2002. s. 6-9. ISBN 80-7042-204-I.
Mazurek, J. Tradice hudebních festivalů v Ostravě. In: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století 2002-06-14 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2002. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2002. s. 73-77. ISBN 80-7042-215-7.
Mazurek, J. Tradice hudebních festivalů v Ostravě. In: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století: Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století 2002-06-14 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2002. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2002. s. 73-77. ISBN 80-7042-215-7.
Mazurek, J. Dětské matinée. Přínos Kruhu přátel vážné hudby hudební výchově na Ostravsku. 2001, s. 11-14. ISSN 0139-7605.
Mazurek, J. Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slezsku. 1. vyd. Ostrava: FFOU, 2001. 62 s. ISBN 80-7042-592-X.
Mazurek, J. Oslavy jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slezsku. 1. vyd. Ostrava: FFOU, 2001. 62 s. ISBN 80-7042-592-X.
Mazurek, J. Říkadla Leoše Janáčka a jejich uplatnění v hudební výchově. In: Humor ve světě dětí: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí 2001-11-27 Ostrava. Ostrava: Repronis, 2001. Repronis, 2001. s. 53-54. ISBN 80-7042-195-9.
Mazurek, J. Eduard Vaculík (1858-1944). In: Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé: Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé 1998-06-04 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2000. Pedagogická fakulta OU, 2000. s. 35-38. ISBN 80-7042-163-0.
Mazurek, J. Hudebně výchovná metoda Emila Jaques-Dalcroze. 2000, roč. 4, s. 12-13. ISSN 1335-1605.
Mazurek, J. Hudební výchova na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. In: Slezská hudební kultura, její tradice a současnost: Slezská hudební kultura, její tradice a současnost 1997-12-03 . Katowice: Slezská univerzita, 2000. Slezská univerzita, 2000. s. 117-120. ISBN 83-226,0952-3.
Mazurek, J. K ostravské premiéře Veselohry na mostě Bohuslava Martinů. In: Bohuslav Martinů český a světový: Bohuslav Martinů český a světový 1999-06-03 . Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2000. Pedagogická fakulta OU, 2000. s. 140-143. ISBN 80-7042-172-X.
Mazurek, J. a Buzášová, K. Cyril Metoděj Hrazdira a Ostrava. In: Ostrava 18: Sborník Ostrava 18 . Šenov u Ostravy: Tilia, 1999. Tilia, 1999. s. 439-445. ISBN 80-86101-21-5.
Mazurek, J. Hudební život českých obyvatel Ostravy v období 1880-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 85 s. ISBN 80-7042-142-8.
Mazurek, J. Jak mohou základní umělecké školy přispět k přípravě budoucích učitelů hudební výchovy?. 1999, roč. 2, s. 14-15. ISSN 1212-3676.
Mazurek, J. Karel Budík a Ostrava. In: Sborník prací Pedagogické fakulty OU: Sborník prací Pedagogické fakulty OU . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostrava, 1999. Pedagogická fakulta Ostrava, 1999. s. 65-70. ISBN 80-7042-152-5.
Mazurek, J. Orchester der deutschen Mittelschüler aus Ostrau. In: Význam německé střední odborné školy při multikulturním rozvoji Moravy: Význam německé střední odborné školy při multikulturním rozvoji Moravy 1998-11-03 . Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. Univerzita Palackého, 1999. s. 235-238. ISBN 80-244-0006-5.
Mazurek, J. Ostravská Společnost přátel hudby (1912-1914). 1999, roč. 31, s. 25-30. ISSN 00862-8505.
Mazurek, J. Podíl Karla Budíka (1866-1915) na rozvoji ostravského hudebního života na počátku 20. století. 1999, roč. 42, s. 24-28. ISSN 0139-7605.
Mazurek, J. K pojetí výuky dějin hudby na pedagogické fakultě. In: Muzikologické a pedagogické aspekty výkladu dějin hudby: Muzikologické a pedagogické aspekty výkladu dějin hudby 1996-11-05 . České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. Jihočeská univerzita, 1998. s. 21-22.
Mazurek, J. K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí. 1998.
Mazurek, J. K učitelskému profilu Leoše Janáčka a k výchovnému působení jeho hudby. In: Hudba Leoše Janáčka ve škole: Hudba Leoše Janáeka ve škole 1997-06-03 . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava, 1998. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava, 1998. s. 7-11. ISBN 80-7042-130-4.
Mazurek, J. K učitelskému profilu Leoše Janáčka a výchovnému působení jeho hudby. 1998, roč. 6, s. 24-26. ISSN 1210-3683.
Mazurek, J. Milan Balcar o hudební výchově na českém reálném gymnáziu v Moravské Ostravě. 1998, roč. 30, s. 223-227. ISSN 00862-8605.
Mazurek, J. Němečtí hudebníci a jejich podíl na rozvoji české hudebnosti Ostravy. 1998, roč. 30, s. 64-69. ISSN 00862-8505.
Mazurek, J. Arthur Konnemann und sein ostrauer musikalischer Bildungsanstalt. In: Význam německé střední školy při multikulturálním rozvoji Moravy: Význam německé střední školy při multikulturálním rozvoji Moravy 1997-09-25 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1997. Univerzita Palackého Olomouc, 1997. s. 81-83. ISBN 80-7067-783-X.
Mazurek, J. Devadesát let od ostravské premiéry Janáčkovy Její pastorkyně. In: Ostrava 18: Ostrava 18 . Ostrava (Šenov): Tilia, 1997. Tilia, 1997. s. 288-292. ISBN 80-86101-02-9.
Klaudová, A. a Mazurek, J. František Vojtěchovský, příborský hudební pedagog. 1997, roč. 29, s. 156-161. ISSN 0862-8505.
Mazurek, J. Hudební věda a výchova 7. Opus musicum. 1997, roč. 199, s. 23-26. ISSN 0862-8505.
Mazurek, J. Jan Šoupal sbormistr, umělec, člověk. 1997.
Mazurek, J. Jiří Luska: Sluch pro harmonii a jeho Pedagogická diagnostika. 1997, roč. 29, s. 11-13. ISSN 0862-8505.
Mazurek, J. Složil,Alois. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy: Biografický slovník Slezska a severní Moravy . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1997. Ostravská univerzita Ostrava, 1997. s. 96-97. ISBN 80-7042-480-X.
Mazurek, J. Stručné dějiny české hudby. 1997.
Mazurek, J. Umělecká hudba v Ostravě 1918 - 1938. 1997.
Mazurek, J. a Muroňová, E. Antonín Hradil, k 60. výročí úmrtí skladatele a hudebního pedagoga. 1996, roč. 33, s. 138-139. ISSN 0323-1283.
Mazurek, J. Hudební věda a výchova 7. 1996.
Mazurek, J. Jiři Luska: Sluch pro harmonii a jeho diagnostika. 1996.
Mazurek, J. Karel Boleslav Jirák, Jaroslav Krombholc a ostravská opera. In: Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1995-06-06 . Olomouc: Palackého univerzita, 1996. Palackého univerzita, 1996. s. 109-114.
Mazurek, J. Podíl Leoše Janáčka na rozvoji ostravské hudební výchovy. In: Dějiny hudební výchovy: Dějiny hudební výchovy 1996-05-23 . Ostrava: Montanex, 1996. Montanex, 1996. s. 35-39. ISBN 80-85780-72-0.
Mazurek, J. Polášek,Jan Nepomuk. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy: Biografický slovník Slezska a severní Moravy . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1996. Ostravská univerzita Ostrava, 1996. s. 102-103. ISBN 80-7042-447-8.
Mazurek, J. Dětské matineé 1934. In: Z hudební topografie severní Moravy a Slezska: Sborník Z hudební topografie severní Moravy a Slezska . Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. Ostravská univerzita, 1995. s. 69-79.
Mazurek, J. Edvard Rund - zakladatel a ředitel hudební školy pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě. 1995, roč. 38, s. 24-27. ISSN 0139-7065.
Mazurek, J. Hudebník Eduard Bartoníček. In: Ostrava 17: Ostrava 17 . Ostrava: Sfinga Ostrava, 1995. Sfinga Ostrava, 1995. s. 419-423. ISBN 80-7188-013-2.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Janáček,Leoš. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy: Biografický slovník Slezska a severní Moravy . Opava-Ostrava: Optys, 1995. Optys, 1995. s. 55-58. ISBN 80-85819-45-7.
Mazurek, J. K dějinám Hudební a varhanické školy Matice školské v Ostravě - Mariánských Horách. 1995, roč. 32, s. 245-246. ISSN 0323-1283.
Mazurek, J. K dějinám ostravské hudební výchovy. In: Z hudební topografie severní Moravy a Slezska: sborník Z hudební topografie severní Moravy a Slezska . Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. Ostravská univerzita, 1995. s. 35-62. ISBN 80-7042-092-8.
Mazurek, J. K ostravské premiéře Janáčkovy opery Káťa Kabanová. In: Z hudební topografie severní Moravy a Slezska: Sborník Z hudební topografie severní Moravy a Slezska . Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. Ostravská univerzita, 1995. s. 63-68.
Mazurek, J. Kubínovo kvarteto. In: Vývoj hudebních institucí po roce 1945: Vývoj hudebních institucí po roce 1945 1994-05-27 . Ostrava: Ostravská univerzity, 1995. Ostravská univerzity, 1995. s. 45-49. ISBN 80-7042-086-3.
Mazurek, J. O hudebně výchovném systému Josefa Křičky a Ferdinanda Krcha. In: Sborník prací Pedagogické fakulty OU: Sborník prací Pedagogické fakulty OU . Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1995. Pedagogická fakulta OU, 1995. s. 59-62. ISBN 80-7042-067-7.
Mazurek, J. a Cigánková, B. Raná tvorba Milana Báchorka. In: Z hudební topografie severní Moravy a Slezska: Sborník Z hudební topografie severní Moravy a Slezska . Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. Ostravská univerzita, 1995. s. 80-91. ISBN 80-7042-092-8.
Mazurek, J. Zdroje a podoby Janáčkova učitelského působení. In: Sborník prací Pedagogické fakulty OU: Sborník prací Pedagogické fakulty OU . Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1995. Pedagogická fakulta OU, 1995. s. 63-66. ISBN 80-7042-067-7.
Mazurek, J. K počátkům reflexe podnětů Seashorovy školy v české hudební výchově. In: Pedagogická diagnostika '93: Pedagogická diagnostika '93 1993-09-22 . Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994. Pedagogická fakulta OU, 1994. s. 261-263. ISBN 80-7042-074-X.
Mazurek, J. Lýsek,František. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy: Biografický slovník Slezska a severní Moravy . Opava-Ostrava: Optys, 1994. Optys, 1994. s. 79-80. ISBN 80-85819-17-1.
Mazurek, J. Poznámky k dvojímu nastudování Weinbergerovy opery Švanda dudák na ostravské české operní scéně. In: Židovská kultura a česká hudba: Židovská kultura a česká hudba 1993-05-27 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. Ostravská univerzita, 1994. s. 51-55.
Mazurek, J. a Dražáková, J. Rudolf Kadleček. První pokus o teoretickou reflexi moderní hudební výchovy na Ostravsku?. Regionální revue. 1994, roč. 1, s. 23-30. ISSN 1210-8340.
Mazurek, J. Stylové kompoziční charakteristiky v poslechu hudby na II.stupni ZŠ. Hudební výchova. 1994, roč. 2, s. 58-59. ISSN 1210-3683.
Mazurek, J. Hudební věda a výchova 6. 1993.
Mazurek, J. Hudební výchova na ostravských všeobecně vzdělávacích středních školách v období 1900-1918. In: Pedagogická fakulta OU: Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Pedagogická fakulta OU . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 93-98. ISBN 80-7042-067-7.
Mazurek, J. Hudební výchova na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě. 1993, roč. 36, s. 13-16. ISSN 0139-7605.
Mazurek, J. Metoda Jaques-Dalcrozova a česká hudební výchova /1911-1938/. 1993.
Mazurek, J. Pražské Te Deum Petra Ebena. In: Hudba po listopadu 1989: Sborník Janáčkiana 1992 1992-06-06 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. Ostravská univerzita, 1993. s. 12-17.
Mazurek, J. Hudba Antonína Dvořáka v gymnaziální hudební výchově. In: Sborník prací Filosofické fakulty OU: Sborník prací Filosofické fakulty OU . Ostrava: Sfinga, 1992. Sfinga, 1992. s. 92-97. ISBN 80-7042-051-0.
Mazurek, J. Jak zprostředkovat poslech hudby 20. století?. 1992, roč. 1, s. 2-3. ISSN 1210-3683.
Mazurek, J. K počátkům modernizace české všeobecné hudební výchovy na Ostravsku v období 1890-1918. In: Slezský ústav AVČR: Slezský sborník 90, 1992 . Opava: Slezský ústav AVČR, 1992. Slezský ústav AVČR, 1992. s. 202-205.
Mazurek, J. Kapitola z ostravského hudebního života počátku 20. století. 1992, roč. 24, s. 93-96. ISSN ISSN 0862-8505.
Mazurek, J. Ostrava a Vilém Petrželka II. 1992, roč. 24, s. 307-309. ISSN 0862-8505.
Mazurek, J. Stručné dějiny evropské hudby. 1992.
Mazurek, J. Zdeněk Chalabala a ostravská opera. In: Muzikologický sborník tvůrčího centra Asociace českých hudebníků: Muzikologický sborník tvůrčího centra Asociace českých hudebníků . Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1992. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1992. s. 16-25.


AutorNázev práceTypRok
Kusák JiříEmil Hába. Příspěvek k dějinám hudební kultury Moravy a Slezska 20. stoletídisertační  
Pobucká TerezaOsobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)disertační 2018 
Najsrová AnnaLiturgická hudba a její stav v děkanátu Ostravadisertační 2015 
Černíková LenkaJaroslav Vogel (1894 - 1970) - umělecký profil.disertační 2014 
Kozel DavidAntický hudební mýtus a jeho responze ve středoškolské hudební výchovědisertační 2011 
Koptová MarkétaČeská dechovka a její využití v pedagogickém procesudisertační 2010 
Vašíček ZdeněkPředmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy)disertační 2008 
Kusák JiříEmil Hába. Příspěvek k dějinám hudební kultury Moravy a Slezska 20. stoletídisertační 2006 
Ruttkay JurajMetamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach. Príspevok k vývoju hudobného života a hudobnej kultivácie obyvateĺov Vrúutok od konca 19. storočia po súčasnosťdisertační 2006 
Ferková PavlínaHudba Bohuslava Martinů a její uplatnění v hudební výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2018 
Šustek RadimPěvecký sbor Leoše Janáčka a Festival Janáček a Luhačovicediplomová 2012 
Boucníková AlžbětaPísňová tvorba Bohuslava Martinůdiplomová 2011 
Novosadová ZuzanaMísto francouzské hudební kultury v naší středoškolské hudební výchovědiplomová 2011 
Calábková SoňaDECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VÁCLAVA KÁLIKA V OPAVĚ, HISTORIE A SOUČASNOSTdiplomová 2010 
Valčíková GabrielaOstravské působení Miroslava Juchelky (1946 - 1952)diplomová 2010 
Zámečníková MartinaPražské domy píší historii hudby.diplomová 2010 
Slavíková LenkaDětský národopisný soubor Úsměv Opavadiplomová 2009 
Gergelová VeronikaZákladní umělecká škola v Moravské Ostravě. Historie a současnost významné hudební školy.diplomová 2008 
Kosík JanFanoš Mikulecký (František Hřebačka) a jeho umělecké aktivitydiplomová 2008 
Kozel DavidPrométheovský mýtus v hudbě. Využití antického mýtu ve středoškolské hudební výchovědiplomová 2008 
Kubalová TaťánaEva Šeinerová: Uměleckopedagogický profil osobnostidiplomová 2008 
Kurečková PetraDětský soubor Heleny Salichovédiplomová 2008 
Macurová ZuzanaDětský a mládežnický sborový zpěv v Orlovédiplomová 2008 
Vavrošová KarinAkordeonová tvorba na Ostravsku po roce 1945diplomová 2008 
Huberová EvaVLADIMÍR STUDNIČKA Život a dílo ostravského skladatele, instrumentalisty a hudebního pedagogadiplomová 2007 
Hývnarová RenátaHudební školství v Kopřivnici po roce 1989diplomová 2007 
Kostelniková ŠárkaOtakar Trhlík, Život a dílodiplomová 2007 
Pavlicová MartinaZUŠ ve Vsetíně. K hudebně pedagogické a umělecké činnosti jedné hudební školydiplomová 2007 
Pekárek KarelHistorie a současnost Smíšeného pěveckého sboru "Janáček" ve Frýdlantě nad Ostravicídiplomová 2006 
Koptová MarkétaVivaldi - Beethoven - Novák. Bouře v barokní, klasicistní a romantické hudbědiplomová 2005 
Teichertová PavlaTřicet let Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův májdiplomová 2005 
Tylečková ZoraRenesanční tance na počátku 21. století v zájmové činnosti dětí a dospělých.bakalářská 2014 
Chejnová PetraHudební školství v Bohumíně (1926 - 2010)bakalářská 2011 
Hoňková JitkaZákladní umělecká škola Ivo Žídka Kravařebakalářská 2010 
Tvrzníková ZuzanaHudební kultura v Terezíně 1941-1945bakalářská 2010 


Hudební kultura v Ostravě v době od roku 1918 do současnosti 408/07/0020
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
Období1/2007 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub